Diari del 10 de maig de 2013

200 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 10 de maig de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorraDIVENDRESDE MAIGDEL 201310NÚM. 1895RESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENT SALARICOMPLEMENT CASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAMòbil: 322 553innova@andorra.adEnfrontament entre els grupspel preu de les accions del fornProp d’un centenar de professionals de diferents àmbits expliquen la seva feina a més de 250 alumnes del LiceuComte de Foix en la tercera edició del Fòrum dels oficis. //Pàg. 6 // T. M.El River vol prendre la iniciativa des del primer partitDesprés de les dificultats per superar el Corunya, el BC River Andorra confia aprendre la iniciativa des del primer matx contra el Càceres.BÀSQUET// Pàg. 9Els Pouets s’alliberarà de la hipoteca per donar-li un úsEl Comú de la capital demana que s’exclogui l’edifici dels Pouets de les garantieshipotecàries ofertes per un crèdit, per tornar-lo a posar en marxa.COMÚ D’ANDORRA LA VELLA// Pàg. 6// Pàg. 3La galeria Pilar Riberaygua de la ca-pital acull fins al 21 de juny la sèrie‘Paisatges amb cavallers’, del pintor dePerpinyà Patrick Loste.Els genets de Loste,a la Pilar RiberayguaEXPOSICIÓ// Pàg. 8//T. M.Només el 13% dels docents del siste-ma educatiu espanyol secunda la con-vocatòria de protesta contra la reformaeducativa del ministre Wert.Escàs seguiment dela vaga espanyolaEDUCACIÓ// Pàg. 7 //T. M.
 2. 2. 2 Divendres, 10 de maig del 2013LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉSCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005SORTEJOSFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Pas de la CasaFarmàcia Guerrero 2Av. Meritxell, 39Tel.: 801 856Farmàcia del PasCarrer Major, 1Tel.: 755 860 - 352 711I NFOSorteig de dimarts 7 de maigSorteig de dijous 9 de maigSorteig de diumenge 5 de maigSorteig de dimecres 8 de maigSorteig de dijous 9 de maigSorteig de dijous 9 de maigEUROMILIONSLA PRIMITIVABONOLOTOLOTERIA NACIONALONCELA GROSSA DE LA PRIMITIVA4 613 27 28 42 436 9 9 7 0Fracció Sèrie5 65 4 2 5 217 23 25 44 52Núm. clau 8Com. Rei.7 512 15 16 4544 46Com. 40 Rei. 52 9 16 2322 39EL TEMPSSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoMàx. 17ºMín. 9ºMàx. 18ºMín. 8ºMàx. 20ºMín. 9ºAVUIPlujaDISSABTE DIUMENGEMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Divendres, 10 de maig del 2013NOTÍCIESFORMACIÓMés de 400 joves participen enla novena Diada universitàriaMés de 400 alumnes de primerde batxillerat o equivalent delstres sistemes educatius presentsa Andorra van participar ahir enla novena Diada universitària,organitzada per la Universitatd’Andorra (UdA) amb el suportdel Comú de Sant Julià de Lòria.La Diada universitària és unajornada de portes obertes des-tinada a oferir informació alsalumnes preuniversitaris sobreels aspectes diferenciadors dela universitat pública andorranai sobre la seva oferta acadèmicai de servei.Enguany ha començat amb undinar festiu al Centre Cultural ide Congressos Lauredià, desprésdel qual els alumnes van assistira diverses presentacions simultà-nies de la universitat, adaptades acada un dels respectius sistemeseducatius. Posteriorment, elsjoves van tenir la possibilitat departicipar en algun dels nombro-sos tallers que hi havia progra-mats tot visitant les instal·lacionsdel campus.La Universitat d’Andorra vainsistir durant la jornada en el re-coneixement internacional delsseus diplomes. De fet, fins avui,al cent per cent dels titulats del’UdA que han fet els tràmits ad-ministratius fora d’Andorra se’lshan homologat els estudis.Redacció //Sant Julià de Lòria@mes_andorraJoves de batxillerat ahir a laUniversitat d’Andorra. // UdAPARTITSDA celebrarà el seu segoncongrés el primer de junyDemòcrates per Andorra (DA)celebrarà el dia 1 de juny el se-gon congrés ordinari, una citaque el portaveu de la formació,Xavier Herver, va destacar jaque servirà tant per fer balançde la feina feta com per marcarles línies a seguir en els pròximsdos anys de legislatura.D’aquesta manera, va posaren relleu que el congrés té “unsignificat especial” ja que secelebra quan ja s’han complertdos anys de legislatura i en que-den dos més. Així, s’avaluarà latasca duta a terme pels càrrecselectes de la formació i el graud’acompliment de les ponènci-es del primer congrés i es pre-sentarà el treball a desenvolu-par, a través de les ponències deles comissions i també algunesque puguin presentar els mili-tants a títol individual.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraEl portaveu de DA, XavierHerver. // T. M.CONSELL GENERALEls grups s’enfronten pel preu deles accions del forn incinerador// PS i grup mixt diuen que es pagarà un preu massa elevat i DA i Govern, que és justEl preu de les accions que el Go-vern i FEDA volen adquirir alssocis privats Novergie i Cespaper obtenir així el cent per centde la societat, va generar ahir unnou enfrontament entre els grupsparlamentaris al si del ConsellGeneral. Els grups parlamenta-ris mixt i socialdemòcrata havienpresentat esmenes a la totalitat alprojecte de llei de crèdit extraor-dinari per finançar aquesta com-pra al·legant, bàsicament, que elpreu que es pagarà per aquestesaccions és massa elevat.Les diferents intervencionsdels consellers generals i del mi-nistre de Finances i Funció Pú-blica, Jordi Cinca, van estar moltcentrades en la situació financerade la societat i en els diferents es-tudis comptables que al llarg delsanys s’han anat fent per justificarels seus posicionaments.D’aquesta manera, Cinca vajustificar la compra d’aquestes ac-cions per recuperar una infraes-tructura que el Govern consideraestratègica per al país i creu queel preu que acabaran abonant, 3,8milions entre FEDA i l’executiu,és ajustat a la situació econòmicaactual de l’empresa, amb un patri-moni net positiu i amb beneficisdes del 2009.Cinca va defensar que contro-lar la societat permetrà al Governredefinirlescondicionsdelacon-cessió i accelerar el Pla nacionalde residus, a més a més d’abordarprojectes d’inversió i d’eficiènciaenergètica com el de cogeneracióque preveu FEDA, i que perme-trà produir el 8% de l’energia queconsumeix el país.El president del grup mixt,Jaume Bartumeu, va destacar queestà d’acord que cal controlar lasocietat però també va advertirque això “no es pot fer a qualse-vol preu”. D’aquesta manera, vaconsiderar que aquesta compraesbasa“enunenganycomptable”que beneficiarà unes empresesque “fa anys que es lucren ambdiners públics”. Així, Bartumeuva acusar DA de voler “incinerarels antecedents per aclucar elsulls i mirar cap a una altra ban-da abonant un preu injustificat”,i que ell creu que hauria d’estaral voltant dels 2.600 euros per ac-ció i no de 8.141, que és el quees pagarà.La consellera general soci-aldemòcrata Rosa Gili va acu-sar la majoria de “privatitzar elsguanys” i en canvi fer públiquesles pèrdues i va destacar que el fi-nançament de la compra per partdel Govern es farà amb reservesd’Andorra Telecom que el PSconsidera que es podrien desti-nar a una altra finalitat.A l’últim, el conseller demò-crata Martí Salvans va destacarque el que ha intentat l’actualGovern és buscar “solucions” auna situació que es trobava alstribunals i va exposar que els càl-culs del que caldrà pagar s’hanfet basant-se en estudis externs.Bartumeu va lamentar, també,que no s’hagi deixat els tribunalspronunciar-se en aquest afer.D’altra banda, el Consell Ge-neral va aprovar per assentimentdels tres grups la presa en consi-deració la llei de mesures contrala morositat.