Your SlideShare is downloading. ×
o. М. Авраменко, В. Т. Сичова

ЗОШИТ
для контрольних робіт
з української мови
у ч _____ 5 ____класу

Київ
Гр;ім()та>*
2013
Контрольна робота № 1
Повторення вивченого в початкових класах
(чагпіпм мови; осіїоніїі орфограми)

І варіант
Завдання 1 -...
4.

Прочитаіітс вірш.
Брат мій п>ався (1)«.'иіьіііиігга
(2)1 ке може :і дуоа злізти.
Я візьму рюкзак (3)іш спину.
Буду лаз...
8.

>'статіовіть відповідність
Частина мови
Приклад (виділене слово)
1 імонник
А Старий хоче спати, а м о ло ц т і-уляти.
...
Контрольна робота № 1
Повторення вивченого в початкових класах
(чаї'тііии мови; осіговіїі орф оф ам и)

II варіант
Завданн...
(3)Щ об зі мною (4)в парі грати.
Треба хист великий мати.
Сполучник позначено цифрою
А 1'
Б 2
В З
Г 4
5.

6.

(0,5 бала)

...
8.

Установіть відішіїїдиісіь
Частина мови
1 іменник
2 приішетиіік
3 дієслово
4 прислівник

в

Д

llfiuKJiml (виділене сло...
Контрольне читання мовчки
Про'пітайте текст і виконайте завдання 1-12.
ЯК ДНІПРО НАРОДИВСЯ
До чого ж привільний та гарний ...
Ну а сам тим часом у землю заховався, перепочити вирішив, силіг
набратися, поки ворон голос подасть.
Але тут яструб важким...
6.

про водосховище йдеться в рядку
А повені підступали під самісінькі кр"‘[і
Б не слабне, крутить величезні турбіни
В роз...
Il варіант
1.

У тексті розповідається про перші згадки Дніпра в
А народних піспях
Б народних легендах
В перпіих рукописни...
8.

>’ реченні Спішить навперейми Дніпру виділене слово означає
А зачіпати
Б перетнути
В перегнати
Г дошкуляти

9.

Ворон ...
Контрольна робота № 2
Словосполучення. Види простих речень.
Головні й другорядні члени речення

І варіант
Прочитайте текст...
4.

5-

6.

Однорідні присудки вжито в реченні
А другому
Б третіїому
в четвертому
Г п'ятому

(0 3 6шт)

Слово землі в трет...
8.

Установіть відповідність
Вид речення
Приклад
1 односкладне
А Крим —курортна перлина України!
2 спонукальне
Б Крнвнй Рі...
Контрольна робота № 2
Словосполучення. Види простих речень.
Головні й другорядні члени речення

II варіант
Прочитайте текс...
4.

5.

6.

Виділеиі в четвертому реченні слова є однорідними
А підметами
Г1
м
А Гі Г
Б присудками
В додатками
Г обставина...
8.

Установіть відповідність
Вид речення
приклад
односкладне
А Ти не шкодуй за втраченим.
спонукальне
Б Сестра починає спі...
Контрольна робота № З
Однорідні члени речення^ звертання, вставні слова.
Складне речення. Пряма мова й діалог

І варіант
П...
3.

4.

5.

6.

Однорідні члени вжїіто в реченні
А першому
Б другому
В четвсртоїлу
Г п’ятому

(1 бал)

Пунктуаційну помилк...
Контрольна робота № З
Однорідні члени речення, звертання, вставні слова.
Складне речення. Пряма мова й діалог

II варіант
...
4.

5.

6.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г чггвертому

(1 бал)

Складним є речен...
n
Контрольний переказ

25
Контрольна робота Х 4
®
Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія
(голосні й ігриголосіїі звуки; вимова голосиих:
алфавіт; п...
5.

По два склади мають обидва слова рядка
А сутність, зміст
Б раджу, країна
В Юлія, рибка
Г тюлька, фаянс

(1 бал)

Н ЕП ...
Завдання 11 відкритої форми.
11. Зробіть фонетичний розбір слова вулиця.

(2 бали)

Контрольна робота № 4
Фонетика. Орфоеп...
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Буква ю позначає два звуки в кожному слові рядка
А юшка, полюс, Юрій
Б нюанс. Юрмала, помию
В ...
Букви д і з позначають один звук у слові
А підзеленити
Б подзьобаний
В відзвітувати
Г надзавдання

( 1 бал)

10. М’який пр...
Контрольна робота № 5
Фонетика. Орфоепія, Графіка, Орфографія
(вимова приголосних звуків; чергування голосних і приголосни...
5.

Спрощення и і рупах приголосних позначається на письмі в усіх
словах рялка
А радіс.лпн'і, артпс..ці, нерехрсс..ниіі
Б ...
Завдання 11 відкритої форм».
11. Зробіть фоиетичинй розбір слова пишаєшся.

(2 бали)

Контрольна робота № 5
Фонетика. Орфо...
2.

3.

4.

Літеру в треба писати в рядку
А глянула у /в вікно
Б сестра у /в магазині
В теле(}к)и у /в кишені
Г у /в новом...
8.

9.

Подвоєні літери треба инсати в обох словах рядка
А ГОрДІСТ..ІО, ПІДНІС..Я
Б ищст..я, ві..давати
В ГІОВОЛЖ..Я, узбі...
Контрольна робота № 6
Лексикологія. Фразеологія

І варіант
Завдання 1 -7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли...
4.

Сполуку слів з давніх-давен (речення 2) можна замінити словом
А напередодні
В завчасно
Б споконвіків
Г передусім
(1 ба...
9.

Установіть відповідність
Фреиеа/іогіз.»
1 сісти не у CU Ï сани
O
2 сісти ц калюжу
3 сісти па шию
4 сісти на голову
А Б...
(3)ІІи. ніжних створінь природи називають незабудками, (4)А в небі
ключ із журавлів, ці птахи повертаються з теплих країв,...
Завдання 8 -9 передбачають установлення відповідності. До
кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ , доберіть відповідник, по­
зн...
Контрольна робота № 7
Будова слова. Орфографія

1 варіант
Завдаїшя 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­
...
5.

Літеру u треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А пр..бережний, приголубити, пр..кумедипй
Б прикрашений, п...
Контрольна робота № 7
Б удова слова. О рф ограф ія

II

варіант

Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед я...
6.

Літеру с треба писати на місці пропуску в обох словах рядка
А ..казати, ро..питати
Б „шити, бе..таланний
В ..пекти, .....
Контрольна робота № 8
Повторення
(синтаксис і пунктуація; лексикологія;
будова слова; фонетика; орфоепія; орфографія)

І в...
в і-ретс
Г четверте
4.

5.

6.

(0,5 бала)

Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четве...
9.

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А пр-чудовий, пр-крашати, пр..свіжий
Б пр,.земкуватий, пр....
13. Установіть відповідність
Ф разеологізм

1 дати драла
2 подати голос
3 гнутн спину
4 викинути з голови
А Б В Г Д

А
Б
В...
1.

