10 vervolgstappen voor sociale media

1,326 views

Published on

10 vervolgstappen voor sociale media

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
308
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • 10 vervolgstappen voor sociale media

  1. 1. a edi e m ial oc et s en m pp n ere lgsta ngl rvoJo Ve 10 r v ato nd nno ra i aGr& l f L ato .n tle re OID De -c .W Co WW W
  2. 2. Me | Playing For Change | Song Around the World
  3. 3. Jongleren op een éénwieler? Ben je nog niet toe aan jongleren op een éénwieler? Bekijk dan mijn presentatie: 10 basisstappen voor een betere profilering op internet.
  4. 4. 10 Vervolgstappen voor sociale media1. Registreer je gebruikersnamen2. Deel je bestanden3. Deel je beschikbaarheid4. Deel je locatie5. Deel je kennis en expertise6. Deel je gedachtegang7. Deel je verwondering8. Koppel informatiestromen9. Nodig uit tot delen10.Co-creëer
  5. 5. 1. Registreer je gebruikersnamenVia websites zoalsnamechk of knowem is heteenvoudig om tecontroleren of je naam nogbeschikbaar is voor socialmedia sites. .Knowem biedt een serviceaan om je (bedrijfsnaam)direct te reserveren.
  6. 6. 2. Deel je bestandenDoor bestanden online tedelen, wordt heen-en-weer gemail voorkomen.Ook kan er in één bestandgewerkt worden doorverschillende personen.Zo ontstaat een digitalewerkomgeving waariedereen (die isuitgenodigd) altijdtoegang heeft tot de
  7. 7. 2. Deel je bestandenGoogle biedt officefunctionaliteit aan viaGoogle docs.Documenten,spreadsheets enpresentaties kunneneenvoudig gedeeldworden met anderen en Online bestandendoor meerderen delentegelijkertijd worden Onlineaangepast. projectomgevingMet Dropbox deel je eenmap met bestanden.
  8. 8. 3. Deel je beschikbaarheidVia Doodle en datumprikkerkan gemakkelijk eenafspraak met meerderepersonen ingepland worden.Wil je nog een stap verdergaan?Toon met Google of Tungleonline wanneer jebeschikbaar bent voorafspraken. Men kan daneenvoudig een afspraakinplannen (of tijdstipreserveren).Ook kun je mensenuitnodigen je volledigeagenda in te zien.
  9. 9. 3. Deel je beschikbaarheidEvenementen enbijeenkomsten zijneenvoudig aan te kondigenvia de Event applicatie vanLinkedIn.Ook kan je hier zien wie bijhet evenement aanwezig is.
  10. 10. 4. Deel je locatieDoor de integratie van gpsmet gsm kan locatie en routegepubliceerd worden.Foursquare doet dit door viaeen spelelement, deelnemerspunten te geven bij inloggenop een locatie. Ook kunnentips gedeeld worden over eenbepaalde plek.Met Panoramio worden foto’sgetoond in Google Earth.Met Everytrail kan je eenbepaalde route onder deaandacht brengen en kunnenmensen de route zelf volgen.
  11. 11. 5. Deel je kennis en expertiseVia een blog op Wordpress ofblogger kan de wereld lezen welkekennis en kunde aanwezig is. • Kijk voor voorbeelden eens op Blogsearch van Google • Een blog starten kan gratis via bijvoorbeeld: Wordpress of Blogger • Je kan het uiterlijk van een blog aanpassen door te kiezen van verschillende thema’s. • Bij Wordpress is er direct een mobiele versie van de website beschikbaar..
  12. 12. 6. Deel je gedachtegangSoms is het handiger om metverbanden en plaatjes te werken.Met Mindmeister kunnen onlinemindmaps gemaakt, aangevuld engedeeld worden.Gliffy geeft de mogelijkheid omflowcharts te maken en te delen.In de Best online Collaboration Toolszijn een groot aantal hulpmiddelente vinden.
  13. 13. Twitter?
  14. 14. 7. Deel je verwonderingWat krijg je als je eenkroeggesprek, sms, msn,telefoongesprek enchatten combineert?Juist Twitter.Met twitter deel jeverwondering met jevolgers en kun je gerichteen onderwerp volgen via#onderwerp.
  15. 15. Deel je verwondering1. Schrijf je in op twitter.2. Zoek naar je vrienden/bekenden en gelijkgestemden.3. Deel je verwondering, nieuwsfeiten, (zakelijke) bezigheden. En maak bijvoorbeeld een verslag van een beursbezoek via twitter.4. Stuur foto’s mee5. Gebruik hashtags6. Reageer en retweet.7. Klik hier voor business- voorbeelden.Je zult merken dat je dan directvolgers er bij krijgt.
