Diari del 23 d'abril de 2013

225 views
209 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 23 d'abril de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorraDIMARTSD’ABRILDEL 201323NÚM. 1883RESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENT SALARICOMPLEMENT CASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAMòbil: 322 553innova@andorra.adDA demana que el trencamentde l’oposició no demori les lleisLa galeria Jardin Cosmique convida set creadors a la segona edició de‘Llibres d’art’: Manel Pujol_Ito, Martín Blanco,Rosa Mujal, Ahmed Keshta, Philippe Garcia, Mercè Ciaurriz i Sylvia Steinbrecht-Aleix.//Pàg. 7 // T. M.La majoria nega dietes per formar part de les societatsEl cònsol menor qualifica de “rotundament fals” que els consellers rebin remu-neració per formar part dels consells de les societats participades.COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA// Pàg. 6La policia deté un home per maltractamentLa policia porta a terme nou detencions en la darrera setmana, una de les qualsés la d’un home per maltractament i incomplir l’allunyament.SUCCESSOS// Pàg. 3// Pàg. 3Pere López posa en relleu que les prin-cipals preocupacions del Partit Soci-aldemòcrata són la crisi i el miler depersones sense feina.Primera reunió delnou comitè executiuPOLÍTICA// Pàg. 6//AGÈNCIESAntoni Morell i Òscar Ribas posen enrelleu la feina que es va fer abans delprocés constituent, i que es va allargardurant anys.Feina de molts anysfins a la Carta MagnaCONSTITUCIÓ// Pàg. 6 //T. M.
 2. 2. 2 Dimarts, 23 d’abril del 2013LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉSCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005SORTEJOSFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Pas de la CasaFarmàcia Santa ColomaAv. d’Enclar, 72Tel.: 722 613Farmàcia del PasC/ Major, 1Tel.: 755 860 - 352 711I NFOSorteig de divendres 19 d’abrilSorteig de dissabte 20 d’abrilSorteig de diumenge 21 d’abrilSorteig de dilluns 22 d’abrilSorteig de dissabte 20 d’abrilSorteig de dilluns 22 d’abrilEUROMILIONSLA PRIMITIVABONOLOTOLOTERIA NACIONALONCELA GROSSA DE LA PRIMITIVA4 71 8 42 46 488 0 9 1 0Fracció Sèrie1 75 1 5 6 025 28 31 41 51Núm. clau 5Com. Rei.38 64 10 17 3522 48Com. 36 Rei. 29 15 20 3832 47EL TEMPSSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoMàx. 20Mín. 6ºMàx. 21ºMín. 6ºMàx. 22 ºMín. 7ºAVUISolDIMECRES DIJOUSSant Julià de LòriaMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Dimarts, 23 d’abril del 2013NOTÍCIESNOUS IMPOSTOS DIRECTESEls principals dubtes giren alvoltant de les deduccionsEl sistema de deduccions delsnous impostos directes és el quegenera més dubtes entre els em-presaris. Pel soci director d’AlfaCapital, Antoni Bisbal, els pro-fessionals sotmesos a aquests im-postos desconeixen sovint a partirde quina quota es permet deduirdespeses i tenen dubtes a l’horad’interpretar les normes de lesdespeses deduïbles i no deduïbles.Per facilitar la comprensió deltext legislatiu que regula l’impostsobre la renda dels no residentsfiscals, l’impost sobre societatsi l’impost sobre la renda de lesactivitats econòmiques i la sevaaplicació, la Cambra de Comerçi BancSabadell d’Andorra, amb lacol·laboració d’Alfa Capital, hanpresentat el Manual pràctic sobreels impostos directes a Andorra.El soci director d’Alfa Capital, au-tor de la publicació, va destacarque l’objectiu és arribar als usuarisexplicant amb exemples pràcticsels textos legislatius. A banda, s’hirecullen els formularis aprovatspel Govern ja omplerts per faci-litar la comprensió de com s’hande liquidar els impostos. Se n’haneditat 5.000 exemplars, que es dis-tribuiran a les oficines de BancSa-badell i la Cambra. A més, la salad’actes del banc acollirà al maigdiverses sessions informatives.Bisbal també va dir que aquestsimpostos requeriran canvis peradaptar-los a l’entorn econòmic.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraPantebre, Segura i Bisbal ahir.// T. M.SUCCESSOSLa policia deté un homeper maltractamentLa policia va detenir la setmanapassada nou persones, una deles quals un resident portuguèsde 53 anys com a presumpteautor d’un delicte de maltrac-tament en l’àmbit domèstic itrencament d’una ordenançapenal d’entrar en contacte ambla dona. La detenció del supo-sat agressor va tenir lloc al Tar-ter dimecres passat pels voltsde les quatre de la tarda. Arrand’aquests fets, segons va infor-mar la policia, l’home ha estatingressat al Centre Penitenciaride la Comella.D’altra banda, dijous elsagents van detenir un joveandorrà de 24 anys a Andor-ra la Vella com a presumpteautor d’un trencament d’unaordenança penal de privaciódel permís de conduir durantvuit mesos.A l’últim, set detencions méssón per delictes contra la se-guretat del trànsit, és a dir, perhaver donat positiu en els con-trols d’alcoholèmia realitzatsper la policia. Els arrestos vanser entre dijous i diumenge i elspositius que es van detectar vandels 0,88 grams d’alcohol per li-tre de sang (g/l) als 1,57.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraCONSELL GENERALDA demana que el trencamentde l’oposició no demori les lleis//Esperen que l’aprovació dels canvis a la cotització dels autònoms no es retardiEl grup parlamentari demòcrataha demanat que el trencamentdel grup parlamentari socialde-mòcrata no faci allargar els trà-mits dels projectes de llei ques’estudien en aquests moments.Un dels textos que es podrienveure afectats és el de modifi-cació de la Llei de la CASS, queservirà per reduir la base de co-tització dels treballadors autò-noms de 400 euros fins a 300 o100, depenent dels resultats del’empresa. Segons va explicarahir el conseller demòcrata Xa-vier Montané, hi ha “una certapor” al grup parlamentari de-mòcrata que el projecte de lleino es pugui aprovar abans deldia 30 de juny, data en què aca-ba la moratòria aprovada anteri-orment. Per això considera ques’haurien de trobar fórmules en-tre tots els grups “perquè la fei-na parlamentària quedi aturadatan poc com sigui possible”.El grup demòcrata ha pre-sentat set esmenes al projectede llei de modificació de la Lleide la CASS, que no canviensubstancialment el text perquèel grup considera que “és po-sitiu per als petits empresarisdel país”. Una farà possible quela cotització reduïda de dotzemesos a què es poden acollir elsnous empresaris no hagi de sernecessàriament des de l’inici del’activitat, sinó al llarg dels pri-mers dos anys. Així, per exem-ple, si amb el primer redactatun