2.

3.

4.

Однорідні члени вжито в реченні
А першому
Б другому
в третьому
Г четвертому

(0.5 бала)

Слово ліси (речен...
Завдання 7-11 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких
лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, Виберіть правильну відповідь і об­
веді...
Завдання 12-13 передбачають установлення відповідності. До
кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ , доберіть відповідник,
позна...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

українська мова зошит для контрольних робіт 5 єрмоленко

6,335

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "українська мова зошит для контрольних робіт 5 єрмоленко"

 1. 1. o. М. Авраменко, В. Т. Сичова ЗОШИТ для контрольних робіт з української мови у ч _____ 5 ____класу Київ Гр;ім()та>* 2013
 2. 2. Контрольна робота № 1 Повторення вивченого в початкових класах (чагпіпм мови; осіїоніїі орфограми) І варіант Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише О ДИ Н П РА В И Л ЬН И Й . Виберіть правильну відповідь і обве­ діть К]>ужечком букву, яка їй відповідає. 1. 2. З. Л и II1е і мfi 1 1иKU зал Іtcai ю в рндку 1 А кіиїжка, кіпігария, кііижніїіі Б OOHUL', соп яііітік, сонячно В птах, птнпісмія, птаїїлііініі Г сходинка, похід, хода (0,'3ówia) Л тн р дїесмона записано в рядку А сні'гатії, гк'вітліосні, світляк Б наїс’і’нся, наїдкн, об’ївся В чистити, чиніу, почистн Г крикнути, кричати, крик (0,5 бала) [11)очитайте ніріи. В ( 1Уцентрі {'1)міста, до аптека, Є моя {[^)біблі()тека. Я до неї поспішаю. Там BLTb день {А)к}шжки читаю. У лмахідиому відмінку вжито іменник, иозіїачепиїі цифрою А 1 Б 2 В З Г 4 (0.5 бала)
 3. 3. 4. Прочитаіітс вірш. Брат мій п>ався (1)«.'иіьіііиігга (2)1 ке може :і дуоа злізти. Я візьму рюкзак (3)іш спину. Буду лазить ( 4)но драбині. Сио.'іучимк ііозначено цифрою Л 1 Б 2 В З Г 1 5. 6. (0,5 па т) Лиос гро(І) треба ііисати н усіх словах рядка А М ..ЯКН ІІ, злирив..я, и..іоре Б кар..ер, ііі[ї..яб;іука, .і-.їзд В в.,10)1. СОЛОВ..Ї. духм..яііий Г черв..як. заи..ястя. ин..ях (0,5 баї fi) НЕ слід инсатп разом з ді(с.;іоиом А не/чиагіі Б пс/воліітм В не/з'їсти Г ме/чмтати (0.5 r'ifL'ia) Завдання 7 -9 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного Ц И Ф Р О Ю , доберіть відповідник, по­ значений БУ КВ О Ю , і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. 7. З'ясуйте, якими частинами мови g виділені слова (uii(|jpa в дуж* ках позначає наступне слово). Крабів (1)і/ Чорно.му морі «ісімнадцять видів, (2)сш ' всі (З)воііи HCBCVlHKi — не (i)ÔL'lhUlf^ 20 CM у діаметрі. А дієслово А Б в г д Б заіімеиник 1 В нрнслівінік 2 г прийменник 3 снолучніні і д (2 6o. ni)
 4. 4. 8. >'статіовіть відповідність Частина мови Приклад (виділене слово) 1 імонник А Старий хоче спати, а м о ло ц т і-уляти. 2 гфіікметніїк Б Шануй старих - молоді тебе иоиіапують, 3 дієслово В Будеш багато знати — швидко постарієш. 4 прислівник Г Старий ворон пусто не кряче. Д Старіш кінь борозіиі не псує, та й глибоко В Д не оре. (2 папи) 9. Установіть відповідність Орфограма 1 написання з апострофом 2 написання без апострофа 3 написання з м’яким знаком 4 написання без м’якого знака А Б В Г Д 1 2 3 4 Приклад А ател,.е Б грав.лора В пам..ять Г чес..ний Д ДИВИШ..СЯ (2 бали) Завдання 10 відкритої форми. 10. Нашшііть короткого листа про те, як ви проведете осінні каніку­ ли (4 -5 речень). Використайте в ньому слова з довідки, уписав­ ши, де погрібно, м’який знак і апостроф. Довідка: здивуєш..ся, сподіваєт..ся, україн..с..кий, п..єдестал, св..ятковий. (З бали)
 5. 5. Контрольна робота № 1 Повторення вивченого в початкових класах (чаї'тііии мови; осіговіїі орф оф ам и) II варіант Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1. 2. 3. Лише імеииикн записано в радку А свіжість, свіжина, свіжо Б лісок, лісник, лісовий В біганина, бігун, біг Г ранок, рань, рано (0,5 бала) Лише дієслова записано в рядку А чекати, чекання, очікував Б підсолювати, солити, посоли В дзвеиіти, продзвенів, дзвінко Г заніити, nepeutHjja, шиття (0,5 бала) Прочнтаііте вірш. І ( 1)твунчики, і (2 )ćuHi Є у {Ь)мами в магазині. А сьогодні {А)патистт Привезуть іт с з Херсона. У .чнахідному відмінку вжито іменник, ио.іначсний цифрою А І Б 2 В З Г 4 (0,5 бала) 4. Прочитайте вірш. Граю {І )в теніс налюбки Навіть (2)д лівої руки.
 6. 6. (3)Щ об зі мною (4)в парі грати. Треба хист великий мати. Сполучник позначено цифрою А 1' Б 2 В З Г 4 5. 6. (0,5 бала) Апостроф треба писати в усіх словах рядка А В..ЯЛИЙ, ХЛОП..ЯЧИЙ, 6..юро Б прем..єра, полум..я, пів..ями В риб..ЯЧИЙ, М ОрКВ..ЯНИЙ, В..ЇЗД Г бур..ЯНЄЦЬ, ОЛІВ..Є, СВ..ЯТКОВИЙ (0,5 бала) Н Е слід писати разом з дієсловом А не/кататися Б не/дивуватися В не/дивитися Г ие/зчутися (0,5 бала) Завдання 7 -9 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ , доберіть відповідник, по­ значений БУКВОЮ, і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. 7. З ’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра в дуж­ ках позначає наступне слово). Раків {і)залюбки вживають (2 )у їжу, (3)г хоча вони не мають важ­ ливого промислового значення, попит на (^)н и х є завжди. АДС 0 ІЄ .ЇІ0В Б В Г Д займенник прислівник прийменник сполучник А Б В Г д 1 2 3 4 (2 бали)
 7. 7. 8. Установіть відішіїїдиісіь Частина мови 1 іменник 2 приішетиіік 3 дієслово 4 прислівник в Д llfiuKJiml (виділене слово) Ніхто Hfi знає, що ііого в житті чокає. H f лай старого — сам старим будеш. Старять годи і тяжкі пригоди. Добре здоровому вчити хворог о. Старою чоловіка для поради держи. (2 бші и) 9. Установіть відповідність Орфогрпма 1 написання з апострофом 2 наїїисання без апострофа 3 написання з м ’яким знаком 4 написання без м’якого знака А Б В Г д 1 2 3 4 А Б В Г Д Прик.% -О барел..єф щас..ливий грав..юра СМІЄШ..СЯ пуп.лнок (2 бали) Завдання 10 відкритої форми. 10. Напишіть короткого листа про те, як ви проведете осінні каніку­ ли (4 -5 речень). Використайте в ньому слова з довідки, уписав­ ши, де потрібно, м’який знак і апостроф. Довідка: .здивуеш..ся, сподіваег .ся, україн..с..кий, п..єдестал, св..ятковий. (З 6n.ui)
