Guia didàctica. Podcast àudio.

536 views

Published on

Jaquelín Durán
Desireé Ferrer
UIB
GEDP
2013-14

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
335
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia didàctica. Podcast àudio.

 1. 1. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 GUIA DIDÀCTICA – Podcast d’àudio. 1. INFORMACIÓ GENERAL I D'IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL.  Títol del material: Viatjant amb la família Gryn // Travelling with the Gryn family.  Nom dels autors: Jaquelín Durán Gil i Desireé Ferrer García.  Any de producció: 2013.  Idioma del material: Anglès i català.  Breu descripció: o Objectius. La finalitat de les activitats que durem a terme és que els nostres alumnes puguin posar en pràctica el que han après en l'àmbit teòric, de forma, també, que nosaltres puguem avaluar els seus aprenentatges. o Destinataris. Alumnes de 3r cicle de Primària. o Context educatiu. Es pot dur a terme a qualsevol centre educatiu a nivell d’alumnes de 3r cicle de Primària. Es du a terme a l’àrea d’Anglès. o Àmbit d'intervenció. Hi ha diverses possibilitats per treballar aquest material, en destacam les següents: 1. Emprar l’aula ordinària. On durem a terme les sessions teòriques i explicarem als alumnes els conceptes que hauran d'aprendre. Posteriorment, realitzarem un listening i les activitats relacionades amb aquest. D’altra banda, els alumnes també disposaran d’altres activitats online que poden fer a casa. 2. Emprar l’aula ordinària per dur a terme les explicacions teòriques, escoltar el listening i fer les activitats impreses. En aquest cas, tenim l’opció de fer les activitats amb Educaplay dintre de l’aula, emprant una PDI. 3. Emprar, també, l’aula ordinària, però dur a terme les activitats amb Educaplay a l’aula d’informàtica, on els alumnes poden fer les activitats de forma individual, per parelles, en petit grup, etc. i disposaran d’ordinadors. 4. Fer que els alumnes escoltin el listening a casa i a l’aula ordinària o d’informàtica facem tan sols les activitats, treballem el listening en format de text i facem una traducció d’aquest. 1
 2. 2. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 En tot cas, tindrem en compte aquells alumnes que, per diversos factors, no puguin tenir accés a la xarxa. El mestre estarà a disposició d’aquells que necessitin accedir a les aules d’informàtica de l’escola o per proposar altres opcions.  Durada estimada. L’àudio té una durada de 1:07 minuts. Les activitats que farem posteriorment a l’escolta de l’àudio i les que hauran de fer els alumnes a casa, estaran adaptades al seu temps d’aprenentatge. És a dir, no posarem límit de temps específic. Però, malgrat les activitats de l’aula tenen el límit de la duració de la sessió, si hi ha alumnes que no han acabat les activitats, donarem la possibilitat de què les puguin finalitzar a casa. Les activitats amb Educaplay no tenen límit de temps, els alumnes poden fer-les al seu ritme d’aprenentatge.  Especificacions tècniques. Per tenir accés a l’àudio s’accedeix a través del blog del mestre/a d’anglès. Aquest posarà a disposició de tots els seus alumnes el material per què els nins i nines puguin accedir tantes vegades com vulguin des de casa o a l’escola per escoltar-lo i fer més activitats relacionades. Aquest listening serà treballat a classe o bé a casa, segons la decisió del mestre.  En cas de treballar-lo a classe, el mestre posarà a través de l’ordinador aquest àudio i després hauran de fer les activitats, impreses i repartides pel mestre. En cas de realitzar les activitats amb Educaplay dintre de l’aula, s’emprarà la PDI o bé s’accedirà a l’aula d’informàtica on els alumnes hauran de disposar d’ordinadors, accés a la xarxa i el seu compte d’Educaplay per poder guardar els seus resultats.  En cas de treballar-lo a casa, tot el material estarà disponible pels nostres alumnes al Blog del mestre. Pel que fa a les activitats amb Educaplay... S'accedeix a través de la web http://www.educaplay.com/ sense necessitat de registrar-se per poder realitzar l'activitat. En el cas de voler guardar la puntuació, formar part del ranking de puntuació i voler comentar (que és el que nosaltres volem), ens haurem de registrar. o Per trobar l'activitat cal poder tenir l'enllaç, que el/la mestre/a posarà al seu blog per què els alumnes puguin accedir més fàcilment. 2