empresari que tingués deumesos d’activitat es podia be-neficiar de la cotització reduïdadurant dos mesos, ara ho podràfer dotze.També es millora el redactatper aclarir que els treballadorsde més de 50 anys que estiguincotitzant de forma voluntàriasobre la base del règim espe-cial es podran passar al règimnormal en qualsevol momentsi troben una feina o creen unaempresa. S’introdueix tambéuna esmena perquè els socis as-salariats puguin cotitzar volun-tàriament en funció del salarique perceben sense la limitacióque hagin de tenir un mínim del20% de l’empresa i un resultatsuperior als 24.000 euros. Unaaltra de les esmenes està enca-minada a aclarir el que és “ac-tivitat efectiva” d’un comerç ouna indústria.Així mateix, un altre dels can-vis proposats és perquè la lleientri en vigor el primer dia delmes següent a ser publicada, enentendre que d’aquesta maneraserà més fàcil per als usuaris ferles gestions administratives. Ifinalment, es vol també modifi-car la disposició transitòria perdonar fins al 30 de novembreals autònoms per regularitzarla seva situació, tot i que “no estracta d’una moratòria” perquès’hauran de pagar les cotitza-cions a partir de l’1 de juliol,segons va assenyalar la con-sellera general demòcrataSílvia Calvó.El grup parlamentari de DAva recordar ahir que a finals del2011 ja es va entrar a tràmit unprojecte de llei que rebaixava enun 25% la cotització dels treba-lladors per compte propi si elresultat de l’empresa era inferi-or als 24.000 euros. Tot i així, elgrup va encomanar al Governunes bases de cotització enca-ra “més ajustades als resultatsde l’activitat empresarial” delsautònoms.Elsconsellersdemòcratesvandestacar ahir que la reducció dela cotització a la seguretat socialva ser una de les seves propostesde la darrera campanya electo-ral, “una cotització bastant one-rosa en l’actual temps de crisi”.En aquests moments hi ha uns6.000 treballadors per comptepropi i s’ha prorrogat fins al 30de juny el termini per regularit-zar la seva situació.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEls consellers generals demòcrates Xavier Montané i Sílvia Calvó durant la roda de premsa d’ahir.// AGÈNCIES
 4. 4. 4 Dimarts, 23 d’abril del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.Recordeu que serem a la Fira de Sant Jordi,a la Plaça del Poble d’Andorra laVella, perrecollir signatures! Us hi esperem!Paquita Bernadó guanya per tercer copel campionat d’escacs de la Llar de LòriaSí als nostres dretsComú de Sant Julià de LòriaORDINO ES VIUEN XARXALa nova edició de la revista‘Ex-libris CasaBauró’que es presenta per Sant Jordirecopila 346 referènciesGovern d’Andorra@GovernAndorraEls alumnes de 4 ESO del Sant Ermengol@salesiansAND han guanyat el concursd’energies renovables. Felicitats!FEDA@ForcesElecDAndregalarem sis entrades per a espectaclesals que ens hàgiu recomanat un llibre perSant JordiAgenda AD@AgendaADSabiesque...cadasetmanagastem650€enre-collirelsresidusdeforadelscontenidors?Trucaperdemanarelservei900701046#cuidalaseuCivisme la Seu@CivismelaSeuPresentació de les esmenes al projecteque ha de permetre ajustar les bases decotització als resultats dels autònomsDemòcrates_and@Democrates_andEstefindesemanaempiezala#CopaPirineus.Primeraprueba#LaSeu,segunda#Foix,terce-ra#Pau.EspectáculoyelmejorpiragüismoMaialen Chourraut@MChourrautPreparatspercelebrarSantJordi??LabibliotecadelaMassanahapreparatunapilad’activitats,comuntallerinfantildellibresdesplegables.Finalmentnohempogutguanyar13-18-Graciesalsnostresjugadorsperunagrantemporada,heulluitatfinsalfinalFira del llibre i de la Rosa, dia de SantJordi a la Plaça del poble durant tot eldia. Us hi esperem!!!Comú de la MassanaFederació RugbiTurisme Andorra la VellaElsparticipantsdePirineusenAcciódema-nencanvislegislatiusperaprofitarlabiomas-saalPirineuicrearocupacióFÒRUM.adFòrum AdEl llibre andorrà arriba a Sant Jordi ambun marcat accent històric http://forum.ad/?p=47006Fòrum Andorra@forum_adTres dies abans d’encendre un foc s’hauràde comunicar als comuns http://dlvr.it/3GNmkS #andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDDetenen un resident per un accidentmortal http://www.diariandorra.ad/indexDiari d’Andorra@diariandorraAngelinaSantolària:“L’augmentdelspacientsespotdeurealacrisiialmajorconeixementdel’UCA”http://www.bondia.ad/indexBondia@bondiaServeis informatius: L`hípica de l`Aldosade la Massana obre portes per acostar elscavalls al públic http://dlvr.it/3GLvWKRTVA@rtvandorraLa UHA creu que la llei permet el servei detransport que donen alguns hotels http://www.bondia.ad/indexBondia@bondiaEl VPC acomiada la temporada desprésde perdre 13 a 18 contra l`Aviron Castraiswww.rtva.adRTVA notíciesBons resultats del Naturlandia Fons a laCopa catalana 2013FÒRUM.adFòrum AdEls presos reclamen unes instal·lacionsadequades per mantenir visites íntimeswww.bondia.adDiari BondiaEsteve López tornarà al PS pel canvi en“l’estil de lideratge”www.diariandorra.adDiari ObertMor un ciclista a Mont Roig atropellat perun cotxe andorrà www.elperiodicdan-dorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSComença una setmana d’activitats cultu-rals a les #vallsdelnord per celebrar SantJordi i el Dia mundial del llibre.TENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.Si desitgeu més informació,ens podreu trobar altelèfon 73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1serveis informàtics per aparticulars i empresesCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € *En estoc* IGI inclòsPoques hores després que s’esco-llís la nova executiva del PartitSocialdemòcrata, antics membrescom Esteve López o Josep MariaCucalón van expressar la seva vo-luntat de tornar a les files socialde-mòcrates, ja que el nou projecte elsengresca. I aquest anunci es dónaal mateix temps que es van pro-duint noves baixes a la formaciópolítica, ja que altres membres delPS, entre els quals la consellera so-cialdemòcrataalComúd’Encamp,Eluska Galdós, han anunciat queabandonen la formació. Per tant,la nova executiva té davant seuuna difícil tasca per poder generaril·lusió entre els seus afiliats i alho-ra evitar que hi hagi més baixes.Aquesta feina haurà d’anar acom-panyada de l’objectiu d’aconseguirnoves incorporacions. I tot aixòsense perdre de vista que quedendos anys justos per a la celebra-ció d’eleccions generals i que si laformació vol ser una alternativareal de govern haurà deguanyar-se la confiançano només dels seus sinótambé de la ciutadania.