 8. 8. Контрольне читання мовчки Про'пітайте текст і виконайте завдання 1-12. ЯК ДНІПРО НАРОДИВСЯ До чого ж привільний та гарний Дніпро біля Києва! І тепер його русло широке, а течія сильна. Не слабне, хоч і крутить невпинно ве­ личезні турбіни потужної гідроелектростанції, хоч і перегороджено річку трохи вище від міста велетенською греблею, об яку розбивають­ ся хвилі рукотворного моря. Л було колись, що весняні повені підступали під самісінькі кручі, заливали Поділ' і низький берег ген до обрію. Дніпро плинув до Чор­ ного моря двома рукавами. Посередині піднімалися, коли повінь спа­ дала, острови. Дніпро —третя за довжиною і шіоідею басейігу річка Європи піс­ ля Волги й Дуиаю. Його довжина — 2201 км, у межах >’країни — 981 км, Дніпро — топова рівнинна річка з повільною і спокійною те­ чією. На притоки ця річка порівняно небагата: у басейні Дніпра про­ тікає 15 380 малих річок. Найбільші з них - Десна, Сож, Прип’ять, Тетерів, Ірпінь. Трубіж, Сула, Ворскла. Згадується ця славна річка в найдавніїиих рукописних книпич, зокрема в «Повісті минулих літ» Нестора Літописця. Колись же мав і народитися Дніпро. Так само, як і ного притоки. У народній пам’яті є про те поетичні легенди. Дніпро і Десна — рідні браг і сестра. Десні дуже хотілося бути першою. Вона прудко побігла до моря, щоб випередити брата, але як не поспішала, Дніпро перепіав сестру, перетнув дорогу. С таїа Десна притокою Дніпра. Влила свої води в могутню течію. Зачз'БШИ про змагання брата й сестри, і Сож спохоиився. Пустився щодуху через пущі й нетрі, через непролазні болота й темні ліси. Роз­ миває трясовини, поглиблює яруги, рве коріння дубів. Спішить нав­ перейми Дніпру. Побачив те яструб та й сказав Дніпрові, аби той біг швидше. Плине Сїіавута^, гори перерізає, кам'яні пороги розриває, ніяких перешкод не обминає. Тоді Сож покій кав на поміч ворона. Умовив його летіти, скільки є сили, та обігнати Дніпро, А як випередить хоч трохи, то щоб каркнув тричі та повідомив, чи ж далеко Дніпро під Сожу втік? *По^ія один із иаіідаиніиіих районів Києва. ^ Славута — друга назва Дніпра.
 9. 9. Ну а сам тим часом у землю заховався, перепочити вирішив, силіг набратися, поки ворон голос подасть. Але тут яструб важким каменем упав на ворона. І той закаркав ра­ ніш, аніж випередив Дніпро. А Сож, не відаючи, що там і до чого, ви­ хопився з-під самої землі й з розгону вскочив у Дніпро. Ось як завершилося змагання братів і сестри. Ось так Сожу, як і Десні, випала доля стати притокою Дніпра (За В. Пепою). І варіант 1. Розповідь про народження Дніпра за жанром А міф Б казка В легенда Г оповідання 2. З Дніпром змагалися притоки А Сула і Ворскла Б Ірпінь і Трубіж В Прип’ять і Тетерів Г Десна і Сож 3. Поділ згадується в тексті у зв’язку з А гідроелектростанцією Б змаганнями річок В притоками Г повенями 4. Більшими за Дніпро є річки А Десна і Сож Б Волга і Дунай В Ірпінь і Прип'ять Г Ворскла і Тетерів 5. Слово гребля в тексті означає А місце для веслування Б технічна перегородка В місце впадання притоки Г гідроелектростанція 10
 10. 10. 6. про водосховище йдеться в рядку А повені підступали під самісінькі кр"‘[і Б не слабне, крутить величезні турбіни В розбиваються хвилі рукотворного моря Г його русло нніроке. а течія сильна 7. Згадана в тексті гребля знаходиться А вище від міста Б нижче від міста В у районі Подолу Г біля Чорного моря 8. У А Б В Г 9. Яструб допомагав А Десні Б Ворсклі В Дніпру Г Сожу реченні Спішить навперейми Дніпру виділене слово означає перетнути перегнати дошкуляти зачіпати 10. У тексті НЕМАЄ мі кротом н А допомога птахів Б притоки Дніпра В споруди на Дніпрі Г будівництво гідроспоруд 11. Темою тексту (? розповідь про А дніпровські споруди Б наслідки иовсні навесні В Дніпро та ного народжеінія Г змагання річок на нівидкість 12. У тексті поєднано ознаки стилів А розмовноі’о II художнього Б художнього і публітпістичного в наукового й публіцистичного Г художнього і ріауковоі о 11
 11. 11. Il варіант 1. У тексті розповідається про перші згадки Дніпра в А народних піспях Б народних легендах В перпіих рукописних книгах Г присліи’ях і приказках 2. Слово гребля в тексті означає А гідроелект|)()станпія Б місце для веслуваїиія В технічна перегородка Г місце впадання притоки 3. Подиі зтд у сться в тексті у зв'язку з А повенями Б притоками В змаганнями річок Г гідроелектростаниіек) 4. Більшими за Дніпро є річки А Волга і Дунай Б Десна і Сож В Ірпінь і Прип’ять Г Ворскла і Тетерів 5. З Дніпр(ім змагалися притоки А Деспа і Сож Б Прип’ять і Тетерів В Ірпінь і Трубіж Г Сула і Ворскла 6. Про водосховии<е йдеться в рядку А його русло ши[юке. а течія сильна Б не слабне, крутить ве/гичезні турбіни В розбиваються хвилі рукотворного моря Г повені підступали під самісінькі кручі 7. Згадана в тексті гребля знаходиться А біля Чорного моря Б нижче від міста В у районі Подолу Г вище від міста 12
 12. 12. 8. >’ реченні Спішить навперейми Дніпру виділене слово означає А зачіпати Б перетнути В перегнати Г дошкуляти 9. Ворон допомагав А Десні Б Ворсклі В Дніпру Г Сожу 10. Темою тексту є розповідь про А Дніпро та його народження Б наслідки повені навесні В дніпровські споруди Г змагання річок на швидкість 11. У тексті НЕМАЄ мікротеми А будівництво гідроспоруд Б споруди на Дніпрі В притоки Дніпра Г допомога птахів 12. У тексті поєднало ознаки стилів А розмовного і художнього Б художнього 1І наукового В наукового і публіцистичного Г художнього Й публіцистичного 13
