Your SlideShare is downloading. ×
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
745
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–1 CAPITOLUL 1 INFORMAÞII GENERALE CUPRINSMÃSURI DE SIGURANÞÃ ................................................................................................................... 1–2INSTRUCÞIUNI GENERALE DE REPARAÞIE ................................................................................... 1–2DESCRIERE GENERALÃ .................................................................................................................... 1–3ÎNTREÞINERE ªI UNGERE ................................................................................................................. 1–7DATE TEHNICE .................................................................................................................................. 1–14SPECIFICAÞII ...................................................................................................................................... 1–15
 • 2. 1–2 INFORMAÞII GENERALE ESPERO1. MÃSURI DE SIGURANÞà 2. INSTRUCÞIUNI GENERALE DEÎntreþinerea ºi repararea corectã este foarte importantã REPARAÞIEpentru funcþionarea sigurã ºi fiabilã a tuturor motoarelor • Dacã este folosit un cric, sînt recomandate urmã-de vehicule. Procedurile de service conþinute în aceste toarele precauþii.instrucþiuni de service sînt metode efective de întreþinere Se parcheazã vehiculul pe teren drept, se blocheazãºi reparare. Unele din aceste operaþii se fac numai cu roata din faþã sau din spate, se poziþioneazã criculS.D.V.-uri special proiectate pentru acest scop. Aceaste sub ºasiu, se ridicã vehiculul ºi se pune pe un suport,S.D.V.-uri speciale trebuie folosite cum ºi cînd este iar apoi se realizeazã operaþiile de service.recomandat. Este obligatoriu ca mãsurile de siguranþã • Înainte de a începe operaþiile de service SEºi de prevenire conþinute în aceste instrucþiuni de service DECONECTEAZà CABLUL DE MASà de la bateriesã fie citite ºi urmate pentru a minimiza riscul unor pentru a reduce posibilitãþile de deteriorare sauaccidentãri ale personalului de service, ca rezultat al unei ardere a cablurior datoritã scurtcircuitelor.metode incorecte, ºi pentru a elimina posibilitatea • Se folosesc huse de caroserie, de scaune ºi dedeteriorãrii vehiculului. podea pentru a le proteja de defecte sau murdãrie.Cînd realizaþi operaþii care implicã posibilitatea apariþiei • Lichidul de frînã ºi antigelul trebuie mînuite cu grijãunui scurtcircuit electric, conectorul de masã trebuie deoarece pot cauza deteriorarea vopselei.deconectat de la baterie. • Folosirea potrivitã a S.D.V.-urilor recomandate, ca ºiDispozitivele electrice precum ceasul ºi posturile a sculelor disponibile, este esenþialã pentru omemorate la radio trebuie, de aceea, reprogramate cînd reparaþie eficientã ºi corectã.se reconecteazã conectorul de masã. Aceste atenþionãri • Se folosesc numai piese originale DAEWOO.ºi precauþii nu sînt exhaustive. • ªtifturile, garniturile, garniturile torice, simeringurile,Producãtorul nu poate sã prevadã ºi sã evalueze toate ºaibele de blocaj ºi piuliþele autoblocante folositemodurile în care întreþinerea ºi repararea pot fi realizate trebuie aruncate ºi trebuie folosite unele noi.sau posibililele consecinþe întîmplãtoare ale fiecãrei • Pentru o uºoarã ºi rapidã remontare se pãstreazãmetode. piesele demontate pe categorii.De aceea este foarte important ca oricine foloseºte o • Pãstrarea separatã a ºuruburilor ºi piuliþelor deprocedurã sau o sculã de service care nu este montaj este foarte importantã deoarece ele sîntrecomandatã trebuie sã se asigure cã nu pune în pericol proiectate diferit în funcþie de locul de folosire.nici persoana sa, nici vehiculul. • Se curãþã piesele înaintea verificãrii sau reasamblãriiOperaþiile de service pentru diferite grupuri sînt descrise lor.în primul rînd pentru vehicule cu volanul pe stînga. • Se curãþã, de asmenea, circuitele de ulei, etc.,Operaþiile pentru vehiculele cu volanul pe dreapta sînt, folosind aer comprimat pentru a vã asigura cã nude regulã, analoage (imagini în oglindã). existã restricþii pe traseele de ulei.Funcþiunile diferitelor sisteme sînt aceleaºi ºi pentru • Se ung cu ulei sau vaselinã suprafeþele de rotaþie ºivehicule cu volanul pe stînga, ºi pentru cele cu volanul de frecare ale pieselor înaintea montãrii.pe dreapta. • Cînd este necesar, se foloseºte o soluþie de etanºareAcolo unde existã diferenþe semnificative, sînt pe garnituri pentru a preveni pierderile.prezentate informaþii relevante. • Piuliþele ºi ºuruburile se strîng la cuplurile specificate.S.D.V.-urile speciale folosite în operaþiile de service • Cînd operaþiile de service sînt terminate, se face opentru o grupã principalã sînt prezentate la sfîrºitul verificare finalã pentru a vã asigura cã procedurilefiecãrei operaþii service. de service au fost executate corect ºi problema este rezolvatã.
 • 3. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–33. DESCRIERE GENERALÃ3-1. IDENTIFICAREA VEHICULULUI• Plãcuþa cu numãrul de identificare al vehiculului (V.I.N) este fixatã pe bara transversalã superioarã (suprafaþa superioarã a suportului radiatorului). Fig. 4 Localizarea numãrului ºasiului Fig. 1 Poziþia plãcuþei V.I.N. • Eticheta de conformitate Zona Golfului este aºezatã pe porþiunea cea mai joasã a stîlpului central dreapta al vehiculului, numai la cele care se exportã în þãrile din Zona Golfului. Fig. 2 Plãcuþa cu numãrul de identificare a vehiculului (V.I.N)• Numãrul motorului este ºtanþat pe blocul cilindrilor sub galeria de evacuare lîngã volant. Fig. 5 Eticheta de conformitate Zona Golfului Fig. 3 Localizarea numãrului motorului• Numãrul ºasiului (numãrul de identificare al vehiculului) este ºtanþat pe podeaua vehiculului între uºa ºi scaunul din dreapta faþã.
 • 4. 1–4 INFORMAÞII GENERALE ESPERO AUTOTURISM NUMÃR DE IDENTIFICARE AL VEHICULULUI K L A E M 19 W 1 P B 1 2 3 4 5 6 Numãr de serie Þara de origine K: Korea Uzina de montare Producãtor B: Uzina din Bupyeong L: Daewoo Motor Co., Ltd. An model L: 1990 P: 1993 Tipul vehiculului M: 1991 R: 1994 A: maºinã de pasageri N: 1992 S: 1995 Utilizare vehicul Model 1: Utilizare generalã T: Racer, Fantasy, Cielo 2: Utilizare specialã J: Espero V: Royale Duke Tip motor P: Royale Prince E: 2,0 S CIH L4, 2BBL S: Royale Salon F: 2,0 E CIH L4 C: Super Salon G: 1,5 OHC, FAM 1, transversal E: Prince (V-93) H: 1,5 OHC, FAM 1, longitudinal N: Super Salon (V-93) K: 2,0 OHC, FAM 2, transversal L: 1,5 LPG, FAM1, transversal Tip tracþiune ºi transmisie R: 1,9 E CIH, L4 F: Tracþiune faþã, cutie de viteze manualã S: 2,0 E CIH, L6 A: Tracþiune faþã, cutie de viteze automatã T: 1,5 OHC, FAM 1, TBI, transversal M: Tracþiune spate, cutie de viteze manualã U: 1,5 OHC, FAM 1, TBI, longitudinal R: Tracþiune spate, cutie de viteze automatã V: 1,5 DOHC, FAM 1, MPFI, transversal W: 2,0 OHC, FAM 2, MPFI, longitudinal Tip caroserie Y: 1,5 OHC, FAM 1, MPFI, transversal 08: 2 uºi break 6: 1,6 OHC, FAM 1, TBI, transversal 19: 4 uºi berlinã, 6 geamuri 1: 2,0 OHV, DIESEL 68: 4 uºi break, 6 geamuri 69: 4 uºi berlinã, 4 geamuri
 • 5. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–53-2. PROCEDURI DE RIDICARE A VEHICULULUINOTÃ : Pentru a ridica vehiculul, echipamentul de pentru a ridica vehiculul. Figurile 6 ºi 7 indicã zonele ridicare poate fi plasat numai în punctele recomandate pentru contactul cu elevatorul la un indicate. Dacã nu sînt utilizate aceste Daewoo ESPERO. puncte precise, se pot produce deformãri Dacã sînt utilizate alte metode de ridicare, se recomandã permanente ale caroseriei. o grijã specialã pentru a nu deteriora rezervorul, gîtulMulþi dealeri cu facilitãþi service sau staþii service sînt de umplere, sistemul de eºapament ºi dedesubtulechipaþi cu un anumit tip de elevator pentru automobile caroseriei.care trebuie sprijinit sub anumite pãrþi ale ºasiului FAÞÃ ZONELE DE CONTACT ALE ELEVATORULUI CU ªASIUL ZONELE PODELEI DE AMPLASARE A CRICULUI ZONELE DE CONTACT ALE ELEVATORULUI CU SUSPENSIA Ã FAÞ FAÞÃ PUNCT DE RIDICARE AL SUSPENSIEI SPATE PUNCT DE RIDICARE CENTRAL (STG/DR) Fig. 6 Punctele de ridicare ale vehiculului.
 • 6. 1–6 INFORMAÞII GENERALE ESPERO CONTACTELE ªASIU - ELEVATOR CONTACTELE ªASIU - ELEVATOR – SPATELE ROÞII DIN FAÞÃ – – FAÞA ROÞII DIN SPATE – CONTACTELE SUSPENSIE - ELEVATOR CONTACTELE SUSPENSIE - ELEVATOR – SUB BRAÞUL INFERIOR DIN FAÞÃ – – RIDICARE PE PUNTEA SPATE – Fig. 7 Punctele de ridicare ale vehiculului
 • 7. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–74. ÎNTREÞINEREA ªI UNGEREA4-1. UTILIZARE NORMALÃ A 4-2. EXPLICAREA ANEXEI LUCRÃRILOR AUTOTURISMULUI DE ÎNTREÞINEREInstrucþiunile de întreþinere conþinute în anexa de Serviciile conþinute în anexa de întreþinere sînt explicateîntreþinere sînt bazate pe presupunerea cã maºina va fi mai jos. Cînd sînt efectuate urmãtoarele lucrãri deutilizatã aºa cum a fost conceputã: întreþinere, asiguraþi-vã cã toate componentele sînt• Sã transporte pasageri ºi încãrcãturã între limitele înlocuite ºi toate reparaþiile necesare sînt fãcute înainte indicate pe plãcuþa montatã pe marginea uºii de a conduce maºina. Asiguraþi-vã cã folosiþi lichidele ºoferului. ºi lubrifianþii specifici.• Sã ruleze pe suprafeþe de drum bune între limitele de vitezã legale. INTERVALUL Kilometri sau timp (în luni), oricare din acestea survine mai întîi PRESCRIS OPERAÞIUNEA x1000 km 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 DE ÎNTREÞINERE Luni – 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 MOTOR Curele de transmisie DOHC V V V V V V S V V V V (alternator, servodirecþie) SOHC V V V V V V S V V V V Ulei de motor ºi filtru de ulei (1)(3) V S S S S S S S S S S Sistem de rãcire ºi conexiuni furtunuri V V V V V V V V V V Lichid de rãcire a motorului (3) V V V V S V V V S V V Filtru de benzinã S S Conducte alimentare cu combustibil ºi conexiuni V V V V V Element filtrant de aer (2) V V S V V S V V S V Reglarea aprinderii V V V V V Bujii V S V S V S V S V S Capac ºi rotor distribuitor V V V V V Canistra vapori de benzinã ºi conductele de legãturã V V Ventilare carter V V Curea de distribuþie DOHC V S V SOHC V S V Legendã : V – Verificaþi. Dacã este necesar, se corecteazã, se curãþã, se reface nivelul sau se regleazã S – Schimbare (1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele (mers frecvent pe distanþe scurte, motorul menþinut mult timp la ralanti sau mers în mediu cu mult praf) se schimbã uleiul la motor la 5000 km sau la 3 luni, oricare din acestea survine mai întîi. (2) Operaþiile de întreþinere se fac mai des dacã vehiculul este utilizat în mediu cu mult praf. (3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi".
 • 8. 1–8 INFORMAÞII GENERALE ESPERO INTERVALUL Kilometri sau timp (în luni), oricare din acestea survine mai întîi PRESCRIS OPERAÞIUNEA x1000 km 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 DE ÎNTREÞINERE Luni – 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 ªASIU ªI CAROSERIE Sistemul de evacuare V V V V V Lichid de frînã (3) V V S V S V S V S V S Tamburi ºi plãcuþe frînã spate (5) V V V V V V V V V V Discuri ºi plãcuþe frînã faþã (5) V V V V V V V V V V Frînã de parcare V V V V V V V V V V Conducte de frînã ºi conexiuni (inclusiv servofrîna) V V V V V V V V V V Rulmenþi butuci spate ºi jocul V V V V V Ulei cutie de viteze manualã (3) V V V V V V V V V V Cursã liberã a pedalelor de frînã ºi de ambreiaj V V V V V V V V V V Lichid de ambreiaj* (3) V V V V V V V V V V V Ulei cutie de viteze automatã* (3) V V V V S V V V S V V Strîngere ºuruburi ºi piuliþe de la ºasiu V V V V V V V V V V Starea pneurilor ºi presiunea de umflare V V V V V V V V V V V Geometrie roþi (4) Se verificã cînd se observã o stare anormalã Volanul ºi conexiunile la coloana de direcþie V V V V V V V V V V Lichid ºi ulei servodirecþie* (3) V V V V V V V V V V V Burdufuri arbori de transmisie V V V V V V V V V V Centuri de siguranþã, fixãri ºi elemente de cuplare V V V V V Ungere încuietori ºi balamale V V V V V V V V V V Legendã : V – Verificaþi. Dacã este necesar, se corecteazã, se curãþã, se reface nivelul sau se regleazã S – Schimbare (1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele (mers frecvent pe distanþe scurte, motorul menþinut mult timp la ralenti sau mers în mediu cu mult praf) se schimbã uleiul la motor 5000 km sau la 3 luni, oricare din acestea survine mai întîi. (2) Operaþiile de întreþinere se fac mai des dacã vehiculul este utilizat în mediu cu mult praf. (3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi". (4) Dacã este necesar se schimbã poziþia roþilor pe autovehicul prin rotaþie ºi se echilibreazã. (5) Operaþiile de întreþinere se efectueazã mai des dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele: mers pe distanþe scurte cu perioade lungi de menþinere a motorului la ralenti ºi cu opriri ºi porniri frecvente sau mers în mediu cu mult praf.
 • 9. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–9Verificarea curelei de transmisie înlocuiesc. Se verificã gaura de aerisire din capaculCînd este folositã o curea separatã pentru acþionarea rezervorului de lichid de frînã sã fie curatã ºi sã nu fiepompei servodirecþiei, a compresorului pentru aerul obturatã.condiþionat ºi a alternatorului, se verificã dacã arecrãpãturi, marginile zdrenþuite, uzurã sau dacã tensiunea Service la cutia de vitezede întindere este cea specificatã. Se regleazã sau se Uleiul pentru cutia de viteze manualã nu necesitãînlocuieºte cînd este nevoie. înlocuire. Pentru cutia de viteze automatã se schimbã uleiul ºi filtrul la fiecare 40.000 km sau 24 luni, în funcþieSchimbul uleiului de motor ºi al filtrului de ulei de care termen survine primul.Se foloseºte întotdeauna ulei de motor de calitate SGsau CCMC G4/G5, sau de calitate superioarã. Verificarea pneurilor ºi a roþilor ºi rotaþia lorUleiurile „SG" protejeazã mai bine decît uleiurile „SF/ Se verificã pneurile dacã au o uzurã anormalã sauCC” sau „SF/CD”. Desemnarea uleiului „SG" se poate diverse defecte. Pentru egalizarea uzurii ºi obþinereaprezenta exclusiv sau în combinaþie cu altele cum ar maximului de longevitate pentru pneuri, se permutãfi „SG/CC”, „SG/CD”, etc. poziþia pneurilor pe vehicul dupã cum este arãtat în fig. 9. Dacã existã uzurã prematurã ºi neregulatã, se verificãVîscozitatea uleiului de motor alinierea roþilor. De asemenea, se verificã dacã jenþileVîscozitatea uleiului de motor are influenþã asupra sunt deteriorate.economiei de combustibil ºi asupra funcþionãrii pe vreme În timp ce se schimbã pneurile ºi roþile, se procedeazãrece. Uleiurile de motor cu o vîscozitate mai micã pot la verificarea sistemului de frînare aºa cum se specificãdetermina o mai bunã economie de carburant ºi la „Verificarea sistemului de frînare" ce apare dupã titlulcreºterea performanþelor pe vreme rece; oricum „De fiecare datã cînd se schimbã uleiul”.condiþiile de vreme cu temperaturi mai ridicate cer uleiuri SCHEMA DE ROTAÞIE RECOMANDATÃde motor cu vîscozitate mai mare pentru o ungere PENTRU VEHICULE CU TRACÞIUNE FAÞÃsatisfãcãtoare. Folosirea uleiurilor cu oricare altãvîscozitate decît vîscozitatea recomandatã poate ducela defecþiuni ale motorului.Service la sistemul de rãcireSe goleºte, se spalã cu apã sub presiune ºi se reumplesistemul cu lichid de rãcire nou. Vezi "Lichide ºi lubrifianþirecomandaþi".Înlocuirea micro-filtrului de combustibil CÎND SE FACE ROTAÞIA NU SE INCLUDE PNEUL DE REZERVà „PENTRU UTILIZARE TEMPORARÔ ÎN ROTAÞIESe înlocuieºte filtrul de combustibil al motorului la fiecare40.000 km. Fig. 9 Rotaþia pneurilorEste localizat în partea dreaptã sub ºasiu, lîngãrezervorul de combustibil. 4-3. VERIFICÃRILE ªI OPERAÞIILE DEÎnlocuirea filtrului de aer SERVICE PE CARE LE EFECTUEAZà POSESORIISe înlocuieºte filtrul de aer la fiecare 30.000 km.Se înlocuieºte mai des în condiþii de praf. Mai jos sînt prezentate verificãrile ºi reparaþiile care ar trebui fi fãcute, cu frecvenþa indicatã, de cãtreÎnlocuirea bujiilor posesorul vehiculului sau de un tehnician calificat,Se înlocuiesc bujiile cu unele de acelaºi tip. pentru a asigurara siguranþa specificã, perfomanþele– Tip : privind emisiile de noxe ºi încrederea pe care o inspirã 1,5 DOHC : BKR6E-11 vehiculul. 1,8 MPI : R43XLS Oricînd sînt necesare reparaþii, se executã imediat ºi în 2,0 MPI : R45XLS totalitate.– Distanþa dintre electrozii bujiei: 1,0–1,1 mm. Orice componente legate de siguranþã sau emisia de gaze care ar fi putut fi defectate într-un accidentVerificarea fiºelor de bujii trebuie verificate ºi toate reparaþiile necesare trebuieSe curãþã fiºele ºi se verificã dacã au arsuri, crãpãturi executate înainte de folosirea vehiculului.sau alte defecte. Se verificã mufele de capãt spredistribuitor ºi spre bujii. Se înlocuiesc fiºele dacã estenecesar.Service la sistemul de frînareSe verificã plãcuþele la frînele cu disc cît ºi la frînele cutambur la fiecare 10.000 km sau la 6 luni. Grosimeaplãcuþelor trebuie verificatã cu atenþie. Dacã seconsiderã cã plãcuþele nu mai rezistã alþi 10.000 km se
