ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢
        ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢


        26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - G...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢
        ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ - ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢


        27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - G...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢
        ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢

        28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GE...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢
         ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢


                2...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢
         ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢


                 3 ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢
         ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ- ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢


              4 ΑΥΓΟΥΣ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢
         ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢

             5 ΑΥΓΟΥΣΤΟ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

466 views
402 views

Published on

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

 1. 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 13:30 – 14:15 Β Γεύκα 14:15 – 15:30 Γ Γεύκα 14:00 – 16:00 Γ,Β Πξνζέιεπζε - εγγξαθέο 15:00 – 16:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. Καηά ζεηξά νκάδωλ Β 16:00 – 17:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. Καηά ζεηξά νκάδωλ 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test – Σηάδην Πνιπγύξνπ Β 19:00 – 22:00 FIFA test 17:30 – 18:30 Γ Ιαηξηθέο εμεηάζεηο δηαηηεηώλ 3εο θαηεγ. 18:30 – 19:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. Β 19:30 – 20:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. 20:30 – 22:00 Γ,Β Γείπλν 22:00 – 23:00 Β Γείπλν
 2. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ - ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 06:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 06:20 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test Γ 07:00 – 10:00 FIFA test 10:00 – 10:35 Β Υπνδείμεηο – ζπλεξγαζία κε δηαηηεηή 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:30 – 12:15 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:15 Γ,Β Μάζεκα 13:15 – 14:30 Γ,Β Γεύκα 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test Β 19:00 – 22:00 FIFA test 19:00 – 20:00 Γ Υπνδείμεηο – Φύιιν Αγώλνο 20:00 – 21:00 Γ Γείπλν 21:30 – 23:00 Β Γείπλν
 3. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 08:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 09:30 – 10:00 Γ,Β Παξάδνζε δωκαηίωλ 10:00 – 10:45 Γ,Β Μάζεκα 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:45 – 12:30 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:30 Π,Δ Γηεπθξηλήζεηο – Απνξίεο – Απνλνκέο -Λήμε ζεκηλαξίνπ
 4. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΝΔΟΙ ΥΠΟΧ. ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 4εο θαηεγ. (ΥΓ) & ΒΟΗΘΟΙ 3εο θαηεγ. (ΥΒ) ΞΔΝΟΓΟΦΔΙΟ CAPSIS ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15:00 – 16:00 Υ(Γ,Β) Πξνζέιεπζε – έιεγρνο ηαηξηθώλ εμεηάζεωλ 16:00 – 16:45 Υ(Γ,Β) Γξαπηέο εμεηάζεηο 16:50 – 17:15 Υ(Γ,Β) Τξνπνπνηήζεηο - κάζεκα 17:20 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test – Καπηαλδόγιεην Σηάδην Υ(Γ,Β) 18:30 – 22:00 FIFA test
 5. 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 13:30 – 14:15 Β Γεύκα ΞΔΝΟΓΟΦΔΙΟ IMPERIAL GRECOTEL 14:15 – 15:30 Γ Γεύκα 14:00 – 16:00 Γ,Β Πξνζέιεπζε – εγγξαθέο 15:00 – 16:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. Β 16:00 – 17:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test ΣΤΑΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Β 19:00 – 22:00 FIFA test 17:30 – 18:30 Γ Ιαηξηθέο εμεηάζεηο δηαηηεηώλ 3εο θαηεγ. 18:30 – 19:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. Β 19:30 – 20:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. 20:30 – 22:00 Γ,Β Γείπλν 22:00 – 23:00 Β Γείπλν
 6. 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ- ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 06:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 06:20 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test ΣΤΑΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Γ 07:00 – 10:00 FIFA test 10:00 – 10:35 Β Υπνδείμεηο – ζπλεξγαζία κε δηαηηεηή 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:30 – 12:15 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:15 Γ,Β Μάζεκα 13:15 – 14:30 Γ,Β Γεύκα 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test ΣΤΑΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Β 19:00 – 22:00 FIFA test 19:00 – 20:00 Γ Υπνδείμεηο – Φύιιν Αγώλνο 20:00 – 21:00 Γ Γείπλν 21:30 – 23:00 Β Γείπλν
 7. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 08:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 09:30 – 10:00 Γ,Β Παξάδνζε δωκαηίωλ 10:00 – 10:45 Γ,Β Μάζεκα 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:45 – 12:30 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:30 Π,Δ Γηεπθξηλήζεηο – Απνξίεο – Απνλνκέο -Λήμε ζεκηλαξίνπ

×