સરદાર સરોવર બંધ

627 views
525 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

સરદાર સરોવર બંધ

 1. 1.  Naam – deva>g, kivt, ki4t, xailn, Aaisf rmex, raj. n>br – Ñ. magRdxRk – Do. prex cO6rI. iv8y – srdar srovr b>6.
 2. 2.  dex – wart S45 – nvagam, gujrat Mailk – nmRda k>3ol Ao4oir3I Demnu> pkar – ko>ik3 }>ca[- ÉÎË m. ÜÍËÍ fIÝ l>ba[- ÉÊÉÒ m.ÜËÑÏÒ fIÝ 9mta- Ñ,ÍÒÒ,ÒÒÒ,ÒÒÒ gujratma> srdar m3 srovrnu> S4an J5axy l>ba>[- ÊÉÌ kImI.
 3. 3. •pr ba>2va> ma>AavI 0E,•Aa -
 4. 4. 
 5. 5. 
 6. 6. 
 7. 7. AogSt ÊÈÈÐ na raoj srdarsrovr b>2 Aa>ixk rIte pu`R4yu>.
 8. 8. ••
 9. 9.  (Narmada Control Authority)
 10. 10.
 11. 11. nmRda nher
 12. 12. b>2na fayda• .• p`
 13. 13.  Aa b>2 ËÒ,ÒÒÒ he,ÜÏÌ,ÒÒÒ AekrÝ, ÊÉÈ gamo Ane b½c xher Ane gujratnI Ö,ÒÒ,ÒÒÒ vStIne pUr4I r9` Aape 0e.

×