 • 10. 1–10 INFORMAÞII GENERALE ESPERO4-4. ÎN TIMPUL FOLOSIRII VEHICULULUI evitã supraumplerea cu ulei a motorului deoarece aceasta poate cauza defecte. Dupã scoatere ºi citire,Funcþionarea claxonului se apasã joja înapoi. Dacã se verificã nivelul de ulei cînd acesta este• Se foloseºte avertizorul sonor ocazional pentru a se rece, nu se porneºte motorul înainte. Uleiul rece asigura cã funcþioneazã. nu se va scurge înapoi în baie suficient de repedeFuncþionarea sistemului de frînare pentru a indica un nivel de ulei adevãrat.• Atenþie la sunetele anormale, la mãrirea cursei Nivelul ºi starea agentului de rãcire al motorului pedalei de frînã sau dacã vehiculul trage în mod • Se verificã nivelul în rezervorul lichidului de rãcire repetat într-o parte cînd frînaþi. De asemenea, dacã ºi se completeazã dacã este necesar. Se verificã martorul de avertizare pentru frîne se aprinde sau lichidul de rãcire ºi se înlocuieºte dacã este murdar pîlpîie, ceva ar putea fi în neregulã cu sistemul de sau oxidat. frînare. Nivelul lichidului de spãlare a parbrizuluiFuncþionarea sistemului de evacuare • Se verificã nivelul în rezervor ºi se completeazã dacã• Atenþie la orice schimbare în sunetul sistemului de este necesar. evacuare ºi la orice miros sau fum. Acestea sînt semne cã sistemul de evacuare are scãpãri sau se supraîncãlzeºte. Trebuie verificat ºi reparat imediat. 4-6. CEL PUÞIN O DATÃ PE LUNÃPneuri, jenþi ºi aliniere Controlul pneurilor ºi al jenþilor ºi verificarea• Atenþie la vibraþiile volanului sau ale scaunului la presiunii viteze normale de drum lung. Aceasta poate însemna • Se verificã dacã existã uzurã anormalã sau defecte cã este necesarã echilibrarea roþilor. la pneuri. De asemenea, se verificã dacã jenþile sînt De asemenea, dacã vehiculul trage stînga sau defecte. Presiunea trebuie verificatã cînd pneurile sînt dreapta pe un drum drept înseamnã cã este necesarã „reci" (inclusiv roata de rezervã, mai puþin în cazul în reglarea presiunii pneurilor sau a geometriei roþilor. care este împachetatã). Se menþine presiunea aºa cum este specificat pe plãcuþa montatã pe uºa dinFuncþionarea sistemului de direcþie dreptul ºoferului.• Atenþie la schimbãri în funcþionarea sistemului de direcþie. Funcþionarea luminilor O verificare este necesarã cînd volanul se învîrte • Se verificã funcþionarea lãmpii de iluminare a greu sau are joc prea mare, sau dacã se aud numãrului de înmatriculare, luminilor laterale, farurilor, sunete neobiºnuite la virare sau parcare. incluzînd faza lungã, luminilor de poziþie, luminilor de ceaþã, poziþiilor pe spate, lãmpilor de frînã (inclusivReglarea farurilor lampa de stop montatã central), lãmpilor de• Se urmãreºte din cînd în cînd reglajul farurilor. semnalizare, lãmpilor de mers înapoi ºi avariilor. Dacã razele de luminã sînt orientate defectuos, farurile trebuie reglate. Verificarea pierderilor de lichid • Periodic, dupã ce maºina a fost parcatã un timp, se4-5. LA FIECARE ALIMENTARE CU controleazã dacã existã urme de ulei, combustibil, CARBURANT apã sau alte lichide pe suprafaþa pe care a staþionat vehiculul. Dacã picurã apã din sistemul de aerOrice pierdere de lichid (mai puþin cea anticipatã din condiþionat dupã utilizare este normal.sistemul de spãlare a parbrizului) în orice sistem poate Dacã se descoperã scurgeri de combustibil sau fum,indica o problemã. Se verificã ºi se reparã imediat. cauza trebuie gãsitã ºi corectatã imediat.Nivelul uleiului de motor• Se verifcã nivelul ºi se completeazã dacã este 4-7. DE CEL PUÞIN DOUÃ ORI PE AN necesar. Cel mai potrivit moment pentru verificarea nivelului Nivelul uleiului în rezervorul sistemului de este cînd uleiul este cald. servodirecþie Dupã oprirea motorului, se aºteaptã cîteva minute • Se verificã ºi se menþine nivelul uleiului aºa cum este pentru ca uleiul sã se scurgã înapoi în baia de ulei. specioficat în capitolul „DIRECÞIA". Apoi se scoate indicatorul de ulei (joja). Se ºterge joja de ulei apoi se împinge înapoi pe toatã cursa. Apoi se scoate din nou afarã ºi se citeºte nivelul uleiului. Se adaugã ulei, dacã este necesar, pentru a aduce nivelul mai sus de linia „MIN" ºi în zona marcatã „Operating range" (zona de funcþionare). Se
 • 11. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–11 Nivelul lichidului în cilindrul principal de frînã Se curãþã ºi apoi se verificã burdufii arborilor de• Se verificã lichidiul aºa cum este descris în capitolul transmisie dacã sînt deterioraþi sau prezintã pierderi „FRÎNE" ºi se menþine la nivelul specificat. Un nivel ºi se schimbã dacã este necesar. scãzut poate însemna o uzurã a plãcuþelor. Se Controlul sistemului de evacuare verificã gaura de aerisire din capacul rezervorului de lichid de frînã sã fie curatã ºi sã nu fie obturatã. • Se controleazã sistemul complet (inclusiv convertorul catalitic, dacã existã). Se controleazã caroseria înCursa liberã a pedalei de ambreiaj apropierea sistemului de evacuare. Se cautã• Se verificã cursa liberã a pedalei de ambreiaj ºi se componente rupte, defecte, lipsã sau ieºite din poziþia regleazã dacã este necesar la fiecare 10.000km. Se normalã cum ar fi suduri desprinse, gãuri, joc la mãsoarã distanþa de la centrul pedalei de ambreiaj îmbinãri sau alte condiþii care ar putea cauza la marginea exterioarã a volanului cu pedala de creºterea încãlzirii podelei sau ar putea elibera gaze ambreiaj neacþionatã. Apoi se mãsoarã distanþa de de eºapament în portbagaj sau în compartimentul la centrul pedalei de ambreiaj la marginea exterioarã pasagerilor. a volanului cu pedala apãsatã. Diferenþa dintre cele Controlul conexiunilor acceleraþiei douã valori trebuie sã fie între 138 ºi 146 mm. • Se controleazã pentru interferenþe sau înodãri,Ungerea elementelor de etanºare de cauciuc componente deteriorate sau lipsã.• Se aplicã un film subþire de vaselinã siliconicã utilizînd Se ung toate articulaþiile de conexiune ºi ale cablului o cîrpã curatã. de acceleraþie, lagãrul de sprijin al axului acceleraþiei, arcul de readucere al timoneriei acceleraþiei ºi suprafeþele de frecare ale pedalei de acceleraþie cu4-8. DE FIECARE DATà CÎND SE SCHIMBà vaselinã corespunzãtoare. Se verificã cablul de ULEIUL acceleraþie pentru miºcare uºoarã.Nivelul uleiului din cutia de viteze automatã Curelele de transmisie ale motorului• Se menþine nivelul între gradaþiile de funcþionare • Se controleazã toate curelele pentru crãpãturi, uzurã de pe indicatorul de ulei. ºi corecta întindere. Se ajusteazã sau se schimbã Vezi capitolul „CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ". dacã este nevoie.Cutia de viteze manualã Funcþionarea sistemului de închidere al capotei• Se verificã nivelul lichidului ºi se completeazã dacã • Cînd se deschide capota, se verificã funcþionarea este necesar. siguranþei capotei. Aceasta ar trebui sã împiedice Vezi capitlul „CUTIA DE VITEZE MANUALà ªI deschiderea capotei tot timpul dupã ce închizãtorul AMBREIAJUL". principal este lãsat liber. Capota trebuie sã se închidã ferm.Verificarea sistemului de frînare• Pentru comoditate, urmãtoarele verificãri trebuie 4-9. CEL PUÞIN ANUAL fãcute cînd roþile sînt schimbate între ele:se controleazã conectarea corectã a conductelor ºi Starea ºi funcþionarea centurilor de siguranþã furtunurilor ºi dacã existã obturãri, scurgeri, • Se verificã sistemul de centuri incluzînd: þesãtura crãpãturi, uzuri prin frecare, etc. Se controleazã chingilor, cataramele, plãcile de prindere, retractorul, uzura plãcuþelor de frînã ºi starea discurilor. De bucle de ghidaj ºi ancorare. asemenea, se controleazã uzura plãcuþelor de pe saboþi. Se controleazã celelalte pãrþi ale sistemului Funcþionarea sistemului de reglare al tetierei de frînare, inclusiv tamburii, cilindrii de la roþi, frîna • La vehiculele cu tetiere reglabile, asiguraþi-vã cã de parcare etc., în acelaºi timp. Se verificã reglarea stau în poziþia doritã. frînei de parcare. Se verificã frînele mai frecvent dacã obiceiul sau Pãstrarea roþii de rezervã ºi a cricului condiþiile determinã o frînare frecventã. • Atenþie la zgomotele din partea din spate a maºinii.Direcþia, suspensia ºi burdufurile ºi etanºãrile Asiguraþi-vã cã roata de rezervã, tot echipamentularborilor de transmisie de ridicare ºi sculele sînt în ordine tot timpul. Se unge cu ulei mecanismul cu clichet sau cel cu înºurubare• Se verificã suspensia faþã spate ºi sistemul de al cricului dupã fiecare utilizare. direcþie dacã au componente defecte, slãbite sau lipsã, ºi dacã existã semne de uzurã sau lipsã a Întreþinerea încuietorilor lubrifiantului. • Se unge butucul încuietorilor. Se controleazã conductele ºi furtunurile sistemului de servodirecþie pentru corecta conectare ºi dacã existã obturãri, scurgeri, crãpãturi, uzuri prin frecare, etc.
 • 12. 1–12 INFORMAÞII GENERALE ESPEROUngerea caroseriei „neutru", micºoraþi încet apãsarea piciorului pe pedala• Se ung toate balamalele uºilor incluzînd capota, uºiþa de frînã de serviciu (pînã cînd vehiculul este menþinut de la rezervor, balamalele ºi încuietorile comparti- numai de cãtre frîna de parcare). mentului din spate, uºa de la cutia de mînuºi ºi orice Pentru a verifica capacitatea de blocare a mecanismului obiect metalic rabatabil. „parcare" al cutiei de viteze automate, eliberaþi toate frînele dupã fixarea levierului de schimbare a vitezelorFuncþionarea contactului de punct neutru la cutia pe poziþia „parcare".de viteze automatã Spãlarea caroseriei pe dedesubtATENÞIE: Înainte de a realiza verificarea contactului depunct neutru, asiguraþi-vã cã existã spaþiu suficient în Spãlaþi cel puþin în fiecare primãvarã dedesubtuljurul maºinii. Apoi, acþionaþi ferm ambele frîne, de caroseriei cu multã apã pentru îndepãrtareaserviciu ºi de parcare. Nu folosiþi pedala de acceleraþie. materialelor corozive folosite la îndepãrtarea gheþiiDacã motorul porneºte, fiþi gata sã decuplaþi aprinderea sau a prafului. Aveþi grijã sã curãþaþi bine orice zonãrapid. Luaþi aceste precauþii deoarece maºina poate sã în care nãmolul ºi alte reziduuri se pot depozita.se miºte fãrã avertizare ºi sînt posibile accidentãri sau Sedimentele depuse în zonele închise ale vehicululuidistrugeri. trebuie îndepãrtate înainte de a începe spãlarea.La vehiculele cu cutie de viteze automatã, încercaþi sã Sistemul de rãcire al motoruluiporniþi motorul cu levierul de schimbare a vitezelor înfiecare poziþie. Starterul ar trebui sã roteascã motorul Se verificã agentul de rãcire ºi antigelul. Dacã estenumai în poziþiile „P" (parcare) sau „N" (neutru). murdar sau ruginit, se goleºte, se curãþã ºi se reumple cu agent de rãcire nou.Frîna de parcare ºi funcþionarea mecanismului Se pãstreazã agentul de rãcire într-un amestec corect„parcare" al cutiei de viteze automate pentru o bunã protecþie la îngheþ, pentru a reduceATENÞIE: Înainte de a verifica capacitatea de blocare coroziunea ºi pentru o temperaturã optimã dea frînei de parcare sau a mecanismului „parcare", parcaþi funcþionare a motorului.vehiculul pe o pantã destul de înclinatã cu spaþiu suficient Se verificã furtunurile ºi se înlocuiesc dacã sîntîn josul pantei. Pentru a reduce riscul unor accidentãri deteriorate sau rupte. Se curãþã exteriorul radiatoruluisau distrugeri, fiþi pregãtit sã acþionaþi frîna de serviciu ºi a condensorului de aer condiþionat. Se spalã capaculdacã vehiculul începe sã se miºte. ºi gîtul de umplere. Pentru a putea fi siguri de funcþionarePentru a verifica frîna de parcare, cu motorul pornit corectã, este, de asemenea, recomandat un test deºi cu levierul de schimbare a vitezelor pe poziþia presiune al sistemului de rãcire ºi capacului.
 • 13. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–134-10. LICHIDE ªI LUBRIFIANÞI RECOMANDAÞI UTILIZARE CAPACITATE LICHID/LUBRIFICANT Ulei de motor 3,75 l SG sau superior, CCMC G4/G5 (SAE 5W30, SAE 10W40, SAE 15W40) Lichid de rãcire 1,5 DOHC: 6,1 l Amestec de apã ºi antigel de calitate pe bazã de etilen 1,8/2,0 MPI: 8,0 l glicol (rãcitor pentru tot anul) Lichid de frînâ 0,5 l DOT–3 Lichid de ambreiaj 0,5 l DOT–3 Cabluri frînã de parcare Dupã necesitate Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele NLGI Nr. 1 sau 2 Servodirecþie 1,0 l DEXRON®–II Cutie de viteze automatã 6,5 – 7,0 l DEXRON®–II ulei pentru cutie de viteze automatã Cutie de viteze manualã 1,8 l Ulei pentru cutie de viteze manualã (B0400075, SAE80 sau echivalent) Timonerie cutie de viteze Dupã necesitate Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele manualã NLGL Nr. 1 sau 2 Butuci încuietori Dupã necesitate Vaselinã siliconicã Timonerie cutie de viteze Dupã necesitate Ulei de motor automatã Puncte de pivotare comandã Dupã necesitate Ulei de motor ambreiaj Articulaþii podea schimbãtor Dupã necesitate Ulei de motor Ansamblu închidere capotã a) Balamale ºi arc Dupã necesitate a) Ulei de motor b) Clichet de eliberare b) Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele NLGI Nr. 1 sau 2 Balamale uºi ºi capotã, uºiþã Dupã necesitate Ulei de motor rezervor Balamale capac portbagaj Chedere Dupã necesitate Vaselinã siliconicã Fig. 10 Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi
 • 14. 1–14 INFORMAÞII GENERALE ESPERO5. DATE TEHNICE (MOTOR 1,5 DOHC) Tip cutie de Tip cutie de viteze MANUALÃ AUTOMATÃ viteze MANUALÃ AUTOMATÃDescriere DescriereDIMENSIUNI VEHICUL (mm) FRÎNELungime totalã 4615 < Diametru servofrînã (mm) 228,6 <Lãþime totalã 1718 < Cilindru principal (mm) 22,22 <Înãlþime totalã 1388 < Raport servofrînã 5,0 <Ampatament 2620 < Frînã faþã Cu disc Ventilat <GREUTATE VEHICUL (kg) Frînã spateFãrã încãrcãturã 1103–1156 1137–1190 Diametru interior tambur (mm) 200 <Permisã cu încãrcãturã 1630 < Diametru cilindru roatã (mm) 19,05 <PERFORMANÞE PNEURI ªI JENÞIVitezã maximã (km/h) 170 163 Dimensiuni pneu < 185/65R14Pantã maximã (tanø) 0,566 0,585 Dimensiunea jenþii 5,5JX14 <Raza minimã de viraj (m) 5,2 < Presiune umflare la sarcinã maximã (kPa)MOTOR Faþã 220,8 <Tip motor DOHC L–4 < Spate 241,5 <Alezaj X cursã (mm) 76,5X81,5 <Cilindree (cc) 1498 < SISTEMUL DE DIRECÞIERaport de compresie 9,2±0,2 < Tip casetã Cu cremalierãPutere maximã (kW/rpm) 66/4800 < Aliniere roþiCuplu maxim (N·m/rpm) 137/3600-4800 < Convergenþã (mm) FÞ: 0±1 <SISTEM DE APRINDERE SP: -1~4 < Cãdere (grade) FÞ:-25±45 <Tipul aprinderii Electronic < SP: -1°–0° <Avans iniþial (înainte de 10° < Fugã (grade) 1°45±1° <PMI)Secvenþa de aprindere 1-3-4-2 < SISTEM DE ALIMENTAREDistanþa între electrozii 1,0–1,1 < < Tip MPIbujiei (mm) Tip pompã combustibil < ElectricãFabricantul bujiilor BOLDEN < Tip filtru combustibil < CartuºTipul bujiilor BKR6E–11 < Capacitate rezervor (l) 50 <CUTIE DE VITEZEFabricant DWMC AISIN SISTEM DE UNGERETip sau model 50–41LE Tip ungere Forþatã < F–16Raport Treapta 1 4,123 Tip pompã ulei Cu pinioane < 3,545 2,250 Tip filtru ulei Cartuº < Treapta 2 1,952 Capacitate circuit ungere 3,75 < Treapta 3 1,276 1,449 inclusiv filtru (l) Treapta 4 0,892 1,062 Treapta 5 0,707 – SISTEM DE RÃCIRE Mers înapoi 3,333 5,054 Tip rãcire Cu circulaþie <Raport final 4,188 2,65 forþatã de apãAMBREIAJ Tip radiator Cu circulaþie <Tip Monodisc încruciºatã – Tip pompã cu apã Centrifugalã < uscatDimensiuni disc (mm) Tip termostat Tip paletã < – Capacitate sistem rãcire (l) 6,1 <Diametru exterior X 216X144X3,5diametru interior X grosime SISTEM ELECTRIC Baterie (V–Ah) 12 – 55 < Alternator (V–A) 12 – 85 < Starter(V–Kw) 12 – 1,4 <
 • 15. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–155. DATE TEHNICE (MOTOR 1,8 MPI) Tip cutie de Tip cutie de viteze MANUALÃ AUTOMATÃ viteze MANUALÃ AUTOMATÃDescriere DescriereDIMENSIUNI VEHICUL (mm) FRÎNELungime totalã 4615 < Diametru servofrînã (mm) 228,6 <Lãþime totalã 1718 < Cilindru principal (mm) 22,22 <Înãlþime totalã 1388 < Raport servofrînã 5,0 <Ampatament 2620 < Frînã faþã Cu disc Ventilat <GREUTATE VEHICUL (kg) Frînã spateFãrã încãrcãturã 1108–1161 1142–1195 Diametru interior tambur (mm) 200 <Permisã cu încãrcãturã 1630 < Diametru cilindru roatã (mm) 19,05 <PERFORMANÞE PNEURI ªI JENÞIVitezã maximã (km/h) 180 173 Dimensiuni pneu < 185/65R14Pantã maximã (tanø) 0,642 < Dimensiunea jenþii 5,5JX14 <Raza minimã de viraj (m) 5,2 < Presiune umflare la sarcinã maximã (kPa)MOTOR Faþã 220,8 <Tip motor OHC L–4 < Spate 241,5 <Alezaj X cursã (mm) 84,8X79,5 <Cilindree (cc) 1796 < SISTEMUL DE DIRECÞIERaport de compresie 8,8±0,2 < Tip casetã Cu cremalierãPutere maximã (kW/rpm) 70/5400 < Aliniere roþiCuplu maxim (N·m/rpm) 145/2800 < Convergenþã (mm) FÞ: 0±1 <SISTEM DE APRINDERE SP: -1~4 < Cãdere (grade) FÞ:-25±45 <Tipul aprinderii Electronic < SP: -1°–0° <Avans iniþial (înainte de 8° < Fugã (grade) 1°45±1° <PMI)Secvenþa de aprindere 1-3-4-2 < SISTEM DE ALIMENTAREDistanþa între electrozii 1,0–1,1 < < Tip MPIbujiei (mm) Tip pompã combustibil < ElectricãFabricantul bujiilor ACR < Tip filtru combustibil < CartuºTipul bujiilor R43XLS < Capacitate rezervor (l) 50 <CUTIE DE VITEZEFabricant DWMC AISIN SISTEM DE UNGERETip sau model Tip ungere Forþatã < F–16 50–40LERaport Treapta 1 Tip pompã ulei Cu pinioane < 3,545 3,606 Tip filtru ulei Cartuº < Treapta 2 1,952 2,060 Capacitate circuit ungere 3,85 < Treapta 3 1,276 1,366 inclusiv filtru (l) Treapta 4 0,892 0,982 Treapta 5 0,707 – SISTEM DE RÃCIRE Mers înapoi 3,333 3,949 Tip rãcire < Cu circulaþieRaport final 4,188 2,653 forþatã de apãAMBREIAJ Tip radiator Cu circulaþie <Tip Monodisc încruciºatã uscat – Tip pompã cu apã Centrifugalã <Dimensiuni disc (mm) Tip termostat Tip paletã <Diametru exterior X – Capacitate sistem rãcire (l) 8,0 < 216X144X3,5diametru interior X grosime SISTEM ELECTRIC Baterie (V–Ah) 12 – 55 < Alternator (V–A) 12 – 85 < Starter(V–Kw) 12 – 1,4 <
 • 16. 1–16 INFORMAÞII GENERALE ESPERO5. DATE TEHNICE (MOTOR 2,0 MPI) Tip cutie de Tip cutie de viteze MANUALÃ AUTOMATÃ viteze MANUALÃ AUTOMATÃDescriere DescriereDIMENSIUNI VEHICUL (mm) FRÎNELungime totalã 4615 < Diametru servofrînã (mm) 228,6 <Lãþime totalã 1718 < Cilindru principal (mm) 22,22 <Înãlþime totalã 1388 < Raport servofrînã 5,0 <Ampatament 2620 < Frînã faþã Cu disc Ventilat <GREUTATE VEHICUL (kg) Frînã spateFãrã încãrcãturã 1108–1161 1142–1195 Diametru interior tambur (mm) 200 <Permisã cu încãrcãturã 1630 < Diametru cilindru roatã (mm) 19,05 <PERFORMANÞE PNEURI ªI JENÞIVitezã maximã (km/h) 185 180 Dimensiuni pneu < 185/65R14Pantã maximã (tanø) 0,672 0,876 Dimensiunea jenþii 5,5JX14 <Raza minimã de viraj (m) 5,2 < Presiune umflare la sarcinã maximã (kPa)MOTOR Faþã 220,8 <Tip motor OHC L–4 < Spate 241,5 <Alezaj X cursã (mm) 86,0X86,0 <Cilindree (cc) 1998 < SISTEMUL DE DIRECÞIERaport de compresie 8,8±0,2 < Tip casetã Cu cremalierãPutere maximã (kW/rpm) 77/5000 < Aliniere roþiCuplu maxim (N·m/rpm) 164/2600-3000 < Convergenþã (mm) FÞ: 0±1 <SISTEM DE APRINDERE SP: -1~4 < Cãdere (grade) FÞ:-25±45 <Tipul aprinderii Electronic < SP: -1°–0° <Avans iniþial (înainte de 8° < Fugã (grade) 1°45±1° <PMI)Secvenþa de aprindere 1-3-4-2 < SISTEM DE ALIMENTAREDistanþa între electrozii 1,0–1,1 < < Tip MPIbujiei (mm) Tip pompã combustibil < ElectricãFabricantul bujiilor ACR < Tip filtru combustibil < CartuºTipul bujiilor R45XLS < Capacitate rezervor (l) 50 <CUTIE DE VITEZEFabricant DWMC AISIN SISTEM DE UNGERETip sau model Tip ungere Forþatã < F–16 50–40LERaport Treapta 1 Tip pompã ulei Cu pinioane < 3,545 3,606 Tip filtru ulei Cartuº < Treapta 2 1,952 2,060 Capacitate circuit ungere 3,85 < Treapta 3 1,276 1,366 inclusiv filtru (l) Treapta 4 0,892 0,982 Treapta 5 0,707 – SISTEM DE RÃCIRE Mers înapoi 3,333 3,949 Tip rãcire < Cu circulaþieRaport final 3,941 2,44 forþatã de apãAMBREIAJ Tip radiator Cu circulaþie <Tip Monodisc încruciºatã uscat – Tip pompã cu apã Centrifugalã <Dimensiuni disc (mm) Tip termostat Tip paletã <Diametru exterior X – Capacitate sistem rãcire (l) 8,0 < 216X144X3,5diametru interior X grosime SISTEM ELECTRIC Baterie (V–Ah) 12 – 55 < Alternator (V–A) 12 – 85 < Starter(V–Kw) 12 – 1,4 <