 13. 13. Контрольна робота № 2 Словосполучення. Види простих речень. Головні й другорядні члени речення І варіант Прочитайте текст і виконайте завдаш ія 1-6. (І)Зм алку я захотююся вивченням історії. (2)Ярослаіз Мудркіі — чи не найцікавіша в ній постать. (З)Він зумів обЧдиаїті всі українські землі, поширити в народі граліоту. (4)Л ще цей князь збудував у Киє­ ві величний Софійський собор. (5 )Обов’язково побувайте в цьому храмі духовності й краси. Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше О Д И Н П РА В И Л ЬН И Й . Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1. 2. 3. Словосполучення виділено в рече)іні А першому Б третьому в четвертому Г п’ятолгу (0,5 бшш) Одиосісладним є речення А друге Б третє В четверте Г п’яте (0,5 бсиїа) Снонукальиим є речення А друге Б третє В четверте Г п’яте (0,5 бала) 14
 14. 14. 4. 5- 6. Однорідні присудки вжито в реченні А другому Б третіїому в четвертому Г п'ятому (0 3 6шт) Слово землі в третьому реченні виступає А підметом Б присудком В додатком Г обставиною бшм) Слово щеи у четвертому реченні виступає А підметом Б присудком В додатком Г означенням {0.5 бат ) Завдання 7 -9 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідішк, по­ значений БУКВОЮ, і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. 7. Установіть відповідність Члеи речення Приклад (видіпе.пе слово) 1 підмет А ІДануїі старих — молоді тебе колись по­ 2 присудок шанують. 3 додаток Б Чужіш добром не розбагатієш. 4 обставина В У чужій сторонці навіть не звідти сонце сходить. А Б В Г д Г Всякий двір хазяйським оком держиться. 1 Д Погане товариство і доброго чоловіка 2 зіпсує. 3 (2 бали) 4 15
 15. 15. 8. Установіть відповідність Вид речення Приклад 1 односкладне А Крим —курортна перлина України! 2 спонукальне Б Крнвнй Ріг починає зацвітати. 3 непоіннрснс В Де «Динамо» буде грати з «Арсена.пом»? 4 окличне Г Ти не зважай на погану ішгоду. Д Щ оранку ходжу плавати до басейну, А Б В Г Д (2 ба:т) 1 2 3 4 9. З ’ясуйте, якими членами речення є вшіілені слова (цифра в дуж­ ках позначає наступне слово). Перелітна сарана - {і)небезпечний (2)шкк)пик. (3)У знай­ дено {^)зо6раження сарани, які датуються третім тисячоліттям до на­ шої ерн. А Б В Г Д підмет присудок додаток обставина означення А Б В г д 1 2 3 4 (2 бали) Завдання 10 відкритої форми. 10. Складіть і запиийть речення за схемокз. (З бали ) 16
 16. 16. Контрольна робота № 2 Словосполучення. Види простих речень. Головні й другорядні члени речення II варіант Прочитайте текст і виконайте завдання 1-6. (І)Щ оранку я ходжу до Зеленої Гори. (2)3елена Гора — парк. (3)У ньому живуть білочки, різні комахи й багато птахів. (4)Люблю цей парк за свіже повітря й затишок. (5) Ви неодмінно побувайте в Золотій Горі. Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1, 2. 3. Словосполучення виділено в реченні А першому Б третьому в четвертому Г п’ятому (0,5 бала) Односкладним є речення А друге Б третє В четверте Г п’яте (0,5 бала) Непоширеним є речення А перше Б друге В трете Г четверте (0,5 бала) 17
 17. 17. 4. 5. 6. Виділеиі в четвертому реченні слова є однорідними А підметами Г1 м А Гі Г Б присудками В додатками Г обставинами (0,5 бала) Слово і4,ей у четвертому реченні виступає А підметом Б присудком В додатком Г означенням (0,5 бала) Спонукальним е речення А перше Б трете В четверте Г п’яте (0,5 бали) Завдання 7 -9 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ , доберіть відповідник, позначеїшй БУКВОЮ, і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідей на перетині відповідних колонок І рядків. 7. Установіть відповідність Член речення Приклад (виОшпе слово) 1 підмет А У своїй хаті і кутки помагають. Б Щ ирий козак .гзаду не нападає. 2 присудок В Злий плаче від заздрості, а добрий — від 3 додаток радості. 4 обставина Г Людей питай, але й свій розум май. А Б В Г д Д Наука в ліс ие веде, а з лісу виводить. 1 (2 бали) 2 3 4 18
 18. 18. 8. Установіть відповідність Вид речення приклад односкладне А Ти не шкодуй за втраченим. спонукальне Б Сестра починає співати. непоширене В Де «Шахтар» буде ф ати з «Динамо**? питальне Г Трускавець — курортна слава України! Д Щосуботи відвідую спортивну секцію. В д (2 бали) 9. З ’ясуйте, якими членами речення є виділені слова (цифра в дуж­ ках позначає наступне слово). Сонечко - (1).шжд«г. Воно {2)залюбки поїдає попелиць, павутини!іх (З)кліщів та інших небезпечних шкідників (А)сільського господаіютва. А Б В Г Д А Б В Г Д підмет присудок додаток обставина означення 1 2 3 4 (2 бали) Завдання 10 відкритої форми. 10, Сюїадіть і запишіть речення за схемою. (З бали) 19
 19. 19. Контрольна робота № З Однорідні члени речення^ звертання, вставні слова. Складне речення. Пряма мова й діалог І варіант Прочитайте текст і виконайте завдання 1 -6 . (І)Д орогі учні, кмижка — надінний компас у безмежному океані знань. (2)П ро це Іван Ф ранко так писав: ■Кннпі — морська глипи« на». (З)М абуть, кожен з вас якийсь навчальний предмет любить поособливому. (4)Х тось захоплю ється літературовд, а хтось залюбки розв’язує задачі. (5)А ле корисно знати всі навчальні предмети, мо­ ву й літературу, математику й історію, природознавство и фізкультуру. Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка ш відповідає. 1. 2. Вставне слово вжито в реченні А першому Б третьому В четвертому Г п'ятому ( 1 бал) Звертання вжито в реченні А першому Б другому В третьому Г четвертому (1 ґю.і ) 20