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraGili va ser escollida secretària de Sindicatura.// T. M.Rosa Gili, secretàriade SindicaturaSeguint el guió que estava previst, ahires va celebrar la votació per escollirsecretari de Sindicatura després de larenúncia de David Rios. Rosa Gili, delPS, va ser l’escollida després que en lesdues votacions que es van dur a termeel resultat fos idèntic: tres vots a favorde Sílvia Bonet (del grup mixt) i tresvots a favor de Gili, amb els vots enblanc de Demòcrates per Andorra. ComqueGilieralacandidatademenysedat,tal com marca el reglament del Consell,va ser l’escollida.A més a més, tant el grup parla-mentari mixt com el socialdemòcratavan aprovar ahir la presa en conside-ració de la proposició de llei de serveissocials avançant que hi faran un seguitd’esmenes. La sessió d’ahir, però, ja vaevidenciar que el debat sobre aquestallei serà feixuc veient quin és el posici-onament dels diferents grups.Tot i així,tots van coincidir en la necessitat quecal regular els serveis socials.A l’últim, es va aprovar la ratifica-ció de l’acord entre Andorra i els EstatsUnits per al repartiment dels comisos.
 4. 4. 4 Divendres, 10 de maig del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.El Govern convoca un concurs nacionalper a la realització del servei de transportescolarJa tenim el disseny del mallot oficial de laMTB World Cup ’13 i els guanyadors! En-horabona i gràcies a tots per participar!Govern d’AndorraVallnordPij EncampEN XARXABon dia! No us perdeu l’espectacle de circdiferent de Los Galindos. A les 20 i a les22h, a la plaça del Poble.AgendaAD@AgendaADAmbmotiudelReviul’Aperitiu,eldiumenge12deles7ales15hlaparadadebusdeCasaComunaestraslladaal’Av.FrancescCairat,20Comú Sant Julià@comusantjuliacomença el taller de collage amb la pin-tora Zoe a l’Escola d’Art de les #vallsdeln-ord @comudelamassanaOrdino és Viu@OrdinoesviuAFIRMEM que on hi ha“drets”no hi ha“supòsits”i que l’exercici d’un #dret no éspunible.Dones en Xarxa@donesenxarxaRecordeu que les Jornades Gastronò-miques Andorra a Taula s’han sumat alRepte dels 70.000.Unicef_Andorra@Unicef_AndorraDiumenge 12 maig, sortides guiades perl’#alturgell Alàs- Vilanova de Banat- Alàs#GR150, inscriu- te @turismeseuTurisme Alt Urgell@alturgellturUna edició més participem al fòrum em-presa que organitza el Lycee Comte de Foixper atançar la nostra professió al jovent.BC RIVER ANDORRA vs CACERES PATRI-MONIO DE LA HUMANIDADdivendres a les 21:00Dins la 42a. temporada de Teatre, el 10 i11 de maig actuaran“Los Galindos”ambla seva obra“Maiurta”a la Plaça del Poble.Bombers d’AndorraRiver AndorraCultura Andorra La VellaCinca assegura que el Govern avança enla redefinició de les competències‘per-què el model no és sostenible’FÒRUM.adFòrum AdAndorra acollirà un congrés de quiro-pràctica el proper mes de setembrehttp://forum.ad/?p=48349Fòrum Andorra@forum_adLa recaptació de l’IGI supera els 14 mili-ons i s’equipara a la de l’IMI http://dlvr.it/3LYMkZ #andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDIncidències el primer dia amb doblesentit al carrer del Valira http://www.diariandorra.ad/index.Diari d’Andorra@diariandorraL’economia viu el pitjor cicle baixista delsdarrers 40 anys http://www.diariandorra.ad/index.Diari d’Andorra@diariandorraServeisinformatius:Elprogramadetreballtem-poralal’administraciórep212demandespera225placesofertadeshttp://dlvr.it/3LcW98RTVA@rtvandorraTancaments parcials en diversos carrers aAndorra la Vella diumenge vinent http://forum.ad/?p=48406Fòrum Andorra@forum_adL’hospital rebrà el 2016 l’acreditaciód’hospital amic dels nens www.rtva.adRTVA notíciesDetinguts dos joves per un robatori ambintimidació a la Seu FÒRUM.adFòrum AdPérez mostra la seva millor versió enl’inici dels play-off www.bondia.adDiari BondiaPal-Arinsal clou la campanya amb undèficit de 2 milions www.diariandorra.adDiari ObertEls recursos gestionats pels bancs crei-xen en un 14% www.elperiodicdandorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSEl pròxim dimecres 15 de maig, a la salade la Valireta: Encants d’Autor amb JordiBarcelóTENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.Com era fàcilment pronosti-cable, el debat del projectede llei de crèdit extraordinariperquè el Govern pugui obtenirel control del cent per cent deles accions del forn incineradorde la Comella va generar un durenfrontament entre majoria iels grups de l’oposició, que vanacusar l’executiu d’adquirir lesaccions a un preu molt superioral del seu valor real. El d’ahir nodeixa de ser un episodi més detota la nebulosa que ha envoltattot el projecte de la planta inci-neradora des del seu naixementi que ha tingut, i continua tenint,un alt cost per a les arques públi-ques. Cal confiar, i de fet exigir al’executiu, que ara que es tindrà elcontrol d’aquesta infraestructurase serà molt més curós que no hohan estat els successius governsanteriors i es vetllarà, des de totsels àmbits, perquè aquest equi-pament funcioni correctament,doni el rendiment queha de donar i deixi deser un forat negre perals comptes públics.Si desitgeu més informació,ens podreu trobar altelèfon 73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1serveis informàtics per aparticulars i empresesCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € *En estoc* IGI inclòs
 5. 5. 5Divendres, 10 de maig del 2013EXPEDICIÓCRÈDIT ANDORRÀEVEREST 2013Domènec TrastoyEl somni del Domiés el somni detot un país““ANDORRA CADA DIAMÉS A PROP DEL CIMAndorra alcim del mónSegueixl’aventura