 • 17. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–176. SPECIFICAÞIIªURUBURI STANDARDValorile cuplurilor de strîngere din tabelul urmãtor trebuie respectate cînd nu este specificat un anume cuplu destrîngere. kgfm Identificare ºurub ªurub 4T 7T 7T diametru x pas (Oþel cu conþinut mic (Oþel cu conþinut mare (Oþel aliat) (mm) de carbon) de carbon) M 6 X 1,0 0,4 – 0,8 0,5 – 1,0 – M 8 X 1,25 0,8 – 1,8 1,2 – 2,3 1,7 – 3,1 M10 X 1,25 2,1 – 3,5 2,8 – 4,7 3,8 – 6,4 * M10 X 1,5 2,0 – 3,4 2,8 – 4,6 3,7 – 6,1 M12 X 1,25 5,0 – 7,5 6,2 – 9,3 7,7 – 11,6 * M12 X 1,75 4,6 – 7,0 5,8 – 8,6 7,3 – 10,9 M14 X 1,5 7,8 – 11,7 9,5 – 14,2 11,6 – 17,4 * M14 X 2,0 7,3 – 10,9 9,0 – 13,4 10,9 – 16,3 M16 X 1,5 10,6 – 16,0 13,8 – 20,8 16,3 – 24,5 * M16 X 2,0 10,2 – 15,2 13,2 – 19,8 15,6 – 23,4 M18 X 1,5 15,4 – 23,0 19,9 – 29,9 23,4 – 35,2 M20 X 1,5 21,0 – 31,6 27,5 – 41,3 32,3 – 48,5 M22 X 1,5 25,6 – 42,2 37,0 – 55,5 43,3 – 64,9 M24 X 2,0 36,6 – 55,0 43,9 – 72,5 56,5 – 84,7 IDENTIFICAREA REZISTENÞEI ªURUBULUI 46 48 58 88 98 108 ªURUBURI METRICE – NUMÃRUL CLASEI DE IDENIFICARE CORESPUNZÃTOARE ªURUBULUI REZISTENÞA – CREªTEREA NUMERELOR REPREZINTÃ CREªTEREA REZISTENÞEI Fig. 11 Marcarea rezistenþei ºuruburilor
 • 18. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–1 CAPITOLUL 2 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT CONÞINUTSISTEMUL DE ÎNCÃLZIREDESCRIERE GENERALÃSistemul de ventilaþie ºi încãlzire ........................................................................................................ 2–3DIAGNOSTICARE ................................................................................................................................ 2–5Încãlzire sau dezaburire insuficientã ................................................................................................... 2–5Ventilator electric climatizare ................................................................................................................ 2–7Livrare de aer necorespunzãtoare sau nereglabilã ............................................................................ 2–8Prea multã cãldurã ................................................................................................................................ 2–9Controale ............................................................................................................................................. 2–10Zgomote la ventilator .......................................................................................................................... 2–11AER CONDIÞIONAT (A/C)INFORMAÞII GENERALE .................................................................................................................. 2–13Sistemul V-5 A/C................................................................................................................................. 2–13Diferenþe la sistemul A/C .................................................................................................................... 2–13Funcþionarea componentelor sistemului ............................................................................................. 2–14Comanda componentelor sistemului .................................................................................................. 2–14Relee ºi comutatoare .......................................................................................................................... 2–15DIAGNOZÃ .......................................................................................................................................... 2–15Testarea sistemului de rãcire ............................................................................................................. 2–16Procedura Verificare rapidã a rãcirii insuficiente ........................................................................... 2–16Diagnoza sistemului electric ºi vacumatic ......................................................................................... 2–17Testarea scãparilor din sistemul de rãcire ........................................................................................ 2–18Testarea electronicã a scãpãrilor ....................................................................................................... 2–18PROCEDURI SERVICE ...................................................................................................................... 2–19Înlocuire garnituri torice de etanºare ................................................................................................. 2–19Diagnoza sistemului de aer condiþionat V5 , Rãcire insuficientã ..................................................... 2–19Manevrarea agentului refrigerator ...................................................................................................... 2–20Manevrarea conductelor de rãcire ºi a racordurilor .......................................................................... 2–24Pãstrarea stabilitaþii chimice în sistemul de rãcire ............................................................................ 2–24Procedurile de descãrcare, adãugare ulei, evacuare ºi încãrcare pentru sistemele A/C .............. 2–25Completarea uleiului în sistemul de rãcire ........................................................................................ 2–25Montarea filtrului/uscãtor pe conductã ............................................................................................... 2–29
 • 19. 2–2 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO Reparare tub expansiune .......................................................................................................... 2–31 Reparare ansamblu acumulator ................................................................................................ 2–32REPARAÞII PE VEHICUL ............................................................................................................. 2–33 Sistem electric ........................................................................................................................... 2–33 Capacitate de încarcare cu R-12 ............................................................................................. 2–33 Reglarea cablului de controlare a temperaturii ....................................................................... 2–34 Ansamblu de comandã ............................................................................................................. 2–34 Carcasã suflantã climatizare ..................................................................................................... 2–34 Suflantã climatizare ................................................................................................................... 2–35 Releu de debit mare suflantã climatizare ................................................................................ 2–35 Rezistenþã suflantã climatizare ................................................................................................. 2–35 Comutator mod de control ........................................................................................................ 2–35 Comutator control temperaturã ................................................................................................. 2–35 Comutatoare tr.II-a ventilator rãcire motor ºi presiune înaltã ................................................ 2–36 Comutator presiune joasã ........................................................................................................ 2–36 Volet selectare sursã aer ......................................................................................................... 2–36 Rezervor vacuum comandã A/C .............................................................................................. 2–37 Tub cu orificiu ............................................................................................................................ 2–37 Conductã de la evaporator la tubul de expansiune ............................................................... 2–37 Conductã de la evaporator la acumulator ............................................................................... 2–37 Furtun radiator ........................................................................................................................... 2–38 Demontare radiator ................................................................................................................... 2–38 Demontare evaporator .............................................................................................................. 2–39 Asamblu furtune A/C ................................................................................................................. 2–40 Acumulator ................................................................................................................................. 2–40 Compresor.................................................................................................................................. 2–41 Condensator .............................................................................................................................. 2–41 CUPLURI DE STRÎNGERE ........................................................................................................ 2–42 REPARAÞIE COMPRESOR V5 AER CONDIÞIONATDESCRIERE GENERALÃ ............................................................................................................. 2–43 Compresor V5 – Descrierea funcþionãrii ................................................................................ 2–44PROCEDURÃ SERVICE ............................................................................................................... 2–46 Reparaþii minore la compresorul V5 ........................................................................................ 2–46 Proceduri de reparaþii mari la compresorul V5 ....................................................................... 2–50SPECIFICAÞII GENERALE ........................................................................................................... 2–56SCULE SPECIALE ........................................................................................................................ 2–57
 • 20. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–3 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE1. DESCRIERE GENERALA1-1. SISTEMELE DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIESistemul de încãlzire de bazã este proiectat sã asigure, de lucru (4), care controleazã distribuirea aerului întreîncãlzirea, ventilarea, dezgheþarea parbrizului ºi la unele parbriz, tabloul de bord ºi podea ºi acþioneazã prinmodele dezaburirea geamurilor laterale. vacuum; ºi un comutator de control rotativ (3) a celor1) Ansamblul ventilator ( suflantã ) climatizare patru viteze ale suflantei;un buton acþionat prin Asigurã ºi controleazã curgerea aerului de la priza împingere (1) întrerupe aerul exterior, cînd acest de aer pentru o prelucrare ulterioarã ºi/sau distribuire. întreruptor este apãsat aerul exterior nu intrã cãtre2) Radiatorul de încãlzire habitaclu; celãlalt buton acþionat prin împingere (2) este Transferã cãldura de la lichidul de rãcire al motorului comutatorul A/C, cînd acest comutator este apãsat la aerul admis prin priza de aer, încãlzindu-l. sistemul de aer condiþionat este pornit. Dacã comutatorul3) Volet de aer. rotativ de control (3) al suflantei cu patru viteze este pe Regleazã cantitatea de aer ce trece prin radiatorul poziþia „OFF”, sistemul de aer condiþionat este pe „OFF” de încãlzire, controlînd temperatura ºi amestecul de indiferent de poziþia comutatorului A/C (2). aer încãlzit ºi neîncãlzit. Pentru a varia temperatura aerului ce intrã în vehicul se4) Voletul de mod de lucru.(dezgheþare) roteºte butonul de control temperaturã spre stînga sau Regleazã curgerea ºi distribuirea aerului prelucrat pe porþiunea albastrã pentru aer rece ºi spre dreapta cãtre conductele de distribuire (de încãlzire sau sau pe porþiunea roºie pentru aer cald. Poziþionînd acest dezgheþare) buton între aceste douã extreme conducãtorul va puteaAcest panou (fig1) montat în consolã conþine trei butoane ajusta temperatura aerului dupã dorinþã.de control rotative, ºi douã acþionate prin împingere: unbuton de control temperaturã (5), rotativ, acþionat prin Suflanta are patru viteze ºi lucreazã complet indepen-cablu, care variazã cantitatea de aer exterior amestecat dent de amîndouã butoanele de control al temperaturiicu aerul încãlzit; un buton rotativ de control al modului ºi al modului de lucru. Viteza suflantei poate fi modificatã în orice mod, indiferent de temperaturã D E C B A 3 4 5 1 2 1. BUTON SELECTARE SURSÃ AER A : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATÃ 2. BUTON COMANDÃ A/C LATERAL ªI FRONTAL. 3. COMUTATOR VITEZE SUFLANTÃ B : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATÃ 4. COMUTATOR MOD LUCRU AER CENTRAL,CÃTRE PODEA ªI CÃTRE 5. REGULATOR TEMPERATURÃ FERESTRELE LATERALE. C : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATÃ CÃTRE PODEA. D : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATÃ CÃTRE FERESTRE ªI CÃTRE PODEA. E : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATÃ CÃTRE FERESTRE. Fig. 1 Panou control climatizare
 • 21. 2–4 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO E E D D D D A A B B C C A: AERATOARE DEZABURIRE GEAMURI LATERALE B: AERATOARE LATERALE C: AERATOR CENTRAL D: AERATOARE DEZABURIRE PARBRIZ E: AER EXTERN Fig. 2 Sistem încãlzire-ventilaþie
 • 22. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–52. DIAGNOZÃ 1 ÎNCÃLZIRE SAU DEZGHEÞARE INSUFICIENTÃ SE VERIFICÃ NIVEL LICHID RÃCIRE, CURELE, ÎNTINDEREA CURELELOR, FURTUNELE PENTRU PIERDERI SAU CIUPITURI, BUªON RADIATOR SE POZIÞIONEAZÃ BUTONUL A/C: OPRIT ªI CONTROALELE ÎNCÃLZIRII : VITEZÃ MARE A SUFLANTEI ªI NIVEL MAXIM DE ÎNCÃLZIRE CU CONTACTUL MOTOR CUPLAT SE VERIFICÃ DEBITUL AERULUI LA IEªIREA DIN RADIATORUL DE ÎNCÃLZIRE ªI CONEXIUNEA IEªIRII DEBIT MARE DEBIT MIC SAU LIPSÃ SE VERIFICÃ VITEZELE SUFLANTEI SE DERULEAZÃ VERIFICÃRILE PT. CAP. PENTRU VARIAÞIA DEBITULUI 3 DACÃ PROBLEMA NU SE REZOLVÃ SE VERIFICÃ DEBITUL LA IEªIREA DE DEZGHEÞARE SAU LA IEªIRILE DE VENTILAÞIE SCHIMBÃ VITEZELE NU SCHIMBÃ VITEZELE DEIT MARE LA IEªIRILE DEBIT MIC SAU LIPSÃ LA DE DEZGHEÞARE SAU IEªIRILE DE DEZGHEÞARE 2 DE VENTILAÞIE SAU VENTILAÞIE SE POZIÞIONEAZÃ VOLETUL DE SE PUNE BUTONUL ÎNCÃLZIRE/DEZGHEÞARE ªI/SAU PE DEZGHEÞARE ªI CEL DE AER PE MOD ÎNCÃLZIRE SE VERIFICÃ DEBITUL SE REPUNE BUTONUL A/C PE OPRIT ªI CONTROALELE PE: VITEZÃ MARE LA SUFLANTÃ, NIVEL MAXIM TEMPERATURÃ. DEBIT DEZG. DEBIT DEZG. CU MOTORUL SUFICIENT DE CALD, SE SCOATE BUªONUL CORECT MIC SAU LIPSÃ RADIATORULUI. ATENÞIE: SISTEMUL DE RÃCIRE ESTE PRESURIZAT CÎND ESTE CALD. SE PORNEªTE MOTORUL, MENÞINÎNDU-L LA RELANTI, PÎNÃ CÎND CURGEREA SE DESFACE, SE VERIFICÃ LICHIDULUI DE RÃCIRE ÎN RADIATOR ESTE VIZIBILÃ. SE SE VERIFICÃ VITEZELE PUNE BUªONUL RADIATORULUI CU MOTORUL CALD, SE IEªIREA SUFLANTEI PENTRU CONDUCE VEHICULUL LA 48KM/H. SE VERIFICÃ RADIATORULUI VARIEREA TEMPERATURA MEDIULUI AMBIAMT CU UN TERMOMETRU DE ÎNCÃLZIRE DEBITULUI DE AER ªI TEMPERATURA AERULUI DE IEªIRE DIN RADIATOR, DUPÃ TABEL (TIMP TOTAL DE CREªTERE A TEMPERATURII 20 MIN) TEMP. AER AMBIANT °C(F) -18(0) -4(25) 10(50) 24(75) NU SCHIMBÃ SCHIMBÃ VITEZELE VITEZELE TEMP. AER ÎNCÃLZIT °C(F) 54(130) 59(139) 64(147) 68(155) 2 SE VERIFICÃ PENTRU EVENTUALE OBSTRUCÞII INTRAREA ªI CAMERA TEMP. AER ÎNCALZIT TEMP. AER ÎNCALZIT SUFLANTEI CONF. VAL. TABEL INFERIOARÃ VAL. TABEL C A B SE CONTINUÃ PE PAGINA URMÃTOARE Fig. 2 Proceduri de diagnozã pentru încãlzire sau dezgheþare insuficientã (1 din 2)
 • 23. 2–6 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO A B C SE VERIFICÃ PIERDERILE CU CONTACTUL MOTOR DECUPLAT, SE NIMIC GÃSIT DE AER RECE LA VOLET, LA MIªCÃ BUTONUL DE TEMPERATURÃ RAPID CARCASA RADIATORULUI DE LA MAXIM RECE LA MAXIM CALD. SE ªI LA IEªIRI. SE VERIFICÃ ASCULTÃ UN ZGOMOT DE VOLET ÎNAINTE SUPRAFAÞA DE DE SFÎRªITUL CURSEI BUTONULUI. ÎNCHIDERE A VOLETULUI. NU E ZGOMOT DE VOLET E ZGOMOT DE VOLET CU SUFLANTA PE VITEZÃ MARE MANEVRAÞI BUTONUL DE TEMPERATURÃ DE LA MAXIM CALD LA MAXIM RECE ªI SE VERIFICÃ VOLETUL DE CU VOLETUL DE TEMPERATURÃ PE MAXIM VERIFICAÞI SCHIMBÃRILE DE TEMPERATURÃ, CABLUL CALD SE PORNEªTE MAªINA. SE VERIFICÃ DEBIT DE CONTROL, LEGÃTURA TEMPERATURA LA INTRARAREA ÎN RADIA- ªI REGLAJUL PE MAXIM TOR ªI LA FURTUNELE DE IEªIRE PRIN CALD. SE VERIFICÃ PALPARE. TEMPERATURA AERULUI DE PENTRU MAXIM RECE LÎNGÃ FURTUNE TREBUIE SÃ FIE CEL DEBIT PUÞIN 30° C NESCHIMBAT INTRARE FIERBINTE ªI IEªIRE CALDÃ AMBELE CALDE DEBIT SCHIMBAT SE VERIFICÃ SE INDEPÃRTEAZÃ FURTUNELE SE VERIFICÃ VOLETUL TERMOSTATUL PENTRU O DE PE RADIATOR ªI SE VERIFICÃ DE TEMPERATURÃ, MONTARE CORECTÃ ªI PENTRU MONTARE BUNÃ CABLUL DE CONTROL, AªEZARE BUNÃ LEGÃTURA ªI REGLAJUL PE MAXIM CALD GREªIT BINE BINE SCHIMBAT SE VERIFICÃ SISTEMUL PENTRU OBSTRUCÞII ÎNTRE SE VERIFICÃ ªI SE SE ÎNLOCUIEªTE SUFLANTÃ ªI IEªIRI. REINSTALEAZÃ TERMOSTATUL SE SPALÃ RADIATORUL, SE SE INSTALEAZÃ CORECT GOLEªTE TOT LICHIDUL DE ªI SE RETESTEAZÃ RÃCIRE ªI SE ÎNLOCUIEªTE. SE RETESTEAZÃ AMBELE FURTUNE DE INTRARE FURTUNE CALDE FIERBINÞI ªI DE IEªIRE CALDE SE ÎNLOCUIEªTE RADIATORUL SISTEM BUN Fig. 3 Proceduri de diagnozã pentru încãlzire sau dezgheþare insuficientã (2 din 2)