 20. 20. 3. 4. 5. 6. Однорідні члени вжїіто в реченні А першому Б другому В четвсртоїлу Г п’ятому (1 бал) Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому В третьому Г п’ятому (1 бал) Складним с речеп іія А перше Б третє В четверте Г п’яте (1 бал) Пряма мова наявна в реченні А першому Б другому В 'фетьому Г четвертому ( 1 бая) Завдання 7 відкрито! форми. Поставте розділові знаки в тексті. Серед двору столи понаставлені понакривані бочки меду повико­ чувані. Пий душе їж душе чого забажаєш! А людей здається півцарства прийшло і старі і малі І пани багаті і старці убогі. Як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством па тім кораблі спустився в царя перед вікнами повіїходили вони з корабля іі піпіли обідати. Цар побачив у вікні золотого корабля і каже лакеєві Піди сгиїтай хто там золотим кораблем прилетів! Лакей пішов подивився приходить до царя Якась каже мужва обідрана! (З казки «Летючий корабель^). (6 балів)' 7. ‘ За кожну пунктуаніііііу помилку оцінку слід зн изіті на 1 ба^і. 21
 21. 21. Контрольна робота № З Однорідні члени речення, звертання, вставні слова. Складне речення. Пряма мова й діалог II варіант Прочитайте фрагмент з радіопрограми і виконайте завдання 1-0. (1)Ви слухаєте програму «Загадки мови*. (2)Вітаемо вас дорогі радіослухачїі (З)Мабуть, кожна людина не байдужа до свого зовніоінього вигляду, до свого вбрання. (4)Так само ми не повинні бути баїїдужими до того, як розмовляємо. (5)Щ е філософ Сократ стверджу­ вав; «Мова — це одяг думок*. Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1, 2, 3, Вставне слово вжито в реченні А першому Б другому В третьому Г четвертому (1 бал) Звертання вжито в реченні А першому Б другому В третьому Г четвертому ( 1 б а ї) Однорідні члени вжито в реченні А другому Б третьому В четвертому Г п’ятому ( 1 бач ) 22
 22. 22. 4. 5. 6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому В третьому Г чггвертому (1 бал) Складним є речення А періне Б друге В трете Г четверте (1 бал) Пряма мова наявна в реченні А першому Б другому В четвертому Г п’ятому (1 бал) Завдання 7 відкритої форми. 7. Поставте розділові знаки в тексті. Карпо глянув на тих людей трохи м якався г^дивувався і аамилувався. Такі вони були гарні на вроду що він таких людей иапевіїо не бачив ні між панами ні між простими селянами. Ти Х О ЧЄ з України? промовив одіш з них. .И Н З України тихо обізвався Карпо (За оповіданням -^Запорожціі^ J. Нечуя-Левицького). (G балів) Контрольний диктант 23
 23. 23. n
 24. 24. Контрольний переказ 25
 25. 25. Контрольна робота Х 4 ® Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (голосні й ігриголосіїі звуки; вимова голосиих: алфавіт; перенос с^гів) І варіант Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1. Букви на позначення ліНіїе голосних звуків запнгаїкі в рядку А у, и, іі Б е, л. і В а, о. у Г і, и, о (1 бал) 2. Буква я позначає два звуки в кожному слові рядка А пояс, Ялта, поляк Б ясно, м ’язи, баян В п’ять, пляж, маяк Г Яиа, вояка, тяжко {1 бал) Глухий приголосний є в кожному слові рядка А засів, хвача, вежа Б паска, тісто, гараж В ніж. сік. картопля Г фунт, стежка, рис (1 бси) Дзвінкий приголосний є в кожіюму слові рядка А чайка, сито, маска Б миска, жах, юшка В аїрус, стос, плакса Г папір, час, порох (1 бо/і) 3. 4. 26
 26. 26. 5. По два склади мають обидва слова рядка А сутність, зміст Б раджу, країна В Юлія, рибка Г тюлька, фаянс (1 бал) Н ЕП РА ВИ ЛЬН О поділено для переносу слово А міль-йон Б ход-жу в близь-кий Г олі-вець (1 бал) Усі слова записано за алфавітом у рядку А казка, казна, кажан Б гірка, гирло, грамота В екран, ефектіній. ефір Г сіль, сирок, скутер (1 бал) Звук [е] у вимові наближається до [и] у слові А персик Б брюнет В Донецьк Г Херсон (1 бал) Букви д і ж позначають один звук у слові А віджувати Б народження В підживити Г віджатися (1 бал) 10. М'який приголосний є в кожному слові рядка А річка, м'ясо, Тетяна Б стіна, пляшка, pyт^кa В ноіпта, звірі, нічний Г ніжка, Європа, га;юн (1 бал) 6. 7. 8. 9. 27
 27. 27. Завдання 11 відкритої форми. 11. Зробіть фонетичний розбір слова вулиця. (2 бали) Контрольна робота № 4 Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (голосні й приголосні звуки; вимова голосних; алфавіт; перенос слів) II варіант Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1, Букви на позначення лише голосних звуків записано в рядку А і. о, н Б а, о, у В е. і,л Г и,у, й (1 б т ) 28
 28. 28. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Буква ю позначає два звуки в кожному слові рядка А юшка, полюс, Юрій Б нюанс. Юрмала, помию В під’юджувати, Юля, в’юн Г матір’ю, юрта, тюлька (1 бал) Глухий приголосний є в кожному слові рядка А медок, жарти, Суми Б бідон, пагін, Одеса В жакет, Юрій, захват Г тенор, аґрус, гриб (1 бал) Дзвіикий приголосний е в кожному слові рядка А лосось, жити, поясок Б світло, хвіст, тихо в овоч, Спас, топаз Г миска, тест, омлет ( 1 бал) По три склади мають обидва слова рядка А Житомир, вміння Б загадка, нектар В подяка, доїти Г терпкий, осінній ( і бал) Правильно поділено для переносу слово А у-злісся Б рай-они в сест-ра Г рад-жу (1 бал) Усі слова записано за алфавітом у рядку А графа, грати, гречка Б миска, мить, місто в стиль, сумка, сукно Г гість, гітара, гирло (1 бал) Звук [ej у вимові наближається до [и] у слові А техніка Б непотріб В балетний Г пожертва (16a.fl) 29
 29. 29. Букви д і з позначають один звук у слові А підзеленити Б подзьобаний В відзвітувати Г надзавдання ( 1 бал) 10. М’який приголосний є в кожному слові рядка А Дніпро, переляк, маяк Б сітка, штахети, людина В багаття, поясок, часто Г штамп, сіточка, стілець (1 бал) 9. Завдання 11 відкритої форми. 11. Зробіть фонетичний розбір слова землянка. (2 бали) ЗО
