0
Zo maakt u
klanten via
 reclame
Schrijven
marketingplan

Implementatie
marketingplan
TRENDS
Consument staat
 steeds kritischer
  tegenover
klassieke reclame
Internet doet
 reclamevak op
zijn grondvesten
   daveren
Global Media consumption: average hours per week

100

90                                 ...
Verschuiving van
 imagoreclame
naar promotionele
   aanpak
Belgen wereldwijd
   grootste
 bonnenknippers
  (200 mio)
Ondernemer
afkerig tegenover
 promoties en
kortingen maar...
… hij/zij kent de
mogelijkheden
 onvoldoende.
TIPS
Promoties
   Advertenties
    Direct mail
    Beurzen
    Sponsoring
Binnen- en buitenreclame
Promoties
   Advertenties
    Direct mail
    Beurzen
    Sponsoring
Binnen- en buitenreclame
Maak het de
 moeite waard
en wees creatief
met wat je geeft
Beperk uw
aanbieding in tijd
  en aantal
Geef nieuwe
klanten méér en …
verwen bestaande
   klanten
Promoties
   Advertenties
    Direct mail
    Beurzen
    Sponsoring
Binnen- en buitenreclame
Maak uw
advertentie
 WERVEND
Promoties
   Advertenties
    Direct mail
    Beurzen
    Sponsoring
Binnen- en buitenreclame
Verstuur een
 kaartje
INTERNET MARKETING TIP
            Volg
de
media
via
Google

                       ...
Verstuur
een e-mailing
Promoties
   Advertenties
    Direct mail
    Beurzen
    Sponsoring
Binnen- en buitenreclame
Zoek naar de
verwachtingen en
 motieven van
  bezoekers
Focus op
1 product
Zorg voor een
 GSM-crèche
Ontwikkel
salestools
Ontwerp een
liftverhaaltje
Zet uw
beursstand
 rechts
Verzorg
uw follow-up
Promoties
   Advertenties
    Direct mail
    Beurzen
    Sponsoring
Binnen- en buitenreclame
Promoties
   Advertenties
    Direct mail
    Beurzen
    Sponsoring
Binnen- en buitenreclame
DANK U
 EN …
SUCCES!
Desmyttere Marketingadvies
Contacteer Peter Desmyttere
     Ajuinlei 1
    9000 Gent
   T. 09 269 52 13
   F. ...
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Zo maakt u klanten via reclame
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Zo maakt u klanten via reclame

870

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
870
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Zo maakt u klanten via reclame"

