Vanhuspalvelulaki (2)

118,248 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
118,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
116,275
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vanhuspalvelulaki (2)

 1. 1. VanhuspalvelulakiTyöryhmän keskeiset ehdotukset 26.4.2012
 2. 2. Valmisteluvaiheet• Ohjausryhmä luovutti uuden lakiluonnoksen peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille 19.4.2012• Taustalla edellisen hallituskauden aikana valmisteltu lakiluonnos keväältä 2011• Uudessa valmistelussa otettiin huomioon edellisestä luonnoksesta annettu palaute – Palautetta runsaasti, yli 300 sivua• Uusi lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle – Kyseessä ei vielä ole lopullinen lakiesitys – Ministeri ja hallitus linjaavat jatkosta lausuntokierroksen jälkeen – Eduskuntakäsittely syksyllä 201226.04.12 nimi
 3. 3. Ikäraja ja palvelujen myöntäminen• Edellisessä lakiluonnoksessa ehdotettiin 80 vuoden ikärajaa palvelujen saamiseksi• Uudessa esityksessä ei ole kiinteää ikärajaa palveluihin oikeutetuille, vaan iäkkäälle henkilölle annetaan tarpeenmukaiset palvelut iästä riippumatta – Iäkäs henkilö: fyysinen, kognitiivinen, sosiaalinen tai psyykkinen toimintakyky merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien vuoksi taikka ikääntymiseen liittyvän rappeutumisen takia – Ikääntynyt väestö: Vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä oleva väestö• Lakiluonnos koskee kaikkia toimintamuotoja kotihoidosta laitoshoitoon26.04.12 nimi
 4. 4. Ikäraja ja palvelujen myöntäminen• Iäkkään henkilön palvelutarve on selvitettävä moniammatillisessa tiimissä yhdessä iäkkään henkilön ja hänen omaistensa kanssa• Selvityksen perusteella tehdään päätös palvelujen myöntämisestä – Kiireellisesti tarvittavat viipymättä – Muut palvelut ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä – Hakemuksen voi tehdä myös suullisesti• Henkilölle tehty palvelusuunnitelma on tarkastettava aina silloin, kun toimintakyvyssä tapahtuu palvelutarpeeseen vaikuttavia muutoksia26.04.12 nimi
 5. 5. Palvelujen laadun kehittäminen• Kunnan laadittava valtuustokausittain suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. – Myös palvelujen laadun ja riittävyyden arviointi sisältyy tähän suunnitelmaan ja arviointi on tehtävä vuosittain.• Arvioinnin pohjaksi hankittava säännöllisesti palautetta palvelujen käyttäjiltä, heidän läheisiltään sekä lausunto vanhusneuvostolta.• Ohjausryhmä ehdottaa vanhusneuvostojen lakisääteistämistä – Vanhusneuvosto otettava mukaan kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja ikääntyneen väestön tarvitsemiin palveluihin.26.04.12 nimi
 6. 6. Henkilöstömitoitukset ja henkilöstö• Aiemmassa lakiluonnoksessa ei juurikaan ollut säännöksiä henkilöstöstä• Uudessa luonnoksessa edellytetään, että kunnalla on käytettävissään laadukkaan järjestämisen kannalta riittävä määrä tarpeellista asiantuntemusta: – Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – Gerontologinen hoito- ja sosiaalityö – Geriatria – Turvallinen lääkehoito – Ravitsemus – Monialainen kuntoutus – Suun terveydenhuolto26.04.12 nimi
 7. 7. Henkilöstömitoitukset ja henkilöstö• Iäkkäälle henkilölle on nimettävä vastuutyöntekijä• Iäkkäille henkilöille sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavassa toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.• Nykyisessä luonnoksessa asetuksenantovaltuus mm. henkilöstöstä• Tarvittaessa henkilöstön määrästä ja asiantuntemuksesta voidaan myöhemmin säätää asetuksella.26.04.12 nimi
 8. 8. Omavalvontasuunnitelma• Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävänä.• Suunnitelman toteutumista tulee seurata ja palveluja kehittää iäkkäiltä asiakkailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.• Omavalvontasuunnitelman toteutumisen seuranta auttaa myös viranomaisvalvonnassa. – Sosiaali- ja terveydenhuollon yleislaeissa olevat säännökset antavat valvontaviranomaisille (Valvira, Avit) tehokkaat keinot puuttua palveluissa havaitsemiinsa epäkohtiin esimerkiksi sanktioin.26.04.12 nimi
 9. 9. Muuta• Virkamieslaskelman mukaan lain toimeenpanoon varatusta rahasta 27 miljoonaa euroa kohdentuu lisähenkilökunnan palkkaamiseen henkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi• Moniammatillisuuden kehittämiseen kohdentuu 45 miljoonaa euroa26.04.12 nimi

×