 5. 5. 5Dimarts, 23 d’abril del 2013OFundació PrivadaBanca Privada d’AndorraTaller Xeridell.El millor d’un regalés la il·lusió de qui el fa.Regalant les joguines i els fermalls solidaris deSant Jordi sorprendràs als teus i, alhora, estaràscol·laborant amb els usuaris del Taller OcupacionalXeridell de l’Escola Especialitzada Nostra Senyorade Meritxell.Fes la teva comandaanticipada a la nostrabotiga on-linewww.xeridell.como truca’ns als telèfons721734 / 721731.Revelar és, doncs, l’acció de donar a conèi-xer quelcom que estava ocult. El revelatd’una fotografia consisteix en una operacióquímica per la qual es posen de manifesten el negatiu les imatges impressionadesprèviament en la pel·lícula. La revelaciómitjançant els patriarques, els profetes, elmateix Jesús i els apòstols, ens dóna a co-nèixer Déu.Jesús no va escriure res. Confià la seva doc-trina als apòstols: “Aneu per tot el món, en-senyeu i bategeu, jo estaré amb vosaltres.”Els envià en qualitat de representants.“Qui us escolta a vosaltres m’escolta a Mi.Qui no fa cas de vosaltres no fa cas de Mi,i qui no fa cas de Mi no fa cas del qui m’haenviat” (Lc. 10,16). Jesús afegí una sanció:“El qui cregui i sigui batejat se salvarà, i elqui no cregui es condemnarà”(Mc. 16,16).La Revelació que culminà amb Jesucrist estanca amb la mort del darrer apòstol, santJoan. No és possible noves revelacions, “ninoves religions”: totes s’aparten del voler deJesús, per tant... són falses.Elsapòstolsesdisseminarenpertotalaterra,tal com els havia estat manat. Alguns d’ellsescriviren, no per complir cap encàrrec, sinóper fixar els punts principals de la predica-ció de l’Església naixent. Així s’originaren elsescrits del NouTestament, que són els Evan-gelis, els Fets dels Apòstols i l’Apocalipsi. Noestà escrit tot el que Jesús va fer i va dir, nicabria a tots els llibres del món (ho diu santJoan). Jesús va confiar la seva doctrina alsapòstols de l’Església naixent i docent, queensenya seguint el mandat del Mestre. L’Es-glésia és la continuadora de l’obra de Jesús,Jesús continua ensenyant en l’Església. Noobstant, els Evangelis constitueixen la fonthistòrica primordial a on coneixem la vidade Jesús, les proves de la seva divinitat, lasubstància de la seva doctrina i la institu-ció de l’Església. Resumint: Déu ha parlatals homes, i la seva paraula divina ha estattransmesa de generació en generació enuna doble manera: per escrit –en les Sagra-des Escriptures– i de paraula a través de ladivina tradició, fidelment custodiada pelMagisteri infal·lible de l’Església.L’Escriptura i la Tradició conservada perl’Església són (per igual) les fonts úniques,veritables i autèntiques de la divina revela-ció. La Tradició divina –perquè el seu autorprincipal és Déu– és anterior a l’Escripturadel Nou Testament, ja que abans d’escriureel primer llibre inspirat existia la predicaciódels apòstols, fidelíssims a l’encàrrec de Je-sús: transmetre oralment el que havien visti oït. “Déu m’ha donat plena autoritat al Celi a la terra. Aneu a convertir tots els pobles,bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i del’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar totel que jo us he manat. Jo seré amb vosaltrescada dia fins a la fi del món”(Mat. 28,18-20).En vista d’això que Jesús diu a la seva Esglé-sia... la Tradició no necessita cap altra fontper provar que les veritats que hi són con-tingudes són revelades. En canvi, l’Escrip-tura necessita de la Tradició com a font derevelació, tal com asseveren constantmentels pares de l’Església; “cosa importantíssi-ma que les esglésies protestants obliden”.Déu ha parlat als homes amb fets i paraules:antigament, a través dels patriarques, delsprofetes, i darrerament, pel seu propi Fill Je-sús i els seus apòstols. La Nova Aliança nopassarà mai més, ni s’ha d’esperar cap altrarevelació pública abans del retorn de Je-sucrist. Tradició i Escriptures constitueixenun únic dipòsit sagrat de la Paraula de Déuconfiat a la seva Església, la iniciada per Je-sús amb els seus apòstols, a qui va prometreque estaria sempre amb ells.Atenció! No ens deixem enganyar per doc-trines fàcils, barates, d’alguns il·luminats,falsos profetes, que s’han apartat de l’Esglé-sia de Jesús i dels seus apòstols: l’Esglésiade l’Escriptura i de la Tradició. Ens cal rebreformació. Si Déu ha parlat hem de fer-ne casi creure: Jesús afirmà aquest deure: “El quino cregui serà condemnat”(Mc.16,16).Per la revelació, Déu es dóna a conèixerJosep Lluís Marqués Andorra la Vella¿Com és possible que a la nostra, esti-mada i mil·lenària, nació catalana pu-gui existir, encara, tant d’autoodi? Nos’entén que els qui haurien de tenir unaactitud positiva i responsable, envers elconjunt de la societat catalana, siguinels primers incívics a intentar vendre’sper un plat de llenties. Tot això ve alcas en relació amb una recent reuniósecreta, entre diversos membres del’anomenat lobby del Puente Aéreo i elpresident espanyol, Mariano Rajoy,per tal de posar més pals a les rodesal procés sobiranista. En aquests mo-ments, a casa nostra, la gran i greu des-gràcia que hauríem de superar és queel lobby oligàrquic, que s’agafa com unferro roent a la dependència, per tal dedefensar els seus negocies (plutocrà-tics i ineficients), és el gran escull queimpedeix que el poble de Catalunyapugui avançar amb normalitat vers lallibertat nacional. No hi ha dubte quetenim davant nostre un moviment,molt mortificador, que pretén articu-lar l’escarni i la traïció en contra de lanostra nació catalana. De tota mane-ra, no se’n sortiran, perquè la veu delpoble –que ja fa molts anys que pateixla dependència espanyolista– sempreserà més forta que la claudicació i elbotiflerisme.Traïció iescarni contraCatalunyaJosep M. Loste i Romero
