Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
світова література. ніколенко 5 клас 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

світова література. ніколенко 5 клас 2013

 • 4,797 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
21
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. *«*5 Л н/ліш і.кии пш кчп ін и ь Льюіс Keppo.t.t I xffdomuuh Дт Г ан енніг.11т пори.іи Hf/ihmr яиііаммя м ій * км * Аліса я Країні Лип » INIiii ромі М Д И И ІТ Ы И ІЛ И Н Гp . l l l i t Д О лю ру. ;і.ін >ііѵ р а ту р н и х іг р о ін ііі л української)» м оію ю . а я к щ о М Г* I.n llNIKH О П ilV l . OI Ж Я кі трм и ц ІІ англійської» <|м>лі.кло|>у никорнетам письменник у т ю р е м н і цих персонажів? Які події нідображсно на малюнках?
 • 2. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано М іністерством освіти і науки, молоді та спорту України К и їв «Грам ота* 2013
 • 3. УДК 8 2 1(1 0 0 ).0 9 (0 7 5 .3 ) Б Б К 83.3(0)я721 С24 Рекомендовано Міністерством освіти і науки. молоді та спорту України (наказ МОНмол од ьс порту України від 04.01.2013 p. № 10) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Експертизу здійснював Інститут літератури їм. Т. Г. Шевченка НАН України. Рецензент — Чертенка О. П., кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка ПАНУ. Експертизу здійснював Інститут педагогіки НАПН України. Рецензент — Шевченко 3. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПНУ. Керівник проекту — О. М. Ніколенко. професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії ім. Івана Франка. Умовні позначення: 1 • • — працюємо з творами мистецтва; Г * __ у краіна [ CBjT; — читаємо виразно та вдумливо; *W _ культура різних народів; Б — словник термінів; С24 JJp ^ — порівнюємо; ДЛП ТИХ* ХТ0 полол* с іноземною мовою; — інші рубрики. Ніколенко О. М., Конгва Т. М., Орлова О. В. та ін. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2013. — 296 с. ISBN 978-966-349-400-5 Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі зі світової літератури. У ньому вмішено інформацію про зарубіжних письменників, художні тексти в класичних і сучасних перекладах, відомості про зв'язок літера­ тури та культури різних країн. Запропоновано інтерактивні технології вивчення літературних творів, різноманітні рубрики, що розкривають красу художнього слова. Підручник сприятиме залученню учнів до здобутків художньої літератури, підвищенню мотивації вивчення української та іноземних мов. УДК 821(100).09<07Д.З) ВБК 83.9<0)и721 © Ніколенко О. М., Конева Т. М., Орлова О. В.. ISBN 978-966-349-400-5 Яуснко М. О., Кіимар О. I., 2013 О Видавництво «Грамота», 2013
 • 4. Юні друзі! Ви живете й навчаєтеся у XXI ст. Раніше про цей час мріяли багато людей, писали книжки, знімали фільми... Це — епоха нових відкриттів, звершень, наукових досягнень. Яким же стане XXI ст. для вас? Чи відкриєте ви для себе сучасний світ, чи гідно кроку­ ватимете в ньому як громадяни незалежної України? Нині світ став напрочуд рухливим. Ще сто років тому з однієї країни до іншої треба було їхати декілька днів або тижнів, навіть місяців, а тепер за декілька годин можна опинитися в іншій держа­ ві, літаком за півдоби облетіти половину земної кулі. В аеропортах світу люди спілкуються різними мовами й прекрасно розуміють одне одного. За допомогою Інтернету тепер можна легко встано­ вити зв’язок із Токіо, Парижем або Делі... Ми маємо друзів у різ­ них країнах. Світ звучить на різні голоси, а інформація, що з’явилася в одному куточку Землі, уже за декілька хвилин поши­ рюється скрізь. Тому та людина, яка володіє інформацією та сло­ вом, зможе знайти своє місце в житті та краще себе реалізувати. Земля є спільним домом для людей різних національностей. І чи буде в ньому мир, злагода і радість, залежить від кожного з нас. Ми маємо знаходити спільні вирішення важливих світових про­ блем, а це можливо за допомогою слова. ІІайкоротший шлях поро­ зуміння між людьми й цілими країнами — це культура. Тому ми маємо знати традиції, звичаї, здобутки різних народів, ставитися з повагою до них і водночас любити «своє», рідне, розуміти, що Україна є невід’ємною часткою велико­ го світу, а всі ми — його частинки, які утворюють великий океан сучасності. З усіх досягнень людства особливо вирізняється література. У художніх творах різних народів ми знаходимо ду­ ховні цінності — добро, честь, совість, любов до ближнього, відповідальність за свої вчинки, за природу й долю всьо­ го людства. Ці твори дають нам мож­ ливість краще пізнати країни та їхню
 • 5. Національна бібліотека. м. Прага (Чехія) Пам’ятник юному читачеві перед Публічною бібліотекою. м. Коїиоктон (СІІІА) історію, традиції та звичаї. Щоб будува­ ти спільне щасливе майбутнє, треба ро­ зуміти й поважати одне одного. І тут нам не обійтися без слова, що наділене великою силою, а тим більше художнє слово, яке впливає не тільки на наш ро­ зум, а й на почуття, уявлення про світ, надихає нас на прекрасне. Геній світо­ вого масштабу і син української землі М. Гоголь писав: «Слово є найвищим дарунком Бога людині... Благодатними вустами поезії навіюється в душу те, чого не можна внести в неї ніякими приписа­ ми й законами». Отже, художня літера­ тура може змінити людину й змінити весь світ довкола — зробити їх кращими, духовнішими, добрішими. Новий предмет «Світова література* ви­ вчає художні твори від давнини до сучас­ ності. Через художнє слово ми відкриємо для себе світ минулого й теперішнього, інші країни й вічні істини. Якщо ви навчи­ теся вчитуватися в слово, розуміти його, вам буде легше знайти шлях у новому ти­ сячолітті, де так важливо знати різні мови й здобутки різних культур. Тож нехай на дорогах сучасного світу вас супроводжу­ ють книжки, які читають ваші однолітки в інших країнах, на яких виросло багато поколінь, книжки, які єднають цей світ і роблять його світлішим! Д л я обговорення 1. Чи можна назвати сучасний світ інформаційним? Яка роль інфор­ мації в нашому житті? 2. Розкрийте значення слова для світової спільноти, для встанов­ лення миру й порозуміння між різними народами. 3. Як ви розумієте слова М. Гоголя? Чому письменник назвав слово найвищим дарунком Бога людині? Що навіюється в душу за допо­ могою літератури? 4. Що вивчає предмет «Світова література*? Що ви очікуєте від нього для себе особисто? 4
 • 6. Читайте художні твори повільно, удумливо й виразно. Переказуйте окремі уривки з художніх творів за текстом. Висловлюйте свос враження від твору, давайте характеристики персонажам і подіям розлого та грамотно. Звертайте увагу на довершеність твору, його художні особли­ вості, майстерність автора та перекладача. Намагайтеся дізнатися якомога більше про автора твору, його життя та діяльність, про інші твори, які він написав. Теоретичний матеріал потрібно прочитати декілька разів, ос­ мислити його, знайти до нього відповідні приклади з художніх творів, уміти відтворити визначення основних понять теорії літе­ ратури, використовувати їх при розгляді художніх творів. Намагайтеся знаходити подібність і відмінність між різними художніми творами. Якщо ви володієте іноземною мовою, спробуйте прочитати художній твір (або його фрагмент) в оригіналі, порівняйте з укра­ їнським перекладом. Якщо ви ознайомлені з втіленнями літературного твору в ін­ ших видах мистецтва (живописі, музиці, кіно, мультиплікації тощо), писловіть свос враження від них на підставі прочитаного. Якщо ви іце не записалися до бібліотеки, обов’язково запишіть­ ся, читайте твори за програмою і поза програмою не скорочені, а повністю (не пропускаючи сторінок!), стежте за новинками су­ часної дитячої літератури, порадьте однокласникам ті книжки, які вам сподобалися. Якщо ви володієте навичками роботи з комп’ютером, зверніть­ ся до тих інтернет-ресурсів, де можна прочитати цікаві дитячі книжки, поділіться своїми знахідками з учителем і друзями. 5
 • 7. ВСТУП СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА Сдність — у різноманітті. Девіз Євросоюзу евеличке містечко Веймар у Німеччині відоме тим, ІЦ О наприкінці XVIII ст. воно стало визначним центром куль­ тури. Тут жили видатні митці. Сюди в 1780-х роках приїхали письменники Йоганн Вольфганг Ґете і Фрідріх Шиллер, котрі пе­ реймалися долею всього людства й думали про те, як зробити світ духовно досконалішим. Вони товаришували, палко обгово­ рювали питання розвитку мистецтва, читали один одному свої твори. Ця дружба стала прикладом великого творчого пошуку для всіх наступних поколінь. Й. В. Ґете і Ф. Шиллер уважали, що лю­ дей різних країн можуть духовно об’єднати мистецтво, любов до Бога, прекрасного й до моральних заповідей. «Станьмо дружною сім’єю, Ж ити правдою й добром!* — писав Ф. Шиллер у вірші «До радості», який зву­ чить нині на музику Людвіга ван Бетхове­ на як гімн Євросоюзу. Саме тут, у Веймарі, у 1829 р. виникло поняття світова літ ерат ура. Цей термін обґрунтував Й. В. Ґете, який уважав, що між різними літературами народів світу іс­ нує певна єдність, вони мають розбіжності й разом з тим деякі спільні закони свого ^ __ ЯЕ2І розвитку, можуть впливати одна на одну. Пам’ятник Й. В. Ґете Художню літературу треба пізнавати в тісних і Ф. Шиллеру. м. Веймар (Німеччина) зв’язках із розвитком суспільства, історії,
 • 8. м. Веймар (Німеччини ) філософії1, культури. У світовій літерату­ рі органічно поєднуються різні національ­ ні літератури. Вони, як річки, упадають у безмежне море людської духовності, про­ те не губляться там, а створюють потужні течії, даруючи людям неповторні перлини мистецтва слона. У світовій літературі, як у скарбниці, зберігаються нетлінні цін­ ності — моральні уявлення, вірування людей, їхні традиції та звичаї, особли­ вості життя й історії. Музей Й. В. Ґете. м. Веймар (Німеччина) Світова література — сукупність різних національних літе­ ратур, які мають спільні закони розвитку, етапи, тенденції від давнини до сучасності. Національні літератури протягом віків збе­ рігають свою самобутність, але разом із тим взаємодіють між со­ бою й взаємозбагачуються в процесі творчого впливу, у зв’язках із фольклором, мистецтвом, філософією. Національна література — надбання мистецтва слова певного народу, нації (українська, англійська, німецька, японська, китай­ ська літератури та ін.). Цікаво знати Крім Й. В. Ґете та Ф. Шиллера, у Веймарі жили видатні ком­ позитори: Ф. Ліст, Й. С. Бах, Й. Штраус, Р. Вагнер. Будинок, у якому Й. В. Ґете жив у м. Веймарі з 1792 до 1832 p., зберіг­ ся й до сьогодні. Сюди приїжджають туристи з усього світу. 1 Філософія — науки про пізнання буття людини та світу, яка вивчає найбільш сутнісні їх характеристики і відносини, створюс узагальнену картину світобудови й місця людини в ньому, її ставлення до світу, природи та інших категорій буття. СВІТОВА ЛГГКРАТУРА — ДУХОВНА СІСАРВШІЦЯ ЛЮДСТВА 7
 • 9. Перевірте себе 1. Де виникло поняття світова література? Хто обгрунтував цей термін? 2. Розкрийте значення термінів національна література і світова література. Як вони співвідносяться між собою? 3. Чому світову літературу називають духовною скарбницею люд­ ства! Які скирби вона зберігає? РОЛЬ КНИЖКИ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ Народе мій, дитино ясночола, Ж иви й орудуй мовами всіма, Бо кожна мова — твого духу школа, Твоєї правди золота сурма. Дмитро Павличко Чи замислювалися ви колись, для чого ми читаємо книжки?.. Звичайно для того, щоб про щось дізнатися, долучитися до того, чого ніколи не бачили й не чули. Отже, забезпечувати процес людського пізнання, надання інформації — це основна функція книжок. За своїм призначенням і формою вони є різними. Серед усього їхнього розмаїття важливе місце посідають художні книж­ ки, які створені письменниками й стали явищами мистецтва. Як і живопис, скульптура, музика й кіно, література — один із видів мистецтва. Відмінність літератури від інших видів мис­ тецтва полягає в тому, що вона є мистецтвом словесним, тобто слово є основною цеглинкою художньої літератури. Мова художньої літератури відрізняється від звичайного мов­ лення. Вона виконує не тільки інформаційну роль, не тільки дає нам певні знання, а й учить мислити, змушує уявляти небачене, а ще впливає на наші емоції й по­ чуття. Тобто художнє слово наді­ лене набагато більшою силою, аніж звичайне слово. Художнє слово відображає дій­ сність не прямо, а опосередковано. Воно може відтворювати й те, чого немає в реальності (наприклад, каз­ кові пригоди, фантастичні країни тощо). Отже, художні твори від­ творюють не тільки те, що було і є Національна бібліотека. м. Алексапдрія (Єгипет ) насправді, а й те, що могло б бути. 8 вступ
 • 10. або те, що можна тільки уявити. Це нази­ вається художньою умовністю, яка є од­ нією з провідних ознак літератури як виду мистецтва. І тут без творчої уяви письмен­ ника й творчої уяви читача не обійтися. Художнє слово має багато різних значень ( багатозначність), які люди розуміють по-різному. Одна й та сама книжка може І1ВА Ш W i t викликати різні оцінки й враження. Отже, художні твори дають нам велику свободу ILSIS & 9 І в роботі нашого розуму, уяви та почуттів. Процес читання — це особистий діалог чи­ тача з книжкою. До зустрічі з нею треба го­ туватися (у тому числі з допомогою вчителя, s i підручника)! А ще її можна перечитувати в різні періоди життя й щоразу відкривати 0 - я ; B '. m для себе щось нове! Адже змінюємося ми, змінюється й наше сприйняття книжки... Бібліотека Д ж ордж а Пібоді. м. Балтимор (США) Не забуваймо про те, що книжки дають нам не тільки інформацію, емоції, поштовх для мислення, а й ве­ лику радість, задоволення від самого процесу читання. Якщо ви навчитеся читати книжки не тільки тому, що це потрібно за шкільною програмою, а й тому, що вам це подобається, якщо книжка стане для вас наче ковток свіжого повітря, без якого не можна обійтися, це буде означати, що поступово ви стаєте справжніми читачами. Художня книжка не може змагатися з новітніми інформацій­ ними технологіями, але нині їх варто використовувати для зба­ гачення кола читання, для розвитку якостей творчого читача. У наш час будь-яку книжку можна знайти не лише в бібліотеках, а й в Інтернеті, про неї можна поговорити на інтернет-порталі, обмінятися враженнями щодо прочитаного зі своїми однолітками не тільки в Україні, а й з інших країн. Твори художньої літератури мають допомогти нам ставати справжніми людьми, зберегти відчуття краси, формувати мораль­ ні якості, виховувати постійне прагнення відкриття світу та по­ шуку шляхів порозуміння з іншими людьми, країнами, народами. Твори художньої літератури формують у нас відчуття гідності за свій народ, свою країну й водночас усвідомлення того, що ми належимо до світової спільноти, до всього людства, доля якого залежить від рівня культури кожного з нас. СВІТОВА Л ІТ Е Р А Т У Р А — Д У Х О В Н А СКЛІМ,Н И І|Я Л Ю Д С Т В А 9
 • 11. Д л я обговорення 1. Чим може допомогти художня література сучасній людині? 2. Як розвиток інформаційних технологій впливає на збагачення кола читання, формування якостей творчого читача? Э е Перевірте себе 1. Для чого людству й кожній людині особисто потрібна художня література? 2. Чим відрізняється художнє слово від нехудонснього? 3. Назвіть улюблені твори художньої літератури (1 - 2 за вибором) і розкажіть, які думки й почуття вони у вас викликали. т Творче завдання 1. Поясніть висловлювання великих людей про художню літературу та читання. Література — це совість людства (письменник і філософ Ф. Геб бель). Читання книг відкриває нам самих себе і світ (філософ і письменник И . Я. Ґете). Книги — це маяки в океані часу (філософ А. Шопенгиуер). 2. Складіть власне висловлення про роль книжки в житті людини. І У И * Л » Ф 0Л Ь К Л 0Р 1 Й 0Г 0 ЗНАЧЕННЯ * ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ Народна творчість с тим животворним захистом, що зберігає прадавню мудрість і передає її з одного часу в інший. Якоб і Вільгельм Ґрімм Майже 100000 років тому, коли ще не було писемності й худож­ ньої літератури, у давніх людей, як тільки вони навчилися спіл­ куватися один з одним, з’явилася потреба повідати в слові про свої почуття й думки, про побачене та пережите, ставлення до природи й до інших людей, про свої сподівання й жахи. Це слово не просто промовлялося, а нерідко супроводжувалося піснею, танцем, обря­ дом. Коли давня людина захотіла висловити свої враження в слові, воно перестало бути звичайним засобом спілкування, набуло по­ етичності, художності, тобто походило з первісного відчуття краси. Слово наділялося особливою магічною силою, оскільки в давнину 10 ВСТУП
 • 12. В. Васнецов. Бонн. 1910 р. люди вірили, що воно здатне втихомирити при­ родні сили, умовити богів бути прихильними до них, забезпечити врожай, покращити умови іс­ нування. Так у різних куточках світу виникли твори усної народної творчості, або ф ольклору, що передавалися з уст в уста. Ті, хто слухав ці давні оповідки, потім самі почали їх переказу­ вати, додаючи нові подробиці й деталі, супро­ воджуючи текст власними оцінками й емоція­ ми. Дописемні поетичні твори, долаючи час, поширювалися, відтворюючись у наступних поколіннях. Твори усної народної творчості пов’язані з по­ бутом людей, їхнім життям, з різними обрядами, традиціями, календарними циклами природи. В усній народній творчості знайшло відтворення не тільки реальне життя давніх людей, а й на­ родні уявлення про добро і зло, життя і смерть, чесноти людей та працю тощо. У творах давньо­ го словесного мистецтва втілено особливості світовідчуття народу, його вірування, ідеали. Змінювалися часи, зникали й формувалися нові держави, а душа народу жила в цих творах. Записувати, збирати й художньо обробляти зразки народної творчості почали наприкінці XVII ст., а особливо у XVIII-XIX ст. Відомими О. Сласт Іон. Кобзар Самійло Ясний. 1903 р. Г і» і » » • • • » ..Л> Жонглери. Мініатюра. XII ст. Мусульманський і християнський музиканти. Мініатюра. XIїї ст. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА 11
 • 13. збирачами творів усної народної творчості були брати Якоб і Вільгельм Ґрімм, Шарль Перро, Ахім фон Арнім, Клеменс Брентано, Олександр Пушкін, Микола Го­ голь, Михайло Максимович, Іван Франко та ін. Перші збирачі й обробники творів усної народної творчості помітили подіб­ ність окремих її видів (казок, пісень, ле­ генд тощо), відзначили спільні риси в усних творах різних країн. Художня література розвинулася з фо­ льклору, увібрала багато його ознак і на­ Трубадури. була власних. Фольклор і література — Мініатюра. X IV ст. різні стадії розвитку словесного мистец­ тва (попередній і наступний, дописемний і писемний). На осно­ ві здобутків фольклору з’явилося чимало творів оригінальної художньої літератури. Фольклор (англ. [oik — народ, люди і lore — мудрість, знання), або усна народна творчість, усна народна словесність, народно-поетична творчість, — сукупність творів колективного походження, що виникли в глибоку давнину, існували в усній традиції як утілен­ ня народних уявлень (про світ, природу, моральні якості та ін.) та ідеалів. Характерні ознаки фольклору: • • • • • • • колективний творець; усна форма поширення; давність походження; варіативність (тобто існування творів у різних варіантах); безпосередній зв’язок між розповідачем і слухачем; утілення народних уявлень та ідеалів; традиційні засоби (будова, звороти, повтори, персонажі). Ж анри ф ольклору (види, різновиди) — твори усної народної творчості, подібні за формою (будовою), змістом і художніми оз­ наками. Серед жанрів фольклору найпоширенішими є прислів'я, приказки, загадки, пісні, легенди, казки тощо. Вони виявляються в культурі різних народів, мають спільні риси й водночас розбіж­ ності, зумовлені національною своєрідністю. 12 в с т у п
 • 14. Поясніть кожне положення б таблиці. Фольклор Література За походженням є найдав­ нішим етапом словесного мистецтва За походженням с наступ­ ним етапом словесного м и­ стецтва, що спирається на фольклор Колективний творець — народ Індивідуальний творець — автор (письменник) 3 давнини поширювався в усній формі Поширюється в писемній формі Твори існують у різних варіантах Твори існують в одному ви­ значеному автором варіанті (авторському) Наслідування народної тра­ диції (у побудові, образах, художніх ознаках, мові ти ін.), утілення народних уяв­ лень та ідеалів Творче засвоєння й переос­ мислення традиції, утілення авторських уявлень та ідеа­ лів Цікаво знати У давнину співців, які під супровід музичних інструментів пе­ реповідали народні перекази, у різних країнах називали по-різному: у Франції — жонглер, у Німеччині — шиільман, в Анг­ лії — менестрель, на Русі — боян, у народів Середньої Азії та Казахстану — акин, в Україні — кобзар. Перевірте себе 1. 2. 3. 4. Що виникло спочатку — фольклор чи література? Які цінності народу закарбовані у фольклорі? Назвіть спільні й відмінні риси фольклору та літератури. Визначте характерні ознаки усної народної творчості. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
 • 15. ПРИСЛІВ’Я Народ скаже, як зав’яже. Українське прислів'я Культурам різних народів притаманне прагнення до вираз­ ного висловлювання в стислій формі, у якому виражено народ­ ний погляд на якесь явище. Такі висловлювання отримали назву прислів'я і приказки. Вони дуже подібні між собою, утім, мають і розбіжності. П рислів'я — один із малих фольклорних жанрів, що харак­ теризується влучністю вислову, повчальністю змісту й заверше­ ністю судження. У прислів'ях думка виражена лаконічно та ви­ разно. Вони узагальнюють спостереження людей над життєвими явищами, віддзеркалюють народні погляди на явищ а природи, господарство, суспільні відносини, родинне ж иття, людські чес­ ноти та вади тощо. У прислів’ях нерідко висловлено народну оцінку того чи іншого явищ а. Характерною ознакою прислів’я є втілення загального в конкретному. За змістом прислів’я можуть бути різноманітними: релігійними, історичними, про працю, природу, суспільне життя. мораль тощо. За формою прислів’я є досить стійкими. За побудовою це — прості речення (хоча інколи можливе поєднання простих речень в одне складне або поєднання 2 4 речень). На відміну від звичай­ них речень прислів’я є формулюваннями, що повторюються про­ тягом сторіч незмінно або з незначними змінами. Прислів’я є завершеними висловлюваннями, судженнями, що не погребують додаткового пояснення чи відповідного контексту. Вони використовуються в різних життєвих і мовних ситуаціях. До прислів’їв дуже близькими є авторські влучні висловлюван­ ня, як і називають афоризмами (у них глибока думка теж вира­ жена в лаконічній формі), або крилатими словами. На відміну від народних прислів’їв, що не мають конкретного автора (увесь народ виступає творцем), афоризми мають конкретного автора — письменника, філософа, історичного діяча тощо. П рислів'я — малий ж анр фольклору, коротке висловлювання або судження повчального змісту, містить закінчену думку, оцінку певного явища. 14 ІКТУП
 • 16. .Японські п ри слів'я Доріг тисячі — правда одна. Орла по крилах упізнають, а людину — по вчинках. Дома завжди добре, на чужині завжди немило. Як ти до людей, так і вони до тебе. Суди себе г гою ж мірою, що й інших, прощай їх, як самого себе прощаєш. Друг пізнається в біді, герой — у битві, чесний — у виплаті боргу, дружина — у бід­ ності, родичі — у лиху годину. Загоюється рана від стріли, знову під­ німається зрубаний сокирою ліс, але не за­ гоюється рана від злого слова. Маєш честь — ти людина, а без честі — тварина. Гарно сказане слово людини, яка не до­ тримується його, таке ж безплідне, як і прекрасна квітка без аромату. Апетит приходить із першим шматком, а суперечка — з першим словом. Шляхетність залишається шляхетною, навіть якщо її торкнулося зло. Коли гніваєшся на когось, залишай міс­ це для примирення. Краще погоріти, ніж на чужині жити. Хто зрадив одного, зрадить і другого. G неправильний шлях, та не буває без­ виході. Коли збився зі шляху, то можна повер­ нутися, коли ж схибив словом, то вже ні­ чого не вдієш. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРЬНИЦЯ ЛЮДСТВА 15
 • 17. Прочитаєш незнайому книжку — здобудеш доброго товариша, перечитаєш книж ку — зустрінеш старого знайомця. Кавун не буває цілковито круглим, людина не буває досконалою. У словах будь як черепаха, а в справах — швидше за птаха. Хто хоче всього здобути, той усього позбудеться. І на Ельбі, і на Одері живуть однакові німці. Лагідне слово краще за смач­ ний пиріжок. З добрим товаришем у дорозі — і піш ки, а наче на возі. Без материнського тепла нема в хаті добра. Краще хліб із сіллю з доброї волі, ніж марципан у неволі. Краще власний хліб, аніж пози­ чена булка. Посієш вітер, пожнеш бурю. Слово не має крил, проте облітає весь світ. Робота з текстом 1. Виразно прочитайте подані прислів’я. Розкрийте зміст кожного з них. 2. У яких випадках їх можна використовувати? У прислів’ях знайшли відображення особливості життя, * —* культури, мови різних народів. В англійців побутує прислі­ в’я: «Rain at seven, fine a t eleven» (дослівно: ♦Дощить о сьомій, хороша погода об одинадцятій»). Це пов’язано з тим, що внаслі­ док складних географічних умов в Англії часто йде дощ, тому зміна погоди стала темою для багатьох прислів’їв. А от ще цікавий приклад: «А cat in gloves catches no mice» (дослівно: «Кіт у рука­ вичках не ловить мишей»). Це прислів’я відтворює загальновідому 16 ж т у 11
 • 18. британську вишуканість в одязі. Леді та джентльмени в Англії здавна носили рукавички, що засвідчували їхнє знатне походжен­ ня та нездатність до простої праці. Деякі англійські прислів’я по­ в’язані з географічними відкриттями англійських мореплавців і мандрівників, оскільки Англія — острівна країна: «А great ship asks deep water* (дослівно: «Великому кораблю потрібна глибока вода»). U )gW Прочитайте англійські або німецькі прислів’я мовою оригіналу. Перекладіть їх українською. Поясніть їх зміст. Доберіть до них українські прислів’я, подібні (синоніми) і протилежні (антоніми) за змістом. An Englishm an’s home is his castle (англ.). Every cloud has a silver lining (англ.). Actions speak louder than words (англ.). When it rains, it pours (англ.). M orgenstunde hat Gold im Munde (нім.). Freunde sind iiber Silber und Gold (нім.). Ein gesunder Geist in einem gesunden Korper (нім.). Nord, Slid, Ost und W est, zu H aus’ ist’s am best (нім..). in Найдавніші прислів’я дійшли до нас завдяки літописним джерелам, зокрема «Повісті минулих літ*. Першу збірку прислів’їв (146 зразків) в Україні упорядкував у 1818 р. О. Павловський. Протягом 1901-1910 pp. І. Франко в шес­ ти книжках «Етнографічного збірника» опублікував понад 30 000 прислів’їв. Д л я обговорення Які прислів’я найчастіше вживаються у вашій місцевості? На­ звіть їх, розкрийте їх зміст та особливості побудови. Що спільного в змісті й формі цих прислів’їв? Однією рукою двох жаб не впіймаєш (кит .). За двома зайцям и поженешся — жодного не здож е­ неш (укр.). Де немає праці, там сакура не цвіте (яп.). Де немає праці, там сади не цвітуть (укр.). Не зробиш масло, не надоївши молока (фр.). Без труда нема плода (укр.). СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРЬІШЦЯ ЛЮДСТВА
 • 19. ІІРИКЛЗКИ Як парость виноградної лози, Плекайте мову... Максим Рильськии П риказки дуже подібні до прислів’їв, але відрізняються від них тим, що не містять закінченої думки, не висловлюють повного твер­ дження. За змістом приказки, як правило, виявляють якусь оцінку, натяк чи висновок. Це лише частина судження, яке потребує кон­ тексту, пояснення, відповідної ситуації. Нерідко приказки стають частиною прислів’я або з прислів’я береться якась його частка, що стає приказкою. Приказка — малий жанр фольклору, що містить оцінку, натяк, висновок, але не є закінченою думкою чи судженням. Таке життя. Ясно як день. Справу зроблено. На війні, як на війні. ІЦо край, то звичай. Де слов’янин, там і пісня. Яка голова, така й мова. Як камінь у воді. Не все коту масляна. Голод не тітка. Було та пішло. Або пан, або пропав. Федот, але не той. Робота з текстом 1. Виразно прочитайте приказки. Розкрийте їх зміст. 2. Складіть 1-2 речення, у яких би були використані подані при­ казки. 18 в с т у п
 • 20. A £| Г- Порівняйте прислів’я і приказки як жанри фольклору. Визначте подібність і відмінність між ними. Назвою іі ’єси «За двома зайцями» М. Старицького ста­ ла приказка, утворена з прислів’я «За двома зайцями по­ женешся — жодного не здоженеш». Українська приказка «Язик до Києва доведе» подібна за формою і змістом до індійської приказки «Язик до Де­ лі доведе». У данському та шведському фольклорі наголошується на скандинавській витримці й спокої, терплячості та помір­ кованості. Де відтворилося в прислів’ях і приказках, де нерід­ ко зустрічається такий образ, як гусак — символ пильності, добробуту, терпіння, здоров’я, дому. Наприклад: «Лити воду на гусака» (данськ.), «Спокійний, як гусак» (іиведськ.). У народ­ них жанрах шведів і данців зустрічаємо посилання на того, хто щось сказав. Інколи виникає комічний ефект, бо той, хто чує цей вислів, розуміє безглуздість сказаного. Наприклад: «“Хо­ лодна нині зима”, — сказав наймит, коли примерз до ліжка» (шведськ.). У цій приказці відтворено холодний клімат Швеції. Данію тривалий час очолював король, тому в цій країні чимало прислів’їв і приказок саме про короля: «Краще бути вільним птахом, аніж полоненим королем» (дансыс.), «Хороший король краще за старий закон» (данськ.). Близькість до моря також знайшла відображення в прислів’ях і приказках Скандинавських країн: «Море з берега красиве, а берег — з моря» (данськ.), «Не знаючи курсу, не піднімай вітрил» (шведськ.). т Творче завдання Продовжіть приказки, утворивши з них прислів’я. Наприклад: Слово — срібло, мовчання — золото (нім.). Завтра, завтра — не сьогодні ... ( нім.). Не май сто рублів, ... (рос.). Л ожка дьогтю ... (польськ.). Не буди лихо, ... (польськ.). Хто високо літає, ... ( польськ.). Яка праця, ... (польськ.). СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
 • 21. ЗАГАДКИ В землі віки леж ала мова І врешті вибилась на світ... Олександр Олесь За га д ка — один із малих ж анрів усної народної творчості, у якому предмет або явищ е називаються не прямо, а опосеред­ ковано, через інш і предмети та явищ а. Загадки потребують роз­ гадування, розумової діяльності, використання життєвого досвіду, знань, здатності робити спостереження й висновки (про природу, людські стосунки, світ тощо). Загадки виникли в глибоку давнину й були пов’язані з віру­ ваннями давніх людей у магічну силу богів або природи, що мо­ жуть допомагати або шкодити. Ці сили не називали, а всіляко обходили в мовленні за допомогою різних засобів — інш их понять, порівнянь тощо. Згодом загадки ставали засобом поетич­ ного сприйняття й осмислення світу. Загадки складаються з двох частин: основної — запитання, опосередкований (тобто непрямий) опис предмета або явища (влас­ не загадка) і завершальної (відгадка). Загадка завж ди звернена до того, хто буде ІТ відгадувати. Це певний діалог, розмова між різними людьми. Відгадати загадку можна лиш е ш ляхом заміни опосередкова­ ного зображення предмета (явищ а) його конкретним відповідни­ ком, якому властиві всі ознаки чи якості, що змальовані в основ­ ній частині загадки. У загадках розповідається про природу (небо, земля, рослини, тварини тощо), життя і діяльність людини (частини тіла, їж а, помеш кання, речі домашнього вж итку, стосунки людей тощо), процеси або дії (праця, мова, освіта, мистецтво тощо), народні традиції та ін. На підставі народних загадок виникли літ ерат урні загадки. Створені письменниками загадки втілюють авторське бачення предметів і явищ , але за формою подібні до цього невмирущого ж анру фольклору. If 20 вступ Загадка — це малий жанр фольклору, в основу якого покладено запитання або опосередкований опис предмета чи явищ а, що перед­ бачають відповідь (відгадку, називання конкретного предмета та явищ а, про які йдеться).