 • 24. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–7 2 INSTALAÞIA ELECTRICÃ A SUFLANTEI MOTORUL SUFLANTEI NU MOTORUL SUFLANTEI NU LUCREAZÃ NUMAI PE LUCREAZÃ LA NICI O VITEZÃ UNELE VITEZE SE VERIFICÃ SIGURANÞA F12 ªI F30 SE SCOATE CONECTORUL BLOCULUI DE ÎN TABLOUL DE SIGURANÞE REZISTENÞE . SE VERIFICÃ CU UN OHMMETRU TREPTELE DE REZISTENÞÃ DIN CONECTOR SIGURANÞÃ ARSÃ SIGURANÞÃ BUNÃ CU CONTACTUL MOTOR CU CONTACTUL MOTOR CUPLAT ªI CU SUFLANTA CUPLAT ªI SUFLANTA PE BECUL NU BECUL PE VITEZÃ MARE, SE VITEZÃ MARE SE VERIFICÃ LUMINEAZÃ PE LUMINEAZÃ PE FOLOSEªTE UN DETECTOR MASA MOTORULUI SUFLANTEI TOATE TOATE DE SCURT PENTRU A TERMINALELE TERMINALELE LOCALIZA SCURTUL ÎN URMÃTOARELE CABLURI: 1. DE LA TABLOUL DE SIGURANÞE LA SELECTOR CONTACT MASÃ SE ÎNLOCUIEªTE VITEZÃ SUFLANTÃ SLAB SAU BUNÃ REZISTORUL 2. DE LA SELECTOR VITEZÃ FÃRÃ MASÃ SUFLANTÃ LA BLOC REZISTENÞÃ ÎNCÃLZIRE SE REFACE CU CONTACTUL MOTOR DECUPLAT SE VERIFICÃ 3. DE LA BLOC REZISTENÞÃ MASA SE SCOATE CONECTORUL DIN CONECTORUL ÎNCÃLZIRE LA MOTOR BLOCUL DE REZISTENÞE. SE MOTORULUI CU UN BEC SUFLANTÃ CONECTEAZÃ UN FIR DIRECT DE LA DE CONTROL LA 12V PLUSUL BATERIEI LA ORICARE TERMINAL DIN CONECTOR. SE FOLOSEªTE BECUL DE 12V PENTRU BECUL DE CONTROL BECUL LUMINEAZÃ A VERIFICA PREZENÞA TENSIUNII LA NU LUMINEAZÃ FIRUL CORESPONDENT DE LA COMUTATORUL DE VITEZE AL SUFLANTEI. SE REPETÃ ACELAªI SE FOLOSEªTE SE REPARÃ FIRUL DE TEST PE CELELALTE FIRE. BECUL DE 12V LEGÃTURÃ DE LA PENTRU A CONTROLA REZISTOR LA SUFLANTÃ ALIMENTAREA COMUTATORULUI DE VITEZE AL SUFLANTEI BECUL DE CONTROL, BECUL LUMINEAZÃ BECUL LUMINEAZÃ BECUL NU LUMINEAZÃ NU LUMINEAZÃ PE TOATE CELE PE TOATE CELE TREI TREI FIRE FIRE SE REPARÃ FIRUL DE SE ÎNLOCUIEªTE SE SCHIMBÃ SE REPARÃ ALIMENTARE DE LA COMUTATORUL COMUTATORUL DE FIRELE COMUTATOR DE VITEZE VITEZE ÎNTRERUPTE LA PANOUL DE SIGURANÞE Fig. 4 Diagnoza instalaþiei electrice a suflantei
 • 25. 2–8 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 3 LIVRARE DEFECTUASÃ/ NEREGLABILÃ DE AER CU VEHICULUL PORNIT ªI MOTORUL CALD SE FAC URMÃTOARELE CONTROALE FUNCÞIONALE. SE VERIFICÃ CABLURILE PENTRU ÎNTINDERI ªI EFORTURI EXCESIVE BUTON COMUTATOR VITEZÃ IEªIRE IEªIRE DE IEªIRE DE IEªIRE REGLAJ VITEZÃ SUFLANTÃ SUFLANTÃ ÎNCÃLZIRE DEZGHEÞARE DEZABURIRE TEMPERATURÃ SUFLANTÃ GEAM LATERAL IEªIRE RECE OFF OFF FÃRÃ DEBIT FÃRÃ DEBIT FÃRÃ DEBIT FÃRÃ DEBIT RECE AER DIN FÃRÃ DEBIT FÃRÃ DEBIT IEªIRE MARE MARE FÃRÃ DEBIT EXTERIOR CEL PUÞIN CEL PUÞIN RECE SPRE MARE MARE DEBIT RECE FÃRÃ DEBIT DEBIT RECE DEBIT RECE RADIATOR CALD SPRE CALD SPRE CALD SPRE CALD RECE SPRE CEL PUÞIN DEBIT RECE CEL PUÞIN MARE MARE FÃRÃ DEBIT CALD DEBIT RECE SPRE CALD DEBIT RECE DEZGHEÞÃTOR SPRE CALD SPRE CALD SE VERIFICÃ LEGÃTURA FIECARUI VOLET ªI FUNCÞIONAREA CABLURILOR BINE NU E BINE DECONECTAÞI CABLUL DE LA VOLET ªI SE REPARÃ DACÃ TREBUIE VERIFICAÞI CURSA ªI EFORTUL VOLETULUI NU E BINE BINE SE REPARÃ DACÃ TREBUIE SE VERIFICÃ CURSA CABLULUI DE ACÞIONARE PRIN ACÞIONAREA BUTONULUI DE CONTROL CURSÃ BUNÃ N-ARE CURSÃ SE REMONTEAZÃ ªI SE SE VERIFICÃ PRINDEREA CABLULUI LA BUTONUL DE REVERIFICÃ COMANDÃ ªI STAREA ACESTUIA. SE REPARÃ DACÃ TREBUIE Fig. 5 Diagnoza livrãrii improprii ºi nereglabile de aer
 • 26. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–9 4 PREA MULTà CÃLDURà POZIÞIA DE ÎNCÃLZIRE POZIÞIA VOLETULUI POZIÞIA DE ÎNCÃLZIRE (BUTON SELECTARE SURSà AER APÃSAT) SE PUNE COMUTATORUL CURGERE AER IEªIT CURGERE SUPÃRÃTOA– A/C NEAPÃSAT ªI SUPÃRÃTOARE PREA CALD RE LA DEZGHEÞÃTOR CONTROLUL SUFLANTEI PE:: VITEZà MARE, BUTON SE VERIFICà CU CONTACTUL SE VERIFICà POZIÞIA TEMPERATURà PE MAXIM PIERDERILE LA MOTOR DECUPLAT SE VOLETULUI DE CALD CARCASà ªI ACÞIONEAZà BUTONUL ÎNCÃLZIRE/DEZGHEÞARE, LEGAREA DE REGLAJ AL CABLURILE, BUTOANELE, CU CONTACTUL MOTOR IEªIRILOR TEMPERATURII DE LA PRINDERILE ªI SE CUPLAT SE VERIFICà DEBITUL RADIATORULUI MAXIM CALD RAPID LA AJUSTEAZà DACà ESTE DE AER DE LA IEªIRILE DE MAXIM RECE. SE NECESAR ÎNCÃLZIRE ªI SE VERIFICà ASCULTà UN ZGOMOT LEGÃTURILE DE IEªIRE DE VOLET INAINTE DE SFÎRªITUL CURSEI BUTONULUI DEBIT DEBIT MIC SAU LIPSà CU CONTACTUL MOTOR MARE DECUPLAT SE ACÞIONEAZà SE SE BUTONUL DE REGLAJ AL VERIFICà VERIFICà TEMPERATURII DE LA MAXIM ESTE ZGOMOT DE NU ESTE ZGOMOT VITEZELE VITEZELE CALD RAPID LA MAXIM RECE. VOLET DE VOLET SUFLANTEI SUFLANTEI SE ASCULTà UN ZGOMOT DE PENTRU PENTRU UªÃ INAINTE DE SFÎRªITUL VARIEREA VARIEREA CURSEI BUTONULUI DEBITULUI DEBITULUI SE NU SE SE CU BUTONUL SELECTARE SURSà SE VERIFICà REGLAREA SCHIMBà SCHIMBà SCHIMBà AER APÃSAT ªI BUTONUL VOLETULUI DE TEMPE– VITEZA VITEZA VITEZA SUFLANTEI PE VITEZà MARE ªI RATURÃ, CABLURILE, BUTONUL DE REGLAJ AL LEGÃTURILE ªI SE 2 TEMPERATURII PE MAXIM RECE. REGLEAZà PE MAXIM SE VERIFICà REGLAREA SE REGLEAZà SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE RECE ªI SE VERIFICà VOLETULUI DE TEMPE– TREAPTA DE ÎNCÃLZEªTE . CU UN PT. MAXIM CALD RATURÃ, CABLURILE, LEGÃ- DEZGHEÞARE TERMOMETRU SE VERIFICà TURILE & SE REGLEAZà PE ªI/SAU TEMPERATURA AERULUI LA MAXIM RECE ªI SE IEªIREA DE INTRAREA ÎN SUFLANTà ªI LA VERIFICà PT. MAXIM CALD ÎNCÃLZIRE IEªIRILE ÎN VEHICUL. DIFERENÞA DE TEMPERATURà ESTE : NU E ZGOMOT DE VOLET E ZGOMOT DE VOLET 5°C SAU MAI MAI MARE DE 5°C MICà SE VERIFICà REGLAREA SE REGLEAZà SISTEM BUN SE VERIFICà PIERDERILE DE VOLETULUI DE TEMPE– TREAPTA DE AER CALD DIN RATURÃ, CABLURILE, LEGÃ- DEZGHEÞARE ªI COMPARTIMENTUL MOTORULUI TURILE ªI SE REGLEAZà PE VOLETUL DE IEªIERE SPRE INTRAREA SUFLANTEI. SE MAXIM RECE . SE VERIFICà Sà DESCHIDà MAI REPARà DACà TREBUIE PT. MAXIM CALD MULT Fig. 6 Diagnoza pentru prea multã cãldurã
 • 27. 2–10 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 5 CONTROALE EFORT EXCESIV SE VERIFICÃ TRASEUL, INTERFERENÞELE ªI NODURILE CABLURILOR. SE VERIFICÃ INTERFERENÞA CU TABLOUL DE INSTRUMENTE NU EXISTÃ EXISTÃ PROBLEME SE ÎNDEPÃRTEAZÃ SE REPARÃ CE E CABLUL DE C-DÃ ªI SE NECESAR MANEVREAZÃ MANUAL VOLETUL. SE VERIFICÃ DACÃ VOLETUL LUCREAZÃ CORECT VOLET NEBLOCAT VOLET BLOCAT SE VERIFICÃ BLOCAREA SE VERIFICÃ ETANªAREA LA BUTONULUI DE CONTROL VOLET PT. BUNA ETANªARE A INSTALAÞIEI BUTONUL BLOCAT BUTON ETANªARE BUNÃ ETANªAREA PROVOACÃ NEBLOCAT BLOCAJ SE ÎNDEPÃRTEAZÃ SE REINSTALEAZÃ ªI SE SE REPARÃ CE E NECESAR CABLUL ªI SE VERIFICÃ REVERIFICÃ DISTANÞA BLOCAJUL BUTONULUI LA COMPONENTE SE VERIFICÃ ALINIEREA AXULUI VOLETULUI DE TEMPERATURÃ, CURBURA AXULUI ªI A VOLETULUI, SE REPARÃ DACÃ E NECESAR. BUTONUL BLOCAT BUTON NEBLOCAT SE ÎNLOCUIEªTE SE ÎNLOCUIEªTE BUTONUL CABLUL Fig. 7 Diagnoza controalelor la încãlzire
 • 28. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–11 6 ZGOMOT LA SUFLANTà SE VERIFICà BUNA CONECTARE A CONEXIUNILOR ELECTRICE ªI A PUNERILOR LA MASÃ, ÎN CAZ DE DUBII, SE VA FOLOSI UN VOLTMETRU PT. A VEIFICA DACà TENSIUNEA E CONSTANTà LA MOTORUL SUFLANTEI. SE STà ÎN VEHICUL CU UªILE ªI GEAMURILE ÎNCHISE. CU CONTACTUL PUS ªI MOTORUL NEPORNIT SE PORNEªTE SUFLANTA PE MAXIM, ÎN MODUL DE VENTILARE CU BUTONUL DE TEMPERATURà PE MAXIM RECE. SE COMUTà VITEZELE SUFLANTEI, MODURILE ªI POZIÞIILE VOLETULUI DE TEMPERATURà PT. A VEDEA UNDE APARE ªI UNDE NU APARE ZGOMOT. ÎNCERCAÞI Sà DEFINIÞI TIPUL DE ZGOMOT:RAFALÃ, SCÎRÞÎITURI, ÞÃCÃNITURI, SCRΪNETE, VIBRAÞII, HURUIT SAU ZGOMOT DE RÎCÎIALÃ. DIAGRAMA DE MAI JOS SE VA COMPLETA TOTAL. UN ZGOMOT CONSTANT RAFALà DE AER E TIPIC TUTUROR SISTEMELOR LA VITEZà MARE A SUFLANTEI, UNELE SISTEME ªI MODURI ( DE OBICEI DEZGHEÞAREA ) PUTÎND FI MAI ZGOMOTOASE. SE VERIFICà LA ALT VEHICUL ( ACELAªI MODEL ) DACà ZGOMOTUL E TIPIC DIN PROIECTARE. INDICAÞI TIPUL DE ZGOMOT ªI UNDE APARE: VENTILARE AER EXTERN VENTILARE AER INTERN DEZGHEÞARE MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM RECE CALD RECE CALD RECE CALD DEBIT MIC ( VITEZA 1-A ) ( VITEZA A 2-A ) ( VITEZA A 3-A ) DEBIT MARE ( VITEZA A 4-A ) A –GEMETE, B – ÞÃCÃNELI, C –SCÎRÞÎITURI, D – FÎLFÎIRI, E – VIBRAÞII, F –SCRΪNETE, G – RAFALE, H –ALTELE, SE DESCRIU 1. ZGOMOT CONSTANT CARE 2. ZGOMOT INTERMITENT SAU 3. ZGOMOT CONSTANT LA TURAÞIE SCADE CU REDUCEREA NUMAI LA PORNIRE. POATE MARE A SUFLANTEI LA ANUMITE VITEZEI SUFLANTEI. APARE LA TURAÞIE MICà A COMBINAÞII ALE VOLEÞILOR, DAR ZGOMOTELE TIPICE SÎNT SUFLANTEI ªI PE VREME POATE FI ELIMINAT LA TURAÞIE GEMETE, ÞÃCÃNELI, FÎLFÎIRI RECE. ZGOMOT TIPIC: MICà SAU CU ALTE COMBINAÞII DE SAU SCRΪNETE. SCÎRÞÎITURI SUPÃRÃTOARE. VOLEÞI. ZGOMOTELE TIPICE SÎNT FÎLFÎIELI SAU VIBRAÞII. M L CONTINUAT DIN VÎRFUL PAGINII URMÃTOARE Fig. 8 Diagnoza zgomotului la suflantã(1 din 2)
 • 29. 2–12 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO L M SE VERIFICà VIBRAÞIILE LA MOTOR ªI VENTILATOR PE FIECARE LA DEBIT MARE SE VERIFICà VITEZà PRIN PALPAREA CARCASEI MOTORULUI. POZIÞIILE DE TEMPERATURà DE LA MAXIM CALD LA MAXIM RECE ÎN MODURILE DEZGHEÞARE, NU SÎNT VIBRAÞII EXCESIVE VIBRAÞII EXCESIVE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILARE. SE SCOATE ANSAMBLUL MOTOR VENTILATOR ªI SE VERIFICà PREZENÞA CORPURILOR STRÃINE ÎN ZGOMOT NUMAI ORIFICIUL DE INTRARE AL SUFLANTEI ÎN MODUL DEZGHEÞARE APAR PROBLEME FÃRà PROBLEME ZGOMOT NUMAI ÎN MODUL SE REPARÃ/SE SE EXAMINEAZà PE VENTILATOR ÎNCÃLZIRE ÎNLOCUIEªTE CE E LOCURI DE FRECARE, PALETE DETE- NECESAR. SE RIORATE, PIULIÞE DE FIXARE LIPSÃ. REVERIFICà SE EXAMINEAZà CARCASA ZGOMOT NUMAI SUFLANTEI DE LOCURI DE FRECARE ÎN MODUL VENTILARE APAR PROBLEME FÃRà PROBLEME SE UNGE MOTORUL ZGOMOT ÎN TOATE PROBLEMELE PERSISTà MODURILE DAR NU LA TOATE POZIÞIILE DE TEMPERATURA SE REPARÃ/SE SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL MO- ÎNLOCUIEªTE CE E TOR VENTILATOR. SE REVERIFICà NECESAR. SE REVERIFICà PROBLEMELE PERSISTà ZGOMOT ÎN TOATE MODURILE ªI ÎN TOATE DACà ZGOMOTUL E UN TICÃIT POZIÞIILE DE SAU GEAMÃT SE ÎNCEARCà CU TEMPERATURà UN MOTOR NOU. SE REINSTALEAZà MOTORUL ORIGINAL ªI SE CONTINUà CU PCT. 3 ( ZGOMOT CONSTANT...) SE VERIFICà STRANGU- SE VERIFICà STRANGU- SE VERIFICà SE VERIFICà STRAN- LÃRILE ªI MATERIALE LÃRILE ªI MATERIALE ETANªÃRILE GULÃRILE ªI MATERI- STRÃINE LA CONDUCTE. STRÃINE LA CONDUCTE. VOLEÞILOR.SE ALELE STRÃINE DIN SE VERIFICà ETANªÃRI- SE VERIFICà ETANªÃRI- REPARà ªI SE SISTEM ÎNTRE VENTI- LE VOLEÞILOR ÎNCÃLZI- LE VOLEÞILOR VENTILA- SCHIMBà CE E LATOR ªI VOLETUL DE RE / DEZGHEÞARE. SE RE.SE REPARà ªI SE NECESAR. SE TEMPERATURÃ.SE REPARà ªI SE SCHIMBà SCHIMBà CE E NECESAR. REVERIFICà REPARà ªI SE CE E NECESAR. SE SE REVERIFICà SCHIMBà CE E NECE- REVERIFICà SAR. SE REVERIFICÃ. Fig. 8 Diagnoza zgomotului la suflantã (2 din 2)
 • 30. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–13 CONDIÞIONAREA AERULUICînd se aflã instalat sistemul de refrigerare HFC-134a (opþional )Sistemul de condiþionare a aerului utilizeazã ca agent refrigerator HFC-134a(R-134a) ºi ulei refrigerator poliachilenglicol(PAG) care nu sînt compatibile cu agentul refrigerator CFC-12(R-12) ºi cu uleiul mineral. A nu se folosi agent R-12sau ulei mineral în acest sistem, ºi a nu se încerca utilizarea echipamentului de service R-12; vi se va strica sistemulde condiþionare a aerului sau echipamentul de service.Se va folosi echipamentul de service care este U.L.-testat ºi certificat cã îndeplineºte cerinþele SAE J2210 de scoaterea R-134a din sistemul de condiþionare a aerului.ATENÞIE: Expunerea la vaporii de agent ºi lubrefiant refrigerator poate irita ochii, nasul ºi gîtul. Se interzice inspirareaacestor vapori sau a amestecului lor.Dacã se produce o descãrcare accidentalã a sistemului, se va ventila zona de lucru înaintea începerii lucrului.Sistemul de condiþionare a aerului sau echipamentul de service R-134a nu se va testa la presiune sau la scãpãri cu aer comprimat.ATENÞIE: S-a demonstrat cã la presiuni ridicate anumite amestecuri de aer ºi R-134a sînt combustibile putînd luafoc sau exploda. A nu se utiliza niciodatã aerul comprimat la testul de presiune efectuat asupra echipamentului deservice sau asupra sistemului de condiþionare a aerului.1. DESCRIERE GENERALÃ1-1. SISTEMUL V5 A/C 1-2. DIFERENÞELE SISTEMELOR A/CV5 e un compresor cu pistoane ºi cursã variabilã care Comutatorul de ciclare a presiuniiîndeplineºte cerinþele condiþionãrii aerului montat pe La sistemul V5 A/C nu se foloseºte comutatorul demotoarele cu ardere internã, în orice condiþii, fãrã ciclare. ciclare a presiunii pt cã compresorul de aer îºi poateMecanismul de bazã al compresorului e o placã oscilantã varia cursa pt a acoperi cererea de condiþionare în toatecu unghi variabil ce acþioneazã cinci pistoane orientate condiþiile.axial.Centrul de control al cursei compresorului este osupapã de control plasatã în capacul spate al Comutator întrerupere presiune joasãcompresorului care sesizeazã presiunea de absorbþie a întrucît compresorul V5 nu are comutator de ciclare aacestuia. presiunii se foloseºte acest comutator pt a protejaUnghiul plãcii oscilante ºi cursa pistoanelor sînt compresorul în cazul unei subîncãrcãri. Comutatorul decontrolate de diferenþa de presiune absorbþie-carcasã. întrerupere a presiunii, plasat în capacul spate alCînd cererea de capacitate A/C e mare presiunea de compresorului lîngã comutatorul de întrerupere aabsorbþie e deasupra punctului de control; supapa va presiunii înalte, e folosit ºi la ºuntarea compresorului pemenþine o curgere de la carcasã la absorbþie , neexistînd vreme rece.diferenþã de presiune de la carcasã la absorbþie ºipistoanele vor avea cursã maximã. DEMONTAREA COMPRESORULUI V5Cînd cererea de capacitate A/C e scãzutã ºi presiuneade absorbþie atinge punctul de control,supapa va lãsa Compresorul V5 e echipat cu un buºon de golire plasatsã curgã gaz de descãrcare în carcasã ºi va închide în corpul lui. Cînd se demonteazã compresorul V5 ºi setrecerea dintre carcasã ºi camera de absorbþie. goleºte uleiul din el, buºonul trebuie sã fie scos ºi uleiulUnghiul plãcii oscilante e controlat de forþa de balansare scurs din racorduri. De asemenea este necesar a sepe cele cinci pistoane. O uºoarã creºtere a diferenþei goli uleiul din absorbþie ºi a se asigura scurgereade presiune carcasã-absorbþie va crea o forþã totalã pe completã. (Vedeþi capitolul legat de instrucþiuni completepistoane determinînd o miºcare a tijei pivotante a plãcii la scoaterea sau înlocuirea compresorului V5).oscilante, reducîndu-i unghiul.
 • 31. 2–14 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO1-3. COMPONENTELE SISTEMULUI - presiune pînã cînd se vor egaliza presiunile. FUNCÞIONARE Aceasta se poate constata datoritã unui sunet estompat al curgerii lichidului (hîrºîit) pentru circa 30 pînã la 60Compresorul secunde în condiþii normale.Toate compresoarele sînt acþionate cu curea de cãtrearborele cotit al motorului printr-o fulie cuploare. Fulia Evaporatorulcompresorului se roteºte fãrã a antrena arborele pînã Evaporatorul este un dispozitiv care rãceºte ºicînd e alimentatã bobina cuplajului electromagnetic. Cînd dezumidificã aerul înainte de a intra în vehicul. Lichidulse aplicã tensiune pentru a activa bobina cuplajului, refrigerant de înaltã presiune curge prin tubul (orificiul)ansamblul de cuplare placã - butuc este tras înapoi cãtre de expansiune în zona de joasã presiune afulie. Forþa magneticã atrage placa cuplajului cãtre fulie evaporatorului. Cãldura din aerul ce tranziteazã prinrealizînd un tot unitar care antreneazã arborele compre- evaporator este transferatã la suprafaþa sa exterioarãsorului. de rãcire, aerul rãcindu-se. În acest proces deArborele compresorului odatã acþionat se comprimã transmitere a cãldurii de la aer la suprafaþavaporii de agent refrigerator de la presiune joasã la evaporatorului, umiditatea din aer se condenseazã pepresiune ºi temperaturã înalte. Odatã cu agentul refrig- suprafaþa exterioarã a evaporatorului de unde esteerant e transportat ºi uleiul refrigerant care face ungerea evacuatã ca apã.compresorului. Procedurile complete de reparare acompresorului se gãsesc la capitolul REPARARE AcumulatorulCOMPRESOR V5 DE CONDIÞIONARE AER. Conectat la conducta de ieºire din evaporator, ansamblul acumulator etanº acþioneazã ca un rezervor de vaporiSupapa de siguranþã ºi ceva lichid refrigerant cît ºi de ulei refrigerant ce vinCompresorul e echipat cu o supapã de siguranþã plasatã de la evaporator.în sistem ca un factor de siguranþã. În anumite condiþii La fundul acumulatorului se aflã desicant careagentul refrigerant poate depãºi, pe partea de acþioneazã ca absorbant al umiditãþii care ar putea intradescãrcare, presiunea de lucru proiectatã. Pentru a în sistem. Lîngã conducta de ieºire din acumulator, aflatãpreveni deteriorarea sistemului, supapa e proiectatã sã la baza sa, existã un orificiu de curgere ce asigurã returulse deschidã automat la aproximativ 31,4-36,23 bari în uleiului cãtre compresor.sistemul R-12, 31,71-41,37 bari în sistemul R-134a. O supapã Schrader de joasã presiune este aºezatã înCondiþiile care pot face supapa sã se deschidã vîrful acumulatorului. Un racord Schrader asemãnãtor(comutator întrerupere presiune înaltã defect, ventilator poate fi livrat pentru montarea contactului de ciclare aelectric de rãcire inoperant, etc.) trebuie corectate ºi, presiunii (doar la sistemul CCOT). Nu este necesar adacã e necesar, uleiul ºi agentul refrigerant trebuie se goli sistemul pentru a se înlocui comutatorul.înlocuite. Acumulatorul nu se reparã, se înlocuieºte întregul ansamblu.CondensatorulAnsamblul condensator, plasat în faþa radiatorului Radiatorul de încãlziremotorului, e alcãtuit din serpentine cu aripioare pentru Radiatorul de încãlzire încãlzeºte aerul de climatizare înaintea oferi un transfer rapid de cãldurã. Aerul care trece prin de a intra în vehicul. Lichidul de rãcire a motorului circulãcondensator rãceºte vaporii de înaltã presiune de agent prin radiator pentru a încãlzi aerul admis din exterior ce trecerefrigerant condensîndu-i în fazã lichidã. prin aripioarele sale. Acest radiator e mereu operaþional ºi poate fi folosit pentru a ridica temperatura aerului în modulTubul(orificiul) de expansiune A/C sau în modurile încãlzire sau ventilaþie.Tubul de plastic de expansiune, cu apãrãtoarea sa, eplasat în þeava de intrare la evaporator la conexiunea 1-4. COMPONENTE SISTEM - ACÞIONAREcu linia de lichid. Printr-o îngustare a liniei de lichid re-frigerant de înaltã presiune transformã curgerea cãtre Comandãevaporator într-o curgere de lichid de joasã presiune. Funcþionarea sistemului A/C este comandatã prinTubul de expansiune ºi orificiul sãu sînt protejate de comutatoarele ºi butoanele tabloului de bord. Cuplareaîmbîcsire cu ecrane filtrante atît la intrare cît ºi la ieºire. compresorului ºi a ventilatorului sînt comandate elec-Ansamblul tubului nu se reparã în caz de defectare, se tric de la tabloul de bord.Traseul aerului este deschis înînlocuieºte în întregime. modul „OFF”al suflantei, debitul de aer admis se poateCînd motorul e oprit cu sistemul A/C lucrînd, agentul regla cu ajutorul celor patru viteze ale suflantei.Aerul rãcitrefrigerant va curge din partea de presiune înaltã a ºi dezumidificat este disponibil în modurile faþã,faþã-tubului (orificiului) de expansiune cãtre partea de joasã picioare,picioare ºi dezgheþare.
