ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับ

4,871
-1

Published on

จัดทาโดย
นักศึกษาทันตแพทย์รัตติยา หทัยเดชะดุษฎี
นักศึกษาทันตแพทย์สุปัญญา นัยวิกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ทญ.สิริพร ตั้งศรีสกุล
อ.ทญ.นฤมล เพชรปลูก

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,871
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
120
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับ

  1. 1. และเลือกแปรงทีมลกษณะ ดังนี้ ่ ีั  แปรงขนนุ่ม, ขนาดพอดีกบช่องปาก ั ๑. แปรงฟันถูกวิธีอย่างสมาเสมอ ่  ด้ามแปรงจับกระชับมือ  ขนแปรงไม่บาน ั การแปรงฟนเป็ นการช่วยขจัดคราบจุลนทรีย์ ิ ัทาให้ฟนสะอาดและแข็งแรง มีวธงายๆ เพียงวาง ิี่ ัแปรงตังฉากกับคอฟน แล้วขยับแปรงถูไปมาใน ้ ั ้ ั ๓. แปรงฟนด้านบดเคียวของฟนกรามให้ครบทัง ้แนวนอน แต่ละจังหวะนับ ๑-๑๐ ตาม ๔ ขันตอน ้ ๔ ส่วน คือ บน ล่าง ทังด้านซ้ายและด้านขวา ้ดังนี้ ั ๑. แปรงฟนด้านนอก (ด้านทีตดกระพุงแก้ม) ่ ิ ้ ๒. การเลือกรับประทาน ตังแต่ซในสุดด้านขวาไปจนถึงซีในสุด ้ ่ี ่ ั ด้านซ้ายของฟนบน และทาเช่นเดียวกันใน อาหารที่มีประโยชน์ ั ฟนล่าง เด็กๆ ควรรับประทานอาหารทีดมประโยชน์ ่ ี ี ๔. แปรงลิน ้ ั ั ต่อฟนและไม่ทาลายฟน โดยเลือกอาหารทีม ี ่ คุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ ั ่ ู นอกจากวิธการแปรงฟนทีถกต้องแล้วการแปรงฟน ี ั  มีโปรตีนสูง แป้งและน้ าตาลต่า ั ยังต้องใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ป้องกันฟนผุ โดย  ไม่ควรกินอาหารเหนียวติดฟน เช่นั ั  เด็กอายุน้อยกว่า ๖ ปี ให้ใช้ยาสีฟนเด็ก (ดู กาละแม ช็อคโกแลต ขนมกรุบกรอบ ฉลากข้างกล่องทีมฟลูออไรด์ ๕๐๐ ppm) ่ ี หรืออาหารหวานทีอยูในปากนานๆ ่ ่ ั ๒. แปรงฟนด้านใน (ด้านทีตดกับเพดานและลิน) ่ ิ ้ ั ้  เด็กอายุมากกว่า ๖ ปี ให้ใช้ยาสีฟนผูใหญ่ เช่น ลูกอมและอมยิม ้ ตังแต่ซในสุดด้านขวาไปจนถึงซีในสุดด้านซ้าย ้ ่ี ่ (ดูฉลากข้างกล่องทีมฟลูออไรด์ ๑,๐๐๐ ่ ี  ไม่ควรดืมเครืองดืมทีมน้าตาลสูง เช่น ่ ่ ่ ่ ี ั ั ของฟนบน และทาเช่นเดียวกันในฟนล่าง ppm) นมเปรียวและน้าอัดลม ้
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×