 6. 6. 6 Dimarts, 23 d’abril del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...Caront, descobert el 1978 per James Christy, és el més gran delssatèl·lits de Plutó?1 de cada 88 infants dels Estats Units pateixen algun tipusd’autisme.23 d’abril de 1995La Unesco declara el 23 d’abril Diainternacional del llibre.PARTIT SOCIALDEMÒCRATALópez esmenta la greu crisi iels aturats entre les“prioritats”El comitè executiu del Partit So-cialdemòcrata (PS) va posar ahirfil a l’agulla i va començar a treba-llarpertirarendavantelprogramaaprovat en el congrés de dissabtepassat. El primer secretari de laformació, Pere López, va explicar,abans que s’iniciés la primera reu-nió d’aquest òrgan de direcció delpartit, que treballaran “per posarsobre la taula totes les qüestionsque afecten i preocupen els ciu-tadans”. Entre els temes “priori-taris” que es pretén afrontar hiha la greu situació econòmica perla qual passa el país i “les més demil persones que estan en aquestsmoments inscrites al Serveid’Ocupació”. “Els reptes són moltimportants, però penso que te-nim un bon equip i moltes ganesd’afrontar-los”, va dir López.El primer secretari del PS vaanunciar que el grup parlamen-tari farà una “oposició rigorosa”i “un control a l’acció de govern,que malauradament en els últimsmesos no s’ha fet en el grau enquè s’havia de fer”. I és que, se-gons el nou primer secretari delPS, el balanç d’aquests primersdos anys de Govern demòcrata ésque hi ha hagut “una mala gestiói uns mals resultats”. Els social-demòcrates anuncien també unaoposició constructiva “perquètenim prou bagatge polític per, sino es proposen solucions damuntde la taula, tirar-les endavant nos-altres”. En aquest sentit, Lópezva voler deixar clar que “el nostreadversari polític és DA, que és quiposseeix la majoria tant al ConsellGeneral com als comuns”.López va anunciar també,entre les prioritats, que s’aniràa buscar aquelles persones quevan abandonar el partit perquèhi tornin. “Serà un treball en do-ble direcció, aquells que vulguinvenir seran rebuts amb els braçosoberts, però també nosaltres elsanirem a buscar perquè tornin alseu partit.”D’altra banda, el nou grupparlamentari mixt, format pelstres consellers generals que hanabandonat el PS, Jaume Bartu-meu, Gerard Barcia i Sílvia Bonet,va informar ahir la Sindicaturade la seva constitució. Bartumeuserà el president del grup, mentreque Barcia en serà el president su-plent, els mateixos càrrecs que jaexercien en el grup parlamentarisocialdemòcrata.Pel que fa al grup del PS, for-mat per David Rios, MarionaGonzález i Rosa Gili, l’elecciódels càrrecs va ser un tema quees va abordar ahir en el comitèexecutiu.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl nou comitè executiu del PS va mantenir ahir la primerareunió de treball. // AGÈNCIESCOMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIALa majoria nega que escobrin dietes de les societatsEl cònsol menor de Sant Julià deLòria, Manel Torrentallé, va quali-ficar de “rotundament fals” que elsconsellers rebin algun tipus de re-muneració econòmica per formarpart dels consells d’administracióde les societats participades pelComú, tal com van posar en dubteels consellers de la minoria, Ros-send Areny i Josep Roig.Torrentallévanegarlesacusaci-ons després de la sessió de consellde comú celebrada ahir, en què esvanviuremomentsdetensióentremajoria i minoria, que van comen-çar amb la crítica per part d’Arenyperquè el Comú no ha assistit aalgunesreunionsdelacomissiódegestió de la vall del Madriu.En la sessió també es va acabarqüestionant si a partir d’ara l’opo-sició estarà agrupada en un grup oen dos arran de la decisió de Roigde deixar el PS. De fet, la intenciódels dos consellers és continuartreballant conjuntament dins d’ungrup mixt format per un militantsocialdemòcrata i un d’indepen-dent,peròdesdelamajoriavanas-segurar que “el reglament és clar” ique hi ha un grup polític del PS iun grup mixt format per una per-sona cadascun.A més, el Comú va aprovarahir una modificació de l’ordina-ció d’establiment de preus públicsamb l’objectiu de diferenciar lazona blava de la nova zona verda(mésbarata),perpromourelamo-bilitat a les places d’aparcament.Agències //Sant Julià de Lòria@mes_andorraSOSTENIBILITATEl Sant Ermengol guanyael concurs d’energiaCoincidint amb el Dia de laterra, ahir es va fer l’entrega depremis del 1r Concurs escolard’energies renovables, convocatpel Govern a través del CentreAndorra Sostenible i FEDA enel marc de l’Any internacional del’energiasostenibleperatothom.El guanyador ha estat el Col·legiSant Ermengol amb un projecteper millorar l’eficiència en la il-luminació urbana i domèstica.Els estudiants guardonats ambel primer premi en la categoriaenginys i dispositius, consistenten un viatge a la Vall Fosca pera tota la classe, han estat JordiBaró, Joel Call, Marc Ribert,Blanca Tuneu i Pau Visa, de 4td’ESO del Col·legi Sant Ermen-gol, amb la proposta Construcciód’un model reduït per millorar l’efi-ciència en la il·luminació urbanai domèstica. També s’ha atorgatun accèssit especial al conjuntde propostes presentades en lescategories enginys i dispositius imaterials divulgatius pels alum-nes de segona ensenyança del’Escola Andorrana d’Ordino.