MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKUArgumentaceDané téma jsem si vybrala z nabídky témat ke zpracování v předmětu Nauka o podniku n...
1. TEORETICKÁ ČÁST1.1. ROZVAHA   Majetek podniku vyjadřuje to, co podnik vlastní a bez čehož by nemohl existovat. Zahrn...
možno i nižší, pokud si firma stanovila. Dělíme ho na nemovitý, což jsou    pozemky a stavby, a movitý, například stroj...
1.2.3. Oběžná aktiva        Oběžná aktiva se vyznačují především dobou držení v majetku       společnosti kr...
prací a výrobou lyžařských vleků. Hodnota základního kapitálu je 4 000 000 a loňský  výsledek hospodaření díky finanční k...
2.2.5. Pohledávky   Firmě převažují krátkodobé pohledávky nad dlouhodobýma. Delší dobu  splatnosti mají například lyža...
ZDROJE  1. NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 172s.    ISBN 9788021044968  2....
Článek je jen teoretický, je proto dost objektivní, opírá se o zákon.Jelikož se ve své práci řídím strukturou rozvahy, je ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpi - závěrečný úkol

648 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi - závěrečný úkol

 1. 1. MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKUArgumentaceDané téma jsem si vybrala z nabídky témat ke zpracování v předmětu Nauka o podniku naekonomicko-správní fakultě, kde studuji. Tento předmět je velmi blízký mému zvolenémuoboru, jímž je podniková ekonomika a management. Majetkovou strukturu podniku jsem sizvolila proto, že téma bylo jasně definováno a hned jsem věděla, jak seminární práci pojmu.Téma jsem zpracovala jak po teoretické stránce, tak jsem využila informací z firmyMOMENT, spol. s r.o. k převedení poznatků od praxe.AnotaceSeminární práce je zaměřena na aplikaci teorie majetkové struktury podniku do praxe. Prvníčást je věnována teoretické stránce tématu. Obsahuje rozdělení majetkové struktury podlefinančního účetnictví a krátké definice jednotlivých majetků. V druhé části je představenafirma MOMENT, spol. s r.o., na které bylo ukázáno rozdělení majetku v praxi i s ohledem nazaměření firmy.Klíčová slovaPodnik, majetková struktura, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, rozvaha
 2. 2. 1. TEORETICKÁ ČÁST1.1. ROZVAHA Majetek podniku vyjadřuje to, co podnik vlastní a bez čehož by nemohl existovat. Zahrnuje peníze, věci, pohledávky a jiné. Firma nemůže provozovat svou podnikatelskou činnost, pokud pro ni nemá dostatek vhodných prostředků. Tyto prostředky mu umožňují jak výrobu zboží, tak poskytování služeb. Zdrojem pro pořízení majetku je kapitál, který dělíme na vlastní a cizí. Peněžní vyjádření majetku podniku označujeme jako aktiva a zdroj jeho krytí – kapitál – jako pasiva. Spolu pak tvoří rozvahu podniku. Pro správný a pravdivý přehled o majetku a kapitálu podniku je nutné dodržovat bilanční rovnici, která nám říká, že aktiva se vždy musí rovnat pasivům. Tyto operace zachycuje podvojné účetnictví.1.2. ROZDĚLENÍ MAJETKU Majetek každé společnosti se dělí do čtyř základních skupin. Jsou to pohledávky za upsaný vlastní kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a účty časového rozlišení aktiv. Tyto skupiny se dále dělí dle různých kritérií. Společnosti mohou a nemusí mít majetkové zastoupení v každé z nich. 1.2.1. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Pohledávky za společníkem či akcionářem, který dosud nesplatil vklad do základního kapitálu. 1.2.2. Dlouhodobý majetek Zde řadíme majetek, jehož doba užívání překročí 1 rok. Zároveň musí překročit peněžní hranici pro zařazení do dlouhodobého majetku, která je dána buď obecně, nebo nastavena dotyčnou firmou dle jejich uvážení. Dělíme jej do třech skupin: nehmotný, hmotný a finanční. 1.2.2.1. Nehmotný dlouhodobý majetek Řadíme zde povinně veškerý nehmotný majetek, který má hodnotu vyšší než 60 000,-. Jedná se například o patenty, licence, software, výdaje související se založením firmy, dobré jméno firmy a další. Rozděluje se do následujících osmi podkategorií. 1.2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek Do DHM řadíme všechny hmotné věci, které přesáhly limit 40 000,-,
 3. 3. možno i nižší, pokud si firma stanovila. Dělíme ho na nemovitý, což jsou pozemky a stavby, a movitý, například stroje, dopravní prostředky, kancelářské vybavení, stáda, počítače a jiné. Většina dlouhodobého hmotného majetku se opotřebovává, a proto se za účelem pravdivého zobrazení musí jeho hodnota opravovat. Této korektuře říkáme odpisy.1.2.2.3. Dlouhodobý finanční majetek Tvoří jej finanční účasti v jiných podnicích s podstatným vlivem a jiné investice. Nezařazujeme zde akcie a obligace určené k obchodování. Finanční majetek musí být v držení déle než 1 rok.