 6. 6. 6 Divendres, 10 de maig del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...a Montana set o més indis es consideren un grup d’assalt opetit batalló i és legal disparar-los?El 65% dels joves espanyols menors de 30 anys ja busquenfeina a Europa.10 de maig de 1810Neix el botànic suís Pierre Edmond Boissier.COMÚ D’ANDORRA LA VELLAEls Pouets s’alliberarà de lahipoteca per posar-lo en marxaEl Comú d’Andorra la Vella va de-manar que s’exclogui l’edifici delsPouets de les garanties hipotecà-ries que va oferir pel préstec de3,5 milions per a les obres del nouedifici administratiu després quediverses empreses hagin mos-trat interès per donar-li un ús. Elbanc va confiar dimecres que esdeslliurarà l’immoble sense haverd’aportar cap altra garantia. Per lacònsol major, Rosa Ferrer, això“demostralasolvènciadelComú”.Amb aquesta actuació es voltornar a posar en marxa l’edifi-ci i per aquest motiu es preveuconvocar un concurs en un odos mesos. Sobre l’ús que se lidonaria, Ferrer va indicar que hiha diferents possibilitats (podriaser oferir-lo en concessió perquèfos explotat com a aparcament oaltres tipus d’activitats). La còn-sol va indicar que “com a mínimhi ha tres empreses interessadesperò hi ha més coses”. Això per-metria dinamitzar la zona de laplaça Guillemó, va dir.Aquesta iniciativa va ser benrebuda per la minoria demòcratai socialdemòcrata, tot i que es vanmostrar a l’espera de tenir els de-talls del projecte. Qui va criticarl’actuació, tot i que no l’objectiu,va ser el conseller del grup mixt,Josep Vila. El conseller va indicarque quan es va contraure el crèditja va avisar que els tres béns hipo-tecats eren excessius per la quan-titat demanada i que havia deixatentreveure que es volia donarun ús a l’aparcament. Per aquestmotiu va destacar que la corpo-ració no ha explicat per què hi vaincloure aquests tres béns, alhoraque va declarar que “ara ho allibe-ren per arrendar-ho a una empre-sa d’aparcaments, que ja sabemde qui pot ser”.També ahir, els consellers vanmostrar divergències sobre l’or-ganització del Comú després queVila deixés el Partit Socialdemò-crata. Ferrer va indicar que, talcom indica l’ordinació, els con-sellers que marxin d’un grup po-lític s’integren al grup mixt. Vila,però, creu que també DolorsCarmona l’hauria d’acompanyar,ja que el text diu que un grup hade ser integrat com a mínim perdos consellers. Ferrer va puntua-litzar que això només es necessitaa l’hora de formar-lo. Es preveuque treballin per separat i Car-mona va reiterar que Vila hauriad’haver deixat l’escó.També es va anunciar que apartir de l’1 de juny es tallarà eltrànsit d’alguns carrers del centrehistòric amb pilones.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraUnes pilones limitaran l’accés al centre històric.// T. M.TROBADAUn simposi aproparà expertsde les tecnologies mòbilsEl Centre de Congressos de lacapital acollirà el 30 de maig elprimer Simposi internacionalde màrqueting d’Andorra. Latrobada tractarà sobre mobilemarqueting ja que, tal com vaexposar des de l’organitzacióFernando Blanco, soci-consultorde Sisè Grau, “la mobilitat és unparadigma dominant”. En aquestsentit va assenyalar que el futurde la telefonia passa per la cen-tralitat del mòbil. Per això vaindicar que Andorra no pot que-dar enrere i precisament aquestcongrés té l’objectiu d’aproparprofessionals espanyols i andor-rans que ja tenen experiència enaquest àmbit.La jornada inclourà set taulesrodones, que se centraran en elturisme, l’educació, la publicitat,els smart countries, el màrquetingi les tendències que vindran. Totaixò amb l’objectiu de treballaren xarxa.Des d’Andorra Telecom, InésMartí va indicar la importànciade compartir coneixements en elmón de les telecomunicacions jaque es preveuen moltes revoluci-ons en els pròxims anys i Andor-ra no en pot quedar al marge.Hi participaran ponents comCarles Rodella, de Coditramun-tana, o Marco Cimino, de Zasqr,l’UdA i la Universitat Oberta LaSalle. L’entrada és gratuïta peròcal registrar-se.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl simposi es va presentar ahir.// AGÈNCIESFÒRUM DELS OFICISProp de cent professionalsexpliquen la seva feinaProp d’un centenar de profes-sionals de diferents àmbits vanexplicar ahir la seva feina a mésde250alumnes delLiceuCom-te de Foix en la tercera ediciódel Fòrum dels oficis, que orga-nitza el centre educatiu i que vatenir lloc al Prat del Roure.Es tracta d’una primerapresa de contacte amb el mónprofessional que fan els alum-nes de 3ème curs i que “serveixper començar a orientar-lossobre el seu futur”, segons vaexplicar la secretària de secun-dària del Liceu, Juliette Tello.Aquesta tasca continua ambels professors un cop a l’escola,que s’encarreguen d’avaluar elsconeixements que han adquiriten aquesta trobada amb els pro-fessionals.Desdelcentreesvanmostrarmolt agraïts a tots el professio-nals, que “hi han dedicat partdel seu temps i la seva jornadalaboral”. I és que el Liceu dónamolta importància a aquestaprimera etapa de reflexió delsalumnes, i els incita que “nonomés es quedin amb aquellesmatèries que d’entrada els agra-den més, sinó que volem que si-guin curiosos i demanin a altresprofessionals que potser tambéfan tasques que els puguin inte-ressar”. És el cas dels arxivers,que “han vingut per primer copi els alumnes els han rebut ambmolta expectació, ja que moltsno sabien ni de l’existència de laprofessió”, va explicar Tello.Sobre les professions i elssexes, Tello va reconèixer quecada vegada més els llocs detreball deixen d’especialitzar-seper sexes, i que tant els noiscom les noies s’interessen perfeines similars. No obstant,segueix havent-hi més interèsdels nois per algunes àrees enconcret, com ara la justícia (po-licies o bombers) o els treballsmecànics.Entre els professionals mésdemanats s’hi van trobar elscossos de seguretat, com ara lapolicia i els bombers i també laduana, que van despertar graninterès entre els alumnes. Pelque fa a la policia, l’oficial Jor-di Boixadé va destacar que lesconsultes més freqüents tenenrelació amb els requisits peraccedir al cos, i també amb elssalaris i les tasques que fan elsagents de base o què fan quanpatrullen, entre altres aspectes.Agències //Escaldes-Engordany@mes_andorraEl Fòrum dels oficis ahir alPrat del Roure. // T. M.ANDORRA LA VELLATall a DoctorVilanovaDilluns i dimecres de la set-mana que ve, de dos quartsde deu del vespre a les sis delmatí, no es podrà accedir alcarrer Doctor Vilanova a tra-vés del pont de Casadet, arrande les obres de construcció dela rotonda. Segons va infor-mar ahir el Comú d’Andorrala Vella, durant aquest tall eltram de carrer Doctor Vila-nova comprès entre la roton-da de la Font del Govern i elpont de Casadet estarà tancatal trànsit. Tot i així, els veïns hipodran accedir en vehicle desdel carrer Prat de la Creu.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraGENT GRANMarsal cloul’Aula magnaLa ponència El començament del’Andorra moderna: la Constitu-ció, a càrrec de Josep Marsal, vaservir ahir per cloure la vuitenaedició de l’Aula magna. Tambéesvanlliurarelspremisdelcon-cursdefotografiaielscertificatsd’assistència. En aquesta ediciós’ha aconseguit una inscripciórècord, amb 48 persones.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa darrera sessió de l’Aulamagna. // T. M.
