лекц-6

 • 318 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
318
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MICROSOFT WORD Лекц – 6
 • 2. Format буюу хэлбэржүүлэх команд  Insert -> Text хэсгийн –> Drop cap – командаар толгойн үсгийг бичнэ .  Lines to drop – хэдэн мөр нэгтгэх  Distance from text – толгойн үсэг текст 2ын хоорондох зай
 • 3. Format буюу хэлбэржүүлэх команд
 • 4. Review цэсний командууд  Spelling and Grammar – баримтан дахь дүрмийн алдааг шалгана.  Word count – баримтан дахь нийт үг, мөр, параграфын тухай мэдээллийг харуулна.  New Comment текстэнд команд. - Сонгогдсон тайлбар оруулах
 • 5. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Энд өөрийн хүссэн хүснэгтийг хулгана ашиглан мөр баганыг сонгон үүсгэж болно. /хэдэн мөр багантай байхыг/
 • 6. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Table -> Table Insert -> командаар өөрийн хүссэн хэмжээтэй хүснэтийг үүсгэж болно.  Table -> Draw Table командаар хүснэгтээ болно. өөрийн зурж
 • 7. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Table -> Insert командаар Table гарч ирэх харилцах цонхнд  Number of columns - оруулах баганын тоо  Number of rows – оруулах мөрийн тоог оруулна.
 • 8. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Аль нэг аргаар нь хүснэгт үүсгэсний дараа цэсийн мөрөнд Design болон Layout гэсэн цэс нэмэгдсэн байна.
 • 9. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Layout цэсний Rows & Columns хэсэгт хүснэгтийн мөр баганыг нэмж хасах үйлдлийг хийнэ.
 • 10. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Insert Above – идэвхитэй байгаа нүд болон мөрийн дээр мөр нэмж оруулна  Insert left – идэвхитэй байгаа нүд буюу баганын зүүн талд нь багана нэмж оруулна  Insert right - идэвхитэй байгаа нүдний баруун талд нь багана нэмж оруулна  Insert Below - идэвхитэй байгаа нүдний доод талд нь мөр нэмж оруулна
 • 11. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Insert -> Cells - нүд нэмж оруулна. Энэ харилцах цонх нь Rows & Columns хэсгийн баруун доод буланд байрлах сум дээр дарахад гарч ирнэ.
 • 12. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Shift cells right – курсор байрлаж буй мөрийн хамгийн баруун талд ганц нүд нэмж оруулна.  Shift cells down – курсор байрлаж буй нүдэн дэх өгөгдлийг шинэ мөр үүсгэж тэндээ байрлуулна.  Insert entire row – курсор байрлаж буй мөрийн дээр шинж мөр нэмж оруулна.  Insert entire column – курсор байрлаж буй баганын урд багана нэмж оруулна
 • 13. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Layout -> Rows & Columns -> Delete
 • 14. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Delete -> Delete Table идэвхитэй байгаа хүснэгтийн устгана. Delete -> Delete Columns – курсор байрлаж буй баганыг устгана. Delete -> Delete Rows – курсор байрлаж буй мөрийг устгана.
 • 15. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Delete -> Delete Cells - нүдийг устгана.
 • 16. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Shift cell left – тухайн идэвхитэй байгаа нүдийг зүүн талруу нь шахаж устгана.  Shift cells up - тухайн идэвхитэй байгаа нүдийг устгаж доод талын нүдэнд байгаа өгөгдлийг дээш шахаж оруулна.  Delete entire row – курсор байрлаж буй мөрийг устгана.  Delete entire column баганыг устгана. - курсор байрлаж буй
 • 17. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Layout -> Select -> Table – хүснэгтийг бүхэлд нь идвэхжүүлнэ.  Layout -> Select -> Column – курсор байрлаж буй баганыг сонгон идвэхжүүлнэ.  Layout -> Select -> Row – курсор байрлаж буй мөрийг идвэхжүүлнэ.  Layout -> Select -> Cell – нүдийг идвэхжүүлнэ.
 • 18. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Layout -> Merge хэсэгт хүснэгтийн нүд нэгтгэх болон нүдийг хуваах үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
 • 19. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Layout -> Merge cells командаар идэвхитэй байгаа хүснэгтийн нүднүүдийг нэгтгэнэ. Мөн нэгтгэх гэж буй нүднүүдийг идвэхжүүлээд шуурхай цэснээс Merge cells командыг сонгож болно.
 • 20. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд
 • 21. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Layout -> Split Cells командаар хүснэгтийн нүдийг нүднүүдэд хуваана. Мөн нэгтгэх гэж буй нүднүүдийг идвэхжүүлээд шуурхай цэснээс Split Cells командыг сонгож болно.
