• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
3 supply & demand government policy
 

3 supply & demand government policy

on

 • 305 views

 

Statistics

Views

Total Views
305
Views on SlideShare
260
Embed Views
45

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 45

http://economics-statistics.blogspot.com 24
http://www.economics-statistics.blogspot.com 21

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 2 2
 • 3 3
 • 4 4
 • 5 5
 • 14 11
 • 2
 • 15 12
 • 24 15
 • 25 15
 • 29 20
 • 30 22
 • 31 21
 • 31 21
 • 39 29
 • 41 30

3 supply & demand government policy 3 supply & demand government policy Presentation Transcript

 • Copyright © 2004 South-Western 44,Нийлүүлэлт эрэлт ба засгийн газрын бодлого
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Нийлүүлэлт, эрэлт базасгийн газрын бодлого • Чөлөөт буюу зохицуулалтгүй зах зээлийн системд зах зээлийн хүч тэнцвэрт үнэ болон тоо хэмжээг тогтоодог. • Чөлөөт зах зээлийн үйл ажиллагааны үр дүн нь түүнд оролцогч бүрт аз авчирдаггүй юм. • Эдийн засагчдын үүргүүдийн нэг нь онолыг ашиглаж бодлогын хөгжилд оролцох явдал юм.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үнийн хяналт • Бодлого гаргагчид зах зээлийн үнэ худалдан авагч болон худалдагчдад шударга бус гэж үзсэн үед хууль тогтоодог. • Үр дүнд нь засгийн газар тааз болон шал үнэ тогтоодог.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үнийн хяналт • Тааз үнэ • Барааг худалдаж болох албан ёсны дээд үнэ. • Шалүнэ • Барааг худалдаж болох албан ёсны доод үнэ.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үнийн дээд хязгаар зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь • Засгийн газар дээд үнийг хоёр арга замаар тогтооно: • Тааз үнэ нь тэнцвэрт үнээс дээгүүр тогтоогдсон тохиолдолд дээд хязгаар үнийг холбоогүй үнэ гэнэ. • Тааз үнэ тэнцвэрт үнээс доогуур тогтоогдсон бол хязгаарын үнийг зах зээлийг барих хязгаарлалтын үнэ гэж нэрлэх ба үр дүнд нь барааны хомсдол үүснэ.
 • Зураг 1 Зах зээл дээр үнийн дээд хязгаарыг тогтоох нь (a) Үнийн холбоогүй дээд хязгаар Quantity of Ice-Cream Cones 0 Price of Ice-Cream Cone Equilibrium quantity $4 Price ceiling Equilibrium price Demand Supply 3 100
 • Зураг 1 Зах зээл дээр үнийн дээд хязгаарыг тогтоох нь Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (b) Үнийн холбоо бүхий дээд хязгаар Quantity of Ice-Cream Cones 0 Price of Ice-Cream Cone Demand Supply 2 Price ceilingShortage 75 Quantity supplied 125 Quantity demanded Equilibrium price $3
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үнийн дээд хязгаар зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь • Тааз үнийн нөлөөлөл • Үнийн холбоо бүхий дээд хязгаар тогтоох нь • QD > QSболж хомсдол үүснэ. • Жишээ: 1970 оны бензиний хомсдол • Үнийн бус хязгаарлалт • Жишээ: Урт дараалал, борлуулагчдаар нь ялгаварлах
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning • 1973 онд OPEC дэлхийн зах зээл дээр түүхий тосны үнийг өсгөсөн. Түүхий тос нь бензиний гол орц тул бензиний нийлүүлэлтийг бууруулсан. • Энэ урт дарааллын буруутан хэн бэ? Практикийн ажил: Бензин түгээгүүрийн дэргэдэх урт дараалал • Эдийн засагчид нефтийн компаниудын тогтоосон үнэд хязгаарлалт тогтоосон АНУ-ын засгийн газрын зохицуулалтыг буруутгадаг.
 • Зураг 2 Тааз үнийн үеийн бензиний зах зээл Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (a) Бензиний үнийн холбоогүй дээд хязгаар Quantity of Gasoline 0 Price of Gasoline 1. Үнийн анхны дээд хязгаар ...-тэй холбоогүй Price ceiling Demand Supply,S1 P1 Q1
 • Зураг 2 Тааз үнийн үеийн бензиний зах зээл Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (b) Бензиний үнийн холбоо бүхий дээд хязгаар Quantity of Gasoline 0 Price of Gasoline Demand S1 S2 Price ceiling QS 4. . . . үр дүнд хомсдол үүснэ 3. . . . үнийн дээд хязгаар холбоо бүхий болж . . . 2. . . . боловч S буурвал . . . P2 QD P1 Q1