 7. 7. 7Divendres, 10 de maig del 2013NESTIGUES TRANQUILEt sents segur? Tens la sensació que tot està on ha d’estar icom ha d’estar? Estàs convençut que res no se t’escapa, quetot està controlat? Els teus diners estan segurs allà on són?Si els teus diners estan segurs, tu estàs segur.www.morabanc.ad PRIVATE BANKING · ASSET MANAGEMENT · BANCA PARTICULARS · BANCA D’EMPRESESEDUCACIÓNomés el 13% dels docentsespanyols secunda la vagaNomés onze professors del sis-tema educatiu espanyol, querepresenten el 13% del totalde 85 docents, van secundarahir la vaga convocada a Espa-nya per protestar contra el queconsideren una “degradaciódel sistema educatiu en tots elsseus nivells” provocada per lespolítiques d’austeritat i les re-tallades pressupostàries, i queconsideren que es consolidaamb el projecte de llei educa-tiva (Lomce) presentat pel mi-nistre José Ignacio Wert.Segons les dades facilitadespel secretari de la secció An-dorra de la Federació d’Ense-nyament de Comissions Obre-res (CCOO), Pedro Medina,la vaga va ser seguida per cincprofessors de l’Institut Espa-nyol, tres de l’escola d’Andorrala Vella, dos d’Encamp, un d’Es-caldes-Engordany i cap de SantJulià de Lòria.Des de la conselleria d’Edu-cació de l’ambaixada d’Espanyavan matisar que el percentatgede seguiment va ser del 12%,ja que cal incloure en el totalel personal no docent, que sóndeu persones més, i que capd’elles va secundar la vaga.Davant d’aquestes xifres Me-dina va reconèixer que no con-sideren que el seguiment de laconvocatòria de protesta a An-dorra hagi estat cap èxit, ja quefins i tot va ser inferior a altresocasions, en què un 20% delprofessorat la va secundar. Peraquest motiu, va assegurar que“costa entendre per què commés malament van les cosesmenys protesta la gent”.Agències //Andorra la Vella@mes_andorraUnes vint persones es vanconcentrar a l’ambaixada. // T. M.VALLNORD BIKE PARK TEATREPromoció aMontpellerLa comèdia‘Fuita’, al PGAQuan queda un mes perquècomenci la temporada d’es-tiu, el Vallnord Bike Park pre-sentarà les novetats durantel FISE World Montpellier,el Festival internacional delsesports extrems, que se cele-bra fins diumenge a la loca-litat francesa i que cada anyaplega 400.000 espectadorsen només cinc dies, segons vainformar ahir l’estació.Vallnord Bike Park serà aMontpeller amb un estand enel qual presentarà les novetatsprincipals de la temporadai també les de la UCI MTBWorld Cup 2013, un dels es-deveniments estrella d’aquestestiu, que es disputarà del 24al 28 de juliol. A l’estand hihaurà Commençal i els seusriders més internacionals. ElFISE World Montpellier ésun gran escenari de promo-ció per al Vallnord Bike Park,ja que s’hi acrediten més de200 periodistes internacionalsi s’emeten més de 80 hores detelevisió en directe.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’actor i animador profes-sional Robert Gobern (Es-parreguera, 1964) dirigeixla companyia de teatre de laPassió d’Esparreguera en laversió de Fuita, obra escrital’any 1994 pel dramaturg Jor-di Galceran. La comèdia esrepresenta demà dissabte, dia11, a les deu de la nit, al Palaude Gel d’Andorra. El preu deles entrades és de cinc euros ies poden comprar a la recep-ció del Palau de Gel i a la webwww.netentrades.com.La trama de Fuita començaquan el conseller d’Indústriai Energia de la Generalitat hade dimitir perquè es veu invo-lucrat en un escàndol de cor-rupció: s’ha aprofitat del seucàrrec per fer-se construir unxalet sense pagar ni un euro. Amés, la seva dona el deixa pelperiodista que ha destapat elcas i el conseller es planteja elsuïcidi. Els actors de l’obra sónels actors Jaume Cassi, Mari-sol Alcaine, Jaume Navarro,Maria Martín i Eloi Mestre.Redacció //Canillo@mes_andorraLLIBRESL’heroi oblidatde l’any 1714Ermengol Amill (Bonestar-re, 1665 – Crotona, 1732)és un dels herois oblidats dela Guerra de Successió, “elconflicte nacional català perexcel·lència”, segons els peri-odistes Jaume Clotet i Davidde Montserrat, autors de Lliu-res o morts (Columna, 2012).Els escriptors van presentar lanovel·la ahir al vespre al Cen-tre de la Cultura Catalana.Amill era un pagès pirinencque va esdevenir coronel del’exèrcit que lluitava contra lestropes borbòniques durant laGuerra de Successió, en quèell formava part del bàndol del’arxiduc Carles d’Àustria, queva perdre la guerra.Lliures o morts ha estat unèxit que en sis mesos ha venut14.000 exemplars.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa presentació del llibre, ahir.// T. M.