 • 22. Характерні ознаки загадки: • предмет (явище) прямо не названий, але він порівнюється, описується, протиставляється, називається по-іншому; • чітко визначено ключові ознаки предмета (явища), які від­ різняють «зашифрований» предмет від усіх інших; • мають дві частини: основна (запитання, опосередкований опис), завершальна (відгадка); • деякі загадки мають віршовану форму, суголосся звуків і слів. У дощ вона мокра, У сніг вона біла, У мороз вона льодяна. ІЦо вона за одна? На вулиці стоїть білий чоловік, Якого ніхто зігріти не міг. Та як вийде сонце весняне, Плаче білий чоловік І все меншим стає. Скажи, хто це. Хто мас ноги, та не має рук? Йде, але з місця не зрушить. Що легше за пір’я, але його важко втримати? Хто ходить від будинку до будинку, але ніколи не заходить усередину? Хто ніколи не спіймає рибу у свою сітку? СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
 • 23. Весною він зелений, а восени він падає шалено. Як звуть ту пору року, Коли сонце рано сходить Й пізно ввечері заходить? Після бурі на небі гарно сяє, Яскраво так, що власний шарф хотів би мати таких я кольорів. Що це? fas Робота з текстом 1. Виразно прочитайте загадки. 2. Які предмети або явища стали об’єктами для створення зага­ док? 3. Назвіть художні прийоми створення ефекту загадковості (порів­ няння, протиставлення, опис предмета (явища) через його ознаки, запитання-зверненнн та ін.). '4 гО Виразно прочитайте англійську загадку в оригіналі й перекладі. Чи вдалося перекладачеві відтворити зміст і форму загадки? W hite sheep, white sheep On a blue hill, W hen the wind stops, You all stand still; W hen the wind blows, You walk away slow. W hite sheep, white sheep, W here do you go? Білі овечки, білі овечки На синьому лузі, Лиш вітер затихне, Й ви спинитесь в тузі. А вітер здійметься, Й ви в русі миттєвім. Білі овечки, білі овечки, Куди так мчите ви? ( Переклад Володимира Марача) 2 2 вступ
 • 24. Порівняйте німецьку, польську й українську загадки. Що спіль­ ного в їх побудові? Які основні ознаки предмета підкреслено в ос­ новній частині загадки? Нещасний бідолаха Має шапку, та не має голови, І має до того ж Лише одну ногу, та без черевика ( нім.). Його в лісі зустрічаєш і з здивуванням викликаєш: «Він тримає капелюха на нозі, а не на вухах!* (Польськ.) Без рук, без голови, на одній нозі, Але в капелюсі. Що це? (Укр.) Д л я обговорення 1. Чому в різних народів існують подібні загадки? 2. У яких відомих казках вам траплялися загадки? Чому казкових героїв нерідко випробовують загадками? Творче завдання Складіть самостійно 2-3 загадки. ПІСНІ Це народна історія, яскрава, сповне­ на барвистості й істини... Вони с па­ м’ятником минулому. М икола Гоголь Особливе місце у фольклорі народів світу посідають п іс н і, у яких поєдналися особливості словесного та музичного мистецтва. Це твори, призначені для співу, у них знайшли відтворення думки, мрії та почуття людей. Пісенний жанр тісно пов’язаний зі звичая­ ми та обрядами народів. Пісня — вірний супутник людини впродовж її життя. Радість і сум, кохання та історія, життя і смерть, приро­ да і праця — усі ці аспекти людського буття відображені в народних СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
 • 25. піснях. За словами М. Гоголя, народ­ на пісня — це «народна історія, ж и­ ва, яскрава, сповнена барвами, істи­ на, яка розкриває все життя народу». За змістом народні пісні поділя­ ються на історичні (у них відображено історичні події), обрядові (пов’язані з обрядами та традиціями), календарні (пов’язані з певними природними циК. Коровій. Північна ідилія. клами, календарними датами), лірик1886 р. ні яких знайшли відтворення емоції й почуття людей у різні иеріоди життя, у тому числі колискові, жартівливі тощо) та ін. За зразком фольклорних пісень письменники стали створювати літературні пісні, багато з яких стали сприйматися як зразки усної народної творчості (вірші Г. Гейне, А. Міцкёвича, Т. Шев­ ченка, Лесі Українки, О. Олеся та ін.). Літературний жанр пісні нерідко втрачає музичний супровід, існуючи в суто словесній формі, але музичність притаманна самій формі таких творів. Ііісня (як жанр фольклору) — словесно-музичний твір, призна­ чений для співу, що відображає почуття й переживання людини. Характерні ознаки пісні: • настанова на вираження внутрішнього стану особистості, її переживання якоїсь події, людських почуттів; • емоційність; • віршована форма; • повторюваність окремих елементів (наприклад, початку, приспіву тощо); • виразний ритм; • музичність звучання; • проста синтаксична будова (зачин, основна частина, кін­ цівка). іУ іЬ м , О гм мі,-..: Танцюй для татка. Моє дитятко; Танцюй для татка, моє ягнятко! ВСТУП
 • 26. Матимеш рибку І хліба скибку, Як вернеться човен мій із морів. Танцюй для татка, Моє дитятко; Для татка — танець, для мами — спів. Матимеш стрічку І рукавичку. Бо вже вернувсь мій човен з морів. (Переклад Володимира М арача) Кицько моя, кицько моя, Кігтик сталевий, Де ти сьогодні була? — У королеви. Кицько моя, кицько моя, ІЦо там робила? — В залі під кріслом її Мишку зловила. (Переклад Володимира Марача) Співаймо про шість пенсів1, Що я для вас беріг; Двадцять чотири зяблики Ми запекли в пиріг. Як стали його їсти, Почувсь пташиний спів; Таких делікатесів І сам король не їв. Король був у скарбниці, Він рахував там гроші, 1 Пенс — розмінна монета у Великій Британії. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА 25
 • 27. А королева в спальні Купалась у розкоші. Служниця ж у той час В саду гуляла боса, Як зяблик прилетів І їй склював півноса. (Переклад Володимира Марача) К ом ент арі У Великій Британії, яка є морською державою, здавна були поши­ рені пісні про моряків, їхні мандри та повернення додому. Британці дуж е пишаються тим, що в них править королівська династія. Тому пісні, пов’язані з королевою і королем, діти співають змалку. Пісня про кицьку, яка потрапила до королівського двору, — одна з них. Пісні про шість пенсів є традиційними в британському фольклорі. Саме шість пенсів подорожуючі завжди брали на щ астя, а нареченій їх клали в черевичок на вдале зам іж ж я. У пісні йдеться і про зябликів, які вилітають із королівського пирога. Насправді, у давні часи був та­ кий рецепт у королівських кухарів, коли на початку застілля на подив усім гостям з пирога вилітали живі птахи. Робота з текстом 1. 2. 3. 4. Розкрийте основну тему кожної пісні. Які почуття, емоції втілено в цих творах? Знайдіть у піснях повтори. Знайдіть в англійських піснях приклади народного гумору. Перевірте себе 1. ІЦо таке фольклорі Чим він відрізняється від художньої літе­ ратури? 2. Які жанри фольклору ви знаете? Назвіть їх ознаки. 2 6 вступ
 • 28. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ дайм із провідних жанрів фольклору є казка. Саме слово казка утворилося від того кореня, що й слова казати, пе­ реказуват и, казкар, оскільки казкові твори тривалий час існу­ вали, як і інші жанри фольклору, в усній традиції. В англійській мові слово казка звучить як folktale, тобто воно споріднене зі словом фольклор. Казки бувають народними й літ ерат урними. НАРОДНА КАЗКА Казка багатогранно і завжди по-новому радує волю, зворушує та навчає... Якоб і Вільгельм Ґрімм Народна казка — один із найдавніших жанрів усної народної творчості. Він виник ще в ті часи, коли люди не мали наукового знання, але намагалися дати пояснення явищам природи, твари­ нам, рослинам, усьому тому, що їх оточувало. У казках знайшли відображення уявлення давніх людей про добрі й лихі сили, про вплив природи на життя особистості, про чесноти й вади людей. В основу будь-якої казки покладено розповідь про вигадані події та явища, які сприймаються як реальні. У казках ми зустрічає­ мо не якихось конкретних персонажів, вони не мають прізвищ, а інколи не мають навіть імен. Це лише загальні образи, утілення народних уявлень (наприклад, лис, вовк, ш акал, король, Іван — селянський син, царівна, принц та ін.). Місце, де відбуваються по­ дії, і час також точно не вказані («в одному царстві», «в одному селі», «тоді, коли ще звірі говорили» і т. д.). У казках діють добрі й погані персонажі, герої випробовуються на духовну міцність, фантастичні сили шкодять і водночас допомагають людям, світ природи і світ людський зближуються настільки, що люди, твари­ ни й рослини розуміють одне одного. НАРОДНА КАЗКА 27
 • 29. У художній мові казок використовують­ ся постійні звертання до того, хто слухає каз­ ку; повторення казкових зворотів; поєднан­ ня розповіді від першої особи (розповідача) і розмов між різними персонажами (діалоги); розважальність і водночас повчальність, ос­ кільки казка завжди с моральним уроком людству. Будова казок є традиційною: зачин (початок твору), основна частина (розповідь про події та дійових осіб), кінцівка (із під­ сумком того, про що йшлося, характерними казковими висловами). Оскільки в давніх людей була особлива ві­ І. Білібін. Ілюстрація до казки про Івана-царевича, ра в силу сказаного слова, яке наділялося жар-птицю та сірого вовка. чарівністю, магічністю, де знайшло відобра­ 1899 р. ження і в народних казках, де фінал завжди щасливий, добро перемагає зло, а герої долають усі випробування й винагороджуються за свої моральні якості. Отже, у казковому слові втілено уявлення його колективного творця — народу — про ідеал, покращання світу, його красу й гар­ монію. У казках народів світу багато спільного, що пояснюється подіб­ ністю культурно-історичних умов їхнього життя. Водночас казки відзначаються національними особливостями, відображають спосіб життя певного народу, його працю і побут, природні умови. Казки передавали з уст в уста, від покоління до покоління. У процесі колективної творчості казки набували різних варіантів. Крім того, казкові твори поширювалися не тільки в тій місце пості, де вони виникали, але й «переходили» кордони, потрапляючи до інших народів. Подібних казкових героїв і події можна зустріти в різних національних традиціях. Це так звані мандрівні1 образи й сюжети, тобто ті, які існують у культурі різних народів. Після тривалої історії поширення народних казок в усній тра­ диції фольклористи2 стали їх збирати й записувати. Цей процес розпочався приблизно наприкінці XVII ст., а особливо протягом XVIII — на початку XIX ст. Серед найвідоміших збирачів казок у Німеччині були брати Вільгельм і Якоб Ґрімм, які записали й 1 Мандрівнйи (сюжет, образ) — той, іцо існує в різких національних куль­ турах; який має подібність з іншими сюжетами, образами; який час від часу ви­ никає в різних традиціях у нових варіаціях. 2 Фольклорист — спеціаліст, який вивчає твори усної народної творчості. 2 8 І*о.їді л І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 30. видали в трьох томах «Казки для дітей і родини» (1 8 1 2 -1 8 1 5 ), у Росії — Олександр Афанасьев, який видав тритомний збірник «Російські народні казки» (1866-1868) і «Заповітні казки» (1870). В Україні в царині збирання й видрукування казок плідно пра­ цювали Осип Бодянський, Пантелеймон Куліш, Борис Грінчёнко, Павло Чубинський та ін. Фольклорні казки дали поштовх для створення багатьох літе­ ратурних творів за народними зразками (Ш арль Перро, Ж ан де Лафонтен, Ернест Теодор Амадей Гофман, Вільгельм Гауф, Олек­ сандр П уш кін, Іван Ф ранко та ін.). За змістом і своїми художніми особливостями всі народні казки поділяються на три основні види: про тварин, чарівні, соціальнопобутові. В Казка (народна) — один з основних жанрів усної народної творчості, у якому розповідається про вигадані події, які сприйма­ ються й розповідаються як реальні. Характерні ознаки казки: • походження та поширення в усній формі; • розповідна форма (з відповідними зворотами, зверненнями тощо); • вигаданість (фантастичність того, про що йдеться в казці); • умовність зображуваних подій і героїв (відсутність конкре­ тики, лише загальне уявлення про персонажів, про час і міс­ це, де відбувається дія); • боротьба добра і зла з обов’язковою перемогою добра; • чітка побудова (зачин, основна частина, кінцівка); • послідовність розвитку подій; • утілення народних уявлень та ідеалів; • традиційні художні засоби (утілення рис людей в образах тварин або рослин, випробування героїв, повтори (у мові та в подіях), перебільшення, порівняння, діалоги тощо). Відомий німецький дослідник фольклору Йоганн Гот­ фрид Гердер у «Щоденнику моєї подорожі в 1769 році» про­ рокував велике майбутнє нашій країні, яка мас багаті тради­ ції усної народної творчості: «Україна стане колись новою Грецією: прекрасне небо цього народу, весела вдача, музич­ ний хист, родюча земля колись прокинуться... Так із бага­ тьох племен, якими також були колись греки, постане культурна нація, і її межі простягнуться до Чорного моря, а звідти — на весь світ». НАРОДНА КАЗКА
 • 31. Казки про тварин Це один із найдавніш их видів народної казки , який виник тоді, коли основним способом існування первісних людей були звіроловство й полювання. Давні люди найбільше цікавилися тва­ ринами, бо саме від них залежало виживання племені або народу. Мисливці мусили спостерігати за тваринами, наслідувати їхні го­ лоси. На основі мисливського досвіду складалися уявлення про звички звірів, а також про їхню мову й здатність людей її розу­ міти. Люди наділяли тварин людськими якостями, вірили в те, що є такі, які мають особливу магічну силу, а тому знають більше, ніж люди, можуть скеровувати людське життя. У давнину тваринам по­ клонялися (як і богам), до них дослухалися, як до голосу самої природи. У народних казках тваринний і людський світ становлять неподільну єдність, де всі (і люди, і тварини) розуміють одне одного. Спочатку в казках про тварин д іял и , як правило, дикі звірі. Однак згодом, у період переходу від звіроловства до скотарства, з ’явилися народні казки про свійських тварин, про перевагу їх над дикими. Це можна спостерігати в українській казц і «П ан Коцький», у сербській казці «Війна між псом і вовком», у росій­ ській казці «Пес і вовк» та ін. Багато казок присвячено стосункам людини з природним світом (наприклад, українська казка «Л и­ сичка Сестричка», японська казка «Момотаро, або Х ло п ч и кПерсик» та ін.). За будовою казки про тварин є нескладними. У них, як прави­ ло, відбувається небагато подій, як і об’єднані загальною темою. Тварини наділяються стійкими характеристиками, усталеними ви­ значеннями (Лисичка-Сестричка, Вовчик-Братик, М ишка-ИІкряботушка, Зайчик-ІІобігайчик тощо). Велику роль у казках про тва­ рин відіграють діалоги, повтори, звуконаслідування мови тварин. Ю. Мітченко. Ілюстрація до казки • Рукавичка*. 2000 р. ЗО Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ Японська лялька Момотаро
 • 32. Ключовою ознакою казок про тварин є перенесення людських якостей і стосунків, загальних понять про них на конкретні образи (на тварин, а також інші конкретні образи, предмети) — це називається алегорією. За допомогою цьоіх> художнього прийо­ му давні люди відображали не тільки особливості тваринного світу, а й свої уявлення про людські стосунки та якості. У казках про тварин завжди перемагає той, хто найрозумніш ий, найпрацьовитіш ий, найдобріший. У такий спосіб утілювалися моральні ідеали народу про добро та гармонію у світі природи та людей. А л е го р ія (від грецьк. alios — інший і agoreuo — говорю) — ху­ дожній засіб, який дає змогу втілити загальні поняття (якості, риси, стосунки) у конкретних образах. Це спосіб іттакомовлення, тобто ко­ ли йдеться про одне, а на увазі мається зовсім інше. Він ґрунтується на перенесенні характеристик одного поняття на інший предмет або образ. Алегоричні персонажі тварин у народних казках відобража­ ють світ людей, їхні стосунки, уявлення про чесноти, працю тощо. Ч арівні казки Чарівні казки ще називають фантастичними або героїко-фант аст ичними. Ці назви пов’язані з тим, що характерною особли­ вістю цього різновиду казок є перевага чарівного (фантастичного) над реальним. Чарівність проявляється в усьому: у зустрічі ге­ роїв із фантастичними істотами або силами (Дракон, Зм ій, Баба Яга, Кащей тощо); у використанні чудодійних предметів (яблуко, горіх, персик, ж ива і мертва вода, чоботи-скороходи, скатерка-самобранка, літаючий килим та ін.); у незвичайності часу та просто­ ру, де відбувається дія (наприклад, мертве царство, країна ельфів та ін.); у наділенні героїв здатністю творити дива, розуміти мову природи, перемагати чудовиськ; у випробуванні героїв різними фантастичними засобами; наділенні чисел особливою магічністю (три, сім, дев’ять, дванадцять, тридцять, сорок та ін.). Унаслідок поєднання різних елементів чарівного (фантастичного) у читача створюється враження надзви­ чайності змальованого світу, його над­ природності, утаємничення. Традиційну основу чарівних казок становить подорож, розгортання дії в І. Вакуров. Бій з драконом. дорозі або в пош уку чогось. Герой 1985 р. НАРОДНА КАЗКА 31
 • 33. завжди іде до своєї мети, він зустрічається з різними персонажами, долає перешкоди та випробування й винагороджується за свої чесноти та мужність любов’ю, щастям, ба­ гатством. Порівняно з казками про тварин чарівні казки с складнішими за побудовою. У них є значна кількість подій, дія може розгорта­ тися в різних напрямах, охоплювати персона­ жів із людського і тваринного, реальною й по­ тойбічного світів. У часі дія є довготривалою, бо головному героєві (або героїні) нелегко по­ бороти зло. Пам’ятник Момотаро. У чарівних казках персонажі та їхні ха­ м. Окиями (Японія) рактери, окремі поняття та явищ а також ускладнюються. Вони поділяються на тих, хто втілює сили добра, моральні ідеали народу ( позитивні), і тих, хто втілює сили зла або вади людей ( негативні). Це стало особливим художнім при­ йомом у народних казках — антитеза (п р о т и ст а влен н я) . Ч е­ рез антитезу увиразнюється основний конфлікт чарівної казки боротьба добра і зла з обов’язковою перемогою добра, як це при­ таманно народній казці взагалі. / І/Я А нт ит еза (з грсцьк. antithesis — суперечність) — протиставлення протилежних персонажів, характерів, понять, явищ . Соціально-побутові казки Порівняно з інш ими цей різновид народних казок з ’явився набагато пізніше — приблизно в ІХ -Х ст. У соціально-побутових казках значно меншу роль відіграють елементи чарівного. Тут, навпаки, більше значення припадає на зображення реальності, сімейних стосунків, суспільних відносин, повсякденного життя людей. Героями соціально-побутових казок виступають кмітливий солдат (наймит, бурлака, селянин, мандрівник або ін.), бідна дів­ чина (що є мудрою й працьовитою), дурень (що виявився найро­ зумнішим), падчерка (яку гноблять мачуха та її донька), сварли­ ва жінка, багатий пан (але дурний), чоловік і жінка та ін. Нерідко в цих творах зустрічаються персонажі, що є узагальненнями по­ нять: Правда, Кривда, Доля, Лихо, Щ астя тощо. Соціально-побутові казки на відміну від умовності казок про тварин і чарівних казок насичені реаліями людського побуту (речі вж итку, їж а. 32 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СНЇТУ
 • 34. посуд, помешкання, одяг та ін.)* Простір і час також відзначаються більшою конкретністю. Судячи зі стислих описів, ми можемо зрозу­ міти, у якій країні відбувається дія, хто там живе або править, які стосунки існують по­ між різними соціальними групами. Мова персонажів соціально-нобутових ка­ зок більш індивідуалізована. На підставі то­ го, як говорить той або той персонаж, можна зробити висновки про його моральні якості. Велику роль у соціально-побутових к а з­ ках відіграють різноманітні пригоди, а та­ кож народний сміх над людськими вадами, над злом, усім, іцо заважало людям жити М. Стороженко. Хитрий вільно й щасливо. Петр. Серія ілюстрацій У соціально-побутових казках прославля­ до болгарських народних ються розум, працьовитість, доброта героїв, казок. 1978 р. їхня здатність протистояти лихим обстави­ нам, боротися за свою волю, кохання і щастя. Цінність персона­ ж ів вимірюється не їхньою чарівністю, а цілком реальними якос­ тями. Випробування в соціально-иобутових казках є абсолютно земними, а не фантастичними. З * П еревірт е себе Щ о таке казка як ж анр усної народної творчості? Назвіть характерні ознаки казки. Поясніть виникнення казок про тварин. Якими постають головні герої в чарівних казках? Я к підкрес­ люється їхня незвичайність? 5. Про що йдеться в соціально-побутових казках? Чим відрізня­ ються ці герої від героїв чарівних казок? 1. 2. 3. 4. Творче завдання Презентуйте народну казку, яка вам найбільше подобається і яку ви прочитали самостійно. Визначте її різновид, охарактеризуйте пер­ сонажів, особливості художньої мови. Головним джерелом народної моралі українців завжди були повага й любов до праці і волі. Це знайшло відтворення в українських казках, головними героями яких були люди праці (коваль, селянин, хлібороб, ж інка або дівчина-трудівниця та ін.) і борці за волю (козак, гайдамака та ін.). Праце­ НАРОДІІА КАЗКА 33
 • 35. любні, вправні, кмітливі, майстри своєї справи — такими постають українці в нашому фольклорі. Не менш важ ливи­ ми моральними нормами для українців було утвердження в ж итті ідеалів добра, краси, міцних сімейних стосунків, повага до свого родоводу. Тому в українських казках завж ­ ди засуджуються ті, хто не шанує свого батька й матір, дбає тільки про себе, свариться і виявляє жадібність, пору­ шує слово. Творче завдання Назвіть відомі вам українські народні казки, визначте їх різновиди, цінності, що в них утверджуються. ІНДІЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА Знання — це добро, що не знас втрати, ані злодієві, ані цареві його не відібрати. Індійське прислів'я Однією з найдавніших індійських пам’яток, що дійшла до на­ ших часів, є книжка «П анчат ант ра». Вона написана мовою дав­ ніх індійців — санскритом1, у якій знаходяться витоки багатьох європейських мов, у тому числі й української. Історія виник­ нення «Панчатантри» достеменно не відома, як і її оригінал, ос­ кільки вона збереглася в кількох варіантах (без авторства). Деякі вчені вважають, що укладачем цієї книж ки був джайнський монах ІІурнабхадра, який приблизно в 1198-1100 pp. на ос­ нові обробки індійських фольклорних джерел створив великий збір­ ник творів із повчальним змістом. Однак це лише одна з версій. Коли ж була створена «Панчатантра»? Учені дійш ли виснов­ ку, що приблизно в IV ст. н. е., коли побутові оповідки набули ознак казки (чарівної, про тварин, соціально-побутової). Назву пам ’ятки «Панчатантра» (панча — п ’ять, тантра — книга) перекладають по-різному: «П’ять книг», «П’ять повчань», «П’ять хитрощів», «П’ять кош иків житейської мудрості». У книж ці п’ять частин (тантр): «Втрата дружби*, «Придбання друзів», «Про війну ворон і сов», «Втрата набутого», «Несподі1 Санскрит — літературно оброблена давньоіндійська мова. Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ ( ВІТУ
 • 36. вані діяння». Щоб надати їй цілісності, на якомусь етані з ’явилось обрамлен­ ня (рамка) — слово про нерозумних синів царя Амараш акті, яких відпра­ вили на навчання до мудрого брахма­ н а1 Вішнушармана. Він починає роз­ повідати історію, герой якої, у свою чергу, розповідає іншу, у яку вставля­ ється ЩЄ одна ОїІОВІДКа. Так триває ДО Невідомий автор. Іл ю страц ія п ’яти разів. Потім усе починається до ♦Панчатантри*. Фрагмент. спочатку. Така побудова розповіді поБл* 1200 Рдібна до принципу дерев’яної ляльки «матрьошки». Згодом цей прийом набув поширення не тільки в Азії, а й у Європі. ІІа початку «Панчатантри» проголошено основну мету кн и ж ­ ки — слугувати для її читачів (передовсім юнаків) «наукою розумної поведінки». Щоб виконати доручення царя Лмараш акті (якомога швидше навчити царевичів — за шість місяців), Вішнушарман написав «Панчатантру». Прочитавши мудрий і захоплюючий твір, юнаки набули необхідного досвіду й розуму. Отже, кожна з п’яти частин «Панчатантри» ілюструє заповіді житейської мудрості. Перша частина «Втрата дружби» — у ній розповідається про витівки ш акала, який руйнує небезпечну для нього дружбу бика та лева. У другій частині «Придбання друзів» показано, як слабкі істоти — ворон, миша, газель і черепаха, — діючи спільно, здатні допомогти одне одному й перемогти сильні­ ших за них. Третя частина «Про війну ворон і сов» навчає різних прийомів воєнної науки, серед яких надається перевага хитрощам. Четверта частина « В т р а т а набутого» відкривається історією про мавпу, якій удалося обманути дельфіна, що хотів отримати її серце, а вона прагнула вибратися а моря на сушу. П ’ята частина ( Несподівані діяння» розповідає про вчинки, зумовлені жадібніс­ тю, недбальством, нерозважливістю. Чисельні оповідки «Панчатантри» містять різноманітні наста­ нови й практичні поради. У збірці викриваються ненажерливість, користолюбство, невдячність, пихатість, разом із тим утверджу­ ються вірність, дружба, співчуття до ближнього та інші чесноти. Найголовнішою цінністю, що проголошується в «Панчатантрі», є розум як основна умова людського ж иття й доброчинності. 1 Брахман — представник вищого суспільного кола о Індії, духовний настав­ ник; бог-творець. НАРОДНА КАЗКА 35
 • 37. Повчальний зміст книж ки втілено в розважальній, захопливій формі. Характерною особливістю збірки є те, що фольклорні джерела протягом тривалого часу пройшли певну літе­ ратурну обробку й змінилися, а та ­ кож поєдналися між собою. Тому в цій книж ці панує синтез1 різних елемен­ тів, у тому числі казкових і неказкових, фантастичних і реальних. Поряд із вигаданими персонажа­ ми (боги, напівбоги, демони) діють цілком реальні герої — люди і тва­ рини. У «Панчатантрі» можна знайти окремі епізоди, пов’язані з ж иттям давніх індійців, у тому числі засудження інтриг і лицемірства царського двору, жорстокості й жадібності чиновників, влади багатства та поневолення народу. Завдяки алегорії у творі викри­ ваються вади суспільства й окремих людей. При всьому своєму казковому змісті й зв’язку з традиціями фольклору «Панчатантра» змальовує ш ироку панораму індійського побуту та соціального ж иття. ♦ Панчатантра» стала напрочуд популярною за межами Індії. Її переклали багатьма мовами світу. Вона посідає гідне місце ра­ зом з іншими збірками національного фольклору («Тисяча і одна ніч» та ін.). «Фарбований шакал» — один із казкових творів, що ввійшов до «Панчатантри». У ньому змальовано ж иття тварин, яке дуже подібне до ж иття людей. Тварини вміють говорити, здатні на люд­ ські почуття, здійснюють учинки, притаманні людям. В алего­ ричній формі розкриваються особливості реального світу, у якому люди інколи діють нерозумно, припускаються помилок. Основна мета казки «Фарбований шакал» — навчити слухачів (і читачів) розуму, довіряти не зовнішньому вигляду чогось, а його сутності, проникати в глибину явищ і довколишнього світу, а та­ кож бути собою, учитись розрізняти тих, хто своїми хитрощами вводить в оману інш их. В образах тварин утілено риси людей, що нерідко трапляю ться і в нашому ж итті. 1 Синтез — поєднання різних елементів в єдине ціле. 36 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВГГУ
 • 38. 0 І0 к Ф АРБОВАНИЙ Ш АКАЛ У лісовому краю жив ш акал на ймення Чандарава. Одного разу від лютого голоду він потрапив у місто. З усіх сторін збіглися голодні пси і, голосно гавкаючи, кинулися на нього. Нещадно покусаний, рятуючи життя, шакал шмигнув у дім маляра, а там ускочив у велику бочку із синьою фарбою. Звідти він виліз геть синій. Пси, що чекали на нього під дверима дому, навіть не впізнали й о т , і пофарбований ш акал спокійно побіг до рідного лісу. Забачивши дивовижного звіра із синьою, як у самого бога Шіви, шиєю, лісові мешканці — леви, тигри, пантери, вовки та й усі решта — із жахом кинулися тікати. — Хто знає, чого сподіватися від цього чудовиська? — при­ казували вони. — Краще сховатись од нього подалі. — Чому ви всі втікаєте? — зупиняв їх Чандарава. — Вам не­ має чого боятись! Мене сьогодні створив сам Брахман. «Віднині, помазаний мною на царство, — сказав він, — ти будеш волода­ рем над усіма звірами». — Прав нами, о царю! — визнали його лісові мешканці. Новоспечений «цар» подарував левові посаду головного рад­ ника, тигра зробив керуючим палацом, пантері довірив охорону царської скарбниці, а вовка призначив палацовим сторожем. Зі своєю ріднею, ш акалами, він навіть не захотів говорити: наказав вигнати геть усіх до одного. З того часу всі хижаки приносили здо­ бич шакалові, а вже він — своєю царською владою — розподіляв її між своїми під­ даними. Якось, сидячи на раді, він почув десь далеко тужливе виття ш акалів. І тут од великої радості з й о т очей полилися сльо­ зи, він схопився і голосно завив у відпо­ відь. Звірі одразу збагнули, хто перед ними. — Я к же обдурив нас цей пройди­ світ?! — у гніві вигукували вони. — Це ж усього-на-всього жалюгідний шакал! За обман — розірвати негідника! Невідомий автор. Шакал намагався було втекти, але й о т Ілюстрація до «Панчатантри». Фрагмент. наздогнали й роздерли на дрібні шматки. (Переказ Ольги Бондарук) Бл. 1200 р. НАРОДНА КАЗКА 37
 • 39. Робота з текстом 1. Які риси людських характерів розкриваються в казці за допо­ могою алегорії? 2. Чому звірі повірили і чому покарали ш акала? 3. Чи тільки ш акал висміюється у творі? Доведіть свої мірку­ вання. 4. Визначте головну думку твору. 5. Поділіть казку на частини, дайте назву цим частинам. 6. Висловіть власне ставлення до Чандарави. 7. Визначте різновид казки «Фарбований ш акал». Назвіть її ос­ новні ознаки. Порівняйте індійську народну казку «Фарбований шакал» і казку І. Ф ранка «Фарбований Лис». т Творче завдання 1. У яких життєвих випадках ми вживаємо вислів фарбований ш а к а лі 2. Чи траплявся у вашому ж итті подібний епізод? Розкаж іть про нього. Збірка І. Франка «Коли ще звірі говорили» (1903) напи­ сана під безпосереднім виливом «Панчатантри». Митець називав цю давню індійську пам’ятку однією зі «скарбівень старих традицій». Він уважав, що з’ясування часу створен­ ня «Панчатантри» ускладнюється тим, що «оригінал твору давно втратився, а до нас дійшли тільки пізні й дуже зм і­ нені його редакції, так що оригінал приходиться відтво­ рювати за давніми перекладами перськими, арабськими, монгольськими і т. д.». Цікаво знати «Панчатантра* стає відомою в Європі з XVIII ст. у зв ’язку з поширенням інтересу до Індії та країн Сходу. Багато євро­ пейських письменників використовували у своїх творах каз­ кові сюжети й образи цієї давньоіндійської пам ’ятки. Відлун­ ня «Панчатантри» можна простежити у творі «Райнеке-лис» Й. В. Ґете, байках Ж . де Лафонтена, І. Крилова та ін. 3 8 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 40. Перевірте себе 1. 2. 3. 4. 5. G. Що таке «Панчатантра»? Чому книга так називається? З яких частин с к л а д а є т ь с я ? Розкрийте повчальну мету «Панчатантри*». Визначте алегорію в казці «Фарбований ш акал». Розкрийте значення назви твору: пряме й переносне. Які вади засуджуються у творі? НАРОДНА КАЗКА Мудрість, здоров’я, х о р о б р ість , з н а н н я , веселощі — ці людські чесноти й досі ж и в у т ь на землі. Але набути їх м о ж е л и ш е т о й , хто не турбується про себе, а д у м а є т іл ь к и про щастя й добробут свого н ар о д у . Японська мудрість Японія — одна з високорозвинених країн світу. Вона розташо­ вана на островах (майже 7000), що огинають східну частину Азії, на яких проживає 130 мли населення. При надзвичайному рівні розвитку технічного прогресу мешканці цієї країни люблять і ш а­ нують давні традиції. Здатності японців зберігати національну культуру в процесі швидкого поступу цивілізації можна тільки повчитися. Хоча поїзди в Японії рухаються зі швидкістю 300 км на годину, авіалайнери долають відстань до будь-якої країни за кілька годин, а до Інтернету можна підключитися на вулиці, зви­ чаї японців століттями залишаються незмінними. Можливо, саме в цьому полягає секрет японського національного дива — бути вірним традиціям свого народу, слугувати їх утвердженню й збе­ реженню в сучасному світі. ІІайкош товніш им скарбом Японії, пов’язаним із давніми тра­ диціями, є фольклор, у якому знайшло відображення поетичне бачення світу, здавна притаманне японцям. Предметом особли­ вого поклоніння й поштовхом до творчості для них зажди була природа — утілення простоти та досконалості, постійного онов­ лення й вічності буття. Любов до природи — головна риса японців і важлива складова їхньої національної традиції. Ніде у світі квіти не користуються такою любов’ю й повагою. Найваж ливіш ими святами в Японії вважаються ті, що пов’язані з природними циклами: споглядання НАРОДНА КАЗКА 39
 • 41. вишневого цвіту (сакури1), милування хризан­ темами, свято червоного кленового листя. На стінах японці вішають какемоно — довгі смуги паперу, на яких намальовані явища природи. Улюбленою темою для створення картин, а та­ кож для розпису традиційного японського вбрання (кімоно) є природний світ — квіти са­ кури (сливи, піонів, персика, хризантем та ін.), кленове листя, ж уравлі, гора Фудзіяма як символ Японії тощо. Усім відома пристрасть японців до створення композицій із квітів — ікебана. Навіть страви вони прикрашаю ть кві­ тами, що підкреслює зв’язок людини й природи. Однак японці люблять не тільки гарні квіти, Андо Хіросігс. а також ящ ірок, комах, жаб, я к і для європей­ Іриси в Хорікірі. ців є моторошними. У японській культурі все 1856-1858 pp. ж иве — єдиний світ. Природа, яка так багато означає для Японії (оскільки це ост­ рівна країна, залеж на від усіляких природних процесів), — ор­ ганічна частина світосприйняття японців із давніх-давен. Тому в казкових творах походження героїв та їхні пригоди нерідко пов’язані з природними явищ ами. У казці «Момотаро, або Хлопчик Персик» чудесне народження героя пов’язане з плодом персика, яки й плив річкою. І персик, і вода — це прояви вічної природи, яка здатна постійно оновлю­ ватися й давати силу людям. Момотаро наділений неабиякою си­ лою саме від природи. Природа допомагає йому ставати дужчим і вищим: «З’їсть одну чашку рису — стає вищим, з ’їсть другу — стає ще вищим». Рис — теж дар природи, яки й так люблять японці. Це найбільш традиційна страва Японії, рис їдять замість хліба, до нього особливо шанобливе ставлення, а культура вж и ­ вання рису найдавніша в японців і китайців. Рис дає силу й каз­ ковому героєві, котрий вирушає в далеку путь — підкоряти Острів Чудовиськ. Не випадково йдеться про Острів, адже і сама Японія розташована на островах, тому ш лях Момотаро обумовлений гео­ графічним положенням країни. Традиційним сюжетом чарівних казок усіх народів світу є битва героя з чудовиськами. Момотаро також сміливо вступає в битву з ними. Йому допомагають вірні товариші — звірі (пес і мавпа) і птах (фазан), тобто сама природа. 1 Сакура — назво вишні в Японії. 40 Роїділ І. КАЗКИ НАРОДНІ СШТУ
 • 42. м. Т окіо (Японія). Сучасне фото Додому герой повертається переможцем. У японській культурі дім має особливе значення й користується великою пошаною. У дім не можна заходити з поганими думками, а тим більше з поганими вчинками. Сюди з гідністю попорпається герой зі своїх мандрів. Він переміг зло, і за це ним пишаються батьки. «Наш Момотаро найсміливіш ий у Японії! — радіють вони. — Він не осоромив честь свого дому і свого роду». Оскільки Японія розташована на островах, між якими в дав­ нину нерідко виникали протистояння, точилися війни й поміж різними містами, різними правителями, — усе це знайшло від­ ображення в японських народних казках, де герої наділялися особливою силою іі мужністю і на них постійно очікували небез­ печні випробування. Герої віддано служили тим, хто брав їх на службу, а служба була їхньої працею. Від поняття служба утво­ рилося японське слово самурай — тобто людина, яка служить, — воїн у давній Японії. Він сміливо вступав у боротьбу з ворогами свого господаря, а також ворогами його дому, захищ ав мечем (а меч — символ воїнської сили, честі, гідності, а також символ бога чи навіть сам бог) тих, кому присягався на вірність. 'Щ' Якими б високими не були будівлі в сучасній Японії, японці намагаються скрізь оберігати природу, цінують її непов­ торну красу. Камінь, що століттями проле­ жав біля озера й укрився мохом, викликає в японців роздуми про зв’язок минулою й сучасного. Дерево, що зацвітає щовесни, дає плоди, а потім засинас взимку, щоб знову прокинутися нової пори, навіює дум­ ки про вічний кругообіг. Навіть звичайна НАРОДНА КАЗКА 41
 • 43. гілочка сосни або польова квітка можуть бути для японців приваб­ ливими. Нерідко в помешканнях японців у вазі стоїть якась неве­ личка рослина, якою вони милуються. Біля будинків, що так близько розташовані в Японії, завжди знайдеться місце для неве­ личкого горщика з квіткою. Поблизу будинку імператора в центрі сучасного Токіо, де розташовані величезні офісні центри, вирито канал, де плавають качки й лебеді. І Давно колись ж или собі дід і баба. От одного дня дід і каже: — Ч уєш , стара? Я б так хотів, щоб у нас були діти! — А вж еж , старий, це була б невимовна радість! — відповідає баба. Зітхнули вони й узяли ся до роботи: дід піш ов збирати хмиз у гори, а баба — прати білизну в річці. Пере вона білизну, пере, коли дивиться — злегка погойдуючись, пливе річкою великий-великий персик. ♦Мабуть, дуже смачний!» — подумала баба і, виловивши персик із води, понесла його додому. Прийш ов дід увечері з хмизом. — Гарний персик, чудовий! — То, може, покуш туємо? — запитала баба і взялася різати персик ножем. Та раптом сталося чудо — щойно торкну­ лася вона персика, я к щось закричало: «Ой, болить!» — і з персика вистрибнув опецьку­ вати й 1 хлопчик. — Ото несподіванка! — вигукнув дід. — Це, певно, боги нам його послали! — зраділа баба. Дід і баба назвали хлопчика Момотаро, тобто Х лопчик-П ерсик. Момотаро ріс як на дріж дж ах: з ’їсть одну Ілюстрація до казки чаш ку рису — стає вищ им, з ’їсть другу — ♦Момотаро, або стає ще вищим. Скоро він перетворився на пре­ Хлопчик-Персик *. гарного ю нака. Видавництво мХосезава » (Японія). Одного дня впав Момотаро на коліна перед 1886 р. дідом і бабою та й каж е: 1 Опецькуватий — невисокий, незграбний на вигляд, недоладний. 42 Розділ 1. КЛ ІКИ НЛРОДІН СВІТУ
 • 44. — Я вируш аю підкоряти Острів Чудовиськ. Спечіть мені, будь ласка, найбільш их у Японії просяних ко р ж ів1. — Ну що ж , щ асливої тобі дороги! Тільки пильнуйся! Баба спекла хлопцеві найбільш их у Японії смачних коржів, а дід подарував йому хустину — зав'язувати голову, щоб піт не стікав на чоло, шаровари і меч. На околиці села Момотаро зупинив собака й запитав: — Момотаро, куди це ти вирядився? — П ідкоряти Острів Чудовиськ. О. Михайлова-Родіна. — Тоді і я піду з тобою. Т ільки дай мені Іл ю стр ац ія до к а з к и найбільш ого В Японії корж а. «М омотаро, або Хлоп— Гаразд, будь моїм слугою, — сказав Мочик-Персик* мотаро, вийняв із торби просяного корж а і дав собаці. Тепер вони йш ли вдвох. У передгір’ї зустрівся їм фазан. — Момотаро, дай і мені просяного корж а, — попросив він. — Гаразд, бери корж а й будь моїм слугою! Коли Момотаро з двома слугами опинився далеко в горах, трапилася їм по дорозі мавпа. — Момотаро, і я хочу стати твоїм слугою! — Гаразд, ось тобі корж! Н ареш ті добулися вони вчотирьох до Острова Чудовиськ. Перед великою чорною брамою стояв вартовий — черво­ нош кіре чудовисько. Ф азан злетів у повітря і видзьобав йому око. А тим часом мавпа перестрибнула через браму й відсунула засув. — Я — найсміливіш ий у Японії Момотаро! Чудовиська, приго­ туйтеся до бою! — піднявши меч, закричав Момотаро і вбіг у двір. — Рятуйте! — заверещ ав вартовий і, затуляю чи око лапою, побіг до своїх. — Що це за Момотаро?! Ану забирайся геть! — закричали чудовиська, вистромивши вперед залізні списи. Та фазан кинувся дзьобати їм очі своїм довгим дзьобом, м ав­ па — дряпати обличчя кігтям и, а собака — кусати за ноги. 111росячи it корж — тут: традиційна страва (цукерко — кібіданґо) в провін­ ції Кібі (легендарній батьківщині Момотаро, нині префектура Окаяма), її виго­ товляють із борошна проса та особливого рису. НАРОДНА КАЗКА 43
 • 45. — Ой, болить! Рятуйте! — волали пе­ реможені чудовиська, їхній вожак упав навколіш ки перед Момотаро й заблагав: — Прошу тебе, не вкорочуй нам ж и т ­ тя! Віднині ми перестанемо чинити лю ­ дям зло, а за це віддамо тобі всі скарби. — Гаразд, нехай буде по-твоєму, — по­ годився Момотаро. О. Михайлова Родіна. Чудовиська навантаж или візок скар­ Ілюстрація до казки «Момотаро, бами, і троє слуг Момотаро притягли й о т або Хлончик-Персик* в село. — А таки наш Момотаро найсміливіш ий у Японії! — раділи дід і баба, плескаючи в долоні. ( П ереклад Івана Д зю б а) К ом ент арі Хоча в казц і «Момотаро, або Хлопчик-1Іереик* діють тварини, тут немає традиційного прийому алегорії, характерного для інш их казок про тварин. Пес, мавпа і фазан не втілюють н іякі інш і поняття, ніж те, що вони є представниками природного світу, а природа та людина в японській культурі — єдине ціле. Момотаро прекрасно розуміє мову звірів і птахів, вони діють спільно, у злагоді, тому й перемагають страш них чудовиськ. Я кщ о Момотаро та його друзі-тварини представ­ ляю ть природу, то чудовиська втілюють ворожі сили людського світу. Я к і в інш их чарівних казках, герой винагороджується за свою см і­ ливість, а ще за свою єдність із природним світом різними скарбами, я к і йому допомагають привезти додому вірні товариші — пес, мавпа і фазан. Робота з т екст ом 1. П оділіть текст на частини, назвіть кожну з них. 2. П ерекаж іть текст казки по частинах і повністю. 3. Я к зміню ється Момотаро від свого народження в процесі зрос­ тання? Що допомагає йому в цій зміні? 4. Я кий подвиг здійснив герой? 5. У чому полягає секрет й о т сили? 6. Розкрийте стосунки людини й природи в казці «Момотаро, або Хлопчик-І Іереик р. 7. Поясніть назву казки. Як назва пов’язана з традиціями японців? Роздивіться уважно ілюстрації О. Михайлової Родіної до казки «Момотаро, або Х лопчик-П ерсик». Які епізоди казки на них відобра­ жені? 44 Розділ І. КАЗКИ НАРОДНІ СВГГУ