 30. 30. Контрольна робота № 5 Фонетика. Орфоепія, Графіка, Орфографія (вимова приголосних звуків; чергування голосних і приголосних) 1 варіант Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1. Той самий звук позначають усі під креслені літери в рядку А тісто, тюлька, боротьба Б кохати,легко, ховати В пастка, сир. січовик Г приладдя, дякувати, дім ( 1 бші) 2. Літеру в треба писати в рядку А у /в повій школі Б брат у /в кімнаті В сонце у /в небі Г була у /в ВОДІ (1 бал) Чергування [і] з [е] мо>к.аиве в усіх словах рядка А піч, ступінь, мідь Б осінь, корінь, зберіг в випікати, тінь, спік Г оберігати, різко, витік (1 бал) 3. 4. Чергування приголосних звуків можливе в усіх словах рядка А друг, ріг, муха Б вухо, бік, каша В порох, сухо, говір Г сміх, поріг, птиця (1 бач) 31
 31. 31. 5. Спрощення и і рупах приголосних позначається на письмі в усіх словах рялка А радіс.лпн'і, артпс..ці, нерехрсс..ниіі Б щас..лішімі, б;ь'іас..ііии. улсс..лнвпіі В бо;гіс„ниіі, нрпстрас..ниії, проїз..пий Г ус..нмй, зап’яс-ниіі, тнж..невий (1 ба:і) 6. Усі слова ниніуться з м’яким знаком у рядку А СМІЄТ..СЯ, пріш.лія, Умаи..іціп!а Б дитинон.,ка, Мармп..ці. чотирьох В ПСИ..ЦІ, нічси..ка, кін..чик Г Д0Н..ЧІШ, різ..бяр, зірон.ліі ( 1 (шл) З апострофом ниніуться всі слова рядка А кар..ср, духм,.яіннї, днт..ясла Б черв..як, від.Л хатп, сер..і'ю знн и В б е з ..я зи к п іі. В ..яч есл ав, п овір..я Г сузір..я. ній..юрти, бур..як (1 бал) Подвоспі jtiтерн треба писати в обох словах рялка А бе..ЗубнІІ, К ] ) О В . Л О Б о сер д ..я , п а т ,.я В да н .л п і, МИТ..10 Г л..сні. маз.ло (1 бал) 1Іодвос пі літери треба писати u обох словах рядка А віл..а. кас..а Б піц..а, ваи..а В сум..а, паїк.а Г пан..о, бон,.а ( 1б( п) 7. 8. 9. 10. Літеру і треба писати на .місці пропуску в слові А ()ііз..ла Б В аін.лтоіі В аж..отаж Г Ч .Л ІС П 32 ( І бил )
 32. 32. Завдання 11 відкритої форм». 11. Зробіть фоиетичинй розбір слова пишаєшся. (2 бали) Контрольна робота № 5 Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (вимова приголосних звуків; чергування голосних і приголосних) II варіант Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1. Той самий звук позначають усі підкреслені літери в рядку А фуібол, іир, потреба Б гість, нігті, гірлянда В жінка, жакет, пожежа Г білка, побілігги, бюро ( 1 бал) 33
 33. 33. 2. 3. 4. Літеру в треба писати в рядку А глянула у /в вікно Б сестра у /в магазині В теле(}к)и у /в кишені Г у /в новому пальті (1 бал) Чергування [о] з [і] можливе в усіх словах рядка А пора, болото, золото Б дорога, галова, спорт В cTfjpoHa, сорока, сльоза Г нога, пороги, носик (1 бал) Чергування приголосних мозкливе в усіх словах рядка А сніг, птах, погода Б увага, казати, берег В юіикати, рік, часто Г нога, річка, алмази ( 1 бая) 5. Спроіцешія в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка А корис,,ний, перс..ні, контрас..иий Б заздріс..ний, волейболіс..ці, ус..ний В ПІС..НИЙ, проїз..ний, кількіс..ний Г ЧЄС..НИЙ, хвас..нути, неиавис..ний ( 1 бал) 6. Усі слова пишуться з м’яким знаком у рядку А учительці, Т..М ЯНИЙ. яблун..ці Б пииіает..ся, хустин..ці, л..одовий В борот..ба, Тетян..ці. виховател.,ці Г топеи.,кий, в’єт..ся, радіс..тю (1 бал) З апострофом пишуться всі слова рядка А пів..яблука, М..ЯТИИЙ, з..ясувати Б моркв,.яніга, дев..ять, пор..ядок В арф..яр, міжгір..я, Солов..йов Г С Л0В..Ї, слов-.яни, Св..ятослав 0 ( 1 бо-я) 7. 34
 34. 34. 8. 9. Подвоєні літери треба инсати в обох словах рядка А ГОрДІСТ..ІО, ПІДНІС..Я Б ищст..я, ві..давати В ГІОВОЛЖ..Я, узбіч..я Г стат.,я, старан..о (1 бал) Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка А ман,.а, хоб,.і Б ван.,а, піц..а В пан..а, сум..а Г тон..а, Ган..а (1 бая) 10. Літеру і треба писати на місці пропуску в слові А дисц.-пліна Б оригінальний В офіц..озний Г С..ЦИЛІЯ (1 бал) Завдання 11 відкритої форми. 11. Зробіть фонетичний розбір слова сміється. (2 бали) 35
 35. 35. Контрольна робота № 6 Лексикологія. Фразеологія І варіант Завдання 1 -7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну шдповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. Прочитайте текст і виконайте завдання 1 -4 . (І)Н айбільш иалптг.метеорологічна сіуж ба —ластівки. (2)У на­ роді з давніх-давен побутує гірикмета: ластівки літають високо — на хорошу погоду, низько — на доиі. (3)Це спостереження в наш час з}іайшло наукове підтвердження. (4 )Погожого дня повітря сухе, дріб­ ні комахи піднімаються високо вгору, а за ними й ластівки, котрі на них полюють. (5)Перед дощем вологість повітря помітно підвищуєть­ ся, тільця Kotax зволож}тоться, стають важчими, тому вони опуска­ ються вниз, а отже, і ластівки літають ближче до землі. Стилістично забарвленим А метеоро.погічна Б іиосіережепия 2. 3. Антоніми вжито в реченні А першому Б другому е слово В піднімаються Г підвищується (І бал) В третьому Г четвертому У першому реченні вжито в переносному значенні слово А найбільнг В служба (1 бая) Г ластівки Б надійна 36
 36. 36. 4. Сполуку слів з давніх-давен (речення 2) можна замінити словом А напередодні В завчасно Б споконвіків Г передусім (1 бал) 5. Антонімом до іменника будень є слово А середа Б вечір В свято Г тиждень (1 вал) 6. У А Б в Г переносному значеініі вжито виділене слово в реченні Не дивись на чоловіка, а на його діло. У кого серце вовче, тоіі їсть, кого хоче, Краще перекопувати словами, аніж кулаками, Мґ/лемьга праця краща за велике неробство. (1 бал) 7. Значення стіиких сполук слів можіїа з’ясувати за словником А орфографічним Б фразеологічним В етимологічним Г тлумачним (1 бая) Завдання 8 - 9 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного Ц И Ф Р О Ю , доберіть відповідник, нозначетій БУ КВО Ю , і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. 8. Установіть відповідність Слова 1 чемний 2 брунатний 3 вишуканий 4 ворожий А Б В Г д А Б В Г Д Синонім витончений коричневий ввічливий боязкий хижий (J бали) 1 2 3 4 37