 3. 3. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 o Necessitarem un ordinador i accés a la xarxa a casa o a l’escola. En altre cas, necessitarem la PDI per dur a terme les activitats. o Necessitarem que els alumnes estiguin enregistrats. Pel que fa a les activitats: 1. Impreses. Tenim un total de 10 qüestions sobre l’àudio que han escoltat els alumnes prèviament. 2. Educaplay. Els alumnes hauran d’identificar 11 països europeus al mapa, els quals apareixen al listening.  Aspectes generals sobre la instal·lació i utilització del programa: Educaplay és un programa que no requereix instal·lació, s'utilitza a través de la pàgina web. Per tant, els alumnes hauran de registrar-se i crear el seu propi usuari per poder accedir a les activitats (de forma individual, en grup... segons com facem les activitats). Pel que fa a l’àudio, tan sols requereix de què els alumnes tinguin al seu ordinador un programa per reproduir àudios (en el cas de que tornin a escoltarlo a ca seva o bé a l’escola). A l’aula necessitarem també un ordinador i un programa per poder escoltar l’àudio, o bé, si és el cas, un reproductor d’àudio i que el mestre disposi d’un CD amb el listening gravat. Pel que fa a les activitats impreses, si les volen tornar a descarregar des del Blog del/la mestre/a (on estaran penjades per si les volen tornar a imprimir), necessitaran un programa per poder obrir el document (PDF, Word…) i una impressora (o bé podem copiar-ho a mà). 2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL.  Concepció. Són activitats en les quals es treballa l'exercitació, ja que prèviament s'haurà fet una sessió on els alumnes hauran après diversos conceptes i, posteriorment, els alumnes hauran de realitzar una sèrie d’exercicis relacionats amb l’àudio i aquests continguts explicats a classe. També podem dir que té una funció de tutorial, ja que amb l’àudio es pretén que aquest material sigui una guia que dóna una informació als nostres alumnes amb la intenció de què interioritzin els continguts i després realitzin exercicis.  Funcionalitat. Amb aquestes activitats el que es pretén és avaluar els coneixements assolits pels alumnes sobre els continguts apresos a classe prèviament. Això ho aconseguirem a través dels exercicis que han de realitzar posteriorment a escoltar l’àudio. 3
 4. 4. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 També quedarà a disposició dels alumnes, al Blog del mestre, el listening en format de text, el qual podran treballar a casa o bé directament dintre de l’aula, segon la decisió del mestre. Amb això també es pretén que els alumnes puguin aprendre nou vocabulari llegint textos en una llengua estrangera i que, principalment, estableixin una relació entre allò que escolten i allò que llegeixen. A més, en la correcció dels exercicis podem fer que els alumnes posin en pràctica la llengua oral en una llengua estrangera, de forma que també estiguin posant en pràctica altres aspectes a més de l’escolta i la realització dels exercicis i activitats. D’altra banda, es pretén motivar-los a consolidar aquests coneixements realitzant activitats que siguin dinàmiques per ells, ja que, emprant materials interactius (vídeos, àudio, activitats interactives, etc.) estem provocant que els nins tinguin més interès.  Aportacions didàctiques. o Aquestes activitats ofereixen que l'alumne assoleixi de forma dinàmica i lúdica els continguts. o Permeten que els alumnes assoleixin els continguts al seu propi ritme d’aprenentatge. o Els alumnes poden realitzar les activitats tantes vegades com vulguin, a més de poder escoltar l’àudio quan vulguin. o Aporten que hi hagi una aproximació al contacte amb les TIC, emprant diverses eines. o Són activitats flexibles i que permeten que siguin treballades de diferents formes (individual, per grups, a casa, a l’escola…). o En el cas de decidir fer les activitats per parelles o grups, també són activitats que afavoreixen el contacte amb els companys, a més d’oferir la possibilitat de compartir les opinions, de forma que es treballa també el respecte cap als companys i compartir les mateixes opinions.  Estructura i organització del material. ÀUDIO Podem accedir a aquest material de dues formes: A classe: el mestre posarà l’àudio a través de l’ordinador o reproductor d’àudio.. 4