 • 46. Пригадайте українські казки, у яких герой зустрічає різних зві­ рів і птахів, що допомагають йому. Порівняйте одну з них з япон­ ською казкою «Момотаро, або Хлопчик-Персик». Творче завдання Доведіть, що казка «Момотаро, або Хлопчик-Персик» відображає національні особливості японської культури. Знайдіть засоби ство­ рення національного колориту. Заповніть таблицю. Засоби створення національного колориту в казці «Момотаро. або Хлопчик-ІІсрсик» Приклади з тексту Відображення географічного положення країни Відображення уявлень японців про давній зв’язок людини і природи Назви предметів ужитку Імена персонажів Мова У народній казці «Іссум босі, або Х ло п ч и к -М ізи н ч и к » знахо­ димо відлуння тих далеких часів, коли в Японії відбувалися війни, а також уявлення давніх японців про службу й людину, яка чесно служ ить. Іссумбосі — яскраве втілення японського національного характеру, до того ж характеру героїчного й чес­ ного у виконанні свого обов’язку. Його чарівне походження (на­ родження в однієї бездітної пари) і маленький зріст (малий, я к мізинець) тільки увиразнюють ту величезну сміливість, якою він наділений. Іссумбосі попросив батьків відпустити його в сто­ лицю ш укати кращої долі. Не забув узяти із собою і меч, зробле­ ний з голки. У столиці він знайшов хорошу службу у вельмож і1. І вельможа, і його родина оцінили найкращ і якості героя — працьовитість, жвавість, кмітливість. У цій казці ми знаходимо ідею утвердження людини з народу у вищ их колах суспільства (у столиці, серед вельмож) своїм розумом, працею, здатністю чесно служ ити. Коли на доньку вельможі напали чудовиська, Іссумбосі не злякався і своїм мечем-голкою подолав їх. Чарівний 1 Вельможа — лю дина, котра займає високу посаду в суспільстві. НАРОДНА КАЗКА
 • 47. предмет — молоток, іцо залиш ився після чудовиськ, котрих про­ гнав Іссумбосі, допоміг йому стати звичайного лю дського зросту й одруж и ти ся з донькою вельм ож і. О тже, у казці «Іссумбосі, або Х лопчик-М ізинчик» прославляється не тільки см іливість і к м іт ­ ливість героя, але і його відданість службі (своїй праці). У фіналі твору утвердж ується ідея рівності, як о ї досягає герой завд яки своїм особистим якостям : Іссумбосі з друж иною , його батьки та вельм ож а ж ивуть усі разом у столиці в добрі й щ асті. У япон ських к а зк ах ми знаходимо ті м оральні цінності, що й нині поважаю ть у Японії, — ж и ття в злагоді з природою, чесне сл у ж ін н я (або п рац я), виконання свого обов’я зк у перед інш им и лю дьми, батьками, вітчизною. Герої, я к і втілюють ці національні цінності, тому й називаю ться на ц іональни м и . Коментарі У яп онській культурі є особливе пон яття гірі — обов’язо к того, хто служ и ть вірно і чесно. Я понець не може поруш ити цей святий обов’я ­ зок, я к і дане ним слово. У Я понії відомо дві давні столиці — Кіото й Едо (стара назва Токіо). Н апевно, що Іссумбосі подався ш укати кращ ої долі в Кіото, я к а була давніш ою . У казці знайш ов відтворення процес ф орм ування великих міст, куди з усіх японських островів іш ли представники народу ш укати служ бу. Робота з текстом 1. 2. 3. 4. 5. П оділіть текст на частини, н азвіть кож ну з них. П ер екаж іть текст к азк и по частинах і повністю. Я к и й подвиг здійснив герой? У чому полягає секрет його сили? Р озкрийте особливості чарівної казк и на прикладі казки «Іссумбосі, або Х лопчик-М ізинчик». 6. Я к перетворю ється і я к винагородж ується герой? Це т П ригадайте у к р аїн ськ і к а зк и . П орівняйте одну з них з японською казкою «Іссумбосі, або Х лопчик-М ізинчик». Творче завдання Доведіть, що к азк а «Іссумбосі, або Х лопчик-М ізинчик» відображає національні особливості японської культури. Знайдіть засоби ство­ рення національного колориту. Заповніть таблицю . 4 6 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 48. Засоби створення національного колориту в казці «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик* Приклади з тексту В ідображ енн я ж и т т я в д авн ій столиц і Я понії В ідображ ення у я в л ен ь яп о н ц ів про с л у ж ін н я — працю Н азви п редм етів у ж и т к у Ім ена п ерсон аж ів Мова П еревірт е себе 1. Які уявлення й вірування японців знайш ли відображ ення в японських к азк ах ? 2. Я ким и с традиційні герої японських казок? 3. О характеризуйте образ свого улюбленого янонськош героя. 4. Що нового ви дізналися про Японію та її культуру? "J / ; • * КИТАЙСЬКА НАРОДНА К А ЗК А Десять тисяч професій є на світі, та всі вони м ізерні, і тільки навчан­ ня величне. Китайське прислів'я У Центральній та Східній Азії на березі трьох морів (Жовтого, С хіднокитайеького і П івденнокитайського) розташ ована країна давньої культури — Китай, що подарувала світові величезну кількість м истецьких надбань і наукових відкриттів. Багато ре­ чей, без я к и х неможливо уявити наш е ж и ття, прийш ли саме з Китаю: компас, папір, порцеляна, ш овк та ін. Усім відоме одне з чудес світу — Великий Китайський м ур1 (або, як називають його китайці, — Довгий мур, який можна побачити навіть із космосу). У нікальність китайської культури полягає в тому, що в ній ві­ ками утверджувалися традиційні цінності: шанобливе ставлення до старших, допомога ближньому, родинні стосунки, самовдоско­ налення лю дини, пош ук нею її особистого ж иттєвого ш ляху, 1 Великий Китайський мур — к а м ’ян і та зем ляні укріп лен н я в північній частині К итаю довж иною м ай ж е 9 тис. км , їх будували з V ст. до н. е. НАРОДНА КАЗКА 47
 • 49. прагнення до поєднання внутрішнього ба­ ж ання й громадянського обов’язку, покло­ ніння перед природою я к приклад гармонії та вічності. Здавна китайська культура була заснована на визнанні сили морально­ го прикладу. Шляхетна людина, як свідчить давня китайська мудрість, уникає ненависті, не спричиняє чвар, стримана в словах, шаноблива в спілкуванні. Кожна людина має дбати про те, щоб ставати кращою, Китайський каліграф утверджувати й збагачувати мораль свого народу. Велику роль у культурних контактах Китаю із зовнішнім сві­ том відігравали Великий шовковий ш лях, яки й було прокладено в II ст. до н. е., і Морський шовковий ш лях, відкритий приблизно в 100 р. до н. е. Відтоді розпочалося знайомство країн світу не тільки з китайським шовком, чаєм, але й з китайською творчістю майстрів слова і мистецтвом. Можливо, у результаті такого куль­ турного обміну до Європи потрапила китайська народна казка «Пензлик Маляна». Уже із самої назви твору стає зрозуміло, що він присвячений образу митця й проблемі мистецтва, його дивовижній силі й впли­ ву на людей. І це не випадково, адже з давніх-давен у Китаї сфор­ мувалося особливе уявлення про мистецтво малювання. Ж ивопис, поезію і каліграфію (уміння красиво писати) давні китайці розгля­ дали я к єдиний світ, утілений за допомогою ієрогліфа1 — нама­ льованого знака, у якому поєдналися зримий образ і глибоке зна­ чення. У глибоку давнину ієрогліфи писали пензликами. Тому той, хто знав грамоту (тобто ієрогліфи, а їх було декілька тисяч), мав ще й красиво малювати. Каліграфія в Стародавньому Китаї була настільки важливою, що навіть чиновників приймали на високі посади тільки за умови досконалого володіння цим мистецтвом. У той час у Китаї малювали на дерев’яних дошках, шовку, папе­ рі, фарфорі. Я к правило, з цією метою використовували чорну або кольорову туш . Б іля малю нка митець мав ще написати якийсь вірш, який за своїм змістом був близьким до зображеної картини. Уміння відтворювати дійсність у живописних образах здавна було 1 Ієрогліф — знак у китайській системі письма. Він може позначати як окре­ мі звуки, так і цілі слова. Наприклад, ієрогліф «хао» означає добре. З Китаю іє­ рогліфи поширилися в інших країнах, хоча з часом змінилися. 4 8 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 50. напрочуд популярним. Чарівна сила мистецтва робила душ у л ю ­ дини більш витонченою, чуйною , відкритою до світу загалом . У китайській народній казц і бідний х л о п ч и к М а л я н завдяки чарівному пензлику здобув надприродну силу: усе, що він м алю ­ вав, оживало й ставало частиною реального світу. У такий спосіб утверджується величезне значення мистецтва, що покликане одухотворювати довколиш ній світ, робити його кращ им і доско­ наліш им. П ензлик М аляна служ ить не тільки красі, а й утвер­ дж енню справедливості. У казц і діють різні персонаж і — ті, хто творять добро, і ті, хто чинять зло народові. Ч арівний пензлик М аляна перемагає ж орстоких, ж адібних і свавільних володарів (иом іщ ика, ім ператора1). К азка, присвячена мистецтву, нагадує мистецький твір — поєднання різних картин, візерунків, деталей з людського й природного світів. Ч арівні істоти, як и х малю вав хлопчик-майстер, мали здатність до перетворення, що відображає уявлення давніх китайців про природний перехід одного в інш е. А те, що намалював імператор, заволодівши чарівним пензликом, перетворилося на купу кам іння й здоровенного удава. У казці зустрічаємо стихії вітру і води, я к і, згідно з уявленням и давніх китайців, допомагають людині ж и ти в гармонії зі світом. Ці стихії сприяю ть М алянові перемогти ж орстокого імператора, звільнити від нього всіх людей. Т ак, у народній к азц і ствердж у­ ється народний ід еа л2 — подолання зла за допомогою сили мис­ тецтва. Ц ікаво знат и Ієрогліфи в Китаї мають багато значень, тому читач повинен постійно думати, розмір­ ковувати над смислом того чи іншого нама­ льованого знака. Мистецтво каліграфії перед­ бачало передачу краси ієрогліфів. З давніх часів каліграф ія вваж алася своєрідним засо­ бом вираження стану душі людини. Ієроглі­ фам приписувалася чудодійна сила. Кожний штрих — ж ива форма, як а втілює «життєву силу», наповнює мистецтво гармонією. Ієр о гл іф «добро» 1 Імператор — правитель імперії (країни). 2 Ідесіл — уявлення про благо, добро, досконалість, вищу цінність. НАРОДНА КАЗКА
 • 51. Основною метою китайської народної творчості, як й ін ­ ш их країн світу, є утвердження ідеалу. Проте в кожного народу є свій ідеал. У Стародавньому Китаї саме мистецтво бу­ ло ідеалом, тобто втіленням мрій і прагнень народу про покра­ щ ання ж иття. К итайській культурі здавна притаманне прагнен­ ня відтворити зв’язок людини з природою — водою, повітрям, землею, рослинами, птахами й тваринами. І митець повинен уміти відображати цей зв ’язок у своїх творах. Ж иття природи та її сприйняття людиною, радощі та печалі існування, любов до вітчизни й співчуття до всього сущого — усе це надихало к и ­ тайських майстрів слова. ! ПКНЗЛИК МАЛЯНА Ж ив колись бідний хлопець на ім ’я Малян. Із самого малечку він мріяв про те, щоб навчитися малювати. Та от біда: не було в нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз ш колу. Зазирнув він у відчинене вікно й побачив, я к учитель малюс картину. Зайш ов хлопець у клас і попросив учителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витріщ ив на нього очі, а потім як гаркне: — Злидар! М алювати, бачте, йому захотілося. Ану геть звід­ си! — І вигнав М аляна зі ш коли. «Хіба коли бідний, то й малювати не дозволяється?» — обу­ рився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитися малювати. Бувало, збирає хмиз у горах, візьме гілку і давай на ніску пта­ ш ок малювати. А то піде на річку, умочить палець у воду і тут, просто на камені, рибок малює. З часом М алян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же він хотів його мати! Приснилося йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому вим рія­ ного пензлика. — Це чарівний пензлик, — сказав дідусь, — тож будь обе­ режний із ним, бо може статися лихо. Від радощів хлопець аж прокинувся. Щ о за диво! У руці він справді тримав пензлика. Схопився М алян із л іж к а й одразу за ­ ходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, я к птах змахнув крилами й полетів. Відтоді М алян цілісінькі дні просиджував дома й малював бідним селянам усілякий реманент: у кого плуга немає — тому плуга, кому мотика потрібна — тому мотику. 5 0 Розділ І. КА Ж И НАРОДІВ СВІТУ
 • 52. Незабаром чутка про ці Малинові витівки докотилася й до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця й привести до маєтку, щоб Малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, Малян відповів, що він не буде малювати. І хоч як на нього кричали, хоч чим погрожу­ вали, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні й зам кнути там. Нехай померзне но­ чами, поголодує, може, тоді слухняніш им стане. Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщ ик аж три до­ би не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре з голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на четвертий день він пішов подивитися на М аляна, то був украй здивований: хлопець сидів біля грубки і їв корж ики. Злю щ ий, мов сто чортів, поміщик загукав до своїх служ ників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до пом іщ ицьких покоїв. С луж ники відчинили двері стайні, а там нікого немає, лиш е бамбукова драбина стоїть під стіною. Вони зрозуміли, що Малян намалював драбину, виліз на горище і втік. Так воно й справді було. Вибравшись із поміщицького обійстя, Малян намалював на кам’яному мурі огорожі поміщицької садиби баского білогривого коня, сів на нього верхи й помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщ ик із служ никам и кинувся його наздоганяти. М алян хутко намалював своїм пензликом лук і стріли. Коли переслідувачі наблизилися — просвистіла стріла, і поміщ ик по­ валився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого й зумів утекти. Після цієї неприємності довелося Малину залиш ити рідне село й пе­ реселитись у далеке місто. Там він ж ив тим, що продавав людям свої картини. А щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до к ін ­ ця, тож птахи та звірі на картинах ніколи не ож ивали. Одного разу Малян намалював журавля. Лише ока в птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пензлика зірвалася краплина І. Олейников. туш і й упала саме туди, де мало бу­ Кадри з мультфільму ти око. Ж уравель раптом змахнув «Пензлик Маляна*. крилами Й полетів. Режисер В. Угаров. 1997 р . НАРОДИЛ КЛЗКЛ 51
 • 53. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки й до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця й привести до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непо­ сильні податки, тому, я к і всі селяни, ненавидів його. Тож коли імператор наказав малярові намалювати дракона, хлопець нама­ лював йому жабу, а замість фенікса — общипану курку. Бридка жаба та гола курка почали бігати й стрибати по залах палацу та скрізь паскудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали в хлопця пензлика, а самого неслуха кинули до в’язниці. Імператор зрадів, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота. Проте йому здалося, що цього мало. Намалював ще одну, потім ще й ще... Та раптом усе золото перетворилося на каміння. Зазнавш и невдачі, імператор намалював золоту цеглину. Але цеглина здалася йому маленькою. Припасував він поряд іще одну. Потім ще й щ е... Наразі довгий ланцюг золотих цеглин перетво­ рився на величезного удава. Той роззявив величезного кривавочервоного рота й кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити М аляна. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяти, якщ о той малюватиме лиш е для нього. Ма­ лян згодився, аби тільки пензлика иовернули. «Нехай гори малю є... Ні, ні. У горах страшні звірі водяться. Хай кращ е море*, — думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом, і на папері перед очима в самого імператора заграло синє-синє море, а поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабля на морі ма­ ти. За мить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дру­ ж ина, принци та принцеси й усі царедворці посідали на корабель. Корабель відплив від берега. Проте імператорові здалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. М алян замахав пензликом: хвилі стали вищ ими, корабель почав перевалюватися з боку на бік. — Досить вітру! Досить! — злякано закричав імператор. А М алян усе махав і махав пензликом. Вітер дуж чав, хвилі здіймалися вище. Нареш ті море заревло й перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно. (Переклад Івана Чирка) 52 Рсмділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 54. К ом ент арі У Стародавньому Китаї дракон (кит. Лун) — символ імператорської влади. У справжнього імператора мала бути родимка у формі дракона. Якщо простолюдин носив одяг із малюнком дракона, він підлягав смерт­ ній карі. Тому не дивно, що імператор у казці наказав Малянові створити зображення дракона, оскільки прагнув здобути ще більшої влади. Птах фенікс (кит. Фен) у давніх китайських уявленнях є втіленням ідеї без­ смертя. Фенікс уособлює одночасно інь та ян (жіноче та чоловіче начала). Зображений разом із драконом, символом імператора, фенікс стає суто жіночим символом та означає імператрицю, а разом вони становлять «неподільну єдність». Подібно до дракона, фенікс складається з різних елементів, що втілюють увесь Космос: у нього голова півня (що означає Сонце), спина ластівки (означає зростаючий Місяць), його крила втілю­ ють стихію вітру, хвіст — дерева та квіти, а ноги — землю. Робота з текстом 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Прочитайте виразно казку в особах. П оясніть назву твору. Визначте основну думку казки . Якою була мрія М аляна? Щ о заваж ало її здійсненню? Щ о малював хлопчик? Які дива відбувалися з його малюнками? Я к М алян своїм мистецтвом допомагав людям? О характеризуйте поміщ ика та імператора. Які риси їхн іх ха­ рактерів викриваю ться у творі? 8. Які національні традиції та уявлення китайців виявилися у творі? 9. До якого виду фольклорних казок належить «Пензлик Маляна*? Доведіть свою думку. Т ворче завдання Якби вам потрапив чарівний пензлик, що б ви намалювали? АРАБСЬКА НАРОДНА КА ЗКА ТИСЯЧА І ОДНА Н ІЧ Знання доводять тільки ділом. Знання — дерево, а діло — плоди. Арабська мудрість Люди всього світу знають казки народів Сходу, у яких описано захопливі пригоди, фантастичні події, химерних чудовиськ і см і­ ливих героїв, котрі їх перемагають. «Тисяча і одна н іч » — відома НАРОДНА КАЗКА
 • 55. збірка народних казок, переважна частина з яки х є арабськими, але є і єгипетські, перські, індійські, сирійські, грецькі, тобто казки тих народів, з якими з давніх-давен ж или поруч і торгу­ вали араби. Збірка складалася протягом декількох століть, а тому не має єдиного тексту, відома в різних варіантах. Європейці впер­ ше почали перекладати твори з цієї книги лиш е 300 років тому. У збірці є казки різних видів — про тварин, чарівні, соціальнопобутові. Назва книги має цікаву історію. Рівно тисячу й одну ніч розповідала дівчина Шахразада (або Шехерезада) казки царю Ш ахріяру, щоб урятувати своє ж иття й ж иття інших молодих жінок від жорстокого наказу царя — уранці вбивати кожну з них. Красива й кмітлива Ш ахразада щоразу зупинялася на найцікаві­ шому епізоді своєї розповіді, і жорстокий цар, якому було цікаво, що буде далі, змушений був щоразу відміняти свій наказ. Ш ах­ разада, яка була наділена розумом і даром поетичного слова, стала дружиною царя Ш ахріяра. Ця історія є обрамленням (рамкою) збірки «Тисяча і одна ніч*, у яку, наче частини мозаїки, уставле­ ні різні казки про тварин, морські подорожі, фантастичні приго­ ди та ін. За захопливими подіями казок можна роздивитися особливості життя стародавнього Сходу, де бідняки нерідко потерпали від ж ор­ стокості султанів і халіфів, мріяли про вільне ж иття, вирушали в далекі подорожі на пошуки подвигів і багатства. В арабських казках знайш ли відображення ж иття великих міст і маленьких селищ, географічні й наукові відкриття, давні вірування та народні традиції. Як відомо, завдяки відкриттю арабського світу сучасні Сані ол-Молк. Ілюстрації до збірки ♦Тисяча і одна ніч*. 1849 1856 pp. 5 4 Ргсіліл і. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 56. люди й досі користуються цифрами, спосте­ >** L : ~ Г ^ 4 f реж енням и за зіркам и, лікуванням . Збірка «Тисяча і одна ніч» нагадує вели­ кий і яскравий килим, де різнокольоровими нитками невідомі автори неняче виш или цікаві історії про арабський світ і його меш­ канців. З часом барви цього килим а не втратили своєї чарівності. Вони і тепер вра­ жають нас своїм багатством і довершеністю візерупків. Серед усіюго розмаїття персонажів збірки «Тисяча і одна ніч» найбільше приваблюють розумні й мужні герої, які не мали знатного походження, але своєю км ітливістю , вина­ */« К. Дюлак. хідливістю, сміливістю могли знайти вихід Ілюстрація до казки із будь-якот скрутного становища, подолати ♦Синдбад-мореіілавець*. небезпечні обставини. Т аким и є Алі-Баба, 1907 р. Аладдін, Синдбад-мореплавець. Можливо, ви вже знаєте про них із кн иж ок або кіноф ільмів. А якщ о ні, то на вас ще чекаю ть захопливі розповіді про те, я к А лі-Баба переміг сорок розбійників, як А ладдін приборкав усесильного дж ина зі старої чарівної лампи і як Синдбад-мореплавець зумів проти­ стояти могутнім силам зла своєю мужністю і вірою в те, що обо­ в’язково повернеться на батьківщ ину — своє рідне місто Багдад. В образі купця Синдбада втілено прагнення арабського народу до відкриттів невідомих морів і земель, до опанування широкого світу за меж ами їхньої держ ави. А рабські купці мандрували мо­ рям и й океанами в Індію й К итай, долаючи тисячі кілометрів. Синдбад-мореплавець виріш ив на власні очі побачити чудеса світу, найдивовиж ніш і місця інш их країн. Ж ага пош уків і від­ криттів кликала арабського куп ця до нових пригод. Усього він здійснив сім подорожей. У першій казці Синдбад разом зі своєю командою опинився на острові, як и й виявився насправді вели­ чезною живою рибиною. Друга подорож привела його в країну, де мешкали велетенські птахи Рухи. А надалі його чекали інші пригоди, про я к і ви зараз дізнаєтеся... Отже, третя подорож Синдбада-моренлавця... Коли ви будете її читати, подумайте, у яки й момент Ш ахразада могла б її пе­ рервати, щоб змусити царя Ш ахріяра відмінити свій ж орстокий наказ і чекати на продовж ення... НАРОДНА КАЗКА 55
 • 57. I СИНДБАД-МОРЕПЛАВЕЦЬ Т р етя подорож Синдбад став говорити: — Серед бенкетів і розваг я швидко став забувати про колишні страшні пригоди. А розкіш не, сите ж иття мені почало обридати. Я був молодий, дужий — хотілось якоїсь діяльності. Скінчилося тим, що я знову поклався на долю, зібрав товаришів-торговців, накупив різного краму й сів на корабель у Бальсорі. Довго ми плавали цілком щасливо, приставали до різних зе­ мель і вигідно торгували своїм крамом. Та раз колись серед моря нас застала буря. К ілька днів наш корабель гойдали хвилі й кидали його, як тріску, поки не при­ гнали до якогось невідомого острова. Ми, звичайно, раділи, що зостались ж иві, але капітан иоспішив нас розчарувати: — Доленько наша! — крикнув він. — Думали ми втекти від одного лиха, та зустріли ще більше. Знайте, що на цьому острові ж ивуть дикуни, з ніг до голови покриті вовною. Хоч вони й не­ великого росту, але їхня сила така, що змагатися з ними не може бути й думки. Бережіться поранити або убити кого-небудь з них, бо тоді ми всі пропали. На наше горе, слова капітана справдилися раніш е, ніж ми сподівалися. Не встигли ми опам’ятатись, як на берег висипала тьма-тьмущ а поганих-препоганих істот, подібних до людей, але покритих густою рудою вовною. Вони стрибнули в воду, при­ пливли до корабля й стали з усіх боків лізти на палубу ш вид­ ше, ніж лазять мавпи. Ці страховища щось кричали, очевидно, говорили до нас, але ми не могли зрозуміти їхньої мови й стояли, тремтячи від ж аху. Коли вони стали обрубувати якірного ланцюга й знімати вітри­ ла, ніхто з нас навіть не поворухнувся. К арлики ж , заволодівши кораблем, одвезли нас на другий острів і там висадили на берег, а самі попливли далі назад. З похиленими головами піш ли ми по острову, зриваючи по дорозі траву, бо всі були дуже голодні. Незабаром ми підійш ли до величезного будинку з високою брамою з чорного дерева. Ми ввійш ли на подвір’я, а відтіль — у якесь велике помеш кання, де з одного боку валялися купи лю дських кісток, а з іншого — довгі палки для підсмажування м’яса. Ми ледве не збожеволіли від ж аху: ноги в нас трусились, і ми, повні відчаю, попадали на підлогу. Так пролеж али досить довго, безсилі що-небудь зробити, дати собі яку-небудь раду. 56 Розділ І. КАЗКІІ НАРОДІВ СВІТУ
 • 58. Уже смеркало, як раптом розчинилися двері й у наш у кім нату ввійш ов велетень, високий, я к пальма, весь чорний, з єдиним оком на лобі, червоним і вогняним, я к ж ар. Із рота в нього стир­ чали два довгих, гострих передніх зуби, ниж ня губа одвисла й тор­ калася грудей. Довгі слонові вуха тел іп али ся по плечах, а п а­ зурі на величезних руках були загострені й зігнуті, як у яструба. У гледівш и таке страховищ е, ми зовсім утратили розум, а воно сиділо перед нами й оглядало нас своїм голодним оком. Потім велетень простяг руку, підняв мене за ш кіру і став вертіти на всі боки, як м ’ясни к, що оглядає ягн я. А ле, очевид­ но, я здався йому занадто худим, і він кинув мене набік, а сам узявся оглядати так само інш их. Н ареш ті він спинився на капітані, я к на самому ситому та гладкому з нас. Злапавш и палкою його, як горобця, у свою руку, він проткнув його наскрізь і став пекти над огнем. Коли страва була спечена, він повечеряв з великою охотою, потім розлігся на підлозі й незабаром заснув. Хропів він, як розлютований грім, і цілу ніч ми не могли стулити очей. Уранці велетень встав і, не звертаючи на нас ніякої уваги, кудись пі­ шов з дому, а ми дали волю своєму відчаю. Здавалося, плачу та голосінню не буде краю. Н ареш ті, виплакавш и всі сльози, стали радитись, я к би нам вийти з цього страшного становищ а, але ніхто не міг дати путньої поради. Про те, що можна було б спільними силами напасти на велетня й убити його, ніхто навіть не заїкнувся: перелякані, ми не могли навіть про це подумати. Заспокоївш ись трохи, ми розсипались по острову, щоб щось поїсти, а ввечері, не знайш овш и ніякого притулку, мусили знову повернутися в оселю людоїда. Незабаром прийш ов і сам господар. Він вибрав ще одного з товаришів, повечеряв і знову ліг спати і спав до самого світанку. Уставши, він знову пішов і кинув нас без жодного догляду. Але це мало нас тіш ило: ми добре знали, що нам нікуди тікати і що нас усіх до одного жде однакова доля. Горе наш е було таке ве­ лике, що дехто пропонував кинутись у море, знаходячи, що ця смерть усе-таки приємніш а від першої. Але проти цього повстав один із товариш ів: він нагадав, що віра забороняє людині н акла­ дати на себе руки, і радив вигадати який-небудь інш ий засіб позбавитися зубів людоїда. Тут у мене майнула дум ка, якою я і поділився з товариш ами: — Д рузі мої, — сказав я їм, — чи звернули ви увагу на ті ве­ ликі дерева, що ростуть на березі? Давайте ми з них поробимо НАРОДНА КАЗКА 57
 • 59. плоти, я к і залиш им о ію ки на березі, а вночі спробуємо втекти від людоїда. У всякому випадку, коли не пощ астить дочекатись якого-небудь корабля, кращ е загинути в морі, ніж у ш лунку т а ­ кого страховищ а. Тут я докладно розповів про свій задум, яки й одноголосно був ухвалений. П ісля цього ми взялися за роботу. Поробивши такі плоти, щоб могли витримувати по три чоловіки, ми верну­ лися до людоїда і знову були свідками страш ної смерті одного зі своїх товариш ів. Але на цей раз ми жорстоко віддячили сво­ єму катові. Тільки він захропів, я та ще десятеро, найсміливіш их і найпрудкіш их людей між нами, узяли по залізній п ал и ­ ці, розпекли їх на вогні й усі разом уткнули їх в око душогуба. М ожете собі уявити, я к він заревів від болю. Людоїд став ки да­ тися на всі боки, ловлячи нас розставленими рукам и, але ми сиділи спокійно в безпечних м ісцях. Облапавши всі кутки, він наткнувся на двері й вийшов, ревучи та стогнучи. Нам нічого було баритися, і ми кинулися до своїх плотів. ІІозая к крики людоїда стихли, то в нас з’яви лася надія, що ворог наш умер від ран, але вдосвіта ми рантом угледіли трьох одно­ оких велетнів. Двоє нових страховищ вели третього, сліпого, під руки. Ми ш видше одіпхнули плоти од берега, але людоїди ста­ ли кидати на нас величезними ш м аткам и скель і незабаром роз­ били й потопили всіх нас, крім мене та двох моїх сусідів, що встигли відплисти досить далеко од берега. Опинивш ись серед бурхливого моря, ми знову стали забавкою хвиль. Ц ілу добу ми боролися з ними, прощаючись із ж иттям , але вітер несподівано пригнав нас до якогось острова, де ми знайш ли багато п ож ив­ них і смачних овочів. Підкріпивши свої сили, ми лягли й заснули. Але ввечері, коли ще не зовсім смеркло, ми раптом почули якесь страш не сичан­ ня. Схопившись на ноги, угледіли величезну гадю ку, що повзла прямо на нас. Ми хотіли тікати, але гадюка кинулася вперед, схопила одного з моїх товариш ів, ударила його кілька разів об землю й проковтнула. Ми скористалися цим і стали тікати. Знову відчай огорнув душу. — О Боже! — крикнув я. — Учора тільки ми ледве спаслися від людоїда і гнівних хвиль, а сьогодні зустрілися з новим лихом! Блукаю чи по острову, ми побачили одне височезне дерево. Ледве стало смеркати, як полізли на нього. Але це було даремно: гадюка вгледіла нас, обвилась круг дерева і, схопивш и мого то­ вариш а, ударила його об землю і з ’їла. Правда, після вечері вона 5 8 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 60. кудись зн икла, але я знав, що мене те ж саме чекає на день п із­ ніш е. Я подумав: «Чи не кращ е було б кинутися в море?..» Але вмирати не хотілось, і я став думати, як би виж ити. Помітив­ ш и, що на острові росте багато колю чих рослин, я поробив з них в’язанки і високо обгородив ними дерево. Самого себе я теж об­ в’язав колю чками. Я к тільки смеркло, гадюка не стала бари­ тись і тихо підлізла до мого дерева, але несподівано укололась і стрибнула назад. К ілька разів вона знову починала підкрада­ тись, як кіш ка, але нарешті впевнилась у даремності своєї праці, лягла, згорнулась і цілу ніч леж ала на варті, а я сидів ні ж ивий ні мертвий на дереві. Хоча вдосвіта вона зн икла, але я був такий змучений, що саме ж иття мені обридло, і я, як божевільний, кинувся до моря, щоб раз і назавжди припинити свої страждання. Але доля нарешті зглянулася. У ту хвилину, коли я вже збирав­ ся кинутись у воду, на обрії зачорнів корабель. Він наближ ався до нашого острова й незабаром можна було помітити на ньому людей. Я зірвав із себе шапку і став нею махати, щоб звернути на себе увагу. Мене помітили, з корабля спустили човна й забрали мене. Чи можете ви уявити, як и й я був щ асливий у ту хвилину? Коли я розповів про всі ті пригоди, я к і трапились зі мною, усі були глибоко враж ені, і кож ний поспіш ав висловити мені свос співчуття. Насамперед мене нагодували, а потім капітан подару­ вав мені нове вбрання, бо моє було зовсім пошматоване. — Д руж е мій! У мене є на кораблі кілька пакунків з крамом, що належ али колись одному небіжчику-торговцю . Я хотів би їх продати тут, а гроші передати його нащ адкам. Чи не взявся б ти продати їх? Звичайно, за це я тобі подякую. Я охоче згодився допомогти капітанові. А на палубі між тим таврували крам. Коли дійш ла черга до тих пакунків, які доруче­ но було мені попродати, спитали капітана, яке ім ’я на них поста­ вити. — Пиш и: «Синдбад-мореплавець», — відповів капітан. Я із здивуванням глянув на нього, і тільки тепер, придивив­ шись до його обличчя, упізнав того самого капітана, який поки­ нув мене на безлюдному острові, коли я легковаж но заснув біля струмка. За цей час він дуже постарів, та й мене йому було важ ко пізнати, тим більш е, що всі вже вваж али мене за небіж ­ чика. — Капітане! — сказав я. — Ти говорив, що цей крам Синд­ бада? НАРОДНА КАЗКА
 • 61. І. Білібін. Ілюстрація до казки «Синдбадморенлавець». 1932 р. — Так, — відповів він, — Синдбад родом із Багдада, і їхав він на моєму кораблі. Я й досі не можу простити собі за необач­ ність. Одного разу він разом з інш ими вийшов з корабля на ост­ рів, а коли всі повернулись, я не примітив, що немає Синдбада, і велів пливти далі. Кинулися ми вже через деякий час, але ві­ тер був настільки дуж ий, що ми ніяк не могли вернутися назад. — І ви думаєте, що Синдбад давно вже загинув? — Напевно. — Ану, лишень, пригляньтесь до мене уважніше! — сказав я. — Чи не розмовляє з вами той самий Синдбад, якого ви вваж аєте за небіжчика?! Я заснув на березі струмка, а коли прокинувся, корабель був уже далеко. Капітан глянув на мене, упізнав і радісно закричав: — Слава тобі, Бож е, що ти знімаєш з моєї душі такий гріх! Я кий я радий, що бачу тебе ж ивим і здоровим! Забери ж свій крам , а ось і гроші за продану його частину. Я прийняв крам, але дещо подарував капітанові замість по­ д як и . Реш ту я розпродав і купив сандалового дерева, гвоздики, кориці й інш их кош товних речей. Вернувшись у Багдад, я про­ дав їх за великі грош і і став ще багатшим. Звичайно, і цього разу я не забув подякувати Богові й розда­ ти милостиню вбогим. (П ереклад Олександра Олеся) З* Робота з т екст ом 1. Р озкаж іть про ті події казки , які вам найбільш е сподобалися. 2. У які моменти ви переживали за ж иття Синдбада, а коли раділи за нього? 3. Я к виявляється в казці чарівність? 60 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 62. 4. Поясніть, чому Синдбад вирушав у далекі подорожі, незважаючи на ті важ кі випробування, що випали на його долю. 5. Як діє Синдбад у скрутні моменти ж иття? 6. Розкажіть про ставлення героя до його супутників, дайте оцінку його діям. 7. Знайдіть у творі підтвердження людяності Синдбада. Прочи­ тайте виразно ці уривки, прокоментуйте їх. 8. Доберіть прислів’я, яким и можна охарактеризувати вчинки Синдбада. Який епізод третьої подорожі Синдбада зображено на картині І. Білібіна (на с. 60)? Знайдіть відповідний фрагмент у тексті. За допомо­ гою яких засобів (кольорів, контрастів, розташування предметів тощо) художник зумів передати напруження моменту? Творче завдання 1. Усно опишіть Синдбада. Я ким він постав у вашій уяві після прочитання казки? 2. Придумайте план мультфільму про третю подорож Синдбада. Н а­ звіть епізоди, які будуть покладені в основу вашого анімаційного проекту. Створіть афішу для свого мультфільму. Г4 Арабські казки зі збірки «Тисяча і одна ніч* набули популярності завдяки французькому перекладу Антуана Галлана. Вони були видані на початку XVIII ст. В У краї­ ну східні казки прийшли з французьких і німецьких пе­ рекладів. Іван Ф ранко користувався німецьким виданням арабських казок, які почав перекладати українською. Казки арабського світу перекладали й інші українські майстри: Олександр Олесь, Агатангел Кримський, Ярема Полотнюк, Валерій Рибалкін, Євген М икитенко, Тимур Литовченко. Український композитор Сергій Борткевич створив чудову музику до балету «Тисяча і одна ніч». Л іт ерат ура і мист ецт во За мотивами казки про Синдбада мореплавця знято багато художніх і мультиплікаційних фільмів. Перший мультфільм ♦Синдбад-мореплавець» зняли мисткині Зінаїда і Валентина Брумберг у 1944 p. (СРСР). У цей час тривала Друга світова війна, і студія «-Союзмультфільм*, на якій була зроблена стрічка, переїхала до міста Самарканда (Узбекистан), яке нага­ дувало про давні часи й східний світ збірки «Тисяча і одна ніч*. Це на­ дихнуло авторів на екранізацію пригод Синдбада. НАРОДНА КАЗКА 61
 • 63. Пізніше були створені інші фільми (американські, японські, індійські тощо): ♦Сьома подорож Синдбада* (США. реж. Н. Джуран, 1058 p.); «Синдбад: завіса туманів* (Індія-CLLIA, реж. Е. Рікс, 2000 p.); «Синдбад: легенда семи морів» (США, реж. П. Гілмор, Т. Джонсон, 2003 p.). • Порівняйте екранізації з прочитаним текстом, Перевірте себе № 1. Розкрийте характер Синдбада, його моральні якості. Яка його риса вам найбільше сподобалася? 2. Що допомагало Синдбадові уникати небезпек, рятувати себе й своїх супутників? 3. Визначте особливості народної казки в третій подорожі Синд­ бада. 4. Доведіть, що цей твір належ ить до різновиду чарівних казок. 5. У чому полягає повчальність арабської народної казки про Синд­ бада (третя подорож)? Який моральний урок дає цей твір? ЯКОБ і ВІЛЬГЕЛЬМ ҐРІММ 1 785-18 6 3 1 7 86-1859 Ми передаємо цю книжку всім добро­ зичливим рукам, віримо при цьому в бла­ гословенну силу, яка є в них. Якоб і Вільгельм Ґрімм Сторінки життя і творчості АІ ^ • Кожний у Німеччині знає про Якоба і Вільгельма Ґрімм, діти сприймають їх як своїх близьких і добрих знайомих. Те, що зробили митці для своєї країни, не дало засохнути живильному джерелу & і народної мудрості німецького народу й з'єднало г г його довкола збереження національних святинь. Брати Якоб і Вільгельм Ґрімм народилися в не­ величкому німецькому містечку Ганау й усе життя були нерозлучними. Вони часто згадували про своє ди­ тинство, сповнене великої любові, радості й піклування про всіх членів їхньої великої родини. Проте в 1796 р. життя сім’ї різко змінилося: помер батько, а маги не змогла впоратися з усіма труд- і ■іт 62 ►V Розділ і . КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 64. нощами, іцо випали на її долю. Тому сестра матері Дороті взяла на себе опікування подальшою долею братів Якоба й Вільгельма, я к і разом із нею переїхали до міста Касселя. Там вони навчалися в гімназії, туди повернулися й по закінченні університету в Марбурзі, де вивчали право. У Касселі брати працювали бібліотекарями в Гессенській феде­ ральній бібліотеці. Тиша, спокій, наукова праця — це була най­ кращ а стихія для них. Рано втративши батька, Якоб і Вільгельм змалку мали почуття великої відповідальності за матір і молодших братів і сестер, яким завж ди допомагали. На початку XIX ст. в результаті наполеонівських воєн1 для Н і­ меччини настав сумний час: країна потерпала від французької на­ вали, окупація обмежувала права людей, а також їхнє право на власну мову й культуру. Брати вирішили працювати задля визво­ лення своєї батьківщини й збереження її національних цінностей. З 1806 р. вони почали збирати казки й легенди, які здавна жили в нам’яті німецького народу, поширюючись в усній формі. їхня діяльність мала виняткове значення для збереження усної народної творчості й розвитку німецької мови. У період поневолен­ ня Німеччини брати Ґрімм рятували найдорожчий скарб нації — слово. Для них минуле було цінним передовсім тому, що воно дає зразки моралі, єдності та ідеалу народу, важ ливі за всіх часів. У 1812 р. вийшло друком перше видання зібраних Якобом і Вільгельмом Ґрімм «Казок д ля дітей і родини». Нсвідом ии худ о ж н и к. Браги Ґрімм збирають казки. X I X ст. 1 Наполеонівські війни — серія війн (1803-1815), проведених Францією під проводом Наполеона в різних країнах Європи. ЯКОБ 1 ВІЛЬГЕЛЬМ ҐРІММ
 • 65. Пам’ятник братам Ґрімм. м. Ганау (Німеччина) 1815 р. був опублікований другий том казок, зібраних братами Ґрімм. Усього вони зібрали понад 200 казкових творів, залиш ивш и нащ адкам не тільки цю збірку, а й інш і здобутки, зокрема «Н імець­ к у грам ат ику», «Словник нім ецької мови». Заслуга Якоба і Вільгельма Ґрімм поля­ гає в тому, що вони збирали не тільки твори усної народної творчості, а й поставилися до цієї справи я к справж ні дослідники, напро­ чуд відповідальні у відтворенні народного слова. Величезна справа збирання й збере­ ж ення фольклору, яку здійснювали брати Ґрімм, підтримала національний дух і куль­ туру Н імеччини, згуртувала німців довкола своїх надбань, показала приклад іншим народам, як дбайливо треба ставитися до власних витоків. КА ЗКИ БРА ТІВ ҐРІММ Історія створення ♦ ...Як багато з того, що цвіло в давніші часи, уже немає нині, ба навіть самих спогадів про це вже майже не лишилося. Щ оправ­ да, живуть у народі пісні, легенди та перекази, нині видано кіль­ ка книжечок з цієї тематики, а тепер побачать світ і ці казки для дітей та родини... ІЦо стосується способу збору казок тут, то спо­ чатку згадаємо про правильність і правду, а саме з власного ми ні­ чого не добавляли, жодної легенди, самі не прикраш ували, навпа­ ки, кожну своєрідність, яку ми помічали, старалися зберегти, щоб надати в цьому розумінні збірці різноманітності змісту». Передмова братів Ґрім м до збірки «Казки для дітей і родини», ви дання 1819 р. (П ер еклад Романа М агнієва) Ц іка во зн а т и У Музеї братів Ґрімм. м. Кассель (Німеччина) 6 4 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ Музей братів Ґрімм був заснований 1959 р. в м. Касселі, де вони багато пра­ цювали заради збереження німецького фо­ льклору й розвитку нім ецької мови.
