การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน Oral health care for Diabetes Millitus,Thai language

2,906 views

Published on

จัดทา โดย
นักศึกษาทันตแพทย์เกศกาญจน์ ภิญโญ
นักศึกษาทันตแพทย์สลิลภร เหล่าชูวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ทญ.สิริพร ตัง้ ศรีสกุล

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน Oral health care for Diabetes Millitus,Thai language

  1. 1.  วิธีการแปรงฟัน หลั ง จากนั้ นตามด้ ว ย ด้ า นบดเคี้ ยววางขนแปรงครึ่ งหนึ่งที่เหงือก อีกครึ่ งหนึ่งที่ฟัน ตาแหน่ งที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ ควรแปรงตามลาดับ ฟันบน เริ่ มจากฟันกรามซี่ในสุ ด ด้าน อย่างต่อเนื่อง และสุ ดท้าย คือ การแปรงลิ้นเบาๆกระพุงแก้ม ไล่ไปถึงฟันกรามซี่ในสุ ด ของอีก ้  การทาความสะอาดฟันปลอมด้านหนึ่ง คือ ตาแหน่งที่ ๑, ๒, ๓ จากนั้นวนเข้าไปยังด้านเพดานของฟันกรามซี่ในสุ ด ไล่ไปถึงฟันกรามซี่ในสุ ดของอีกด้านหนึ่ง คือ ตาแหน่งที่ ๔, ๕, ๖ ใช้แ ปรงสี ฟั น ขนนุ่ ม แตะน้ า สบู่ แ ปรงฟั น ปลอมให้สะอาดและถอดฟั นปลอมแช่ น้ าก่อน นอนทุกคืน แผนกทันตกรรม จัดทาโดย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นักศึกษาทันตแพทย์เกศกาญจน์ ภิ ญโญ ฟันล่ าง เริ่ มจากฟั นกรามซี่ ในสุ ด ด้าน นักศึกษาทันตแพทย์สลิ ลภร เหล่าชูวงศ์กระพุงแก้ม ไล่ไปจนถึ งฟั นกรามซี่ ในสุ ดของ ้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์อีกด้านหนึ่ ง คือ ตาแหน่งที่ ๗, ๘, ๙ และวนไป อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ทญ.สิ ริพร ตังศรีสกุล ้ด้านลิ้น ตาแหน่งที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒

×