 37. 37. 9. Установіть відповідність Фреиеа/іогіз.» 1 сісти не у CU Ï сани O 2 сісти ц калюжу 3 сісти па шию 4 сісти на голову А Б |В 1 2 3 А 1 Г Д Значення А Б В Г Д дуже добре, у ро:^к:оші стати матеріа.пьно залежним братися не за свою справу цілком підкорити когось собі [[отранити в незручне становіптіе (2 боли) Завдання 10 відкрию ї форми. 10. З прикметником /.ocmpuù складіть і>е'іе(Нія, щоб пій був у ж и тті у нсреиосному лиачсипі, Занинііть речення. (І бал) Контрольна робота № 6 Лексихологія. Фразеологія II впріапт Завдаїиш 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН П РА В И ЛЬН И Й . Виберіть правильну відповідь і обве•Чіть кружечком букву, яка їй відповідає. Прочитаііте текст і викопайте завдання і- 4 . ( 1)С)('ь мн нідіііиїли до стрмнажоного иітром Дніпра. (2)Біля берерічки і У-'ІЯ І'ЬеМ о д н е д о О Д М О І' О М;і.иЄНЬКІ СИНІ кніточкн. t a ЦІ( І І і е Л І Н ч О Ї 38
 38. 38. (3)ІІи. ніжних створінь природи називають незабудками, (4)А в небі ключ із журавлів, ці птахи повертаються з теплих країв, щоб напити­ ся з живих ключів рідної водиці. 1. У першому реченні в переносному значенні вжито слово А підійшли в вітром Б стривоженого Г Дніпра (1 бал) Антоніми вжито в реченні А першому в третьому Б другому Г четвертому ( 1 бал) Омоніми вжито в реченні А першому в третьому Б другому " Г четвертому (1 бал) 4. Прикметник И7Ж Г (речення 3) можна замінити словом 7/Ш А веселих Б тендітних в сумішх Г щасливих (1 бал) 5. Стилістично забарвленим є слово А автобус Б кишеня В суфікс Г книжка ( 1 бал) 6. У переносному значеііні вжито виділене слово в речеіші А Б В Г 7. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Голова не на те, щоб тільки кашкет носити. Так треба жити, щоб нікому зла не чинити. Такі солойкї слова, хоч до рани прикладай. Походження слів можна з’ясувати за словником А перекладним Б етимологітаим В фразеологічним Г тлумачним 39 (1 бал) (1 бсиі)
 39. 39. Завдання 8 -9 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ , доберіть відповідник, по­ значений БУКВОЮ, і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідеіі на перетині відповідних колонок і рядків. 8. Установіть відповідність Слово 1 нрогрсс 2 мово.чнавство 3 аиаіісі 4 уривок А Б В Г Д А Б В Г Д (2 бали) 1 2 3 4 9. Установіть відповідність ФрамолчАл.м 1 л о в іт і гав 2 ловнпі кожне слово 3 лопнтн момент 4 ловити на льоту А Б В Г 1 2 3 4 Синонім лінгвістика фрагмент поступ ро;ібІр іспит д А Б В Г Д Зптетя бути неуважним намагатися ошукати бути зосередженим легко й швидко сприймати в п корі ICI о ву вати слуш ну нагоду (2 6a.nu) Завдання 10 відкритої форми. 10. З прикметником тетіий складіть речення, щоб він був ужитий у переносному значенні. Загппиіть речення. (1 бал) 40
 40. 40. Контрольна робота № 7 Будова слова. Орфографія 1 варіант Завдаїшя 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1. Гологіїїа значуща частина ефіопа, що містіггьу собі сііі.гіьііо лексич­ не значення споріднених слів, назппасться А основою Б коренем В префіксом Г суфіксом (1 бач) 2. Снільнокореневмми t всі слона рядка А водний, водогін, полити Б косити, закосичепніі, покоси В пекти, нічечка. опіки Г літак, політати, літечко 3. 4. (1 бал) НЕМАЄ закінчення в слові А нестерінго Б нестерпний В нестерініа Г пестериним {1 бея) Два префікси мас слоно А розмивати Б розподілити В навідатися Г відчинити (1 бші) 41
 41. 41. 5. Літеру u треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А пр..бережний, приголубити, пр..кумедипй Б прикрашений, пригрівати, пр..кордопнин В приспівувати, пр..довгий, пр,.боркати Г прибільшений, приземкуватий, пр.хтол (1 бал) 6. Літеру з треба писати на місці пропуску в обох словах рядка А „сушити, ..хилити Б ..цідити, бе..печнпй В . . м и т и й , ..ТП СИ }ТИ Г ро..чистити. ..краю (1 бал) Завдання 7 -8 відкритої форми. 7. Доберіть до поданих слів по три спуіьиокореневих. Л іс Учити — Слово — (З бали) 8. Розберіть подані слова за будовою. Перечитати, поналивати, тдорож:ник, безшістповпий, по-нашому, відеофайл. (З бали) 42
 42. 42. Контрольна робота № 7 Б удова слова. О рф ограф ія II варіант Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ли­ ше ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і обве­ діть кружечком букву, яка їй відповідає. 1. Змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне зна­ чення, називається А закінченням Б префіксом Б коренем Г суфіксом (1 бал) 2. Спільнокореневими є всі слова рядка А мідяний, ведмідь, медяник Б водяник, водогін, водити в журба, зажура, абажур Г рік, річіній, роковини (1 бал) НЕМ АЄ закінчення в слові А холоднуватий В холоднувато Б холоднуватим Г холоднувата (1 бал) Два префікси має слово А бездумний Б нетутешній В незчисленний Г надзвуковий (1 бал) 3. 4. 5. Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А пр..великий, пр..подобний, пр..кінцевий Б пр..багато, пр..поганий, пр..крашений В пр..оажкий. пр..жалібний, премудрість Г пр..тихлий, пр..щедрий. пр..мужній (1 бач) 43
 43. 43. 6. Літеру с треба писати на місці пропуску в обох словах рядка А ..казати, ро..питати Б „шити, бе..таланний В ..пекти, ..сушити Г ..худнути, ..тулити ( 1 бал) Завдання 7 -8 відкритої форми. 7. Доберіть до поданих слів по три спільнокореневих. Сад — Мити — Ден ь (З бали) 8. Розберіть подані слова за будовою, Передосінній, роз'єднати, по-вашому, незламний, агрофірма, непофарбований. (З 6a.nu) 44