 • 66. I > ^ 4 ПАНІ МЕТЕЛИЦЯ Ж ила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, падчірка, була гарна й роботяща, а друга, рідна, гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоча та була гидка й лінива. П адчірка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на ш ляху біля криниці й пряла доти, поки їй нитка порізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров’ю за­ лило починок. Дівчина схилилася над криницею, щоб вимити по­ чинок, а він вислизнув із рук і впав у криницю . Падчірка гірко заплакала й побігла до мачухи та розказала про таке нещ астя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки й н а­ решті сказала: — Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю й страху стрибнула в криницю й знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що леж ить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона піш ла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї: — Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся! Дівчина підійшла до печі й лопатою повитягала весь хліб. А потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її: — Ох, обтруси мене! Яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалися на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лиш илося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу й піш ла далі. Нарешті дійш ла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчина хо­ тіла тікати. Але стара гукнула їй услід: — А чого ти боїшся, люба дитино? З а ­ лиш айся в мене, і якщ о добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Най­ К. Карева. краще дбай про постіль, стели якнайстаранІлюстрація до казки ніше та добре вибивай подушки, щоб пір’я «Пані Метелиця». 2010 р. якоб і в і л ь г е л ь м Гр і м м 65
 • 67. летіло, — тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані М етелиця. Я к почула дівчина так і ласкаві сло­ ва, їй відлягло від серця, вона зал и ш и ­ лась у бабусі й негайно стала до роботи. Д івчина в усьому догодж ала старій, збивала їй подуш ки так сильно, що аж п ір’я летіло, наче сн іж и н ки , і тому ж и ­ лося їй у старої дуж е добре. Вона ніко­ ли не чула від неї лихого слова й щодня їла см аж ене й пряж ене. Пробула дівчина иевний час та й за ­ сум увала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не зн ала. Н ареш ті здогадалась, А. Андерсон. що нудьгує за домівкою, і хоча тут було Ілюстрація до казки їй кращ е, проте її тягло вернутися до «Пані Метелиця*. 1910 p. рідної хати. Н ареш ті вона сказала до старої: — У зяла мене туга за рідним кр аєм , і хоч мені у вас дуж е добре, проте довше я тут зоставатися не можу, мені треба верну­ тися до своїх. П ані М етелиця сказала: — Мені подобається, що тебе тягне додому. І за те, що ти вірно мені служ ила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку й провела до великої брами. Брама відчи­ нилась, і тільки-но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нареш ті вся вона вкрилася зо­ лотом. — Це тобі за те, що ти в усьому старапна була, — сказала стара й віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама зам кнулась, і дівчина опинилася вгорі, на зем лі, біля своєї хати. А щойно вона ввійш ла у двір, півень злетів на ц ям р и н у 1 й за ­ співав: К у к у р ік у , к у к у р ік у ! Н аш а д івч и н а іде, — на ній золота без л ік у . Д івчина ввійш ла до хати, а м ачуха й сестра, побачивш и на пій золото, зраділи, не знаю ть, де й посадити. 1Цямрина — деревина з колодязного зрубу. 6 6 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ ГНІТУ
 • 68. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли мачуха почула, я к падчірка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя й своїй рідній, гидкій та ледачій, доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде, а щоб по­ чинок був у крові, уколола собі пальця, усунувши руку в гус­ тий терен. А потім кинула починок у колодязь і стрибнула туди сама. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці й пішла тією са­ мою стежкою. Дійшовши до печі й почувши, я к хліб кричить: «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся!» — вона відповіла: «Тільки мені й охоти бруднитися біля тебе!* — і піш ла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні й, почувши, я к та кричить: «Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли!* — вона відповіла: «От не мала роботи! Ще якесь яблуко на голову мені впаде!* — і пішла далі. Прийшовши до хатини пані Метелиці, вона не злякалася її зу­ бів, бо вже чула про них, і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалася пані Метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше — навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані Метелиці не постелила як слід, і подушок не позби­ вала, щоб аж пір’я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащ иця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані Метелиця иривела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. — Оце тобі твій заробіток, — сказала пані Метелиця й замкну­ ла ворота. І прийшла ледащ иця додому, уся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав: К укуріку, кукуріку! Н аш а ледащ и ц я йде, — що брудна буде довіку! І справді, смола так пристала до ледащ иці, що не відмилася, скільки вона ж ила на світі. (П ереклад Сидора Сакидона ) ЯКОБ І ВІЛЬГЕЛЬМ ҐРІММ
 • 69. Коментарі К азка «Пані М етелиця* побутувала за часів братів Ґрімм у гірських районах Н ім еччини, ал е точно встановити, де вона ви н и кл а, важ ко. Є принаймні кіл ьк а гірських верш ин, де, як ствердж ували корінні м еш канці, могла ж ити чарівна пані: гора Хозер Мейсснер (неподалік від Касселя), гора Херзельберг (біля Айзенаха). У німецькому фольклорі пані Метелиця відповідала за зимові снігопади, джерела з водою, а також була покровителькою доброчесних жінок і дівчат. Отже, у казці знайш ли відображ ення давні уявлення німецького народу про походження р із­ них природних яви щ (сніг, вода). У німецькій мові її ім ’я звучить я к фрау Холле (Frau Holle). Фрау — слово, як е приєдную ть до імені або прізвищ а ж ін ки в Н імеччині, означає ш анобливе ставлення, повагу. Робота з текстом 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Виразно прочитайте казку «Пані М етелиця* в особах. Знайдіть у казц і зачин. Визначте роль зачину у творі. Р озкаж іть про події, які сталися в ж итті пасербиці. О характеризуйте її ставлення до праці. Я к пані М етелиця віддячила пасербиці за її працьовитість і ста­ ранність? Я к зустріли дівчину мачуха зі своєю донькою? Щ о вони із заздро­ щ ів надумали зробити? Я кий заробіток одерж ала ледащ иця від пані М етелиці? Чому? Я кі риси характеру демонструють обидві героїні в різних випро­ буваннях? Я кий худож ній прийом допомагає показати різне ставлення дівчат до праці? Порівняйте становищ е пасербиці та рідної доньки вдови на по­ чатку і в кінці казки. У якої з героїнь це становище змінилося на кращ е, у як о ї — погірш илося? Чому так сталося? Я кі моральні цінності утверджуються в казці «Пані М етелиця*? Знайдіть кін ц івку в казковому творі. Я ку оцінку висловлено в ній? Краса слова [ К азка «Пані М етелиця* має цікаву будову. У ній поєднано елементи соціально-побутової та чарівної казки . З одного боку, тут ідеться про ро­ динні стосунки, про ті звичайні справи, яким и займалися в давнину люди: пекли хліб, вирощували врожай, пряли пряжу тощо. А з іншого боку, тут розповідається про різні дива, які трапилися з пасербицею та улюбленою донькою вдови. Поетичними засобами втілено уявлення народу про зв ’язок лю дини з природою і всім довколиш нім світом. Звернімо увагу на те, що різні 6 8 І Розділ 1. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 70. предмети — хліб у печі, яблуня — звертаю ться до дівчат лю дськими го­ лосами, а ті їм відповідають, причому кож на по-своєму. Пасербиця мовч­ ки робить потрібну справу, а донька вдови грубо відповідає та йде далі, нічого не роблячи. У казц і можна знайти чимало повторів (у ситуаціях і в мові персонаж ів). Знайдіть їх . Т акож учинки героїв супроводжую ться народними оцінкам и. Віднайдіть їх у тексті. Я к і кож на народна к азк а, ♦Пані М етелиця» зорієнтована на усну традицію , тобто її розповідали, передавали з уст в уста. Ефект ж ивої роз­ повіді досягається за допомогою спеціальних мовних засобів (слів і побу­ дови речень). Н априклад: «1 справді...», <Н ареш т і дііішла до невеличкої « х а т и н и ...*>, «Ох, обтруси мене...». Знайдіть подібні приклади. ш ь. П ригадайте 1 -2 к азк и інш их народів, у я к и х ідеться про мачуху, її доньку та пасербицю. Порівняйте їх із казкою «Пані М етелиця*. Установіть збіги й розбіжності в казках. БРЕМ ЕНСЬКІ М УЗИКАНТИ Казка називається «Бременські музиканти* (нім. «Die Brem er Stadtm usikanten»), проте герої так ніколи й не дійш ли до Бремена й не стали міськими музикантами. Бремен здавна був куль­ турним центром регіону — утіленням м рії про краще ж иття, тому тварини, яких образили їхні господарі, туди прагнули дістатися. У цій к а з­ ці в образах тварин утвердж ується м рія народу про пош ук кращ ої долі, про об’єднання на під­ ставі спільної мети й захисту інтересів бідних і знедолених. Скульптурна композиція 4Бременські музиканти*, м. Бремен (Німеччина) и Робота з т екст ом 1. 2. 3. 4. 5. 6. Н азвіть основних персонаж ів казк и «Бременські м узиканти*. Чим подібні їхні долі? Чому всі тварини охоче пристали на пропозицію осла? Я к друзі н алякали розбійників першого і другого разу? Я кі моральні якості втілено в образах тварин? Д айте визначення поняття алегорія. Чи є цей засіб у творі? До­ ведіть свою думку. 7. Щ о висмію ється в казці? 8. П оділіть казку на окремі частини, дайте їм назву. Я К О Б 1 В ІЛ ЬГ Е Л ЬМ I FIMM 69
 • 71. Краса слова f У к азк ах , зібраних братами Ґрім м , завж ди перемагають борці за добро й справедливість. А що перемагає в казці «Бременські музиканти*? Я кі якості допомагають героям здобути перемогу? Зверніть увагу на те, я к тварини розмовляю ть у казці. Що вони розповідають про свою долю? Хто з героїв підбадьорює інших? Як вони реагують на це? Знайдіть у тексті повтори (ситуацій, мовних прийомів) і традиційні казкові звороти, що використовуються в інш их к азк ах . ЇЇ* Л іт ер а т ур а і м ист ецт во «Бременські музиканти* знайшли вті­ лення в мультиплікації — «Бременські му­ зиканти* (СРСР, 1969), «Слідами бремен­ ських музикантів* та «Нові бременські» (Росія, 2000). Вони значно відрізняються від тексту народної казки , яку відтворили брати Ґрімм. Більше того, в анімації з ’яви ­ лися нові герої: трубадур і принцеса. Проте мораль творів різних видів мистецтва поКадр з мультиплікаційного дібна: дружба завжди виведе людину зі фільму «Бременські музиканти*, скрутного становища, у дружбі людська Режисер І. Ковалевська. 1969 р. сила. Н ім ецькі казки перекладали Євген Попович і Сидір Сакидон, проте вони здійснили не всі переклади казок, зібра­ них братами Ґрім м . І в наш час українські перекладачі звертаю ться до перекладів казкових творів зі збірки «Каз­ ки для дітей і родини», зокрема Роман М атісв, Орися К ульчицька та ін. Її* П еревірт е себе 1. Р о зкаж іть про історію створення збірки «Казки для дітей і ро­ дини* братів Ґрімм. 2. Я к працю вали Якоб і Вільгельм у процесі укладання збірки? Я ким було їхнє ставлення до слова? 3. Розкрийте роль братів Ґрімм у збереженні усної народної твор­ чості. 4. Визначте основну дум ку прочитаної вами казки братів Ґрімм. 5. Я кі цінності утвердж ую ться в казц і, яку ви прочитали? 6. До якого різновиду казк и належ ить твір, що ви прочитали? Доведіть це прикладам и з тексту. 70 Роаділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 72. _ о * ЛІТЕРА ТУ РН А КА ЗКА У казці можна сказати про складне простими словами, про те, що важ ли­ во для всіх. Оскар Уайльд Як відомо, казки в доиисемний період пе­ редавали з уст в уста, від покоління до по­ коління. Хоча фольклорні твори ставали доверш еним и в результаті колекти вн ої творчості народу, але в кож ного твору був автор — той, хто першим придумав і розпо­ вів своїми словами про ту чи інш у подію. Потім до цієї розповіді люди додавали щось своє (тому їх можна назвати співавторами), і казка отримувала тривале ж иття в часі й просторі. Однак імена людей, я к і були творцями народної к азки (як і інш их на­ родних творів), уж е ніхто не знає й не пам ’ятає, тому ці твори називаю ть анонім­ н и м и . Протягом кількох століть різні види усної народної творчості (прислів’я, при­ казки , загадки, пісні, казки тощо) перепо­ відали одне одному. Коли в різних країнах пош ирилася писемність, той, хто знав гра­ моту, міг їх записати, але тільки власно­ руч, бо ще для цього не існувало ніяких спеціальних приладів. У XV ст. відбулася подія, важ лива для культурного ж иття всього світу: було винай­ дено друкарський верстат і з ’явилася м ож ­ ливість не переписувати, а друкувати кн и ж ­ ки. Слухач поступово перетворювався на читача. З ’являлося більш е людей, я к і хо­ тіли зафіксувати власні художні твори, по­ роджені їхньою фантазією і натхненням. Твір, що належ ить не багатьом, а одній людині, називаю ть а в т о р с ь к и м , а саму цю людину називають авт ором (т во р ц ем ) ху­ дожнього твору. В історії літератури відомі Пам’ятник Й. іугенбергу, який у XV ст. винайшов спосіб книгодрукування. м. Машщ (Німеччина) Пам’ятник книгодрукарю І. Федорову. м. Львів ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА 71
 • 73. випадки, коли в деяки х творів було навіть два автори, вони є спів­ авт орами. Однак це буває рідко, адж е створення літературного твору є справою індивідуальною , творчою. Авторські твори ви­ никли дуже давно, тоді, коли ще не було можливості друкувати книж ки. У кожну добу й у кож ній країні автор мав своє уявлення про прекрасне, а також свої уявлення про призначення митця та його творчості у світі. Н ародні к азк и дали поштовх для ф антазії багатьом м итцям , я к і створювали власні художні твори за фольклорними зразкам и. Так народилася л іт е р а т у р н а к а з к а . Її творці (письменники) спиралися на досвід усної народної творчості: зверталися до по­ ш ирених у різних народів казкови х подій і образів, використо­ вували традиційну казкову будову (зачин, основну частину, к ін ­ цівку), а також усталені звороти, повтори, оцінки, п ри слів’я та п р и казк и . Разом з тим літературна к а зк а багато отрим ала від свого творця — автора. Використовую чи готову схему подій (напри ­ клад, про м ачуху й пасербицю, про героя та його випробування, про боротьбу добра і зла та ін.), автор ускладню вав їх , додавав до звичних поворотів щось свос. Крім того, він більш е звертав увагу на характеристику персонаж ів, за допомогою спеціальних худож ніх засобів робив їх більш виразним и, складним и й об’єм ­ ним и за їхнім и психологічними якостям и. У літературній казц і п ерсон аж і від різн яю ться один від одного не т іл ь к и зо в н іш н і­ м и описами, своїм внутріш нім світом, а й мовою, щ о х ар ак те­ ризує їх я к цілком конкретних людей з індивідуальним и риса­ м и. Автор може також вигадати нових персонаж ів за зразком казко ви х , дати їм імена, увести їх в особливий створений ним худож ній світ, прям о висловити свою оцінку подій і героїв. О скільки кож ен автор е представником свого народу або на­ ц ії, то через творця в літературну к азк у входили риси націо­ нальної самобутності тієї чи інш ої культури. Через автора в казці поєднувалося національне й загальнолю дське, тобто ті цінності, що є важ ливим и для всіх людей світу. Я кщ о в народ­ них к азк ах не було розлогих описів природи, то в авторській казц і ці описи вж е з ’яви ли ся, вони відіграю ть у кож ном у ви ­ падку різну роль (посилюють характери стику персонаж ів, готу­ ють до сп ри й н яття певних подій, створюють емоційний фон оповіді тощо). Крім описів, у літературній к азц і значно посиле­ но інш і зображ альні особливості твору: місце подій і самі події, зовнішність персонажів, предмети вж итку змальовані детальніш е, 72 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ ( ВІТУ
 • 74. конкретніш е та яскравіш е, аніж у народних казках . Отже, на відміну від народної літературна к а зк а втілює не колективне, а індивідуальне, авторське світосприйняття й розуміння ж и ття, щ о можуть збігатися з ф ольклорними цінностями, але кож ний автор прагне висловити й власні думки, уявлення про світ, ідеали. Народна казка існує тільки в одній формі — прозовій: розпо­ відь від третьої особи про події, я к і неначе самі по собі розгорта­ ю ться, без участі автора. А літературна казка має різні форми викладу. Автор може вести розмову про події не тільки як спосте­ рігач подій зовні, але і як їх безпосередній учасник. Автор твору може навіть придумати образ вигаданого розповідача, «сховатися » за ним або ♦доручити* йому висловити власні думки й оцінки. Н ерідко в літературних к азках використовується форма оповіді від імені «я», що не було притаманне народним казковим творам. Л ітературні казки можуть бути написані не лиш е прозою, а й вір­ ш ами, існувати в драматичній формі, призначеній для втілення в театрі, кіно тощо. Коли ж виникла літературна казка як ж анр і я к і письменники стали видатними казкарям и ? Ф ормування літературної казки розпочалося у Ф ранції в XVII ст. У 1679 р. французький письмен­ ник Ш арль Перро видав збірку літературних казок (написаних вірш ами і прозою) « К азки м атінки моєї Гуски, або Історії й к а з­ ки минулих часів із повчаннями», призначену не тільки для дітей, а й для дорослих. Письменник вплинув на багатьох інш их казкарів, зокрема Жан де Лафонтен написав «Казки і оповідання у вірш ах». На підставі стародавніх казок про тварин Й . В. Ґет е написав літературну казку «Райнеке-лис» (1793). Особливий інтерес до народної творчості й до створення л іте­ ратурних казок виникає в Європі у X V III-X IX ст. Це був час, коли європейські народи боролися за незалеж ність, обстоювали рідну культуру й мову, тому збирання й обробка фольклору, а та­ кож наслідування фольклорних творів було надзвичайно важ л и ­ вою справою для розвитку націй і національностей. Дехто вважає, що «Казки для дітей і родини» (1 812-1815) братів Я. і В. Ґрімм є літературними казкам и , але вони тільки збирали й друкували народні тексти. Багато російських народних казок обробив і ви­ дав поет Василь Ж уковський («К азка про Івана-царевича, Олену Прекрасну та сірого вовка» та ін.), він також переказав віршами та прозою деякі казки братів Я. і В. Ґрімм і Ш. Перро, що відто­ ді стали відомими в Росії. ЛІТЕРАТУРНА КАНКА
 • 75. У XIX ст. літературні казки створювали та­ кі письменники, як Ганс Крістіан Андерсен, Ернст Теодор Амадей Гофман, Вільгельм Гауф, Олександр Пуш кін, Петро Єршов, Всеволод Гар­ шин, Василь Одоєвський, Сергій А ксаков, Кар­ ло Коллоді, Оскар Уайльд та in. Видатними казкарями XX ст. вважають Джозе­ фа Рёдьярда Кіплінга, Алана Олександра Мідна, Астрід Ліндґрен, шведська письменниця, Джанні Родарі, Сельму Лагерлеф, Астрід Анну г лауреат міжнародної Емілію Л індґрен. Літературної премії Побутує думка, що літературні казки призна­ імені Андерсена (1958) чені тільки для дитячого читання, але насправді це не завжди так. Багато письменників створю­ вали свої казки як для дітей, так і для дорослих, намагаючись пояснити важливі для людей істи­ ни в доступній формі. Якщ о народна казка має тільки три основні види — казка про тварин, чарівна й соціальнопобутова казки, то в літературній казц і різно­ видів набагато більш е, що зумовлено різницею в підходах авторів до завдань казкових творів. На початку XXI ст. жанр казки активно розви­ Сельма Лагерлеф, шведська письменниця, вається, впливає на інші види літератури й мисте­ цтва (наприклад, кіно, мультиплікація, драматур­ лауреат Нобелівської премії з літератури . гія та ін.), збагачує їх. (1909) IS (а 0 Авт ор — творець художнього твору (літературного, музичного, живопису тощо). Авторський — той, що належить авторові (твір, позиція, думка, образ, ідеал тощо). Л іт ерат урна казка — авторський твір, який наслідує події, образи, будову, засоби виразності народної казки , але разом з тим утілю с авторські думки, уявлення про світ, ідеали. Прокоментуйте зміст таблиці, доведіть її положення прикладами з тих казок, які ви знаєте. Казка фольклорна Казка літературна К олективний автор Проста система подій 74 Ін ди відуальни й автор (письм енник) У складнена систем а подій Розділ І. КЛИКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 76. Продовження табл. Казка фольклорна В ід су тн ість описів р о зл о ги х Казка літературна Розлогі описи природи, м ісц я подій, зовніш ності персонаж ів Події розгортаю ться неначе самі по собі, без у тр у ч ан н я автора Автор скеровує події, присутність авто­ ра ви яв л я єть ся постійно (в оцінках, зверненнях до читача, висновках тощо) П ерсонаж і зображ ені в загал ьн и х ри сах П ерсонаж і ускладн ен і, вони зображ е­ ні в ін ди відуальн и х ри сах, автор зв ер ­ тає увагу на їх н ій вн утріш н ій світ, п очуття, зм ін и х ар актер у П розова форма М оже існувати в прозі, у вірш ах, у дра­ матичній формі (призначеній для теат­ ру, кіно тощо) в» Письменниця XIX ст. Марко Вовчок започаткувала жанр літературної казки в У країні. Вона створила такі дитячі казки , я к «Дев’ять братів і десята сестриця Галя», «Вед­ мідь» та ін. Панас М ирний написав «Казку про Правду та Кривду», Степан Руданський — «Цар-Соловей», «Вовк, Со­ бака і Кіт» та ін. Велике значення для становлення л іте­ ратурної казк и в У країні мала діяльність Івана Ф ранка. У XX ст. серед видатних українських авторів — Оксана Іваненко, Н аталя Забіла, М ихайло Стельмах, Всеволод Нестайко. Розвиток ж анру літературної казки в У країні та світі не припиняється й нині. П еревірт е себе 1. Я кі особливості народної казки успадкувала літературна казка? Я кі нові риси набула? 2. Назвіть видатних нисьменників-казкарів. За допомогою Інтернету, довідкової літератури встановіть, з яки х вони країн. П окаж іть на мапі ці країни. Назвіть письменників, казки яких ви читали. 3. Я к ви зрозуміли поняття автор? 4. Кого із сучасних казкарів (зарубіжних і українських) ви знаєте? Я кі їхні твори читали? Р озкаж іть про них. Т ворче за вд а н н я Створіть обкладинку до своєї улюбленої літературної казки. Усно презентуйте свою обкладинку в класі. ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА 75
 • 77. ОРИГІНАЛ І ПЕРЕКЛАД Скільки знаєш мов — стільки перед гобою відкрито світів. М икола Лукаиі Літературний твір створюється тією мовою, якою володіє автор. Автор пише мовою, що використовується в країні, де він живе. Проте це не обов’язково. Автор може писати художні твори будьякою мовою, це його право. Бували випадки, коли письменники жили в чужих для них країнах, але писали тією мовою, яка бу­ ла рідною для них, або навіть кількома мовами. Ж ивучи деякий час у Петербурзі, Тарас Ш евченко творив українською , утвер­ джуючи її самобутність і право на існування, але окремі його твори написані російською мовою. Микола Гоголь писав росій­ ською мовою, якій він надав виразного українського колориту й нового спрямування, спираючись на здобутки народної творчості. Отже, мова, якою створений твір, — це мова о р и гін а лу. Однак література кожного народу є не тільки його власним здо­ бутком. Кращі твори національних літератур стають загальним над­ банням і входять до скарбниці світової культури. Твори музичного мистецтва, живопису, скульптури зрозумілі всім людям, якою б мовою вони не говорили, а твори літератури потребують перекладу. Ми прагнемо до того, щоб оволодіти хоча б однією-двома іно­ земними мовами, вільно спілкуватися й читати художні твори мовою оригіналу. А от в Європі діти й дорослі, знаючи рідну мову, володіють ще двома-трьома мовами. В Америіц, Індії, Китаї, Японії люди вивчають іноземні мови з метою кращого розуміння один одного, вільного пересування світом, прилучення до світових куль­ турних здобутків. Однак людина не може знати всі мови світу, яких існує дуже багато (понад 7500). Тому для того щоб художній твір потрапив до читачів інших країн, де люди не володіють якоюсь мовою, потрібно перекласти його тією мовою, що гам побутус. Коли ми перекладаємо з іноземної мови нехудожній текст, нам достатньо відтворити рідною мовою точний зміст усіх його складни­ ків (точний переклад)%інколи достатньо передати своїми словами загальний зміст висловлювання (вільний переклад). Проте перекласти літературний твір дуже непросто, адже такий переклад повинен не лише відтворити зміст, а й бути художнім. П ереклад ач твору теж є автором, а точніше — автором худож­ нього п е р е к л а д у . Кожна мова має свою специфіку, інколи неможливо підібрати точний відповідник того чи іншого слова, 76 .А І Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 78. тому перед перекладачем завж ди стоїть проблема вибору засобів адекватного перекладу. Перекладач повинен майстерно володі­ ти не тільки мовою оригіналу, а й мовою, якою він здійснює пе­ реклад, знати умови виникнення твору, традиції та звичаї краї­ ни, особливості культури, до якої належ ить твір. Один і той самий твір може мати декілька перекладів, бо худож­ ні твори сприймаю ться індивідуально, перекладачі підходять по-різному і до вибору мовних засобів. П ереклади цікаво порів­ нювати з текстом оригіналу й м іж собою. Н айповніш е уявлення про художній твір дає тільки оригінал, але майстерні переклади також дають змогу наблизитися до глибин оригіналу. Оригінал (художнього твору) (латин, первісний) — текст, ство­ рений тією мовою, якою володіє і я к у обрав автор. Перекладач — людина, яка здійснює переклад тексту з однієї мо­ ви іншою. П ер е к ла д — передача змісту усного висловлювання чи писем­ ного тексту засобами інш ої мови. Переклад (художній) — різновид літературної творчості, унаслі­ док яко ї твір, існуючи в одній мові, «оживає» в інш ій, не втрача­ ючи змістових і худож ніх особливостей. Великий внесок у справу культурного обміну між народами * — зробили такі українські митці, як І. Франко, Леся У країн­ ка, О. Олесь, М. Зеров, М. Рильський, М. Баж ан, Г. Кочур, М. Л у­ каш, Борис Тен та ін. Коли розширюються зв ’язки м іж держ ава­ ми, значення художнього перекладу зростає. На ниві перекладу творів зарубіжних авторів плідно працюють Л. Герасимчук, О. Мокровольський, П. Перебийніс, Л. Череватенко, Г. Кирпа та ін. Ж П еревірт е себе 1. Щ о таке оригіналі 2. У чому полягає специф іка художнього перекладу? Я кі особли­ вості твору він має відтворити? 3. Я ких українських перекладачів ви знаєте? 4. Розкрийте роль художнього перекладу для розвитку суспільства й культурного обміну між різними народами. Т ворче завда нн я Розкаж іть про кн и ж ку зарубіжного автора, яку ви читали останнім часом. Хто здійснив переклад цього художнього твору? ОРИГІНАЛ І ПЕРЕКЛАД 77
 • 79. ОЛЕКСАНДР ПУШКІН 1 7 9 9 -1 8 3 7 Пуш кін свій не тільки для всіх народів, але й для всіх епох... П уш кін був лю ди­ ною в самому високому сенсі цього слова, і його поезія — це насамперед людяність. Максим Рильський Сторінки життя і творчості Ім ’я Олександра Сергійовича П уш кіна відоме не тільки в Росії, а й за її м еж ам и. Сучасники вва­ ж али його грандіозним явищем для всієї російської культури. М икола Гоголь назвав Олександра Пуш­ кіна «великим національним поетом», у якому «ро­ сійська природа, російська душа, російська мова, ро­ сійський характер знайш ли відображення в усій своїй чистоті й кр асі о. У різні періоди ж и ття його твори сприйм аю ться неоднаково: дорослішаємо ми — стають складніш ими й пуш кінські твори. Д ля дітей усіх країн світу знайомство з О. П уш кіним розпочинається з його літератур­ них казок, як і зачаровують і надихають на нрекрасне. Олександр П уш кін народився 6 червня 1799 р. в м. М оскві. Батько майбутнього поета, Сергій Львович, цікавився літературою і театром, з ним ю ний Олександр не раз відвідував драм атичні вистави. Мати поета, Н адія Йосипівна, досконало володіла ф ран­ цузькою , англійською та німецькою мовами. У сім ’ї було троє ді­ тей: крім О лександра, сестра Ольга й молодш ий брат Л ев. Сім’я П уш кіних мала чудову бібліотеку, у я к ій діти проводили багато часу. Л ітератори М оскви нерідко відвідували гостинну й освіче­ ну родину. У вітальні П уш кіних уголос читали худож ні твори, улаш товували домаш ні сп ектакл і, виконували м узичні номери. Дядько О. П уш кіна, Василь Львович, писав вірш і, він першим помітив у Олександра поетичний дар, яки й розвинувся дуже рано. На виховання й становлення юного П уш кіна вплинули два ос­ новні чинн ики , насамперед ф ран цузька культура. У той час дво­ р я н и 1 говорили й писали французькою мовою, яка стала мовою ос­ віти й культури. Тому в сімействі Пушкіних дітей учили досконало 1 Дворянин — представник вищого класу в царській Росії. 78 Ноіділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 80. володіти ф ранцузькою , я к а відкривала двері для майбутньої к а ­ р’єри. Освічені гувернери (домашні вчителі) дали хлопцеві пре­ красне зн ання ф ран цузької мови. Він так добре вивчив у д и ти н ­ стві ф ранцузьку, знання якої поглибив пізніш е в Л іцеї, що його ліцейські товариш і навіть дали йому прізвисько «Ф ранцуз». Крім ф ранцузької, О лександра навчали німецької, англійської, латин ­ ської мов, а також танцю вати, їздити верхи, грати на м узичних інструментах. За спогадами сестри поета, уж е зм алку він виявив великі здіб­ ності до вивчення іноземних мов, я к і відкрили йому світ європей­ ської літератури. У дитинстві хлопчик прочитав казки Ш. Перро і Ж . де Лафонтена, деякі твори Й. В. Ґете і навіть почав писати вірші — теж спочатку французькою! Б атьки всіляко заохочували сина до літературних спроб. На початку X IX ст. російська мова не була популярною в су­ спільстві, вона вваж алася простонародною. Однак О. П уш кін, незважаю чи на панування французької стихії, уж е в дитинстві виявив великий інтерес до рідної культури. Його бабуся, М арія О лексіївна, прилучила хлопчика до народного ж и ття, усної по­ етичної творчості, світу природи й російської мови. В Олександра був слуга М икита Козлов, яки й був прекрасним розповідачем. Від нього хлопець почув чимало народних переказів і пісень. Була ще одна людина, важлива для становлення О. П уш ­ кіна я к поета, — це нян я Орина Родіонівна Яковлева. Вона зн а­ ла безліч казок, прислів’їв, при казок, пісень, загадок і вміла чу­ дово їх розповідати. Н яня чутливо иереживала всі події в житті свого вихованця, раділа його першим крокам у літературі, плакала, коли О. П у ш к ін а за його см іли ве й вільн е слово ви сл ал и до с. М ихайлівського (родинного м аєтку П уш кіних неподалік від м. Пскова), подалі від столиці. Разом з нею Олександр слухав зи­ мові зам етіл і, осінні дощ і, а ще — її казки... Перебуваючи в М ихайлівському, він писав братові в 1824 p.: «...ввечері слухаю казки — і тим самим ліквідовую прогалини свого поганого вихо­ вання. Щ о за радість ці казки! К ож на є поемою!» У сімейства П уш кіних було ще одне родове гніздо — Болдіно (неподалік від м. Н иж нього Новгорода). Тут, восени 1833 p., він написав « К а зк у про р и б а л к у т а р и б к у » і «К а зку про м е р т в у ц а р ів н у і с ім о х б о га т и р ів » у а 1834 р. — «К а зку про золот ого п івн и к а » . В основу літературних казок О. П уш кіна покладено не тільки російські народні к азк и , а й західноєвропейський фольклор. О Л Е К С А Н Д Р ІІѴ ІІІЫ Н
 • 81. Будинок няні Орини Родіонівни. с. М ихайлівське Читаючи твори поета, ми можемо впізнати чимало казкових по­ дій і образів, я к і прийш ли з різних куточків Європи. Він зумів їх творчо переосмислити й надати їм суто російського колориту. Захоплення О. П уш кіна фольклором вплинуло не тільки на створення літературних казок, а й на інші твори митця, наприклад, на поему «Руслан і Л ю д м и л а » (1820), у як ій діють казкові герої, відбуваються чарівні події, до неї поет навіть спеціально дописав казковий зачин — вступ. Митець відіграв важ ливу роль у становленні російської літера­ турної мови. З часів О. П уш кіна Росія стала говорити й писати по-іншому, уж е не було такої розбіжності м іж народною й к н и ж ­ ною мовами. Казки О. Пуш кіна — це органічне поєднання краси й мудрості фольклору з величезним талантом поета. Я к і в усній народній творчості, у його казках панує атмосфера чарівності (золота рибка розмовляє з рибалкою і виконує його баж ання, мертва царівна воскресає). Тут діють хоробрі й благородні герої, я к і долають зло і допомагають тим, хто на це заслуговує. Природа сприяє таким героям , вона вступає з ними в розмову, спрямовує їхній ш лях. У казкови х творах поета триває боротьба добра і зла, темряви і світла. За законами усної народної творчості добро і світло завж ди перемагаю ть. Геній П уш кіна додав до традицій ф ольклору де­ щ о неповторне — те, щ о й досі ми розгадуємо... І кож ний зн ай ­ де в к азках м итця щось своє, близьке своєму серцю... В елику увагу до творчості О. П уш кіна виявляв Т. Ш ев­ ченко, яки й високо поціновував художню майстерність російського поета, захоплю вався його вмінням володіти словом, розкривати внутріш ній світ лю дини. Українською мовою О. П уш кіна почали перекладати ще за його ж и ття. Твори російського митця перекладали Л евко Боровиков8 0 Роааіл І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 82. ський, М ихайло Старицький, Іван Ф ранко, М икола Воро­ ний, М икола Зеров, Максим Рильський, М икола Баж ан, М икола Терещенко, Н аталя Забіла та ін. ВСТУП ДО ІІОЕМИ «РУСЛАН І ЛЮ ДМИЛА» Історія створення Олександр Пушкін розпочав поему ♦Руслан і Людмила» 1817 p., коли навчався ще в Ліцеї, а завершив 1820 р. в Петербурзі. Того ж року поема з ’яви лася в російських ж у р н ал ах , одразу зробивш и ім ’я автора знаменитим. Він послав твір видатному письменнику того часу — Василю Жуковському, якого вважав своїм учителем. Після виходу поеми В. Ж уковський щиро зрадів успіхам юного по­ ета й подарував йому свій портрет із написом: «Переможцю-учневі від переможеного вчителя». До другого видання поеми (ви­ йшло друком 1828 р.) митець спеціально наиисав вступ, навіяний розповідями няні, Орини Родіонівни, у Михайлівському. Край луком ор’я 1 дуб зелений, І золотий ланцю г на нім: Щ одня, щоночі кіт учений На ланцю гу круж ляє тім; Іде праворуч — спів заводить, Ліворуч — казку повіда. Дива там: лісовик2 там бродить, В гіллі русалка3 спить бліда; На невідомих там доріж ках Сліди нечуваних страхіть; Там хатка на куриних ніж ках Без вікон, без дверей стоїть; У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот учёный Всё ходит по цепи кругом; Идёт направо — песнь заводит Налево — сказку говорит. Там чудеса: там леш ий бродит Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых дорож ках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей; 1 Лукомбр'е (рос. лукоморье) — морська затока; вигин морського (обо річково­ го) берега. 2 Лісовик (рос. леший) — образ в усній народній творчості, постас в подобі ду­ же старого кошлатого діда; уособлює небезпеку, що підстсрігас людину в лісі; збиває людей з дороги, усіляко шкодить Тм. 3 Русалка — образ в усній народній творчості, богиня водоймища; у давніх на­ родних переказах утілено уявлення про тс, що молоді вродливі дівчата живуть на са­ мому дні річок, мають довге волосся й риб’ячий хвіст, заворожують і кличуть лю­ дей у йоду, де нони можуть загинути. ОЛЕКСАНДР ПУШКІН
 • 83. О. Куркін. Ілюстрація до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила*. 1970 р. В прим арах там ліси й долини; Там на світанні хви л я лине На берег дикий пісковий, І три дцять ви тязів чудових Із хвиль виходять смарагдових, Та ще й дозорець їх морський; Там королевич мимоходом П олонить грізного царя; Там серед хмар перед народом Ч ерез ліси, через моря Ч аклун несе богатиря; В темниці там царівна тужить, А бурий вовк їй вірно служить; З Ягою ступа там бреде, Вперед сама собою йде; Там цар Кащ ей над злотом чахн е1; Там руський д у х ... там Руссю пахне! І я там був, і мед я пив; К рай моря бачив дуб зелений; Під ним сидів, і кіт учений Своїх казок мене учив. Одну згадав я: добрі люди, Н ехай для вас ця к азк а буде... (Переклад Миколи Терещенка) 1 Чахнути — утрачати силу, здоров’я. 82 Розділ 1. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ Там лес и дол видений полны; Там о заре прихлы нут волны Н а брег песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод вы ходят ясны х, И с ними дяд ька их морской; Там королевич мимоходом П леняет грозного царя; Там в облаках перед народом Ч ерез леса, через моря Колдун несёт богаты ря; В темнице там царевна туж ит, А бурый волк ей верно служит; Там ступа с Бабою Ягой Идёт, бредёт сама собой; Там царь К ащ ей над златом чахнет; Там русской д у х ... там Русью пахнет! И там я был, и мёд я пил; У моря видел дуб зелёный; Под ним сидел, и кот учёный Свои мне ск азк и говорил. Одну я помню: ск азк у эту Поведаю теперь я свету...
 • 84. Ю. Валкович. Ілюстрація до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила*. Друга половина X X ст. К ом ент арі Хто такий к іт учении і чому саме цей образ подано на початку вступу до поеми ♦Руслан і Лю дмила»? Кіт е традиційним образом у казкових творах різних країн. У давнину люди вважали, що кіт є добрим духом дому й охоронцем дітей. Крім того, оскільки кіт наділений влас­ тивістю бачити не тільки вдень, а й уночі, йому приписували здатність відати те, чого не знали люди. Тобто це був кіт-віщун, іншими словами, — «кіт учений*, «ученість* якого вимірювалася не знаннями, а мудрістю. У народних переказах кіт також наділявся властивістю говорити — кіт-баюн (давньорус. баят и, тобто розповідати). Отже, кіт у пуш кінському творі втілює вічну мудрість людства, у тому числі давнього фольклору (він співає пісні, розповідає казки). У вступі цей образ ство­ рює атмосферу домашності й водночас казковості, таємничості. Д уб зелений — це втілення вічності ж иття, його постійного коловоро­ ту, оновлення, цілісності. Дуб був свящ енним деревом у різних народів, у тому числі слов’янських. Обожнення дуба в глибоку давнину пов’язано з його довговічністю, надзвичайною міцністю деревини, з якої люди ро­ били житло та інш і речі. Дуб також утілює єдність людини та природи. Робота з текстом 1. Назвіть казкових персонажів, яких поет згадує у вступі до поеми «Руслан і Лю дмила*. 2. Н азвіть чарівні предмети, я к і згадуються у творі, пригадайте, у яки х народних казках вони використовуються, визначте влас­ тивості цих предметів. 3. Чи можливе в будь-якому фольклорному творі поєднання героїв і чарівних предметів із різних казок? Чому це стало можливим у творі 0 . П уш кіна? 4. Як ви зрозуміли вирази руський д у х. Руссю п а х н е ? Розкрийте їх значення у творі. ОЛЕКСАНДР ПУШКІН 83