 • 22. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Number of columns – хуваах баганын тоо Number of rows – хуваах мөрийн тоо Merge cells before split – хуваахын өмнө идэвхитэй байгаа мөрүүдийг нэгтгэх эсэх
 • 23. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Layout -> Split Table командаар тухайн курсор байрлаж байгаа мөрийн дээгүүр хүснэгтийг таслаж хүснэгтүүдэд хуваана.
 • 24. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Layout -> Cell Size хэсэгт хүснэгтийн мөр баганын хэмжээг тохируулна.  AutoFit – хүснэгтийн хэмжээг автоматаар тохируулах команд Мөрийн өндөр Баганын өргөн
 • 25. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд AutoFit to Content – нүдэн дэх өгөгдлийн хэмжээгээр нүдний хэмжээ өөрчлөгдөнө. AutoFit to Window – цонхны хэмжээгээр хүснэгтийн хэмжээ өөрчлөгдөнө.
 • 26. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Layout -> Alignment хэсэгт хүснэгтэн дэх өгөгдлийн байрлалыг тодорхойлно.
 • 27. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Layout -> Text Direction – энэ команд нь текстийн хэвтээ болон босоо байрлалыг тодорхойлно.  Layout -> Cell Margins – энэ команд нь хүснэгтийн нүдний хана тохируулна. болон текст хоорондын зайг
 • 28. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Layout -> Data хэсэгт хүснэгтэнд ямар нэг томъѐо оруулахад ашиглана.  Design -> Table Style хэсэгт хүснэгтийн загварыг өөрчилнө.
 • 29. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Design -> Borders хэсэгт тухайн идэвхитэй байгаа нүд болон хүрээний аль нүднүүдийн шугамуудаас нь тодорхойлно. харагдахийг
 • 30. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Design -> Shading хэсэгт хүснэгт болон хүснэгтийн идэвхитэй байгаа нүд, нүднүүдийн дэвсгэр өнгийг тодорхойлно.
 • 31. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Үүсгэсэн хүснэгтийн шуурхай цэсэнд байрлах TABLE PROPERTIES гэсэн командаар хүснэгтийн шинж чанарыг тодорхойлно.
 • 32. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Table - хэсэгт хүснэгтийн байрлал –баганын Column өргөнийн хэмжээг өндрийн хэмжээг тохируулах Row – мөрийн тохируулах Cell – нүдний өгөгдлийн байрлал тохиргоо. Нүдэндэх
 • 33. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд дээр Хүснэгт дарахад гарч ирэх шуурхай Cell цэсний Alignment командаар нүдэн дэх өгөгдөл хаана байрлахыг өгнө. зааж
 • 34. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд  Design -> Draw Borders хэсэгт хүснэгтийн хүрээний хэлбэрийг тохируулна. Энд байрлах Draw Table командаар зурсан хүснэгтийг Eraser хэрэгслийг ашиглан устгаж болдог. Үүнийг хүснгэт зурж байгаатай адил ашиглаж арилгана. Draw Table Eraser
 • 35. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд Хүснэгттэй ажиллах хэрэгслийн мөрнөөс тухайн хүснэгтийн хүрээний хэлбэрийг сонгох Table мөн Draw командын зурах үзэгний өнгийг сонгоно.
 • 36. Page Layout -> Text Direction  Хүснэгт дэх өгөгдлийн байрлал. Хүснэгт идэвхитэй үед ашиглагдана.
 • 37. Хуудсан дэвсгэр зураг болон текст оруулах  Page Layout -> Page хэсэгт Background тохируулж өгнө.  Page color – дэвсгэр өнгө, хэлбэр, зургийг тодорхойлно.  Water – хэсэгт ард суурь mark баримтын текст оруулна.
 • 38. Хуудсан дэвсгэр зураг болон текст оруулах
 • 39. Хуудсан дэвсгэр зураг болон текст оруулах  Энд бэлэн текстүүд байхаас гадна. Хэрэглэгч хүссэн текстээ оруулж өгөх боломжтой.  Water mark -> Custom Water mark
 • 40. Хуудсан дэвсгэр зураг болон текст оруулах Page color -> Fill effects командаар дэвсгэрзураг оруулж ирнэ.
 • 41. Хуудсан дэвсгэр зураг болон текст оруулах
 • 42. View цэсний New Window командаар одоо ажиллаж буй баримттай ижил шинэ хуулбар цонхыг үүсгэнэ. Help – хэрэглээний програм бүр өөрийн тухай гарын байдаг авлагыг ба дотроо агуулж эндээс тусламж, жишээ, дасгалыг харж болно. F1 дарна.