 • 32. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–15 aer prin serpentinele condensatorului este suficient pt o racire bunã, ventilatorul de rãcire a motorului va fi oprit B în mod automat. Ventilatorul de rãcire e comandat de ECM prin releu pentru viteza mare. Existã schemele electrice ºi de diagnozã complete pt sistemul electric A/C ce conþin ºi informaþii de diagnozã cu privire la debite ºi la comanda vacumaticã. C A Liniile de vacum D Liniile de vacuum sînt strînse într-un conector cuplat la E comutatorul de control al vacuumului de la tabloul de F bord. În caz de scãpãri sau ruperi de furtune nu e necesar sã se înlocuiascã întreg ansamblul de legãturi. înlocuirea se face prin tãierea furtunului ºi inserarea unui conector de plastic.Dacã trebuie înlocuit un furtun în întregime se taie toate furtunele de la conector ºi se ataºeazã G direct la comutatorul de vacuum din tabloul de bord. H Rezervor tampon de vacuum La accelerãri puternice nu se mai livreazã vacuum din galerie, astfel supapa de reþinere din rezervor se închide A. IEªIRE B. AGENT REFRIGERANT menþinîndu-l, putînd fi folosit în condiþiile de vacuum C. INTRARE redus, pentru comenzi. D. ªICANÃ E. TUBULATURA F. ANSAMBLU SAC DESICANT 1-5.RELEE ªI COMUTATOARE G. ANSAMBLU FILTRU Întrerupãtor presiune înaltã compresor H. PLASAREA ÎN TUB A ORIFICIULUI DE CURGERE A ULEIULUI În partea superioarã a capacului spate compresor se Fig. 1 Acumulatorul – Pãrþi interne aflã întrerupãtorul de înaltã presiune care este un dispozitiv de protecþie la presiuni excesive în capulTemperatura este controlatã prin poziþia butonului de compresorului ºi la pierderi de agent refrigerant printemperaturã de pe tabloul de bord.Acest buton este supapa de suprapresiune. Normal închis, întrerupãtorulconectat printr-un cablu de voletul de temperaturã care va deschide circuitul pe partea de presiune înaltã la ccacontroleazã debitul de aer ce trece prin radiatorul de 29,65 bari ± 1,38 bari ºi reînchide circuitul la cca 13,75încãlzire. La parcurgerea de cãtre butonul de bari ± 3,45 bari.temperaturã a întregii curse, o agrafã legatã de supapade temperaturã ºi aflatã pe cablu trebuie sã aibã o poziþie Întrerupãtorul de presiune joasãcare sã asigure aºezarea voletului de temperaturã în Protecþia compresorului e asiguratã pe unele vehiculeambele poziþii extreme. Poziþia voletului de temperaturã prin întrerupãtorul de joasã presiune ce va deschide îne independentã de comutatorul modurilor. Cablul de condiþii de subîncãrcare. Acesta poate fi plasat pe liniatemperaturã e ataºat pe partea dreaptã a modulului de de lichid sau în spatele capului compresorului ºi, totodatãcondiþionare a aerului. La unele modele voletul de împiedicã compresorul sã lucreze pe vreme rece.temperaturã e controlat electric, eliminînd astfel nevoiade cablu de temperaturã. Întrerupãtorul servodirecþiei sau de anticipaþiePe unele maºini ventilatorul electric de rãcire a motorului Ralantiul la unele vehicule e menþinut prin decuplareanu face parte din sistemul A/C, fiind operaþional oricînd compresorului (comutare pe normal închis) cînd seA/C e în modurile faþã-picioare iar pe alte modele lucrînd impune o încãrcare mare pe servodirecþie. Pe alteºi în modul dezgheþare. Aceastã ultimã facilitate face vehicule întrerupãtorul (normal deschis) dã un semnalparte din funcþionarea A/C avînd scopul prevenirii la ECM ce permite sistemelor de controlare a motoruluitemperaturilor excesive la capul compresorului. Astfel sã compenseze încãrcarea mare pe servodirecþie.se permite sistemului A/C sã funcþioneze eficient.Peunele modele la viteze de peste 56 kmh cînd debitul de
 • 33. 2–16 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPEROComutator scurtcircuitare compresor la des- 7) Pentru compresoarele V5, vedeþi diagnosticareachidere maximã a clapetei de acceleraþie(WOT) sistemului V5 A/C.Comutatorul plasat la clapeta de acceleraþie deschide circuitulcuplajului compresorului în timpul deschiderii maxime a clapetei 2-2. RÃCIRE INSUFICIENTÃ, PROCEDURAde acceleraþie. Acest comutator acþioneazã un releu ce „VERIFICARE RAPIDÔcomandã funcþionarea cuplajului compresorului. Prin procedeul „palpare cu mîna” se poate aproximaPe vehiculele echipate cu MPI, la accelerarea la maxim încãrcarea sistemului A/C cu agent refrigerant R12 (oTPS trimite un semnal la ECM care comandã cuplajul temperaturã a aerului de peste 21 °C (70 °F)) pecompresorului. majoritatea modelelor. Aceastã verificare se poate face în cîteva minute ºi poate simplifica diagnosticareaReleu de întîrziere A/C (incorporat în ECM) sistemului restrîngînd problema la cantitatea de agentAcest releu controleazã curentul în întreg sistemul de refrigerant din sistem sau eliminînd posibilitateacondiþionare a aerului ºi realizeazã o scurtã întîrziere a subîncãrcãrii din verificarea generalã.funcþionãrii A/C dupã pornirea motorului. 1) Motorul trebuie sã fie cald, viteza de ralanti normalã. 2) Capota ºi uºile deschise.2. DIAGNOZà 3) Se apasã butoanul A/C ºi se permite intrarea aerului exterior.2-1. TESTAREA SISTEMULUI A/C 4) Butonul de temperaturã pe maxim rece.Dacã se suspecteazã o funcþionare defectuoasã a 5) Suflanta pe vitezã mare.sistemului A/C, se verificã: 6) Temperatura la mînã a conductei de intrare în evapo-1) Se verificã suprafeþele exterioare ale radiatorului ºi rator ºi dupã orificiu, la suprafaþa acumulatorului, cu condensatorului pt ca circulaþia aerului sã nu fie compresorul pornit.. LA O BUNà FUNCÞIONARE, împiedicatã de murdãrie ºi alte corpuri strãine,precum TREBUIE Sà GÃSIM ACEEAªI TEMPERATURà LA ºi între radiator ºi condensator. CONDUCTA DE INTRARE ÎN EVAPORATOR2) Restricþii sau noduri în condensator, furtune, tuburi, (DUPà ORIFICIU) ªI LA SUPRAFAÞA etc. ACUMULATORULUI, CU CÎTEVA GRADE MAI3) Funcþionarea suflantei ( capitolul 14 ) MICà DECÎT CEA ÎNCONJURÃTOARE. Se verificã4) Se verificã conductele de aer pt scãpãri, strangulãri. pt alte probleme. (vezi testarea sistemului A/C (pct Debit mic poate indica evaporatorul strangulat. 1-6))5) Patinare cuplaj compresor. • Se verificã pierderile. Dacã existã, se descarcã, se6) Întindere slabã la cureaua compresorului. reparã ce e necesar. Se evacueazã, se reîncarcã. • Dacã nu existã pierderi, vezi Proceduri diagnosticare sistem A/C. 2 3 1 4 6 C 5 B A. LINIE DE LICHID B. SAC DESICANT C. ORIFICIU CURGERE ULEI LICHID DE ÎNALTà PRESIUNE 1. COMPRESOR VAPORI DE ÎNALTà PRESIUNE 2. CONDENSATOR LICHID DE JOASà PRESIUNE ○ ○ ○ 3. EVAPORATOR 4. ACUMULATOR VAPOR DE JOASà PRESIUNE 5. TUB-ORIFICIU EXPANSIUNE 6. SUPAPà DE SUPRAPRESIUNE Fig. 2 Schemã de principiu sistem A/C
 • 34. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–17 VOLET* EVAPORATOR MOTOR ÎNCÃLZIRE / VOLET* DEZGHEÞARE TEMPERATURÃ SUFLANTÃ VOLET* *POZIÞIA MODULUI MOD FAÞÃ INDICATÃ PRIN ( ) RADIATOR ÎNCÃLZIRE AER EXTERIOR PLIN RE CE ) ÃLZ AE R (ÎNC LD (DEZ ) GH) /C LD CA (A CA (ÎN AER CÃ I- LZ (B L) RECE ) VEDEZABURIRE (DE LE GEAM ZG AER RECIRCULAT IEªIRI H) LATERAL (INTERIOR) ÎNCÃLZIRE VOLET* VOLET* ADMISIE AER MOD PICIOARE IEªIRI CONDUCTE DEZGHEÞARE A /C Fig. 3 Schemã curgere aer UMIDITATE RELATIVÃ TEMPERATURÃ AER TURAÞIE MOTOR TEMPERATURÃ CONDUCTÃ (%) AMBIENT PARTEA DE JOASÃ (RPM) CENTRALÃ DE AER PARTEA DE ÎNALTÃ °F °C PSIG BARI °F °C PSIG BARI 20 70 21 29 1,999 2000 40 4 150 10,342 80 27 29 1,999 44 7 190 13,100 90 32 30 2,068 48 9 245 16,892 100 38 31 2,137 57 14 305 21,029 30 70 21 29 1,999 2000 42 6 150 10,342 80 27 30 2,068 47 8 205 14,134 90 32 31 2,137 51 11 265 18,271 100 38 32 2,206 61 16 325 22,407 40 70 21 29 1,999 2000 45 7 165 11,376 80 27 30 2,068 49 9 215 14,823 90 32 32 2,206 55 13 280 19,305 100 38 39 2,688 65 18 345 23,787 50 70 21 30 2,068 2000 47 8 180 12,410 80 27 32 2,206 53 12 235 16,203 90 32 34 2,344 59 15 295 20,339 100 38 40 2,757 69 21 350 24,131 60 70 21 30 2,068 2000 48 9 180 12,410 80 27 33 2,275 56 13 240 16,547 90 32 36 2,482 63 17 300 20,684 100 38 43 2,964 73 23 360 24,821 70 70 21 30 2,068 2000 50 10 185 12,755 80 27 34 2,344 58 14 245 16,892 90 32 38 2,620 65 18 305 21,029 100 38 44 3,033 75 24 365 25,165 80 70 21 30 2,068 2000 50 10 190 13,100 80 27 34 2,344 59 15 250 17,236 90 32 39 2,688 67 19 310 21,373 90 70 21 30 2,068 2000 50 10 200 13,789 80 27 36 2,482 62 17 265 18,271 90 32 42 2,895 71 22 330 22,752 Fig. 4 Test de performanþã A/C
 • 35. 2–18 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO R-12 DIAGRAMÃ TEMPERATURÃ PRESIUNE R-134a DIAGRAMÃ TEMPERATURÃ PRESIUNE TEMP C. PRES PSIG BARI TEMP C. PRES PSIG BARI TEMP C. PRES PSIG BARI TEMP C. PRES PSIG BARI -8,8 18.26 1,25 37,7 117.16 8,08 -8,8 15.33 1,06 37,7 124.27 8,57 -7,7 19.68 1,35 38,8 120.36 8,30 -7,7 16.66 1,15 38,8 128.58 8,87 -6,6 21.04 1,45 40 124.63 8,59 -6,6 18.03 1,24 40 132.98 9,17 -5,5 22.44 1,54 41,1 129.48 8,93 -5,5 19.45 1,34 41,1 137.48 9,48 -4,4 23.38 1,61 42,2 136.41 9,41 -4,4 20.92 1,44 42,2 142.08 9,80 EVAPORATOR EVAPORATOR -3,3 25.36 1,75 43,3 140.49 9,69 -3,3 22.43 1,55 43,3 146.79 10,12 DOMENIU DOMENIU -2,2 26.38 1,82 44,4 144.66 9,97 -2,2 24.00 1,65 44,4 151.59 10,45 -1,1 28.45 1,96 45,5 147.11 10,14 -1,1 25.62 1,77 45,5 156.51 10,79 0 30.06 2,07 46,6 148.91 10,27 0 27.29 1,88 46,6 161.53 11,14 1,1 31.72 2,19 47,7 153.24 10,57 1,1 29.01 2,00 47,7 166.66 11,49 CONDENSATOR CONDENSATOR 2,2 33.42 2,30 48,8 157.65 10,87 2,2 30.79 2,12 48,8 171.89 11,85 DOMENIU DOMENIU 3,3 36.07 2,49 50 162.15 11,18 3,3 32.63 2,25 50 177.24 12,22 4,4 36.97 2,55 51,1 166.73 11,50 4,4 34.53 2,38 51,1 182.70 12,60 7,2 41.68 2,87 52,2 171.40 11,82 7,2 39.52 2,72 52,2 188.27 12,98 10 46.70 3,22 53,3 176.16 12,15 10 44.90 3,10 53,3 193.96 13,37 12,7 52.06 3,59 54,4 181.01 12,48 12,7 50.69 3,49 54,4 199.76 13,77 15,5 57.74 3,98 57,2 193.52 13,34 15,5 56.90 3,92 57,2 214.78 14,81 18,3 63.78 4,40 60 206.62 14,25 18,3 63.55 4,38 60 230.54 15,90 21,1 70.19 4,84 62,7 220.30 15,19 21,1 70.67 4,87 62,7 247.08 17,04 23,8 76.99 5,31 65,5 234.61 16,18 23,8 78.27 5,40 65,5 264.40 18,23 26,6 84.17 5,80 68,3 249.54 17,21 26,6 88.38 6,09 68,3 282.53 19,48 29,4 91.77 6,33 71,1 265.12 18,28 29,4 95.01 6,55 71,1 301.49 20,79 32,2 99.79 6,88 73,8 281.37 19,40 32,2 104.19 7,18 73,8 321.29 22,15 35 108.25 7,46 76,6 298.30 20,57 35 113.94 7,86 76,6 341.96 23,58 Valori rotunjite la douã zecimale Valori rotunjite la douã zecimale Numerele reprezintã punctele de fierbere pentru R-12 Numerele reprezintã punctele de fierbere pentru R-134a EVAPORATOR presiunile reprezintã temperaturile gazului din interiorul serpentinei EVAPORATOR presiunile reprezintã temperaturile gazului din interiorul serpentinei ºi nu de la suprafaþa ei. Se adaugã temperaturile serpentinei ºi a ºi nu de la suprafaþa ei. Se adaugã temperaturile serpentinei ºi a aerului. (1,7÷5,6 °C.) aerului. (1,7÷5,6 °C.) CONDENSATOR temperaturile nu sînt ambientale, se adunã la cea ambientalã CONDENSATOR temperaturile nu sînt ambietale, se adunã la cea ambientalã (19,6÷22,4°C) pt un transfer bun de cãldurã, se consultã diagr. (19,6÷22,4°C)) pt un transfer bun de cãldurã, se consultã diagr. Exemplu: 32,2°C temp ambient Exemplu: 32,2°C temp ambient +22,4 +22,4 54,6 °C temp condensator="180 psig"(12,41bari) 54,6°C temp condensator="180 psig"(12,41bari) *(Bazat pe debitul la 48,2 km/h) *(Bazat pe debitul la 48,2 km/h) Condiþiile vor diferi pt diverse configuraþii ale sistemului Consultaþi specificaþiile constructorului. Fig. 5 Relaþia presiune - temperaturã pentru R-12, R-134a2-3. DIAGNOZÃ SISTEM ELECTRIC / VACUUM În zonele greu accesibile precum evaporatorul sau condensatorul se foloseºte un detector electronic sauPentru diagnosticarea problemelor electrice la sistemul echivalent de pierderi pentru localizarea ºi determinareade condiþionare a aerului se va consulta capitolul 14. lor.2-4. TESTAREA PIERDERILOR DIN 2-5. TESTER ELECTRONIC DE PIERDERI SISTEMUL REFRIGERANT Testerele pot determina precis scãpãrile în zone dificilSe recomandã verificarea pierderilor ori de cîte ori se de testat cu detectori lichizi datoritã slabei vizibilitãþi saubãnuieºte vreo scãpare de agent refrigerant din sistem inaccesibilitãþii lor.sau în urma intervenþiilor în care sau deranjat liniile sau Detectorul electronic este portabil ºi lucreazã cu bateriiconexiunile. Ambele modele dau semnale vizuale ºi/sau auditive pt a indica detectarea scãpãrilor.Detectori lichizi de pierderi Acurateþea rezultatelor obþinute cu detectoareleExistã locuri în sistemul A/C (racorduri, supape, etc) electronice de scãpãri depinde de urmarea corectã aunde folosind soluþii detectoare de pierderi de lichid se instrucþiunilor producãtorului cu privire la calibrare,localizeazã scãpãrile de agent refrigerant. manevrare ºi întreþinere. La modelul portabil stareaAplicînd soluþia de test în zona vizatã cu peria din bateriilor influenþeazã acurateþea, existînd un bec carecapacul sticlei în cîteva secunde se vor forma bule dacã indicã descãrcarea bateriilor.existã scãpãri.
 • 36. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–193. PROCEDURI SERVICE 3-1. ÎNLOCUIRE GARNITURI TORICEÎnainte de orice intervenþie care necesitã demontarea De cîte ori se desfac legãturi sau racorduri se vor instalacomponentelor sau liniilor sistemului, persoana care va garnituri torice noi, aprobate de DAEWOO pt service-lucra trebuie sã fie familiarizatã cu informaþiile depre ul sistemului A/C, excepþie fãcînd înlocuirea de compo-MÎNUIREA AGENTULUI REFRIGERANT, A LINIILOR nente noi.Chiar dacã pot pãrea la fel garniturile torice,ªI A RACORDURILOR ªI MENÞINEREA STABILITÃÞII se recomandã folosirea celor speciale pentru sistemulCHIMICE ÎN SISTEM. A se urma cu atenþie instrucþiunile A/C, altfel putînd apare pierderi excesive de agent re-de mai jos, pentru unitatea la care se intervine, ºi anume frigerant.PREGÃTIRE STAÞIE DE RECUPERARE ªIRECICLARE AGENT REFRIGERANT DIN SISTEMUL La înlocuirea garniturilor torice de la componete ale A/DE CONDIÞIONARE A AERULUI (ACR) ªI RECUPE- C sau de la legãturi etanºate, trebuie identificat cu grijãRAREA AGENTULUI REFRIGERANT, ºi EVACUAREA racordul pentru a se instala garnitura toricã indicatã. LaªI GOLIREA SISTEMULUI A/C. unele legãturi etanºe sau componente e adoptatã soluþia de racordare cu garniturã toricã „captivã”, fiind prevãzuteCapacele de etanºare se vor îndepãrta de pe cu ºanþ de reþinere, celelalte racorduri avînd garniturãsubansamble exact înainte de a fi montate pe toricã standard.Modul de asamblare ºi procedurile deansamblele finale. Pentru conectarea tuburilor ºi strîngere sînt aceleaºi pentru ambele cazuri, numaifurtunurilor se va folosi puþin ulei refrigerant curat de garniturile torice sînt diferite.vîscozitate 525 în cazul sistemului R-12 sau ulei PAG ÎNTOTDEAUNA GLISAÞI GARNITURA TORICÃ ÎNîn cazul sistemului R-134a. La asamblãri se vor folosi TUBUL FLANªEI PENTRU A ASIGURA Oîntotdeauna garnituri torice noi, unse, în cazul sistemului AªEZARE CORECTÃ ªI O BUNÃ ETANªARE.R-12, cu ulei curat de vîscozitate 525, iar în cazulsistemului R-134a cu ulei PAG. Uleiul va uºura De asemenea, înainte de montare se verificã garniturileasamblarea ºi va preveni pierderile la legãturi. La torice ºi racordurile sã nu fie deformate sau crestate.strîngerea legãturilor se va folosi o a doua cheie pt Pãrþile deformate sau crestate trebuie înlocuite.imobilizarea pãrþii fixe a racordului. Greºelile la procedurile de service sau defectele pieselor înlocuite produc pierderi de agent refrigerant.Se strîng racordurile la cuplurile indicate în diagramadin Fig. 11. Un cuplu de strîngere excesiv sau insuficientva conduce la legãturi deformate sau slabe. În ambelecazuri pot apare pierderi de agent refrigerator.