 • 85. П орівняйте російський оригінал та український переклад твору й дайте відповіді на запитання. 1. Чи всі персонаж і, що є в оригіналі, присутні в перекладі М. Те* рещ енка? 2. Ч и вдалося перекладачеві зберегти їхні описи й оцінки? Дове­ діть це. 3. Відзначте м ісця, де е розбіжності оригіналу й перекладу. Я к ви думаєте, чому не всі складн ики оригіналу мож на абсолютно точно перекласти іншою мовою? К раса слова ^ О лександр П уш кін у вірш і двічі використовує слово «золото» в з н а ­ ченні кош товного м еталу, цінності. У перш ому випадку — це золотий ланцю г на дубі, по ньому ходить к іт учений, розповідаю чи свої к азк и й співаю чи пісні. В інш ом у місці ми читаєм о про золото ц аря К ащ ея, над як и м той чахне. У явіть собі золотий лан ц ю г на зеленому дубі, кота біля нього... А втор створив д л я чи тача чудову кар ти н у , а золотий колір тільки увиразню є цю красу, відкриту для всіх. А тепер спробуйте уявити К ащ ея та його золото. Автор вж е не п ідказує нам подробиць, акц ен тує увагу тіл ьк и на одному слові — ч а х н е , щ о означає загибель К ащ ея. Порівняйте ілюстрації Ю. Валковича та О. Куркіна до вірша О. Пуш­ к ін а. Знайдіть спільне й відмінне в них. Я к худож ники підкрес­ л и ли , що вони ілюструють саме літературну, а не народну казку? К А ЗКА ПРО РИ БА Л К У ТА РИ БКУ Історія створення Н. Ращектаєо. Ілюстрація до «Казки про рибалку та рибку». 1957 р. 84 Олександр П уш кін написав «Казку про рибалку та рибку» в Болдіно 1833 р. на під­ ставі розповідей Орини Родіонівни, я к і ре­ тельно записував. У російському фольклорі широко побутує казка «Жадібна баба». Од­ нак разом з тим поштовхом для написання «Казки про рибалку та рибку» стало також знайомство поета зі збіркою «Казки для дітей і родини» братів Я. і В. Ґрім м , де було вміщено казку «Про рибалку та його дружину» ( нім. «Vom Fischer und seiner Frau»). У нім ецькій казц і з ’являється риба-камбала, я к а насправді є зачарованою Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 86. королівною. Вона виконує всі баж ання, як і передає бідний ри­ балка від своєї дружини (нова хата, кам ’яний палац, ж інка стає королевою, потім імператрицею і Рим ським Папою — це найви­ ща посада в католицькій церкві). Проте останнє баж ання (ж інка захотіла стати Богом) риба-камбала не виконала й повернула рибалку та його дружину до їхнього первісного стану, коли вони були бідними. Отже, історія про надмірну жадібність є поширеною темою народних казок різних народів світу. & Робота з т екст ом 1. С кільки разів ходив старий рибалка до моря? 2. С кільки баж ань виконала золота рибка? 3. Я к ви думаєте, з яким и відчуттями звертався старий до рибки (сором, провина, повага, переляк та ін.)? 4. Чому старий нічого не попросив для себе в золотої рибки? 5. Кому ви співчували, читаючи казку? Чому? У який момент казки це відчуття було найсильніш им? 6. Про які риси характеру людей ідеться в казці? 7. Кому співчуває автор твору й кого засудж ує? Як ви про це здо­ гадалися? Знайдіть відповідні цитати. 8. Як зміню ється образ старої баби? 9. Чому в кінці казки вона залиш илася з розколотими ночвами? А р 1. Порівняйте, як звертаються герої казки один до одного: старий до рибки, рибка до рибалки, стара баба до свого чоловіка. 2. Визначте подібність і відмінність «Казки про рибалку та рибку* з народною казкою. 3. Які бажання старої баби збігаються в збірці братів Я . і В. Ґрімм і в казці О. П уш кіна? А в чому вони відрізняю ться? Краса слова / Знайдіть і виразно прочитайте описи моря в «Казці про рибалку та рибку». Зверніть увагу на постійні зміни кольору та стану моря від си­ нього й спокійного до чорного й буремного. Як ви думаєте, чому зміню ­ ється море? ІЦо підкреслю ють ці зміни? я * Т ворче завд а н н я Поясніть зміст прислів’я Пе у своі сани не сідай. П оміркуйте, к о ­ го з героїв казки воно стосується. Доберіть інш і прислів’я до вчинків персонажів і подій казки. О Л Е К С А Н Д Р П У Ш К ІН
 • 87. К А ЗК А ІІРО МЕРТВУ ЦА РІВН У І СІМОХ БОГАТИРІВ Історія створення «Казка про мертву царівну і сімох богати­ рів» написана О. П уш кіним у Болдіно 1833 р. В її основу було покладено розповідь Орини Родіонівни. Ось що записав поет, коли слухав казки няні: «Царівна заблукала в лісі. Знахо­ дить иустий дім — прибирає й о т . 12 братів приїздять: “Ах, каж уть, тут хтось був: якщ о чоловік, будь нам батьком або братом; якщо ж інка, будь нам матір’ю або сестрою...” Ці брати ворогують із 12 іншими богатирями, їдучи, вони наставляють царівну... М ачуха приходить у ліс, переодягнувшись жебрач­ кою, але собаки її не пускають. Вона все-таки зустрічається з царівною і дарує їй сорочку. Дівчина одягає її й помирає. Б рати ховають її в гробниці, золоті ланцю ги натягнуто по­ О. Куркін. м іж двома соснами. Царевич закохався в Ілюстрація царівну, рятує її від смерті...» до «Казки про мертву Крім розповідей няні, О. П уш кін знав про царівну і сімох богатирів ► виклад цієї казк и в збірці братів Я. і В. О. Пушкіна. 1970 і роки Ґрім м під назвою «Білосніж ка» . К о м ен т а р і У російських народних казках ім ’я Єлисей було дуж е пош иреним, за ним закріпилося традиційне значення — привабливий, ш ляхетний, м уж ній. У російському ф ольклорі його наділяли надзвичайною силою й н авіть ч ар ам и , я к і допом агали йому здобувати перем огу. У к а зц і О. П уш кіна Єлисей також має не тільки велику ф ізичну силу, а й н а ­ ділений чарівним и властивостям и (може розмовляти із самою приро­ дою — сонцем, м ісяцем , вітром). Це образ л и ц ар я, я к и й є провідним героем в європейській усній народній творчості (захисник і рятівник). V * Робота з т екст ом 1. П оділіть к азк у на окремі частини, назвіть їх. 2. В изначте традиційний казковий зачин і кін ц івку у творі. 3. Н азвіть персонаж ів к азк и . Хто з них належ ить до добрих сил, а хто — до злих? 4. Знайдіть у творі антитези. 5. За я к і моральні якості сім богатирів полюбили царівну? 86 Розліл І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 88. 6. До як и х природних сил звертався королевич Єлисей? Я кими словами? Я к звернення героя до природи характеризує його? 7. Знайдіть у творі повтори (окремі слова, звороти, звернення). 8. Від чого загинула зла мачуха? 9. Які прислів’я і приказки трапляються в казці? Розкрийте їх зміст. 10. Я кі ідеали утверджую ться в казці? 11. Знайдіть у творі місця, де відкрито виявляється позиція автора. 12. Я к автор ставиться до своїх героїв? 1. Порівняйте зовніш ність цариці й царівни, а також їхні моральні риси, я к і підкреслю є автор. Зачитайте відповідні цитати. 2. Якщ о ви читали казку «Білосніжна* зі збірки братів Я. і В. Ґрімм, то порівняйте зміст цієї казки і «Казки про мертву царівну і сімох богатирів* О. П уш кіна. Заповніть таблицю. «Білосніжна* братів Я. і В. Ґрімм «Казка про мертву царівну і сімох богатирів* 0 . Пушкіна 1. Сім гномів 1. Сім богатирів 2. М ачуха тричі нам агалася вбити пасербицю 2. 3. К оролевич випадково зн ах о д и ть Б іл о сн іж н у 3. 4. М ачуху п о кар ал и 4. Краса слова Олександр П уш кін був великим майстром зображ ення внутріш нього стану лю дини. Глибокі й тонкі спостереження за змінами, що відбувалися в характерах його героїв, відрізняє літературні казки письменника від народних, де персонажі змальовано не так розлого. Зверніть увагу на те, я к на початку «Казки про мертву царівну і сімох богатирів* зображено царицю . При деяки х її не дуж е привабливих рисах автор усе ж таки відзна­ чає її розум і красу. Але згодом негативні оцінки поглиблю ються. Коли цариця чує від люстерка, що царівна кращ а за неї, вона різко змінюється. Розкрити ці зміни авторові допо­ магають дієслова й прикметники. Отже, знай­ діть ці слова (словосполучення, речення), які відображають різні внутрішні стани цариці. О. Кур кін. Ілюстрація до «Казки про мертву царівну і сімох богатирів* О. Пушкіна. 1970-і роки ОЛЕКСАНДР ПУШ КІН 87
 • 89. • Назвіть почуття, які переживає цариця. У який момент в авторській характеристиці цариці з ’являється слово зліст ь (рос. злость)? • А тепер знайдіть авторські характеристики почуттів і переживань інш их героїв: царя, який турбується за свою дочку; богатирів, які сумують за померлою царівною; королевича Єлисея, котрий шукас наречену; самого автора, який співпереживає разом зі своїми пер­ сонажами. • J t РозДивіться ілюстрації О. Куркіна до «Казки про мертву царівну і сі• * мох богатирів». Р озкаж іть про ті епізоди, які зображені на них ( 3 - 4 реченн я). П еревірт е себе 1. Що нового ви дізналися про О. П уш кіна? 2. Н азвіть м ісця, пов’язані з ж иттям і творчістю поета. 3. Розкрийте роль сімейного виховання, іноземних мов і рідної мови в розвитку особистості м итця. 4. Я кий різновид народних казок використовував О. Пушкін у своїй творчості? Доведіть свою думку. 5. Визначте в пуш кінському творі, який ви прочитали, специфічні ознаки народної та літературної казки. 6. Як поет досягає створення національного колориту у своїх казках? ГАНС КРІСТІАН АНДЕРСЕН 18 0 5 -1 8 7 5 • 4 В квітучій Данії, де народився я, Бере мій світ своє начало. Там данською мені пісні співала, К азки ш ептала матінка моя... Ганс Крістіан Андерсен Сторінки життя і творчості На березі Нової Гавані в м. Копенгагені (Данія) стоїть невеличкий будиночок, де багато років ж ив і писав казки письменник Ганс Крістіан Андерсен. Коли ми згадуємо назву цієї країни, то одразу перед нами постають чарівний палац і казкові герої творів митця — Дюймовочка, Непохитний олов’яний солдатик, Русалонька, Принцеса на го­ рош ині, Кай, Герда, Гидке каченя й багато інш их. gg Р см д іл І. К А З К И Н А Р О Д І В С ВІТУ
 • 90. Вони вчать нас добру, любові, мужності й незламності духу.. Будиночок Андерсе­ на, на вікнах якого і тепер стоять троян­ ди, як у казці «Снігова королева», зго­ дом перетворився на його музей, куди прагнуть потрапити діти й дорослі з різ­ них країн. Тут можна повернутися в ди­ тинство й поринути в чарівну атмосферу казки . У Музеї Андерсена. Данія розташована на воді: з усіх боків м. Копенгаген (Данія) її оточує морс, а в містах чимало каналів і проток. Н авіть сама назва столиці Данії Копенгаген означає «Купецька гавань», оскільки місто здавна було осередком торгівлі й перехрестям водних ш ляхів. Якщо ви пригадаєте казки Андер­ сена, то багато подій у них пов’язано саме з водою: Русалонька живе в морі, Непохитний олов’яний солдатик потрапив до каналу, а Еліза з казки «Дикі лебеді» іде вздовж річки до того місця, де вона впадає у відкрите море, через яке її несуть на крилах бра­ ти-лебеді. Данія — це королівська держава з давніми традиціями. Данці пишаються прекрасними королівськими палацами, Королівським садом (де любили бувати члени королівської родини й гуляв Ан­ дерсен), а також Королівською бібліотекою, яка була заснована в XVII ст. і вваж ається найбільшою бібліотекою в Скандинавії. Королі й королеви, королівські діти, королівські палаци — усе це ми також знаходимо в казках Андерсена, видатного сина своєї країни. У Данії існує легенда, ніби Андерсен мав королівське походжен­ ня. Однак це красива казка, яку придумав для сина його батькоремісник. Ганс Крістіан Андерсен народився 2 квітня 1805 р. в маленькому містечку Оденсе на острові Фюн (територія Данії охоплює кілька ост­ ровів) у родині бідного чоботаря й пралі. Хоча батьки Ганса були постійно зайняті важкою працею, щоб забезпечити існуван­ ня сім’ї, вони оточили єдиного сина вели­ кою любов’ю й турботою. У нього завжди були цікаві іграш ки, які майстрував йо­ му батько. У вільний час він розповідав синові народні казки та читав твори різКоролівська бібліотека, них письменників. У своїй автобіографії м. Копенгаген (Данія) •м « ___ • • ГАНС к ріс тіл іі л н д ррс к н 89
 • 91. «Правдива історія мого ж и т т я » (1846) Андерсен писав: «Мій батько виконував усі мої баж ання. Я повністю займав його думки і серце, він ж ив мною. У вихідні він робив для мене збільш уване скло, улаш товував театр, виготовляв малюнки, як і можна було змінювати, а з них складати історії». Улюб­ леною грою Андерсена був ляльковий театр. Від своєї матері Ганс почув багато народ­ них переказів і пісень. Світ данського фольклору назавж ди ввійш ов у душ у м ай ­ бутнього митця. Він ріс великим мрійником і фантазером. Інтерес до іграш ок і вигаду I . К. Андерсен і діти. вання історій, пов’язаних із ними, письмен1ООО р. _ ник зберігав протягом усього ж и ття. У 1835 p., у переддень Різдва, вийш ла друком невеличка книж ­ ка Андерсена «К азки д ля дітей». Це стало доброю традицією — до кожного Різдва митець видавав нову кн иж ку, і данці сприй­ мали її як чудовий різдвяний подарунок для своїх родин. Усього Андерсен написав 158 казок, і тільки 12 із них створено на основі традиційних фольклорних творів. Отже, поняття літ ерат урна казка якнайкращ е відповідає сутності творчості цього видатного м итця, яки й сам вигадував казкові історії. 1837 р. була видана казка «Р усалонька», 1838 р. — « Н еп о хи т н и й о л о в 'я н и й солдат и к» 9 у 1840-х роках — «Гидке каченя», «Снігова королева», «Со­ ловей», «Д ю й м о в о ч к а », « Д ів ч и н к а із сір ­ н и к а м и » , « Д и к і лебеді» та ін. Так, до 1872 р. Андерсен видав 24 збірки казок. Щ е за ж иття письм енника його казкові твори почали перекладати англійською та інш ими мовами світу (нині його казк и пе­ рекладено 145 мовами). Співвітчизники Андерсена свято зберіга­ ють пам’ять про нього. У Копенгагені та в його рідному містечку Оденсе створено музеї письм енника. Щ ороку в день народж ення „ , митця данці збираються на всенародне свято Пам ятник письменникові . v на бульварі імені на честь великого казкаря, віншують його Г. К. Андерсена, установ- в промовах, віршах і піснях. З 1956 р. заснолений коштом громади. вано між народну Літературну премію імелг. Копенгаген (Д анія) ні Андерсена, якою нагороджую ть н ай кр а­ 90 Рсмділ І. КЛ ІКИ НАРОДНІ СВІТУ
 • 92. щих дитячих письменників, художників та ілюстраторів. В Оден­ се, Копенгагені, Нью-Йорку, Братиславі, Москві та інш их містах установлено и ам ’ятни ки письменникові. У казках Андерсена добро і любов перемагають, але інколи його твори залиш аю ть легкий смуток і роздуми. П ісля читання хочеться пом овчати, побути сам на сам зі своїми почуттям и, а потім знову повернутися до кн и ж ки . П исьменник спеціально нікого не повчає, нічого не проголошує, він просто веде нас по своїй казковій країні й спонукає думати й співпереж ивати. П ер екла д и і перекладачі Уперше казки Г. К. Андерсена прийшли до українського читача ще за ж иття письменника — 1873 р. в переказах Михайла Старицького. Відтоді твори данського казкар я перекладали й інш і видатні українські митці — Юрій Федькович, Павло Грабовський, Олена Пчілка та ін. Найбільше казок Г. К. Андерсена переклала з данської Оксана Іваненко. Нині перекладачі знову звертаються до скарбниці казок великого письменника. Нові барви рідного слова знайш ла для перекладу кількох творів Г. К. Андерсена су­ часна українська перекладачка Галина Кирпа. 1973 р. почесний диплом міжнародної Літературної премії імені Андерсена за поему «Барвінок і Весна» отримав укра­ їнський письменник Богдан Чалий. 1979 р. до «Почесного списку Андерсена» вписано ім ’я українського письменника Всеволода Нестайка та його книж ку «Тореадори із Васюківки». НЕПОХИТНИЙ ОЛОВ’ЯНИЙ СОЛДАТИК Історія створення Андерсен присвятив цю казку своєму батькові, якого також звали Ганс. Щоб урятувати сім ’ю від злиднів, бідний чоботар записався в солдати. Після воєнних походів повернувся додому хворим і невдовзі помер. Син захоплю вався батьком, його лю ­ бов’ю до родини, силою і мужністю. З дитячих років Андерсен зберіг пристрасть до колекціонування олов’яних солдатиків, що стали дуж е популярними у світі після виходу казки . На ство­ рення образу Непохитного солдатика вплинули й давні традиції Д анії, де королівська варта охороняє резиденцію короля та ко­ ролеви. ГАНС KPICTIAH АНДЕНСЕН 91
 • 93. Ж или колись двадцять п’ять олов’яних солдатиків — два­ дцять п ’ять рідних братів, бо народилися вони від однієї старої олов’яної лож ки. Руш ниці в руці, обличчя прямо, а мундири червоні із синім — дуже гарні! їх одержав хлопчик у день свого народження й одразу ж по­ чав розставляти на столі. Усі солдатики були подібні один до одного, лиш е двадцять п’ятий відрізнявся від своїх братів: у нього була тільки одна нога. Його виливали останнім, і олова на нього не вистачило. Ллє й на своїй одній нозі він стояв рівно й твердо, як решта на своїх двох. І саме він один з усіх якраз і відзначився своїми пригодами. На столі, де їх поставили, було багато інш их іграш ок, а най­ більше впадав у око чудовий палац із паперу. Крізь маленькі вікна можна було заглянути в середину залу. Перед палацом стояли ма­ ленькі дерева. Вони оточували маленьке дзеркальце, що було, ніби прозоре озеро. Там плавали лебеді й відбивалися в цьому озері. Усе виглядало дуже мило, але наймилішою за все була маленька дама, як а стояла на порозі відчинених дверей палацу. Вона теж була вирізана з паперу, спідничка її була з найтоншого батисту, а маленька вузька блакитна стьожка спускалася з плечей до пояса. Посередині стьожки сяяла позолочена троянда, гака завбільш ки, як усе личко дами. М аленька дама була балериною. Вона стояла на одній нозі, простягнувши руки вперед, а другу свою ногу підняла так високо, що олов’яний солдатик не міг її побачити і подумав, що в дами, як і в нього, тільки одна нога. «От дружина для мене, — подумав він. — Але вона така знатна, живе в палаці, а я маю лише коробку, та й у тій нас аж двадцять п’ять. Це ж не місце для неї! Усе-таки я повинен з нею познайо­ митися!» А. Ломасв. Ілюстрації до казки Г. К. Андерсена ♦Непохитний олов’яний солдатик*. 2012 р. 92 Р о з д і л І. К А З К И Н А Р О Д І В С В ІТ У
 • 94. І, розтягнувшись на всю довжину, він сховався за табакеркою, що стояла на столі. Звідти він міг спостерігати маленьку чарівну даму, що все стояла на одній нозі, не втрачаючи рівноваги. Коли настав вечір, решта олов’яних солдатиків прибула у свою коробку, а люди в домі піш ли спати. Ось тоді іграш ки почали гра­ тися в «гості», і в війну, і в бали. Олов’яні солдатики галасували у своїй коробці, бо їм теж хотілося взяти участь в іграх, але вони не могли зсунути криш ки. Горіховий шіигун перекидався, а гри­ фель витанцьовував на дошці. Почався такий галас, що прокину­ лася канарка й теж почала цвірінькати, та все віршами. Тільки двое не рушили з місця — цс були олов’яний солдатик і балерина. Вона трималася рівно на пальчиках, розкинувши обидві руки. Він був теж непохитний на своїй одній нозі, і його очі й на мить не відривалися від неї. Годинник пробив дванадцять — і раптом т-р-рах! — з табакерки зістрибнула криш ка. Але там був зовсім не тютюн, ні, а маленький чорний гном, — це був такий фокус. — Олов’яний солдатику! — иромовив гном. — Не дивись на те, що тебе не стосується! Але олов’яний солдатик удав, ніби нічого й не чує. — Ну, добре ж , почекай до ранку! — сказав гном. Коли настав ранок і повставали діти, олов’яного солдатика поставили коло вікна. І чи то гном зробив, чи протяг, але раптом відчинилося вікно, і солдатик полетів з третього поверху вниз головою. Це був жахливий політ! Він летів ногою вгору й уткнувся шоломом і багнетом м іж кам іння бруку. Служниця та маленький хлопчик одразу побігли вниз ш укати солдатика. Ш укали, ш укали й мало не наступили на нього, але все-таки не знайш ли. Якби солдатик закричав: «Я тут!» — вони б, напевне, його знайш ли, але він був у мундирі й уваж ав, що йому не личить галасувати. Раптом пішов дощ. Краплі падали все частіш е, і, нареш ті, почалася справж ня злива. Коли вона пройш ла, прибігли два вуличні хлопчики. Дивись! — закричав один. — Он леж ить олов’яни й солда­ ти к. Давай пустимо його плавати в човнику. Вони зробили з газети човника, посадили посередині солдати­ ка, і він поплив униз рівчаком. Обидва хлопчики бігли поряд і плескали в долоні. О, рятуйте! Я кі хвилі билися в рівчаку, і яка була течія! Паперовий кораблик коливався, нахилявся і круж ляв так швидко, що олов’яний солдатик аж тремтів, але він лиш ався ГАНС КРІСТІАН АНДЕРСЕН
 • 95. непохитним, н іякої зміни в обличчі, дивився прямо перед собою й тримав рушницю в руках. Раптом човник спинився під дов­ гим містком, — там було так темно, я к колись у коробці. «Ку­ ди ж я потраплю? — думав солдатик. — Це все гном винний! Ох, коли б ще тут, у човнику, сиділа м аленька дама, хай тоді було б і вдвічі темніш е!* Раптом з ’явився великий водяний пацюк, що жив під містком. — А паспорт у тебе є? — спитав він. — П окаж и паспорт! Але олов’яний солдатик мовчав і тільки міцніш е стискав рушницю. Човен понесло далі, а пацю к побіг за ним. Б рр-р... я к клацав він зубами і кидався трісками та соломою! — Тримайте його! Д ерж іть його! Він не заплатив мита! Він не показав паспорта! Але течія була щодалі все сильніша. Олов’яний солдатик помі­ тив, що міст закінчується, і побачив світлий день, але тут почув­ ся такий страш енний шум, який злякав би навіть найхоробрішу людину. Подумайте тільки! За містом рівчак упадав у великий канал. Це для солдатика було так страшно, як для нас кинутися у водоспад. Водоспад був так близько, що човна вже ніщо не могло зупинити, його рвонуло. Бідний олов’яний солдатик тримався непохитно, як міг, ніхто не сказав би, що він хоч оком кліпнув. Човен закрутився, наповнився водою по вінця і став тонути. Олов’яний солдатик стояв по шию у воді. Човен поринав усе глибше, більше й більше розлазився папір. От вода вже над головою солдатика. Він згадав у цю хвилину маленьку чарівну балерину, як у вже ніколи не побачить, і в вухах його дзвеніло: А. Ломаєв. Ілюстрації до казки Г. К. Андерсена «Непохитний олов’яний солдатик*. 2012 р. 94 Р о з д іл І. К А З К И Н А Р О Д І В С В ІТ У
 • 96. — Уперед, спокійно, воїне! Цо ж смерть перед тобою! І от папір розірвався надвоє, і олов’яний солдатик пішов на дно. Але в цю мить його проковтнула велика риба. Ох, я к темно було в риб’ячому животі! Там було ще темніше, ніж під містком у рівчаку, і до того ж дуж е тісно. Але олов’я ­ ний солдатик лиш ався непохитним і рівно леж ав з рушницею в руках. Риба металася на всі боки, виробляла ж ахливі стрибки. Н а­ решті, вона зовсім затихла. І раптом, ніби блискавка майнула. Стало світло, і хтось голосно закричав: — Олов’яний солдатик! Річ у тім, що рибу впіймали, понесли на базар, продали, звід­ ти вона потрапила на кухню, тут куховарка розрізала її великим ножем, схопила двома пальцям и солдатика за спину і понесла в кімнату. Усі хотіли побачити надзвичайного чоловічка, який зробив у риб’ячому животі таку мандрівку. Але олов’яний солдатик не заиишався. Його поставили на стіл. Ні, подумайте тільки, я к і чудеса трапляю ться на світі — оло­ в’яний солдатик опинився в тій самій кім наті, де був раніше; він бачив тих самих дітей, і ті самі іграш ки стояли на столі, і розкіш ний палац з чарівною маленькою балериною. Вона ще трималася на одній нозі, а другу відкинула високо в повітря. Вона також була непохитна. Це зворушило олов’яного солдати­ ка, він мало не заплакав оловом, але ж це йому не личило. Він тільки дивився на неї, та вона не вимовила ані слова. Раптом один із хлопчиків схопив солдатика і ні з того ні з сього кинув його просто в палаючу піч; певно, це його підмовив гном з табакерки. Солдатик стояв, освічений яскравим полум’ям, і йому було дуже ж арко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не знав. Фарби на ньому зовсім злиняли, — чи від суму, чи під час мандрівки, теж ніхто не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він відчув, що тане, але все ще стояв непохитно, з рушницею на плечі. Раптом двері в кім нату розчинилися. Протяг підхопив балерину, і вона, я к метелик, пурхнула в пічку, просто до олов’яного солдатика, запалала яскравим полум’ям — і її не стало. А олов’яний солдатик розтанув у грудочку, і коли робітниця наступного дня вигрібала попіл, вона знайшла в пічці олов’яне серце. Від балерини залиш илася тільки троянда, але й та почорніла, як вугілля. (П ереклад Оксани Іваненко) ГАНС КРІСТІАН АНДЕРСЕН 95
 • 97. З » П ер екла д и і перекладачі У перекладі Оксани Іваненко того, хто вистрибнув із табакерки, названо гномом (про цих чарівних істот із німецького й скандинавського ф ольк­ лору вже йшлося в підручнику раніше). Л от в оригіналі та в перекладі Галини Кирпи персонажа, іцо всім ш кодив, названо троль (у данському фольклорі Trolden означає ворожи и дух). Із гномами його споріднює те, що він також є карликом , живе в горах. Але якщ о гноми в німецькому й скандинавському фольклорі можуть бути як добрими, так і злими ду­ хами, то троль однозначно злий персонаж. У тексті оригіналу та в обох перекладах казки Г. К. Андерсена ♦Непохитний олов’яний солдатик* злий гном (або троль) ♦поселився* не в горах, а в домі, тобто в земному світі. Він навіть «підмовив* одного з хлопчиків кинути олов’яного сол­ датика в піч. Отже, злі гноми (або тролі) ж ивуть поруч із людьми? А мо­ ж е, вони всередині людей? Цей негативний персонаж, що присутній у тексті оригіналу та в різних українських перекладах, дає мож ливість по­ думати, яким и ми є, чи не поселилося в нас самих зло. Робота з т екст ом 1. Які пригоди трапилися з олов’яним солдатиком? Розкаж іть про ці події послідовно. 2. Чи випадковим є те, що героєві загрожували дві стихії — вода й вогонь? Щ о вони можуть означати? 3. Р озкаж іть про світ іграш ок, онисаний у казці. Як ви думаєте, чому іграш ки в Андерсена оживають? 4. А як зображено світ людей у творі? Доведіть свою думку ц ита­ тами. 5. Я к і в кож ній казц і, у цьому творі Андерсена триває боротьба добра і зла. Н азвіть персонажів, у я к и х утілено добрі риси, а в яки х — злі. 6. Чи можна однозначно оцінити хлопчика? 7. Чому казку названо не просто «Олов'яний солдатик* або ♦Солда­ тик і балерина*, а саме «Непохитний олов’яний солдатик*? Знайдіть приклади стійкості й мужності цього персонажа. 8. Які найкращ і людські якості втілено в образі непохитного оло­ в’яного солдатика? Краса слова j Андерсен прекрасно вміє малювати словом. Н авіть у перекладі ми мо­ жемо відчути майстерність письменника, який створює в наш ій уяві ча­ рівні картини, що змінюють одна одну. Ось у наш ій уяві постає чудовий палац із паперу... Нам усім він подобається, тільки давайте уваж но ного роздивимося. Що росло перед палацом? За допомогою якого предмета було зроблено озеро? Хто плавав у ньому?.. Знайдіть у тексті іменники та прикметники, які створюють образ маленької балерини. Які кольори ви96 Р о з д іл І. К Л З К І І Н А Р О Д І В СВГГУ
 • 98. діляю ться в описі її вбрання? Я ка деталь споріднює її з образом неііохитного олов’яного солдатика? Письменник неодноразово підкреслює схожість балерини й солдатика. Відзначте в тексті відповідні місця, де слово непохит ний використовується для характеристики обох персонажів. Чи помітили ви, що в казці головні персонажі — солдатик і ба­ лерина — не промовляють жодного слова? Як ви думаєте чому? ІЦо дає нам підстави відчути невидимий зв’язок між ними? Творче завдання 1. Про які важливі для людей почуття й поняття йдеться в казці? Як ви їх розумієте? 2. Щ о означають у казці олов’яне серце й почорніла, як вугілля, троянда? Ф * Роздивіться ілюстрації А. Ломаєва до казки «Непохитний олов’яний солдатик». Я кі риси головного героя увиразнив художник і за до­ помогою яки х засобів? ДИКІ ЛЕБЕДІ Історія створення Ц я казка виникла на основі народної казки «Одинадцять ле­ бедів» зі збірки переказів данського письменника Маттіаса Вінтсра «Данські народні казки» (1823). Крім того, у творі Андер­ сена знайш ли відображення і його дитячі спогади (щасливе ж и т­ тя з батьком), і враження від перебування в Копенгагені. Гуляючи стежками Королівського саду, Андерсен милувався чудовим па­ лацом Розенборг і білими лебедями, що плавали в невеличкому озері. Він завжди любив цих гордих і прекрасних птахів. Можли­ во, саме вони надихнули митця на створення казки «Дикі лебеді». П ереклади і перекладачі Казка «Дикі лебеді», я к і інш і твори Андерсена, існує в різних пе­ рекладах, як і цікаво зіставляти. Кожен із перекладачів мас свої підходи. У перекладі Оксани Іваиенко збережено основний зміст оригіналу, досить точно відтворено всі основні події й образи. Разом із тим дуже професій­ ним є також переклад Галини Кирпи, який мас свої особливості. Зокрема, перекладачка підкреслила думку про те, що Елізі допомагає подолати перешкоди не тільки природа, а й сам Господь Бог, який веде її в пошу­ ку братів. А коли брати-лебеді прилетіли, щоб захистити сестру від не­ справедливого покарання, люди сприйняли це я к Боже знамення. ГАНС KPICTIAH АНДЕРСЕН
 • 99. з» Робота з т екст ом 1. Визначте зачин, основну частину, кінцівку твору. 2. Охарактеризуйте світ захоплень королівських дітей. Я ким и бу­ ли їхні улюблені заняття? 3. Я к нова королева поставилася до дітей? 4. Р озкаж іть про ті чаклунства, які мачуха застосовувала проти Елізи та її братів. 5. П оясніть, чому злі чари королеви діяли не повною мірою. 6. Знайдіть в описах природи порівняння, емоційно забарвлені прикм етники, прислівники. 7. Розкрийте значення описів природи для увиразнення основних подій і образів. 8. Я кі випробування випали на долю Елізи? 9. Які моральні якості допомогли Елізі врятувати братів? 10. Які цінності (родинні, моральні, загальнолюдські) утверджуються в казці? 11. Визначте ставлення автора до героїв казки . Зверніть увагу на те, які частини мови переважають у змалюванні казкових персонажів. Традиційною антитезою в казках Андерсена є протиставлення справж ­ нього й штучного. Можемо пригадати багато казок, де це виявляється: ♦Соловей*, «Принцеса на горош ині*, «Непохитний олов’яний солдатик* та ін. Справжнє мистецтво, справж ня принцеса, справж ній солдат — за всіма цими казковими образами стоїть переконання автора в тому, що й сама людина повинна бути справжньою й цінувати у своєму ж итті те, що є справж нім: стосунки, почуття, духовні цінності. Д авайте спробує­ мо визначити в казці «Дикі лебеді*, що є справж нім , а що — ф альш и ­ вим. Творче завда нн я У казці «Дикі лебеді* згадується багато предметів, я к і використа ні не тільки в прямому, а й у переносному значенні, утілюючи певну дум ку, ідею. Н азвіть ці предмети й розкрийте їх прихова­ ний зміст. Продовжіть речення. Сльози Елізи, що перетворювалися на діаманти, — це втілен­ ня ( чого?) ... . Сльози молодшого брата, які лікували руки Елізи, — це вті­ лення (чого?) ... . Три червоні м аки, на як і перетворилися ж аби, — це втілен­ ня (чого?) ... . Білі лебеді — це втілення (чого?) . . . . 9 8 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ С В ІТ У
 • 100. СОЛОВЕЙ Історія створення Щ е в 1839 р. Г. К. Андерсен задумав написати історію про злого короля, перед яким у перед­ смертний час постало все те зло, що він скоїв про­ тягом ж иття. Однак пізніше задум змінився. Щоб не ображати короля Д анії, письменник у 1840-х роках виріш ив перенести дію казки на далекий Схід — у Китай. На задум казки вплинуло також знайомство Андерсена з шведською оперною спі­ вачкою Ієні Л інд. Ц я ж інка, яку всі називали шведським соловейком, дуже любила казку «Гидке каченя», бо сама у віці 9 -1 0 років була дуже не­ Ієні Лінд привабливою, несміливою та страждала від постій­ них образ подруг. Але у 18-19 років Ієні Лінд перетворилася на чарівну співачку, яка користувалася великою популярністю. Коментарі Андерсен прагнув своїми казкам и не тільки розваж ити дітей та до­ рослих, але й спонукати їх до осмислення ж и ття. П исьменник хотів нагадати людям, що ж иття дуж е коротке, тому кож на людина повинна подумати про те, яки й слід вона залиш ить по собі. Андерсен намагався допомогти лю дям подолати ж ах смерті за допомогою мистецтва, яке мож е відкрити в них щось таке, чого вони досі не знали . Отже, у цій казц і знайш ли відображ ення роздуми Андерсена про ж и ття і смерть, про справжні й фальшиві цінності, про мистецтво та його вилив на людей. Робота з т екст ом 1. Чому імператор захотів дізнатися про надзвичайну пташку? Мож­ ливо, він зацікавився мистецтвом? Чи так це? Доведіть свою думку цитатами. 2. Щ о розповіла про солов’я м аленька дівчинка? 3. Р озкаж іть про той вилив, яки й сиравив снів солов’я на ім пера­ тора. 4. Чому Смерть відступила від імператора? 5. П ригадайте, що таке а н т и т е за . Знайдіть антитези в казці А н­ дерсена. 6. Визначте основну думку к азк и . Я кі цінності утвердж ує в ній письменник? 7. Прочитайте ще раз фінал казки від слів: «Я не можу жити в палаці, але дозволь мені прилітати...» Зробіть висновки щодо сутності справж нього мистецтва: яки м воно має бути. ГАНГ КРКГГІАН АІІДКРСКІІ 99
 • 101. Краса слова Щоб увиразнити протиставлення справжнього й штучного, Андерсен удається до різноманітних описів. Так, у творі детально змальовано, як виглядала штучна пташ ка, як у надіслав імператорові Китаю японський імператор. Знайдіть цей опис, прочитайте та перекаж іть його. А коли з ’являється опис справжнього солов’я? Як він виглядав? Як ви думаєте, чому автор більше акцентує увагу не на його зовнішніх ознаках, а на тому, який вплив він справляв на різних людей? Творче завдання Складіть усний твір ( 6 - 7 речень) на тему «Чому плакав імператор і що означали сльози на його очах?». Роздивіться ілюстрації Г. Нарбута до казки Г. К. Андерсена «Соло­ вей* (1912). Які епізоди на них відображені? № П еревірт е себе 1. Я кі цікаві факти з ж иття митця вам найбільше запам ’яталися? 2. Розкаж іть про вшанування пам’яті великого казкаря в Д анії та у світі. 3. Доведіть, що казки письменника тісно пов’язані з дійсністю (на прикладі казки , яку ви прочитали). 4. Про як і важ ливі поняття йдеться в казках Андерсена? 5. До яких роздумів вас спонукала казка, яку ви прочитали? 6. Які персонажі Андерсена вам найбільше сподобалися? Чому? 7. Усно опишіть й охарактеризуйте свого улюбленого персонажа з казки Андерсена. 3 6 Творче завдання Напиш іть міні-твір (7 - Ю речень) на тему «Мій улюблений герой (героїня) з казки Андерсена — це...*. Створіть до свого твору ма­ лю нки, придумайте до них підписи. 100 Р о з д і л І. К А З К И Н А Р О Д ІВ С В І Т У
 • 102. ОСКАР УАЙЛЬД 1 85 4 -1 9 0 0 Ш укай краси, добра шукай! Вони є все, вони є всюди. Не йди в чужий за ними край, Найперш найди їх в свої груди. Іван Франко С т о р ін к и ж и т т я і т в о р ч о с т і Неподалік від Великої Британії, на одному з ост­ ровів, розташована країна, яка завжди боролася за свою незалежність, — Ірландія. Тут зберігають давні традиції, однією з яких є національне свя­ то — День святого Ііатрика. Згідно з легендою, свя­ тий Патрик приніс в Ірландію християнську віру й позбавив країну від різних бід. Де б не опинили­ ся ірландці, вони скрізь святкують цей день, симво­ лом якого став зелений трилисник. Національною гордістю цієї країни є письменник Оскар Уайльд, який народився в столиці Ірландії м. Дубліні 16 ж овтня 1854 р. Його повне ім ’я — Оскар Ф інгал О’Флаерті Уїлс Уайльд. Однак у літературі він відомий як Оскар Уайльд. Батько письменника, Вільям Роберт Уайльд, був лікарем-окулістом, але також займав­ ся дослідженням історії Ірландії, збирав національний фольклор, иисав кн иж ки про видатних ірландців. Ц і батькові захоплення зацікавили й сина Оскара. Леді Джейн Ф ранческа Уайльд, мати м итця, вільно володіла багатьма європейськими мовами, перекладала художні твори, пи­ сала вірші. Про своїх батьків О. Уайльд пізніш е згадував: «Вони дали мені шляхетне ім’я та залишили по собі благородну пам’ять не тільки в моєму серці, літературі, мистецтві, науці, але й в істо­ рії моєї країни — історії становлення нації». Про себе він завж ди говорив: «Я не англієць, я ірландець, а це зовсім різні речі». Оскар досконало опанував французьку, давньогрецьку, латин­ ську, німецьку мови. З дитинства мав інтерес до всього таєм ни­ чого й фантастичного. У родині Уайльдів була чудова бібліотека. Зм алку він, заховавшись від дорослих серед книж кових шаф, поринав у світ захопливих пригод. ОСКАР УАЙЛЬД 101
 • 103. До дев’яти років Оскар здобував освіту вдома. Потім навчався в Королівській ш ко­ лі Партора (м. Енніскіллен). Після успішно­ го закінчення школи отримав королівську стипендію на продовження навчання в Трініті-коледжі, який юнак закінчив із золо­ тою медаллю за блискучі знання з давньо­ грецької літератури. Відзнака дала йому змо­ Трініті-коледж. гу вступити/ до найпрестижнішого закладу м. Дублін Європи — Оксфордського університету. ( Ірландія ) Його ім ’я назавж ди ввійш ло до золотої книги Оксфорда, як і імена королів, прем ’єр-міністрів, митців, я к і також закінчили цей славетний заклад. Уже тоді Уайльд почав замислюватися над призначенням мис­ тецтва у світі. Він понад усе цінував красу, уважаю чи, що краса здатна облагородити й одухотворити ж иття. У красі вбачав поря­ тунок людства й вищ у мету існування. Отримавши в 1878 р. ступінь бакалавра мистецтв, він почав са­ мостійне ж и ття в Лондоні. Відтоді Уайльд дивував Лондон своїм незвичайним одягом (подібним на одяг казкового принца — ок­ самитова куртка, виш укана краватка й обов’язково квітка), роз­ кішною обстановкою свого будинку (де було багато красивих речей), а ще — оригінальністю свого таланту. Як говорив письменник, будь-яка ж ива квітка є прекрасною, але художник «може зробити її ще прекрасніш ою і досконаліш ою , якщ о торкнеться пелюсток своїм пензлем», тобто закарбує у творі м и ­ стецтва. Якось О. Уайльд поцікавився, про що мрі­ ють його діти. Розмова із сином підш товх­ нула письменника до створення літератур­ них казок, які повинні були, на його думку, розвивати фантазію , естетичний смак і мо­ раль дітей. У довершеній формі літератур­ ної казки письменник намагався пояснити важ ливі істини: ж и ття кож ної людини має смисл; краса має бути не тільки зовнішньою, а й внутрішньою; люди повинні любити й по­ важати одне одного; справжнє мистецтво не підвладне часу та ін. 1888 р. вийшла друком збірка нисьмен0. Уайльд. 1882 р. ника «Щ асливий принц», а 1891 р. — збір­ 1 0 2 і'«мді.і і КАЗКИ ІІДІЧ*
 • 104. ка «Гранатовий будиночок». У процесі ро­ боти над ними О. Уайльд писав: «Мої казки призначені для дорослих дітей від 18 до 80 років». Також він зазначав, що його казкові твори є «повчаннями, які з метою зацікав­ лення публіки викладено у формі вигадки». Я к і в народних казк ах , героями творів О. Уайльда стали принци й принцеси, чаклу­ ни та велетні, тварини й итахи, як і здатні розмовляти. У творах митця присутні ч а­ рівні речі, незвичайні обставини й магічні перетворення. Водночас казки письменника мають і чимало відмінностей від ф олькло­ ру. Події в казкових творах О. Уайльда зумовлені не тільки художнім вимислом, О. Уайльд. 1882 р. а й довколишньою дійсністю. У казках митця не завж ди буває щ аслива кінцівка (власне, як і в житті). Персонажі зі своїми почуттями, мріями, стражданнями більше нагадують реальних людей. Інколи їх не можна оцінити однознач­ но, бо вони змінюються: негативні персонажі можуть ставати по­ зитивними або навиаки (залежно від їхніх учинків). Головними випробуваннями для героїв О. Уайльда стають не зовнішні боротьба з чудовиськами, подорож у невідомий світ, а саме ті, як і виявляю ть внутрішню сутність героїв, — їхня стійкість, мо­ раль, милосердя, любов та інш і якості. Тому й чарівні перетво­ рення, як і є традицією народної казки , поширюються письмен­ ником не на зовніш ній, а передовсім на внутрішній світ людини. Роздумами про співвідношення добра й краси в житті людини просякнуті всі твори письменника. Митець писав: «Усі ми ходимо по багнюці, але деякі з нас дивляться на зірки». Отже, у казках О. Уайльда розсипано багато зірок, тобто мудрих істин, — і для дітей, і для дорослих. Вирушаймо на їх пош уки та відкриємо їх для себе... З творами О. Уайльда українські читачі ознайомилися ще за життя письменника. Творчість митця та його погляди на красу вплинули на пошуки українських поетів початку XX ст.: Миколи Вороного, Олександра Олеся, Павла Филипбвича, Миколи Зерова та ін. Казки О. Уайльда перекладали Ростислав Доценко, Ілько Корунёць, Тетяна Нёкряч. ОСКАР УАЙЛЬД юз
 • 105. Х Л О П Ч И К -ЗІРК А І с т о р ія с т в о р е н н я Ц я казка була вміщена автором у збірку «Гранатовий будино­ чок» (англ. «А House of Pom egranates») (1891). Чому саме грана­ товий? У такій країні, як Ірландія, напрочуд потужними с традиції християнства, а гранат (дерево та його плоди) — цс один із тра­ диційних символів християнської віри: страж дання, відродження й воскресіння. У кожній з чотирьох казок цієї збірки («Молодий король», «День народж ення інф анти», «Рибалка та його душ а», «Х лопчик-Зірка») розповідається про різні події, пов’язані зі страж данням и людей та їхнім духовним відродж енням. Слово гранат (або гранатовий) з ’являється в найбільш напруж ені для персонажів моменти випробувань, але водночас немовби вказує їм ш лях до відродж ення. А чому слово будинок з ’явилось у назві збірки? Так в Англії XIX ст. називали салон1, місце, де зустрі­ чалися високоосвічені люди й говорили про мистецтво, філосо­ фію, науку. Деякі салони мали назви. Наприклад, О. Уайльд у той час відвідував салон під назвою «Душа». Кож на з чотирьох к а ­ зок збірки присвячена одній леді із салону, а в цілому «Гранато­ вий будиночок» присвячений дружині письменника — Констанції Уайльд. Давним-давно два бідні Дроворуби прокладали собі ш лях до­ дому через великий сосновий ліс. Стояла зимова морозна ніч. Земля та дерева були заметені снігом, маленькі гілочки потріску­ вали від морозу, коли Дроворуби проходили повз них. І ось вони дійшли до гірської річки, яка нерухомо зависла в повітрі водоспа­ дом, бо її поцілував Л ьодяний Король. Було так холодно, що навіть звірі й птахи не знали, як цьому зарадити. — Еге-ге! — прогарчав Вовк, ш кутильгаю чи через зарослі, підібгавш и хвоста. — Це просто ж ахлива погода. Чому уряд за цим не слідкує? — Піть! ІІіть! Піть! — щебетали зелені Коноплянки. — Стара Зем ля померла, і її загорнули в білий саван. 1Салон — 1) назва мистецьких та інших зібрань; 2) приміщення для зібрань, виставок тощо. 1 0 4 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВГГУ
 • 106. — Земля виходить зам іж , а це її весільна сукня, — проше­ потіли одна одній Горлиці. їхні маленькі рожеві ніж ки зовсім змерзли, але пташ ки відчували, що мають дотримуватися роман­ тичного погляду на цю ситуацію. — Дурниці! — гаркнув Вовк. — Я каж у вам, що все це — провина уряду, і якщ о ви мені не вірите, я вас з ’їм. Вовк міркував практично, йому ніколи не бракувало пере­ конливих аргументів. — Як на мене, — сказав Дятел, котрий був природженим філо­ софом, — я не схильний удаватися до теорії атому для пояснень. Якщо річ є такою, то вона такою і є, а зараз страшенно холодно. Безсумнівно, був лютий холод. М аленькі Б ілки, як і ж или у високій ялині, терли одна одній носики, щоб зігрітися, а Зайці скрутилися клубком у своїх норах і не наваж увалися навіть ви­ зирнути за двері. Єдині істоти, я к і, здавалося, насолоджувалися цим, були великі рогаті Сови. їхнє пір’я вкрилося інеєм, але їм було байдуже, і вони крутили великими жовтими очима й пере­ гукувались через ліс: — Пу-гу! Пу-гу! Пу-гу! Яка чудова погода! Два Дроворуби все йшли та йш ли, сильніше дмухаючи на свої пальці й ступаючи своїми величезними підкованими чоботями по затверділому снігу. Одного разу вони провалилися в глибокий замет, а вибралися звідти білі, наче мірошники, які перемелюють зерно на борошно; а іншого разу вони послизнулися на твердому гладенькому льоду, де замерзла болотна вода, їхні оберемки хмизу випали з в’язки, так що їм довелося знову збирати й зв’язувати їх. Раптом їм здалося, що вони загубилися, їх охопив ж ах, бо вони знали, що Метелиця жорстока з тими, хто спить в її обіймах. Але чоловіки вірили в доброго святого Мартіна, який оберігає всіх подо­ рожніх, і знову пішли по своїх слідах. Вони йшли обережно і на­ решті вийшли на узлісся й побачили далеко внизу в долині вогні рідного села. Дроворуби так зраділи зі свого звільнення, що голосно см ія­ лися, і Земля здавалася їм срібною квіткою, а Місяць — золотою. Посміявшись, вони засумували, бо згадали про свою бідність, і один із них сказав: — Чому ми радіємо, ми ж бачимо, що ж иття для багатих, а не для таких, я к ми? Краще б ми померли від холоду в лісі або якісь дикі звірі напали на нас і розірвали. — Твоя правда, — відповів його товариш , — комусь дається багато, а іншим — мало. Несправедливість розділила світ, і ніщо не поділене порівну, крім горя. ОСКАР УАЙЛЬД 105
 • 107. Але в той час, я к вони розповідали один одному про свої нещ астя, трапилася дивна річ. З небес упала дуж е яскрава й красива зірка. Вона зісковзнула з неба, оми­ наючи інш і зірки на своєму ш ляху, і ко­ ли Дроворуби здивовано дивилися на неї, вона, здавалося, опустилася за верби, біля невеличкої кош ари на відстані не більш е кинутого кам еня. — Та це ж горщ ик золота для того, хто його знайде! — вигукнули вони й по­ бігли, бо їм дуж е хотілося золота. Один із них біг ш видш е, ніж його то­ вариш , і випередив його. Продираючись через верби, він вийшов на інший бік. Там Д. Гордесв. Ілюстрація справді леж ало щось золоте на білому снідо казки О. Уайльда Тому він поспіш ив туди і, нахиляю « Хлопчик-Зірка». 2007 p. J J чись, простяг до нього руки, — це був плащ із золотого полотна, розш итий зорями, згорнутий у багато разів. Він закричав своєму товариш еві, що знайш ов скарб, яки й упав з неба, і коли товариш підійшов, вони сіли на сніг, розгорну­ ли складки плащ а, у яки х могло бути золото. Проте там було не золото, і не срібло, і не будь-які інші коштовності, а спала маленька дитина. Один із них сказав: — Н аш і сподівання не справдилися, жодному з нас не усм іх­ нулася доля, то ж як а користь від дитини? Д авай залиш им о її тут і підемо своєю дорогою, бо ми бідні люди, у нас є свої діти, як и х треба годувати. Але його супутник відповів: — Н і, це було б великим злом залиш ити дитину гинути тут, у снігу, і, незважаючи на те, що я бідний, як і ти, і мені потрібно годувати багато ротів, я заберу його додому, і моя друж ина буде піклуватися про нього. Він ніж но взяв дитину, загорнув її в плащ , щоб захистити від холоду, і пішов через пагорб до села, поки його товариш дивувався з його м ’якості серця. Коли Дроворуби дійш ли до села, його товариш сказав: — Ти взяв собі дитину, тоді віддай мені плащ , бо ми повинні чесно поділитися знахідкою . Але той відповів: 1 0 6 Розділ І КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 108. Ні, плащ не належ ить ані тобі, ані мені, а тільки дитині. Тож він побажав йому щасливої дороги, пішов до свого будинку й постукав у двері. Коли друж ина відчинила двері й побачила, що її чоловік по­ вернувся ж ивий і здоровий, вона зраділа, обняла його й поцілу­ вала, потім узяла в нього оберемок хмизу, зчистила сніг із чобіт і запросила всередину. Ллє він промовив до неї, усе ще стоячи на порозі: — Я знайш ов дещо в лісі й приніс тобі, щоб ти про нього подбала. — Щ о це? — вигукнула вона. — Покажи мені, бо в будинку порожньо, а нам потрібно чимало речей. Він розгорнув плащ і показав їй сплячу дитину. — Але чоловіче добрий! — нарікала вона. — Хіба в нас не­ достатньо своїх дітей, яким теж потрібно місце біля вогнищ а? І хто знає, чи не принесе це нам нещ астя? І як ми будемо догля­ дати за ним? Вона дуже розгнівалася на чоловіка. — Але це Х лопчик-Зірка, — заперечував він; і розповів їй про те, як знайш ов дитя. Ж ін ка не заспокоїлася, висміювала його, говорила сердито, навіть кричала: Нашим дітям не вистачає хліба, а ми будемо годувати іншу дитину? Хто буде піклуватися про нас? І хто дасть нам їсти? — Але Бог турбується навіть про горобців і годує їх, — від­ повів він. — Хіба горобці не помирають узимку від голоду? — запита­ ла вона. — І хіба зараз не зима? Чоловік нічого не відповідав і все ще стояв на порозі. Через відкриті двері з лісу ввірвався різки й вітер, і вона за ­ тремтіла від холоду й сказала: — Чому ти не зачиниш двері? У будинку вітер, і мені холодно. — Хіба в будинку, де є черстве серце, немає холодного вітру? — запитав він. Ж інка нічого йому не відповіла, але підійшла ближче до вогню. Через деякий час вона повернулася й подивилася на нього, її очі були наповнені слізьми. Тоді він швидко зайшов, передав дитину їй на руки, вона поцілувала її й поклала в маленьке ліж ечко до їхньої найменш ої дитини. На другий день Дроворуб узяв незви­ чайний золотий плащ , поклав його до великої скрині разом із бурштиновим ланцю ж ком , який друж ина зняла з ш иї дитини. ОСКАР УАЙЛЬД 107
 • 109. Отож Х лопчик-Зірка виховувався разом із дітьми Дроворуба, їв із ни ­ ми й грався. Щ ороку він ставав усе гарніш им. Односельці дивувалися, бо всі вони були см агляві й темноволо­ сі, а він був білим і витонченим, як слонова кістк а, а його кучері були подібні на пелюстки золотого нарциса. Його губи були, я к червона к в ітк а, а очі, як фіалки біля річечки з чистою Д. Гордссв. Ілюстрація до казки О. Уайльда «Xлопч ик-Зі рка *. 200 7р. в о д о ю , а й о г о т іл о б у л о т а к и м , я к б і­ л о с н іж н и й н а р ц и с у п о л і, д е щ е н е ступала нога косаря. Проте його краса обернулася злом для нього, бо він ріс гор­ дим, ж орстоким і егоїстичним. Дітей Дроворуба та дітей одно­ сельців він зневаж ав через їхнє низьке походження, говорив, що сам має благородне походження, адже прилетів із зірки. ХлопчикЗірка став господарем над ними, називав їх своїми слугами. Н і­ якого жалю не було в нього до бідних, сліпих, покалічених і нуж ­ денних. Він кидав у них каміння, гнав їх із вулиць, наказував їм просити хліба десь в інш ому місці, так що ніхто більш е, крім зло­ чинців, не приходив двічі в те село просити милостиню. Насправді Х лопчик-Зірка був ніби зачарований своєю красою й знущ ався над тими, хто був слабкий і хворий. Він любив лиш е себе. Улітку, коли не було вітру, леж ав біля колодязя в саду свящ еника, дивив­ ся на відображ ення власного обличчя у воді й см іявся від задо­ волення, милую чись собою. Дроворуб та його друж ина часто сварили його, нарікаю чи: — Ми не ставилися до тебе так, я к ти ставиш ся до тих, кого покинули та в кого немає нікого, хто б допомагав їм . Чому ти таки й ж орстокий до всіх, хто потребує співчуття? Часто його запрош ував до себе старий свящ еник і намагався навчити любові до всього живого, говорячи: — Кожна комаха рідна тобі, не шкодь їй. Д икі птахи мають свободу. Не лови їх задля власного задоволення. Бог створив слі­ пими черв’я к а й крота, і кож ен із них має своє призначення. Хто ти такий, щоб нести біль у світ Бож ий? Навіть худоба в полі про­ славляє Його. Але Х лопчик-Зірка не звертав уваги на його слова, а лиш е на­ суплювався і підсміювався, потім повертався до своїх товаришів і знову командував ними. Вони ж корилися йому, бо він був врод1 0 8 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 110. лишім, хорошим бігуном, міг танцю вати, грати на дудці й складати гарні мелодії. І де б не з ’я в ­ лявся Х лопчик-Зірка, вони йш ли за ним, і що б не наказував їм робити — усе виконували. І коли він гострою тростинкою виколов очі кротові, то­ вариші сміялися, і коли кидав камінням у прока­ женого1 — теж сміялися. У всьому він направляв їх, і в них також затверділи серця, як і в нього. Одного дня через село проходила бідна жінкаКадр із кінофільму жебрачка. Її одяг був подертий, ноги були поране­ «Казка про зоряного ні камінням на дорозі, бо її спіткала велика біда. хлопчика*. Режисер JI. Нечаев. Стомившись, вона сіла перепочити під каштаном. 1983 р. Але коли Хлопчик-Зірка побачив її він сказав товариш ам: — Дивіться! Під тим гарним зеленим деревом сидить брудна ж ебрачка. Ходімо, виженемо її звідси, бо вона потворна і хвора. Х лопчик-Зірка піш ов і кидав у неї кам ін н я, знущ ався з неї, їй було страшно, але вона не зводила з нього очей. І коли Дрово­ руб, як и й колов дрова і був дуж е втомлений, побачив, що робив Х лопчик-Зірка, він підбіг і насварив його: — Ти, дійсно, безсердечний і не знаєш жалю . Яке зло зробила тобі ця бідна ж ін к а, що ти так до неї ставиш ся? Х лопчик-Зірка, почервонівши від гніву, тупнув ногою і сказав: — Хто ти такий, аби питати мене, що я роблю? Я не твій син, щоб слухатися тебе! — Твоя правда, — відповів Дроворуб, — але я пож алів тебе, коли знайш ов у лісі. Коли ж інка почула ці слова, вона голосно заплакала й зомліла. Тоді Дроворуб поніс її у свій дім, його друж ина оточила її тур­ ботою, і коли, уреш ті-реш т, ж ін ка отям илася, вони поставили перед нею їж у й воду й просили її почувати себе я к удома. Але вона не їла й не пила, а спитала Дроворуба: — Чи правда, що ти знайшов дитину в лісі? Це було десять років тому? І Дроворуб відповів: — Так, я знайш ов його в лісі, це було десять років тому. — А що ти знайш ов біля нього? — вигукнула вона. — Чи був у нього на ш иї бурш тиновий ланцю ж ок? Чи був він загорнутий у золотий плащ , гаптований зіркам и? 1 Прокажений — хворий на проказу, що спотворює обличчя людини. ОСКЛР УАЙЛЬД 109
 • 111. — Твоя правда, — відповів Дроворуб, — усе було так, як ти каж еш . — І він витяг плащ і бурш тиновий ланцю ж ок зі ск р и ­ ні й показав їх ж інц і. Коли та їх побачила, то зап лакала від радості й сказала: — Він — мій м аленький син, якого я загубила в лісі. Я молю вас: ш видко покличте сина, я ш укала його по всьому світу. Тож Дроворуб і його дружина вийш ли на вулицю, покликали Х лопчика-Зірку й сказали йому: — Іди до будинку. Там твоя м атір, як а чекає тебе. Тоді він побіг у дім, його переповнювала цікавість і велика радість. Але коли він побачив, хто там на нього чекав, він лиш е зневаж ливо розсм іявся й сказав: — Що, де моя мати? Я тут нікого не бачу, крім цієї нікчемної ж ебрачки. А ж ін ка відповіла йому: — Я твоя мати. Ти бож евільна, якщ о таке каж еш , — сердито вигукнув Х лопчик-Зірка. — Я не твій син, бо ти ж ебрачка, потворна й одягнена в л ахм іття. Тому вим ітайся звідси, щоб я більш е не бачив твого брудного обличчя. — Н і, але ж ти, насправді, мій м аленький син, якого я наро­ дила в л ісі, — плакала вона, і впала на коліна, і простягнула до нього руки. — Грабіжники вкрали тебе в мене й залиш или поми­ рати, — шепотіла вона. — Але я впізнала тебе, коли лиш е побачи­ ла, і твої речі я також впізнала: золотий плащ і бурш тиновий ланцю ж ок. Тому я прошу тебе піти зі мною, бо я блукала по всьо­ му світу, шукаючи тебе. Ходімо зі мною, сину, адже мені потрібна твоя любов. Але Хлопчик-Зірка не зруш ив з місця. Не було чути жодного звуку, крім ридання жінки. Нареш ті він заговорив до неї, його голос був твердим і су­ ворим: — Я кщ о ти справді моя матір, — сказав він, — було б кращ е, якби ти трим алася подалі, а не приходила сюди, щоб соромити мене. Зрозумій, я вваж ав себе сином зір ки , а не ж ебрачки, я к це ти мені зараз каж еш . Тому йди звідси, щоб я тебе більш е не бачив. — Сину мій! — вигукнула вона. — Ти навіть не поцілуєш мене перед тим, як я піду?! Я так багато страж дала, щоб знайти тебе. — Ні, — сказав Хлопчик-Зірка, — ти така огидна, що я б краще поцілував гадюку або ж абу, н іж тебе. 110 Роаді.і І. КЛ ІКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 112. Тоді ж ін ка підвелася та пішла в ліс, гірко плачучи, і коли Х лопчик-Зірка побачив, що вона піш ла, то зрадів і побіг назад гратися зі своїми товариш ами. Л лє коли товариш і побачили, що він ідо, то відразу почали драж нити його й промовляли: — Ти такий гидкий, як жаба, і бридкий, як гадюка. Забирайся звідси, бо ми не стерпимо, якщо ти будеш гратися з нами. Х лопчик-Зірка спохмурнів і сказав про себе: «Про що вони говорять? Піду до колодязя й подивлюся, що зі мною*. Отож він пішов до колодязя та подивився в нього. І що ж?! Його обличчя було, як у жаби, а тіло було в лусці, як у гадюки. Він упав на траву і плакав: «Певно, мене спіткало це лихо через • О • Т-1 • •• «14 •••• ** • мій гріх. Бо я зрікся своєї матері и прогнав н, я був гордим і ж ор­ стоким до неї. Тому я піду й ш укатим у її по всьому світу, і не знатиму відпочинку, допоки не знайду її». Тут до нього прийшла маленька донька Дроворуба, вона покла­ ла йому руку на плече й сказала: — Що з того, що ти втратив вроду? Залиш айся з нами, я не буду з тебе глузувати. Але він сказав їй: — Н і, я був жорстоким до своєї матері. За це зло я понесу по­ карання. Я повинен піти звідси іі обійти весь світ, аж поки знай­ ду її і вимолю в неї пробачення. Тоді Х лопчик-Зірка побіг до лісу й кликав свою матір, просив прийти до нього, але ніхто не відгукнувся. Увесь день він звав її, і коли сонце зайш ло за небокрай, зробив собі л іж ко з листя та ліг спати. Проте птахи й звірі тікали від нього, бо пам’ятали його жорстокість. Він залиш ився на самоті з жабою, яка дивилася на нього, і гадюкою, яка повзала неподалік від нього. Уранці Х лопчик-Зірка піднявся, поснідав гіркими лісовими ягодами й піш ов лісом, сильно плачучи. І в усіх, кого зустрічав, він запитував, чи не бачили вони випадково його матінки. Він снигав Крота: — Ти можеш ходити під землею. Скажи мені, чи моя мама там? І Кріт відповів: — Ти осліпив мене. Я к я можу знати? Він спитав Коноплянку: — Ти можеш літати над високими деревами й бачити весь світ. С каж и мені, чи можеш ти побачити мою матір? І Коноплянка відповіла: — Ти підрізав мої крила заради власної втіхи. Як я можу л і­ тати? << КАР ' МІЛЬ I >
 • 113. Тоді він сказав м аленькій Б ілочц і, я к а самотньо ж ила в ялині: — Де моя мати? І Б іл к а відповіла: — Ти вбив мою маму. Ти ш укаєш свою, щоб її теж убити? І Х лопчик-Зірка зап лакав, і схилив голову, і просив проба­ чення в Божих створінь, і продовжував долати свій ш лях через ліс, шукаючи ж ебрачку. На третій день він вийшов на інш ий бік лісу й піш ов рівниною. Коли хлопчик проходив селами, діти знущ алися з нього та ж бурляли в нього кам іння, йому не дозволяли навіть спати в ко­ рівниках, побоюючись, що він принесе цвіль на зерно — таким він був огидним, і тоді наймити гнали його звідти геть, і нікому не було його шкода. Ніде Хлопчик-Зірка нічого не чув про жебрачку, я к а була його м атір’ю, хоча три роки мандрував світом. Йому часто здавалося, що бачить її на дорозі перед собою. Тоді він кл и ­ кав її, і біг за нею, доки гострим кам інням на дорогах не поранив ноги, і з рани почала сочитися кров. Він не міг наздогнати її, але ті, хто ж ив неподалік від того м ісця, де хлопчик її бачив, зап е­ речували, що коли-небудь бачили когось схожого на неї, і см іяли­ ся з його горя. Три роки він ходив світом, і ніхто не поставився до нього добре чи пож алів його. Цс був таки й світ, я к и й він створив у дні своєї великої гордості. Одного вечора Хлопчик-Зірка підійшов до брами міста, яке було оточене великими мурами й стояло на березі річки. Проте, незва­ жаю чи на втому та біль у ногах, він прагнув увійти туди. Але вар­ тові схрестили свої алебарди перед входом і грубо спитали його: — Щ о ти робиш у місті? — Я ш укаю свою м атір, — відповів він, — і молю вас дозво­ лити мені пройти, бо, м ож ливо, вона в цьому місті. Але вартові глузували з нього, а один із них, потрусивш и чорною бородою, поставив свій щ ит і вигукнув: — Правду каж уч и , твоя мати не зрадіє, коли побачить тебе, бо ти огидніш ий за болотну ж абу або гадю ку, що повзає в дра­ говині1. Іди собі. Іди. Твоя м ати ж иве не в цьому місті. Інш ий вартовий, котрий тримав у руці ж овтий прапор, сказав йому: — Хто твоя м атір, чому ти її ш укаєш ? 1Драговина, — грузьке, багнисте, болотисте місце. 1 1 2 Розділ І КАЗКИ НАРОДІВ СВГГУ
 • 114. Він відповів: — Моя мати — ж ебрачка, як і я , а я жорстоко з нею повівся. 51 прош у вас дозволити мені пройти, щоб вона мене иробачила. Але вартові не дозволили йому пройти. І коли хлопчик відвернувся, плачучи, годі до них підійшов чоловік, чий обладунок був прикраш ений золотими квітам и й на шоломі котрого був крилатий лев, і став розпитувати про хлопця. Вони сказали: — Це ж ебрак, син ж ебрачки, і ми його прогнали. — Не треба, — вигукнув він, смію чись, — ми продамо цю по­ твору як раба, його ціною буде ціна чаші солодкого вина. І старий чоловік зі злим обличчям, як и й проходив неподалік і чув розмову, гукнув до них: — Я куплю його за таку ціну. Він заплатив за Х лопчика-Зірку й новів його в місто. Вони минули багато вулиць і дісталися до м аленьких дверей у стіні за гранатовим деревом. Старий доторкнувся до дверей перснем з яш мою , і ті відчинилися. Вони пройш ли п ’ятьма бронзовими східцям и до саду, де було багато чорного м аку й зе­ лених глиняних горщ иків. Тоді старий вийняв зі свого тюрбана ш овковий ш арф, зав’язав ним очі Х лопчику-Зірці й повів перед собою. А коли зняв з нього ш арф, то хлопчик побачив, що опи­ нився в темниці, де світить лиш е один ліхтар. Старий поставив перед ним тарілку із запліснявілим хлібом: — їж! Поставив солонувату воду в чаш ці й наказав: — Пий. А коли той поїв і понив, старий вийш ов, зачинивш и за собою двері, і закрутив їх залізним ланцюгом. Наступного дня старий, який насправді був наймайстерніш им із чаклунів Л івії і навчився цього мистецтва в того, хто ж ив біля Нілу, прийшов до Х лопчика-Зірки й сказав, насупивши брови: — У лісі, який недалеко біля воріт цього міста гяурів1, є три золотих монети. Одна з білого, друга з жовтого, а третя з червоного золота. Сьогодні ти принесеш мені монету з білого золота, а якщ о не принесеш, то я відшмагаю тебе батогами сто разів. Ш видко йди, а на заході сонця я чекатиму тебе біля дверей саду. Принеси мені монету з білого золота, а якщ о не виконаєш, то тобі це так не ми­ неться, ти ж мій раб, і я купив тебе за ціною чаші солодкого вина. 1Гяури — у середні віки зневажлива назва людей іншої віри. ОСКАР УАЙЛЬД
 • 115. Він зав ’язав очі Х лопчи ка-Зірки ш овковим ш арфом і провів його через будинок і сад із м акам и, а потім угору п ’ятьма бронзо­ вими східцям и. Відчинивши маленькі двері своїм перснем, старий випустив його на вулицю. Х лопчик-Зірка вийш ов за м іську браму й дійш ов до лісу, про як и й говорив йому Ч аклун. Спочатку ліс видався йому дуж е красивим , здавалося, що там багато співаю чих пташ ок і квітів із солодким запахом, і він радісно піш ов туди. Але ця краса не принесла йому радості, бо де б хлопчик не ступав, гострі колючки та ш ипи з ’явл ял и ся з-під зем лі й оточували його, зла кропива ж ал и л а його, чортополох пронизував його своїми гострими ш и ­ нам и, мов ки ндж алам и, — йому було дуж е боляче. Проте ніде він не міг знайти монету з білого золота, про я к у говорив Ч а к ­ лун, хоча ш укав її з ранку до полудня, і з полудня до заходу сонця. Коли сонце почало заходити, Х лопчик-Зірка зібрався йти додому, гірко ридаючи, бо знав, що на нього чекає. Але коли дійш ов уж е до околиці лісу, то ночув із гущ авини к р и к , начеб­ то комусь було боляче. Забувш и про власне горе, він побіг на­ зад і побачив маленького З ай ц я, що потрапив до мисливської пастки. Х лопчикові-Зірці стало ш кода З ай ц я, і він звільнив його, сказавш и: — Я сам раб, але тебе я мож у випустити на волю. Засць відповів йому: — Ти мене звільнив. А що я дам тобі навзаєм? Х лоп чи к-Зірка сказав: — Я шукаю монету з білого золота, але ніде не можу її знайти, якщ о я не принесу її моєму хазяїнові, він поб’є мене. Ходімо зі мною, — сказав Заєць, — я приведу тебе до неї, бо знаю , де її заховали й для чого. Отож Хлопчик-Зірка пішов за Зайцем. І — яка радість! У дуплі великого дуба леж ала монета з білого золота, я к у він ш укав. Хлопчик зрадів, поклав монету у свій гаманець і сказав Зайцеві: — За послугу, як у я тобі зробив, ти відплатив мені сторицею, а за добро заплатив добром. — Зовсім ні, — відповів Заєць, — я поставився до тебе так, я к ти поставився до мене. І він ш видко втік, а Х лопчик-Зірка піш ов до міста. Б іля міської брами сидів прокаж ений. Його обличчя покривав каптур із сірого полотна, і лиш е через прорізи світи л и ся очі, я к червоні вуглинки. Коли він побачив, що йде Х лопчик-Зірка, 1 1 4 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 116. ударив по дерев’яній мисці й закалатав у дзвоник, гукаючи його: — Дай мені монету, бо я помру з голоду. — На ж аль, — вигукнув Х лопчик-Зір­ к а, — у мене є тільки одна монета в гаман­ ці, і якщ о я не принесу її моєму хазяїнові, він поб’є мене, бо я його раб. Але прокаж ений благав і вмовляв його, доки Х лопчик-Зірка не зглянувся над ним і не дав йому монету з білого золота. Коли він прийшов до будинку Чаклуна, „ . z той в ід ч и н и в й о м у , з а п р о с и в з а и т и и с к а - г °Р^Є€в'-Ілюстрація казки О. Уайльда «Х лопчик-Зірка.. 2 0 0 7 p. ДО зав: — У тебе є монета з білого золота? І Х лопчик-Зірка відповів: — У мене її немає. Тоді Чаклун побив його й поставив перед ним порожню тарілку й наказав: -їж ! Поставив порожню чашку: — Пий. І знову кинув його до темниці. Наступного дня Ч аклун прийш ов до нього й сказав: — Я кщ о ти сьогодні не принесеш мені монету з жовтого золо­ та, я залиш у тебе своїм рабом і відш магаю триста разів. Х лопчик-Зірка знову пішов до лісу й цілий день ш укав монету з жовтого золота, але ніде не міг її знайти. На заході сонця сів і почав плакати. У той час, як він плакав, до нього прийшов малень­ кий Заєць, якого хлопчик урятував із пастки. Заєць сказав йому: — Чого ти плачеш ? Щ о ш укаєш у лісі? Х лопчик-Зірка відповів: — Я ш укаю сховану тут монету з жовтого золота, якщ о я її не знайду, мій хазяїн поб’є мене й зали ш и ть своїм рабом. — Іди за мною, — гукнув Заєць і побіг через ліс, аж доки вони не дістались озера. На дні того озера леж ала монета з жовтого золота. — Я к мені тобі віддячити? — сказав Х лопчик-Зірка. — Це вже вдруге ти допоміг мені. — Не потрібно, адж е це ти перш ий мене пож алів, — сказав Заєць і ш видко втік. ОСКАР УАЙЛЬД 115
 • 117. А Х лопчик-Зірка взяв монету з жовтого золота, поклав у свій гаманець і поспішив до міста. Але прокажений побачив, що він іде й вибіг йому назустріч, став на коліна й вигук­ нув: — Дай мені монету, бо я помру з голоду. Х лопчик-Зірка сказав йому: — У мене в гаманці лиш е одна монета з жовтого золота, якщ о я не иринесу її своєму хазяїнові, він поб’є мене й залиш ить своїм рабом. Але прокажений продовжував благати йо­ го, тому Хлончик-Зірка зглянувся над ним і віддав монету з жовтого золота. Коли він прийшов до будинку Ч аклуна, той знову відчинив йому й запитав: — Чи є в тебе монета з жовтого золота? Х лопчик-Зірка відповів йому: Д. Гордеев. Ілюстрація до казки О. Уайльда — У мене її немає. «Хлопчик-Зірка». Тоді Ч аклун знову побив його, кинув до 2007 р. темниці й сказав: — Якщ о завтра ти принесеш мені монету з червоного золота, я відпущ у тебе, а якщ о ні — то вб’ю. Уранці Х лопчик-Зірка пішов до лісу й увесь день ш укав моне­ ту з червоного золота, але ніде не міг її знайти. Увечері він сів і заплакав, і в той час до нього прийшов м аленький Заєць. Заєць сказав йому: — Монета з червоного золота, яку ти т у к а є ш , знаходиться в печері за деревом. Тому не плач більш е, а радій. — Як мені тобі віддячити? — вигукнув Х лопчик-Зірка. — Уже втретє ти мені допомагаєш. — Ні, це ти перш ий мене пож алів, — сказав Заєць і швидко втік. Х лопчик-Зірка зайш ов до печери і в ї ї найдальш ому кутку знайшов монету з червоного золота. Він поклав ї ї в гаманець і по­ спіш ив до міста. П рокаж ений, побачивши його, став посеред до­ роги і гукнув до нього: — Дай мені червону монету, бо я помру! Х лопчик-Зірка зглянувся над ним знову й дав йому монету з червоного золота, сказавш и: — Тобі вона потрібна більше, аніж мені. 1 1 6 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 118. Але на серці в нього було тяж к о , бо він знав, я к а лиха доля чекала на нього. Однак коли він проходив через міську браму, варта шанобливо вклонилася йому, каж учи: — Я кий красивий наш володар! Натовп меш канців ішов за ним і гукав: — Без сумніву, у світі немає вродливішого за нього! Хлопчик-Зірка подумав: «Вони глузують з мене та з мого горя». Зібралося багато людей. Нареш ті він опинився на величезній площі, де був палац Короля. Ворота палацу відкрилися, і священнослужителі, і високопосадовці міста побігли йому назустріч. Вони схиляли перед ним го­ лови й казали: — Ти наш повелитель, якого ми чекали, і син нашого Короля. Х лопчик-Зірка відповів їм: — Я — не син Короля, а дитина бідної ж ебрачки. І я к ви можете казати , що я красивий, адже я знаю, що на мене страш ­ но глянути? Тоді той, чий обладунок був прикрашений золотими квітами й на чийому шоломі був крилатий лев, виставив уперед щ ит і гу к ­ нув: — Я к може мій володар казати, що він некрасивий? Х лоичик-Зірка подивився туди. Його обличчя було таким , я к і раніш е. Його краса повернулася до нього, він побачив у своїх очах щось, чого там раніш е не було. Священнослужителі й високопосадовці стали на коліна й ска­ зали йому: — Дуже давно було таке пророцтво, що в цей день прийде той, хто буде керувати нами. Тому хай наш володар візьме цю корону та скіпетр1 і буде над нами справедливим і милосердним Королем. Але він сказав їм: Я не гідний цього, бо я зрікся матері, я к а народила мене, і не зупиню ся, допоки не знайду її і не попрошу в неї пробачен­ ня. Тому дайте мені дорогу, бо я знову мандруватиму світом і не зможу затриматися тут, хоч ви й принесли мені корону й скі­ петр. І коли він говорив, то відвернувся від них до вулиці, що вела до міської брами. Серед натовпу, який обступили солдати, хлопчик 1 Скіпетр — палиця, оздоблена дорогоцінним камінням і різьбленням, що є символом, знаком монаршої (королівської, царської) влади. ОСКАР УАЙЛЬД 11 7
 • 119. побачив ж ебрачку, котра й була його м атір ’ю, а біля неї стояв прокаж ений, як и й сидів на дорозі. В игук радості зірвався з його губ. Він побіг і, ставш и на к о ­ ліна, поцілував рани на ногах своєї матері й окропив їх сльозами. Х лопчик схилив голову і, ридаючи так , що могло розірватися серце, сказав їй: — Мамо, я відрікся від тебе в годину моєї гордості. Прийми мене в годину моєї смиренності. Мамо, я дав тобі ненависть. Дай ж е мені любов. Мамо, я відш товхнув тебе. П рийми своє дитя за ­ раз. І він простягнув руки , схилився й обійняв босі ноги прока­ ж еного, сказавш и йому: — Я тричі пож алів тебе, попроси мою матір заговорити до мене один раз. Але прокаж ений не відповів йому ані слова. І хлопчик знову заридав і сказав: — Мамо, мої страж дання більш і, ніж я мож у витримати. Прости мене, і я повернуся назад до лісу. Ж ебрачка поклала руку на його голову й сказала: — Устань. І прокаж ений поклав руку на його голову і сказав: — Устань. Х лопчик піднявся й подивився на них — вони були Королем і Королевою. Королева сказала йому: — Це твій батько, яком у ти допо­ магав. Король сказав йому: — Це твоя мати, чиї ноги ти об­ мив своїми слізьм и. Вони обняли й поцілували його, иривели в палац, прибрали в чистий одяг, одягли корону на голову, а в ру­ ку дали скіпетр, і він став володарем усього міста над річкою. Він керував справедливо й милосердно, злого Ч ак­ луна вигнав, Дроворубові та його дру­ ж ині послав багато подарунків, а їх ­ ніх дітей усіляко вш ановував. Він Д. Гордеев. Ілюстрація до казки не тернів, коли хтось грубо ставився О. Уайльда «Хлопчик-Зірка». до звірів чи птахів, навчав любові, 2007 р. 118 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 120. доброті й милосердю, бідним давав хліб та одяг, і всюди тоді п а­ нували мир і достаток. Але правив він недовго, бо надто великими були його страждан­ ня, і через три роки він помер. А той, хто прийшов після нього, правив жорстоко. (П ереклад М арини З у є н к о ) К ом ент арі У казц і неодноразово згадується квітка, з якою порівню ється головний герой тво­ ру, — нарцис (золотий і білий). ХлопчикЗірка любив дивитися у своє відображення у воді й довго милувався ним. В иявляєть­ ся, що це порівняння хлопчика з нарцисом з ’явилося не тільки через природну красу цієї квітки. Воно пов’язано з давніми пере­ казами, згідно з яким и колись один юнак на ім ’я Нарцис був так закоханий у свою вроду, що любив тільки себе. За це боги покарали його й перетворили на квітку нарцис, що стала символом холодної та бездушної краси. У переносному значенні нарцис — самозакохана, егоїстична, байду- Караваджо. Нарцис. 1596 р. ж а до інш их .іюдина (звідси нарцисизм — самозакоханість, егоїзм). Історія про нарциса є досить поширеною в єв­ ропейському мистецтві та літературі. Ос кар Уайльд використав її, щоб увиразнити характер свого героя. Робота з т екст ом 1. Знайдіть у тексті епізоди, де з ’являється словосполучення черстве (тверде) серце (англ. hard h eart). Я ких персонажів воно стосу­ ється? 2. Хто з персонажів відзначається «м’якістю» серця? Я кі вчинки свідчать про це? 3. Р озкаж іть про вчинки героя (до зустрічі з м атір’ю) і висловіть своє ставлення до них. 4. Я кими словами зверталися названі батьки й свящ еник до Хлоп- чика-Зірки? 5. Чи послухався герой названих батьків і свящ еника? Я к ви ду­ маєте, про яку рису його характеру це свідчить? 6 . Я к Х лопчик-Зірка впливав на своїх товариш ів? Чи не 4затвер­ діли» їхн і серця? Доведіть свою думку цитатами з тексту. ОС КАР УАЙЛЬД 219
 • 121. 7. Чому зм інилася зовніш ність Х лопчика-Зірки ? Знайдіть у тексті епізод, коли це відбувається. О пиш іть новий вигляд героя. 8 . Р о зкаж іть про те, хто та я к поставився до Х лопчика-Зірки, я к и й сильно зм іни вся. 9. Знайдіть у тексті епізод усвідомлення героєм свого гріха. Виразно прочитайте цей уривок. Яке важ ливе ріш ення прийняв ХлопчикЗ ір ка? 10. Чому Х лоп чик-Зірка не виконав повністю завд ан н я Ч аклун а? 11. У яки й момент врода знову повернулася до Х лоп чи ка-Зірки ? Р о зк аж іть про це перетворення. 12. У яки й момент казки згадується гранатове де{)ево (англ. pom egra­ nate tree)? Я к, на ваш у думку, це пов’язано із задумом всієї збір­ ки *Гранатовий будиночок»? В изначте тради ц ії народної к а зк и у творі О. Уайльда. Заповніть (усно або письмово) відповідну таблицю . Ознаки народної казки Приклади з тексту Ч а р ів н е п о х о д ж ен н я героя П р ед м ети , щ о засвід ч у ю ть в и н я т к о ­ вість гер о я к а з к и Т в а р и н и , я к і вм ію ть р о зм о в л я ти Т в а р и н и , я к і д о п о м агаю ть геросві В и користан н я числа 3 у ви клад і подій (у том у ч и с л і т р и к р а т н і повтори) Ім ен а п ер со н а ж ів (чи к о н к р е т н і ім ен а?) м аю ть вони В и п р о б у ван н я героя ( я к і? ) Щ а сл и в а к ін ц ів к а А 0 120 З н а й д іт ь о з н а к и , я к і в ід р ізн я ю ть л іте р а т у р н у к а з к у О. Уайльда від народної. Заповніть (усно або письмово) відповідну таблицю . Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 122. Ознаки літературної казки О. Уайльда Приклади з тексту З в ’язок із тогочасною дійсністю (згадка про уряд, суспільну не­ справедливість тощо) А вторські оц ін к и П ерсонаж і, я к и х не могло бути в народній к азц і Загли блен н я у вн утріш н ій світ героя ( п о ка з чого?) А вторське доповнення к ін ц ів к и казки (після щ асливого заверш ен­ ня історії про Х л о п чи ка-Зірку) ^ ля °^гов°рення У як и х значеннях використовується слово зірка у творі? Поясніть його назву. Прочитайте опис зимової природи в оригіналі (якщ о ви володієте іа £ * англійською) і в різних перекладах. Знайдіть відмінності в перекла­ дах. Поясніть їх. Хто із перекладачів, на вашу думку, найбільш точно відтворив текст оригіналу? Once upon a tim e two poor W oodcutters were m aking th e ir way home through a great pine-forest. It was w inter, and a night of b it­ ter cold. The snow lay thick upon the ground, and upon the branches of the trees: the frost kept snapping the little twigs on either side of them , as they passed: and when they came to the M ountain-Torrent she was hanging motionless in air, for the Ice-King had kissed her. Якось двоє бідних Лісорубів верталися додому, продираю­ чись через великий сосновий ліс. Була зимова ніч, стояв пекучий мороз. Сніг товстою ковдрою покривав землю й гілля дерев, і КО Л И Лісоруби продиралися крізь хащі, навкруги, потріскуючи, ламалися перемерзлі галузки, а коли вони підійшли до Гірського Водоспаду, то побачили, що він нерухомо завис, бо його поцілувала Крижана Королева. (П ереклад Ілька К орунця) ОСКАР УАЙЛЬД J2 1
 • 123. Я кось двоє бідних Лісорубів пробиралися к р ізь великий со­ сновий ліс. Стояла зим а, і ніч була навдивовиж у холодною. Сніг густо вкривав землю і гіл ки дерев: тоненьке галуззя тріщ ало від морозу обабіч дороги, якою йш ли Лісоруби. Гірський Водоспад нерухомо застиг у повітрі, бо Ц ариц я-К рига поцілувала його. (П ер екла д Т ет я н и Н е к р я ч ) Д авним-давно два бідні Дроворуби прокладали собі ш л ях до­ дому через великий сосновий ліс. Стояла зим ова морозна ніч. Зем ля та дерева були заметені снігом, м аленькі гілочки потріс­ кували від морозу, коли Дроворуби проходили повз них. І ось вони дійш ли до гірської річки , я к а нерухомо зависла в повітрі водоспадом, бо її поцілував Л ьодяний Король. (П е р ек ла д М а р и н и З у с н к о ) Т ворче за вд а н н я 1. Н апиш іть твір-роздум на тему «Щ о таке справж ня краса (за к а з ­ кою О. Уайльда “Х лоп чик-Зірка”)?» ( 7 - 9 речень). 2. Розкрийте (усно) значення одного з авторських висловлювань. Краса обернулася злом для нього. Хіба в будинку, де є черстве серце, немає холодного вітру? Це був такий світ, яки й він сам собі створив у дні своєї великої гордості. За казкою О. Уайльда знято худож ні фільми: «Зоряний х л о п ч и к ♦ (СРСР, 1958, реж. О. Дудоров. Е. Зільберштейн), «Казка про зоряного хлопчика* (СРСР, 1983, реж. Л . Н еч аев). Цей твір часто відтво­ рюють у сучасном у театрі, м у л ь ти п л ік ац ії. Я кщ о ви знайом і з втіленням цього твору в мистецтві, розкаж іть про екранізацію чи театральну виставу за його мотивами. Пропонуємо вам тако ж роз­ дивитися ілю страції Д. Гордссва до казки . Чи вдалося худож никові відтворити основний настрій епізодів твору? Визначте, за допомо­ гою я к и х засобів цього досягає митець. № Я * П ер евір т е себе 1. Визначте основні проблеми казки О. Уайльда «Х лопчик-Зірка*. 2. Доведіть прикладам и наявність у творі традицій народної казки . 3. Щ о нового з ’явилося у творі «Х лопчик-Зірка» порівняно з на­ родною казкою ? 4. Р о зк а ж іт ь про духовні п еретворення головного героя к азк и О. У айльда. 5. Я кі цінності (м оральні, сімейні, хри стиян ські) утвердж ую ться в к азц і? 122 Розділ І. К АЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
 • 124. ПРИРОДА І ЛЮДИНА Д Ж О Н К ІТ С 1795-1821 Найвища мета поезії полягає в тому, щоб бути другом і надихати на прекрас­ не думки й почуття. Джон Кітс С т о р ін к и ж и т т я і т в о р ч о с т і У Л ондоні є т и х і к у то ч к и , про я к і зн аю ть л и ш е с п р а в ж н і а н г л ій ц і. Ц і м іс ц я п о в ’я з а н і з ж и т т я м і тв о р ч іст ю м и т ц ів . У п ів н іч н ій ч а с т и н і Л о н д о н а зн ах о д и ть ся Б у д и н о к -м у зей видатного англійською п о ста Д ж о н а К іт с а . Т у т усе з а л и ш и л о с я м а й ж е т а к , я к було за ж и т т я м и т ц я : к а р т и н и , к н и ж к и , р у к о п и си ... Сюди п р и х о д я ть ті, д л я кого п о езія є не просто д р у к о в ан и м и р я д к а м и в к н и ж ц і, а ж и вильн им дж ерелом д л я серця. Я к і 200 років тому, н и н і в будин ку Д ж . К ітса його ш а н у в а л ь н и к и ч и таю т ь в ір ш і, с л у х а ю т ь м у з и к у , го во р ять п ро красу й л ю дські п о ч у ття, я к і м ож е у віч н и ти тіл ь к и м истецтво. Д ж о н К ітс п р и й ш о в у л іт е р а т у р у на п о ч а т к у X IX с т ., к о л и т е х ­ н іч н и й п р о гр ес у ж е не м о ж н а було с п и н и т и , с у с п іл ь ств о с т р ім к о р о зв и в а л о с я , а м іста зр о с т а л и за р а х у н о к н о в и х в и р о б н и ц тв . Г р о ­ ш і, п р и б у т к и , к а р ’єр а н ад то ц ік а в и л и с у ч а с н и к ів Д ж . К іт с а , а він понад усе ц ін у в ав світ п р и р о д и та к р а с и , в и я в л я ю ч и р ізн о м а н іт т я їх ф о р м у п о е т и ч н о м у с л о в і. Я к п и с а в й о го б л и з ь к и й д р у г х у д о ж ­ н и к Д ж о зеф С еверн, «К ітс п р о ти став и в б р у т а л ь н ій і п р а гм а т и ч н ій с у ч а с н о с т і, щ о н а б и р а л а з а л із н и х о б е р тів , ч и с т е , я к к р и ш т а л ь , слово». Ц е « кр и ш тал еве» слово поета т и х и м дзвон ом д ій ш л о з г л и ­ б и н и в ік ів і до н а с . д ж о н к іт с 123
 • 125. _ _. ^ Д. Гиіосрт. Будинок Дж. Кітса. 1995 р. Джон Кітс народився 31 жовтня 1795 р. в Лондоні в сім’ї конюха, який згодом став господарем великого к ін ­ ного двору. Його батько рано помер, тому Джонові довелося самому про­ кладати ш лях у ж итті. Незважаючи на скрутне фінансове становище й хворобливість, Кітс почи­ нає писати поетичні твори й друкувати свої вірш і. У 1817 р. була опубліковап а ПЄРШа з б іРк а И0І,° ІІОеЗШ’ ПОТ1м ним було написано ще декілька десят­ ків творів (майже 100). Проте хвороба постійно переслідувала його. 1820 р. поет змуш ений був, за рекомендацією лікарів, за­ лиш ити холодний і туманний Лондон, щоб пройти лікування в Італії. Його друг, художник Джозеф Северн, поїхав разом із ним у Неаполь, а потім — у Рим. Але ця єдина велика подорож поета не дала йому ані розради, ані одужання. Він помер 23 лютого 1821 р. у двадцятип’ятирічному віці в Римі, де й похований. На надгробку Дж. Кітса викарбовано рядки, я к і він продиктував своєму другові: «Тут похований той, чиє ім ’я написане водою...» Чому саме водою? Напевно, тому, що вода втілювала для нього вічний рух природи, як а ніколи не повторює своїх форм, постій­ но змінюється й враж ає своїми змінами... Джон Кітс був тим , хто не просто слухав, а дослухався до ти ­ хого плину води, шелесту трав і квітів, усіх звуків природи. Він не просто дивився, а вдивлявся в ті невловимі зм іни, що повсякчас відбуваються в природному світі. Кітс став натхненним співцем великої, неповторної та різнобарвної картини природи. Він був поетом у найвищому сенсі цього слова й відкрив своїм сучасни­ кам нове бачення краси в буденному, простому, звичайному світі. Його ім ’я ставлять поруч з іменами інш их видатних англійських поетів — Джорджа Гордона Байрона й Пёрсі Біш і Ш еллі. Хоча життя Кітса було коротким, а написав він не так багато поетичних творів, як вони, але й того, що поет зробив у літературі, виста­ чило, щоб ним захоплювався О. Пуш кін і щоб Дж. Байрон сказав про нього: «...він справді обіцяв дещо велике». До цього можна тільки додати, що Д ж . Кітс не тільки «обіцяв», але й виконав «обіцяне». У його иоетичних творах ми бачимо красу вічноживої природи й чуємо, як вона розмовляє з нами на різні голоси... 124 Розділ II. ПРИРОДА 1 ЛЮДИНА
