• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
N body simulation
 

N body simulation

on

 • 692 views

 

Statistics

Views

Total Views
692
Views on SlideShare
692
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • http://bit.ly/umf_2010 cobweb.seas.gwu.edu/~mpnl/particle_in_cell.html

N body simulation N body simulation Presentation Transcript

 • Debeyova délka
  Vzdálenost, na které je elektrické pole v plazmatu odstíněno na 𝐸0𝑒
  http://en.wikipedia.org/wiki/Debye_length
  http://wwwppd.nrl.navy.mil/nrlformulary/NRL_FORMULARY_09.pdf
   
 • Plazmová frekvence
  Frekvence vlastních oscilací elektronů v plazmatu
  http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_frequency
  Hmotnost iontů pokládáme za nekonečnou (což je dobré přiblížení)
  Plazmové oscilace budou pozorovány pouze pokud čas měření je delší než plazmová perioda 𝜏𝑝≡1𝜔𝑝 a pokud externí působení nemění systém rychleji než 𝜔𝑝
  Porovnejte s 𝜆𝐷=𝑇𝑒𝑚𝑒1𝜔𝑝
   
 • Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic
  Miloslav Pekař, ČVUT FJFI, UMF 2010
 • simulace
  Využíváme různých aproximací
  Čím lepší je první aproximace, tím lepší bude celá naše simulace
  Čím více cyklů použijeme, tím přesnější naše simulace bude
  Neexistuje správná / chybná simulace
  Simulace je dobrá nebo špatná v závislosti na tom, jak obratně zvolíme aproximace skutečnosti
 • 1D Simulace Plazmatu
  Poissonova rovnice: 𝜕2𝜙𝜕𝑥2=−𝑛𝑖−𝑛𝑒𝜀0
  Rovnice continuity: 𝜕𝑛𝑖𝜕𝑡+𝑛𝑖𝜕𝜈𝑖𝜕𝑥+𝜈𝑖𝜕𝑛𝑖𝜕𝑥=0
  Konverze momentu: 𝜕𝜈𝑖𝜕𝑡+𝜈𝑖𝜕𝜈𝑖𝜕𝑥=𝑞𝑚𝑖𝐸
  Boltzmannova elektronová rovnice: 𝑛𝑒=𝑛0∙exp𝑞𝜙𝑘𝐵𝑇𝑒
   
 • Konečné diference
  j+1
  j
  1
  2
  n-1
  n
  j-1
  h
  i
  i+1
  i-1
  Poissonova rovnice: 𝜙𝑖+1−2𝜙𝑖+𝜙𝑖−1h2=−𝑛𝑖−𝑛0∙exp𝑞𝜙𝑘𝐵𝑇𝑒𝜀0
  Rovnice continuity: 𝑛𝑖,  𝑗+1−𝑛𝑖,  𝑗𝑓+𝑛𝑖,𝑗𝜈𝑖,𝑗−𝜈𝑖−1,𝑗h+𝜈𝑖,𝑗𝑛𝑖,  𝑗−𝑛𝑖−1,  𝑗h=0
  Konverze momentu: 𝜈𝑖,𝑗+1−𝜈𝑖,𝑗−1𝑓+𝜈𝑖,𝑗𝜈𝑖,𝑗−𝜈𝑖−1,𝑗h=𝑞𝑚𝑖𝐸𝑖,𝑗
   
 • Schéma simulace
 • Částicová simulace
  Stav fyzikálního systému (plazmatu) je definován atributami konečného počtu částic (iontů a elektronů) v systému
  Vývoj systému je dán zákony interakce mezi částicemi
  V 1 m3 máme 1016 iontů = 80PB paměti
 • Částicové modely
  Particle – Particle (PP) model
  „Klasický“ přístup
  Particle – Mesh (PM) model
  Sílu považujeme za pole a to aproximujeme na mřížce
  Particle – Particle -- Particle – Mesh (PPPM / P3M) model
  Hybrid PP a PM modelů
 • PP model
  V čase t se počítá silová interakce pro každou částici
  Pro coulombickou sílu
  𝐹𝑖𝑗=𝑞𝑖𝑞𝑗4𝜋𝜀0𝑥𝑖−𝑥𝑗𝑥𝑖−𝑥𝑗3
  pro 60 částic je třeba 3540
  operací / časový krok
  Pro 1 milion částic je třeba ~1024 operací
   
  10
  6
 • PM model
  Nastavení mřížky a umístění částic do buněk
  Přiřazení náboje (částic) mřížce
  Vyřešení Poissonovy rovnice
  𝛻2𝜙=−𝑛𝑖−𝑛𝑒𝜀0
  Výpočet silového působení mřížkového potenciálu a interpolace síly na pozici částice
   
  10 částic, 5 buněk, 6 uzlů
  6 částic, 3 buňky, 4 uzly
 • P3M model
  Trik spočívá v rozdělení mezičásticových sil na dvě části 𝐹=𝐹𝑠𝑟,𝑖𝑗+𝐹𝑚
  𝐹𝑠𝑟,𝑖𝑗je nenulová pouze na krátkých vzdálenostech
  𝐹𝑚 je pomalu se měnící síla na mřížce
   