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraORDINOCampanya‘#1m50’El Comú d’Ordino ha ofertsuport a la campanya #1m50,que pretén conscienciar elsconductors dels perills queenvolten els ciclistes quancirculen per les carreteres.La iniciativa, impulsada pelciclista català Àlex López, volsensibilitzar sobre la necessi-tatdedeixarunmetreimigdedistància entre el vehicle i elcorredor en els avançaments.López recorrerà 1.600 quilò-metres en nou etapes des deSant Cugat. Una tindrà lloca Arcalís, un “lloc coneguten el món del ciclisme”. Desdel Comú es va remarcar queOrdino s’hi ha sumat perquè“creu en el cicloturisme”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraVINTÈ ANIVERSARIRibas i Morell, ponentssobre la ConstitucióEls primers ponents del cicle deconferències del 20è aniversaride la Constitució, Òscar Ribasi Antoni Morell, van destacar laimportància de la feina que esva fer durant centenars d’anysi que va donar peu al procésconstituent. Un i l’altre van co-incidir que la feina que es va ferel 1993 va ser molt important,però que no hauria estat pos-sible sense “la lluita d’homes idones durant més de 700 anysabans”. Morell, secretari del pri-mer Govern, va posar en relleuque l’any 1993 va ser molt im-portant per a la història del país,però que ho va ser per tota la fei-na que s’havia fet anteriorment.Va recordar que els homes i do-nes del país “van lluitar durantmés de 700 anys per ser inde-pendents i poder aconseguirla Constitució del 1993”. Tot iaixí, va opinar que “la Consti-tució és una eina de treball, nouna bíblia, i per tant es pot can-viar”. Ribas va parlar dels anysanteriors a la Carta Magna desdel punt de vista històric, asse-nyalant la importància del pactedels coprínceps amb els repre-sentants del poble. “Jo vaig co-mençar a treballar-hi als anys 60i la Constitució va ser el 1993”, iper tant va indicar que “primerva ser un procés molt lent, i capals 90 es va accelerar”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraAntoni Morell i Òscar Ribas van parlar ahir sobre el procésconstituent. // AGÈNCIESMoles amb els guanyadors.// FEDA
 7. 7. 7Dimarts, 23 d’abril del 2013NEXPOSICIÓSegona edicióde‘Llibres d’art’La galeria Jardin Cosmique haconvidat set creadors a la sego-na edició de Llibres d’art. ManelPujol_Ito experimenta amb l’es-cultura digital i la impressió entres dimensions, i treballa el con-cepte de l’autoengany. El dibui-xant i il·lustrador Martín Blancopresenta “una al·legoria del ciclede la vida i del procés creatiu”.El fotògraf Philippe Garcia parlade la dualitat, de la importàn-cia de conèixer el punt de vistade l’altre. Rosa Mujal mostraEl miracle de la vida. “És la con-clusió final de set anys de feina iun homenatge a la meva filla Va-lentina”, nascuda fa un any.L’escultor Ahmed Keshtamostra amb la seva escultura Up-side-down que el món està cap-girat. L’escultura és una medusadel revés. Mercè Ciaurriz ha fetun llibre d’art de ceràmica, ambpeces de Lego que simbolitzenla construcció d’una idea o quetot està per fer, per executar. Ladirectora d’art de cinema SylviaSteinbrecht-Aleix relaciona uncontrabaix amb els batecs del cor.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraSANT JORDI CONCERTGaset crea lalitografia 2013Recital de GuyMarchandL’artista Judit Gaset Flinchha estat l’escollida per ÀgoraCultural per crear la litografiacommemorativa de Sant Jordi2013. L’obra es va presentarahir a la galeria Pilar Ribe-raygua. La plataforma d’enti-tats culturals fa quinze anysque encarrega les litografiescommemoratives a artistes,però aquest any és el primerque ofereix les litografies ori-ginals. La galeria disposa decinquanta obres numerades iil·luminades a mà per l’artis-ta, en paper cotó. A l’estandde Sant Jordi, Àgora Cultu-ral vendrà les reproduccionsd’impremta.Gaset explica que en el seudibuix “reinterpreta la llegen-da de Sant Jordi”. La princesaés la declinació llatina “rosarosae”, presonera pel drac enun laberint. La bèstia està re-presentada per escates daura-des. Les lletres de les paraulesSant Jordi simbolitzen el ca-valler que mata el drac ambla fletxa.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl cantant, músic i actor GuyMarchand (París, 1937) ac-tua demà dimecres a l’Audi-tori Nacional d’Andorra. Elconcert començarà a les noudel vespre i les entrades, a unpreu de 15 euros, es podencomprar a l’Oficina Nacionalde Turisme i a l’Oficina deTurisme d’Ordino, i per telè-fon al 820 214 i el 828 173.Fins ahir hi havia mitja plateavenuda. El recital de Mar-chand és organitzat per l’am-baixada de França i l’AliançaAndorrano-francesa.El veterà artista cantarà te-mes del seu últim disc, Chan-sons de ma jeunesse (2012,Sony Music), i repassarà èxitsdels anys 50 i 60. Marchand haconfessat ser un apassionat dela música en castellà i alumnesde l’escola d’Ordino pujarana l’escenari per cantar ambell un tango. El concert s’in-clou en la temporada culturalfrancesa organitzada per di-fondre la llengua i la culturafrancòfones.Redacció //Ordino@mes_andorraCERTAMEN MÚSICAPremis Martí iPol de poesiaLa cançó delComapedrosaEls primers premis del setzèConcurs de poesia MiquelMartí i Pol han estat declaratsdeserts. Amb tot, el jurat, for-mat per Carli Bastida, EsterFenoll i Maica Manresa, haatorgat dos accèssits: en lacategoria poema, a Eva Arasaper la composició Esbós, “perun llenguatge proper que des-taca pel seu ritme i musicali-tat”; en la categoria recull, eljurat ha atorgat un accèssit aRamon Esquerré per Un al-tre món és possible, “valorantla cohesió temàtica així coml’originalitat d’algunes imat-ges, amb un to contempo-rani”. El certamen de poesiacreat per la Biblioteca Públicaha rebut sis obres en la cate-goria poema i cinc obres en lacategoria recull.Redacció //La Massana@mes_andorraEl Comú de la Massana fa unacrida als nens i joves d’entre 7i 16 anys que vulguin partici-par en la gravació de l’himnedel parc natural del Comape-drosa. La melodia és obra deldirector de l’Escola de Músi-ca de les Valls del Nord, JordiBarceló, mentre que la lletrade la cançó és del cantant icompositor Jordi Botey, basa-da en un text de la periodistaMònica Bordas. Els assajos deles cançons estan programatsper als dijous 9, 16 i 23 demaig, de les 18.30 a les 19.30a la sala La Closeta. La grava-ció del tema es farà el dissabte25 de maig. L’endemà, i coin-cidint amb la celebració del’esdeveniment Andoflora, esfarà una cantada pública perpresentar el tema.Redacció //La Massana@mes_andorraEva Arasa, a la dreta.// T. M.El músic Jordi Barceló.// T. M.