 • 126. Вірш — поняття, яке використовується в декількох значеннях: 1 ) рядок віршованого твору, що характеризується ритміко-інтонаційною заверш еністю, яка спричиняє обов’язкове відокрем­ лення від іншого рядка кінцевою паузою; 2 ) цілісний текст — віршований твір; 3) антонім поняття проза, синонім поняття поезія (хоча слово поезія може вживатися й у ширшому значенні — як сукупність вір­ шованих творів, особливість художнього мовлення). Н айчастіш е поняття вірш уж ивається в другому значенні — як цілісний текст. Характерні ознаки вірша: • вираж ення людських почуттів, настроїв, думок; • невеликий або середній обсяг; • єдність і неподільність змісту (неможливо сприйняти будь-яку частину вірша без урахування цілого); • особлива організація (рядків, пауз тощо); • ритм (за рахунок чергування, упорядкованого руху складів, суголосся звуків). Які б картини не були зображені у вірші, вони завжди спря­ мовані на вираження людського «Я», мають яскраве емоційне за­ барвлення. Довколишній світ у вірші постає крізь призму люд­ ського «Я», як його глибоке переживання, тому події у вірші — не стільки відображення зовнішніх змін, скільки порухів у глибині особистості, її думок і почуттів. Пейзаж — опис природи будь-якого незамкненого простору зов­ нішнього світу; види пейзажу різноманітні за змістом (лісові, степові, морські, міські тощо) і призначенням у творі (утілення почуттів, думок, настроїв; розкриття образу; вираження позиції автора тощо). т Л іт ер а т ур а і м ист ецт во Пейзаж може бути об’єктом зображення в різних ви­ дах мистецтва: у літературі, живописі, музиці, кіно. Кожен із митців обирає власні засоби для відтворення пейзажу: словесні, кольори й відтінки, суголосся звуків. Коли ми спостерігаємо пейзаж у мистецтві, потрібно налаштувати свою творчу уяву, думку й почуття на сприйняття картини природи. Що відображає змальо­ вана картина? Я ким є цей пейзаж — спокійним чи рухливим, лісовим чи степовим, морським чи гірським? Які відчуття, емоції, настрої він викликає? Як митець досягає того чи іншого враження? Дж. Констебл. Б удинок у К орн ф ілді. 1817 р. джон кітс 125
 • 127. ПРО КОНИКА ТА ЦВІРКУНА Історія написання Джон Кітс був закоханий у природу, яка постає в його віршах у різних проявах. Картини природи у творах поета зображені спо­ кійними й прекрасними, сповнені різних звуків і барв. Вірш був створений у 1817 р. в результаті творчого змагання поетів Джона Кітса і Л і Гента в описі пейзаж у. On the Grasshopper and Cricket The poetry of earth is never dead: W hen all the birds are fa in t w ith the hot sun, And hide in cooling trees, a voice will run From hedge to hedge about th e new-mown mead; T h at is th e G rasshopper’s — he takes th e lead In sum m er lu x u ry , — he has never done W ith his delights; fo r when tired out w ith fun He rests a t ease beneath some pleasant weed. The poetry of ea rth is ceasing never: On a lone w in ter evening, when the fro st Has w rought a silence, from th e stove th ere shrills The C ricket’s song, in w arm th increasing ever, And seems to one in drow siness h alf lost, The G rasshopper’s am ong some grassy hills. Поезія землі не вмре ніколи, Опівдні, я к мовчать серед гілок Птахи в гаю, невтомний голосок Обнизує покоси й частоколи. Це коник, він поймає гори й доли, На стернях довгий ведучи танок, А стомиться — стихає на часок У затінку стебла або стодоли. Поезія землі не оніміє: Коли зима в мовчання криж ане П оля заковує, цвіркун у хаті Заводить пісню, що в теплі міцніє, Нагадуючи всім, хто задрімне, Спів коника в траві на сінож аті. (П ереклад Василя М и с и ка ) 126 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
 • 128. К о м ен т ар і У Д жона Кітса було особливе ставлення до краси й природи. Він уваж ав, що вони органічно поєднані між собою. Природа має різні обличчя, але всі вони прекрасні. Будь-якої пори року при­ рода постас в усій своїй красі, тільки треба вм і­ ти її бачити, навіть у буденних проявах, простих звуках, звичайних рослинах. Призначення поета, на думку Д ж . Кітса, полягас в тому, щоб знайти « ж иві форми» для втілення «вічноживої приро­ ди ». У природі немає нічого застиглого, і мистец­ тво має відображати невпинний рух природи. «Краса є правда, правда є краса, це все, що лю ­ дина повинна знати на зем лі», — писав він. Поезія, на думку митця, — це невичерпний потік світла, який робить яскравіш ими й насиченіш и- ми природні барви. Д ж* Северн. Портрет Кітса, який слухає солов я в Хемпстедській пустоті. 1845 р. Робота з т екст ом 1. Про що йдеться в цьому вірш і? 2. Н азвіть пори року, зображені у творі. Доведіть це цитатами з тексту. 3. Я кі картини поставали перед вами в процесі читання твору? 4. Які переживання, думки, почуття втілено в пейзажних замальов­ ках Д ж . Кітса? 5. Ч и ї голоси пронизують картини природи, створені поетом? 6 . Як ви думаєте, чому саме цих «персонажів» обрав письменник для своїх пейзаж ів? 7. Я к і настрої ви кл и кал и у вас картини природи, змальовані Д ж . Кітсом у вірш і? До яки х роздумів вони вас споиукали? У вірш і «Про коника та цвіркуна» перед читачем розгортається краса природи у звичайних її проявах. Вірш умовно можна поділити на дві час­ тини за змістом (відповідно до пори року) — літо та зима. Читаючи рядки першої частини, ми пригадуємо яскравий літній день, коли всі птахи сти­ хають і слабшають від спекотного сонця. Нічого не чути навкруги, і тільки спів коника лунає в повітрі над лукам и, частоколами, над усією землею. М аленький коник у своїх стрибках і веселощах стає втіленням руху самої природи, яка ніколи не завмирає. І в цьому живому прояві природи ми­ тець убачас вічну красу. Поет словом малює художню картину, яку можна не тільки побачити за допомогою уяви, але яка також звучить, а ще вона сповнена запахом трави. Картина навіює відчуття спокою і гармонії. ДЖОН КІТС 127
 • 129. У другій частині вірш а природа постас вж е в зимовому вбранні. Тут також усе замовкає, але це мовчання інше, не таке, я к літнього дня. Мороз створив цю тиш у. Усе завм ирає зимовим морозним вечором, але й ц ієї по­ ри року природа живе, вона має свої голоси. З-за печі лунає пронизливий спів цвіркуна, і той, хто чує його, згадує літній день і коника, що сховався серед тр ав’яних пагорбів. • А тепер поміркуйте та знайдіть у кож ній частині рядки, у яки х вира­ жено головну думку твору. Чому ці рядки, у яких утілено один і той самий зміст, відрізняю ться м іж собою кінцівкою ? Про кого йдеться в передостан­ ньому рядку вірш а — хто це дрімає? Ч и м ож на сказати , що цей «невідо­ мий» також майстерно вписаний поетом у загальну картину природи? abc 1* Виразно прочитайте англійською мовою вірш Д ж . Кітса. За до(jj0 ^ * помогою словника і під керівництвом свого вчителя з іноземної мови перекладіть його дослівно. 2. Я к звучить в оригіналі словосполучення поезія зем лі, яке вико­ ристав В. М исик у своєму перекладі? 3. Зн ай діть у тексті оригіналу антитези. 4. Я к автор описує літній день? Знайдіть відповідні слова й сло­ восполучення. 5. Де відпочиває кон и к, стомивш ись від веселощ ів? 6. Я к змальовано траву в цьому вірш і? 7. Хто «створив* тиш у зимовим вечором? 8 . Зн ай діть в англійськом у оригіналі п ри км етни ки . Я кі явищ а во­ ни характеризую ть? 9. Я к звучить пісня цвіркуна? Зн айдіть відповідну цитату ан гл ій ­ ською, 10. Я к ви зрозуміли сполучення grassy hills? Чи можна вважати його ознакою англійського пейзаж у? П е р е к л а д и і п ер е к ла д а ч і До поезії Д ж . Кітса в У країні зверталися різн і перекладачі (М икола Зеров, М ихайло Драй Хмара, Дмитро П алам арчук та ін.), але найбільше — Василь Мисик, яком у засобами української мови вдалося відтворити не тільки основний зміст творів м итця, але і їхній ритм, суголосся звуків, щ о створюють неповторні м елодії вірш ів поета. Д л я обговорення П рочитайте ще раз епіграф до розділу про Д ж . К ітса й поясніть його. & Т во р ч е за в д а н н я 1. Опишіть картину літнього (зимового, весняного, осіннього) дня (ранку, вечора) (6 - 7 речень). 128 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮ ДИНА
 • 130. 2. П родовж іть вислови і складіть речення. П оезія для мене — це (щ о?) ... . Поетичні твори ми читаємо для того, щоб (з якою метою?) ... . У вірш ах ми знаходимо (щ о?) ... . ЯЦ П ер е вір т е себе 1. Які пейзажі створені Д ж . Кітсом у вірші «Про коника та цвір­ куна»? 2. О характеризуйте пейзаж і поста. П окаж іть зв ’язо к м іж цими картинам и природи. 3. Я к митець досягає «ож ивлення» цих картин? 4. Назвіть характерні ознаки вірша як цілісного тексту й доведіть, що твір Д ж . Кітса є вірш ем. 5. Що ви відкрили для себе нового в процесі ознайомлення з поезією Д ж . К ітса? ЙОГ АНН ВОЛЬФ ГАНГ ҐЕ ТЕ If 9 1 7 4 9 -1 8 3 2 # Ч Я вдячний, що із року в рік Росту я в лад природі... Йога ни Вольфганг Ґете Сторінки життя і творчості Йоганн Вольфганг Ґете завж ди відчував зв’язок не тільк и з рідною Н імеччиною , а й з Усесвітом. Він народився 28 серпня 1749 р. в замож ній роди­ ні юриста Й оганна К аспара. Б атько приділяв ве­ лику увагу вихованню дітей. Під керівництвом до­ маш ніх учителів майбутній поет опанував грецьку, латинську, французьку, англійську та італійську мо­ ви. Змалку навчився грати на клавесині й віолончелі, малювати, фехтувати, їздити верхи, танцювати, добре орієнтувався у всесвітній історії та історії мистецтва. У 16 років Ґете вступив на юридичний факультет Лейпцизького університету. Здобув юридичну освіту в Страсбурзькому універси­ теті. Ц і заклади й тепер є всесвітньо відомими. Однак головним покликанням Ґете була література. З ранніх літ він вивчав фольклор ПОГАНИ ВОЛЬФГАНГ Ґ Е Т Е 129
 • 131. і захоплю вався пізнанням природи. Він уваж ав, що мистецтво має набли­ зитися до природи, а лю дина повинна вчитися в природи мудрості й гармонії. 1775 р. Ґете приїхав у м. Веймар на запрош ення герцога К арла Августа Веймарського. Герцогу було 18 років, Ґете — 26. М итець став радником і то­ вариш ем юного герцога, але водночас виконував й важ ливі громадські дору­ Університет, де навчався чення — був міністром ш ляхів і війсь­ Й. В. Ґете. м. Страсбург ковим міністром. Ґете намагався своєю (Німеччина ) державною діяльністю вдосконалювати ж иття людей, поліпш увати устрій маленького герцогства. Він пи­ сав: «Треба поливати власний сад, якщ о ми не можемо дати дощу всій зем лі*. У Веймарі Ґете створив багато поетичних шедеврів, у тому числі й «Н іч н у пісню подорож нього». У цьому місті він познайомився з інш им видатним німецьким поетом — Фрідріхом Шиллером, їхня дружба тривала понад десять років. У Веймарі Ґете заснував Н аціональний театр, що працює до сьогодні. Ґете був не тільки визначним митцем, а й науковцем. Він серйозно цікавився різними науковими галузями — геологією, біо­ логією, мінералогією . Крім того, його інтереси сягали й філосо­ фії. Він намагався дати пояснення вічним питанням людського буття: що таке природа, я к пов’язані людина та довколишній світ, у чому полягає сенс ж и ття особистості тощо. Усі ці проблеми знайш ли відо­ браження в його безсмертних творах — вірш ах, п ’єсах, романах. Він уваж ав, що мистецтво має відкрити лю дині й людству смисл ж и ття, спонукати до пош уку прекрасного в собі й у світі. Природа стала провідною темою у творчості Ґете. У статті «П рирода» він із захопленням писав: «Природа! Ми нею оточені й охоплені — непере­ можно, нам не вийти з неї... Т ільки че­ рез любов наближ ую ться до неї. Вона Будинок Й. В. Ґете в саду.добра — я славлю її в усіх її творінм. Веймар (Н імеччина) них!» 1 3 0 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
 • 132. Тёма — коло подій, життєвих явищ , змальованих у творі (тобто те, про що йдеться в художньому творі); тема або низка тем роз­ криваю ться у творі в органічному зв’язку з проблемою, як а з них постає й потребує осмислення. Ідея художнього т вору — його провідна думка, емоційна спря­ мованість (тобто те, що утверджується, проголошується митцем). НІЧНА ПІСНЯ ПОДОРОЖНЬОГО Історія створення Вірш «Нічна пісня подорожнього» написа­ ний 1780 р. неподалік від м. Ільменау в мис­ ливській хатинці на вершині гори, де Ґете зупинився перепочити під час подорожі. Йому виповнилося лише 31 рік. Він був сповнений великих надій, планів і відкриттів. Краса ні­ мецької природи надихала поета на філософ­ ські роздуми. У 80 років (за рік до смерті) Ґе­ те знову приїхав на те місце, із сумом оглянув той самий краєвид і промовив останній рядок свого вірш а: «...скоро ти теж відпочинеш» І W anderers N achtlied Uber alien Gipfeln ist Ruh, in alien W ipfeln spiirest du kaum einen Hauch. Die Voglein schweigen im Walde. W arte n u r, balde ru h est du auch. м. Ільменау (Німеччина) Нічна нісня подорожнього На всіх гірських вершинах Ти бачиш тінь нічну, А з крон зелених лине Нечутний подих сну. Мовчать пташ ки у лісі — їх спокій не тривож. Чекай лише — стомившись, Спочинеш ти також . (П ереклад Ольги Н іколенко) Нічна пісня подорожнього Нічна пісня мандрівника Ти, що бачиш горе все З високості неземної, — Хто вдвійні тягар несе, Тим даєш ти пільги вдвоє! Поки ж ці блукання, поки? На гірських вершинах імла, в лісах, долинах залягла тиш а: ти не бентеж ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ҐЕТЕ 131
 • 133. Нащо все це — втіха й біль? Де він, спокій, Чи діж дусь його відкіль? (П ерекла д Григорія Конура) ДО птахів — хай німують навколо^ Йди лише — й скоро спочинеш теж . ( Переклад Леоніда Череватенка 11 Робот а з т екст ом 1. Я ке враж ення справив на вас вірш поета? 2. Я к а картина постала у вашій уяві під час читання твору? Опи­ ш іть її ( 4 - 5 речень). 3. Визначте основний настрій вірш а Ґете. Знайдіть у тексті слова на підтвердж ення ваш ої думки. 4. Я кі природні сфери знайш ли відображення в цьому вірш і? 5. Визначте місце лю дини в поетичному пейзаж і Ґете. 6 . Сформулюйте основну тему (або теми) вірш а. 7. Р озкрийте ідею вірша. П ер екла д и і перекладачі Вірш «Нічна пісня подорожнього») — усесвітньо відомий твір Й. В. Ґете. Він перекладений понад 130 мовами світу. Перш ий український переклад твору здійснив М. Старицький наприкінці XIX ст. У перш ій половині XIX ст. до перекладу цього твору Ґете звертався і російський поет М. Л єр ­ монтов. Його вірш «Із Ґете» («Горные верш ины...») багатьом видається са­ мостійним твором, але все-таки це майстерно зроблений художній переклад. Горные верш ины Спят во тьме ночной, Тихие долины Полны свеж ей мглой. Не пы лит дорога, Не дрож ат листы... Подожди немного, Отдохнёшь и ты. У маленькому шедеврі Ґете змальовано картину світу: спочатку вини­ кають гірські верхів’я, потім — рослинний світ, а далі — тваринний світ (пташ ки). Картина нічної природи оповита тиш ею , мирним спокоєм... Ґете вваж ав, що в природі гармонійно поєднано різні природні сфери й людина також є її органічною часткою, вона має дослухатися до природи, ж ити з нею одним ж и ттям , ш укати в ній духовної розради. • Як ви думаєте, які почуття переповнюють того, хто споглядає пре­ красну картину природи? А я к і почуття у вас ви кликав цей вірш ? 132 Роаділ II ПРИРОДА І ЛЮДИНА
 • 134. Л іт е р а т у р а і м ист ецт во Вірш «Нічна пісня подорожнього* має понад 40 музичних інтерпретацій. На безсмертні рядки Ґете створили романси композитори: М икола Титов, Олександр Варламов, Софія Зибіна, Антон Рубінш тейн, Сергій Л япунов, Георгій Свиридов та ін. З допомогою вчителя послухайте хоча б один із цих романсів і скаж іть, чи вдалося композитору засобами м узики передати основний настрій вірш а? Яке враж ення справив на вас музичний твір? П еревірт е себе 1. Чому Й. В. Ґете називають не тільки митцем, але й науковцем, громадським діячем і філософом? 2. Розкрийте ставлення митця до природи. 3. У чому він убачав призначення свого мистецтва? 4. Визначте провідні риси пісні у вірш і Й. В. Ґете. 5. Я к у вірш і «Нічна пісня подорожнього* втілено думку про гар­ монію природи й людини? Наведіть відповідні цитати з тексту. ГЕН РІХ ГЕЙНЕ ✓ 1 7 9 7 -1 8 5 6 . 4 Гуляю м іж квітками І сам між них розквітну... Генріх Гейне Сторінки життя і творчості Генріх Гейне народився 13 грудня 1797 р в м. Дюссельдорфі. З 12 років починає писати вір­ ші. Спочатку батьки мріяли про військову кар’єру для сина, але згодом їхні плани змінилися, і хлоп­ ця по закінченні ліцею віддають до торговельної школи. 1816 р. він потрапляє в Гамбург, до свого дядька Соломона Гейне, під керівництвом якогс вивчає комерційну справу. Однак Генріха не приваб­ лювала комерція. Він повернувся в Дюссельдорф, де став готуватися до вступу у вищ ий навчальний заклад для про­ довж ення освіти. Гейне навчався в найкращ их університетах Н і­ меччини — у м . Бонні, Геттінгені, Берліні. Там він потрапив у ко­ ло видатних філософів і письменників. Його вірші з’являються друком у різних виданнях, і серед них — перша книж ка митця під назвою «Вірші»у опублікована 1821 р. Вона стала першою частиною ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 133
 • 135. його відомої збірки «К н и га п ісе н ь », як у Гейне н аваж и вся послати вж е відомому тоді Ґете. Поет багато подорожував, побував в А нг­ л ії, Італ ії, Голландії та ін ш и х кр аїн ах . Згодом прийняв ріш ення оселитися у Ф ран­ ц ії, у П ар и ж і. Щ е одна ви зн ач н а поема м. Дюссельдорф Г. Гейне — «Нові поезії» — вийш ла друком (Німеччина). 1900 р. 1844 р. саме в П ари ж і. Однак уж е через р ік в аж к а хвороба раптово вразила й паралізувала його. К ілька років він був прикутий до ліж ка, його очі ледве бачили, але навіть у своїй «матрацній могилі» (так називав Гейне свою кімнату) не переставав мислити, стеж ити за подіям и у світі й писати вірш і. Останні роки ж и ття поета — це величезний подвиг, я к и й він здійсню вав щ одня, щоб ж и ти та творити безсмертні поезії. Генріх Гейне залиш ився в історії світової літератури я к натхнен­ ний співець природи й людини. Він використовував традиції усної народної поезії, ш ироко застосовував у своїй творчості різні види фольклору, передусім — пісні. «Пісня є критерієм природності», — зазначав поет. Природа і лю дина зливаю ться в його вірш ах в єди­ не ціле. П ейзаж у творах м итця увиразнює ню анси1 переживань і почуттів особистості, водночас картини природи у вірш ах Г. Гей­ не набувають великого емоційного забарвлення, пройняті глибоким внутріш нім чуттям і усвідомленням причетності особистості до вічного руху природи. Е піт ет — один із засобів поетичного мовлення (худож ньої ви ­ разності), худож нє означення, що підкреслю є характерну рису, визначальну як ість предмета або яви щ а, збагачую чи його новим емоційним або смисловим нюансом. У ролі епітета найчастіш е ви­ користовується п ри км етни к (інколи ім енник). Епітет відповідає на питання я к и й 2 Епітети фольклорного походж ення, я к і закріплю ють певні значення за предметами та явищ ам и, називаються постій­ ним и (наприклад, жива вода, сіра зем ля, хи т р а ли си ц я та ін.). М ет аф ора — один із засобів поетичного мовлення (худож ньої виразності), у ж и в ан н я слів у переносному значенні на підставі по­ дібності ознак зображ уваних предметів чи явищ ; у ролі метафори може виступати будь-яка самостійна частина мови (іменник, дієслово, прислівник тощ о), слово або словосполучення. Нюанс — відтінок, ледь помітний перехід від одного до іншого (смислу, кольо­ ру, звуку тощо), незначна розбіжність, розходження в подібних властивостях чогось (предмета, явища, почуття тощо). Часто кажуть: смисловий шоапс, емоційний ню­ анс, поетичний нюанс, колористичний нюанс, звуковий нюанс і т. д. 1 3 4 Розділ H. ПРИРОДА І ЛЮ ДИНА
 • 136. I 8 Leise zielit durch mein Gemtit liebliches G elaute, klinge, kleines F ruhlingslied, kling hinaus ins W eite. Задзвени із глибини Тихої печалі, Мила пісенько весни, Л инь все далі й далі! Zieh h in au s bis an das H aus, wo die Blum en sprieGen; wenn du eine Rose sch au st, sag', ich laB sie griilien. Л инь, дзвени, знайди той дім, В квітах сад зелений, І троянду перед ним П ривітай від мене. — (Переклад Леоніда Первомииського) Робота з т екст ом 1. Я кий настрій утілено в поетичному пейзаж і Г. Гейне? 2. Знайдіть в українському перекладі вірш а епітети й метафори. Я ку роль вони відіграю ть у поетичному тексті? 3. Я к ви розумієте словосполучення пісенька весни? Щ о воно оз­ начає? Де, на ваш у дум ку, вона звучить? 4. Знайдіть у вірші повтори окремих слів. Яку роль вони відіграють? 5. Які повтори звуків (голосних і приголосних) трапляються в укра­ їнському перекладі? с К раса слова ! У вірші Г. Гейне «Задзвени із глибини...» майстерно зображується не тіль­ ки весняний пейзаж, але й почуття людини. Це свідчить про розвиток тради­ цій усної народної творчості, де через картини природи розкриваються стани людської душі, переживання та емоції особистості. У побудові вірша наявні два художні плани — реальний і чуттєвий, які розгортаються пара­ лельно. Чому автор порівнює весняну пісню з дзвонами (дзвіночками, дзвонінням)? У яки х словах, повторах (слів, звуків) це втілено? Я кі слова оригіналу демонструють прихід весни, її поширення всюди? Чи є в тексті оригіналу епітети й метафори? Н азвіть їх. Н аирикінці XIX ст. поетичні твори Г. Гейне перекла­ дали Леся У країнка, Іван Ф ранко, Пантелеймон Куліш , М икола Вороний, Михайло Коцюбинський, Павло Грабовський та ін. У XX ст. до творчості німецького митця звертали­ ся різні покоління перекладачів, у тому числі Максим Риль­ ський, М икола Баж ан, Євген Попович, Сидір Сакидон та ін. Найбільше високохудожніх перекладів Г. Гейне належ ить Леонідові Первомайському. ГЕНРІХ ГКЙІІК 135
 • 137. П е р е к л а д и і п е р е к ла д а ч і Крім україн ськи х поетів і п ерекладачів, вірш і Г. Гейне перекладали й російські письменники. Олександру Блоку теж удалося втілити основний настрій твору Г. Гейне. Тихо сердца глубины Звоны пронизали. Л ейся, песенка весны, Р азли вай ся дале. Ты пролейся, где цветы Расцветаю т томно. Если розу встретиш ь ты — Ей привет мой скром ны й. 1. Я кщ о ви володіете німецькою мовою, порівняйте оригінал і у к р аїн сь к и й п ер екл ад вір ш а. Я кі ню анси додав п ер екл ад ач JI. П ервом айський до зм істу перекладу? 2. Зіставте ознаки народної пісні із твором Гейне. Я к і з цих ознак збігаю ться? П ер е вір т е себе 1. Я ки й пейзаж постає у вірш і «Задзвени із глибини...» Г. Гейне? 2. Р озкри й те основну тему та ідею твору. 3. Я кі почуття людини та яким и художніми засобами їх утілено у вірші? ЕРНЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН 1 8 6 0 -1 9 4 6 Ми діти ще однієї матері — Природи... Ернест Сетон-Томпсон Сторінки життя і творчості Ернест Сетон-Томпсон народився 14 серпня 1860 р. в родині Джозефа Логана та Аліси Томпсон у п ри ­ морському містечку Саут-Шилдс на півночі Англії. Ернест був восьмим із десяти братів. Його батько мав к іл ьк а суден, я к і перевозили товари за оке­ ан. Коли хлопчику виповнилося ш ість років, його родина через втрату статків зм уш ена була пересе­ литися до Торонто (К анада). Б агато років Е. СетонТомпсон прож ив у П івнічній А м ериці. Він добре знав цей к р ай , любив його сувору, але таку прекрасну природу, м еш ­ канців цієї землі. 136 Розділ И. ПРИРОДА І ЛЮ ДИНА
 • 138. Щ е зм алку Ернест навчився стеж ити за тваринами, вів щ оден­ ник своїх спостереж ень, куди занотовував побачене й почуте — усе, що було пов’язано зі світом природи. Щ е одним захопленням Е. Сетона-Томпсона було мистецтво. У Торонто він отримав перші уроки живопису й після закінчення коледж у став відомим я к худож ник. К ільком а ш трихам и СетонТомпсон умів передати поведінку й х арактер тварин. Спочатку його полотна ніхто не купував, але згодом він почав брати участь у виставках і став досить відомим худож ником -анім алістом 1. У 1883 р. з ’яви вся перш ий твір м итця — «Ж и т т я луго в о го т ет ерева». П отім було надруковано щ е понад 40 к н и ж о к . За порадою свого друга, Д ж . F. К іп лін га, Е. Сетон-Томпсон подав усю важ л и ву інф орм ацію про тварин у худож н ій формі — у ро­ мані « М а л е н ь к і д и к у н и » (1903). Н аукова точність у к н и ж к ах Е. Сетона-Томпсона поєднується із захоплюючим сюжетом, цікавою інтригою, иригодами. Письмен­ ник зак л ав засади анім алістичної літератури, де цікаво й прав­ диво в худож ній формі розповідає про ж и ття тварин. Величезний вплив він справив на Д ж . Р. К іплінга, М. П рйш віна та ін. П очинаю чи з 1902 p. Е. Сетон-Томпсон став засновником гро­ мадського руху «Ж иття в природі», як и й мав на меті екологіч­ не виховання дітей. Згодом письм енник і натураліст створив організацію «А м ериканська л іга 2 ви ж и ван н я в природі», що по­ винна була навчати лю дей будь-якого віку ж и ти в злагоді з дов­ к іл л ям . Останні роки ж иття письменник провів у Санта-Фё (США, штат Ныо-М ексико), побудувавши на лоні природи будинок, який нази­ вав «Фортецею». Там він продовжував писати кн и ж ки про тварин. Створив і перш ий ам ерикан ський «П ідручник для бойскаутів3», заклавш и в ньому багато цікавих ідей, я к і й нині використовують скаутські орган ізації всього світу. |f f l О п овіда нн я — н евели ки й прозовий твір , у яком у зображ уєть­ ся я к ась подія (чи епізод) із ж и ття одного або кіл ьк о х персона­ ж ів. 1 Анімаліст (латин, animal — тварина) — митець, який зображує у своїх творах тварин. 2 Ліга — об’єднання, спілка. 3 Бойскаут (англ. boy — хлопець, scout — розвідник) — представник міжна­ родного неполітичного молодіжного руху, метою якого с підтримка молоді в її фізичному, розумовому й духовному розвитку. EPHECT СЕТОН-ТОМПСОН 137
 • 139. • • • • Основні ознаки оповідання: нерозгалуж ена й чітка будова; стрім кість розвитку подій; стислі описи; велика роль деталей. Л іт е р а т у р а і м и ст ецт во Картини Е. Сетона-Томпсона «Сплячий вовк* і «Тріумф вовків» стали всесвітньо відомими, виставлялися на різних між народних виставках (П ариж . Ч икаго та ін.). Е. Сетон-Томпсон. Сплячий вовк. 1892 р. Е. Сетон-Томпсон. Тріумф вовків. 1895 р. СІТАП Іс т о р ія б у л ь т е р ’є р а Історія створення Оповідання «Снап» увійшло до книж ки Е. Сетона-Томпсона «Тварип и -гер о і». М итець захоплю вався тваринам и, їхнім природним героїзмом, силою, упертою боротьбою за свою свободу, незваж аю ­ чи на всі спроби людей їх приручити. Письменник писав: «Тільки одного лю дина має соромитися — страху!» Історія про Снапа є великим уроком сміливості, як и й дала лю дям природа. Й Ї Й і 1 Був Х еллоуїн, і вж е сутеніло, коли я вперш е побачив його. Рано-вранці я отримав телеграму від Д ж ек а, мого при ятеля з коледжу: «На добру згадку про мене. Посилаю тобі чудове цуценя. Будь із ним увічливим, так безпечніше». Це було дуже схоже на 138 Р о зд іл ї ї . П Р И Р О Д А І Л Ю Д И Н А
 • 140. Дж ека — надіслати якусь пекельну машину або лютого скунса й назвати його цуценям , тому я очікував пакунок із цікавістю . Коли він прибув, я побачив примітку «Небезпечно», а зсередини чулося гарчання від найм енш о­ го поруху. Зазирнувш и за сітку, я побачив, що там було не тигреня, а лиш е м аленький білий бультер’єр. Він кусав мене, усіх і все, як щ о йому здава­ лося, що щось наближ алося до нього надто ш видко або надто близько, скавучав неприємно і часто. У собак є два види гарчан ­ ня: одне гуркітливе й грудне, це ввічливе попередж ення або лю б’язна відповідь; інш е — гортанне й набагато вищ е за тональ­ ністю, це останнє слово перед нападом. Гарчання цього тер’єра належ ало до останнього виду. Я був любителем собак і вважав, що знаю все про них, тому, відпустивши к у р ’єра, я дістав свій ве­ л и ки й складений н іж , яки й тако ж зам іняв зубочистку, моло­ ток, сокиру, набір інструментів, кочергу і був фірмовим виробом наш ої ком панії, і зняв сітку. О, так , я знав усе про собак! Він був м аленьким , лю тим , і грізно гарчав при кож ному постуку­ ванню мого інструмента, а коли я перекинув ящ и к, він просто кинувся на мої ноги. Якби його лана не зап луталася в сітці й не втрим ала його, я міг би постраж дати, бо він явно нам ірився зро­ бити те, що вж е давно хотів; але я став на стіл, де він не зміг би мене дістати, і спробував знайти спільну мову з ним. Я зав ж ­ ди вірив у те, що з тваринами мож на поговорити. Я поділяю думку про те, що вони мож уть збагнути дещо з наш их нам ірів, навіть якщ о не розуміють слів; але песик, очевидно, вважав мене лицеміром і не зваж ав на мої спроби. Спочатку він зай няв своє місце під столом і постійно слідкував, чи не спробує як ась нога спуститися вниз. Я був упевнений, що можу контролю вати його очима, але я не міг навіть зазирнути в його очі, а тому залиш ився в ’язнем. Я надзвичайно спокійна лю дина, я лестив сам собі, бо я ж представник ф ірм и, я к а зай м ається виготовленням за л із­ них виробів, і в непохитності нас не перевершить ніхто, хіба що дж ентльм ени, я к і завж ди сунуть носа не у свої справи й зай м а­ ються продажем готового одягу. Я сидів на столі, а мій маленький тиран унизу не зводив очей з моїх ніг. Я витяг телеграму і про­ читав щ е раз: «Чудове цуценя. Будь із ним увічливим , так без­ печніш е». Я думаю, що вреш ті-реш т більш е спрацю вала моя н езворуш н ість, ан іж у віч л и в ість, бо через півгодини га р ч а н ­ ня припинилося. Через годину він більш е не стрибав на газету, FPHECT СЕТОН-ТОМПСОН 13Q
 • 141. я к у я завбачливо поклав на край столу, щоб перевірити його настрій; можливо, роздратування від перебування в клітці трохи вщ ухло, і коли я запалив третю сигару, він подибав до вогню і ліг, хоч і не спускав з мене очей; у мене не було причин скар­ ж итися на таке зневаж ливе ставлення до себе. Він слідкував за мною одним оком, а я обома очима стеж ив не за ним, а за його маленьким хвостом. Якби цей хвостик хоча б раз поворухнувся, я м іг би відчути себе переможцем, але він не рухався. Я дістав кн и ж к у й продовжував сидіти на столі, доки мої ноги не звела судома, а вогонь у каміні не почав згасати. Близько десятої вечора похолодніш ало, а о пів на одинадцяту вогонь погас. Мій пода­ рунок на Хеллоуїн піднявся, позіхнув і потягнувся, тоді заліз на хутряний килим ок під моїм ліж ком . Нечутно ступаю чи, я пере­ ступив зі столу на маленьку шафу й поступово дістався до кам ін­ ної полиці. Так згодом я дійшов до л іж к а і, дуж е тихо роздягнув­ шись, уклався, не викликавш и жодного зауваж ення з боку свого господаря. Я ще не заснув, коли почув тихе ш кряботіння й «туптуп» по л іж к у , а потім по своїх ногах. Снап, очевидно, подумав, що внизу занадто холодно, і виріш ив скористатися найкращ им , що могло бути запропоноване в моєму будинку. Він скрутився біля моїх ніг так, що мені стало дуже незручно, а коли я спробував улаш туватися зручніш е, то найменш ого по­ руху мого пальця було достатньо, щоб змусити його кусатися так люто, що від каліцтва мене рятувала тільки товста ковдра. Пройшла ціла година, перш ніж мені вдалося так покласти ноги, щ оразу пересуваючи їх на м іліметр, щоб я міг спокійно спати. К ілька разів серед ночі мене будило сердите гарчання собаки, напевно, тому що я наваж ився поворухнути пальцем без його дозволу, хоча я думаю, що його міг дратувати й мій храп. Уранці я був готовий встати ще до того, як Снап прокинувся. Бачте, повне ім ’я його — Снап-Дж инджерснап. Д еяким собакам важ ко дати ім ’я, інш им ж е це не потрібно — вони самі можуть це зробити. Я був готовий піднятися о сьомій. Снап же не прокидася до вось­ мої, тому ми встали о восьмій. Він трохи віддячив мені за теп­ лий прийом, дозволив мені одягатися вж е не на столі. Виходя­ чи з кім нати, щоб приготувати сніданок, я зауваж ив: «Снапе, друж е, деякі люди визнали б за потрібне виховувати тебе бато­ гом, але мені здається, що я маю кращ ий план. Л ікарі зараз ре­ комендують систему, я к а називається “залиш ити без сніданку”. Я це спробую». 1 4 0 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
 • 142. Це було ж орстоко, але я залиш ив його без їж і на весь день. Він пош крябав мені двері, і мені потім довелося їх перефарбува­ ти, але ввечері він уж е брав їж у з моїх рук. Через тиж день ми були добрими друзями. Зараз він спав на моєму л іж к у й дозволяв мені воруш ити ногами, не кусаючи їх і не намагаю чись серйозно мене пошкодити. Система «залишити без сніданку» творила чудеса: через три місяці ми були нерозлучними друзям и й виявилося, що в телеграмі він цілком виправдано був названий чудовим цу­ ценям. Здавалося, йому незнайоме почуття страху. Я кщ о повз нього проходила м аленька собачка, він не звертав на неї уваги; якщ о то була собака середнього розм іру, він струною витягував свій короткий хвостик і так ходив довкола незнайом ця, зневаж ливо ш крябаю чи кігтям и й дивлячись на небо, землю , удалечінь — куди завгодно, але тільки не на того собаку, відзначаю чи його присутність тільк и частим гарчанням на підвищ ених тонах. Якщ о ж незнайомець не рухався з місця, починалася бійка, і то­ ді він утікав дуж е ш видко. Іноді Снапові доводилося програва­ ти, але і гіркий досвід не м іг уселити в нього навіть краплю обережності. Одного разу, їдучи в кебі під час виставки собак, Снап побачив на прогулянці схожого на слона сенбернара. Його розміри викликали в цуценяти таке зацікавлення, що він мерщій вискочив з вікна кеба й злам ав ногу. Очевидно, у нього відібрали почуття страху й зам ін или вели­ кою кількістю імбиру, що стало підставою для його повного імені. Він відрізнявся від усіх собак, я к и х я коли-небудь знав. Н а­ приклад, якщ о хлопець кидав у нього кам інь, він біг, але не від, а до хлопця, і якщ о такий злочин повторювався, Снап сам чинив правосуддя, тому його всі поважали. Здавалося, тільки я та к у р ’єр у конторі бачили його позитивні риси. Т ільки нас двох він удос­ тоював високої честі — особистої дружби, яку я цінував усе більше з плином часу, і до середини літа Карнегі, Вандербілт і Астор усі гуртом не могли б зібрати достатньо грошей, щоб купити в мене мого м аленького собаку Снапа. II Хоч я і не дуж е часто мандрую , проте восени моя фірма від­ правила мене в подорож, а Снап, на ж аль, залиш ився з хазяйкою квартири, яку я наймав. Він її зневаж ав, вона його боялася, і обоє ненавиділи одне одного. EPHECT CKT01I TOMIICOH 141
 • 143. Я займався збутом колючого дроту на півночі Ш татів. Листи приходили до мене раз на тиж день, і моя х азяй ка постійно скарж илася на Снапа. Прибувш и до М ендози, що в П івнічній Д акоті, я знайш ов хо­ рош ий ринок для збуту дроту. Звісно, головні угоди я укладав з великим и торговцями, але я також бував і у фермерів, дізна­ вався про їх н і потреби. Так я познайомився з фермою братів Пенруф. Н еможливо довго перебуваючи в місцевості, де займаю ться скотарством, не почути про злочини якого-небудь хитрого й ни ­ щівного сірого вовка. Уже минув той час, коли вовків можна було легко отруїти, тож зараз вони завдаю ть значних збитків фермерам. Б рати ІІенруф, я к і більш ість скотарів, полиш или всі спроби отруїти вовка чи спійм ати його в кап кан , і почали навчати собак різних порід полюванню на вовка, сподіваючись у такий спосіб ще й трохи розваж итись, виконую чи корисну справу знищ ення ш кідників. А нглійські гончаки були падто слабкими для битви; данські доги — надто незграбними; а хорти не могли переслідувати ціль, якщ о її не було видно. К ож на порода мала певний недо­ л ік , але фермери сподівалися на успіх завдяки зграї собак різних порід, і коли я був запрош ений приєднатися до мендозького полювання на вовка, мене надзвичайно потіш ило те різно­ м аніття собак, яке брало в ньому участь. Там було достатньо дворняж ок, але також були й чистокровні породи собак — зо­ крема, кілька російських вовкодавів, я к і, напевно, кош тували чимало. Хілтон Пенруф, старш ий із братів, господар вовкодавів, над­ звичайно пиш ався ними й очікував від них великих подвигів. «Хорти надто вразливі для битви з вовком, дапські доги надто повільні, але ви побачите, вовкодави добре зроблять свою спра­ ву», — говорив він. Отже, хорти призначалися для гонитви, доги — для допомоги, а вовкодави — для головної битви. Там також було двоє або троє гончаків, я к і повинні були своїми чутливими носами висте­ ж ити звіра, якби він раптом зник з очей. Гарний краєвид відкривався перед нами, коли ми їхали верхи Ведлендськими пагорбами того жовтневого дня. Повітря було про­ зорим і свіж им , і, незважаю чи на пізню пору, не було ані снігу, ані морозу. Коні були жвавими, і один чи два рази спробували по­ казати мені, як вони звільняю ться від своїх наїзни ків. 142 Р о з д і л II. П Р И Р О Д А І Л Ю Д И Н А
 • 144. Собаки були налаш товані на полю вання, і на рівнині ми по­ мітили одну або дві сірі п л ям и , я к і, за словами Х ілтона, могли бути вовками або кой отам и 1. Собаки понеслися, голосно гав­ каю чи, але ввечері, хоч в одного з хортів була рана на плечі, більш е не було ж одних доказів, що хтось із них був на полю ­ ванні. — Мені здається, що від твоїх славнозвісних вовкодавів немає жодної користі, Хілте, — сказав Гарвін, молодший брат. — Я за те, що той м ален ький чорний данський дог набагато кр ащ и й за ін ­ ш и х, хоч він і нечистокровний. — Я не розумію , — пробурчав Х ілтон. — Н авіть койоту, а не те що вовку, ніколи ще не вдавалося втекти від цих хортів; гон­ чаки м ож уть іти навіть по триденному сліду, а доги м ож уть по­ долати й ведмедя грізлі2. — Я вваж аю , — сказав батько, — вони м ож уть бігти, мож уть переслідувати й м ож уть подолати ведмедя, це цілком мож ливо; але річ у тім , що вони не хочуть зій ти ся в бійці з вовком. Уся зграя просто боїться — і мені б дуж е хотілося повернути віддані за них гроші. Так вони все бурчали й продовжували сперечатися, коли я по­ прощ ався з ними й поїхав далі. Здавалося, що в поразці була лиш е одна причина. Собаки були ш видким и та сильним и, але вовк, очевидно, за л я к а в усіх собак. У них не вистачало мужності зустрітися з ним, і щоразу, я к вовкові вдавалося втекти, мої дум ки переносилися до безстраш ного ма­ ленького собаки, з яки м я ділив л іж ко впродовж останнього року. Мені так хотілося, щоб він був тут, тоді ці незграбні собаки-велети зн айш ли б свого лідера, його б не покинула см іливість під час випробування. На моїй наступній зупинці я отримав листи, серед як и х були й два повідом лен ня від х а зя й к и ; у перш ом у йш лося про те, що «цей ж ахли ви й собака просто ганебно поводиться в моїй к ім ­ наті», а інш е, щ е переконливіш е, вимагало негайного усунення Снапа. «Чому б не відправити його до Мендози? — подумав я . — Усього двадцять годин подорож і; йому там зрадію ть. Я зм ож у забрати його на зворотному ш ляху». 1 Койот (луговий вовк) — представник родини собачих, що мешкає на від­ критих просторах Північної Америки. 2 Грізлі різновид бурого ведмедя, що мешкає переважно на Алясці й у за­ хідних районах Канади; величина грізлі, зазвичай, становить 2,4-2,5 м і важить він до 450 кг. ЕРНЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН 143
