Correlation and regression siw
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,149
On Slideshare
231
From Embeds
918
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 918

http://economics-statistics.blogspot.com 605
http://www.economics-statistics.blogspot.com 309
http://www.slideee.com 2
http://www.economics-statistics.blogspot.kr 1
http://www.economics-statistics.blogspot.nl 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Корреляци ба регресс сэдвийн бие даалт 1. Дараах өгөгдлийн үр дүнгийн шинж тэмдэг (Y) хүчин зүйлийн шинж тэмдэг (X1)-ээс хамаарах Шугаман корреляци, Шугаман бус корреляци, Фехнерийн шинж тэмдгийн корреляци, Спирмений рангийн корреляци, Конкордацийн корреляцийн коэффициентүүдийг тооц. Корреляцийн коэффициентийн итгэлтэй эсэхийг α=0.05 үнэлгээний холбогдлын утга ашиглан шалга. 2. Үр дүнгийн шинж тэмдэг (Y)-ийн хүчин зүйлийн шинж тэмдэг (X1) болон (X2)-оос хамаарах Шугаман, парабол, гипербол, 10 суурьт илтгэгч, зэрэгт, логарифм хос регрессийн загваруудыг бодож харьцуулан тохирох загварыг сонго (Регрессийн коэффициентүүдийн итгэлтэй эсэхийг α=0.05 үнэлгээний холбогдлын утга ашиглан шалга). Мөн олон хүчин зүйлийн регрессийн загварыг бод. Бодит болон үнэлсэн утгуудыг ашиглан график зур. 3. Сонгосон загвараа ашиглан (Y)-ийн 2003 оны утгыг прогнозолж интервалаар үнэл (X1, X2-ийн 2003 оны утгуудыг динамик хандлагын шинжилгээ хийж тооцно). Нэгдсэн дүгнэлт бич Жич: Excel программ ашиглаж бодлогыг бодож хэвлэж ирж хамгаална. Data analysis функц ашиглахгүй бодно. Он Ү Х1 Х2 1974 18.1 19.4 76.9 1975 6.6 54.9 97.6 1976 6.1 26.2 90.1 1977 4.4 18.7 82.8 1978 5.8 25.2 30.2 1979 0.4 10.5 80.7 1980 8.5 31.2 36.2 1981 0.6 20.1 24.8 1982 1.9 49.2 71.9 1983 15.2 67.4 87.3 1984 8.7 60.4 102.1 1985 16.1 27.7 34.8 1986 9.8 179.2 120.5 1987 7.6 24.6 64.2 1988 4 19.8 16.3 1989 1.4 53.3 45.3 1993 1.2 72 91.5 1994 7.4 91.1 76.6 1995 4.1 35.6 89.2 1996 2.4 23.5 61.3 1997 5.2 29.1 120.4 1998 12.9 17.5 0 1999 12.1 28.5 60.8 2000 3.1 31.9 49.2 2002 4 23.9 76.4