 8. 8. 8 Dimarts, 23 d’abril del 2013
 9. 9. 9Dimarts, 23 d’abril del 2013ESPORTSAUTOMOBILISMELlovera i Vinyes es retirendel Ral·li Ciutat de CerveraEls problemes mecànics van afec-tar Joan Vinyes i Albert Lloveraen la primera cita del Campionatd’Espanya de ral·lis de terra, elRal·li Ciutat de Cervera.Vinyes va tenir problemes desd’un principi al seu Subaru Im-preza a la prova lleidatana. En elsprimers quilòmetres del primerpas per l’especial A es va quedarsense direcció assistida. Van po-der solucionar la incidència enel parc d’assistència i acollir-se alsuperral·li, però tot seguit va tenirproblemes amb els frens, així queva decidir abandonar. Llovera esva haver d’adaptar als nous pneu-màtics i es va haver de retirar enla penúltima especial en trencarel motor.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLlovera, en un tram del ral·li.// FOTOESPORTCICLISME ESCACS JUDOInscripcionsper a L’EtapeEl GEVA-CEAes mantéLlanos venç alVila d’AndorraEl 14 de setembre es tornaràa realitzar L’Etape Barcelona-Andorra by le Tour de Fran-ce. Per a la seva segona edicióes produeix una variació enel lloc de sortida, que estaràa la Universitat de Barcelonaper no haver de travessar laciutat. La prova conclourà aArcalís. Les inscripcions espoden realitzar a través de laweb www.letapebcn-and.com.Els participants de la prime-ra edició es beneficiaran d’undescompte.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl GEVA-CEA salva la cate-goria i la pròxima temporadacontinuarà a la Divisió d’Ho-nor del Campionat de Cata-lunya per equips, després dejugar-se la permanència ambel Mollet, que va superar perun clar 8,5 a 1,5. Van guanyarÈric Prie, Marc Simonet, Ru-ben Gallego, Daniel José, RaülGarcía, Josep Ribera i JoanFernández. Van fer taules Òs-car de la Riva, David Monell iSergi Pham. Els andorrans novan perdre cap partida.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraSet medalles van aconseguirels karatekes andorrans encategoria sènior en el Torneiginternacional Vila d’Andorra,que es va disputar al pavellóJoan Alay. Ivan Llanos va serl’únic guanyador nacional. Esva imposar en -60 quilos. Vansignar la segona plaça JordiAlmeyda (-66 kg), LaurentCaraguel (-90 kg) i Èric Ris-co (+90 kg); i la tercera, Da-vid Almeyda (-60 kg), DaniGarcía (-73 kg) i Albert Fi-gueiredo (-81 kg).Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraBÀSQUETJoan Peñarroya vol girar fulli centrar-se en els play-offLaderrotaaBurgosjaquedaenre-re i s’ha de pensar en el futur mésproper, en els play-off d’ascens,que també donen una plaça per al’ACB. Pel tècnic del BC River An-dorra, Joan Peñarroya, no quedaaltre camí que continuar en la ma-teixa línia i seguir endavant.El Ford Burgos va guanyar elpartit decisiu. El que valia per es-tar a l’ACB. Perdre aquesta opor-tunitat en la darrera jornada va serfrustrant. “Vam patir una decep-ció molt gran”, admet Peñarroya,perquè l’equip creia en les sevespossibilitats i anava amb “el con-venciment i la il·lusió de poderguanyar la lliga”. Però una sèriede detalls van marcar l’enfronta-ment, sobretot en la part final. “Enl’últim quart no vam estar gairefluids”i“enleslluitespelrebotensvansuperar”,cosaquevaprovocarque multipliquessin els seus llan-çamentsacistella:“Vanviuremoltde les seves segones opcions.” ElRiver tenia el rival ben estudiat i“vam aturar les seves transicions”,una de les seves principals armes.Tot i la derrota, va disputar“un dels partits més seriosos dela temporada”. Fent-se fort davantun rival fet per pujar i que desprésd’anys perseguint l’ascens, l’haaconseguit. També es va saberevadir del gran ambient que esvivia al pavelló d’El Plantío. En elstres enfrontaments en què s’hanvist les cares aquesta temporada,tots han acabat amb el mateix re-sultat. Amb victòria castellana.“Han estat millor.” Per tant, “elBurgos ha demostrat ser un justguanyador de la competició”. Toti així, el guió de cadascun dels par-titsvaserdiferentielRivervagau-dir en més o menys mesura de lesseves opcions de vèncer.Però això ja és passat i s’had’afrontar uns play-off a tres sèri-es al millor de cinc partits. “Tocaaixecar-se”, remarca el tècnic, per-què encara queda una plaça lliureper estar a l’ACB. I el River en volser l’ocupant. S’ha de girar full rà-pidament. “No podem estar enso-pits”, perquè divendres torna altrecop la competició amb “l’avantat-ge dels play-off a casa”, una condi-ció que s’han guanyat al llarg de lacampanya, en què han ocupat ellideratge en solitari durant bonapart del calendari, cosa que és delloar: “L’equip ha fet una lliga re-gular fantàstica.”Decaraalsplay-offelsnúmerosmostren que el River és el màximfavorit.Volfervalerelseupotenci-al, el que ha demostrat tot el cursi que fa que en aquests play-off“si hi ha un equip temible i a res-pectar, aquest som nosaltres”. Lesdiferències a la classificació hoexemplifiquen. Dels que opten al’ascens “no hi ha cap equip millorque nosaltres”, i volen seguir de-mostrant-ho.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraWright tracta de taponar el llançament de Vinicius.// MARÍA GONZÁLEZPÀDELAnyósPark acull el TorneigAutomòbils PyrénéesAnyósPark segueix apostantpel pàdel i per aquest motiu sesuma al circuit Mercedes Tenis& Pádel Tour, acollint la prime-ra edició del Torneig Automò-bils Pyrénées de pàdel, que secelebrarà a partir de dijous i finsdiumenge.El calendari consta de 34proves (31 de pàdel i tres detennis) que es disputen per totl’Estatespanyol,iaras’hiafegeixAndorra. Entre totes les provesparticiparan més de 4.000 juga-dors. El torneig organitzat perAutomòbils Pyrénées és la cin-quena prova del circuit.En la competició, amateur, hiparticiparan 42 parelles, 26 demasculines i 16 de femenines.El torneig masculí començaràdijous a les 19.30 i el femení,dissabte a les 9.30. Les pare-lles s’aniran eliminant fins queles dues millors jugaran la finaldiumenge al migdia. Els gua-nyadors s’enduran un trofeui material de pàdel. I, a més, sialmenys un dels dos membresde la parella és client de Merce-des-Benz, podran participar enla Final nacional de pàdel, quetindrà lloc a Huelva del 12 al 15de setembre.El responsable de tennis ipàdel d’AnyósPark, Gastón Bi-anchi, va destacar la parella Ja-vier Casal i Cisco Cartañà, quearriba al torneig com a cap desèrie. Diumenge al matí, abansde la final, s’organitzarà un clí-nic infantil per difondre el pà-del. Els participants han de tenirmés de 21 anys i no ser al Top100 del rànquing nacional ni alTop50delrànquingautonòmic.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl torneig es va presentar a AnyósPark.// T. M.