 8. 8. 8 Divendres, 10 de maig del 2013Nwww.e-e.ad3.05.2013CANVI DE CIRCULACIÓ A L’AV. DEL FENERAMB MOTIU DE LA PROPERA OBERTURA DEL DOBLE SENTIT DECIRCULACIÓ ENTRE LA ROTONDA DEL KM0 I LA ROTONDA DE LADAMA DE GEL, A PARTIR DEL 3 DE MAIG LA CIRCULACIÓ DE L’AV.DEL FENER SERÀ DE SENTIT ASCENDENT EN DIRECCIÓ AENCAMP, DES DEL C.UNIÓ FINS AL C.PICÓ.MÚSICAL’ONCA Bàsic motiva els músicsper experimentar nous formatsL’ONCA compleix vint anys iho celebra amb l’estrena d’unanova proposta: l’ONCA Bàsic,una iniciativa que motiva i im-plica directament els músics dela formació. El director artísticde l’orquestra, Gerard Claret, vaafirmar que el projecte és molt“motivador” per als músics. Elsmembres de l’orquestra han pre-sentat les seves propostes de petitformat i diferents estils i les estre-naran en patrimoni del país (mu-seus, edificis i esglésies).Els músics han presentat lesseves propostes, i en alguns delsformats també hi ha componentsque no són de l’ONCA ni hi es-tan vinculats. Però Claret assegu-ra que tots els músics són “espec-taculars”, amb uns currículumsbrillants tant per la formació comper l’experiència.La primera experiència del’ONCA Bàsic inclou deu pro-postes, que van des dels duetsfins a un sextet. El primer concertserà un conte musicat amb unquartet de corda i un narrador. Elrelat explicarà el recorregut d’unagota d’aigua que neix al Madriui, per això, tindrà lloc al CIAM.L’actuació es fa coincidir amb elDia internacional dels museus, el18 de maig. El mateix dia tambédebutarà el Quartet Mozart, queinterpretarà dos temes del com-positor austríac i hi afegirà unapeça de Xavier Armenter basadaen un tema d’Eduard Toldrà.Fins a finals de setembre hihauràconcertsenllocsemblemà-tics, com l’església de Santa Co-loma, la Casa d’Areny-Plandolit iCasadelaVall.Elsformatsanirandes d’un quartet de violoncelsfins a la proposta Barrockers, enquè dos violinistes interpretarantemes barrocs acompanyats peruna guitarra elèctrica i teclats.També hi haurà duets de vi-oloncel i contrabaix, de violinsi de violí i violoncel elèctric; unquartet de corda amb soprano iun sextet amb dos violins, duesvioles i dos violoncels.L’ONCA Bàsic permetrà alpúblic assistir a un concert únic:el debut del Quartet Sound Bou-levard a dins de l’edifici de RadioAndorra, un escenari “especta-cular i psicodèlic”, segons el vadefinir ahir Gerard Claret. L’actu-ació a Radio Andorra serà el 14de setembre, coincidint amb lesJornades europees del patrimoni.El Quartet Sound Boulevardestà format pels músics GabrielColl i Sergi Claret (violí), QuimBadia (viola) i Jordi Claret (vio-loncel). El grup interpretarà elstemes que van sonar durant els40 anys d’emissions de RadioAndorra. L’espai interior de l’edi-fici acollirà una experiència úni-ca. El concert serà gratuït, comtots els de l’ONCA Bàsic, peròs’haurà de reservar la plaça.Redacció //Ordino@mes_andorraGerard Claret, ahir a Ordino.// T. M.EXPOSICIÓNova obra dePatrick LosteEl pintor Patrick Loste (Per-pinyà, 1955) exposa a la gale-ria Pilar Riberaygua, fins al 21de juny, una sèrie d’obra re-cent. Loste titula els quadresque presenta Paisatges ambcavallers, perquè a les teles hisurten genets. Els cavalls i elsgenets són, de fet, “els que or-ganitzen l’espai en una naturaabstracta”. “No m’interessenels detalls”, matisa el creador.Per a Loste, els paisatgesque retrata són una “barrejade sensacions” en què utilit-za tintes i pigments que nodomina. A l’artista li agraden“els accidents de la matèria” ise sent “una eina de la pintu-ra”. La paleta de l’autor és “tel-lúrica”, amb colors terrossos,amb pigments d’origen mine-ral, bases acríliques i tintes.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’artista Patrick Loste.// T. M.JAZZHIVERNACTIVITATSSegarra, relleude PastoriusCorrellenguanacional al PasEl concert de The Chickend’homenatge a Jaco Pastorius(1951-1987), programat peral pròxim 24 de maig dins delcicle Jazzhivern Andorra, s’hasuspès. En el seu lloc actuaràel cantant Carlos Segarra, lí-der de Los Rebeldes, acom-panyat de la formació Andor-ra Blues Connection.Redacció //Ordino@mes_andorraEl Centre d’Autoaprenentatgede Català del Pas de la Casaorganitza avui i demà més ac-tivitats del primer Correllen-gua nacional. Entre la progra-mació prevista, aquest vesprehi ha un concert d’Oriol Vile-lla i Fano Pallarès i demà, di-verses activitats, com un tallerde ràdio i la lliga de Scrabble.Redacció //Encamp@mes_andorra
 9. 9. 9Divendres, 10 de maig del 2013ESPORTSBÀSQUETEl River confia a prendre lainiciativa des del primer partitEl BC River Andorra vol fer bo elfactor pista en la sèrie de semifi-nals dels play-off amb un CáceresPatrimonio de la Humanidad queha viscut una millora importanten el darrer tram de la temporada.El primer matx es disputa al poli-esportiu d’Andorra aquest vespre(21 hores).El River arriba a la cita en pleni-tud de facultats, tant físiques compsicològiques.“Mentalmentestemcom qualsevol equip que superauna eliminatòria com la nostra. Elnostre cap només pot ser positiu”,remarca el tècnic, Joan Peñarroya,que és conscient del desgast físicdels seus jugadors però afirma queestan “com la majoria” de la restad’equips a aquestes alçades de latemporada i amb un bon nombrede partits a l’esquena.Els extremenys han millorat elsnúmeros en l’últim tram de tem-porada, ja que fins a l’antepenúl-tima jornada no van aconseguirla primera victòria a domicili. Vaser a la pista del Lobe Huesca. Enla darrera van vèncer a la del Lu-centum d’Alacant i en els play-offvan eliminar contra pronòstic elBreogán, i van ser l’únic conjunt apassar tenint el factor pista desfa-vorable. De les tres victòries sobreels gallecs, dues van ser a Lugo.