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Практикийн ажил: Урт болон богино хугацаан дахь түрээсийн хяналт • Түрээсийн хяналт нь байр эзэмшигч түрээслэгчээс түрээсийн мөнгө авах дээд хэмжээг тогтоодог. • Түрээсийн хяналтын бодлогын гол зорилго нь хүн амын ядуу хэсэгт туслах ба орон сууцны олдоцыг нэмэгдүүлэхэд оршино. • Нэгэн судлаач үүнийг “бөмбөгдүүлсний дараа хотыг нураах хамгийн үр ашигтай арга” гэсэн байна.
 • Зураг 3 Урт бабогино хугацаан дахь түрээсийн хяналт Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (a) Богино хугацааны түрээсийн хяналт (эрэлт, нийлүүлэлт уян бус) Quantity of Apartments 0 Supply Controlled rent Rental Price of Apartment Demand Shortage
 • Зураг 3 Урт бабогино хугацаан дахь түрээсийн хяналт Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (b) Урт хугацааны түрээсийн хяналт (эрэлт, нийлүүлэлт уян) 0 Rental Price of Apartment Quantity of Apartments Demand Supply Controlled rent Shortage
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үнийн доод хязгаар зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь • Засгийн газар үнийн доод хязгаарыг тогтоох хоёр аргабайна. • Зах зээлийн үнээс доогуур тогтоогдвол ямар ч холбоогүй үнэ болох энэ үнэ зах зээлийн үнэд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. • Доод үнэ зах зээлийн үнээс дээгүүр тогтоогдвол зах зээлийг хязгаарлагч үнэ болох баилүүдэл үүснэ.
 • Зураг 4 Үнийн доод хязгаарын үеийн зах зээл Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (a) Үнийн холбоогүй доод хязгаар Quantity of Ice-Cream Cones 0 Price of Ice-Cream Cone Equilibrium quantity 2 Price floor Equilibrium price Demand Supply $3 100
 • Зураг 4 Үнийн доод хязгаарын үеийн зах зээл Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (b) Үнийн холбоо бүхий доод хязгаар Quantity of Ice-Cream Cones 0 Price of Ice-Cream Cone Demand Supply $4 Price floor 80 Quantity demanded 120 Quantity supplied Equilibrium price Surplus 3
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үнийн доод хязгаар зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь • Шал үнэ нь эрэлт болон нийлүүлэлт тэнцвэрийн цэг рүү хөдлөхөд саад болдог. • Зах зээлийн үнэ доод хязгаартайгаа түлхэлцэж эхлэх ба түүнээс цааш бууж чадалгүй шал үнэтэй тэнцдэг.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Үнийн доод хязгаар зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь • Үнийн холбоо бүхий доод хязгаар нь. . . • QS > QD болж илүүдэл үүснэ. • Үнийн бус хязгаарлалт нь тодорхой ялгаварлах шалгуурыг ашиглан барааны хязгаарлалтыг сонгох механизм юм. • Жишээ: Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, хөдөө аж ахуйн үнийн дэмжлэг
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ • Доод үнийн нэг чухал жишээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ юм. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль нь аливаа ажилчдад төлж болох хөдөлмөрийн боломжит хамгийн бага үнийг тогтоодог.
 • Зураг 5 Үнийн доод хязгаар зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Quantity of Labor Wage 0 Labor demand Labor Supply Тэнцвэрт ажил эрхлэлт Тэнцвэрт цалин
 • Зураг 5 Үнийн доод хязгаар зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Quantity of Labor Wage 0 Labor SupplyLabor surplus (unemployment) Labor demand Цалингийн доод хязгаар Quantity demanded Quantity supplied
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татвар • Засгийн газар нийгэмд хэрэгцээтэй зорилтыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор татвар хураадаг.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Худалдан авагчдын татварын ногдуулалт болоод зах зээлийн үйл ажиллагааны үр дүн • Татвар зах зээлийн үйл ажиллагааг хумидаг. • Татвар ногдуулсан барааны борлуулалтын хэмжээ багабайна. • Худалдагчид болон худалдан авагчид татварын дарамтыг хувааж үүрдэг.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Уян чанар бататвар ногдуулалт • Тат вар ногдуулалт нь татварын дарамтыг зах зээлд оролцогчдын дунд хуваарилж байгаааргаюм..