 10. 10. 10 Dimarts, 23 d’abril del 2013
 11. 11. 11Dimarts, 23 d’abril del 2013CLASSIFICATSClassificats,breus per paraules A partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínima d’una setmanaES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31SANT JULIÀ PIS DE 3 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CTRA. DE LA RA-BASSA. PREU: 300 EUROSORDINO PISOS DE 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJA-DOR, SOLEJATS, AMB VISTES,AL CENTRE D’ORDINO.PREU: 450 EUROSENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ MO-BLAT, AMB PQ. I TRASTER, ALS COR-TALS D’ENCAMP. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adSANT JULIÀ DE LÒRIA (64 m2) - REF. 128Pis de 3 habitacions (1 doble), 1 bany,cèntric, cuina equipada, terrassa, safareig,llar de foc, parquet, vistes agradables.400 €ESCALDES 107 m2- REF. 1313 habitacions, 1 bany, cèntric, parquet,vistes agradables, armaris encastats, rebost,safareig, terrassa de 14 m2.700 €IMMOBLESOPORTUNITAT!!Casad’obravista,antiguitat:7anys,a10minde Platja d’Aro, 10 min del GolfPGA, 30 min de Girona i 50mindeBarcelonaamb,1.200m2de jardí, reg automàtic amb pis-cina d’aigua salada i garatge pera dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Particular lloga pis a Escaldes(Parc de la Mola), 650 €, i pisa Andorra la Vella (av. SantaColoma) d’1 habitació, 400 €.Tel.: 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny,TV..., 2 balcons. Solament 1mes de dipòsit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340Àtic a Encamp de 130 m2, 3hab., 2 banys, 2 terrasses, cuinaequipada i tancada, sala d’estari menjador separats, llar de foc,vistes i 1 WC, box per a 3 cot-xes. Preu: 400.000 euros. Tel.:330 110ANUNCIS BREUS PER PARAULESES VENAUDI A43.2 S-LINEQUATTRO52.000 kmMatr. K01...Molt bon estatPreu: 24.500 €Tel.: 391 630Es ven HondaPantheon 150Color negre.17.000 kmPreu: 1.200 €Tel.: 32 53 85ANDORRA (80 m2) - REF. 1212 habitacions dobles, 1 bany, cèntric,assolellat, cuina equipada, armaris encastats,parquet, terrassa, pàrquing i traster.700 €Edifici nou a 200 m.del Funicamp. Acabatsd’alta qualitat, calefac-ció elèctrica. Aparta-ments de 2 dormitoris i1 bany, amb 1 plaça depàrquing opcional perapartament. Adaptatsper a minusvàlids.Preu: 550 € /mesPer a visites, truqueu al 73 73 73 o envieuun missatge electrònic a comercial@cisa.adPISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMPImprescindibleexperiència, idiomesi nacionalitatandorrana opermís deresidència i treball.CAMBRERS/ES(Ref. Cambrer)Requisits:Nacionalitat andorrana opermís de residència i treball.Formació en el sector.Experiència en hotels de 5*, preferiblement.Català i castellà parlats correctament.Usuària del paquet Office.Capacitat de lideratge.Oferim:Incorporació immediata.Contracte indefinit.Formar part d’un grup d’empreses sòlidesal país.Salari en funció de la candidatura.Avantatges del Club Anyós.Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH,a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.GOVERNANTA(Ref. Governanta)ANYÓSPARK Necessita incorporar
 12. 12. 12 Dimarts, 23 d’abril del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Dimarts, 23 d’abril del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCSTROBA LA PARAULA AMAGADADescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: CABARETV _ _ _ _ _8 6 7 2 3 25 7 16 1 56 4 82 93 8 67 27 5 67 3 15 2 43 2 7 92 7 54 3 6 84 2 3 71 4 99 7 8 65 4 6 34 6 93 1 5578134962293768154164259378721496835349825617856317429937541286482673591615982743358279461269148375147356289514962837683714952972835146795481623426593718831627594VENDA iLLOGUERd’apartaments,xalets, estudis,edificis...www.cisa.ad73 73 73
 14. 14. 14 Dimarts, 23 d’abril del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRAv. Carlemany 44, Escaldes-Engordany.Atenció al client: 829 999www.facebook.com/IntimissimiAndorraNero CollectionVine i troba-la a labotiga d’IntimissimiCARTELLERAUN ASUNTO REALUna èpica i dramàtica història d’amorbasada en fets històrics, la veritable his-tòria d’un home normal que va conquis-tar el cor d’una reina i va començar unarevolució.19.00TIERRA PROMETIDAUn executiu d’una gran empresa inten-tarà convèncer els ramaders d’un pobledels beneficis de perforar les seves terresi comprar els drets.19.10, 22.00MEMORIAS DE UN ZOMBIE ADOLESCENTER és un mort vivent existencialment tur-mentat que manté una curiosa relaciód’amistat amb una bella noia, situacióque provoca una transformació no no-més en ell mateix, sinó també en els seuscompanys zombis.19.00, 22.15OBLIVIONAny 2073, Jack Harper és un dels últimsmecànics d’avions no tripulats destinatsa la Terra. Durant una missió rescata unadesconeguda d’una nau enderrocada. Apartir d’aquí la seva vida fa un gir sorpre-nent.19.15, 22.00TIPOS LEGALESUns veterans criminals gaudeixen d’unaúltima nit de disbauxa. Però un d’ells téun encàrrec molt especial: matar un delsseus companys.22.00EFECTOS SECUNDARIOSEl món d’una parella s’enfonsa quan ellaintenta suïcidar-se. Incapaç de superarla depressió, accepta prendre un fàrmacamb efectes inesperats.19.15, 22.00
