Eneygy Awarness

1,458 views
1,331 views

Published on

การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน เป็นหัวข้อสำคัญในการรณรงค์สร้างความตระหนักของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยทราบโทษหรือผลกระทบที่ตามมาจากการใช้พลังงาน

เอกสารนำเสนอนี้ ได้ปรับปรุงจากต้นฉบับของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eneygy Awarness

 1. 1. การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงาน นาเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. พลังงานสารองของโลก....ใช้ได้อีกกี่ปี ? น้ามัน 35-40 ปี ก๊าซธรรมชาติ 57-65 ปี ถ่านหิน 220 ปี
 3. 3. จิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 4. 4. การอนุรักษ์พลังงาน• ประหยัดพลังงาน การใช้เท่าที่จาเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย รู้คุณค่า มีเหตุผล• ประสิทธิภาพพลังงาน ใช้พลังงานน้อยได้ผลรับเท่าเดิมหรือมากขึ้น
 5. 5. ไม่ หวนคืนกลับมาแล้ว...
 6. 6. ประชาชนประเทศใดเป็นเจ้าของรถยนต์มากที่สุดในโลก อเมริกา 89% ออสเตรเลีย 70% ซาอุดิอาระเบีย 86% สิงคโปร์ 21% นิวซีแลนด์ 82% ฮ่องกง 16% เกาหลีใต้ 74% ฟิลิปปินส์ 10% ไทย 22% จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2216 10 พ.ค. - 12 พ.ค. 2550
 7. 7. น้ามันดีเซล 31 กรกฎาคม 2547 ราคาขายปลีก 14.59 บาท/ลิตร 23 กันยายน 2548 ราคาขายปลีก 24.19 บาท/ลิตร 23 กันยายน 2549 ราคาขายปลีก 24.94 บาท/ลิตร 23 กันยายน 2550 ราคาขายปลีก 27.34 บาท/ลิตร 20 กันยายน 2551 ราคาขายปลีก 30.74 บาท/ลิตร 20 มิถุนายน 2551 ราคาขายปลีก 32.91 บาท/ลิตร 28 มิถุนายน 2553 ราคาขายปลีก 36.25 บาท/ลิตร ช่วงระยะเวลาเพียง 6 ปี ราคาน้ามันดีเซล ได้ปรับราคาขึ้น 21.66 บาท
 8. 8. ประเทศผู้ผลิตน้ามันดิบเป็นสินค้าออก หรือ โอเปกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, คูเวต, กาตาร์, เวเนซุเอลา, อิหร่าน, อิรัก, ลิเบีย ไนจีเรีย, แอลจีเรีย, และอินโดนีเซีย
 9. 9. ใครใช้พลังงานมากที่สุดในโลก 30 % 25 % 7 % 29 % 6% 3% อเมริกาเหนือ 30% เอเชีย 29% ยุโรป 25% ตะวันออกกลาง 7% อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ 6% แอฟริกา 3%ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ปี 2546
 10. 10. ผลทีได้จากการกลันน้ามันดิบ 1 บาร์เรล ่ ่ 5% 3% 11% 38% น้้ามันดีเซล น้้ามันเบนซิน21% น้้ามันเตา น้้ามันเครื่องบิน 22% ก๊าซหุงต้ม (LPG) ส่วนที่สูญเสีย 1 บาร์เรล US ประมาณ 159 ลิตร (158.9885)
 11. 11. ่ สถิตการสงออกของภาคเกษตรเทียบก ับการนาเข้าพล ังงาน ิ ล้านบาท 700,000 600,000 500,000 400,000 การส่งออกภาคเกษตร การนาเข ้าพลังงาน 300,000 200,000 100,000 - 2543 2544 2545 2546 2547 ปี พ.ศ.การส่งออกภาคการเกษตร กับ การน้าเข้าพลังงาน
 12. 12. สัดส่วนการพลังงาน ปี 2551 พลังงานหมุนเวียน 19% พลังงานเชิงพาณิชย์ 81% ที่มา:รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551,พพ.
 13. 13. พลังงานเชิงพาณิชย์ พลังงานหมุนเวียน 4% ลิกไนต์ น้้ามันดิบ 11% 17%คอนเดนเสท 9% ก๊าซธรรมชาติ 59% ที่มา:รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551,พพ.
