Novi LogističKi Trendovi Kao Potpora Maloprodaji

3,758 views
3,608 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Novi LogističKi Trendovi Kao Potpora Maloprodaji

 1. 1. Doc.dr.sc. Sanda Renko Mr.sc. Dejan Fičko Kristina Petljak, univ.spec.oec.
 2. 2. <ul><li>CILJ RADA </li></ul><ul><li>METODOLOGIJA RADA </li></ul><ul><li>UVOD </li></ul><ul><li>TEORIJSKI OSVRT </li></ul><ul><li>NOVE TEHNOLOGIJE U LOGISTICI </li></ul><ul><li>UTJECAJ NOVIH TRŽIŠNIH TRENDOVA NA MALOPRODAJU </li></ul><ul><li>ZAKLJUČAK </li></ul>
 3. 3. <ul><li>prikazati povijesni razvoj i važnost logistike za nacionalne ekonomije </li></ul><ul><li>klasificirati pojavu novih tehnologija u logistici </li></ul><ul><li>prikazati tržišne trendove koji su utjecali na logistiku i uzrokovali promjene u maloprodaji </li></ul>
 4. 4. <ul><li>provedena analiza dostupne domaće i inozemne literature iz područja logistike, maloprodaje i upravljanja lancem opskrbe </li></ul><ul><li>ograničenje istraživanja: korišteni sekundarni podaci </li></ul>
 5. 5. <ul><li>informatizacija, internacionalizacija i globalizacija rezultirale su: </li></ul><ul><ul><li>ubrzavanjem maloprodajnih procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>stvaranjem novih kanala distribucije </li></ul></ul><ul><ul><li>rastom prihoda unutar maloprodaje kao djelatnosti </li></ul></ul><ul><li>najveći utjecaj na razvoj maloprodaje ima logistika zbog stalnog razvoja novih tehnologija prisutnih u logistici </li></ul><ul><li>promjene u tržišnim trendovima utječu na logistiku -> skraćenje ŽCP, inovacije u području tehnologije </li></ul><ul><li>promjene u maloprodajno orijentiranim poduzećima; RFID, SCM </li></ul>
 6. 6. <ul><li>logistika se u literaturi javlja pod različitim nazivima, a brojne su i njene definicije </li></ul><ul><li>logistika objedinjuje sve logističke aktivnosti koje pomažu u kretanju proizvoda od početnih sirovina do krajnjeg potrošača </li></ul><ul><li>logistika se u XX. stoljeću vrlo brzo razvijala, postaje važan čimbenik u razvoju države i utječe na sektor maloprodaje </li></ul><ul><li>važnost logistike vidljiva je u udjelu vrijednosti logističkih usluga u BDP-u pojedine zemlje </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Tablica 1. Udio vrijednosti logističkih usluga u BDP-u visokorazvijenih i tranzicijskih zemalja </li></ul>Izvor: Wikipedia (2009): “Gospodarski značaj logistike“, (pristup 10.09.2009.), [dostupno na http://hr.wikipedia.org/wiki/Gospodarski_zna%C4%8Daj_logistike]. Sektor Visokorazvijene zemlje (2000. godina) Tranzicijske zemlje (2000. godina) Primarni 25% < od 10% Sekundarni 30% < od 10% Tercijarni 50% 10 do 20% Kvartarni 30% 10 do 20% Kvintarni 30% < od 15%
 8. 8. <ul><li>indeks logističke izvrsnosti uključuje 7 pokazatelja: </li></ul><ul><ul><li>carine (engl. customs) </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastrukturu (engl. infrastructure) </li></ul></ul><ul><ul><li>međunarodni prijevoz (engl. international shipments) </li></ul></ul><ul><ul><li>logističku sposobnost (engl. logistics competence) </li></ul></ul><ul><ul><li>praćenje robe (engl. tracking and tracing) </li></ul></ul><ul><ul><li>domaće logističke troškove (engl. domestic logistics costs) </li></ul></ul><ul><ul><li>pravovremenost dostave pošiljki na željene destinacije (engl. timeliness) </li></ul></ul><ul><li>svrha: usporedba prosjeka performansi 150 zemalja svijeta prema navedenim pokazateljima, rangiranje zemlje u odnosu na druge zemlje </li></ul><ul><li>Singapur (LPI=4,19) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Slika 1. Vrijednost LPI indeksa Republike Hrvatske (LPI=2,71) </li></ul>Napomena: isprekidana linija pokazuje interval pouzdanosti podataka. Izvor: The World Bank (2009): „Country scorecard Croatia“ (pristup 10.09.2009.), [dostupno na http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1a.asp?countryID=32 ].
