Deloitte - Sweden Tecnhology Fast 50

1,199 views

Published on

Presentation från seminarie för teknikföretag och ranking av Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Deloitte - Sweden Tecnhology Fast 50

 1. 1. I samarbete med © 2010 Deloitte AB
 2. 2. Översikt av Fast 50 och Rising Stars 2010 Tommy Mårtensson Deloitte © 2010 Deloitte AB
 3. 3. Översikt av årets Fast 50 och Rising Stars • God tillväxt för Fast 50 och Rising Stars. Genomsnittlig tillväxt var 913 (850) % respektive 347 (335) % • Tillväxten var 3 498 % och 1 552 % för vinnaren av Fast 50 respektive Rising Stars • Hög förnyelse för Fast 50. Flera tidigare Rising Stars på Fast 50 • Samtliga Fast 50-företag är nominerade till europeiska Fast 500, prisceremoni den 25 november, Arsenal Football Club, London © 2010 Deloitte AB
 4. 4. Översikt av Fast 50 och Rising Stars 2009 © 2010 Deloitte AB
 5. 5. Sammanfattningsvis, de svenska teknikföretagen • håller sig fortsatt väl framme i den europeiska konkurrensen • har ökad fokus på tillväxt • väntas ha högre tillväxt 2010 och 2011 © 2010 Deloitte AB
 6. 6. I samarbete med © 2010 Deloitte AB
 7. 7. Internationell expansion Lars Franck Deloitte © 2010 Deloitte AB
 8. 8. Nya marknader © 2010 Deloitte AB
 9. 9. Vägen ut © 2010 Deloitte AB
 10. 10. Val av lämplig struktur för internationell expansion Faktorer som spelar in Optimal struktur Strategiska Extern och Moderbolag agent affärsmässiga överväganden Skattemässiga Legala aspekter realiteter Dotterbolag Filial
 11. 11. Faktorer Strategiska och affärsmässiga Skattemässiga aspekter Legala realiteter överväganden • Affärsmodell • Effektiv koncernbeskattning • Lokala compliance krav • Marknadsstrategi • Filialer - avräkning för skatt  Skattedeklarationer • Organisation • Bolag – utdelning exempt  Redovisning • Logistik • Finansiering: lån/eget kapital  Revision • Risk management • Källskatt vid vinsthemtagning  Registreringar • Organisk tillväxt • Stämpelskatt vid kapitaltillskott  Tillstånd • Tillväxt genom förvärv • Utnyttjande av underskott • Kapitalkrav • Planerad migration av • Internprissättning • Möjligheter till funktioner • Lokal individbeskattning vinsthemtagning • Behov av lokalanställd • Utsänd personal • Undvikande av cash traps personal • Moms • Riskminimering • Kapitaltillgång • Tull • Flexibilitet vid • Kontroll omstruktureringar • Skatteplanering framåt • Formalia vid exit • Beskattning vid exit
 12. 12. Extern agent + Låg risk + Ej kapitalkrav − Avhändande av kontroll − Vinstdelning med extern part © 2010 Deloitte AB
 13. 13. Dotterbolag/filial + Bibehållen kontroll + Ej vinstdelning med extern part − Krav på compliance − Finansieringsbehov © 2010 Deloitte AB
 14. 14. Dotterbolag + Inlåsning av risk + Ofta skattemässigt bättre än filialalternativet när utlandsverksamhet bedrivs i land med lägre bolagsskatt än Sverige − Kapitalkrav − Formalia vid vinsthemtagning © 2010 Deloitte AB
 15. 15. Filial + Ej kapitalkrav + Flexibilitet vid vinsthemtagning − Ej inlåsning av risk − Ofta skattemässigt sämre än bolagsalternativet när utlandsverksamhet bedrivs i land med lägre bolagsskatt än Sverige © 2010 Deloitte AB
 16. 16. Just do it! © 2010 Deloitte AB
 17. 17. I samarbete med © 2010 Deloitte AB
 18. 18. Pia Hällgren Johan Markborg Deloitte Deloitte Strategier för lönsamtillväxt 18 © 2010 Deloitte AB
