การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่า...
หลักการและแนวคิด
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศักยภาพขั้นพื้นฐาน
• เพิ่มศักยภาพในการได้งานทา
• เพิ่มศักยภาพในการเร...
การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน
• ปรับจากแนวคิดของหลักสูตร ICDL (International Computer
 Driving License)
• เป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐา...
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน
 ชีวิตประจ...
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์
 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบนเครื่อง
 คอมพิวเตอร์ส่วน...
สารสนเทศและการสื่อสาร
 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อ สาร ได้แก่
 โปรแกรมเว็บเบราเซอร์การสืบค้นสารสนเท...
การประมวลผลคา
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การ
 ใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างจัดรูป...
ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์
 การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์บน เครื่อง
 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานโ...
การนาเสนอผลงาน
 การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล
 การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัด...
ฐานข้อมูล
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการออกแบบฐาน ข้อมูลอย่าง
 ง่าย การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิว...
การศึกษาด้วยตนเอง
บทเรียนออนไลน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,810
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,810
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อานวยการสานักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. หลักการและแนวคิด • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศักยภาพขั้นพื้นฐาน • เพิ่มศักยภาพในการได้งานทา • เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและด้วยตนเอง
 3. 3. การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน • ปรับจากแนวคิดของหลักสูตร ICDL (International Computer Driving License) • เป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 7 หัวข้อ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ 3. สารสนเทศและการสื่อสาร 4. การประมวลผลคา 5. ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 6. การนาเสนอผลงาน 7. ฐานข้อมูล
 4. 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน ชีวิตประจาวันและงานด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม
 5. 5. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การจัดการระบบไฟล์/ไดเร็คทอรี/โฟเดอร์ การคัดลอก ย้ายและลบไฟล์/ไดเร็คทอรี/โฟลเดอร์ การทางานกับ ไอคอนและวินโดวส์ การใช้ฟังก์ชันสนับสนุนต่างๆ ใน ระบบปฏิบัติการ เช่น การสืบค้น และการพิมพ์เอกสาร
 6. 6. สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อ สาร ได้แก่ โปรแกรมเว็บเบราเซอร์การสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ การใช้อีเมล์ และการจัดการที่อยู่และข้อความบนอีเมล์
 7. 7. การประมวลผลคา การใช้โปรแกรมประมวลผลคาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การ ใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างจัดรูปแบบ และ จัดเก็บไฟล์เอกสาร การใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การสร้างตาราง การใส่ภาพหรือกราฟิก และการใช้ฟังกืชันผนวก เมล์
 8. 8. ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์บน เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และทาตารางวิเคราะห์ การใช้งานโปรแกรม เพื่อคานวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรและฟังก์ชันมาตรฐานการ ใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การใส่ออบเจ็กต์ การสร้าง กราฟและแผนภูมิ
 9. 9. การนาเสนอผลงาน การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และผลิตผลงานนาเสนอเพื่อเผยแพร่หรือจัดแสดง การใช้งาน โปรแกรมบางอย่างในขันสูง ได้แก่ การใส่ออบเจ็กต์ การทาสไลด์ ้ โชว์ การทาเอฟเฟ็กต์และภาพเคลื่อนไหว
 10. 10. ฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการออกแบบฐาน ข้อมูลอย่าง ง่าย การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างตาราง และฟอร์ม การบันทึก แก้ไขและลบข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลอย่าง ง่าย
 11. 11. การศึกษาด้วยตนเอง
 12. 12. บทเรียนออนไลน์

×