 14. 14. การใช้พลังงานจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจของประเทศปี 2551 เหมืองแร่. เกษตรกรรม. 0.2% 5.2% คมนาคม. 35.1% อุตสาหกรรม. 36.7% ธุรกิจการค้า. บ้าน. 15.1% 7.5% ก่อสร้าง. 0.2% ที่มา:รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551,พพ.
 15. 15. การใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 % เครื่องซักผ้า 15 % เตารีด 45% เครื่องปรับอากาศ 14 % ตูเย็น ้ 10 % หลอดไฟ
 16. 16. ผลกระทบการใช้พลังงาน
 17. 17. ผลกระทบการใช้พลังงานพลังงานส่วนใหญ่ของโลก (90%) เป็นพลังงาน fossil เช่น ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, น้้ามัน ก้าลังจะหมดไป
 18. 18. การตกกระทบของรังสีความร้อน
 19. 19. เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี 1951-1980
 20. 20. ปริมาณน้าแข็งขั้วโลกเหนือต่าสุดในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 1979
 21. 21. ปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศ CO2 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีการปฏิวัติอตสาหกรรม และ ุ สร้างสิ่งที่เราเรียกว่าความเจริญให้กับโลกนี้
 22. 22. ใคร คือ ผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ??? 40 % จากอุตสาหกรรม 31 % จากอาคารและบ้านอยู่อาศัย22 % จากการคมนาคมขนส่ง 4 % จากการเกษตรกรรม (ที่มา คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)
 23. 23. +1 องศาเซลเซียสขาดแคลนน้้าจืดที่รุนแรง จ้านวนชนิดของสัตว์ที่อพยพย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นน้้าท่วมและพายุสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวบ่อยครั้ง +2 องศาเซลเซียส 30%ของสิ่งมีชีวิตล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ ผลผลิตข้าวและธัญพืชในเขตร้อนมีแนวโน้มลดลง แต่ในเขตอบอุ่นกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปะการังเกือบทั้งหมดเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาว
 24. 24. +3 องศาเซลเซียส ระบบนิเวศ 15-40% ของโลกต้องปั่นป่วน เพราะวัฏจักรคาร์บอนเสียสมดุล ผลผลิตข้าวและธัญพืชในเขตร้อนและบางพื้นที่ของเขตอบอุ่นลดลง ปะการังตายเป็นวงกว้างทั่วโลก+4 องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตทั่วโลกจะสูญพันธุ์ครั้งใหญ่พื้นที่ชายฝั่งทะเลเสียหายมากกว่า 30% ที่มา : หนังสือ โลกร้อน : ทุกสิ่งที่เราท้า เปลี่ยนแปลงโลกเสมอ, มิถุนายน 2550
 25. 25. +5 องศาเซลเซียสสถานการณ์ทุกด้านเลวร้ายจนถึงขีดสุด ตัวใคร...ตัวมัน
 26. 26. อัตรา ผู้เสียชีวิต จาก โลกร้อนจะพุ่งไปอยู่ที่ 300,000 คนต่อปี ใน 25 ปีต่อจากนี้
 27. 27. พาหะนาโรคเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและแมลงที่เป็นพาหะนาโรคชนิดต่างๆ จะมากขึ้น ทาให้เกิดโรคระบาด มากขึ้น
 28. 28. ความจริงเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน • ภายในปี 2030 น้าแข็งตามยอดเขาสูง (glacier) จะละลายทั้งหมด • 15% - 37% ของพืชและสัตว์ สูญพันธ์ภายในปี 2050 • ภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวตั้งแต่เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม • อัตราการละลายของน้าแข็งเพิ่มขึ้นสองเท่า จากสภาวะโลกร้อน • หากน้าแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ละลายหมด จะทาให้ระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น 6 เมตร แต่หากน้าแข็งทั่วโลกละลายหมด ระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น 60 เมตร • มนุษย์ปล่อย CO2 สู่บรรยากาศ วันละประมาณ 70 ล้านตัน • น้าแข็งตามยอดเขาสูง ละลายไปกว่า 82% ของที่มีอยู่เมื่อ 100 ปีก่อน • เราทาลายสถิติปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่ 1880 มาต่อเนื่อง 12 ปี • คนส่วนใหญ่ของโลกไม่รู้จักและไม่สนใจต่อ ภาวะโลกร้อน