“Arriba en un estat de forma id’ànims pletòric”, destaca Peñar-roya d’un equip que “ha anat crei-xent molt al llarg de la temporada”.Les dues vegades que s’han trobaten la fase regular la victòria s’hadecantat cap a la banda andorra-na. A Càceres, en la primera voltavan vèncer 69-71 amb una cistellafinal de Dani Pérez, mentre que alPrincipat el triomf va ser més queclar (84-64).El River tindrà al davant un ri-val amb “un joc diferent de la restad’equips de la categoria pels seusconceptes defensius”, que pressi-ona amb intensitat buscant que“no ataquis còmode i et precipitis”.Tenen “una gran capacitat atlèti-ca per pressionar en tota la pista”,cosa que “et demana un plus deconcentració”, i ofensivament “sónmolt directes i intenten jugar sen-zill”. Als dos equips els agrada cór-rer, però s’ha de fer de forma “or-ganitzada”, per disposar de bonesopcions de llançament i perquè“la lluita per aconseguir el ritmeque cadascun vol” serà una de lesclaus. Per l’experiència del LeymaNatura Básquet Coruña, “estempreparats per a diferents tipus dezones”, tot i que els extremenysprefereixen fer-ho en individual.Vèncer avui serà fer un pas im-portant, però ni molt menys de-finitiu. “Guanyar el primer no ésgarantia de res”, i la prova és l’an-terior eliminatòria davant el Coru-nya:“S’handeguanyartrespartits.Esperem que la nostra entradaaquesta vegada sigui millor.”Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraDevin Wright encara a cistella en el darrer partit contra el Corunya.// T. M.FUTBOLArrenquen lessemifinalsEls partits d’anada de les semi-finals de la Copa Constitució esdisputen diumenge, amb quatreconjunts buscant un lloc per ala final de l’últim títol de la tem-porada del futbol nacional. Ales dotze del migdia, a Aixovall,s’enfrontarà la UE Santa Colomaamb el Pidasa FC Santa Coloma.Al mateix camp, a les quatre de latarda, es disputarà el partit entrela UE Sant Julià i l’FC Lusitans.El conjunt de Carlos Sánchezté l’opció d’aconseguir el dobletdesprés d’haver guanyat la Lliga.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraRUGBI TOT TERRENY KARATE MUNTANYISMEEl VPC buscapassar rondaTres provesa la Copa TTRibeiro cau enprimera rondaTeixidó, terceral Mont ElbrusElVPCjugadiumengeelstren-ta-dosens de final del Campio-nat de França. Serà a Cunhalsdavant l’Stade Reolais. El rivalva ser finalista del comitè Côted’Argent, perdent el partit peltítol als llançaments a pals ambel Leognan Rugby, desprésd’acabar amb empat a dotze.Ben poca cosa se’n sap, peròs’espera un matx diferent delque s’ha viscut fins ara tant enla lliga regular com en les fasesd’ascens. Fité, Abelló, Pons iCabanes són baixa per lesió.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa Copa TT Xtrem tindrà uncalendari de tres proves en lasisena edició: la Massana (12i 13 de juliol), Arinsal (24d’agost) i Xtrem Challengerde Sant Julià de Lòria (11-13d’octubre). Aquesta últimaés la més destacada, amb unaimportant presència de pi-lots i equips internacionals.De moment ja hi ha inscrits28 equips. Les categories esmantenen respecte de les edi-cions anteriors, i són les proto,preparats i sèrie.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEn els Campionats d’Eu-ropa de Budapest, que ahirarrencaven, Tània Ribeirova perdre en primera rondaen la categoria de -50 quilos.L’andorrana s’enfrontava enel primer combat a l’eslovacaLucia Kovacicova, setena delrànquing mundial, que la vasuperar per 2-1. Ribeiro es vaquedar sense opcions d’en-trar a la repesca perquè Kova-cicova va caure en la següentronda a mans de l’espanyolaRocío Sánchez per 1-2.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl calendari internacional decurses de muntanya ja s’haposat en marxa. Ferran Teixi-dó va signar la tercera posicióa la Skymarathon del MontElbrus, puntuable per al ràn-quing de la Federació Inter-nacional de Curses d’Altitud.La prova russa constava d’unrecorregut de 22 quilòmetres.Dimarts va participar en lacursa vertical, que forma partdel calendari de la Copa delMón, en la qual va acabar en laquarta posició.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFUTBOLL’FC Andorra vol continuarla ratxa amb els de daltFins a final de temporada l’FCAndorra s’enfronta amb equipsde la part alta. Un cop ha assolitla permanència, l’objectiu ques’imposa és el de seguir amb labona dinàmica de resultats queacumula i finalitzar en la plaçamés alta possible de la classifi-cació. El primer partit el tindràcontra el segon, la UE Vilade-cans, al camp d’Aixovall a lesquatre de la tarda.Els tricolors es converteixenen jutges de l’ascens, ja que enles pròximes jornades s’enfron-ten als tres primers classificats,que es disputen pujar directe ila promoció. La primera paradaés davant un Viladecans que esconsolida en el segon lloc.Els del Baix Llobregat sumentota una volta sencera sense co-nèixer la derrota. Va ser contraels andorrans, a mitjans de de-sembre, que van iniciar la rat-xa. Des de llavors sumen dissetpartits sense perdre, amb onzevictòries i sis empats. Ara arri-ben al Principat acumulant tresigualades consecutives, dues deles quals amb els seus rivals di-rectes, l’FC Santfeliuenc i l’FCAscó, precisament els dos prò-xims rivals del conjunt de JustoRuiz. En l’aparat defensiu és onmostren més poder els blanc-i-vermells, i són els menys gole-jats del grup.“Ens trobarem amb un equipmolt intens i molt ben preparatfísicament, que és especialmentperillós en les jugades d’estratè-gia, ja que són els que més lestreballen de la categoria, aixíque haurem d’estar especial-ment atents”, assenyala Ruiz,conscient que s’enfronta a unrival que “ve amb l’obligació deguanyar” per continuar aspirantal primer lloc, que dóna la plaçad’ascens directe, o bé per man-tenir la segona, la de promoció.L’FC Andorra, ja matemà-ticament salvat, tindrà l’ocasiód’aconseguir una victòria me-ritòria per seguir amb la dinà-mica de la segona volta. “Hemde continuar amb la mateixatensió i intensitat que hemmostrat fins ara.” Una de lesclaus serà “mantenir la porteriaa zero, perquè ells estan obli-gats a arriscar més per sumarels tres punts”, de manera quesi el marcador es manté a zeroi passen els minuts, poden anarmés endavant i els tricolorsaprofitar-ho en algun contraa-tac. Toscano serà baixa per san-ció en complir el cicle de cinctargetes grogues, i Mejías iRoca, per lesió.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLima en el matx davant del’Igualada. // J. J. B.