 • 37. 2–20 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTÃ „DIAGRAMA A” SE VERIFICÃ 1. SIGURANÞÃ A/C ARSÃ.(F11ºIF12) 2. CONECTOR CABLU ELECTRIC SLÃBIT SAU DESFÃCUT.. 3. SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA VENTILATORULUI SUFLANTEI. 4. SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA VENTILATORULUI DE RÃCIRE MOTOR: A. SE DECONECTEAZÃ SONDA TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE MOTOR, DE C-DÃ VENTILATOR. B.CU CONTACTUL PUS, MOTORUL OPRIT, SE APASÃ BUTONUL A/C. C. VENTILATORUL DE RÃCIRE A MOTORULUI TREBUIE SÃ FUNCÞIONEZE. D. SE RECONECTEAZÃ SONDA TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE MOTOR. PROBLEMÃ LA CUREA SE VERIFICÃ SLÃBIREA, LIPSA SAU CUREA BUNÃ DETERIORAREA CURELEI COMPRESOR GRIPAT SE VERIFICÃ GRIPARE COMPRESOR NEGRIPAT SE ÎNLOCUIEªTE COM- SE ÎNLOCUIEªTE SAU SE PRESORUL ªI ORIFICIUL; SE ÎNTINDE CUREAUA EVACUEAZÃ ªI ÎNCARCÃ. PT URMÃTOARELE DIAGNOSTICÃRI TEMPERATURA AMBIANTÃ TREBUIE SÃ FIE PESTE 10 °C . OK CUPLAJUL NU SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA CUPLAJULUI COMPRESORULUI: LUCREAZÃ 1. CU MOTORUL FUNCÞIONÎND (APROX. 1000rpm). 2. SEAPASÃ BUTONUL A/C . 3. SE OBSERVÃ FUNCÞIONAREA CUPLAJULUI TIMP DE 5 MIN. CU MOTORUL OPRIT SE CUPLAJUL CICLEAZÃ ªI SE OPREªTE CUPLAJUL INSTALEAZÃ LUCREAZÃ DAR NU MANOMETRUL DE CICLEAZÃ ASPIRAÞIE LA ACUMULATOR ªI SE A SE VEDEA DIAGRAMA C A SE VEDEA DIAGRAMA B CITEªTE PRESIUNEA APARATUL INDICÃ PESTE 3,5bari A SE VEDEA DIAGRAMA E APARATUL INDICÃ APARATUL INDICÃ 0,7-3,5 bari 0-0,7bari SE ADAUGÃ 0,45 KG DE SE VERIFICÃ SCÃPÃRILE SE REPARÃ SCÃPÃRILE; SE OK AGENT REFRIGERANT; SE EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCÃ VERIFICÃ SCÃPÃRILE Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (1 din 4)
 • 38. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–21 DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTÃ „DIAGRAMA B” SE INSTALEAZÃ MANOMETRELE DE ÎNALTÃ ªI DE JOASÃ PRESIUNE DIFERENÞA ÎNTRE INDICAÞIILE APARATELOR ESTE PÎNÃ LA 0,7bari. APARATELE INDICÃ O DIFERENÞÃ MAI MARE DE 0,7bari SE GOLEªTE SISTEMUL, SE DEMONTEAZÃ SUPAPA DE CONTROL A (10psi) COMPRESORULUI ªI SE VERIFICÃ GARNITURILE TORICE. SE ÎNLOCUIESC DACÃ E NECESAR ªI SE REMONTEAZÃ SUPAPA. DACÃ GARNITURILE SÎNT BUNE SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL SUPAPEI. EVACUAÞI ªI ÎNCÃRCAÞI SE VERIFICÃ RELAJUL VOLETULUI DE TEMPERATURÃ PT A VEDEA DACÃ ETANªEAZÃ PE POZIÞIA MAXIM RECE. BINE DACÃ PROBLEMELE SE REGLEAZÃ CABLUL VOLET BINE PERSISTÃ SE ÎNLOCUIEªTE FLEXIBIL PENTRU A ETANªA ANSAMBLUL COMPRESOR VOLETUL LA MAXIM RECE BINE BINE SE PALPEAZÃ LINIA DE LICHID ÎN FAÞA TUBULUI DE EXPANSIUNE. IMPORTANT! ÎN LINIA DE LICHID E PLASAT UN TUB CU ORIFICIU. A SE VEDEA IMAGINEA PENTRU A-L LOCALIZA. CALD RECE SE VERIFICÃ PIERDERI ÎN SISTEM FÃRÃ PIERDERI. RESTRICÞII ÎN PARTEA DE ÎNALTÃ A SISTEMULUI. SE VERIFICÃ EXISTÃ PIERDERI,SE VIZUAL URME DE ÎNGHEÞARE PT A VEDEA OBTURÃRILE. SE DESCARCÃ SISTEMUL. SE DESCARCÃ REPARÃ CE E NECESAR. SISTEMUL. SE REPARÃ PIERDERILE SE EVACUEAZÃ ªI SE ÎNCARCÃ SE DEMONTEAZÃ TUBUL DE EXPANSIUNE BINE FÃRÃ ORIFICIU. APROAPE OBTURAT ECRAN ORIFICIU CURAT SAU UªOR OBTURAT. (O MICÃ SE INSTALEAZÃ SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL CANTITATE DE AªCHII METALICE UN ORIFICIU NOU. COMPRESOR. SE INSTALEAZÃ UN ESTE NORMALÃ) SE EVACUEAZÃ, ORIFICIU NOU. SE EVACUEAZÃ, SE SE ÎNCARCÃ ÎNCARCÃ SE CURÃÞÃ ªI SE REINSTALEAZÃ ORIFICIUL. SE EVACUEAZÃ, SE BINE BINE ÎNCARCÃ. DACÃ VOLETUL NU ETANªEAZÃ SE VA VEDEA DIAGRAMA D BINE Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (2 din 4)
 • 39. 2–22 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTÃ „DIAGRAMA C” SE DECONECTEAZÃ VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, SE APASÃ BUTONUL A/C ªI SUFLANTA PE MAXIM. CU CAPOTA RIDICATÃ ªI MOTORUL MERGÎND (APROX. 1000 RPM) SE PERMITE COMPRESORULUI SÃ NU CICLEZE ÎNTRERUPÎND PRESIUNEA ÎNALTÃ. DACÃ LA REANCLANªAREA COMPRESORULUI SE OBSERVÃ UN CIOCÃNIT SAU SUPAPA DE DESCÃRCARE E ACTIVATÃ ÎN TIMPUL ACESTEI PROCEDURI, ÎNCÃRCAREA SISTEMULUI CU ULEI E PREA MARE. IMPORTANT! CU VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR DECONECTAT ÎN ACEST TIMP, A NU SE SUPRAÎNCÃLZI SISTEMUL. DACÃ SE APRINDE UN BEC ROªU ÎNTRE TIMP, RECONECTAÞI VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, OPRIÞI A/C , LÃSAÞI MOTORUL LA RALANTI CCA. 10 MIN. PENTRU A SE RÃCI. A SE CONSULTA „PREA MULT ULEI ÎN SISTEM” DE MAI JOS. PREA MULT ULEI ÎNCÃRCAT ÎN SISTEM REANCLANªARE FÃRÃ ZGOMOT EXCESIV ªI SUPAPA DE DESCÃRCARE NU LUCREAZÃ SE RECONECTEAZÃ VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, SE SE RECONECTEAZÃ VENTILATORUL DE APASÃ BUTONUL A/C ªI SUFLANTA PE MAXIM; MOTORUL SE LASÃ RÃCIRE A MOTORULUI; SE CONSULTÃ LA RALANTI 5 MIN. SE OPREªTE SE DESCARCÃ SISTEMUL , SE DIAGRAMA B SCOT COMPRESORUL ªI ACUMULATORUL ªI SE GOLEªTE ULEIUL. SE REINSTALEAZÃ ACUMULATORUL ªI SE ADAUGÃ 90 ML ÎN SE EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCÃ BLOCUL COMPRESORULUI. SE REINSTALEAZÃ COMPRESORUL. OK DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTÃ „DIAGRAMA D” SE INSTALEAZÃ MANOMETRUL DE JOASÃ PRESIUNE LA ACUMULATOR, SE APASÃ BUTONUL A/C ªI SUFLANTA PE VITEZÃ MICÃ. CU GEAMURILE ªI UªILE ÎNCHISE, MOTORUL MERGÎND LA CCA. 1500 RPM TIMP DE 10 MIN. SE CITEªTE PRESIUNEA LA ACUMULATOR. MAI MARE DE 2,4 bari 2-2,40 bari MAI MICÃ DE 2 bari SE DESCARCÃ SISTEMUL. SE DESCARCÃ SISTEMUL. SE ÎNLOCUIEªTE SUPAPA DE CONTROL OK SE ÎNLOCUIEªTE SUPAPA DE CONTROL A A COMPRESORULUI. SE EVACUEAZÃ, SE COMPRESORULUI. SE EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCÃ ÎNCARCÃ. ( ACEASTÃ SITUAÞIE POATE APARE LA UN DEBIT REDUS DE AER ªI LA ÎNGHEÞAREA EVAPORATORULUI. OK DACÃ PROBLEMA PERSISTÃ, SE OK ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL COMPRE- SOR. Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (3 din 4)
 • 40. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–23 DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTÃ „DIAGRAMA E” CU CONTACTUL PUS ªI MOTORUL OPRIT SE VERIFICÃ EXISTENÞA A 12V LA RELEUL DE COMANDÃ A COMPRESORULUI A/C. A SE VEDEA SCHEMA PT LOCALIZAREA RELEULUI. 12 VOLÞI CIRCUIT DESCHIS SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SE VERIFICÃ CONECTORII ELECTRICI AI CELOR SOLENOIDULUI CUPLAJULUI DOUÃ CONTACTE DIN CAPACUL SPATE AL COMPRESORULUI,CONECTÎNDU-I COMPRESORULUI PT O BUNÃ MONTARE ªI O TERMINALELE DIRECT LA BATERIE . FUNCÞIONARE CORECTÃ. CUPLAJUL NU LUCREAZÃ. CUPLAJUL CONECTORI BUNI PROBLEME LA SOLENOIDUL INOPERANT LUCREAZÃ CONECTORI SE SCHIMBÃ ANSAMBLUL SE VERIFICÃ EXISTENÞA TENSIUNII SE REPARÃ ªI SE SOLENOID CUPLARE, SE DE12V PE FIRUL DE ALIMENTARE A ÎNLOCUIEªTE CE EVACUEAZÃ ªI SE ÎNCARCÃ ÎNTRERUPÃTORULUI DE JOASÃ E NECESAR PRESIUNE AL A/C. BINE BINE CIRCUIT DESCHIS 12 VOLÞI SE VERIFICÃ SISTEMUL ELECTRIC SE SE VERIFICÃ CONTINUITATEA ELECTRICÃ A REPARÃ CE E NECESAR. A SE VEDEA TRASEELOR AMBELOR ÎNTRERUPÃTOARE DE CAPITOLUL 14 DIN MANUALUL SERVICE. JOASÃ ªI ÎNALTÃ PRESIUNE FOLOSIND UN OHMMETRU. AMÎNDOUÃ ÎNTRERUPÃTOARELE TREBUIE SÃ FIE ÎNCHISE. DACÃ UNUL DIN ELE E DESCHIS SE DESCARCÃ SISTEMUL ªI SE SCHIMBÃ ÎNTRERUPÃTORUL DEFECT. BINE AMÎNDOUÃ ÎNTRERUPÃTOARELE ARATÃ BINE CONTINUITATE,SE REVERIFICÃ CONECTORII Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (4 din 4)
 • 41. 2–24 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 3-3. MÎNUIRE CONDUCTE ªI RACORDURI PENTRU AGENT REFRIGERANT. A Se strîng toate racordurile la cuplurile indicate în tabel. Strîngerile excesive sau insuficiente pot produce B distrugeri ale garniturilor, deformãri ale suprafeþelor de aºezare, putînd apare pierderi de refrigerant.. Tuburile de metal trebuie sã nu fie deformate, gîtuite pt a nu micºora debitul în sistem prin restricþii de linie. D • Furtunele flexibile ale instalaþiei nu trebuie îndoite niciodatã sub o razã mai micã decît de patru ori C diametrul lor. • Furtunele flexibile ale instalaþiei trebuie poziþionate întotdeauna la o distanþã mai mare de 63mm de tubulatura de evacuare. • Furtunele flexibile se verificã cu regularitate pt pierderi ºi îmbãtrîniri, înlocuindu-se cu unele noi dacã se constatã deteriorãri. A. SONDÃ • La deconectarea oricãrui racord din sistem, acesta B. COMUTATOR ÎNALTÃ-JOASÃ trebuie mai întîi golit complet înainte de orice C. INDICATOR BATERII DESCÃRCATE intervenþie. Citiþi cu multã atenþie indicaþiile D. CONTROL BALANS aparatelor. Deschiderea instalaþiei se face foarte Fig. 10 Detector electronic de scãpãri încet, þinînd faþa ºi mîinile departe, astfel încît sã nu existe probleme dacã în instalaþie a mai rãmas lichid3-2. MÎNUIRE AGENT REFRIGERANT refrigerant. Dacã este presiune la desfacerea racordurilor, efectuaþi aerisirea conformSistemul de condiþionare aer conþine agent refrigerant, PROCEDURILOR DE DESCÃRCARE,care e un amestec chimic ce necesitã o mînuire specialã COMPLETARE ULEI, EVACUARE ªI ÎNCÃRCAREpt a nu surveni accidentãri. PENTRU SISTEMELE A/C.Se vor purta mereu ochelari de protecþie ºi se vor înveli • În eventualitatea unei fisuri la þevi, aceasta trebuiecu cîrpe curate racordurile, supapele ºi legãturile la orice imediat astupatã cu un capac sau cu bandã adezivã,lucrãri ce implicã deschiderea sistemului de refrigerare. pentru a împiedica intrarea umezelii ºi prafului careSe va lucra în locuri bine ventilate ºi nu se vorinspira vaporii de agent refrigerant. A nu se suda ºi pot cauza defecþiuni interne compresorului saucurãþa cu abur în apropierea instalaþiilor de aer înfundarea conductelor, inclusiv înfundarea orificiuluicondiþionat din tubul de expansiuneDacã agentul refrigerant vine în contact cu vreo parte a • Este obligatorie folosirea a douã chei pentrucorpului, zona expusã se va spãla cu apã din plin. montarea racordurilor. Racordul opus trebuieToate rezervoarele de agent refrigerant sînt livrate cu întotdeauna þinut pe loc cu o cheie pentru a prevenicapac metalic filetat, în scopul protejãrii supapei ºi fiºei deformãrile þevilor de conexiune sau alede siguranþã. Este bine a schimba capacul dupã fiecare componentelor. Cînd se conecteazã furtunuri flexibilefolosire a rezervorului. este important ca la cuplarea racordurilor sã se þinãDacã este necesar a se transporta vreun container cu pe loc în acelaºi timp ambele furtunuri cu douã cheiagent refrigerant în vehicul este bine sã nu se facã în potrivite, pentru a preveni rotirea racorduluicompartimentul pasagerilor. deteriorînd astfel suprafeþele de aºezare ale garniturilor de etanºare, precum ºi pe acestea. CUPLU (NM) R-12 R-134a POZIÞII ÞEVI FILET S-HEX ÞEVI FILET S-HEX R-12 R-134a IEªIRE EVAPORATOR, RACORD 3/4" 1 1/16" 32.0 3/4" M27 X 2 31.75 38-44 38-57 ADMISIE, INTRARE ªI IEªIRE ACUMU- LATOR S-HEX 1/2" 3/4" 22.0 1/2" M20 X 1.5 24.0 20-27 20-35 INTRARE EVAPORATOR RACOR- DURI CONDUCTE (ORIFICIU) INTRA- RE CONDENSATOR 3/8" 5/8" 19.0 3/8" M18 X 1.5 22.0 15-18 15-24 IEªIRE CONDENSATOR — 3/8" 16.0 — M10 X 1.25 14.0 6.5-9.5 <— CONTACT DE JOASÃ PRESIUNE PE PARTEA DE ÎNALTÃ
 • 42. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–25 5. Întotdeauna cînd se deschide sistemul A/C trebuie bine evacuat înainte de reîncãrcare în concordanþã B cu: PROCEDURI DE DESCÃRCARE, ADÃUGARE ULEI,EVACUARE ªI ÎNCÃRCARE PENTRU SISTEMELE A/C. Toate piesele de service sînt deshidratate ºi etanºate pt transport ºi trebuie sã rãmînã etanºe pînã la folosire. Toate piesele trebuie sã fie la temperatura camerei A. GARNITURà înainte de deschidere pt a împiedica condensarea B. ªANÞ umezelii din aer. Dacã pt un motiv oarecare piesele au Fig. 12 GARNITURà TORICà CAPTIVà fost desigilate ºi nu au fost folosite, trebuie reetanºate cît mai repede posibil..• Garniturile torice ºi suprafeþele lor de aºezare trebuie sã fie în perfectã stare. O bavurã sau o impuritate 3-5. PROCEDURI DE DESCÃRCARE, pot cauza scurgeri de lichid refrigerant. Cînd se ADÃUGARE ULEI, EVACUARE ªI schimbã o garniturã toricã, se unge cu ulei 525 pt. ÎNCÃRCARE A SISTEMELOR A/C sistemul R-12 sau cu ulei PAG pt. sistemul R-134a. Sistemul refrigerant trebuie descãrcat, evacuat ºi încãrcat, folosind numai instalaþia de service A/C, sau3-4. MENÞINEREA STABILITÃÞII CHIMICE sistemul special de manometre ºi cutii de 420 ml de ÎN SISTEMUL REFRIGERANT lichid refrigerant.Buna funcþionare ºi durata de viaþã a sistemului A/C Încãrcarea liniilor de la instalaþia de încãrcare sau de ladepinde de stabilitatea chimicã a componentelor setul special de manometre cere folosirea unorsistemului. Cînd materiale strãine ca praf, aer, umezealã adaptoare de conectare la racordurile sistemului. Sîntpãtrund în sistem, stabilitatea agentului refrigerant ºi a disponibile douã tipuri de adaptoare pentru manometre:uleiului de ungere a compresorului este afectatã.În unul drept ºi unul îndoit la 90 de grade.sistemul R-12 se foloseºte ulei 525, iar în sistemul Se folosesc întotdeauna ochelari de protecþie ºiR134a se foloseºte ulei PAG. înfãºuraþi o cîrpã curatã în jurul racordurilor cînd efectuaþiDe asemenea este afectatã relaþia presiune- o reparaþie care impune deschiderea sistemului.temperaturã reducînd eficienþa sistemului,putînd apãrea Întotdeauna se lucreazã într-un loc ventilat ºi se evitãcoroziuni interne ºi uzuri anormale la pãrþile în miºcare. inhalarea vaporilor refrigeranþi, contactul acestora cuUrmãtoarele proceduri trebuie respectate pentru ochii ºi pielea producînd rãniri.asigurarea stabilitaþii chimice a sistemului: 1) Înaintea de demontarea ºi schimbarea1) Înainte deconectãrii racordurilor sistemului se ºterge componentelor instalaþiei A/C sistemul trebuie sã fie orice urmã de ulei ºi de murdãrie de pe racord ºi din complet descãrcat de refrigerant. vecinãtate. Ambele pãrþi ale racordului trebuie izolate 2) Întotdeauna se foloseºte supapa de service ºi setul imediat dupã demontare cu capace,cu bandã de manometre pentru evacuare ºi încãrcare. adezivã sau cu dopuri pt a împiedica pãtrunderea 3) Întotdeauna se descarcã sistemul pe racordul de murdãriei, umezelii sau a corpurilor strãine. service al pãrþii de joasã ºi se efectueazã întregul2) Sculele se pãstreazã curate ºi uscate. Aceasta in- procedeu de evacuare ºi încãrcare pe acelaºi racord. clude setul de manometre ºi de piese de schimb. 4) Nu se conecteazã linia de înaltã presiune sau altã3) Cînd se completeazã ulei 525 în cazul sistemului linie la racordul de service al pãrþii de înaltã presiune R12 sau ulei PAG în cazul sistemului R-134a (a se în timpul procedurii de descãrcare ºi încãrcare. vedea COMPLETARE ULEI în PROCEDURI DE DESCÃRCARE, ADÃUGARE ULEI, EVACUARE ªI ATENÞIE: Nu se demonteazã o linie de manometru ÎNCÃRCARE A SISTEMULUI A/C.) utilajul de trans- din adaptor cînd linia e conectatã la sistemul A/C. fer ºi recipientul trebuie sã fie curat ºi uscat pt a evita Întotdeauna se demonteazã adaptorul liniei de la contaminarea uleiului refrigerant cu corpuri ºi lichide racordul de service pt. a deconecta o linie. Nu strãine.4) Cînd se deschide sistemul A/C trebuie sã aveþi la demontaþi furtunul de încãrcare al setului de îndemînã tot ce e nevoie pentru ca timpul de lucru manometre cînd este conectat la racordul de service sã fie cît mai mic. al pãrþii de joasã. Aceasta poate duce la descãrcarea A nu se lãsa sistemul A/C deschis mai mult decît completã a sistemului datoritã deschiderii supapei strict necesar. Schrader în racordul de service al pãrþii de joasã.
