SENSEMAKING THEORY
Betty Niin
Maarja Link
Definitsioonid
Mõtestamine on protsess, mille käigus inimesed
annavad kogemusele tähenduse.
Mõtestamine on tunnetamise, ko...
Seda protsessi on uuritud sajandeid erinevate nimede all -
termin “sensemaking” võeti kasutusele alles 70ndatel.
Karl Weic...
Mõtestamise protsess
Technology Features as Triggers for Sensemaking.
Terri L. Griffit.
The Academy of Management Review, 1999.
• Uurimisküsimu...
Seosed tunnuste ja päästikute vahel
Sensemaking and Sensegiving in Strategic Change
Initiation. Dennis A. Gioia and Kumar Chittipeddi.
Strategic Management Jo...
Strateegilise muudatuse alustamise protsess
Identity, Image, and Issue Interpretation: Sensemaking
During Strategic Change in Academia. Dennis A. Gioia
and James B. T...
Multilevel Theorizing about Creativity in
Organizations: a Sensmaking Perspective.
R. Drazin, M. A. Glynn, R. K. Kazanjian...
Managerial and Organizational Cognition: Notes
from a Trip Down Memory Lane (J. P. Walsh, 1995)
• Uurimisküsimus – Kuidas ...
Teooria kasutatavus
• Mõtestamine on oluline, kuna annab alternatiivse
seletuse sellest, kuidas olukordi hinnatakse ja ots...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

SensemakingTheory_BettyNiin&MaarjaLink

641
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
641
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tere. Meie räägime täna Sensemaking Theoryst, ehk eesti keeles mõtestamise teooria. Kõigepealt teeme sissejuhatuse teooriasse, siis vaatame üle mõningad artikklid. Pärast seda toome välja teooria kasutattavuse ja lõpus tutvustame debati artikklit.
 • Kõigepealt tooks välja kaks mõtestamise definitsiooni, esimene kokkuvõtlik - Mõtestamine on protsess, mille käigus inimesed annavad kogemusele tähenduse. Teine üritab teooriat põhjalikumalt seletada - Mõtestamine on kognitsiooni, kommunikatsiooni ja käitumise teooria, mis otsib seletust kuidas olukordi mõistetakse, samal ajal jäädes kriitilisele analüüsile peaaegu nähtamatuks.
 • Kuigi seda protsessi on uuritud sajandeid teiste nimedele all, kuid termin “sensemaking” tuli kasutusele 70-ndatel. Karl Weick ja Brenda Dervin olid need kes selle termini sisse tõid. Samuti on nad ka antud teoorias kõige olulisemad teoreetikud. Karl Weick vaatleb mõtestamise tooriat oraganisatsiooni teooriate vaatenurgast, Brenda Derevin aga informatsiooniteaduse.
 • Siin on graafiliselt ära toodud mõtestamise protsess. Mõtestamist mõjutavad mitmed oletused, mis on juhtimisteooriates erinevad. Need on ära toodud joonise ülemises osas ovaalides.
  Mõtestamise protsess algab mingi uue sündmusega.
  Järgmise etapina üritavad inimesed otsida sellele usutavat seletust.
  Kolmadas etapis hakkavad inimesed vastavlt nendele seletustele käituma, mis muudavad selle seletuse usutavamaks.
  Järgnevates etappides see algselt ebaselge seltus muutub osaks organisatsiooni struktuurist, ebaselgus hajub ja need aksepteeritud seletused muutuvad oluliseks vahendiks otsuste tegemisel tulevikus.
 • Esimene artikkel Technology Features as Triggers for Sensemaking räägib sellest kuidas kasutajad tehnoloogiast mõtestavad, eelkõige sellest mis on need omadused mis selle mõtestamise algatavad. Artikli auor leidis, et kõige suurema tõenäosusega algatavad mõtestamise protsessi konkreetne tenoloogia (ehk siis pigem riistvara mitte tarkvara) ja tehnoloogia põhiomadused (e-maili programmi puhul siis näiteks e-mali saatmis funktsioon, mitte kirja edasisaatmis funktsioon).
 • Skeemid artiklite juures olen välja toonud rohkem selleks, et kui kellelgi on huvi siis saab neid põhjalikumalt uurida, kuna siin me neid väga täpselt lahti seletada ei jõua.
  Sellel joonisel on näha kuidas millised tunnused uue tehnoloogia puhul päärtavad valla mõtestamise protsessi ja kuidas nendest lõpuks kujuneb üldine arusaam.
 • Selle artiklil oli kaks eesmärki: 1) kontrollida olemasoleva kirjanduse põhjal analüüsi erinevate tasemete seniseid oletusi
  2) uurida, kas mõned neist siiani muutmata eeldustest viivad alternatiivse mitmetasandilise teooriani
  See artikkel uuris ja analüüsis seda, kuidas loovuse protsess avaldub ettevõtetes ehk millised tegurid mõjutavad loovuse protsessi erinevates ettevõtetes ja erinevates tasandites.
  Kuidas üksikisikud rakendavad organisatsioonides mõtestamist?
  Iga inimene, väike töögrupp vms loob igas teatud situatsioonis endale oma sisemise pildi ja kaardi antud olukorrast ja siis käitub vastavalt sellele. Iga inimene saab erinevast olukorrast või tööülesandest erinevalt aru jne.
 • Indiviidid annavad igale mõttele ja probleemile tähenduse. Stereotüübid muutuvad. Individuaalsed, sotsiaalsed ja informatsioon ise on faktorid, millel on roll teadmiste struktuuri väljaarendamisel.
  On väga raske mõista, mida teadmiste struktuur sisu tegelikult tähendab üksikisikutele.
  Analüüsi tasemed on järgmised: individuaalne, grupi, organistsiooni ja tööstuse oma.
  Paindlik mõtlemine on organisatsiooni efektiivsuse võtmetegur.
  Et lahendada tunnetuslikkuse mõistatuse küsimust tuleks leida mõistmine suhete ja tunnetamise vahel. Oluline on näha organisatsiooni tunnetust palju rohkem, kui üksikisiku tunnetust.
 • Teooria on kasutatav, kuid peab meeles pidama et see annab pigem alternatiivse seletuse.
 • SensemakingTheory_BettyNiin&MaarjaLink