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Уян чанар бататвар ногдуулалт • Татвар ногдуулалт нь хэн татварын дарамтыг даах тухай судлагдахуун юм. • Татвар нь зах зээлийн тэнцвэрийн өөрчлөлтийг бий болгоно. • Хэнд татвар ногдуулснаас үл хамааран худалдан авагчид илүү төлж, худалдагчид багаорлого олдог.
 • Зураг 6 Худалдан авагчид ногдох татвар Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Quantity of Ice-Cream Cones 0 Price of Ice-Cream Cone Price without tax Price sellers receive Татваргүй үеийн тэнцвэр Tax ($0.50) Price buyers pay D1 D2 Supply,S1 Худалдан авагчид ногдох татвар эрэлтийн муруйг татварын хэмжээгээр бууруулна ($0.50). $3.30 90 Татвар ногдуулсны дараах тэнцвэр 2.80 3.00 100
 • Зураг 7 Худалдагчид ногдох татвар Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning 2.80 Quantity of Ice-Cream Cones 0 Price of Ice-Cream Cone Price without tax Price sellers receive Equilibrium with tax Equilibrium without tax Tax ($0.50) Price buyers pay S1 S2 Demand,D1 Худалдагчид ногдох татвар нийлүүлэлтийн муруйг татварын хэмжээгээр дээш шилжүүлнэ ($0.50). 3.00 100 $3.30 90
 • Зураг 8 Хөдөлмөрийн хөлсөнд ногдох татвар Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Quantity of Labor 0 Wage Labor demand Labor supply Tax wedge Wage workers receive Wage firms pay Wage without tax
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Уян чанар бататвар ногдуулалт • Татварын дарамт ямар харьцаагаар хуваарилагддаг вэ? • Худалдагчдад ногдох татварын нөлөөг худалдан авагчдад ногдуулсантай хэрхэн харьцуулах вэ? • Эдгээр асуултуудын хариулт нь эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн уян чанараас хамаарна.
 • Зураг 9 Татварын дарамтын хуваарилалт Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Quantity0 Price Demand Supply Tax Price sellers receive Price buyers pay (a) Уян нийлүүлэлт, Уян бус эрэлт 2. . . . татварын дарамтын ихэнх нь хэрэглэгчдэд ногдоно . . . 1. Нийлүүлэлт илүү уян бол эрэлт . . . Price without tax 3. үйлдвэрлэгчид ногдоно.
 • Зураг 9 Татварын дарамтын хуваарилалт Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Quantity0 Price Demand Supply Tax Price sellers receive Price buyers pay (b) Уян бус нийлүүлэлт, Уян эрэлт 3. хэрэглэгчид ноогдоно. 1. Эрэлт илүү уян бол нийлүүлэлт . . . Price without tax 2. . . . Үйлдвэрлэгчид илүү ноогдоно . . .
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Татварын дарамт хэрхэн хуваарилагдав? • Татварын дарамтын ихэнх хэсэг нь уян чанар нь бага байх зах зээлийн тэр хэсэгт оногдоно. Уян чанар бататвар ногдуулалт
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Дүгнэлт • Үнийн хяналт нь тааз үнэ болон шал үнийг агуулдаг. • Тааз үнэ нь бараа үйлчилгээнд тогтоосон дээд үнэ. Жишээ нь түрээсийн хяналт. • Шал үнэ нь бараа үйлчилгээнд тогтоосон доод үнэ. Жишээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Дүгнэлт • Татвар олон нийтэд зориулсан орлогыг нэмэгдүүлэхэд ашиглагдана. • Засгийн газар бараанд татвар ногдуулахад, барааны тэнцвэрийн тоо хэмжээ буурна. • Бараанд ногдуулсан татвар нь худалдан авагчдын төлсөн үнэ, худалдагчдын авсан үнэ хоёрын хоорондох зайгаар илэрхийлэгдэнэ.
 • Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Дүгнэлт • Татвар ногдуулалт нь татварын дарамтыг хэн үүрч байгаагаас хамаарна. • Татвар ногдуулалт нь татвар худалдан авагчид ногдож байна уу, худалдагчид ногдож байна уу гэдгээс хамаарахгүй. • Татвар ногдуулалт нь эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн уян чанаруудаас хамаарна. • Дарамт зах зээлийн арай бага уян чанартай талд буурах хандлагатай байдаг.