 29. 29. พื้นที่ป่าน้อยลง ออกซิเจนน้อยลง
 30. 30. ภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า, พายุลม, พายุฝน, สึนามิ รุนแรงขึ้น
 31. 31. ประเทศไทย 2549 พฤษภาคมปีแห่งโคลนถล่มและอุทกภัยครั้งใหญ่ น้้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม 5 จังหวัดทางภาคเหนือ มีผู้เสียชีวิต 88 ราย เสียหายขั้นต่้า 1,300 ล้านบาทกันยายนและตุลาคมหลายเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยมีผู้เสียชีวิต 337 ราย ประชาชนเดือดร้อนเกิดวิกฤตน้าท่วม 47 จังหวัดประชาชนเดือดร้อน 5.2 ล้านคน ความเสียหายมากกว่า 7,700 ล้านบาท
 32. 32. ประเทศไทย 2553ปีแห่งโคลนถล่มและอุทกภัยครั้งใหญ่ อีกแล้ว อุทกภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่า ้ พาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2553 กระทบ 39 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 177 คน สถานการณ์อุทกภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลพายุ ดีเปรสชั่น บริเวณอ่าวไทยตอนล่างระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2553 กระทบ 12 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 78 คน ณ วันนี้ 1 ธันวาคม 2553 ยังมี 5 จังหวัด ที่น้ายังท่วม
 33. 33. ภัยแล้งผิดปกติ
 34. 34. เกิดการขาดแคลนน้าดื่ม
 35. 35. เกิดการขาดแคลนน้าดื่ม อาหาร
 36. 36. พื้นที่ปลูกพืชอาหารของมนุษย์ และสัตว์น้อยลง
 37. 37. มนุษย์ และสัตว์ ขาดแคลนอาหาร
 38. 38. เกิดมลพิษทางน้า
 39. 39. เกิดมลพิษทางอากาศ
 40. 40. โคลนถล่ม California, America
 41. 41. ดินถล่ม (Landslide)
 42. 42. ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ สุมาตราภาพบนถ่ายก่อนเกิด สึนามิ 3 วันภาพล่าง ถ่ายหลัง สึนามิ 2 วัน
 43. 43. จานวนพายุ เพิ่มขึ้นสองเท่า ใน 30 ปีที่ผ่านมา
 44. 44. อุณหภูมิของโลกสูงทาให้พายุแรงขึ้น ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตผู้อานวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดพายุไซโคลนรุนแรงพัดถล่มประเทศพม่า เป็นเพราะอุณหภูมิของน้าทะเลในมหาสมุทรอินเดีย เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส โดยเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อน เมื่ออุณหภูมิของน้าเพิ่มสูงขึ้นทาให้น้าทะเลระเหยสูชั้นบรรยากาศในปริมาณทีมากขึ้น ่ ่เมื่อลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะกระทบกับชั้นบรรยากาศทาให้เกิดพายุฝนตกหนักกว่าปกติ
 45. 45. สตอร์ม เซิร์จ (Storm surge) คือ ปรากฏการณ์คลื่น ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนโซนร้อน ที่ยกระดับน้้าทะเลให้สูงขึ้นกว่าปกติ อันเนื่องมาจากความกดอากาศต่้าที่ปกคลุม ณ บริเวณนั้น ซึ่งเวลาที่หย่อมความกดอากาศต่้าเคลื่อนตัวผ่านไปพร้อมกับศูนย์กลางของพายุ ท้าให้แรงกดนั้นยกระดับน้้าจนกลายเป็นโดมน้้าขึ้นมาโดยเคลื่อนตัวจากทะเลซัดเข้าหาชายฝั่ง และจะท้าให้มีคลื่นสูงเฉลี่ย 2.2-4.5 เมตร
 46. 46. หลักเขตกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นหลักเขตกั้นระหว่างเขตบางขุนเทียน กับอ่าวไทย บริเวณนี้เคยเป็นแผ่นดินมาก่อนปัจจุบันถูกน้าทะเลกัดเซาะจนเหลือแต่หลักเขต ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง 800 เมตร
 47. 47. เราจะช่วยSave Energy Save the world ได้อย่างไร ?