  16. 16. 7. Deel je verwonderingEr zijn meer dan 50.000 API’s voortwitter. Een API is eencomputerprogramma dieverschillende informatiestromenvisualiseert: • TweetDeck; koppelt berichten uit twitter, linkedin, facebook en eigen zoekvelden in één scherm. HootSuite • Yoono; voegt een berichtenkolom toe in je Firefox browser • Kijk voor meer API’s op: http:// bit.ly/8quoNw http://bit.ly/8quoNw dlg@syntens.nl
  17. 17. 7. Deel je verwonderingDe open structuur vanTwitter maakt het mogelijkvoor derden om applicatieste ontwikkelen, dieinformatie op eenaantrekkelijke manierkoppelen en presenteren.Een paar voorbeelden zijnHootsuite, paper.li enFlipboard. dlg@syntens.nl
  18. 18. 7.Deel interne verwondering viamicroblog; YammerYammer is een microblog service voorpersonen uit eenzelfde organisatie.Iedereen met eenzelfde@emailextensie.nl kan in dezeomgeving ervaringen uitwisselen,kennis delen en vragen stellen enbeantwoorden.Yammer is een hulpmiddel omdigitale koffiepraat tussen collega’sover verschillende vestigingen tefaciliteren. dlg@syntens.nl
  19. 19. 8. Koppel informatiestromenVerschillendeinformatiestromen kunnenverzameld worden op eenspecifieke pagina. Zo krijgtde bezoeker in éénoogopslag een divers beeldvan je kennis en kunde.Bestanden die normaal nietsstaan te doen op een hardeschijf, worden op interneteen advertentie.
  20. 20. 8. Koppel informatiestromenZo kunnen powerpointpresentaties, via deSlideshare Ribbon, directworden geupload naarSlideshare.net. Via deslideshare application opLinkedin, wordt depresentatie direct vertoondop je linkedinprofielpagina.
  21. 21. 8. Koppel informatiestromenJe beschikbaarheid, of zelfsje gehele agenda kun jedelen vanuit Outlook.Tungle.me biedt hier demogelijkheid voor. Ook metGoogle calender is ditmogelijk.Je zou hier ook debeschikbaarheid vanproducten of dienstenkunnen aangeven.
  22. 22. 8. Koppel informatiestromenRSS is een technischhulpmiddel waarmee je jeop de vernieuwingen vaneen website kuntabonneren. Google Reader Kijk voor meer info op:is een persoonlijke website •http://weblog.r-win.com/losse_html/waar je rss kunt instellen. rss.html •http://www.usarchy.com/hoe-werkt-Evernote is je online rss/geheugensteun waarverschillende data samenkan komen.
  23. 23. 8. Koppel informatiestromenIk gebruik mijn LinkedInpagina en mijn Wordpressblog om verschillendeinformatiestromen bijelkaar te presenteren.Ook heb ik een Gravataraangemaakt waarop inéén oogopslag mijnbelangrijkste koppelingenstaan.
  24. 24. 9. Nodig uit tot delenVia een creative commons licentiekun je aangeven wat er met deonline content gebeuren mag. Dooreen keuze te maken geef je aan hoeen wat gedaan mag worden metjouw content.Ook kun je ShareThis en AddThistoevoegen aan een webpagina.Hierdoor wordt je bezoekeruitgenodigd jouw informatie te delennaar zijn of haar netwerk.
  25. 25. 10.Co-creëerOpen innovatie is een term die viaHenry Chesbrough de innovatievewereld sinds 2003 bezig houdt. Erwerd vooral veel over gepraat alomarmden grote bedrijven zoalsProcter & Gamble en Philips de term.Een onderdeel van open innovatie isco-creatie. De term werd voor heteerst gebruikt in 2004 door C.K.Prahalad. Bij co-creatie wordenklanten, gebruikers, toeleverancierse.d. betrokken bij waardecreatie.De traditionele waardeketen wordtopengebroken.
  26. 26. 10.Co-creëerCo-creatie kan gebruikt worden voorhet oplossen van ontwerp- enontwikkelvragen. Ook kunnen dediverse platforms gebruikt wordenvoor het: Only• Opbouwen portfolio• Tonen eigen kennis, kunde en expertise• Opbouwen netwerkOp Open Innovators, FrontPage,LinkedIn en Crowdsourcing Resultszijn verschillende overzichten tevinden van verschillende platforms.
  27. 27. Blijf oefenen!Detlef La GrandCo-creator & innovatorWWW.WOID.nl
  28. 28. DisclaimerSociale media kan er voor zorgen dat je niet meertoekomt aan de taken die je vroeger belangrijk vond.Hoewel je hier een geheel nieuwe oneindige wereldvoor terug krijgt, is het belangrijk om balans te vinden.Sociale media kan je als ondernemer helpen bij hetverbeteren van je producten en diensten en geeft je demogelijkheid om continu in contact te staan met jeomgeving. Zie sociale media als een aanvulling opfysieke contactmomenten. En let op:• Er wordt in sociale media veel getweet over sociale media• Klik hier voor tien sociale media tips• Klik hier voor de mogelijke organisatie veranderingen door sociale media

  ×