• Save
5 applications taxation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
490
On Slideshare
336
From Embeds
154
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 154

http://economics-statistics.blogspot.com 86
http://www.economics-statistics.blogspot.com 68

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Copyright©2004 South-Western 66Онолын хэрэглээ: Татварын зардал
 • 2. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Онолын хэрэглээ: Татварын зардал • Эдийн засгийн чинээлэг аж байдалЭдийн засгийн чинээлэг аж байдал гэдэг нь нөөцийн байршуулалт нь эдийн засгийн сайн сайхан байдалд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг судалдаг. • Худалдагчид болон худалдан авагчид зах зээлийн үйл ажиллагаанаас ашиг олдог. • Зах зээл дэх тэнцвэр нь худалдагч болон худалдан авагчдын чинээлэг аж байдлыг максимум түвшинд хүргэдэг.
 • 3. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татварын эргэлт буцалтгүй алдагдал • Татвар зах зээлийн оролцогчдын эдийн засгийн сайн сайхан байдалд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 • 4. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татварын эргэлт буцалтгүй алдагдал • Татвар нь худалдагч болон худалдан авагчдын алинд нь ногдсоноос үл хамааран . . . худалдан авагчдын төлсөн үнэ өсч, худалдагчдын авах үнэ буурдаг.
 • 5. Зураг 1 Татварын үр дагавар Copyright © 2004 South-Western Size of tax Quantity0 Price Price buyers pay Price sellers receive Demand Supply Price without tax Quantity without tax Quantity with tax
 • 6. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татвар зах зээлд оролцогчдод хэрхэн нөлөөлөх вэ • Татвар нь худалдан авагчийн төлж буй үнэ, худалдагчийн авч буй үнийн хоорондох тэгш өнцөгтийн талбайгаар тодорхойлогдоно. • Татварын энэ түвшинд борлуулсан тоо хэмжээ нь татваргүй үеийн борлуулалтын түвшингээс багасна. • Тухайн барааны зах зээлийн хэмжээ хумигдана.
 • 7. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татвар зах зээлд оролцогчдод хэрхэн нөлөөлөх вэ • Татварын орлого • T = Татварын хэмжээ • Q = Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ TT ×× QQ == Улсын татварын орлогоУлсын татварын орлого
 • 8. Зураг 2 Татварын орлого Copyright © 2004 South-Western Tax revenue (T * Q) Size of tax (T) Quantity sold (Q) Quantity0 Price Demand Supply Quantity without tax Quantity with tax Price buyers pay Price sellers receive
 • 9. Зураг 3 Татвар аж амьдралд нөлөөлөх нь Copyright © 2004 South-Western A F B D C E Quantity0 Price Demand Supply = PB Q2 = PS Price buyers pay Price sellers receive = P1 Q1 Price without tax
 • 10. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татвар зах зээлд оролцогчдод хэрхэн нөлөөлөх вэ • Аж амьдралын өөрчлөлт • Үл буцах алдагдал нь татвар зэрэг зах зээлийн гажилтаас үүдэн нийт илүүдэл буурах явдал юм.
 • 11. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татвар аж амьдралд нөлөөлөх нь
 • 12. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татвар зах зээлд оролцогчдод хэрхэн нөлөөлөх вэ • Нийт аж амьдралын өөрчлөлт нь: • Хэрэглэгчийн илүүдэл дэх өөрчлөлт, • Үйлдвэрлэгчийн илүүдэл дэх өөрчлөлт • Татварын орлого дахь өөрчлөлт. • Худалдан авагчид ба худалдагчдын алдагдал засгийн газрын татварын хуримтлалаас давна. • Нийт илүүдэл дэх бууралтыг үл буцах алдагдал гэдэг.
 • 13. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үл буцах алдагдал бахудалдааны ашиг • Үл буцах алдагдлын эх үүсвэр нь худалдагч, худалдан авагчийн худалдаанаас ашиг олох боломжийг олгоогүй татвар байна.
 • 14. Зураг 4 Үл буцах алдагдал Copyright © 2004 South-Western Cost to sellersValue to buyers Size of tax Quantity0 Price Demand SupplyХудалдаанаас алдагдсан ашиг Татвараас үүдсэн тоо хэмжээний бууралт Price without tax Q1 PB Q2 PS
 • 15. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үл буцах алдагдлыг тодорхойлогчид • Татвараас үүдэлтэй алдагдал нь их эсвэл багабайхыг юу тодорхойлох вэ? • Үл буцах алдагдлын хэмжээ нь эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ үнийн өөрчлөлтөөс хэр их хамаарч байгаагаар тодорхойлогдоно. • Иймээс энэ нь эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн үнийн уян чанараасүнийн уян чанараас хамаарна.
 • 16. Зураг 5 Татвараас үүсэх гажуудал бауян чанар Copyright © 2004 South-Western (a) Уян бус нийлүүлэлт Price 0 Quantity Demand Supply Size of tax Нийлүүлэлт харьцан- -гуй уян бус бол татварын үл буцах алдагдал бага байна
 • 17. Зураг 5 Татвараас үүсэх гажуудал бауян чанар Copyright © 2004 South-Western (b) Уян нийлүүлэлт Price 0 Quantity Demand SupplySize of tax Нийлүүлэлт харьцангуй уян бол татварын үл буцах алдагдал их байна..
 • 18. Зураг 5 Татвараас үүсэх гажуудал бауян чанар Copyright © 2004 South-Western Demand Supply (c) Уян бус эрэлт Price 0 Quantity Size of tax Эрэлт харьцангуй уян бус бол татварын үл буцах алдагдал бага байна.