 1. 1. Zo maakt u klanten via reclame
 2. 2. Schrijven marketingplan Implementatie marketingplan
 3. 3. TRENDS
 4. 4. Consument staat steeds kritischer tegenover klassieke reclame
 5. 5. Internet doet reclamevak op zijn grondvesten daveren
 6. 6. Global Media consumption: average hours per week 100 90 Games 8 80 Digital radio 7 70 6 1,5 60 Mobile 5 Outdoor 50 Cinema Digital TV 31 40 30 Analogue radio 20 Analogue TV 10 Internet 31 Print 0 2,5 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Bron: Microsoft
 7. 7. Verschuiving van imagoreclame naar promotionele aanpak
 8. 8. Belgen wereldwijd grootste bonnenknippers (200 mio)
 9. 9. Ondernemer afkerig tegenover promoties en kortingen maar...
 10. 10. … hij/zij kent de mogelijkheden onvoldoende.
 11. 11. TIPS
 12. 12. Promoties Advertenties Direct mail Beurzen Sponsoring Binnen- en buitenreclame
 13. 13. Promoties Advertenties Direct mail Beurzen Sponsoring Binnen- en buitenreclame
 14. 14. Maak het de moeite waard en wees creatief met wat je geeft
 15. 15. Beperk uw aanbieding in tijd en aantal
 16. 16. Geef nieuwe klanten méér en … verwen bestaande klanten
 17. 17. Promoties Advertenties Direct mail Beurzen Sponsoring Binnen- en buitenreclame
 18. 18. Maak uw advertentie WERVEND
 19. 19. Promoties Advertenties Direct mail Beurzen Sponsoring Binnen- en buitenreclame
 20. 20. Verstuur een kaartje
 21. 21. INTERNET MARKETING TIP Volg
de
media
via
Google België - Belgique P.B. - P.P. 9100 Sint-Niklaas BC 17197 $%&'()*(+*)"#(!"#(,%%'&* ?'(@5&<'%A'(B''=(AC.(#(D-55<&'&.E*(>:'>B(AC%(55B('@'%(85@'%CC%( A'( .C8( DF$'#9GE0( HCC=5IJ( K%A'=%'I'=G( :'88'%( @CCB( ='>'%.'( !"#$%&'()*"$+!,-*)"*+)*.'/!/01$)2#3"4()*$5*6$$,7)*7)8)%9*"!)9* '7(:+*;)9*7''9/9)*)"*;)9*.)/9)*$5<* =!)*1$)29*8!'*+)*9'.*>!)3?/*$5*6$$,7)-*1$)29*!"*))"*$8)%1!4;9* @C%( A'( %$'#9G8'=$>:.'%( A$'( A'( C4<'&5;'%( ICC%A( @'=G>:'%'%( !"*+)*.)7'",%!:2/9)*+',.7'+)"*)"*&','1!")/*?)%)7+?!:+<*=!79*3* 9'.'%(9C.(A'(I'A$C(G>:=''4(5@'=(A'(.=C%G;5=.G'>.5=*(5@'=(''%( $.'I(C&G(D>#G.5I'=(G'=@$>'E(54(5@'=(B&C%.'%('%(>5%>#=='%.'%(#$.( #9(G'>.5=J(-55<&'(F$'#9G(8='%<.(:'.(#(5;(''%(G>:CC&."'0( @)9* +)* #3"4()* A6)'8'"4))%+* 1$)2)"B* 23"9* 3* 1)7#/* 1$)2)"* "''%* ))"*9$5!4*+!)*8)%/4;))"*!"*CC"*.)5''7+)*2%'"9*$#*/9'+<*D!:1$"+)%* :C%A$<(C&G(#(9$&(9'.'%(9C.(A'(F'9(L5=B(/$I'G(G>:=''4(5@'=(''%( !9)&-* $#* '7/* 3* !"* #3"4()* 8'"* ))"* .3/!")//&))(",* +)* E'%!:/)* 2%'"9)"*?!7*+$$%/"3F)7)"< !"#$%&'()*')(%+,*-).'/ !"#$%&'$()*(+,,,(-'%. /'&0(,+(12+(31()1 $%456'75%08' 9990'75%08' &'()*')(0,*-).'/12*),2% !"#$( :'&;.( #( -3,'()'% 0,-)'% )'% 1)4526)'% !"#(#9(7)189()*(<'=$>:.'()"0,930,*-).'/('%(85:9,3%0)69,0
 22. 22. Verstuur een e-mailing
 23. 23. Promoties Advertenties Direct mail Beurzen Sponsoring Binnen- en buitenreclame
 24. 24. Zoek naar de verwachtingen en motieven van bezoekers
 25. 25. Focus op 1 product
 26. 26. Zorg voor een GSM-crèche
 27. 27. Ontwikkel salestools
 28. 28. Ontwerp een liftverhaaltje
 29. 29. Zet uw beursstand rechts
 30. 30. Verzorg uw follow-up
 31. 31. Promoties Advertenties Direct mail Beurzen Sponsoring Binnen- en buitenreclame
 32. 32. Promoties Advertenties Direct mail Beurzen Sponsoring Binnen- en buitenreclame
 33. 33. DANK U EN … SUCCES!
 34. 34. Desmyttere Marketingadvies Contacteer Peter Desmyttere Ajuinlei 1 9000 Gent T. 09 269 52 13 F. 09 269 52 99 peter@desmyttere.be www.desmyttere.be
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×