 19. 19. Tillväxt • Generellt begrepp som mått på framgång • Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan sysselsättning vara ett av de viktigare nyckeltalen. • Nationalekonomi och tillväxtteori vet att det förenklade svaret inom tillväxtteori främst är att den ekonomiska tillväxttakten styrs och drivs av den teknologiska utvecklingen • Ur ett aktieägarperspektiv så är troligen vinst och omsättning vara viktigt, det är även ur detta perspektiv vi främst ser på tillväxt. • Visar på styrka, konkurrenskraft och förmåga till förnyelse • All tillväxt är ej av godo. © 2010 Deloitte AB
 20. 20. Tillväxt Tillväxt Volym Pris Nyttja Behålla och växa inkomstgenererande Förvärva nya kunder Stärkt prissättning befintliga kunder tillgångar Hantering Korsförsäljning Produkt och Marknadsföring Stärkt tillgångar & Kundhantering Lojalitet och tjänste Prisoptimering och försäljning prissättning likvida medel merförsäljning innovation •Tillväxt och vinst kan i huvudsak påverkas av två faktorer : Volym och Pris •Det kanske vanligast fokusområdet specifikt för kraftigt expanderande företag är volym och då framförallt fokus på att förvärva nya kunder men även behålla och växa befintliga kunder. •Prissättning, vilket kan betyda att ta betalt både för produkt och tjänst, ser över rabatt och volympriser. Den andra dimensionen är att börja optimera prissättningen, differentiera mellan kunder, baserat på utbud/efterfrågan, värde för kund etc. © 2010 Deloitte AB
 21. 21. Vilken är rätt strategi för att nå lönsam tillväxt – fokusera på kortsiktiga intäkter eller långsiktig tillväxt Fokusera på att maximera omedelbara intäkter Fokusera på att arbeta med rätt kunder Generera intäkter idag, fokusen måste Fokusera enbart på de produkter eller vara på att snabbt nå ut till marknaden tjänster som kan hjälpa dig att för att generera intäkter expandera Identifiera omedelbara möjligheter, ett Nyckelkunden är din bästa innovatör, bra sätt är att utmana konkurrenterna jobba tillsammans med kunden för att inom deras svaga områden. säkra intäkter och innovation Alla marknadsinsatser ska kopplas till Bygg varumärket, alla intäkt, tydliga insatser som är riktade marknadsaktiviteterna bör vara i linje med mot köpare och som kan räknas hem i det långsiktiga varumärkesbyggandet. nutid Jobba med struktur och kultur för att bygga varumärket inifrån och ut. © 2010 Deloitte AB
 22. 22. 22 footer © 2010 Deloitte AB
 23. 23. Sammanfattning • Kortsiktigt säkra att alla grundstenar är på plats ‒ Nå ut till marknaden snabbt ‒ Generera intäkter för att kunna finansiera nästa fas ‒ Marknadsinsatser som ger snabb avkastning ‒ Fungerar det grundläggande kundsupporten, logistik etc. • Säkerhetsställ att det finns en plattform för att hantera tillväxt ‒ Identifiera och attrahera nyckelkunderna för långsiktiga intäkter samt gemensam innovation ‒ Säkerhetsställ att ni har personal och struktur som kan vara med på tillväxtresan, de som idag bidrar men som även i morgon kan vara del i framgången för företagen • Skapa långsiktiga planer för tillväxt och exekvera på planerna. ‒ Ha tydliga målsättningar och mättal kopplat till den långsiktiga tillväxten och kontinuerlig uppföljning ‒ Kontinuerligt utmana strategin och visionen under resans gång baserat på nya kunskaper © 2010 Deloitte AB
 24. 24. För att sammanfatta, intäkter i det korta perspektivet skapar en plattform för långsiktig tillväxt. I ett aktieägarperspektiv kommer företagen alltid att bedömas på potentialen till långsiktig lönsam tillväxt. © 2010 Deloitte AB
 25. 25. I samarbete med © 2010 Deloitte AB
 26. 26. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, any of their member firms, or any of the foregoing’s affiliates (collectively the “Deloitte Network”) are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. © 2010 Deloitte AB

×