 5. 5. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 A casa: els alumnes podran accedir mitjançant el Blog del mestre/a d’anglès, que prèviament els haurà donat l’adreça electrònica del seu Blog. A més, també quedarà a disposició dels alumnes el listening en format de text perquè puguin establir una relació entre allò que escolten i el que llegeixen. EXERCICIS El/la mestre/a repartirà de forma impresa les activitats que els alumnes hagin de realitzat a l’aula. També disposaran d’aquestes al Blog del mestre, on podran tenir accés per descarregar-les i realitzar-les més vegades.. EDUCAPLAY Pel que fa a les activitats d’Educaplay, al mateix Blog hi haurà un enllaç que ens dugui a aquestes per què els alumnes les puguin realitzar. A més a més també estaran disponibles al mateix Blog del mestre, perquè així puguin accedir més fàcilment a les activitats. En cas de fer-les dintre de l’aula ordinària, el mestre posarà les activitats a través de la PDI. En cas d’emprar l’aula d’informàtica, de la mateixa forma que els alumnes poden fer-ho des de casa, accediran a través de l’enllaç disponible al Blog del mestre.  Altres especificacions. o Què fa el/la mestre/a? El/la mestre/a haurà d’explicar els continguts que es treballaran, preparar les activitats, observar i resoldre dubtes que els alumnes puguin tenir. A més, ha de facilitar que tots els alumnes puguin tenir accés a la xarxa per realitzar les activitats interactives. o Les activitats són flexibles? Són activitats flexibles, ja que permeten que es puguin treballar de diferents formes. El mestre pot decidir si vol emprar tan sols l’aula ordinària per dur a terme el treball d’aquestes activitats, o si també vol emprar l’aula d’informàtica o ambdues. També té la possibilitat de decidir que els alumnes treballin part del material a casa o no. D’altra banda, també ofereix la possibilitat de què els alumnes ho treballin de forma individual, en grup gran, en grup petit, per parelles, etc. 5
 6. 6. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 3. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES.  Destinataris. Alumnes de 3r cicle d’Educació Primària.  Competències. o o o o Competència per aprendre a aprendre. Competència en el tractament de la informació i competència digital. Competència social i ciutadana. Competència en comunicació lingüística.  Objectius: o Establir una relació entre la llengua oral i l’escrita d’una llengua estrangera. o Posar en pràctica tant la llengua oral com la llengua escrita en una llengua estrangera. o o Motivar els alumnes a través de la realització d’activitats interactives. Interessar-se per conèixer aspectes d'altres països, com per exemple el clima. o Consolidar els aprenentatges teòrics de forma pràctica, dinàmica i lúdica. o Interactuar amb les TIC dins i fora de l’aula.  Continguts. LLENGUA ANGLESA. o Comprensió de missatges orals breus, senzills i propers a la realitat dels alumnes per elaborar tasques a l’aula. o Audició atenta i comprensió de textos orals breus i molt senzills procedents de suports audiovisuals i informàtics diferents. o Valoració de la llengua estrangera com a instrument per comunicar-se oralment. o Associació de grafia, significat i pronunciació del vocabulari bàsic per mitjà d’activitats dirigides amb l’ajut del suport audiovisual. o Lectura de paraules i frases molt senzilles presentades dins un context i prèviament conegudes en interaccions orals reals o simulades, com a part de la realització d’una tasca. o Identificació i ús de lèxic i d’estructures elementals pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades: temps atmosfèric i altres conceptes d’interès per als alumnes. o Introducció d’alguns aspectes fonètics diferents de l’idioma a través de paraules i estructures significatives. 6
 7. 7. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 o  Realització d’activitats de caràcter sociocultural representatives de la llengua estrangera. Utilització del material. o Orientacions educatives per treballar amb el material. Abans: el mestre haurà d’explicar els continguts que es treballaran durant el listening i les posteriors activitats i exercicis. Durant: els alumnes treballaran amb el material didàctic elaborat pel mestre/a, és a dir, amb les activitats impreses i/o amb les activitats interactives. El mestre proporcionarà l’ajuda necessària als alumnes. Després: es farà una correcció dels exercicis realitzats, de forma oral perquè els alumnes puguin posar en pràctica també la llengua oral en una llengua estrangera. o Agrupament. La sessió teòrica, on s’expliquen els continguts, es farà de forma grupal. Es treballaran els exercicis i les activitats de forma individual, en grup gran, grup mitjà, grups petits, per parelles... segons la decisió del mestre. o Organització de l'espai i del temps. ESPAI. Serà necessari una aula ordinària amb un ordinador i una PDI per dur a terme les explicacions teòriques, escoltar el listening (per això també és possible que el mestre empri un