Psicofarmacologia

5,260 views

Published on

Published in: Health & Medicine

Psicofarmacologia

 1. 1. PSICOFARMACOLOGIA.
 2. 2. BASES DE LA PSICOFARMACOLOGIA
 3. 3. Les neurones es comuniquen entre si a través d'impulsos electroquímics. L'impuls nerviós viatja des del cos cap l’axon fins a arribar a una sinapsi, on desencadena l'alliberament de missatgers químics que s'uneixen a receptors específics, transferint la informació i continuant la seva propagació.
 4. 4. El cervell humà conté desenes de bilions de neurones interrelacionades per un nombre de sis a la deu vegades major de sinapsis Existeixen més de 90 neurotransmisors diferents coneguts actuant en la sinapsi. Els més destacats són… Noradrenalina Serotonina GABA L - Glutamato Dopamina Acetilcolina NEUROTRANSMISORS
 5. 6. <ul><li>Las enfermedades mentales ocurren por alteraciones en uno o varios sistemas de neurotransmisores. </li></ul><ul><li>Una misma enfermedad mental puede ser ocasionada por alteraciones en diferentes neurotransmisores. </li></ul><ul><li>Un solo neurotransmisor puede estar involucrado en diferentes enfermedades. </li></ul>BASES DE LA PSICOFARMACOLOGIA <ul><li>ENFERMEDADES MENTALES ASOCIADAS AL SISTEMA DE DOPAMINA. </li></ul><ul><li>La deficiencia de dopamina produce Parkinson. </li></ul><ul><li>El exceso de dopamina produce Psicosis. </li></ul><ul><li>El desbalance de dopamina está relacionado a adicciones, autismo, esquizofrenia, depresión y otras. </li></ul>
 6. 7. La dopamina i el Parkinson
 7. 8. benzodiacepines antidepressius eutimitzants neurolèptics psicoestimulants CLASSIFICACIÓ DELS PSICOFÀRMACS <ul><ul><li>Fàrmac psicotrópic </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicaments prescrits per a estabilitzar o millorar l’ànim, l’estat mental i/o el comportamient </li></ul></ul><ul><li>Nom genéric i nom comercial. </li></ul><ul><li>Es classifique d’acord a la seva estructura química, l’acció sobre el cervell o el seu efecte terapèutic </li></ul>
 8. 9. BENZODIACEPINES
 9. 10. efectes secundaris potencial d’adicció Estret rang terapèutic de dosis 1863: Se sintetitza primera mol·lècula barbitùrica 1888: Es descobreix el barbital Fins 1900: El sedant hipnòtic més utilitzat: l’ hidrato de cloral. 1853: 1ª sustància sedant i hipnótica: el bromur BENZODIACEPINES: HISTÒRIA Tractament d’elecció pera a l’ansietat i l’insomni barbitùrics Cerca de nous productes
 10. 11. BENZODIACEPINAS: HISTÒRIA 1957 , desenvolupament de la primera BZD, el clorodiazepóxid. S ’han sintetitzat més de 2.000 benzodiacepines. Actualmente s’utilitzen al voltant de 30 Corba dosis-resposta barbitúrics i benzodiacepines   Seguretat en sobredosis   efectes adversos   eficècia terapéutica benzodiacepines barbitúrics
 11. 12. Principal neurotransmisor inhibidor: GABA Les BZDs potencien la capacitat inhibitòria del GABA i redueix la capacitat excitatoria de la neurona BENZODIACEPINES: MECANISME D’ACCIÓ
 12. 13. - m iorre laxants <ul><li>efecte hipnótic (dosis altes) </li></ul>- ansiolític (dosis baixes) <ul><li>efectos anticonvulsivants </li></ul>BENZODIACEPINES: ACCIONS
 13. 14. BENZODIACEPINES: INDICACIONS espasmes musculars, bruxisme, espasticitat neurològica T rastorns de ansietat A lteracions del son convulsions, epil·lèpsia abstinència alcohòlica, inducció de sedació
 14. 15. BENZODIACEPINES: EFECTES SECUNDARIS <ul><li>reaccions paradoxals : agitació i ansietat </li></ul><ul><li>depresió , irritabilitat, confusió </li></ul>uso crónico de BZD -> dependencia : física y psíquica - sedació <ul><li>amnèsia anterógrada </li></ul>
 15. 16. ANTIDESPRESSIUS
 16. 17. ANTIDEPRESSIUS: HISTÒRIA dècada dels 90 : venlafaxina, reboxetina, mirtazapina , escitalopram III-2006: duloxetina 1953 , es descriu l’acció antidepresiva d’un fármac inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO) utilitzat en el tractament de la tuberculosi, la iproniazida 1957 Khun prova l’ eficàcia de la imipramina en depresions. Posteriorment es desenvolupen els antidepressius tricíclics i tetracíclics década dels 80 : inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS): fluoxetina entre un 20 un 40 % de pacients presenten resistèn cias a aquests tractaments Importants efectes adversos
 17. 18. ANTIDEPRESSIUS: MECANISME D’ACCIÓ Principals neurotransmisors: SEROTONINA I NORADRENALINA Mecanisme d’acció dels ISRS
 18. 19. BENZODIACEPINES: INDICACIONS depressió alcoholisme, tabaquisme fòbia social, trastorn per estrés postraumátic, trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn obsesivu-compulsivu trastorno disfòric premenstrual, fibromiàlgia, dolor crónic trastorn conducta alimentària trastorns de personalitat

×