 10. 10. <ul><li>logistički sustav jedan je od podsustava poduzeća </li></ul><ul><li>elementi logističkog sustava su: narudžba i isporuka, skladištenje, upravljanje zalihama, manipulacija, prijevoz, informacijski logistički sustav i ljudski potencijali </li></ul><ul><li>logistički trošak predstavlja oko 10% ukupnih prihoda poduzeća (SAD, Denali) </li></ul><ul><li>najveći udio u logističkim troškovima logističkog sustava zauzimaju transport i upravljanje zalihama (skladištenje) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>označavanje robe prati tijek robe u distribucijskom lancu </li></ul><ul><li>moderne tehnike označavanja proizvoda: označavanje putem bar kodova i RFID-a </li></ul><ul><li>upotreba RFID-a omogućava kontinuirani uvid u stanje zaliha, automatsko naručivanje proizvoda, jednostavniju naplatu </li></ul><ul><li>EPCglobal mreža omogućava pronalaženje i praćenje proizvoda i podataka pohranjenih o proizvodu kroz cijeli opskrbni lanac </li></ul>
 12. 12. Izvor: Brand, M. (2006): „RFID“ (pristup 27.12.2008.), [dostupno na http://info.biz.hr/Typo3/typo3_01/dummy-3.8.0/index.php?id=492 ] -najveće troškove za poduzeće predstavlja krađa proizvoda od strane zaposlenika poduzeća (45%) i kupaca (32%)   Grafikon 1. Udio pojedinih troškova u ukupnom rukovanju robom
 13. 13. Izvor: Brand, M. (2006): „RFID“ (pristup 27.12.2008.), [dostupno na http://info.biz.hr/Typo3/typo3_01/dummy-3.8.0/index.php?id=492 ] -najveće troškove za poduzeće predstavlja ulazna kontrola (36%) -primjenom RFID tehnologije moguća je ušteda u navedenim aktivnostima između 5 i 40%     Grafikon 2. Prikaz gubitka proizvoda u jednom poduzeću
 14. 14. <ul><li>automatizirani robni procesi predstavljaju aplikativnu podršku poslovnim procesima unutar maloprodajnog prostora ili u distribucijskom skladištu </li></ul><ul><li>automatizirano pozicioniranje robe na policama (engl. Store Display Creation – SDC) </li></ul><ul><li>automatizirano naručivanje robe potpomognuto specijaliziranim softverom (engl. Automated Inventory Management System) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>EDI predstavlja standardizirani način razmjene poslovne dokumentacije uz pomoć računala između različitih organizacija, s minimumom ljudske intervencije </li></ul><ul><li>prednosti EDI tehnologije - > automatizacija poslovanja, bolji nadzor protoka informacija, kvalitetnije informacije, povećanje brzine poslovnih procesa, smanjenje troškova poslovanja, bolji menadžment poslovnih procesa </li></ul><ul><li>EDI tehnologija znači povezivanje s informacijskim sustavima dobavljača, pregledavanje baza podataka dobavljača, elektronsko naručivanje proizvoda, biranje najpovoljnije ponude dobavljača, raspolaganje trenutnom informacijom, prijenos standardizirane dokumentacije </li></ul>
 16. 16. <ul><li>elektroničko poslovanje počinje se razvijati 70.-ih godina XX. stoljeća, punu afirmaciju doživljava razvojem Interneta </li></ul><ul><li>informacijska tehnologija najveći je pokretač promjena u logistici maloprodaje u posljednjih dvadeset godina </li></ul>
 17. 17. <ul><li>transport zauzima značajno mjesto među granama gospodarskih djelatnosti </li></ul><ul><li>u visokorazvijenim gospodarstvima, ukupni troškovi fizičke distribucije iznose oko 8% od prihoda ostvarenih prodajom, dok u tranzicijskim zemljama oni iznose 25% </li></ul><ul><li>skladišni troškovi čine 10% ili više ukupnih troškova integralne logistike </li></ul><ul><li>koristi od skladištenja robe u maloprodaji </li></ul><ul><li>učinkovitost skladištenja potpomognuta novim informacijskim trendovima </li></ul>
 18. 18. <ul><li>tržišni trendovi koji su primorali poduzeća da logistiku promatraju kao čimbenik konkurentske prednosti: </li></ul><ul><ul><li>zahtjevniji potrošači </li></ul></ul><ul><ul><li>skraćivanje ŽCP </li></ul></ul><ul><ul><li>skraćivanje vremena potrebnog za dostavu proizvoda </li></ul></ul><ul><ul><li>pojava i upotreba novih tehnologija </li></ul></ul><ul><ul><li>globalizacija </li></ul></ul><ul><ul><li>jačanje konkurencije </li></ul></ul><ul><ul><li>porast elektronske trgovine </li></ul></ul><ul><ul><li>outsourcing </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>promjene u maloprodaji </li></ul><ul><li>utjecaj logistike na daljnji razvoj maloprodaje </li></ul><ul><li>razvoj novih tehnologija unutar logistike </li></ul><ul><li>utjecaji novih tržišnih trendova na maloprodaju </li></ul><ul><li>potrebno istraživanje stupnja korištenja novih tehnologija u logistici maloprodajnih poduzeća, kao i utvrđivanje trendova koji najviše utječu na maloprodajna poduzeća u RH </li></ul>

×