 10. 10. 10 Divendres, 10 de maig del 2013Únic servei directe / Servei porta a porta / Door to door service / Únic servei directe / Servei porta a porta /05h0008h0010h0012h3015h0017h0008h0011h0013h0015h3018h0020h0008h1511h1513h1515h4518h1520h1510h3013h0015h0017h0020h0022h0010h4513h1515h1517h1520h1522h1513h4516h1518h1520h1523h1501h15De l´1 de desembre al 31 de març: divendres, dissabtes i diumenges* * *** * *05h0010h0015h0008h0013h0018h0008h1513h1518h1510h3015h0019h3011h0015h3020h0014h0018h3023h00De l´1 de desembre al 31 de març:divendres, dissabtes i diumengesRuta aeroport i estació de Tolosa* * ** * **informació i reservesAv. Tarragona, 42 • Tel.: (+376) 803 789Tel.: (+34) 973 984 016 • Fax: (+376) 867 884novatel@andorrabybus.comwww.andorrabybus.comDe l´1 de maig al 30 de novembre, només circulara divendres i diumenges,festius consultar05h0015h0007h3017h3008h1518h1508h3018h3009h4519h4510h0020h0010h4520h4513h1523h15Ruta aeroport i estació de Girona amb parada a VicO bé a la seva agència de viatges habitualTruca´ns o entraa la nostra web01/09/12ARADisseny®
 11. 11. 11Divendres, 10 de maig del 2013CLASSIFICATSClassificats,breus per paraules A partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínima d’una setmanaES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31ANDORRA LA VELLA PIS, 2 HABI-TACIONS, SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR, AL CENTRE D’AN-DORRA LA VELLA. PREU: 400 EUROSORDINO PISOS, 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJADORSOLEJATS, AMB VISTES, AL CEN-TRE D’ORDINO. PREU: 450 EUROSENCAMP PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT,AMB PQ. I TRASTER, ALS CORTALSD’ENCAMP. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adLA MASSANA (57 m2) - REF. 1141 habitació, 1 bany, 40 m2de jardí, gres,armaris encastats, saló menjador ambcuina americana, molt lluminós.350 € + 50 €ENCAMP - VILA (50 m2) - REF. 1351 habitació, 1 bany, cuina equipada, safareig,parquet, terrassa de 6 m2, vistes agradables,molt assolellat, pàrquing i traster.450 €IMMOBLESOPORTUNITAT!!Casad’obravista,antiguitat:7anys,a10minde Platja d’Aro, 10 min del GolfPGA, 30 min de Girona i 50mindeBarcelonaamb,1.200m2de jardí, reg automàtic amb pis-cina d’aigua salada i garatge pera dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Particular lloga pis a Escaldes(Parc de la Mola), 650 €, i pisa Andorra la Vella (av. SantaColoma) d’1 habitació, 400 €.Tel.: 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny,TV..., 2 balcons. Solament 1mes de dipòsit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340Àtic a Encamp de 130 m2, 3hab., 2 banys, 2 terrasses, cuinaequipada i tancada, sala d’estari menjador separats, llar de foc,vistes i 1 WC, box per a 3 cot-xes. Preu: 400.000 euros. Tel.:330 110ANUNCIS BREUS PER PARAULESES VENAUDI A43.2 S-LINEQUATTRO52.000 kmMatr. K01...Molt bon estatPreu: 24.500 €Tel.: 391 630Es ven HondaPantheon 150Color negre.17.000 kmPreu: 1.200 €Tel.: 32 53 85ANDORRA (110 m2) - REF. 1203 habitacions (una suite), 2 banys, cèntric,assolellat, cuina equipada, armaris encastats,parquet, terrassa, pàrquing i traster.900 €Edifici nou a 200 m.del Funicamp. Acabatsd’alta qualitat, calefac-ció elèctrica. Aparta-ments de 2 dormitoris i1 bany, amb 1 plaça depàrquing opcional perapartament. Adaptatsper a minusvàlids.Preu: 550 € /mesPer a visites, truqueu al 73 73 73 o envieuun missatge electrònic a comercial@cisa.adPISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMPImprescindibleexperiència, idiomesi nacionalitatandorrana opermís deresidència i treball.CAMBRERS/ES(Ref. Cambrer)Requisits:- Permís de residència i treball.- Imprescindible bon nivell de català,castellà, francès i anglès.- Experiència mínima de 6 mesos.- Persona dinàmica i comunicativa.- Capacitat de treball en equip.- Domini del paquet Office.Oferim:- Incorporació immediata.- Formar part d’un grup d’empreses sòlidesi en expansió.- Avantatges del Grup Cisa.- Sou en funció de la vàlua de la candidatura.Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH,a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.RECEPCIONISTA(Ref. Recepció)ANYÓSPARK Necessita incorporar
 12. 12. 12 Divendres, 10 de maig del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Divendres, 10 de maig del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCS15%de descompteen enganxalls de remolcsVENDA iLLOGUERd’apartaments,xalets, estudis,edificis...www.cisa.ad73 73 73Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: POCAPENAR _ _ _ _ _7 3 2 6 7 36 1 57 5 68 2 12 7 19 4 74 38 6 96 44 5 38 3 2 43 9 4 66 2 8 55 8 1 67 4 5 89 6 58 2 95 3 43 6 8 2936217458721584963845963217352679841694158732187432695573846129268391574419725386861753924325948671497621853589472136674135289213896547148267395952314768736589412
 14. 14. 14 Divendres, 10 de maig del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRIRON MAN 3Stark s’enfrontarà a unenemic amb un podersense límits, i capaç dedestruir el seu universpersonal.Dv.: 19.10, 22.10Ds. i dg.: 16.15, 19.10, 22.10LA GRAN BODAUna família trencada ha de sobreviurea un cap de setmana de noces pel ca-sament del seu fill adoptiu Alejandro.Un matrimoni divorciat, la mare bio-lògica d’estrictes creences religioses...complicaran les coses més i més.Dv., ds. i dg.: 20.15, 22.30SCARY MOVIE 5Dan i Jody comencena detectar una activitatestranya a casa desprésd’acollir les filles delgermà de Dan, que hanpassat tres anys solesal bosc.Dv.: 18.30. Ds. i dg.: 16.30, 18.30ELS CADELLS: EL CODI DE MARCO POLOEls cadells viuen a dife-rents parts del món, peròs’ajunten per portar a ter-me la seva missió: salvarla ciutat de Venècia de lamalvada bruixa Cornella.Dv.: 18.15. Ds.: 16.15, 18.15Dg.: 12.15, 16.15, 18,15COMBUSTIÓNMikel està a punt decasar-se amb Julia. A lafesta de l’anunci del ca-sament coneix Ari, unacambrera, i acabarà ca-ient als seus braços.Dv., ds. i dg.: 20.15, 22.30OBJETIVO: LA CASA BLANCADesprés d’un accident,un agent secret nord-americà que nomésaconsegueix salvar lavida del president deci-deix deixar la feina.Dv.: 19.45, 22.00Ds. i dg.: 16.30, 19.15, 22.00LOS CROODSComèdia prehistòricad’aventures que segueixla que va ser la primerafamília del món i totesles peripècies que viuen.Dv.: 18.00. Ds.: 16.00, 18.00.Dg.: 12.15, 16.00, 18.00AYER NO TERMINA NUNCAUna parella es retrobadesprés de cinc anys deno veure’s i d’haver pas-sat unes circumstànciesdifícils en les seves vides.Quan ja no hi creien, elpassat retorna.Dv., ds. i dg.: 20.15, 22.40CARTELLERA