  1. 1. SENSEMAKING THEORY Betty Niin Maarja Link
  2. 2. Definitsioonid Mõtestamine on protsess, mille käigus inimesed annavad kogemusele tähenduse. Mõtestamine on tunnetamise, kommunikatsiooni ja käitumise teooria, mis otsib seletust, kuidas olukordi mõistetakse, samal ajal jäädes kriitilisele analüüsile peaaegu nähtamatuks.
  3. 3. Seda protsessi on uuritud sajandeid erinevate nimede all - termin “sensemaking” võeti kasutusele alles 70ndatel. Karl Weick Brenda Dervin
  4. 4. Mõtestamise protsess
  5. 5. Technology Features as Triggers for Sensemaking. Terri L. Griffit. The Academy of Management Review, 1999. • Uurimisküsimus – Kuidas kasutajad algselt mõtestavad tehnoloogiat? Millist rolli mängivad siin tehnoloogia tunnused? • Muutujad – Tehnoloogia tunnused: konkreetne vs. abstraktne, põhiomadus vs. abistav omadus. • Tulemus – Suure tõenäosusega tekitavad mõtestamise protsessi konkreetne tehnoloogia ja põhiomadused.
  6. 6. Seosed tunnuste ja päästikute vahel
  7. 7. Sensemaking and Sensegiving in Strategic Change Initiation. Dennis A. Gioia and Kumar Chittipeddi. Strategic Management Journal, 1991. • Uurimisküsimus – Milline on strateegilise muudatuse loomus ja milline on tegevdirektori roll selle algatamisel? • Muutujad – 3 uurijat, 3 juhti (president, asepresident, dekaan), mõtestamise 4 faasi • Meetod – kvalitatiivne • Tulemused – Tegevjuhti (ja ka juhtkonda) võib vaadelda kui strateegilise muudatuse arhitekti ja korraldajat. Loodi strateegilise muudatuse algatuse mudel. • Piirangud – Artikkel ei toonud välja, kas seda saaks rakendada ka teiste ülikoolide peal
  8. 8. Strateegilise muudatuse alustamise protsess
  9. 9. Identity, Image, and Issue Interpretation: Sensemaking During Strategic Change in Academia. Dennis A. Gioia and James B. Thomas. Administrative Science Quaterly, 1996. • Uurimisküsimus – Kuidas juhtkonnad mõtestavad olukordi, juhtides strateegilist muutuse protsessi akadeemilises institutsioonis? • Meetod – kvalitatiivne ja kvantitatiivne • Tulemused – Kõige märkimisväärsem tulemus selle juhtumi ja juba eksiteeriva kirjanduse vahel on tõdemus, et akadeemislistes institutsioonides jaotatakse olukorrad strateegilisteks või poliitilisteks (mitte võimalusteks ja ohtudeks).
  10. 10. Multilevel Theorizing about Creativity in Organizations: a Sensmaking Perspective. R. Drazin, M. A. Glynn, R. K. Kazanjian,1999 • Uurimisküsimus – kuidas loovuse protsess avaldub ettevõtetes? Kuidas mõtestamise teooria aitab kirjeldada erinevaid analüüsi tasemeid (idividuaalne, grupi ja organisatsiooni tasand)? • Muutujad – varasemad uuringud ja olemasolevad mudelid • Meetod – kvalitatiivne • Tulemused – loovus on pigem protsess mitte tulemus, uus mudel
  11. 11. Managerial and Organizational Cognition: Notes from a Trip Down Memory Lane (J. P. Walsh, 1995) • Uurimisküsimus – Kuidas erinevad uuringud on tunnetuslikkust ja mõtestamist käsitlenud? Ülevaade neist ja nende puudujääkidest. • Meetod – kvalitatiivne • Tulemused – me teame palju vähem “väljaspool kasti” mõtlemisest ja käitumisest. (“How do I know what I think until I see what I say?”) • Paljud aspektid on veel tunnetamise ja mõtestamise teooria valdkonnas uurimata ning artikkel andis ülevaate, mis minevikus on tehtud ja kuhu autor oma tööga on jõudnud.
  12. 12. Teooria kasutatavus • Mõtestamine on oluline, kuna annab alternatiivse seletuse sellest, kuidas olukordi hinnatakse ja otsuseid tehakse, rõhutades mitmeid valupunkte, mida võib leida juhtimise praktikas. • Mõtestamine on oluline otsustamisprotsessis, et kindlustada informatsiooni õige hindamine. • Igal tasandil või tasemel mõtestatakse situatsioone erinevalt – seda ei tohi ära unustada. • Teooria ähmasus võib põhjustada teooria valesti mõistmist ja kasutamist.
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×