 • 43. 2–26 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO pãrþile demontate înainte de evacuarea ºi încãrcarea 1 sistemului cu refrigerant(vezi capitolul Distribuþia uleiului refrigerant pt. cantitãþile specifice normal 2 conþinute în pãrþile demontate). 3-6. ADÃUGAREA ULEIULUI ÎN SISTEMUL DE AER CONDIÞIONAT ADÃUGAREA ULEIULUI ÎN SISTEMUL A/C trebuie sã aibã loc DUPÃ recuperarea refrigerantului ºi 5 3 ÎNAINTEA procedurii de evacuare prin demontarea furtunului de admisie al acumulatorului de la racordul 4 conductei de ieºire. Se adaugã cantitatea corectã de ulei refrigerant nou în furtun sau în conductã ºi se reconecteazã corect. (A se vedea Distribuþia uleiului refrigerant pentru cantitãþile specifice). 1. ADAPTOR 2. FURTUN MANOMETRU Distribuþia uleiului refrigerant 3. ULEI 4. STICLÃ DE ULEI FÃRÃ CAPAC PT. A LÃSA GAZUL SÃ SCAPE • SISTEMUL COMPRESORULUI V5 – Necesitã 240 5. ACUMULATOR ml de ulei refrigerent cu vîscozitate 525 în cazul sistemului R-12, ulei refrigerant PAG în cazul Fig. 13 Descãrcarea instalaþiei A/C sistemului R-134a. fãrã instalaþie de încãrcare • Cantitãþile noi de ulei trebuie adãugate în sistem în timpul înlocuirii componentelor dupã cum urmeazã:Descãrcarea sistemului A/C a) Compresor – Dacã mai puþin de 30 ml sîntÎn cazul înlocuirii oricãrei componente a sistemului colectaþi – adãugaþi 60 ml, dacã mai mult de 30refrigerant, sistemul trebuie complet descãrcat de lichid ml sînt colectaþi – adãugaþi aceeaºi cantitate (vezirefrigerant.Întotdeauna se descarcã sistemul pe la Procedurile de colectare de la compresorul V5 înracordul de service de pe partea de joasã presiune. cazul demontãrii).1) Cu contactul motor tãiat se demonteazã capacul b) Evaporator – Adãugaþi 90 ml. protector al racordului de service de pe partea de joasã, c) Condensator – Adãugaþi 30 ml. situat pe acumulator, ºi se conecteazã instalaþia de d) Accumulator – Adãugaþi 105 ml la noul acumulator. încãrcare sau setul de manometre. În lipsa lor e) Pierderi de ulei refrigerant datorate unei scurgeri descãrcarea sistemului se face conectînd încet un mari. furtun de manometru introdus într-o sticlã de ulei, la 1) Dacã încãrcãtura refrigerantã este pierdutã racordul de service (Fig. 13). În timp ce furtunul este brusc datoritã unei scurgeri mari, aproximativ strîns încet pe supapa Schrader, refrigerantul va începe 90 ml de ulei vor ieºi din sistem antrenaþi de sã se descarce din sistem în recipient. Dacã vaporii de lichid refrigerant. Orice defecþiune descãrcarea nu începe se verificã lipsa sau avarierea care cauzeazã o descãrcare bruscã de depresorului supapei Schrader în furtunul racordului. refrigerant este însoþitã de acest fenomen.2) Cu partea de joasã a sistemului complet descãrcatã, se Defecþiunile care produc scurgeri de refrigerant verificã racordul pãrþii de înaltã pentru presiune remanentã. în timp nu sînt însoþite de acest fenomen.3) Dacã existã presiune se încearcã descãrcarea pãrþii 2) Dupã înlocuirea componentului care a produs de înaltã cu aceeaºi procedurã descrisã mai sus. scurgerea masivã se adãugã 90 ml de ulei (Aceastã condiþie indicã o restricþie pe partea de refrigerant nou cu vîscozitate 525 la sistemul înaltã ce trebuie gãsitã ºi reparatã înaintea evacuãrii R-12 sau ulei refrigerant PAG la sistemul R- ºi încãrcãrii sistemului). 134a plus cantitatea cerutã de acest4) Cînd sistemul este complet descãrcat (nu apar vapori component (cum s-a arãtat mai sus). pe furtunul lãsat în jos) se mãsoarã, se înregistreazã 3) Se adãugã uleiul direct în componentul ºi se aruncã uleiul refrigerant colectat. Dacã schimbat dacã e posibil. Dacã aceasta nu e cantitatea mãsuratã este de 15 ml sau mai mult, posibil, se adugã cantitatea de ulei cerutã de aceeaºi cantitate de ulei refrigerant nou trebuie elementul schimbat în acumulator. adãugatã în sistem, plus orice cantitate pierdutã în
 • 44. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–27Ghid de depanare(sistem R-12) Simptoma Cauzã Remediu Martorul de presiune înaltã se • Supapa gaz rezervor • Se deschide aprinde ºi compresorul se închisã • Se înlocuieºte rezervorul opreºte • Rezervorul este complet plin • Se verificã calibrarea plãcii de agent refrigerant sau se consultã fabrica • Se înlocuieºte senzorul Compresorul lucreazã ºi dupã • Senzurul de vacuum (MAP) atingerea vacuumului de 431,8 defect mmHg • Se lasã compresorul sã se Compresorul porneºte dar nu • Temperaturã ridicatã la rãceascã lucreazã în continuare compresor • Se consultã fabrica • Supratemperaturã excesivã • Se îndepãrteazã ºi se • Compresor defect schimbã compresorul • Se adaugã 85 ÷ 113 g ulei • Ulei puþin în compresor refrigerant de vîscozitate 525 prin partea de absorþie a compresorului (în timp ce compresorul funcþioneazã) • Filtrul de la uscãtor e umed • Se schimbã filtrul de la Punctul din centrul indicatorului uscãtor de umiditate nu-ºi schimbã (filtru opþional) • Insuficient agent refrigerant • Se adaugã agent refrigerant culoarea, din galben în verde (dupã 2 ore de funcþionare) în rezervor • Indicatorul de umiditate • Se înlocuieºte indicatorul de decolorat umiditate • Ulei puþin în compresor • Se adaugã 85 ÷ 113 g ulei Compresorul nu duce sistemul refrigerant de vîscozitate la un vacuum de 431,8 mmHg 525 prin partea de absorþie a compresorului (în timp ce compresorul funcþioneazã) • Pierderi din sistem • Se reparã pierderile • Compresor defect • Se îndepãrteazã ºi se schimbã compresorul Agentul refrigerant nu circulã • Supapa lichid rezervor închisã • Se deschide supapa în timpul operaþiei de recir- • Supapa vapori rezervor închisã • Se deschide supapa culare. • Se opreºte pompa, apoi se • Pompa decuplatã reporneºte • Pompa ag. refrig. defectã • Se înlocuieºte pompa
 • 45. 2–28 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERODiagrama test presiune(sistem R-134a) REZULTATE TEST SIMPTOME CONEXE CAUZE PROBABILE REMEDII Dupã oprirea compresorului, presiunea Aer în sistem. Se recupereazã, se evacueazã ºi Descãrcare la suprapresiune cade la aprox. 20 bari rapid, ºi apoi reîncarcã cu cantitatea specificatã. coboarã gradat încet. Nu se vãd bule pe vizorul de sticlã cînd Agent refrigerant excesiv în sistem. Se recupereazã, se evacueazã ºi condensatorul este rãcit de apã reîncarcã cu cantitatea specificatã. Debit redus de aer, sau lipsã, prin • Condensator sau aripioare radiator • Se curãþã. condensator. înfundate • Se verificã tensiunea ºi turaþia la • Condensatorul sau ventilatorul ventilator. radiatorului nu lucreazã bine • Se verificã aºezarea ventilatorului. Conducta cãtre condensator e prea de Curgere strangulatã a ag. refrig. în • Conducte strangulate. fierbinte. sistem Prea multe bule la vizorul de sticlã; Agent refrigerant insuficient în sistem. • Se verificã pierderile. Descãrcare la condensatorul nu este fierbinte. • Se reîncarcã sistemul. presiune prea joasã. Presiunile înaltã ºi joasã sînt oscilante • Supapa de descãrcare compresor Se înlocuieºte compresorul. imediat dupã oprirea compresorului.Cea defectã joasã este mai mare decît normal. • Etanºare compresorului deterioratã. Ieºirea supapei de expansiune nu este • Supapa de expansiune defectã. • Se înlocuieºte. îngheþatã, manometrul de joasã • Umiditate în sistem. • Se recupereazã, se evacueazã ºi presiune indicã vacuum. reîncarcã cu cantitatea specificatã. Presiunea de Insuficient agent refrigerant Se reparã pierderile. Prea multe bule la vizorul de sticlã; Se recupereazã, se evacueazã ºi absorbþie (joasã) condensatorul nu este fierbinte. reîncarcã cu anormal de scãzutã. cantitatea specificatã. Se încarcã dacã e necesar. Supapa de evacuare nu e îngheþatã • Supapa de expansiune îngheþatã Se înlocuioeºte supapa de expansiune conducta de joasã presiune nu e rece. • Supapa de expansiune defectã Manometrul de joasã presiune indicã vacuum. Temperatura de descãrcare e joasã ºi Evaporator îngheþat Se porneºte ventilatorul cu compresorul debitul de aer de la ventilator este oprit, se verificã termostatul . redus. Supapa de expansiune e îngheþatã. Supapa de expansiune înfundatã Se curãþã sau se înlocuiºte Ieºire receptor/uscãtor e rece ºi intrarea Receptor/uscãtor înfundat. Se înlocuieºte caldã (trebuie sã fie calde în timpul funcþionãrii) Furtunul de joasã presiune ºi legãtura • Supapa de expansiune deschide prea Se reparã sau se înlocuieºte. Presiunea de sa sînt mai reci decît temperatura din lung jurul evaporatorului. • Tubul capilar de expansiune desfãcut absorbþie prea ridicatã Presiunea de absorbþie este mai scãzutã Prea mult agent refrigerant în sistem Se recupereazã, se evacueazã ºi cînd condensatorul este rãcit cu apã. reîncarcã cu cantitatea specificatã. Presiunile înaltã ºi joasã.se egalizeazã • Garnitura deterioratã Se înlocuieºte compresorul. imediat dupã oprirea compresorului, ºi • Supapa de presiune înaltã defectã amîndouã manometrele fluctueazã în • Particule strãine în supapa de înaltã timpul funcþionãrii compresorului. presiune. • Aripioare radiator sau condensator • Se curãþã condensatorul ºi radiatorul Debit redus de aer spre condensator înfundate • Se verificã tensiunea ºi turaþia la Presiunile de • Condensatorul sau ventilatorul ventilator. absorbþie ºi de radiatorului nu lucreazã corect • Se verificã aºezarea ventilatorului. descãrcare prea mari Nu sînt bule în dreptul vizorului de sticlã Prea mult agent refrigerant în sistem Se recupereazã, se evacueazã ºi cînd condensatorul este rãcit cu apã reîncarcã cu cantitatea specificatã. Furtunele de joasã presiune ºi zonele Pãrþi ale furtunului de joasã presiune Se reparã sau se înlocuieºte. metalice din capete sînt mai reci decît înfundate sau rãsucite evaporatorul. Presiunile de absorbþie ºi de Conducta de înaltã presiune înfundatã Se reparã sau se înlocuieºte. Temperatura din jurul supapei de descãrcare prea expansiune foarte joasã faþã de cea din scãzute jurul receptor/uscãtor - ului. Pierderi la simeringul arborelui Se înlocuieºte compresorul. Cuplajul compresorului este murdar. compresorului Se strînge ºurubul / se înlocuieºte ªurub(urile) compresorului murdar(e) Pierderi pe lîngã ºurub(uri) compresorul Pierderi de agent refrigerant Garnitura compresorului este uleioasã. Pierderi la garniturã Se înlocuieºte compresorul.
 • 46. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–29Evacuarea ºi încãrcarea sistemului A/C Metoda rezervorului de agent refrigerantDacã sistemul a fost deschis pentru vreo reparaþie sau 1) Se conecteazã setul de manometre J 2375-01,astfel:dacã s-a pierdut din încãrcãturã, sistemul trebuie a) Manometrul de joasã presiune la racordulevacuat înainte de încãrcare. acumulatoruluiEvacuarea ºi încãrcarea este un procedeu combinat, ºi b) Furtunul central al setului la sursa de ag. refrig.toate conductele manometrelor trebuie curãþate de agent c) Manometrul de înaltã presiune la pompa de vacuum.refrigerant înainte de încãrcare. 2) Pt a începe evacuarea sistemului A/C cu pompa deExistã douã procedee de evacuare ºi încãrcare: vacuum ºi setul de manometre (vezi Fig. 14), se deschid1) Metoda staþiei de încãrcare uºor ventilele manometrelor pe partea de înaltã ºi joasã ºi2) Metoda rezervorului. se porneºte pompa de vacuum. Va pompa în sistem pînã cînd la manometrul pãrþii de joasã presiune se va realiza NOTÃ: În nici un caz nu se va folosi alcool în un vacuum de 711,2-736,6 mm încercarea de îndepãrtare a umiditãþii din sistem. În Se noteazã cã în toate procedurile de acest fel, componentele sistemului pot fi evacuare se foloseºte specificarea unui deteriorate,chiar dacã nu imediat. vacuum de 711,2-736,6 mm. Aceastã specifi- caþie e valabilã numai la nivelul mãrii. LaCalibrararea manometrelor fiecare 304,8 m peste nivelul mãrii valoareaÎnaintea evacuãrii se verificã manometrul de joasã va fi micºoratã cu 25,4 mm. La o înãlþime depresiune pt o calibrare corectã ºi se determinã dacã 1524 m e necesar un vacuum de numai 584,2-sistemul de vacuum lucreazã corect. 609,6 mm. Dacã vacuumul prescris nu poateCu manometrul deconectat de la sistemul refrigerant se fi atins se închide ventilul de control alverificã indicareacorectã a centrului punctului „0”de cãtre vacuumului, se opreºte pompa ºi se verificãacul sãu. Ciocãniþi uºor de cîteva ori manometrul pt a pt pierderi la conexiuni sau la pompã.vã asigura cã acul nu e blocat. Se regleazã astfel: 3) Cînd manometrul indicã vacuumul prescris, sistemul1) Se demonteazã capacul manometrului. e complet evacuat. Se închide ventilul manometrului2) Imobilizînd acul manometrului, ajustînd ferm ºurubul pe partea de înaltã ºi se opreºte pompa de vacuum. cu o mînã, se forþeazã cu atenþie aducerea sa în „0”. 4) Se urmãreºte manometrul pe partea de joasã pt Se ciocãne uºor de cîteva ori manometrul pt a se pãstrarea vacuumului timp de 5 (cinci) minute. Dacã verifica mobilitatea acului. Se monteazã capacul. vacuumul se pãstreazã, se deconecteazã furtunul de vacuum de la setul de manometre, apoi se începeVerificarea sistemului de vacuum încãrcarea. Înainte de a conecta pompa de vacuum la sistemul 5) Dacã vacuumul nu e pãstrat timp de 5 min., se A/C, aceasta se leagã la un manometru de joasã încarcã sistemul cu 420 ml agent refrigerant ºi se presiune pt a-i determina capacitatea de vacuum. verificã pierderile. Se redescarcã sistemul ºi se Dacã sistemul nu poate realiza 711,2-736,6 mmHg reparã pierderile, dacã e necesar. Se repetã sau mai mult vacuum, se verificã scãpãrile. Dacã nu procedura de evacuare. existã, trebuie reparatã pompa. Pentru a începe încãrcarea sistemului A/CMetoda staþiei de încãrcare 1) Se porneºte motorul ºi se pune comutatorul suflantei1) A nu se conecta conducta de înaltã presiune la pe „OFF”. sistemul de condiþionare a aerului. 2) Cu recipientul de agent refrigerant rãsturnat, se2) Tot timpul se va þine ventilul de înaltã presiune de deschide supapa acestuia, permiþînd intrarea în pe staþia de încãrcare închisã. sistem prin racordul de joasã presiune a 480 ml de3) Se va executa întregul proces de evacuare ºi agent refrigerant. încãrcare prin racordul de joasã presiune a 3) Imediat dupã introducerea în sistem a celor 480 ml, acumulatorului. se cupleazã compresorul prin apãsarea butonului A/C,4) Urmînd aceste proceduri, se va preveni expunerea cu suflanta pe MAXIM pt a absorbi încãrcãtura de pãrþii de presiune înaltã a sistemului de pe vehicul la agent refrigerant rãmasã. A se vedea specificaþiile deteriorãri accidentale cauzate de o eroare de pt încãrcãtura totalã. comandã a succesiunii ventilelor, în timpul funcþionãrii Operaþia de încãrcare se poate accelera prin folosirea compresorului, la încãrcare. unui ventilator cu debit mare pt a rãci condensatorul. Dacã temperatura condensatorului e menþinutã sub cea a cilindrului de încãrcare, procesul va fi mai rapid.
 • 47. 2–30 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO FOLOSIND DESCHIS ÎN TIMPUL EVACUÃRII ACEAST VENTIL DE ÎNALTÃ PRESIUNE E ÎNCHIS ªI ADAPTOR ªI ÎNCÃRCÃRII PARTEA DE CONDUCTA DECONECTATÃ ÎN TIMPUL DESCÃRCÃRII & PARTEA DE JOASÃ ÎNALTÃ ÎNCÃRCÃRII VENTIL VENTIL POMPÃ DE VACUUM ACUMULATOR ACEAST VENTIL DE ÎNALTÃ SCÃDEREA GREUTÃÞII PE SCALÃ GALERIE SET PRESIUNE E DESCHIS ªI INDICÃ ÎNCÃRCÃTURA ADÃUGATÃ MANOMETRE CONDUCTA POMPEI DE VACUUM CONECTATÃ NUMAI ÎN TIMPUL EVACUÃRII REZERVORUL DE 13,6 KG ARE UN VENTIL DESCHIZÃTOR PROPRIU PRECAUÞIE: ASIGURAÞI-VÃ CÃ IEªIREA VENTILULUI DESCHIZÃTORULUI E ÎNCHISÃ (ÎN SENS ORAR) ÎNAINTE DE A INSTALA DESCHIZÃTORUL LA RECIPIENTUL DE REFRIGERANT DESCHIS ªI RÃSTURNAT ÎN TIMPUL ÎNCÃRCÃRII ÎNCHIS ÎN TIMPUL EVACUÃRII VENTIL - DESCHIZÃTOR PT. REZERVORUL DE 5,44KG Fig. 14 Încãrcarea sistemului cu rezervorul4) Se închide ventilul sursei de refrigerant (motorul funcþionînd, performanþele sistemului. în 30 de sec va curãþa conductele ºi manometrele). 3-7. MONTARE FILTRU/USCÃTOR ÎN5) Cu motorul mergînd se demonteazã adaptorul LINIA DE LICHID furtunului de încãrcare pe partea joasã din racordul Filtrul din linia de lichid eliminã spãlarea cu R-11. Filtrul acumulatorului. Se deºurubeazã rapid pt a evita trebuie schimbat dupã demontãri repetate a tubului de pierderea excesivã de agent refrigerant. expansiune sau dupã înlocuirea compresorului. Filtrul conþine un ecran ºi un element filtrant. Ecranul opreºte ATENÞIE: A nu se scoate niciodatã o conductã de particulele mari ºi fixeazã elementul filtrant. Elementul manometru din adaptor cînd e conectatã la sistemul filtrant opreºte particulele mici ºi filtreazã uleiul refrige- A/C, ci se scoate adaptorul din racord pt a rant. Filtrul trebuie instalat în linia de lichid a evaporato- deconecta o linie. A nu se scoate furtunul de rului între condensator ºi evaporator. Sînt 2 tipuri de încãrcare de la setul de manometre cînd e ataºat filtre: la acumulator. Astfel se va descãrca complet 1) Filtru fãrã orificiu. E folosit cînd filtrul e instalat pe sistemul prin supapa de depresiune Schrader din partea de presiune înaltã a tubului cu orificii. Aceastã racordul pãrþii de joasã ºi poate provoca rãniri montare se preferã dacã spaþiul o permite. datoritã ag. refrig. ce scapã. 2) Filtru cu orificiu. E folosit cînd filtrul e instalat pe par- tea de presiune joasã a tubului cu orificii. Tubul cu 6) Se reaºeazã capacul de protecþie pe racordul orificiu original trebuie schimbat la folosirea acestui acumulatorului. filtru. 7) Se opreºte motorul. Se demontare sau se deconecteazã 8) Se verificã scãpãrile din sistem cu detectorul electronic. 9) Se porneºte motorul. 1) Se determinã lungimea de tãiere a tubului:10) Cu sistemul plin ºi scãpãrile verificate se constatã a) Filtru fãrã orificiu – 50.8 mm. b) Filtru cu orificiu – 69.85 mm. 2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul refrigerant. 3) Se taie terminaþia pãtratã a tubului. 4) Se îndepãrteazã bavurile exterioare cu pila.. 5) Se îndepãrteazã bavurile interioare - a nu se lãsa aºchiile sã cadã în tub.
 • 48. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–31 3-8.REPARARE TUB EXPANSIUNE A Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3/4 2) Se slãbeºte racordul liniei de lichid a intrãrii ROTAÞIE evaporatorului ºi se demonteazã tubul de expansiune cu atenþie, cu un cleºte cu vîrfuri ac. In eventualitatea imposibilitãþii demontãrii tubului de expansiune se urmeazã procedura de mai jos. 1) Îndepãrtaþi cît mai mult posibil din mizeria ºi oxizii de pe racord. 2) Se încãlzeºte cu un suflãtor de aer cald (uscãtor de B pãr sau echivalent) la aproximativ 5 mm de adînciturile liniei de intrare. A nu se încãlzi excesiv. A. INTRODUCEÞI ASTFEL ÞEAVA ÎN CORPUL RACORDULUI B. STRÎNGEÞI RACORDUL FOLOSIND DOUÃ CHEI NOTÃ: Dacã sistemul are un întrerupãtor de presiune aºezat lîngã tubul de expansiune, acesta trebuie Fig. 15 Montarea filtrului pe conductã demontat înaintea încãlzirii pt a nu-l deteriora. NOTÃ: Aºchiile metalice pãtrunse în þevile sistemului 3) În timpul încãlzirii, cu ajutorul cheii de demontare a provoacã uzura rapidã ºi defectarea sistemului. tubului, rotiþi ºi miºcaþi uºor înainte ºi înapoi tubul de expansiune pentru a-l degripa ºi a-l demonta in vederea schimbãrii sale. Se monteazã sau se conecteazã1) Întrerupãtorul.2) Conexiunile electrice la întrerupãtor ºi ansamblul furtunelor la compresor.3) Cablul negativ al bateriei4) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul. Montarea conductelor de aluminiu: Instrucþiunile de montare sînt incluse în set.1) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.2) Dacã e posibil aºezaþi instalaþia într-un loc (scobitura aripii) care sã permitã o fixare corectã ºi o uºoarã 7 manevrare.3) Se îndepãrteazã o porþiune de 120 mm din conductã. Se îndepãrteazã aºchiile din interiorul tãieturii.4) Se introduce conducta pînã la fund în racordul filtrului. Dacã racordul trebuie ansamblat, capul conic al A. LINIE VAPORI DE ÎNALTÃ PRESIUNE FIERBINÞI inelului intrã în corpul racordului. B. CURGEREA AGENTULUI REFRIGERANT R-125) Se strînge piuliþa racordului la mînã, dupã care cu C. LINIE DE ABSORBÞIE VAPORI RECI DE JOASÃ PRESIUNE cheia se mai strînge încã 3/4 ture,imobilizîndu-se cu D. LINIE DE LICHID CALD DE ÎNALTÃ PRESIUNE o altã cheie filtrul. E. RACORD SERVICE PE PARTEA DE ÎNALTÃ PRESIUNE F. RACORD SERVICE PE PARTEA DE JOASÃ PRESIUNE6) Se repetã procedeul ºi pentru celãlalt racord de linie 1. COMPRESOR al filtrului. 2. CONDENSATOR7) Se evacueazã/reîncarcã sistemul cu procedura 3. EVAPORATOR recomandatã folosind în plus 420ml lichid refriger- 4. ACUMULATOR 5. TUB DE EXPANSIUNE ant pentru a compensa volumul filtrului.Dacã 6. SUPAPÃ DE SUPRAPRESIUNE sistemul a fost masiv contaminat schimbarea tubului 7. ÎNTRERUPÃTOR DE JOASÃ PRESIUNE de expansiune este obligatorie. Fig. 16 Circuitul ºi componentele sistemului A/C
 • 49. 2–32 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO Se monteazã sau se conecteazã 1) Mai întîi se instaleazã tubul cu capãtul filtrant scurt în faþã. 2) Se instaleazã liniile de lichid ºi se strîng la cuplurile specificate în diagrama din figura 11. 3) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul. 3-9. REPARAÞII ANSAMBLU ACUMULATOR Ansamblul acumulator din sistemul refrigerant are un set de înlocuire care include cele douã garnituri torice (pt legãturile de intrare ºi ieºire). Desicantul din interiorul carcasei nu se înlocuiºte separat - e parte a ansamblului acumulator etanº. A se vedea DISTRIBUÞIA ULEIULUI REFRIGERANT pt condiþiile în care se face demontarea acumulatorului de pe vehicul în vederea mãsurãrii VEDERE LATERALÃ cantitãþii de ulei prezente în interiorul acumulatorului. A. SUFLANTÃ Ansmblul acumulator se va schimba numai în cazul în B. VOLET ADMISIE AER care: C. VOLET ÎNCÃLZIRE SAU A/C 1) Este gãsitã o perforaþie în acumulator care cauzeazã D. VOLET DISTRIBUÞIE pierderi. E. VOLET DEZGHEÞARE F. RADIATOR ÎNCÃLZIRE 2) La montãri ºi demontãri repetate ale ecranului tubului G. EVAPORATOR de expansiune. 3) Evaporatorul se defecteazã datoritã coroziunii in- Fig. 17 Sistemul A/C în secþiune terne. NU SE VA ÎNLOCUI ansamblul acumulator cînd:4) Se curãþã interiorul þevii de intrare în acumulator cu 1) Este gãsitã numai o zgîrieturã pe carcasa exterioarã R-11. a acumulatorului.5) Se adaugã 28,4 g ulei refrigerant de vîscozitate 525 2) Vehiculul este implicat într-o coliziune ºi nu s-au în cazul sistemului R-12 sau ulei refrigerant PAG în produs perforãri ale acumulatorului. O linie de refri- cazul sistemului R-134a. gerant deschisã trebuie sã fie captatã sau bandajatã6) Se unge noul tub cu orificiu ºi garnitura toricã cu ulei strîns cu plastic (scotch). refrigerant de vîscozitate 525 pentru sistemul R-12 NOTÃ: Se strîng toate conexiunile de tuburi aºa cum sau PAG pentru sistemul R-134a ºi se introduc în se aratã în Fig. 11, Diagrama de cupluri pt conducte þeava de intrare. Se va instala în ordine corectã ºi furtune. Cuplul excesiv sau insuficient la strîngere (ecranul mai mic mai întîi). poate produce deformarea elementelor de legãturã, în ambele cazuri putînd apare pierderi de agent re- frigerant.