 4. 4. 1.2.3. Oběžná aktiva Oběžná aktiva se vyznačují především dobou držení v majetku společnosti kratší než jeden rok. Již z názvu je jasné, že oběžná aktiva musí obíhat, a to co nejrychleji, aby vytvořila co nejvyšší zisk. Koloběh oběžných aktiv PENÍZE POHLEDÁVKY MATERIÁL HOTOVÉ ROZPRACOVANÁ VÝROBKY VÝROBA Oběžná aktiva se skládají z hmotného a finančního majetku a pohledávek. Můžeme zde zařadit například peníze, materiál, pohledávky z obchodních vztahů, zboží, účty v bankách a cenné papíry určené k obchodování.2. PRAKTICKÁ ČÁST 2.1. Základní informace o podniku Pro praktickou část jsem navštívila firmu MOMENT, spol. s r.o., kde mi paní Božena Tomášková sdělila všechny potřebné informace o majetkových poměrech firmy. Firma MOMENT, spol. s r.o. má sídlo ve Zlíně na Mladcové. Vznikla z vývojové a prototypové dílny výzkumného ústavu. Vyrábí stroje na míru a dále se zabývá výrobou betonářských drátů, zakázkovou kovovýrobou, prováděním zámečnických
 5. 5. prací a výrobou lyžařských vleků. Hodnota základního kapitálu je 4 000 000 a loňský výsledek hospodaření díky finanční krizi byl 2 145 000.2.2. Majetková struktura firmy MOMENT, spol. s r.o. V podniku převažuje velmi mírně hodnota dlouhodobého majetku nad oběžným. V dohledné době se ale rozdíl zvýši, kvůli právě dokončované výrobní hale, skladu a stroji. Celkem činí hodnota majetku 29 579 000 ke dni 31.12.2011. 2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Jediný nehmotný dlouhodobý majetek, který podnik vykázal, byl software v hodnotě 223 000,-. Zahrnoval MS office, antivirové programy, grafické programy a účetní program. Software ale odepsal, tudíž nyní nevykazuje žádný dlouhodobý nehmotný majetek. 2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek Podnik vlastní pozemky ve Zlíně na Mladcové, kde má postavené 4 výrobní haly a kancelářskou budovu. Největší položkou jsou samostatné movité věci, jelikož hlavním výrobním prostředkem jsou drahé stroje. Patří sem obráběcí CNC, drátovka, horizontka, stroje pro výrobu ozubení, zařízení ve svářecké dílně, lisy, pilky a samozřejmě 3 automobily, z nichž 2 jsou osobní. Velkou položku momentálně tvoří i nedokončený dlouhodobý majetek, jelikož firma má rozestavěnou výrobní halu a sklad a vyrábí si vlastní stroj pro navlékání v hodnotě kolem půl milionu korun. 2.2.3. Dlouhodobý finanční majetek Podnik měl podíl pod podstatným vlivem v akciové firmě AG Vizovice (cca 11 mil. korun), který ale během roku prodal, tudíž teď nevykazuje žádný dlouhodobý nehmotný majetek. 2.2.4. Zásoby Vzhledem k výrobní povaze podniku má firma velké prostředky vložené do zásob určených k výrobě. Jde především o hutní materiál, dráty, balící obaly, čisticí prostředky, elektrický materiál. Pak má firma rozpracované zakázky na kontejnery a cívky. Hotové výrobky v podobě závrtných noh jí zůstávají pro nezaplacení odběratelem.
 6. 6. 2.2.5. Pohledávky Firmě převažují krátkodobé pohledávky nad dlouhodobýma. Delší dobu splatnosti mají například lyžařské vleky. Dále má pohledávku za státem, kterou tvoří přeplatek na dani z příjmu a vratka DPH. Mezi ostatní pohledávky patří například reklamace.2.2.6. Krátkodobý finanční majetek Společnost má peníze v pokladně pro okamžité použití a zbytek peněz na účtech u bank. Nevlastní žádné cenné papíry k obchodování.
 7. 7. ZDROJE 1. NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 172s. ISBN 9788021044968 2. LACHMANN, Ludwig M. Capital and its structure [online]. Kansas City: S. Andrews and McMeel, c1978, Chapter VI: Capital structure and asset structure. ISBN 9780836207408. Dostupné z: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=96&cha pter=3004&layout=html&Itemid=27 3. KRAVEC, Marcel. Majetková a kapitálová výstavba podniku [online]. 2009 [cit. 2012-12-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Jiří Novotný. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/212657/esf_b/>. 4. FUČÍKOVÁ, Jana. Účetní rozvaha. In: Uctovani.net [online]. 2011 [cit. 2012-12-30]. Dostupné z: http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-rozvaha&idc=55Hodnocení zdrojůLACHMANN: Autorem knihy je německý ekonom, který učil na univerzitě v Jižní Africe a je to odborník na dané téma. Daná část knihy je dost podrobná, poskytuje mnoho informací. Kniha není pouhým popisem rozdělení majetku společnosti, ale popisuje i vztahy. Kniha je i přes značné stáří stále relevantní. Neexistuje český autor, který by se tématem zabýval tak podrobně.KRAVEC: Jedná se bakalářskou práci absolventa ESF na MU, který svou práci obhájil, je tedy dostatečně vhodná i k sepsání seminární práce. Práce je stará 3 roky, je dost aktuální. Práce byla vedena doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., což je odborník v dané oblasti. Šíře pojetí tématu je dostatečně velká. Autor je objektivní co se teoretické části týče.FUČÍKOVÁ: Článek na internetovém portálu má autora, Jana Fučíková vystudovala VŠE v Praze. Článek je starý jen 1 rok, byl aktualizován.
 8. 8. Článek je jen teoretický, je proto dost objektivní, opírá se o zákon.Jelikož se ve své práci řídím strukturou rozvahy, je pro mě článek dost přínosný.Důležitá je možnost srovnání více zdrojů, v tomto případě starších vydání učebnicnapříklad právě s tímto článkem.

×