 15. 15. 15Divendres, 10 de maig del 2013OTel.335009HORÒSCOP LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Tallem el carabassó per la meitat, traiem la pell de la part superior. Amb la mandolina o el pela-patates tallem tires i després tallem a tires ben primes. Pelem la pastanaga i la tallem a tires pri-mes, com amb el carabassó. Tallem el formatge parmesà a làmines fines. Preparem el plat ambuna base de carabassó i pastanaga, hi afegim les llavors i els pinyons i el formatge parmesà i hoamanim amb la vinagreta de mostassa.Una amanida diferent i de fàcil digestió. Aprofitem també el contingut en betacarotensd’aquestes dues verdures en consumir-les crues!AMANIDA DE CARABASSÓ I PASTANAGA· carabassó· pastanaga· llavors de gira-sol i carabassa· pinyons· formatge parmesà· vinagreta de mostassaINGREDIENTS (4 PERS.):TVAVUI US RECOMANEM...21.55 Bàsquet. EurolligaSegona semifinal. FC Barcelona Re-gal - R. Madrid.23.00 Cine: BlindadoUn veterà de guerra, Ty Hackett,és contractat per una agència deseguretat.15.05 Film: Les diamants sont éternelsL’agent secret Bond rep una trucada delCap M per complir una perillosa missiórelacionada amb uns diamants en brut.13.55 Film: Le flic de Beverly HillsUn detectiu segueix la pista del’assassí d’un amic fins als barrismés elegants de Beverly Hills.22.30 Cine: L’escàndol de Larry FlintEn plena revolució sexual, un homecrea una cadena de locals de strip-tease que serà la base d’un imperi.21.00 Kassav’30 ansEn el seu l’aniversari, la bandaomple l’Stade amb artistesd’influències africanes i gospel.22.25 Téléfilm: Le marché de l’amourHistòria de nou homes i nou donesde Munic i l’abans, durant i desprésde les cites ràpides.22.55 Pel·lícula: Poder absolutUn especialista en grans robatoris pla-neja robar una mansió. Un cop dins éstestimoni involuntari d’un assassinat.13.45 Téléfilm: La loi de GoodnightUn jutge es troba amb un vell amoren un viatge, en què també és testi-moni del robatori d’uns bandits.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇTornaràs a estar béamb la parella. Fins llavors, ambMart a Taure, potser discutiràs.Davant el que és nou,calcula els riscos. T’arribarà a l’oï-da una informació interessant.Hauràs d’abaixar unamica el ritme de vida que portes.Et falta molt descans.Després d’haver-te ba-rallat i reconciliat infinites vega-des, giraràs full per fi.Pots arribar a fer un pastranscendent. Discutiràs per pe-titeses amb la parella.Patiràs contratempsen les transaccions financeres it’afectarà més del que pensaves.Si dius que sí per pena,seràs tu qui en sortirà ferit. Deci-deix quan calgui decidir.Poc diàleg. Venus a Bes-sons comporta esculls. Excel·lentperíode per a tasques grupals.La soledat no és bona.Els qui vénen d’una topada ambalgú tornaran a recobrar l’alegria.Les certeses no podentransformar-se en una fe cega.Has d’escoltar altres opinions.Notaràs un gran canvien la teva vida quotidiana si lidónes a l’activitat física més lloc.La ira i la fúria no són elsmillors aliats a l’hora de prendreuna determinació. Calma’t.
 16. 16. EL FOTOREPORTER¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adJordi CincaXavier EspotEls grups de l’oposició posen de mani-festqueelpreuqueespagaperobtenirel 100% de les accions de CTRASA estàtotalment fora de mercat.El programa de treball temporal al’administraciójabeneficia111aturatsinscrits al Servei d’Ocupació i ofereix101 llocs de treball més.ENVIAUNSMSAL747AMBLAPARAULACLAU “CANVIO”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDivendresNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad10 de maigdel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclatALIMENTACIÓ EXÒTICAProductes d’arreu del món: asiàtics i llatinsAmb nosaltres trobareu els elements perpoder cuinar plats diferents!Es fan encàrrecs - Servei a domiciliAv. Doctor Mitjavila, 32, Andorra la VellaTel. 81 81 31 - 36 28 73 - tresorsdelmon@gmail.com338798Canvio Jeep Cherokee CRDi any2005 per turisme612199Canvio moto Yamaha 125 Xmax peralgo o cotxe338319Canvio toldo enrrollable furgo - au-tocaravana335583Canvio Pis de 60 m d’1h per pis de80 m o més i 2 h351158Canvio Seat Ibiza TDi 130cv, 2002,pneumàtics nous, xènon. bola, moltben cuidat, revisions al dia, 155.000km347868Canvio Opel Corsa 1.7 diesel utilitariamb itv acabada de passar per motomínim 125328821Canvio col·leccions de llibres, dedvd, de cd de música i enciclopediesper checs de menjar; sense treball fatemps i necessitats614330Canvio moto 49cc Yamaha Aeroxtota trucada per alguja 125 cc338424Canvio moto Piaggio X9 250 Evoluti-on any 2005. 22.000 km386567Busco necessito contactar amb lapersona que va posar un anuncique ven una moto Kawasaki VN 800l’anunci no te dades del venedor im’interessa la moto340962Canvio blater por qudo ou utv397329Canvio quad Polaris Predator 500 ccedic. Troy Lee any 2005 per cotxe ga-soil com Golf, Ibiza o similar658400Busco mòbil Samsung Antixoc GT C3350 en bon estat336589Canvio pis a la província de Barcelo-na per un a Andorra. 4 habitacions,saló menjador, saló ber 1 bany, 1 la-vabo, terrassa, traster, centre pobletots els serveis al costat358408Canvio power plate (semi nou)336719Canvio Sony Xperia337530Canvio Toyota BJ40 mat. 3... colorblanc tot original bon estat326545Canvio Subaru Outback 4x4 per fur-goneta o monovolum338798Canvio Jeep Cherokee CRDi any2005328807Canvio moto Dominator 660 matrí-cula C...324669Busco VW Tiguan 140 a 170 cv ambcanvi automàtic sequencial en bonestat376690Canvio dipòsit de plàstic de 2.000 l,reforçat amb barres de ferro galva-nitzat611830Canvio Suzuki SV 650669642Canvio Suzuki vitara curt del 97 per4x4 llarg Jeep615098Busco goma amortidor HyundaiSanta Fe672609Canvio qualsevol cosa a canvi d’una-rentadora i assecadora de 7 kg decapacitat cadascuna, gràcies329974Canvio moto Honda 250 Foresight +moto Piaggio 125 per cotxe petit oJeep curt663168Canvio Audi A4 TDi 4x4 impecableCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilTraduccions (català,espanyol, francès,anglès i portuguès)Casament?Bateig?Comunió?RecordaAv. Fiter i Rossell,n. 6, 2n 2a,Escaldes-Engordany.Tel.: 861 887No hi ha dubte que tenir un cotxe petit té certs avantatges; ara bé, en aquest casdesconeixem si els agents de circulació hi tindrien o no alguna cosa a dir.//M. T.

×