 • 19. Зураг 5 Татвараас үүсэх гажуудал бауян чанар Copyright © 2004 South-Western (d) Уян эрэлт Price 0 Quantity Size of tax Demand Supply Эрэлт харьцангуй уян бол татварын үл буцах алдагдал их байна.
 • 20. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үл буцах алдагдлын тодорхойлогчид • Эрэлт ба нийлүүлэлтийн уян чанар их байх тусам: • Тэнцвэрт тоо хэмжээ их хэмжээгээр буурах ба, татварын үл буцах алдагдал их байх болно.
 • 21. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үл буцах алдагдал бататварын өөрчлөлт дэх татварын орлого • Үл буцах алдагдлын хэлэлцүүлэг • Зарим эдийн засагчид хөдөлмөрийн татвар зах зээлийн үйл ажиллагааны үр дүнг илт гажуудуулдаг гэж үздэг бөгөөд хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийг илүү уян гэж таамагладаг. • Ажилчид урамшууллыг түргэн хүлээж авдаг тухай жишээ: • Ажилчид ажлынхаацагийг өөрчилж болно • Зарим гэр бүлд хоёр дахь тэжээгч байдаг • Тэтгэвэрт суух болсон олон тооны настангууд үргэлжлүүлэн хөдөлмөрлөсөөр байдаг. • Сүүдрийн эдийн засаг дахь ажилчид (i.e., хууль бус үйл ажиллагааэрхлэх)
 • 22. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үл буцах алдагдал бататварын өөрчлөлт дэх татварын бодлого • Татварын түвшин өсөх бүрт, татварын үл буцах алдагдал татварын хэмжээнээс илүү хурдан өсдөг.
 • 23. Зураг 6 Ялгаатай 3 татварын түвшин дэх үл буцах алдагдал бататварын орлого Copyright © 2004 South-Western Tax revenue Demand Supply Quantity0 Price Q1 (a) Бага татвар Deadweight loss PB Q2 PS
 • 24. Зураг 6 Ялгаатай 3 татварын түвшин дэх үл буцах алдагдал бататварын орлого Copyright © 2004 South-Western Tax revenue Quantity0 Price (b) Дунд хэмжээний татвар PB Q2 PS Supply Demand Q1 Deadweight loss
 • 25. Зураг 6 Ялгаатай 3 татварын түвшин дэх үл буцах алдагдал бататварын орлого Copyright © 2004 South-Western Taxrevenue Demand Supply Quantity0 Price Q1 (c) Их татвар PB Q2 PS Deadweight loss
 • 26. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үл буцах алдагдал бататварын өөрчлөлт дэх татварын орлого • Багататвартай үед, татварын орлого бага. • Татварын хэмжээ өсөхөд, татварын орлого өснө. • Гэвч татварын хэмжээ үргэлжлүүлэн өсөхөд, татварын орлого буурна, учир нь өндөр татвар нь зах зээлийн хэмжээг багасгадаг.
 • 27. Зураг 7 Үл буцах орлого болон татварын орлого татварын хэмжээнээс хамаарах нь Copyright © 2004 South-Western (a) Үл буцах алдагдал Үл буцах алдагдал 0 Татварын хэмжээ
 • 28. Зураг 7 Үл буцах орлого болон татварын орлого татварын хэмжээнээс хамаарах нь Copyright © 2004 South-Western (b) Орлого (Лафферын муруй) Татварын орлого 0 Татварын хэмжээ
 • 29. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үл буцах алдагдал бататварын өөрчлөлт дэх татварын орлого • Татварын хэмжээ өсөхөд, үл буцах алдагдал маш хурдан ихэсдэг. • Эсрэгээрээ, Татварын хэмжээ өсөхөд эхэлж татварын орлого өсч, харин дараа нь, татвар үргэлжлүүлэн өсөхөд, зах зээл маш их хэмжээгээр хумигдаж татварын орлого буурч эхэлдэг.
 • 30. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Практикийн ажил: Лафферын муруй ба нийлүүлэлтийн эдийн засгийн онол • Лафферын муруй нь татварын түвшин ба татварын орлогын харилцан хамаарлыг дүрсэлдэг. • Нийлүүлэлт ийн эдийн засгийн онол нь татварыг бууруулах нь хүмүүст ажиллах урам зориг өгч эдийн засгийн чинээлэг аж байдлыг дээшлүүлэн тэр ч байтугай татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэж үзсэн Лаффер болон Рейган нарын үзлээс үүдэлтэй.
 • 31. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Дүгнэлт • Татвар нь худалдан авагч банийлүүлэгчийн чинээлэг аж байдлыг бууруулах ба харин үйлдвэрлэгчид бахэрэглэгчдийн илүүдлийн багассан хэмжээ нь татварын орлогоос давдаг. • Нийт илүүдлийн бууралтыг татварын үл буцах алдагдал гэдэг.
 • 32. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Дүгнэлт • Татварууд үл буцах алдагдлыг бий болгох бөгөөд учир нь худалдан авагчид хэрэглээгээ, худалдагчид үйлдвэрлэлээ багасгана. • Зах зээлд оролцогчдын үйл хөдлөлийн өөрчлөлт нь нийт илүүдлийг максимумд хүргэдэг зах зээлийн хэмжээг зохимжит түвшингээс нь бууруулдаг.
 • 33. Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Дүгнэлт • Татварын өсөлт үл буцах алдаглыг нэмэгдүүлнэ. • Татварын өсөлт эхлээд татварын орлогыг нэмэгдүүлдэг. • Харин их хэмжээний татвар засгийн газрын мөнгөн орлогыг бууруулах бөгөөд учир нь зах зээлийн хэмжээ мэдэгдэхүйц багасдаг.