 • 50. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–334. SERVICE PE VEHICUL4-1. SISTEMUL ELECTRIC 4-2. CAPACITATE DE ÎNCÃRCARE CUSchemele electrice ºi indicaþiile de depanare cu privire LICHID REFRIGERANTla sistemul electric asociat controlului sistemului A/C ºi ESPERO........840±50 g (sistem R-12)funcþionãrii compresorului se aflã în capitolul 14. .........730±20 g (sistem R-134a) 11 7 10 9 5 6 17 4 1 8 16 12 3 13 14 15 18 2 19 1. BLOC VENTILAÞIE; JONCÞIUNE SUPERIOARà 2. FURTUN VENTILAÞIE STÎNGA 3. FURTUN VENTILAÞIE DREAPTA 4. FURTUN DEZGHEÞARE STÎNGA 5. FURTUN DEZGHEÞARE DREAPTA 6. FURTUN DEZGHEÞARE LATERALà STÎNGA 13. CAPAC AJUTAJ AER UªÃ STÎNGA 7. FURTUN DEZGHEÞARE LATERALà DREAPTA 14. FURTUN AJUTAJ AER UªÃ STÎNGA 8. CONDUCTà AER PANOU INSTRUMENTE STÎNGA 15. AJUTAJ AER UªÃ STÎNGA 9. CONDUCTà AER PANOU INSTRUMENTE DREAPTA 16. FURTUN DEZGHEÞARE LATERAL STÎNGA 10. ANSAMBLU GRILà AJUTAJ DEZGHEÞARE STÎNGA 17. GRILà DEZGHEÞARE UªÃ STÎNGA 11. ANSAMBLU GRILà AJUTAJ DEZGHEÞARE DREAPTA 18. ANSAMBLU COMUTATOARE REGLARE OGLINDà LATERALà 12. RAMà GRILà PANOU INSTRUMENTE STÎNGA 19. CONECTOR AJUTAJ AER SPATE Fig. 21 Componentele distribuþiei aerului
 • 51. 2–34 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO4-3. REGLARE CABLU TEMPERATURà 3) Cablul de control al temperaturii la levierul de acþionare ºi la distribuitorul de aer.Reglarea se face dupã ce ambele capete ale cablului 4) Capac carcasã încãlzitor lateral (116) cu cele douãau fost conectate ºi asigurate corect. elemente de fixare ºi se îndreaptã clema.1) Se poziþioneazã butonul de control temperaturã astfel 5) Placa faþã consolã podea ºi partea centru faþã a încît capãtul lui de jos sã fie lîngã maxim rece la cosolei (vezi cap. 14). sfîrºit de cursã. 6) Panoul cutiei (vezi cap. 14).2) Se regleazã conexiunea levierul de acþionare ajunge 7) Fixare schimbãtor viteze(numai la cutia manuala) la 25,4 mm de capãtul cursei. 8) Cablul de la borna negativã a bateriei.3) Se comutã butonul de temperaturã între poziþia maxim cald ºi maxim rece.Dacã levierul nu revine brusc sau depãºeºte 25,4 mm la revenire se repetã 4-5. CARCASà SUFLANTà A/C paºii 2 & 3. Se demonteazã sau se deconecteazã4-4. ANSAMBLUL DE COMANDà 1) Cablul de la borna negativã a bateriei. 2) Ansamblu curãþãtor aer. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 22 3) Conectori electrici.pînã 24) 4) Furtunul de vacuum de la senzorul de vacuum.1) Cablul de la borna negativã a bateriei. 5) Rezistenþã motor suflantã.2) Fixare schimbãtor viteze(numai la cutia manuala) 6) Furtunul de vacuum de la galeria de admisie.3) Panoul cutiei (vezi cap. 14). 7) Patru piuliþe, ºuruburile etanºate ºi carcasa.4) Placa faþã consolã podea ºi partea centru faþã a cosolei (vezi cap. 14). Se monteazã sau se conecteazã5) Cele douã elemente de fixare,se îndoaie clema,se 1) Se poziþioneazã carcasa cu primul ºurub. scoate capacul (116). 2) Cele patru piuliþe ºi ºurubul rãmas.6) Cablul control temperaturã din levierul de acþionare 3) Furtunul de vacuum la galeria de admisie. (118) ºi distribuitorul de aer. 4) Rezistenþã motor suflantã.7) Se deºurubeazã ºurubul de sub unitatea de control(121). 5) Furtunul de vacuum la senzorul de vacuum.8) Conectorii ºi comenzile electrice ºi vacumatice(120). 6) Conectori electrici. Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 20 pînã 7) Ansamblu curãþãtor aer.la 24) 8) Cablul de la borna negativã a bateriei.1) Conectorii electrici ºi vacumatici.2) Unitatea de control(120) cu ºurubul(121). 117 115 A B 119 118 116 117. ªURUB FIXARE CUTIW MÃNUªI 118. LEVIER CONTROL TEMPERATURà A 119 CLEMà CABLU A. ELEMENT FIXARE B. CLEMà 115. PANOU CUTIE MÃNUªI Fig. 23 Demontare cablu temperaturã 116. CAPAC CUTIE ÎNCÃLZITOR Fig. 22 Capac cutie încãlzitor lateral
 • 52. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–35 120 C E B 122 121 A D A. SE INSTALEAZÃ ªURUBUL MAI ÎNTÎI B. ªURUB 120. UNITATE COMANDÃ CLIMATIZARE C. SENZOR ªI FURTUNURI DE VACUUM 121. ªURUB D. PIULIÞÃ 122. CONSOLÃ E. CARCASÃ SUFLANTÃ Fig. 24 Demontare unitate comandã climatizare Fig. 25 Motor ºi carcasã suflantã4-6. MOTOR SUFLANTÃ 4-9. COMUTATOR COMANDÃ MODURI Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 23) Se demonteazã sau se deconecteazã1) Cablu bornã negativã baterie. 1) Cablu bornã negativã baterie.2) Conexiuni electrice la motor. 2) Ansmablu comandã climatizare.3) Furtun de aer de la carcasa motor. 3) Conectorii la comutator ai cablului ºi vacuumului4) ªuruburi de prindere motor suflantã la carcasã. 4) ªuruburile de fixare ºi comutatorul.5) Ansamblu motor suflantã ºi ventilator.6) Piuliþa fixare ventilator, se separã motorul de ventilator. Se monteazã sau se conecteazã Se monteazã sau se conecteazã 1) Comutator. 2) Conectorii cablului ºi vacuumului1) Ventilator suflantã pe motor. 3) Ansamblul comandã climatizare.2) Ansamblu motor suflantã ºi ventilator. 4) Cablu bornã negativã baterie.3) Furtun de aer la carcasa motor.4) Conexiuni electrice la motor suflantã. 4-10. BUTON COMANDÃ TEMPERATURÃ5) Cablu bornã negativã baterie. Se demonteazã sau se deconecteazã4-7. RELEU VITEZÃ MARE SUFLANTÃ 1) Cablu bornã negativã baterie.Acest releu este amplasat în cutia cu siguranþe. 2) Ansamblul comandã A/C. 3) Cablu comandã temperaturã.4-8. REZISTENÞÃ SUFLANTÃ 4) ªuruburile de fixare ºi butonul.Se aflã montatã în carcasa suflantei. Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã 1) ªuruburile de fixare ºi butonul.1) Conectorul rezistenþei. 2) Cablu comandã temperaturã.2) Cele douã ºuruburi de fixare ºi rezistenþa. 3) Ansamblul comandã climatizare. 4) Cablu bornã negativã baterie. Se monteazã sau se conecteazã1) Rezistenþã.2) Cablu rezistenþã.
 • 53. 2–36 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 5 4 9 7 A 8 A. BLOC RACORD 4. ACUMULATOR 8. ÎNTRERUPÃTOR PRESIUNE ÎNALTà 5. TUB DE EXPANSIUNE CU ORIFICIU 9. COMUTATOR CICLARE VENTILATOR 7. ÎNTRERUPÃTOR PRESIUNE JOASà Fig. 26 Întrerupãtoare ventilator rãcire motor Fig. 27 Întrerupãtor presiune joasã tr. a II-a ºi presiune înaltã pe compresor4-11. ÎNTRERUPÃTOARE VENTILATOR RÃCIRE NOTÃ: La schimbarea întrerupãtorului de presiune MOTOR TR. II ªI PRESIUNE ÎNALTà joasã(7), trebuie montatã o garniturã toricã nouã ºi întrerupãtorul trebuie strîns la 10 Nm. A nu se depãºi acest cuplu. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 26)1) Cablu bornã negativã baterie.2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul de rãcire. Se monteazã sau se conecteazã3) Se ridicã vehiculul. 1) Întrerupãtor(7).4) Scutul de cãldurã din cele 3 ºuruburi. 2) Conexiuni electrice.5) Suport. 3) Cablu bornã negativã baterie.6) Conexiunile electrice la întrerupãtoare. 4) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.7) Întrerupãtoarele de pe capacul spate al compresorului. Se monteazã sau se conecteazã 4-13. VOLET SELECTARE SURSà DE AER1) Întrerupãtor(8) ºi/sau (9) cu garnituri torice noi. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 28)2) Conexiuni electrice3) Suport. (numai la presiune înaltã). 1) Cablu bornã negativã baterie.4) Scut de cãldurã 2) Braþ ºtergãtor (vezi cap. 14).5) Se coboarã vehiculul. 3) ªuruburi ºi pãrþi deflector de vînt.6) Cablu bornã negativã baterie. 4) Furtune diuze de apã ºi garniturile de pe panou.7) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 5) Senzor de vacuum ºi cleme de fixare a cablului.8) Se verificã pierderile. 6) Deflector de apã. 7) Linii de vacuum.4-12. ÎNTRERUPÃTOR DE JOASà PRESIUNE 8) Patru ºuruburi(124) ºi voletul(123). Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 27) 1) Volet(123).1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Linii de vacuum.2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul de rãcire. 3) Deflector de apã.3) Conexiuni electrice. 4) Senzor de vacuum ºi cleme de fixare a cablului.4) Întrerupãtor(7) de la linie. 5) Furtune diuze de apã ºi garniturile de pe panou.
 • 54. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–37 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3) Conexiunea tubului de expansiune. 4) Se ridicã vehiculul. 5) Racordul acumulatorului spre tubul de expansiune. 123 Se monteazã sau se conecteazã 1) Tubul cu orificiu la evaporator(3). 2) Se coboarã vehiculul. 3) Legãtura tubului la orificiu. 4) Cablu bornã negativã baterie. 5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 124 6) Se verificã scãpãrile. 4-17. CONDUCTA DE LA EVAPORATOR 124 LA ACUMULATOR 123. VOLET SELECTARE SURSÃ DE AER Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29) 124. ªURUB 1) Cablu bornã negativã baterie. Fig. 28 Demontare volet selectare sursã de aer 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3) Legãturã tub la acumulator(4).6) Jumãtãþi deflector de vînt. 4) Se ridicã vehiculul.7) Braþe ºtergãtor. 5) Legãturã tub la evaporator(3).8) Cablu bornã negativã baterie. Se monteazã sau se conecteazã4-14. REZERVOR COMANDÃ VACUUM A/C 1) Legãturã tub la evaporator(3). 2) Se coboarã vehiculul. Se demonteazã sau se deconecteazã 3) Legãturã tub la acumulator(4).1) Furtune de vacuum de la rezervor. 4) Cablu bornã negativã baterie.2) ªuruburi de prindere rezervor la voletul(123). 5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.3) Rezervor. 6) Se verificã scãpãrile. Se monteazã sau se conecteazã B1) Rezervor la supapa de recirculare.2) Volet selectare sursã de aer.3) Furtune de vacuum. A4-15. TUBUL CU ORIFICIU Se inspecteazã(Fig. 29)Tubul de expansiune e aºezat în linia de refrigerant întreevaporator ºi condensator. Repararea lui este tratatãîn capitolul: REPARAREA TUBULUI DE EXPANSIUNE(ORIFICIU).4-16. CONDUCTA DE LA EVAPORATOR A. DE LA TUBUL DE EXPANSIUNE LA EVAPORATOR B. DE LA EVAPORATOR LA CONDENSATOR LA TUBUL DE EXPANSIUNE Fig. 29 Demontare linii refrigerant de pe panou Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29)1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
 • 55. 2–38 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO4-18. FURTUNE ÎNCÃLZITOR Se monteazã sau se conecteazã 1) Încãlzitor(127). Se demonteazã sau se deconecteazã 2) Capac încãlzitor(126).1) Se goleºte parþial sistemul de rãcire motor. 3) Capac carcasã încãlzitor(116).2) Furtune. 4) Capac carcasã încãlzitor lateral(dacã se poate). 5) Panou insonorizant(125). Se monteazã sau se conecteazã 6) Cutie mãnuºi.1) Furtune. 7) Consolã centralã faþã ºi placã mobilã.2) Se umple sistemul de rãcire ºi se verificã scãpãrile. 8) Etajerã.4-19. ÎNCÃLZITOR 115 Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29pînã la 35)1) Cablu bornã negativã baterie.2) Se stranguleazã furtunele de la încãlzitor cu cleme.3) Furtune de la încãlzitor.4) Furtun golire evaporator din carcasa încãlzitorului. B5) Fixare schimbãtor viteze(la transmisia manualã)6) Etajerã(vezi cap. 14). 1167) Placã mobilã faþã consolã podea ºi consola centru faþã(vezi cap. 14). 8) Douã strapuri, douã ºuruburi de la cutie A mãnuºi(117). 9) Elemente fixare panou insonorizant ºi panoul(125). A. ELEMENT FIXARE10) Elemente de fixare, se îndoaie clema ºi se B. CLEMÃ demonteazã capacul carcasã lateralã 115. PANOU CUTIE MÃNUªI încãlzitor(116). 116. CAPAC CARCASÃ ÎNCÃLZITOR A Fig. 31 Demontare capac carcasã încãlzitor lateral 117 A B 116 125 A A. DETALIU ELEMENT FIXARE B. AMPLASÃRI ELEMENTE FIXARE 117. PRINDERE ªURUBURI CUTIE MÃNUªI 125. PANOU INSONORIZANT A. CLEMÃ 116. CAPAC CARCASÃ ÎNCÃLZITOR Fig. 30 Panou insonorizant Fig. 32 Demontare capac carcasã încãlzitor11) Trei cleme ºi capac carcasã încãlzitor(116).12) Nouã ºuruburi ºi capac carcasã încãlzitor(116). 9) Fixare schimbãtor vitezã(la transmisia manualã).13) Trei cleme încãlzitor ºi încãlzitorul. 10) Furtune ºi panou suport. 11) Se umple sistemul de rãcire.
 • 56. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–3912) Se verificã pierderile. 5) Trei ºuruburi de la capac evaporator ºi capacul13) Cablu bornã negativã baterie. evaporatorului(129). 6) ªuruburi etanºate de fixare evaporator. 7) Cleme etanºe de pe þeavã. 8) Evaporator (3). A A 126 A 129 A A A A. ªURUB 126. CAPAC ÎNCÃLZITOR Fig. 33 Demontare capac încãlzitor A. ªURUB 129. CAPAC EVAPORATOR 127 128 Fig. 35 Demontare capac evaporator 3 128 B 128 127. ÎNCÃLZITOR 128. CLEME ÎNCÃLZITOR Fig. 34 Demontare încãlzitor A. CLEMÃ B. ªURUB 3. EVAPORATOR4-20. EVAPORATOR Fig. 36 Demontare evaporator Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 34la 37) Se monteazã sau se conecteazã1) Cablu bornã negativã baterie. 1) Evaporator (3).2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 2) Cleme þeavã.3) Încãlzitor(127). 3) Suport ºi ºuruburi.4) Þeava dintre acumulator ºi evaporator ºi tubul cu 4) Capac evaporator (129). orificiu de la evaporator ºi panou suport.
 • 57. 2–40 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO5) Þeava dintre acumulator ºi evaporator ºi tubul cu 6) Ansamblu de furtune cuplate. orificiu de la evaporator ºi panou suport.6) Încãlzitor(127). Se monteazã sau se conecteazã7) Cablu bornã negativã baterie. 1) Ansanblu de furtune cuplate, la compresor.8) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 2) Scut cãldurã.9) Se verificã pierderile. 3) Se coboarã vehiculul ºi se ataºeazã furtunele. 4) Cablu bornã negativã baterie. 5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 6) Se verificã pierderile. A 4-22. ACUMULATOR Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 39) 2 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3) Furtunul de la acumulator la evaporator . 4) Furtunul de la acumulator la condensator. B 5) Se închid sau se strîng conexiunile deschise. A. SE FOLOSESC DOUÃ CHEI 6) ªuruburi prindere acumulator. B. ÞEAVÃ DE LA COMPRESOR LA CONDENSATOR 7) Acumulator(4). 2. CONDENSATOR NOTÃ: A nu se deteriora izolaþia. Fig. 37 Furtun de la compresor la condensator Se monteazã sau se conecteazã 1) Dacã se instaleazã un acumulator nou, se adaugã A 105 ml de ulei refrigerant curat în cel nou. 2) ªuruburi suport acumulator. B 4 B 4 A. SE FOLOSESC DOUÃ CHEI B. ÞEAVÃ DE LA ACUMULATOR LA COMPRESOR 4. ACUMULATOR A C Fig. 38 De la acumulator la compresor4-21. ANSAMBLU FURTUNE A/C Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 37 A. ÞEAVÃ DE LA ACUMULATOR LA COMPRESORºi 38) B. ÞEAVÃ DE LA EVAPORATOR LA ACUMULATOR1) Cablu bornã negativã baterie. C. ªURUB 4. ACUMULATOR2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.3) Ansamblu furtune între ieºire acumulator, intrare Fig. 39 Montare acumulator condensator ºi capac spate compresor. NOTÃ: A nu se strînge acumulatorul nou înaintea4) Se ridicã vehiculul. conectãrii liniilor.5) Scut cãldurã.
 • 58. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–413) Furtunul de la acumulator la condensator. Se strîng4) Furtunul de la acumulator la evaporator.5) Cablu bornã negativã baterie. • Piuliþe scut cãldurã la 35 Nm.6) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. • ªurub suport la 45 Nm.7) Se verificã pierderile. Se regleazã4-23. COMPRESOR • Se tensioneazã cureaua de acþionare la 400 N ± ± 50 N Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 40 7) ªurub pivotant de întindere(132).ºi 41) Se strînge1) Cablu bornã negativã baterie.2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. • ªurubul la 32 Nm.3) Se ridicã vehiculul. 8) ªuruburi prindere compresor.4) Piuliþe scut cãldurã, ºurub suport(130), scut cãldurã 9) Se coboarã vehiculul. ºi suport. 10) Cablu bornã negativã baterie. 5) Conexiuni electrice la compresor. 11) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 6) Bloc racord compresor. Se inspecteazã 7) Se slãbesc ºuruburile faþã spate ale suportului(131) ºi piuliþa de reglaj(133). • Pentru pierderi. Dacã se descoperã, se reparã 8) ªurub pivotant de întindere(132). se evacueazã ºi se reîncarcã sistemul A/C. 9) Curea de acþionare(135).10) ªurub suport faþã - spate ºi compresorul(1). 4-24. CONDENSATOR Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 411) ªuruburi compresor. ºi 42) Se strîng 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. • ªurub suport faþã compresor la 35 Nm. 3) Furtun inferior (lichid de rãcire) motor. • ªurub suport spate compresor la 25 Nm. 4) Furtun superior (lichid de rãcire) motor.2) Curea de acþionare(135). 5) Se mutã rezervorul servodirecþiei (dacã existã) în3) ªurub pivotant de întindere(132) fãrã a forþa. faþa suportului.4) Bloc racord compresor. 6) Radiator motor(vezi cap. Rãcirea motorului)5) Conexiuni electrice la compresor. 7) Cabluri ventilator de rãcire.6) Scut cãldurã ºi suport. 8) Conectorul întrerupãtorului de joasã presiune(7). 9) Conducta dintre condensator ºi evaporator de la tubul cu orificiu. 10) Furtun dintre compresor ºi acumulator de la capacul acumulatorului. 11) Furtun dintre condensator ºi compresor de la condensator 130 12) ªuruburi þeavã. 13) Douã ºuruburi. A 14) Condensator(2). 15) Tub cu orificiu de la condensator. Se monteazã sau se conecteazã B 1) Tub cu orificiu de la condensator. 2) Condensator(2). 3) Douã ºuruburi. 4) Tub în clema de fixare. A. SCUT CÃLDURÃ B. PIULIÞÃ 5) Furtun dintre condensator ºi compresor la condensator 130. ªURUB SUPORT COMPRESOR 6) Furtun dintre compresor ºi acumulator la acumulator. Fig. 40 Scut cãldurã ºi suport 7) Conducta dintre condensator/evaporator la tubul cu orificiu. 8) Conectorul întrerupãtorului de joasã presiune(7). 9) Cabluri ventilator de rãcire. 10) Radiator(vezi cap. Rãcirea motorului).
 • 59. 2–42 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO A