Dienst221213 dg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Dienst221213 dg

on

 • 1,703 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,703
Views on SlideShare
247
Embed Views
1,456

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1,456

http://www.da-ath.nl 1456

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Dienst221213 dg Dienst221213 dg Presentation Transcript

 • De geboorte van de Heer Jezus Mattheüs 2:1-12
 • 25,26 december, wat deed de wereld? Viert : sol invictus, de onoverwinnelijke zon op 25 december: geboortedag van Mithras oftewel: zonnewende feest Germanen vierden het Yule feest met een altijd groene yulboom in huis
 • Davidische koningslijn in Mattheüs 1 Jezus Christus, de zoon van David - de koning van Israël de zoon van Abraham - de Eigenaar van het land View slide
 • Driekoningen – rond 6 januari View slide
 • 2:1 de wijzen arriveren 2:2 de ster – opgemerkt 2:3 Herodes hoort de wijzen 2:4 zijn vraag: waar? 2:5,6 hun antwoord 2:7- zijn vraag: welke tijd? 2:-7,8 hun missie 2:9- de wijzen horen Herodes 2:-9-11 de ster leidt 2:12 de wijzen vertrekken
 • Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes en zij zal een Zoon baren, en je zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden Mattheüs 1:21 Jezus: Jehoshua – Ieue-redder zie, je zult zwanger worden en een Zoon baren en je zult Hem de naam Jezus geven Lucas 1:31
 • Waar?- Bethlehem
 • Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was Lucas 2:4 (Ruth 1:1,2) Beth-lehem: huis - brood dat heden voor u in de stad van David de Redder geboren is; Hij is Christus, de Heer. Lucas 2:11
 • Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes Lucas 1:5; Mattheüs 2:1 van koning Herodes, “de grote” Herodes Filippus 1,2 Herodes Antipas Herodes, koning van Chalcis Herodes Agrippa 1,2
 • 2:1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan wijzen : magoi = magiërs (geen 3) uit het oosten = Parthië
 • Parthië
 • 2:2 en zeiden: Waar is de voortgebrachte Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten waargenomen en zijn gekomen om Hem te aanbidden. voortbrengen - nageslacht Koning van de Joden – huis van David Zijn ster – van Hb: satar = verbergen iets bijzonders! waarnemen - meer dan: ‘zien’ aanbidden – o.a. met woorden prijzen zie o.a. Openbaring 4:10,11; 5:12-14
 • 2:3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. raakte hij in verwarring : de rust verstoord, opgewonden, verontrust 2 kanten: tot iets goeds – of iets kwaads Galaten 1:7; 5:10 (kwaad)
 • 2:4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, verzekerde hij zich van hen waar de Christus geboren is.
 • 2:5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet (Micha 5:2) : Bethlehem : Efrathah = vruchtbaarheid Genesis 35:19; Psalm 132:6; Mattheüs 2:18
 • 2:6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen die Mijn volk Israël herderen zal. Leidsman: heerser (masjal, Hb) Israël = kudde; herderen: door het Woord De Heer is Herder van Israël.
 • 2:7,8 Toen riep Herodes de magiërs heimelijk bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar die kleine Jongen, en als u Hem gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Hem te aanbidden. Vijand werkt vaak in het verborgene 2 Thessalonicenzen 2:7 het geheimenis van de wetteloosheid
 • 2:9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten waargenomen hadden, ging hun voor, totdat hij kwam te staan boven waar de kleine Jongen was. de kleine Jongen, geen baby meer bijna 2 jaar oud? reis vd magiërs Vgl Lucas 2:12,16  baby
 • 2:10 Toen zij de ster waarnamen, verheugden zij zich met grote vreugde, buitengewoon. Vreugde = chara charis = genade
 • Toen echter het complement van de tijd kwam, vaardigde God Zijn Zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet zijn, uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. Galaten 4:4,5 charis = genade, die vreugde brengt
 • Waarom werd Hij mens? Want wat voor de wet onmogelijk was, waarin het zwak was door het vlees, deed God, Zijn eigen Zoon zendend in gelijkenis van het zondige vlees en omwille van de zonde; Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees Romeinen 8:3
 • Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden; de voornaamste ervan ben ik 1 Timotheüs 1:13
 • 2:11 En toen zij in het huis kwamen, zagen zij de kleine Jongen met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Hem. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. Goud: koningschap – blijvend opstandingsleven wierook: priesterschap – voor de zonden van het volk mirre: het lijden, dat blijvende waarde heeft
 • hun schatkisten; Zijn schatkist : Efeziërs hun geschenken; Gods naderingsgave
 • 2:12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Aanwijzing van God in een droom – toen en nu?
 • Waarom werd Hij mens? Want er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zichzelf gegeven: overeenkomstig losgeld voor allen.