reproductor d’àudio) i fer les activitats impreses i/o activitats interactives. Segons la decisió del mestre, també es necessitarà una aula d’informàtica per fer les activitats d’Educaplay. TEMPS. Depenent de com vulgui treballar el material el mestre, necessitarem un temps determinat o un altre. Si treballam dintre de l’aula el listening, per disposar l’àudio necessitarem al voltant de 5 minuts. Aquest té una durada de 30 segons, però perquè sigui més fàcil pels alumnes, l’hauríem de reproduir diverses vegades. També necessitarem temps per realitzar els exercicis impresos, per la qual cosa deixarem que els mateixos alumnes tinguin el temps que vulguin per fer-ho dintre de l’aula, tenint com a límit l’hora de finalització de la sessió. Pel que fa a les activitats d’Educaplay, deixarem que els alumnes també progressin segons el seu ritme d’aprenentatge, ja que no hi haurà un límit de temps per realitzar aquestes activitats. 7
 8. 8. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 o Rol del docent: Abans de realitzar la sessió en la qual es treballarà l’àudio i/o es faran les activitats, el mestre haurà dut a terme una sessió teòrica en la qual explicarà als alumnes diferents conceptes que treballaran en el listening. Durant el treball amb aquestes activitats, com ja hem dit abans, el mestre observarà el procés d'execució de les tasques i resoldrà els dubtes possibles que tinguin els alumnes. Després haurà d'avaluar quins han estat els aprenentatges dels alumnes, si han assolit qualque coneixement, si les sessions han estat útils i si els ha agradat. o  Altres usos del recurs. Es pot treballar a casa, ja que el material estarà penjat al Blog del mestre. Avaluació. L’avaluació es pot realitzar o bé a través dels exercicis i les activitats que es duen a terme en relació al listening que escoltarem, o bé podem fer una petita prova als alumnes. Com a idea, aquesta prova por ser oral (podem fer preguntes als alumnes de forma grupal, individual…) o de forma escrita (podem fer o un examen individual, o bé qüestions com les activitats que farem, tant individual com grupal). 4. REFERÈNCIES I RECURSOS.  Referències. o Blogs:  http://jaquelintic.blogspot.com.es/  http://ticaeducacio.blogspot.com.es/ o Aquí podrem trobar una gran quantitat de listenings, tant en format àudio com en format de text. Està estructurat en unitats, en cadascuna de les quals hi ha una petita explicació sobre la gramàtica en anglès, per després introduir el listening. Està enfocat per nivell de principiants. El nostre listening està basat en la història que es forma a través de tots els listenings, a partir dels quals hem format el nostre propi text i àudio http://www.ompersonal.com.ar/omkids/presentacion.htm o Activitats.  http://es.slideshare.net/desfgar/podcast-audio-activitats  http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1128684/viatjant_amb_l a_familia_gryn.htm 8
 9. 9. Jaquelín Durán, Desireé Ferrer. Universitat de les Illes Balears. GEDP. Curs 2013-14 o Àudio. http://deesii-3.podomatic.com/entry/2013-11-29T08_06_38-08_00 Aquí teniu l’àudio en format de text: We are in summer. The Gryn family is on a travel in Africa. They have two more days of holidays in Egypt. When they come back they will have to stop in Paris, where they will stay for two more days. They will visit the Louvre museum, the Eiffel tower and they will go shopping. Their last stop is at home, in London. In winter they want to go on a travel again. Maybe they are going to Russia, where it's very cold and it snows so much. But the three children of the family, Adam, Caroline and Joseph, prefer to go to Italy to eat pasta and pizza and visit the Coliseum and Fontana di Trevi. The Gryn family travels a lot around Europe. They have visited so many countries and cities like Norway, Finland, Spain, Germany, Holland, Poland and Turkey. Also they want to travel around the United States, maybe next year. They hope they can go to visit the Statue of Liberty in New York, the Golden Gate in California and Niagara Falls.  Recomanació d'altres recursos per treballar el tema. o Web on podreu trobar altres listenings en anglès en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. També hi ha activitats i podreu trobar l’àudio en format de text. http://www.mansioningles.com/listening00.htm o En aquesta adreça electrònica podeu trobar molts de recursos en anglès, com vocabulari, gramàtica, cançons, listening amb exercicis relacionats, vídeos, etc. I pot ser un recurs bastant interessant per primària. http://www.agendaweb.org/ 9

×