  10 částic, 5 buněk, 6 uzlů
  6 částic, 3 buňky, 4 uzly
 • Particle – In – Cell vážení
  U PM modelu se přiřazuje náboj (částice) mřížce a pak se interpolují síly ze mřížky zpět na částici
  Particle – In – Cell (PIC) označuje jednu z metod vážení přiřazování a interpolování
  Vážení 0. řádu: Nearest – Grid – Point (NGP)
  Vážení 1. řádu: Particle – In – Cell (PIC)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Particle-in-cell
  Vážení vyšších řádů: použití kvadratických a kubických splajnů dále vyhlazuje hrubost mřížky
 • Nearest – Grid – Point
  Částice hustoty 𝑛𝑖 ve vzdálenosti ±∆ 𝑥2 od uzlu bude přiřazena k uzlu
  Hustota uzlu mřížky =𝑛𝑖∆𝑥2
  Metoda zatížená relativně velkým šumem
   
  ne
  ne
  ano
  ano
  ano
  ne
  ano
  ne
  ∆𝒙
   
  ∆ 𝒙𝟐
   
 • Particle – In – Cell
  Částice hustoty 𝑛𝑖 ve vzdálenosti ±∆𝑥 od uzlu bude přiřazena k uzlu
  Poměr hustoty přísluší k uzlu
  Bilineární interpolace 𝑛𝑛𝑜𝑑𝑒=𝑛𝑖𝑑𝑎+𝑏+𝑐+𝑑=𝑛𝑖𝑑∆𝑥2
  Hustota uzlu mřížky =𝑛𝑛𝑜𝑑𝑒∆𝑥2
   
  a
  c
  b
  d
  𝟐∆𝒙
   
 • Stromové kódy
  Snaha o co nejmenší počet výpočtů při co nejmenší ztrátě přesnosti
  Máme-li velkou skupinu částic, která je velmi vzdálená od ostatních částic, pak silový příspěvek této skupiny můžeme aproximovat silovým příspěvkem jedné makročástice (hmotnost rovna součtu hmotností částic ve skupině, hmotný střed umístěný v hmotném středu skupiny částic)
 • Konstrukce 2D stromu
  http://www.slideshare.net/destabilizator/
  Prostor je hierarchicky rozdělen na strom buněk
  Buňky obsahující jednu částici se nedělí – jsou to listy stromu, oblasti bez částic se ignorují
  Buňka = čtverec, jsou děleny ortogonálně před střed, každá může mít maximálně 4 dceřinné buňky (quad – tree)
  Struktura stromu se musí přepočítat při každé změně pozice částice
  3D verze je oct – tree
 • Další metody
  Fast Multipole Method – obdoba stromového kódu, užívá se potenciál místo síly, pro potenciál se provede multipólový rozvoj dané buňky, který je mnohem přesnější než hmotný střed, svou podstatou se dá užít k řešení různých druhů problémů
  Stromový kód částice – síť,pro místa s velkou koncentrací hustoty se užívá stromového kódu, v ostatních místech prostoru se užije metoda PM, je rychlejší než obyčejný stromový kód ale má omezené prostorové rozlišení
  Self consistent field – algoritmus vyvinutý pro bezsrážkové hvězdné systémy, částice spolu neinteragují ale přímo, ale jsou ovlivněny kombinovaným gravitačním polem, jež samy vytváří – nezávisí tedy na souřadnici částic
  Paralelizace výpočtů – zejména využití paralelních stromových kódu např. PEPC, možnost simulovat až 108-109 částic při síle dlouhého dosahu
 • Zákony zachování
  Je důležité kontrolovat přesnost výpočtů – využití základních fyzikálních zákonů (ZZE, ZZH ve všech směrech)
  Pokud jsou tyto veličiny vypočteny na startu simulace a v jejím průběhu, dostáváme povědomí o přesnosti výpočtu
  Hybnost 𝑝𝑐=𝑖=1𝑁𝑝𝑖 je v PP metodách v principu vždy zachována
  Energie 𝐸𝑐=𝑖=1𝑁𝑚𝑖𝑣𝑖22+𝑖=1𝑁𝑗≠𝑖𝑁𝛾𝑚𝑖𝑚𝑗𝑟𝑖−𝑟𝑗 přináší větší problémy (kvadrát)
   
 • Chyby při výpočtu
  Diskretizační
  Aproximace funkce k výpočtu dalšího kroku
  Závisí na délce kroku, používáme metodu co nejvyššího řádu
  Zaokrouhlovací chyby
  Z důvodu přesnosti počítačů, omezený počet desetinných míst
  Čím více výpočtů v daném kroku provedeme, tím více zaokrouhlovacích chyb uděláme
  Stabilní / nestabilní metody
 • Srážky
  Částice blízko u sebe – komplexní interakce – z principu jednotlivých metod narůstají chyby velmi rychle
  Ignorace srážek – hvězdné systémy, jinde jsou důležité – plazma
  Centrální elastické a neelastické srážky – klasická mechanika
  Ostatní obtížněji popsatelné
 • Reference 1
  Amara – N-body methods
  http://www.amara.com/papers/nbody.html
  Kurz univerzity v Berkeley
  http://www.cs.berkeley.edu/~demmel/cs267/lecture26/lecture26.html
  N-body algorithms
  http://www.cs.hut.fi/~ctl/NBody.pdf
  Porovnání PP, PM a TC metod
  http://ta.twi.tudelft.nl/DV/Staff/Lemmens/MThesis.TTH/report.html
 • Reference 2
  Animace / videa
  http://qso.lanl.gov/pictures/Pictures.html
  Hra :o)
  http://www.newgrounds.com/portal/view/357700