 48. 48. อีกหน่อยสิ ว้าวมา...มาดูดิช้าจัง แค่นี้คนเดียวก็ได้ ทาไปก่อน ไม่เห็นจะยากเลย เร็วๆ เข้า ไม่น่าจะเสร็จ ประหยัดพลังงาน จะทาได้หรือ ไม่ใช่หน้าที่ของใคร จะช่วยดีไหม คนใด คนหนึ่ง อะไรๆ ก็กู
 49. 49. Teamwork
 50. 50. ผู้นา
 51. 51.  ประกาศนโยบายด้านพลังงานขององค์กร  กาหนดเป้าหมายด้านพลังงานที่ชัดเจนผู้บริหารระดับสูง  อานวยความสะดวกในการดาเนินการ  สนับสนุนค่าใช้จายตลอดจนการสร้างขวัญกาลังใจ ่  จัดให้งานด้านพลังงานเป็นภาระงานอย่างหนึ่ง  แสดงความเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง
 52. 52. ผู้บริหารระดับกลาง รับนโยบายด้านพลังงานขององค์กร จัดตั้งทีมงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จัดการอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่พนักงาน จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเน้นกิจกรรมที่มีส่วนร่วม จัดทามาตรฐานด้านพลังงานในหน่วยงาน
 53. 53. ผู้ปฎิบัติงาน  ให้ความร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  รับการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ  ด้าเนินการและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การสร้างจิตส้านึกต้องร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย
 54. 54. พลังของทุกคนช่วยโลกให้รอดพ้นวิกฤติได้เพียงวิธีง่าย ๆ กับสิ่งใกล้ ๆ ตัวเรา คือหนทางที่จะช่วยหยุดยั้งโลกร้อน และยังช่วยชาติ ประหยัดพลังงาน
 55. 55. ลดการใช้พลังงานในบ้าน ในสานักงาน
 56. 56. เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ
 57. 57. มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
 58. 58. เลือกประสิทธิภาพสูง ตู้เย็นเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย พัดลมเบอร์ 5 หม้อหุงข้าวเบอร์ 5 หลอดตะเกียบเบอร์ 5 นิรภัย ข้าวกล้องเบอร์ 5
 59. 59. เลือกประสิทธิภาพสูงใช้หลอดไฟและ โคมไฟประสิทธิภาพสูง
 60. 60. ไปด้วยกันประหยัดน้ามันแบบ Car Pool
 61. 61. ไปด้วยกันประหยัดน้ามันแบบ Car Pool
 62. 62. ไปตลาดสดแทนซุปเปอร์มาร์เก็ต
 63. 63. ใกล้ๆ ก็เดินไป
 64. 64. ใกล้ๆ ก็เดินไป
 65. 65. เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดตามความจาเป็น
 66. 66. เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดตามความจาเป็น
 67. 67. ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง
 68. 68. จักรยานยนต์
 69. 69. จักรยานยนต์
 70. 70. ใช้ลมให้เป็นประโยชน์
 71. 71. ปลูกต้นไม้กันบ้าง ต้นไม้ 1 ต้นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ตลอดอายุขัย
 72. 72. ใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น
 73. 73. จานวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของไฟฟ้าที่ผลิตทั้งหมด รายงานเมื่อสิ้นปี 2549 (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ)
 74. 74. จานวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกสหรัฐอเมริกา 103(1) ฝรั่งเศส 59 ญี่ปุ่น 55(2)รัสเซีย 31(5) เกาหลีใต้ 20(1) สหราชอาณาจักร 19แคนนาดา 18(2) อินเดีย 17(6) เยอรมนี 17ยูเครน 15 จีน 11(4) สวีเดน 10สเปน 8 เบลเยี่ยม 7 ไต้หวัน 6(2)สาธารณรัฐเช็ก 6 สโลวัก 5(2) สวิตเซอร์แลนด์ 5ฟินแลนด์ 4(1) ฮังการี 4 แอฟริกาใต้ 2ปากีสถาน 2(1) อาร์เจตินา 2(1) บัลแกเรีย 2เม็กซิโก 2 บราซิล 2 โรมาเนีย 1(1)เนเธอร์แลนด์ 1 ลิธัวเนีย 1 สโลเวเนีย 1อาร์เมเนีย 1 อิหร่าน (1) รายงานเมื่อสิ้นปี 2549 (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ)
