Johannes 19

1,769 views
1,662 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,450
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Johannes 19

 1. 1. De Heer Jezus en Pilatus Johannes 19:1-16
 2. 2. Johannes18:1 – 19:30 Zijn dood en wat voorafging19:31-41 Zijn begrafenis20:1-31 Zijn opstanding
 3. 3. Discussie: bent U de koning van de Joden? 18:1–11 Arrestatie 18:12-27 Proces voor Annas en Kajafas 18:28-19:16 Proces voor Pilatus 19:17-30 Kruisiging
 4. 4. Discussie: bent U de koning van de Joden?18:28-32 Pilatus en de Joden 18:33-38 Pilatus’ onderzoek18:38-40 Pilatus stelt vrijlating voor 19:1-3 Geseling
 5. 5. Discussie: bent U de koning van de Joden? 19:1-3 Geseling19:4-7 Pilatus en de Joden – geen schuld 19:8-11 Verder onderzoek19:12-14 Pilatus stelt vrijlating voor 19:15,16 Overlevering tot de dood
 6. 6. 19:1 Toen nam Pilatus dan Jezus en -geselde Hem. sober verslagPilatus: met werpspies gewapend
 7. 7. 19:2 En de soldaten vlochten een krans vandoornen en zetten die op Zijn hoofd,doornen krans – gevlochten
 8. 8. 19:2en zij deden Hem een purperenbovenkleed om.. Purper = blauw en rood blauw  hemel rood  aarde kleur vd middelaar
 9. 9. onze Redder, God,die wil dat alle mensen gered worden en toterkenning van de waarheid komen.Want er is één God, en één Middelaar vanGod en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5,6
 10. 10. 19:3 en zeiden: verheug je, Koning vande Joden! En zij gaven Hem slagen in hetgezicht.slagen in het gezicht –opdat Hij niet meer kon sprekenHij, die het Woord is geen Woord  geen leven, geen licht!
 11. 11. 19:4 Pilatus dan kwam weer naar buiten en zeitegen hen: Zie, ik breng Hem tot jullie naarbuiten, opdat jullie weten dat ik geenoorzaak/fout in Hem vind. geen oorzaak/fout in Hem vind 3x  18:38; 19:4,6
 12. 12. Zie, de mens! – de oude mensheid de laatste Adam19:5 Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkrans op en het purperen bovenkleed aan.En hij zei tegen hen: Zie, de Mens!
 13. 13. Kruisig, kruisig!indien de overstengeweten hadden…1 Corinthiërs 2:7,8 19:6 ….de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig,kruisig!
 14. 14. Nemen jullie Hem en kruisig Hem, wantik vind geen oorzaak/fout in Hem 19:6 Deze, overgegeven in het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God, hebben jullie, door de handen van wettelozen aan het kruis gespijkerd, gedood. Handelingen 2:23
 15. 15. 19:7 De Joden antwoordden hem: Wij hebbeneen wet en volgens onze wet moet Hijsterven, want Hij heeft zichzelf Gods Zoongemaakt.
 16. 16. 19:8 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesdTiberius was keizerin Rome de Joden Wat nu?Pilatus: stadhouder/procuratorvan Judea
 17. 17. Waar komt U vandaan? (Waar gaat U naartoe?) Wie is Hij? Elia? De profeet?19:9 en hij ging opnieuw het praetorium in en zei tegenJezus:Waar komt U vandaan?Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
 18. 18. 19:10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik volmacht heb U te kruisigen, en vol- macht heb U los te laten?Pilatus, naar Romeins bestuur – hij had gelijk,had volmacht om Hem te kruisigen of los te laten.Elke overheid is onder God (Romeinen 13:1)
 19. 19. 19:11Jezus antwoordde: U zou geen volmacht tegen Mijhebben, als het u niet van boven gegeven was Pilatus : kon niets doen, tenzij het hem gegeven was – door God antwoord is: geloof
 20. 20. 19:11 daarom heeft hij die Mij aan uovergeleverd heeft, een grotere zonde-Juda(s) Sanhedrin / Kajafas  Pilatus
 21. 21. Joden Keizer Pilatus19:12 Van toen af probeerde Pilatus Hemlos te laten, maar de Joden schreeuwden:Als u deze loslaat, bent u niet de vriend vande keizer; iedereen die zichzelf koningmaakt, verzet zich tegen de keizer.
 22. 22. 19:13 Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, brachthij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, opde plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in hetHebreeuws Gabbatha.Lithostrotos: steen-strooiselGabbatha: verheven, kale plek op hoofd
 23. 23. 19:14 En het was de voorbereiding vanhet Pascha, ongeveer het derde uur; enhij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! Zie, uw Koning! Hij was toen het Paaslam, tevoren gekend vóór de ne- derwerping van de wereld
 24. 24. 19:15Maar zij schreeuwden: Weg, weg, kruisigHem! Pilatus zei tegen hen:Zal ik uw Koning kruisigen?De overpriesters antwoordden:Wij hebben geen koning dan de keizer! De zondeloze overgeleverd om gekruisigd te worden voor heel de mensheid woedende menigte – aangestuurd door de tegenwerker
 25. 25. 19:16 Toen leverde hij Hem dan aan henover om gekruisigd te worden.En zij namen Jezus mee en leidden Hemweg. God maakte vrede door het bloed van kruis - verzoening

×