• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Johannes 19
 

Johannes 19

on

 • 1,717 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,717
Views on SlideShare
296
Embed Views
1,421

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 1,421

http://www.da-ath.nl 1302
http://da-ath.nl 119

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Johannes 19 Johannes 19 Presentation Transcript

  • De Heer Jezus en Pilatus Johannes 19:1-16
  • Johannes18:1 – 19:30 Zijn dood en wat voorafging19:31-41 Zijn begrafenis20:1-31 Zijn opstanding
  • Discussie: bent U de koning van de Joden? 18:1–11 Arrestatie 18:12-27 Proces voor Annas en Kajafas 18:28-19:16 Proces voor Pilatus 19:17-30 Kruisiging
  • Discussie: bent U de koning van de Joden?18:28-32 Pilatus en de Joden 18:33-38 Pilatus’ onderzoek18:38-40 Pilatus stelt vrijlating voor 19:1-3 Geseling
  • Discussie: bent U de koning van de Joden? 19:1-3 Geseling19:4-7 Pilatus en de Joden – geen schuld 19:8-11 Verder onderzoek19:12-14 Pilatus stelt vrijlating voor 19:15,16 Overlevering tot de dood
  • 19:1 Toen nam Pilatus dan Jezus en -geselde Hem. sober verslagPilatus: met werpspies gewapend
  • 19:2 En de soldaten vlochten een krans vandoornen en zetten die op Zijn hoofd,doornen krans – gevlochten
  • 19:2en zij deden Hem een purperenbovenkleed om.. Purper = blauw en rood blauw  hemel rood  aarde kleur vd middelaar
  • onze Redder, God,die wil dat alle mensen gered worden en toterkenning van de waarheid komen.Want er is één God, en één Middelaar vanGod en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5,6
  • 19:3 en zeiden: verheug je, Koning vande Joden! En zij gaven Hem slagen in hetgezicht.slagen in het gezicht –opdat Hij niet meer kon sprekenHij, die het Woord is geen Woord  geen leven, geen licht!
  • 19:4 Pilatus dan kwam weer naar buiten en zeitegen hen: Zie, ik breng Hem tot jullie naarbuiten, opdat jullie weten dat ik geenoorzaak/fout in Hem vind. geen oorzaak/fout in Hem vind 3x  18:38; 19:4,6
  • Zie, de mens! – de oude mensheid de laatste Adam19:5 Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkrans op en het purperen bovenkleed aan.En hij zei tegen hen: Zie, de Mens!
  • Kruisig, kruisig!indien de overstengeweten hadden…1 Corinthiërs 2:7,8 19:6 ….de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig,kruisig!
  • Nemen jullie Hem en kruisig Hem, wantik vind geen oorzaak/fout in Hem 19:6 Deze, overgegeven in het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God, hebben jullie, door de handen van wettelozen aan het kruis gespijkerd, gedood. Handelingen 2:23
  • 19:7 De Joden antwoordden hem: Wij hebbeneen wet en volgens onze wet moet Hijsterven, want Hij heeft zichzelf Gods Zoongemaakt.
  • 19:8 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesdTiberius was keizerin Rome de Joden Wat nu?Pilatus: stadhouder/procuratorvan Judea
  • Waar komt U vandaan? (Waar gaat U naartoe?) Wie is Hij? Elia? De profeet?19:9 en hij ging opnieuw het praetorium in en zei tegenJezus:Waar komt U vandaan?Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
  • 19:10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik volmacht heb U te kruisigen, en vol- macht heb U los te laten?Pilatus, naar Romeins bestuur – hij had gelijk,had volmacht om Hem te kruisigen of los te laten.Elke overheid is onder God (Romeinen 13:1)
  • 19:11Jezus antwoordde: U zou geen volmacht tegen Mijhebben, als het u niet van boven gegeven was Pilatus : kon niets doen, tenzij het hem gegeven was – door God antwoord is: geloof
  • 19:11 daarom heeft hij die Mij aan uovergeleverd heeft, een grotere zonde-Juda(s) Sanhedrin / Kajafas  Pilatus
  • Joden Keizer Pilatus19:12 Van toen af probeerde Pilatus Hemlos te laten, maar de Joden schreeuwden:Als u deze loslaat, bent u niet de vriend vande keizer; iedereen die zichzelf koningmaakt, verzet zich tegen de keizer.
  • 19:13 Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, brachthij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, opde plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in hetHebreeuws Gabbatha.Lithostrotos: steen-strooiselGabbatha: verheven, kale plek op hoofd
  • 19:14 En het was de voorbereiding vanhet Pascha, ongeveer het derde uur; enhij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! Zie, uw Koning! Hij was toen het Paaslam, tevoren gekend vóór de ne- derwerping van de wereld
  • 19:15Maar zij schreeuwden: Weg, weg, kruisigHem! Pilatus zei tegen hen:Zal ik uw Koning kruisigen?De overpriesters antwoordden:Wij hebben geen koning dan de keizer! De zondeloze overgeleverd om gekruisigd te worden voor heel de mensheid woedende menigte – aangestuurd door de tegenwerker
  • 19:16 Toen leverde hij Hem dan aan henover om gekruisigd te worden.En zij namen Jezus mee en leidden Hemweg. God maakte vrede door het bloed van kruis - verzoening