 75. 75. จานวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกสหรัฐอเมริกา 103(1) ฝรั่งเศส 59 ญี่ปุ่น 55(2)รัสเซีย 31(5) เกาหลีใต้ 20(1) สหราชอาณาจักร 19แคนนาดา 18(2) อินเดีย 17(6) เยอรมนี 17ยูเครน 15 จีน 11(4) สวีเดน 10สเปน 8 เบลเยี่ยม 7 ไต้หวัน 6(2)สาธารณรัฐเช็ก 6 สโลวัก 5(2) สวิตเซอร์แลนด์ 5ฟินแลนด์ 4(1) ฮังการี 4 แอฟริกาใต้ 2ปากีสถาน 2(1) อาร์เจตินา 2(1) บัลแกเรีย 2เม็กซิโก 2 บราซิล 2 โรมาเนีย 1(1)เนเธอร์แลนด์ 1 ลิธัวเนีย 1 สโลเวเนีย 1อาร์เมเนีย 1 อิหร่าน (1) รายงานเมื่อสิ้นปี 2549 (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ)
 76. 76. ให้ธรรมชาติอยู่คู่โลกนานๆ
 77. 77. ใช้น้าประปาอย่างประหยัด
 78. 78. ทาหลังคาบ้านด้วยสีอ่อน
 79. 79. ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า ใช้กระดาษรีไซเคิลกระดาษที่ผลิต ออกมามีเพียง ไม่ถึง 30 % ที่ได้มีการน้ากระดาษที่ใช้แล้วไป ท้าผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จ้านวนที่เ ห ลื อ จึ ง ก ล า ย เ ป็ น ข ย ะ อ ยู่ ใ น แ ห ล่ ง ทิ้ ง ข ย ะ ข้อมูลจาก http://www.thai-recycle.com
 80. 80. ตั้งเป้าลดการผลิตขยะของตัวเอง ให้ได้ 1 ใน 4 ส่วนหรือมากกว่า
 81. 81. ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกท็อปส์ฯ มีสาขา 101 สาขา จ้านวนลูกค้าโดยเฉลีย 60 ล้านคน/ปี และในแต่ละครั้งลูกค้า ่ จะได้รับถุงพลาสติกเฉลีย 2 ใบ เพื่อใช้บรรจุสินค้า หรือ 120 ล้านใบต่อปี ่
 82. 82. ความจริงเกี่ยวกับพลาสติกแต่ละวัน ทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกกว่า ๑ พันล้านใบ
 83. 83. ซื้อให้น้อยลง
 84. 84. เลือกวิธีเดินทางที่ประหยัด
 85. 85. ขับรถไม่เกิน 90 ก.ม./ชม.
 86. 86. เมาไม่ขับ
 87. 87. ตรวจสภาพรถ ก่อนเดินทาง
 88. 88. อยู่และใช้อย่างพอเพียงใครบางคน...บอกรูปแบบไม่เข้าที นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด...ส้าหรับเขา
 89. 89. อยู่และใช้อย่างพอเพียง นี่คือโอกาสสุดท้ายที่...จะได้เรียนใครบางคน...บอกไม่อยากไปเรียนหนังสือ
 90. 90. อยู่และใช้อย่างพอเพียงบางคน...หลับแล้วขี้เกียจจะตื่น ใครบางคน...ไม่รู้จะตื่นหรือไม่หลังจากหลับ
 91. 91. อยู่และใช้อย่างพอเพียงใครบางคน...อ้วนจนยากจะผอม แต่ใครบางคน...ก็ยังไม่พร้อมที่จะอ้วน
 92. 92. อยู่และใช้อย่างพอเพียงบางคน...กินเยอะจนเป็นโรคเบื่อ อาหาร แต่กับบางคน...ข้าวจะรับประทานก็ยังไม่มีจะกิน
 93. 93. อยู่และใช้อย่างพอเพียง แต่กับบางคน...ก็ไม่มีอะไรที่จะให้เล่นบางคน...บ่นว่าไม่มีของเล่นใหม่
 94. 94. หากว่าโลกนี้ไม่มีพลังงานเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไร
 95. 95. ไม่ต้องรอ...เวลาหากคิดว่าเราจะอนุรักษ์พลังงานถ้าไม่ใช่เราแล้วใคร ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไหร่
 96. 96. ...
 97. 97. www.dede.go.thลูกค้าสัมพันธ์0-2222-4102-9 ต่อ 1407,1411,1427,1650

×