 44. 44. Контрольна робота № 8 Повторення (синтаксис і пунктуація; лексикологія; будова слова; фонетика; орфоепія; орфографія) І варіант Прочитайте текст і виконайте завдання 1-6 . (І)Д еякі птахи втратили здатність до польотів. (2)Страуеи, на­ приклад. не літають, але дуже швидко бігають. (З)Надзвичайно потужиі ноги дають цьому птахові можливість розвивати і н в и д к і с т ь до 80 км/год, І рятуватися в африканських саванах від хижаків. (4)У пінгвінів крила перетворилися на ласти, .ча допомогою них цей ігтах іігнидко борознить холодні sóflłi Антарктики в пошуках риби. Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і об­ ведіть кружечком букву, яка їй відповідає, 1. 2. 3. Слово води (речення 4) виступає А підметом Б присудком В додатком Г обставиною (0,5 бала) Вставне слово вжито в реченні А першому Б другому В третьому Г четвертому (0,5 бала) Складним є речення А перше Б друге 45
 45. 45. в і-ретс Г четверте 4. 5. 6. (0,5 бала) Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому В третьому Г четвертому (0,5 бала) У переносному значенні вжито слово А втратили Б бігають В рятуватися Г борозніть (0,5 бала) Слово савани (речення 3) можна замінити синонімом А степи Б ліси В горн Г озера (0,5 бала) Завдання 7-11 мають поп’ять варіантіввідповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.Виберіть правильнувідповідь і об­ ведіть кружечком букву, яка їй відповідає. 7. 8. З апостро(|:)ом пишуться >зсі слова рядка А М..ЯЧ, нрмслів..я, мавп..ячнй Б В..ЮН, духм..яниіі, від..їхати В бур..ян, сср..йозниіі, М..ЯТННЙ Г иів.,яблука, В,.ячсслав. 6..ЄНІ Д полвір..я, Св..ятосліів. нір..їна (1 бал) З м’яким знаком глинуться всі слова рядка А граєт..ся, СМІЄПІ..СЯ, сиіжипон..ці Б промін..чнк. пал..чнк, азовс..кнн В ЖМЄН..ЦІ, чотир..ма, ДІВЧИНОН..ЦІ Г і)пбон..ці. Г0ДМ1-..СЯ, Гуцул..щина Д заіюріз..киіі, млин..ці. нян..чити ( 1 бал) 46
 46. 46. 9. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка А пр-чудовий, пр-крашати, пр..свіжий Б пр,.земкуватий, пр..мудрий, пр.хвітлий В пр..зирство, пр.лерствий, пр..милий Г пр..міцний, принишклий, пр,.гарний Д пр..поганий, пр..подобний, пр..критий ( 1 бал) 10. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка А ..чистити, ..полоснути, ..кршшений Б ..питати, ..хилити, бе..помічиий В ..формувати, „киснути, не.лроста Г ..хилений, ..тиснути, не.-численний Д ро..питати, ..ховати, ..копіювати (1 бал) 11, Спільнокореневим до слова гора є А горе Б гордий В гірка Г гіркий Д горіти (1 бал) Завдання 12-13 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ , доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ , і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. 12. Установіть відповідність Слово і чемний 2 чепурнии З бентежний 4 бувалий А Б 6 Г А Б В Г Д д Синонш неспокійний кремезний ввічливий досвідчений охайний (2 бали) 1 2 3 4 47
 47. 47. 13. Установіть відповідність Ф разеологізм 1 дати драла 2 подати голос 3 гнутн спину 4 викинути з голови А Б В Г Д А Б В Г Д 1 2 3 4 Значення сказати щось швидко втікти позбутися нав’язливої думки бути у виграшному становищі тяжко працювати (2 бали) Контрольна робота № 8 Повторення (синтаксис і пунктуація; лексикологія; будова слова; фонетика; орфоепія; орфографія) II варіант Прочитайте текст і виконайте завдання 1-6. (І)П опад сто двадцять років триває суперечка навколо великої панди. (2)0д н і вчені ввгіжають її єнотом, а інші відносять панду до ведмедів. (З)Цей звір напевно, у родинному відношенні ближчий до клишоногих. (4)В елика панда населяє ліси Південного Китаю, любить ласувати листям бамбука Завдання 1 -6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і об­ ведіть кружечком букву, яка їй відповідає. 48
 48. 48. 1. 2. 3. 4. Однорідні члени вжито в реченні А першому Б другому в третьому Г четвертому (0.5 бала) Слово ліси (речення 4) виступає А підметом Б присудком В додатком Г обставиною (0,5 бала) Пунктуаційну помившу допущено в реченні А перпгому Б другому В третьому Г четвертому (0,5 бала) У А Б В Г (0,5 бала) переносному значенні вжито слово триває нідпчсять населяе ласувати 5. Останнє слово третього речеіпія можна замінити на А єнот Б білка В напда Г ведмідь (0,5 бала) 6. Складним є речення А перше Б друге В трете Г четверте (0,5 бала) 49
 49. 49. Завдання 7-11 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, Виберіть правильну відповідь і об­ ведіть кружечком букву, яка їй відповідає. 7. 8. З апострофом пишуться всі слова рядка А ЗВ..ЯЗОК, присМв..я, грав..юра Б роз..яснити, ЦВ..ЯХ, пам..ятний Б кар;.єра, заявитися, пів..яблука Г від..єднати, пов..язка, медв».яннй Д ХЛОП..Я, черв..як, пере.,їхати З м’яким знаком пишуться всі слова рядка А МИЄТ..СЯ, шіст,.десят, козац..кий Б ВИШ ЄН..ЦІ, стежин..ці, ТИХЄН..КО В брии..чати, він.лати, моряц..кий Г 6ІЛ..ШИИ, кур,.йоз, будівел..иий Д 9. (1 бал) Є..0ГО ДІП, бавит..ся, ДОН..ЧИН (1 бал) Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка А пр..нишклий, пр..зіфство, пр..крпти Б В Г Д пр,.чесанин, пр..старий. приміський пр..крашений, пр..стол, пр..сідати лр..кордонник, пр..клеїти, пр..чеп пр..забути, пр..поганий, пр..шитий (1 бал) 10. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка А ..формувати, ро..пи.чяти, ..ховати Б ..простувати, ..хилити, ..чистити В ..казати, ..писати, ..фотографувати Г ..качаний, бе..коштовний, ..писок Д ..шити, ..характеризувати, ..киснути (1 6 т ) 11. Спільпокореневим до слова пісок е А пісний Б В Г Д пістрявий піщаний пісенька пічка ( і бал) 50
 50. 50. Завдання 12-13 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ , доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ , і зробіть позначки (х ) у таблицях відповідей на перетині відповіднігх колонок і рядків. 12. Установіть відповідність 1 Слово врсшіивиі^ 2 3 иервоаий байдужнії 4 бадьорий А Б В Г Лнтоніч А урінііоважсчип‘і Б зацікавленні) В ввічливий Г потвор Іп п‘і Д кволий (2 бали) д 1 2 3 4 13. Установіть відповідність Фр(ИЄОМОГІЗМ 1 ловити ґав 2 мозолити руки 3 ляііатн язиком 4 як па голках А Б В Г Д А Б В Г Д 1 2 3 4 51 Зішчешш бути неуважним розголошувати гаємиїпіі ходити па іголювапня бути пестюкійпим тяжко працювати (2 бали)

×