 15. 15. 15Dimarts, 23 d’abril del 2013OTel.335009HORÒSCOP LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Talleu els tronxos de les carxofes i, agafant-les per la base, esclafeu-les perquè s’obrin. Ren-teu-les i escorreu-les cap per avall. Col·loqueu-les a les graelles amb les fulles cap per baix. Alcap d’una estona gireu-les posant les fulles cap per amunt i amaniu-les per dins amb sal, oli ipebre negre. Deixeu-les coure uns 30 minuts més, fins que siguin ben cuites.Ara que ve el temps de les costellades, per substituir les patates xips, una alternativa sana i mésdiürètica, que ajudarà a fer millor la digestió!CARXOFES A LA BRASA· 4 carxofes· oli· sal· pebreINGREDIENTS:TVAVUI US RECOMANEM...22.00 Cine: La muerte de MikelUn farmacèutic, enmig d’una crisimatrimonial, coneix un transves-tit a qui s’uneix sentimentalment.22.35 El taquillazo: Jacuzzi al pasadoTres amics passen un cap de setmana enun hotel i en provar el jacuzzi descobrei-xen que és una màquina del temps.20.45 Téléfilm: Meurtres à Saint-MaloUn cos amb marques de tortures comles dels pirates del segle XVII és desco-bert a la platja de Sant-Malo.00.30 Cine: Robin y MarianRobin Hood i Lady Marian hanestat separats molts anys. Ara esretroben per combatre la tirania.22.15 Gran cinema: PosesiónUn home i la seva col·lega investiga-ranunacartaescritaperunpoetaso-bre una aventura extramatrimonial.20.50 Film: Iron ManUn inventor segrestat construeixuna armadura per escapar. Millo-rada, serà una arma contra el crim.22.30 Castle: Las vidas de los demásLa sèrie celebra les 100 primeres en-tregues amb un episodi inspirat enLa finestra indiscreta de Hitchcock.20.38 Futbol: Champions LeagueBayern - FC Barcelona.20.50 Film: Treize à la douzaineRemake d’un film del 1950 querelata les peripècies dels Baker, unmatrimoni amb dotze fills.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇHas d’estar alerta a l’en-torn per no generar violència.Mesura les teves paraules.Controla el teu ritme devida els caps de setmana. Tendi-ràs a menjar i beure massa.Hauràs d’utilitzar el teusentit de l’humor per enfrontarels rumors mal intencionats.Has de ser clar en lespautes que estableixes per a lateva vida per trobar el camí.Aspectes negatius po-den obstaculitzar l’avanç perso-nal i no et serà fàcil adaptar-t’hi.Les discussions sónmoneda corrent en aquests dies.No sumis més tensions i relaxa’t.Tindràsunaplàcidasen-sació a casa per haver aconseguitla pau que sempre has somiat.Tindràs un talent especi-al per solucionar situacions com-plicades de manera pràctica.Et sentiràs feliç i tran-quil. No deixis que ningú enteliaquesta agradable sensació.Un retrobament o lesnotícies d’un ésser estimat llu-nyà t’ocuparan els pensaments.Tot depèn de tu. Altresesperen que facis primer tu la ju-gada ja que ets més intel·ligent.Tindràs una conversaamb un amic llunyà que t’apor-tarà solucions a un problema.
 16. 16. EL FOTOREPORTER¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adPedro Passos CoelhoAlbert MolesEls residents portuguesos al país temenque hauran de compartir conseller deles comunitats portugueses amb elsresidents a Espanya.Els alumnes que han participat en elconcurs escolar d’energies renovablesja han rebut els premis. És una bonainiciativa per despertar consciències.ENVIAUNSMSAL747AMBLAPARAULACLAU “CANVIO”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDimartsNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad23 d’abrildel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclat647286Canvio 2 màquines vending 1 és debegudes calentes marca Bianch Sirio ila 2a és de snacks entrepans golosinesi begudes fredes marca Fas Faster 900324669Busco VW Tiguan automàtic. 140 o170cv en bon estat o BMW X3 3.0 di-esel363408Canvio bici tipus trial Monti nova permountainbike, gràcies323846Canvio Ps2 + 2 comandaments + 1 co-mandament inhalambric + 4 coman-daments buzz + tarja memoria 16 mb+ 38 jocs originals331050Canvio postals antigues d’Andorraper faltes. Des de 1890 fins anys 70. PyOliver, Daspet, ATV, Claverol, Rossell,Labouche...360330Canvio kayak mar i riu Dagger Outlaw612199Canvio Yamaha X Max .I . 125 scooter669642Canvio Suzuki vitara curt del 97 per4x4 llarg Jeep634359Canvio màquina talla embotits bonaper bar restaurant... molt bona634359Canvio motocultor nou amb garantiade la casa, motor Honda663168Canvio dvd Samsung, vídeos de mú-sica, ràdio marca Sony també una col-lecció de cd tot semi nou337077Canvio Audi A1 nou, amb 8.500 km,de color blanc, en perfecte estat, ga-rantia de fàbrica, mat. K6...361880Canvio KTM Superduke 990 120cvmatrícula J0... amb només 4.000 km350311Canvio pneumàtics 195 55 R15 85Hbon estat322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125o moto d’enduro qualsevol cilindrada671486Canvio Playstation 2 amb 1 comanda-ment 2 memory cards i 15 jocs336589Canvio pis a la provincia de Barcelonaper un a Andorra601754Canvio Golf 3 GTi 16v per turisme 4x4322416Canvio Mitsubishi montero llarg mat.J... 80.000 km un sol propietari garat-ge rodes noves328860Regalo bressol convertible en llit petitde 70 x 1,40322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125 omoto enduro qualsevol cilindrada327441Canvio T Max 500, blanca K59... impe-cable 3.000 km336394Canvio descapotable dos places371921Canvio Peugeot 308 J9... 29.000 km611830Canvio Suzuki SV 650351759Regalo gatet siamés de 2 anys ambchip i accessoris per no poder cui-dar-lo i salut376270Canvio Mini One diesel 41.000 km613484Canvio robot nou per forn petit elèc-tric329974Canvio llantes de Mercedes SLK perbicicleta de muntanya btt en bon es-tatCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilTraduccions (català,espanyol, francès,anglès i portuguès)www.metaescola.cominfo@metaescola.comTel.: +34 664 271 106Motivació, recursos & relacions humanesTaller de constel·lacions a la Seu d’UrgellImpartit per: Rosa Farrés VilarrasaDia, 27 d’Abril de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 hLloc: centre Mandala IogaOrganitza: Ramon Alsina ArtiguesSi ha de passar un vianant, que voli!// M. R.

×