 • 145. I ll Моя наступна зустріч із Д ж индж ерснапом не дуж е від р ізн я­ л ася від перш ої. Він стрибнув на мене, удаю чи, що хоче вкуси­ ти, і часто гарчав, але це було грудне гар ч ан н я, а його хвостик постійно погойдувався. Пенруфи вже декілька разів улаштовували полювання на вовка з того часу, я к я був з ними, і були дуж е роздратовані тим, що н іяк не могли досягти успіху. Собаки знаходили вовка майже кож ного разу, але не могли вбити його, а мисливці жодного разу не підходили достатньо близько, щоб зрозум іти, чому вони бо­ яться. Старий П енруф був переконаний, що «у всій зграї немає собаки, хоробріш ої за крол и ка» . Н аступного дня ми вий ш ли на світан ку — та сам а процесія з чудових коней і прекрасних верш ників; там, я к і раніш е, були великі сірі собаки, руді собаки, плям исті собаки; але, кр ім того, з нами був м аленький білий собака, що залиш ався поруч зі мною, і не тіл ьк и собаки, а й коні, я к і підходили занадто близько до нього, познайом илися з його зубами. Здавалося, Снап пересва­ рився з усіма лю дьми, кіньм и й собаками, я к і тільки були побли­ зу, окрім однієї бультер’єрки , я к а н алеж ала чоловікові з готелю в Мендозі. Вона була єдиною, хто був менший за нього, і вони, зд а­ валося, сподобалися одне одному. Я ніколи не забуду панорам и, що від кр и лася перед нам и під час полю вання, яке я побачив того дня. Ми були на одному з тих вели ки х п л аски х пагорбів, з я к и х м ож на побачити всю м ісце­ вість, коли Х ілтон, я к и й роздивлявся м ісцину в бінокль, ви гу к­ нув: — Я бачу його! Ось він іде до струм ка С калл. Ц е, напевно, койот. Зараз потрібно було змусити хортів побачити здобич — нелег­ кою була ц я справа, оскільки вони не м ож уть подивитися в бі­ нокль, а на зем лі росло багато полину, вищ ого за зріст собак. Але Хілтон покликав: «Сюди, Дандере!» — і схилився із сідла, одночасно виставивш и ногу. Одним спритним стрибком Дандер заскочив на сідло й стояв там , балансую чи на кон і. Водночас Х ілтон наполегливо показував: «Ось він, Дандере, дивись, дивись, він там ». Собака серйозно вдивлявся туди, куди показував його х азя їн , і, очевидно, побачивш и щ ось, легко зіскочив на зем лю й побіг удалечінь. Інш і собаки вируш или за ним довгою проце­ сією, і ми їхали за ними так ш видко, я к могли, але втрачали час, бо на наш ій дорозі було багато ярів, бороучих нір, кам енів і по­ 144 Р о з д іл II. П Р И Р О Д А 1 Л Ю Д И Н А
 • 146. лину, тому ш видко їхати було надто небезпечно. Ми всі відстали, і, звичайно, я був останнім, бо ще не призвичаївся їзди­ ти верхи. Ми кілька разів бачили, як собаки мчали рівниною або зникали в яру і знову з ’являли ся на інш ій стороні. Визнаним лідером був хорт Дандер, і, подолавши наступний кр яж , ми побачили всю по­ гоню — койота, який біг з усіх ніг, собак, що були за чверть м и­ л і1, але вж е м айж е наздоганяли. Коли ми побачили їх насту ино­ го разу, койот був мертвий, а собаки сиділи навколо нього — усі, крім двох гончаків і Джинджерснаиа. — Запізнилися на бійку, — зауваж ив Хілтон, глянувш и на відсталих гончаків. Тоді він гордо погладив Дандера. — Я к ба­ чите, ваш цуцик усе-таки не знадобився. — Я ка сміливість — десять великих собак напали на одного маленького койота, — насм іш кувато зауваж ив батько. — П оче­ кай, допоки ми не зустрінемося з вовком. Наступного дня ми знову вийшли на полювання, бо я вирішив побачити, чим усе це закінчиться. Піднявшись на високий пагорб, ми побачили сіру пляму, що рухалася. Рухома біла пляма означає антилопу, червона — лисицю, сіра — або вовка, або койота; а хто це напевно — визначають за хвостом. Я кщ о в бінокль видно опу­ щений хвіст, то це койот; якщ о піднятий — це ненависний вовк. Як і раніше, Дандеру показали здобич, і він, як і раніше, повів за собою строкату зміш ану зграю — хортів, вовкодавів, гончаків, догів, бульгер’єра і верш ників. На мить ми побачили погоню; це, безсумнівно, був вовк, як и й довгими стрибками тікав від собак. Чомусь мені здалося, що собаки, я к і були попереду, бігли не так ш видко, як раніш е за койотом. Але ніхто не знав, чим за ­ кінчиться полювання. Собаки один за одним поверталися до нас, і ми більш е не бачили того вовка. М исливці глузували із собак і лаяли їх. — Ех! Зл як ал и ся, просто зл як ал и ся, — із роздратуванням промовив батько на адресу зграї. — Вони легко могли наздогна­ ти, але як тільки він повернувся до них, вони втекли. Тьху! — Де ж той неперевершений, безстрашний, героїчний тер’єр? — зневаж ливо спитав Хілтон. 1 Миля — британська й американська міра довжини, яка дорівнює приблиз­ но 1609,344 м. EPHECT СЕТОН-ТОМПСОН И 5
 • 147. — Не знаю , — сказав я . — Думаю , щ о він щ е жодного разу не бачив вовка; але як щ о це коли-небудь станеться, я б’юся оэ зак л ад , що він обере перемогу або смерть. Т ієї ночі недалеко від ферми було роздерто к іл ь к а корів, і ми ще раз вируш или на полю вання. П очалося все приблизно т а к , як і м инулого разу. Увечері ми побачили сіром ан ц я з п ідн яти м хвостом, приблизно за півм илі. Х ілтон п о к л и к ав Д ан дера й посадив його на сідло. Я взяв з ньо­ го п ри клад і п о к л и к ав до себе С напа. Його л ап и були настіль­ к и ко р о тк и м и , щ о йому довелося к іл ь к а р азів стрибати, поки нареш ті не вдалося зал ізти , ухопивш ись за мою ногу. Я д еяки й час показував йому ц іл ь , допоки він не побачив її й вируш ив за хортам и з надзвичайною енергією , що було вж е багатообіцяю че. Ц ього разу погоня вела нас не густим и х ащ ам и б іл я р іч к и , а відкритою місцевістю , і на те були певні причини. Т рим аю ­ чись разом , ми п ід н ял и ся на у зв и ш ш я й побачили пересліду­ ванн я на відстані м илі, я к р а з у ту м ить, я к Д андер наздогнав вовка й спробував схопити його за лапу. Вовк повернувся до нього, щоб оборонятися, і нам це було чудово видно. Собаки н аб л и ж ал и ся по двоє-троє, оточую чи його кіл ьц ем , поки нареш ­ ті не виступив м ален ьки й білий песик. Він не витрачав часу на гавк іт, а рвонувся просто до горла вовка, але пром ахнувся й учепився йому в ніс; тоді підій ш ли десять вел и ки х собак, і ч е ­ рез дві хви ли н и вовк був м ертвий. Ми їх ал и дуж е ш видко, щоб устигнути до розв’я з к и , і хоч ми д и ви ли ся з великої відстані, побачили, що Снап виправдав телеграм у, я к і мою реком ен­ дацію . Тепер була моя черга тріум ф увати. Снап показав їм , я к лови ­ ти вовків, і нареш ті м ендозька згр ая зробила це без допомоги лю дей. Проте було дві обставини, я к і дещ о затьм арю вали радість п е­ ремоги: по-перш е, це був молодий вовк, м айж е вовченя, тому він і побіг рівниною , я к дурень; а по-друге, Снапа було поранено — вовк сильно пош кодив його плече. Коли м и перем ож но їх ал и додому, я пом ітив, що він трохи кульгав. — Сюди, — гукнув я , — іди сюди, Снапе! Він один чи два рази спробував вистрибнути на сідло, але не зм іг. Я попросив: — Х ілтоне, подайте його м ені. 146 Р о з д і л II. П Р И Р О Д А І Л Ю Д И Н А
 • 148. — Н і, дякую ; самі справляй теся зі своєю гримучою змією , — така була мені відповідь, бо зараз уж е всі зн али , що мати спра­ ву зі Снапом небезпечно. — Ось, Снапе, трим ай, — сказав я , і простягнув йому хлист. Він схопив його, і так я підняв його на сідло й відніс додому. Я доглядав його, як дитину. Він показав цим скотарям, кого саме не вистачало в їхн ій зграї; мож е, гончаки й мають добрий нюх, хорти — ш видкі, а вовкодави й доги вмію ть боротися, але від усіх них немає жодної користі без переможної сили духу, я к а є тільки в бультер’єрів. Того дня фермери навчилися виріш увати вовче питання, у чому ви легко переконаєтесь, якщ о коли-небудь побуваєте в Мендозі; бо в кож ній зграї зараз є свій бультер’єр, зазвичай снапомендозької породи. IV Наступного дня був Хеллоуїн, річниця мого знайомства зі Сна­ пом. День видався ясним , сонячним, не дуж е холодним, і на землі не було снігу. Я к правило, цей день відзначали полюванням, а зараз, звичайно, єдиною метою були вовки. На превеликий ж аль, Снап погано почувався через свою рану. Він, я к завж ди , спав у мене в ногах, і на простирадлі зали ш и ли ся сліди крові. Він не міг боротися, але ми просто зобов’язан і були вируш ити на полю­ вання, тому його заманили в комору й зачинили там. Коли ми від’їж дж али , у мене було тривож не передчуття. Я знав, що без мого собаки ми зазнаємо невдачі, але я навіть уявити не міг, якою буде ця невдача. Ми вж е блукали пагорбами біля струмка С калл, коли раптом з ’явився маленький білий м ’ячик, що продирався крізь зарості поли­ ну, і через хвилину до мого коня підбіг Снап, котрий скавучав і по­ махував хвостом. Я не міг відправити його назад; він не виконував таких наказів, навіть якщ о віддавав їх я. Його рана ще не загої­ лась, тому я покликав його, простягнув хлист і підняв на сідло. «Тут, — подумав я, — я втримаю тебе в безпеці аж до повер­ нення додому». Я так думав; але я не врахував нам ірів Снапа. К рик Х ілтона «ату, ату!» сповістив нас, що він побачив вовка. Дандер і його суперник Райлі обидва стрибнули вперед, зіш товх­ нулись і разом впали. Але Снап, добре придививш ись, таки побачив вовка, не надто далеко, і не встиг я й отям итись, я к він уже зіскочив із сідла й побіг петляю чи — угору, униз — через полин, прям о на ворога, через к іл ьк а хвилин уж е ведучи за собою всю зграю . Н едалеко, звичайно. Великі хорти побачили ЕРНЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН 147
 • 149. рухому пляму, і звична процесія потяглася рівниною. Це повинно було бути гарне полю вання, бо вовк був менш е, ан іж за милю, а собаки були дуж е ж ваві. — Вони повернули у Ведмеж ий Яр! — кри кн ув Гарвін. — Сюди, ми можемо їх випередити! Тому ми повернули й ш видко їхали північною стороною па­ горба Х алм ера, поки гонитва продовж увалася з південного боку. Ми під’їхали до краю узвиш ш я і вж е збиралися спускатися, коли Хілтон гукнув: — Він тут! Ми зіткн ули ся прямо з ним! Він зістрибнув із свого ко н я, кинув повіддя й побіг уперед. Я зробив так само. Назустріч нам, пробираючись рівниною, іш ов величезний сірий вовк. Його голова була опущ ена, хвіст ви тяг­ нутий прямою лінією, а в п ’ятдесяти ярд ах1 від нього був Дандер, я к сокіл над землею , удвічі ш видш ий за вовка. За хвилину пес наздогнав його й укусив, але відскочив, я к тільк и вовк повер­ нувся до нього. Вони зараз були прямо під наш им и ногами, на відстані менш е п ’ятд есяти ф утів2. Гарвін в и тяг пістолет, але Х ілтон, на нещ астя, зупинив його: — Н і, ні, побачимо, що з цього вийде. Через кіл ька секунд прибіг другий пес, тоді всі інш і — так ш видко, я к могли. Кожен був сповнений ш аленства й мав ба­ ж ання битися, готовий одразу ж піти й розірвати вовка на части­ ни; але кож ен по черзі відступав і гавкав на безпечній відстані. П риблизно за хвилину з ’яви лися вовкодави — гарні великі со­ баки. Наближаю чись, вони, без сумніву, хотіли мерщій кинутися на старого вовка; але його безстраш ний вигляд, м ’язистий тулуб і смертоносні щелепи налякали їх задовго до безпосередньої зуст­ річі, і вони також приєдналися до кільця, поки відчайдух у центрі повертався до них, готовий належ но зустріти кож ного. Тоді підійш ли доги, незграбні створіння, кож ен з як и х важ ив стільки ж , скіл ьки й вовк. Я чув, як їхн є важ ке д и хан н я пере­ ростало в загрозливе хрипіння разом з тим , я к вони просувалися' вперед; вони були готові розірвати ворога на ш м атки; але коли вони побачили його там, зловісного, безстраш ного, із сильним и щ елепами, невтомними лапам и, готового померти, як щ о буде по­ трібно, але впевненого, що він не загине один — що ж , ті величез­ ні доги, як і всі інш і, раптом відчули острах: так, вони кинуться 1 Ярд — британська й американська міра довжини, яка дорікни* 91,44 см. 2 Фут — британська й американська міра довжини, яка дорівнює 30,48 см. 148 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
 • 150. на нього — не зараз, а пізніше, коли від­ дихаються; о ні, вони не боялися вовка. Я міг визначити їх хоробрість за їхніми голосами. Вони чудово знали, що пер­ ша ж собака, яка виступить, постра­ ждає, але це все одно — поки що вони ще трохи погавкають, щоб підбадьори­ тись. І в той час, як десять великих собак стрибали довкола мовчаз­ ного вовка, у хащ ах полину за ними почувся ш урхіт; тоді, стри­ баючи, з’явився білосніжний гумовий м’ячик, який перетворився на маленького бультер’єра, і Снап, найповільніш ий зі зграї, прийшов останнім, так важ ко дихаю чи, що здавалося, зад и х ­ неться. Він наблизився до зімкнутого кіл ьц я, яке створювали собаки, постійно змінюючи один одного, навколо вбивці худоби, з яки м ніхто не наваж увався зійтися один на один. Чи вагався він? Ані миті; крізь зграю гавкаю чих собак він кинувся прямо до горла старого деспота1; і вовк ударив його своїми двадцятьма ш аблями. Але малий знову стрибнув на нього, і потім було вже важ ко пояснити, що саме сталося. Усі собаки зм іш алися. Мені здалося, що я побачив, як маленький білий песик вчепився в ніс вовка. Зграя розсипалася на всі боки; зараз ми не могли їм допомогти. Але ми їм не були й потрібні: у них був безстраш ­ ний ватаж ок, і коли через якийсь час битва заверш илася, на землі леж ав сірий вовк, могутній гігант, а в його ніс вчепився м аленький білий пес. Ми всі стояли навколо, готові допомогти, але не могли зрушити з місця. Вовк був мертвий, і я гукнув Снапа, але він не поворух­ нувся. Я схилився над ним. — Снапе, Снапе, усе закінчилося, ти убив його. Але собака був нерухомий, і лиш е тепер я помітив на його тілі дві глибокі рани. Я спробував підняти його. — Відпусти, старий, усе закінчилось. Він тихо загарчав і відпустив вовка. Скотарі схилилися над Снапом, і голос старого Пенруфа тремтів, коли він бурмотів: — Я не дозволив би поранити його навіть за двадцять биків. Я взяв собаку на руки, назвав його по імені і погладив по го­ лові. Він трохи погарчав, ніби на прощання, лизнув мою руку й замовк навіки... 1 Деспот — мучитель. EFIIECT СКТОН ТО.МІІСОІІ 149
 • 151. Сумним було мос повернення додому. У нас була ш кіра ж ахли ­ вого вовка, але жодних інш их виявів тріумфу. Ми поховали без­ страшного Снапа на пагорбі за фермою. При цьому я чув, як П енруф, що стояв поряд, пробурмотів: — Ось це була см іливість — справж ня сміливість! Без см іли­ вості в наш ій справі багато не досягнеш . (П ерекла д М арини З усн к о ) К ом ент арі Назва оповідання «Снап» з англійської означає кусати (миттєво ха­ пати, захват і под.). Цс пов’язано з особливостями бійцівської породи собак — бультер’єр. Крім того, в оповіданні згадую ться й інш і породи собак, у зображенні яки х автор виявляє велику спостережливість: гончак відрізняється сильним нюхом, хорт — швидкістю, данський дог — масою і міцністю , російський вовкодав — здатністю битися, сенбернар — ве­ л и ки м и розмірами. Однак бультер’єр вирізняється з-пом іж інш их саме сміливістю і мужністю, тому для увиразнення цієї ідеї твору обрано саме таку породу з відповідним ім ’ям. Карнегі, Вандербілт і Астор — три відомі ам ериканські мільйоне­ ри. їхн і імена згадую ться тоді, коли розповідач усвідомлює, що він ні за я к і гроіпі не зм ож е розлучитися зі Снапом. Бедлендські пагорби, на я к и х відбувалося полю вання в оповіданні «Снап*, розташовані на південному заході Південної Д акота (ш тат СІНА). Пагорби, яким и милувався розповідач, надзвичайно красиві, адж е вони маю ть чудернацькі різнобарвні ш пилі, бо внаслідок зсуву ґрунтів зал и ­ ш аю ться осади різного кольору. Слово джинджер з англійської означає імбир — це спеція, що використовується для приготування страв у всьому сві­ ті. Відповідно, Джинджерснап — хрустке імбирне печиво (пряник). За традицією його печуть у Канаді та США на Різдво. Я к пра­ вило, це печиво має вигляд чоловічка. Коли письменник називає свого героя Д ж индж ерснапом , виникає гра слів, я к а увиразнює ставлення автора до собаки я к до істоти, рівної собі (тобто я к до лю дини). Снап стас справж нім товариш ем для розповідача й ба­ гато чого його навчив. Хеллоуїн святкується в Канаді, США та в інш их англомовних країн ах у ніч із 31 ж овтня на 1 листопада — у переддень Д ня всіх святих. В оповіданні «Снап» Д ж ек пож артував над своїм товариш ем, надіславш и йому в подарунок на Хеллоуїн бультер ’єра (тобто злого собаку). А ле цей злий ж ар т не вдався, тому що Снап і розповідач затовариш ували. Доброта лю дини та її ш а­ нобливе ставлення до природи перемогли злість собаки. 1 5 0 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
 • 152. Робота з т екст ом 1. Д айте назви частинам твору. Обгрунтуйте їх. 2. Чому Снап потрапив до розповідача саме на свято Х еллоуїн? У чому полягав ж арт його товариш а по коледж у Д ж ека? 3. Чи змогли стати друзями людина та собака? Я к це сталося? 4. Знайдіть в оповіданні уривки, де змальовано звички й особли­ вості характеру різних тварин. 5. П ерекаж іть епізод, у якому розповідається про те, я к Снапа бу­ ло поранено. 6 . Я к сталося, ідо поранений Снап знову опинився на полюванні? Про що цс свідчить? 7. Як у творі розкривається ріш учість і сила Снапа? Прочитайте виразно відповідні цитати. 8 . Чому хазяїн Снапа мав право пиш атися своїм улюбленцем? 9. Знайдіть у тексті рядки, у яки х звучить ідея твору. Я к ви їх зрозуміли? Краса слова Герой оповідання Е. Сетона-Томпсона «Снап» виступає не ворогом, а по­ мічником лю дини. Змальовую чи образ собаки, автор розповідає про його стосунки з людиною я к рівних між собою. Не тільки розповідач впливає на Снапа, а й Снап впливає на свого господаря. Процес виховання ви­ явився не таким легким , і автор щедро ділиться своїми спостереженнями. • Я кі риси поведінки собак відображено в оповіданні Е. Сетона-Томп­ сона? Наведіть відповідні цитати. • Знайдіть в оповіданні низку слів і словосполучень, які характеризу­ ють Снапа протягом твору. Які з цих характеристик залишаються постійни­ ми протягом твору, а які змінюються? Чи є серед цих слів і словосполу­ чень епітети, метафори, порівняння? Д ля обговорення 1. Чого навчив Снапа його господар і, навпаки, чого навчив собака свого хазяїна? 2. Чому, на ваш у думку, письменник помістив оповідання «Снап» до кн и ж ки «Тварини-герої»? За вибором учня 1. Створіть (усно) невеличке оповідання на тему «Мій домаш ній улюбленець і чого він мене навчив». 2. Н апиш іть твір-роздум ( 8 - 1 0 речень) на тему «Хто справжній герой оповідання “Снап” — собака чи лю дина?». Обґрунтуйте свою думку. ЕРНВСТ CKTOH-ТОМІІСОН 151
 • 153. БО — ВОЛОДАР КУРУ MHO Історія створення Через те, що Е. Сетон-Томпсон багато працював над малюнками для анімалістичного словника, він почав утрачати зір. Л ікарі по­ радили йому не напружувати зір щонайменше шість місяців. Тому митець на деякий час поїхав до одного зі своїх знайомих Фітца Рендольфа на ранчо в Нью-М ексико. У той час долина Курумпо вваж алася найкращ им тваринницьким районом у ш таті. А там, де багато худоби, там багато й вовків. Сетон-Томпсон і Рендольф разом охороняли худобу від вовків, письменник мав змогу стежити за їхнім и звичкам и. В атаж ком зовчої зграї був величезний вовк, надзвичайно розумний і сміливий. Він став прообразом головного героя оповідання «Лобо». З іспанської мови ім’я персонажа озна­ чає во вк , а ім ’я його подруги Б лан ки — біла (у Ныо-М ексико го­ ворять англійською й іспанською мовами). Оповідання ввійш ло до збірки Е. Сетона-Томпсона «Т в а р и н и , я к и х я зн а в» . ї* Робота з текстом 1. Придумайте назви частинам твору. Стисло перекаж іть зміст кож ­ ної частини. 2. Я ки й епізод справив на вас найбільш е враж ення? Чому? 3. Я кі почуття ви кли кали у вас вчинки Лобо, його зграї? Спро­ буйте пояснити свої почуття та враж ення. 4. Доберіть влучні епітети, які характеризую ть Лобо на початку й наприкінці твору. Чи змінилося ваш е ставлення до Лобо протягом читання оповідання? 5. Знайдіть опис Бланки у творі. Що викликало захоплення автора? 6 . Я к Лобо ставився до Б ланки? 7. Я к Лобо сприйняв смерть Б ланки ? Н аведіть відповідні цитати. 8 . У третій частині твору знайдіть авторські оцінки вчинків Лобо й авторське співчуття до тварини. 9. Знайдіть і прочитайте опис стану Лобо, яки й потрапив у капкан. 10. П оясніть небаж ання Лобо ж ити далі. Доведіть свою дум ку ц и ­ татами з тексту. 11. Визначте головну думку твору. До творів Е. Сетона-Томпсона в худож ній літературі не було достовір­ ного зображ ення вовків. У к азк ах вони втілю вали або ворожі сили п ри ­ роди, або якості людей. П исьменник уперш е правдиво показав вовків, їхні звички, спосіб ж и ття , а також ставлення людей до вовків. 152 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮ ДИНА
 • 154. В оповіданні «Лобо» розповідається про трагічну долю незвичайного вовка, здібності якого враж аю ть людей. Саме тому його прозвали *вовк-перевертень». Лобо — ватаж ок зграї. Попри всі хитрощ і людей, він жодного разу не схибив, оминав небезпечні капкани. Але прихильність до вовчиці Б лан ки згубила його. М итець писав: «Мені докоряю ть за те, що я вбив Лобо, а головне за те, що я докладно розповів про це. Я кщ о співчуття читачів на боці Лобо, то письменник цих докорів не сприйм ає: його мета досягнута». Е. Сетон-Томпсон. Л обо — ко р о л ь во в к ів . 1893 р. • Знайдіть в українськом у перекладі слова (ім енники і дієслова), я к і м ож на вваж ати метаф орами, що розкриваю ть стан Лобо після втрати його подруги. Д л я обговорення 1. У чому виявилося «лицарство вовка» в оповіданні Е. СетонаТомпсона? 2. Чого навчає історія про Лобо? 1. Роздивіться малю нки Е. Сетона-Томпсона до оповідання «Лобо». Я кі епізоди з ж и ття вовків зобразив худож ник? 2. К артина «Лобо — король вовків» зберігається в одному з музе­ їв К анади. Роздивіться репродукцію і опиш іть головного героя оповідання Е. Сетона-Томпсона. 10 VII Н О 1 Історія створення Твір «Доміно» (повна його назва «Біографія чорно-бурого лиса, або Доміно Ренара, з містечка Голдур2) написаний 1909 р. Лис Ренар, або Райнеке (фр. R enard), — відомий герой ф ранцузьких фольклорних творів, яки й став традиційним пер­ сонажем багатьох європейських переказів (німець­ ких, англійських, голландських тощо). Його риси в усній народній творчості є алегоричними. За ним закріпилося значення «сильного розумом», «хитро­ мудрого», «спритного». Сетон-Томисон створив образ реального лиса в реальному середовищі. «Доміно» має посвяту «Тій, кому я вперше про це розповів, — Сетон Томпсон. Доміно. 1893 р. 1 Доміно — маскарадне вбрання у вигляді довгого плаща з каптуром. 2 Голдур — містечко, що дало назву Голдурськнм горам (пагорбам, кряжу), котрі згадуються у творі. ЕРИ ЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН 153
 • 155. Анні Сетон». Це донька письм енника, якій на той час виповни­ лося 5 років. Образ дівчинки, що змогла приручити й урятувала лиса, утілює ідею мирного співіснування людей з природою. Коментарі «Доміно» задуманий автором я к низка оповідок, які були створені в результаті тривалого спостереження Е. Сетоном-Томпсоном зо ж иттям тварин у Канаді й СІЛА. Це нотатки натураліста, художньо оброблені. Твір є складним за своєю будовою, тому й о т вже не можна назвати опо­ віданням, бо в ньому діють, крім Доміно, кілька інш их персонажів, і в кожного з них своя життєва історія. У творі чимало описів природи, а також авторських роздумів, коментарів. Значно розгалуженішою (по­ рівняно з оповіданням) постає система подій, що розтягнені в часі. Отже, твір «Доміно» за цими ознаками можна назвати анімалістичною повіс­ Е. Сетон-Томпсон. Доміно. 1909 р. тю, у якій розповідається про ж иття чорнобурого лиса в природному середовищі. У творі світ живої й неживої природи є од­ ним цілим: звірі, річка, дерева, каміння — усі разом мирно ж ивуть під тиху осикову пісню. Вони знають, що їх оберігає Хранитель дикої природи. Однак у найдраматичніш ий момент погоні Доміно усвідомлює, що є щось вище за невидимого Покровителя й знаходить по­ рятунок в оселі доброї дівчи н ки . Автор ві­ рить не лиш е в доброту природи, але й у те, що людина за своєю сутністю теж добра істота. Робота з текстом 1. Р озкаж іть про дитинство Доміно. 2. Я к мати й батько дбали про лисенят, навчали їх «природної науки»? 3. Знайдіть у тексті пейзаж і, прочитайте їх виразно. Я к зміню ва­ лася природа протягом твору? Розкрийте авторське ставлення до природного світу. 4. Я к Доміно входив у великий буремний світ, «що так відрізняв­ ся від рідної домівки під осиками*? 5. Я к а визначна подія сталася в ж итті Доміно та Б ілян ки ? Я кі но­ ві обов’язки з ’явилися в Доміно і як він їх виконував? 6 . П ерекаж іть XIV розділ «Літо і дівчинка». Я к дівчинці вдалося подруж итися з лисом? Чого навчає ця історія? 7. Доведіть, що Доміно був розумним і мужнім лисом. 8 . Знайдіть у творі авторські роздуми про подібність світу тварин і світу людей (про те, як мати любить і пестить своє д и тя, зах и ­ щ ає його тощо). Розкрийте позицію автора в цих роздумах. 1 5 4 Розділ II. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
 • 156. 9. К ож ний розділ твору наводить читачів на певні висновки, дає певні уроки. Н аведіть 2 - 3 уроки, як і ви отрим али, прочитавш и розділи. Зробивши головним героєм чорно-бурого лиса у своєму творі «Доміно», п и сьм енник поступово р озкри ває його образ. С початку м итець звертає увагу чи тачів на зовніш ні риси лиса: чорна смуга впоперек п и ска, не­ наче м аскарадна м аска доміно. Згодом автор поступово додає все нові й нові ш три хи й д етал і, підкреслю ю чи ті зм ін и , щ о відбувалися в образі лиса я к зовні, так і в його х ар ак тер і. У нього поступово з 'я в и л и с я т а ­ к і риси, я к хоробрість, м у ж н ість, ви тр и м ка, відданість та ін . Зм ін и в образі героя, що триваю ть протягом значного п р о м іж ку часу, н ази ва­ ються динам ікою образу (або еволюцією образу). Це щ е один п оказн и к того, щ о тв ір не є оповіданням , а н ал еж и ть до середнього або великого різновиду твору, у даном у ви п адку — повісті. • Я к ж е мінявся чорно-бурий лис протягом твору? Я ких нових зовніш ­ ніх ознак і рис х ар ак тер у він набував? • З н ай д іть і виразно прочитайте відповідні ц и тати , поясніть їх. • Знайдіть у творі м ісця, де автор веде розмову з читачем . Про що в кож ном у випадку? Українською мовою перші переклади творів Е. СетонаТомпсона вийш ли друком у Києві протягом 1911-1919 pp. (перекладачі Ю. Б удяк, Ю. Сірий, О. К ривиню к, П. М ака­ ренко). Твори канадського письменника перекладали й інші українські перекладачі: Іван Лещенко, Юрій Л існяк, Василь М исик, Н адія Кузнецова, Л ариса Б ож енко, Ростислав Доценко та ін. Д л я обговорення Чому Е. Сетон-Томпсон називав природу «Книгою мудрості»? І* П ер е вір т е себе 1. ІЦо вам відомо про Е. Сетона-Томпсона? 2. Чому його називають натуралістом, художником і письменником? Д оведіть це ф актам и. 3. П оясніть назву твору Е. Сетона-Томпсона, яки й ви прочитали. 4. В изначте основну тему та ідею прочитаного вами твору. 5. Чого вас навчив цей твір? 6 . Я кі описи використовуються в прочитаному вами творі? Визначте їх роль у тексті. ЕРНВСТ СЕТОН-ТОМПСОН 155
 • 157. СВІТ ДИТИНСТВА МАРК ТВЕН 1835-1910 Марк Твен був першим справді американським письменником, і всі ми відтоді — його наступники. Вільям Фолкнер Сторінки життя і творчості * X У Сполучених Ш татах А мерики ж ивуть люди різних національностей, культур і віросповідань. Колись вони залишили свої рідні домівки й виру­ шили шукати кращої долі до Північної Америки. Будувати державу на новому континенті бу­ ло нелегко, ще двісті років тому там точилися війни й жорстока боротьба за панування. П ротя­ гом тривалої боротьби й запеклих громадянських війн Америка, урешті-решт, позбулася рабства, лю ­ ди різних культур і традицій навчилися разом ж ити, розбудову­ вати свою державу й пиш атися нею. Відомий американський письменник Марк Твен належав до по­ коління, на долю якого випала Громадянська війна (1861-1865). Тоді мешканці Півночі країни повстали проти рабовласників П ів­ дня, на плантаціях якого працювали безправні чорношкірі раби. Семюел Ленгхорн Клеменс (справжнє ім’я митця) народився ЗО листопада 1835 р. в селищі Флориді (штат Міссурі), він був шостою дитиною в багатодітній сім ’ї. Батьками майбутнього письменника М арка Твена були Джон М аршал і Джейн Лемптон Клеменс, ем ігранти1 з А нглії. Вони 1 Емігранти — люди, котрі полишили батьківщину й виїхали в іншу країну для постійного проживання. 156 Р о з д іл III. С В ІТ Д И Т И Н С Т В А
 • 158. не мали великих статків і через те були змуш ені переїж дж ати з м ісця на місце. Коли Семюел був ще дитиною , його родина переїхала до містечка Ганнібала (ш тат Міссурі). Де б він потім не бував, Ганнібал займав у його душ і особливе місце. Це було місто його дитячих років, мрій і спогадів. Усе, що він там бачив (стосунки м іж представниками різних верств, ш кола, церква), згодом знайш ло відображення в його кн иж ках. Найбільш им захопленням Семюеля була річка Міссісіпі. Тому не випадково він обрав собі псевдонім1 — М арк Твен, що з англій­ ської (M ark Twain) означає мірка два (тобто 3, б м). Цим висловом часто послуговувалися працівники річкового порту й суден, пові­ домляю чи про достатню глибину для безпечного плавання паро­ плавів. М айбутній письменник теж колись працю вав лоцманом3. П ісля смерті батька він був змуш ений з 12 років працювати й до­ помагати матері утрим увати родину. «П ригоди Т о м а Сойєра» (1876) принесли М арку Твенові сві­ тове визнання. Ч итачі одразу полюбили героя к н и ж к и за талант ф ан тазуванн я, ум іння захопити інш их своїми м ріям и та іграм и, а ще — за його вірність у дружбі, щ ирість почуттів, благородство душ і. У той час, коли М арк Твен писав «Пригоди Тома С ойєра» , > ам ериканські дітлахи переваж но читали к н и ж к и , призначені для недільних ш кіл. У них іш лося про вельми слухняних хлопчи­ ків і дівчаток, яки м за хорош у поведінку було забезпечено ш лях до раю. Митці писали про дітей я к про «м аленьких дорослих», ди тячі пустощ і й ф ан тазії вваж али ся недолікам и. А М арк Твен виріш ив створити кн и ж к у про «поганих», інш им и словами — про звичайних дітей, яким не дуж е хочеться вчитися (адже того­ часна освіта також перетворювалася на засіб насильства), але які вміють товаришувати, виручати один одного з біди, палко захоплю ­ ватися, бути самими собою. В еликим досягненням письм енника було те, що він правдиво змалю вав повсякденну дійсність. Він зображ ує світ очима д и ­ тини й щ иро дивується разом із нею, спостерігаю чи за світом дорослих. Твір «Пригоди Тома Сойєра» побудований на протистав­ ленні (антитезі) різних світів — дітей і дорослих, слухняни х і неслухняних хлопчиків. Своєю кн иж кою М арк Твен повертав юному поколінню віру в самих себе, зак л и кав дітей усього світу • j Псевдонім — вигадане ім’я, що використовується людиною замість справж­ нього; літературне ім’я митця. 2 Лоцман — провідник суден (морських або річкових). МАРК ТВЕН 157
 • 159. бути природними, щирими, відданими, ш ля­ хетними. Свого улюбленого героя письменник не полиш ив і згодом написав продовж ення твору — «П ригоди Гекльберрі Ф інна» (1885), «Том Сойср за кордоном » (1894), «Том Сойєр — сищ ик» (1896). Розповідь про Гекльберрі Фінна вийшла зовсім іншою, на відміну від перш ої кн и ж ки . По-перше, історію повістував уж е не автор, а його герой — Гек Ф інн, а по-друге, доброзичли­ вий сміх перетворився на гостру критику законів півдня А м ерики. За зображ ення дружби білого Гека з чорнош кірим слугою П ам’ятник Тому Сойєру Д ж имом твір за часів М арка Твена було і Гекльберрі Фінну. вилучено з бібліотек багатьох ш татів. Н а­ м. Ганнібал (США) віть тепер ця кн и ж к а ви кл и кає гострі ди­ скусії серед громадськості. Особливо неприйнятним для сучасних захисників расової рівності (противників расизм у1) є вж ивання слова негр {англ. nigger, negro, colored) стосовно чорнош кірих героїв твору. Це слово вваж ається лайливим , образливим у су­ часному світі. Однак сам письменник пояснював, що він нічого не вигадував, а змальовував лиш е те, що бачив у свій час. Серед відомих усьому світові треба назвати також твір М ар­ ка Твена « П р и н ц і зли д а р » (1882), у яком у два головні герої на кіл ька тиж нів пом інялися місцями. Усього письменник створив 43 книж ки, кожна з яких оголошена національним надбанням Сполучених Ш татів А мерики. Той, хто читає їх, стає щ иріш им , відкритіш им , світліш им душею. Ц іка во зн а т и У СІЛА створено два музеї Марка Твена. Один розташований у місті його дитинства — Ганнібалі (штат Міссурі), а другий — у Гартфорді (штат Коннектикут). Музей у м. Ганнібалі назива­ ють 4Домом Тома Сойєра». 1 Расизм — приниження людей однієї нації іншою, що є неприйнятним у су­ часному світі, де серед найвищих цінностей вважається повага до людей різних націй, кольору шкіри, віросповідань, культур. 1 5 8 Розділ III. СВІТ ДИТИНСТВА
 • 160. Музей у м. Гартфорді подібний на казковий палац або на дивовиж ний корабель. Кожен, хто приходить сюди, може по­ бачити затиш ні куточки родинного гнізда Клеменсів. Музей Марка Твена. м. Гартфпрд (СІПА) 1^ 1867 р. власники газети «Альта Каліфорнія» виріш или відправити дотепного журналіста М арка Твена в турне Ста­ рим Світом, щоб він привіз звідти нові враження й нові стат­ ті для видання. І письменник вирушив у велику подорож, під час якої відвідав не тільки далекі країни, а й південні порти тодішньої Російської імперії — Одесу, Севастополь, Ялту. Українською мовою твори Марка Твена почали перекла­ дати ще за його ж иття. Серед відомих перекладачів книж ки «Пригоди Тома Сойєра» — М арія Грінченко, Юрій Корецький, Володимир Митрофанов, Інна Базилянська. Твір «При­ годи Гекльберрі Фінна» став відомий читачам завдяки пе­ рекладу Ірини Стешенко, а «Принц і злидар» українською переклала М арія Рябова. ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА Історія створення Більш ість подій, про я к і йдеться в «Пригодах Тома Сойєра», узято з реального ж иття. У книж ці письменник згадав про роки свого дитинства в містечку Ганнібалі, яке у творі отримало назву Санкт-Петербург (американці люблять давати маленьким містеч­ кам гучні назви столиць, тому країна має кілька П ариж ів, Єрусалимів тощо; можливо, ці назви свого часу нагадували емігрантам про покинуті рідні місця). У передмові до твору Марк Твен зазна­ чив, що Том Сойєр увібрав у себе риси характерів трьох хлопчиків. МАРК ТВЕ1І 159
 • 161. Хто ж ці троє? Це сам юний Семюел Клеменс, котрий не дуж е любив учитися і був здатний на різні ви тівки , його ш кільн и й товариш Віллі Боуен, а також Томас Сойєр з міста Ш оунітауна, з яким митець познайомився раніш е. Під іменем тітоньки Поллі М арк Твен зобразив свою матір, а під іменем Б еккі Тетчер — одну зі своїх ш кільних подруг, з якою одного разу заблукав у страшних лабіринтах печери поблизу Ганнібала. Свого друга — маленького волоцюгу Тома Б ленкенш ипа — М арк Твен увічнив в образі Гек­ льберрі Ф інна. Безлюдний острів, куди втекли герої книж ки, на­ справді існував на річці Міссісіпі за ж и ття письм енника. П о р т р е т (ф р., англ. portrait) — один із засобів худож нього зображення персонажа твору, змалю вання (опис) лю дини, її зовніш ­ нього вигляду, виразу обличчя, одягу, рухів, поведінки тощо. & П исьм енники по-різному створюють портрети. М итці мож уть описувати персонаж ів стисло (лиш е кільком а ш трихам и), або докладно, укрупнено (немовби зблизька), або віддалено. Портрет може бути створений словами автора або висловлюваннями інш их персонажів (можливе поєднання різних точок зору), у другому випадку портрет стає багатогранніш им , бо подається з різних ракурсів. У портреті зображують зовнішні або внутрішні риси ге­ роя (обо ті й ті одночасно). П ортрети м ож уть бути незмінними (сталим и) або м ін яти ся протягом твору, у ході розвитку подій, а зміна портрета засвідчує зміни в характері персонажа. Через портрет автор висловлю є ставлення до героя, визначає моменти, я к і є важ ливим и д л я розум іння його характеру і подій. Сюжет (фр. sujet) — худож ня послідовність подій у літератур­ ному творі. Сю жет тісно пов’язан и й з темою твору, він є її реалізацією в художньо вибудуваному ланцю гу подій. Д ля розум іння сюжету важ ливо знати не тільки те, я к і, власне, події покладені в його основу, а й те, я к вони поєднуються м іж собою, я к вони поєднані в тексті, я к і події укрупнено, я к і пропущ ено автором і т. д. С к л а д н и к и (ч а с т и н и ) сюжету: експозиція — знайомство з героями твору, обставинами їхнього ж и ття, часом і місцем, де відбуваю ться події; з а в 'я зк а — клю човий момент розгортання подій, різк и й по­ ворот у їх перебігу; 1 6 0 Розділ III. СВГГ ДИТИНСТВА
 • 162. р о зви т о к дії — подальш е розгортання подій твору (стрімко або уповільнено, послідовно або непослідовно тощо); це найбільша за обсягом частина твору, коли розкриваю ться характери персо­ наж ів, відбуваю ться основні зіткн енн я м іж ними; кульм іна ція — найвищ ий момент напруж ення в розвитку дії (у великих творах буває кіл ька таки х кульм інаційних моментів); розв'язка — події, що заверш ую ть твір, виріш ую ть основні питання й зіткн ен н я у творі, повідомляю ть про результат роз­ витку подій. У літературному творі може бути не одна, а декілька сюжетних лін ій . В еликі твори м ож уть складатися з цілої н и зки менш их частин, що мають окремі сю ж ети, хоча й об’єднані спільним и персонаж ам и, загальною темою. ! Розділ другий (...) Настала субота. Літо вирувало яскравими барвами й свіж іс­ тю, буяло ж иттям. У кожному серці бриніла мелодія, а коли серце було молоде, вона виливалася в пісню. Обличчя кожного промени­ лося радістю, кож ний крокував пружно й бадьоро. Білі акації сто­ яли у цвіту й сповнювали повітря пахощ ами. Кардіфська гора, що підносилася над містом, укрилася зеленню. Віддалік вона здава­ лася обітованою землею — чудесною, безтурботною, привабливою. Том вийшов на вулицю з відром вапна та довгою щіткою. Він зміряв поглядом паркан, і радість його в одну мить згасла в душ і, а натомість у неї ввійш ла туга. Тридцять ярдів дощаного паркана заввиш ки дев’ять футів! Ж иття здалося йому безглуздим, існуван­ ня — важ ким тягарем. Зітхнувш и, він умочив щ ітку у вапняний розчин, провів нею по верхній дошці паркана, потім зробив те са­ ме знову і знову й зупинився: якою ж крихітною була біла смужка порівняно з безмежним простором небіленого паркана! У розпачі він сів на землю під деревом. Із хвіртки підстрибнем вибіг Д ж им. У руці в нього було бляшане відро. Він наспівував пісеньку «Дівчи­ на з Буффало». Ходити по воду до міської помпи Тому завж ди здавалося неприємним заняттям , але тепер він подумав, що воно не таке вже й погане. Він згадав, що біля помни завж ди збира­ ється багато людей: білі, мулати1, чорнош кірі; хлопчики й дівчат­ ка, чекаю чи своєї черги, сидять, відпочивають, міняю ться іграш ­ ками, сваряться, б’ються, пустують. Він згадав також , що хоча до помпи було якихось півтораста кроків, Джим ніколи не повертався 1 Мулати — нящндки нід змішаних шлюбів чорношкірих і білих. М АРК ТВЕН
 • 163. додому раніш я к за годину, та й то м айж е завж ди доводилося бігати за ним. — С лухай, Д ж и м е, — сказав Том, — ти отут трохи побіли, а я збігаю по воду. Д ж им похитав головою і сказав: — Не можу, м аса1 Том! Стара пані веліла, щоб я йш ов до помпи, ні з ким не зупиняю ­ чись по дорозі. Вона каж е: «Я вж е напевно знаю , що маса Том покличе тебе білити п ар ­ к ан , так ти його не слухай , а йди своєю до­ рогою». Вона каж е: «Я сама, — к а ж е , — п і­ ду подивлю ся, я к він його білитим е». — А ти її не слухай! Вона багато чого Н. Роквелл. Ілюстрація к а ж е, Д ж им е. Д авай сюди відро, я миттю до повісті Марка Твена збігаю . Вона й не знатиме. «Пригоди Тома Сойєра». — Ой, боюся, маса Том, боюся старої пані! 1936 р. Вона мені голову відірве, їй-богу, відірве! — Вона! Та вона й пальцем нікого не зай м е, хіба що стукне наперстком по голові — ото й тільки! Хто ж на це звертає увагу? Говорить вона, щ оправда, дуж е злі слова, але ж від слів не бо­ л яч е, як щ о тільк и вона при цьому не плаче. Д ж и м е, я дам тобі кул ьк у. Я дам тобі мою білу алебастрову кульку. Д ж им завагався. — Б іла к у л ь к а, Д ж и м е, чудова біла кулька! — Та воно так, кул ька — річ чудова! Та все ж , маса Том, я ду­ ж е боюся старої пані. — І до того ж , як щ о ти захочеш , я покаж у тобі свою вавку на нозі. Джим був усього лише людина й перед такою спокусою встояти не міг. Він поставив відро на землю, узяв алебастрову кульку і, зго­ раючи від нетерпіння, дивився, я к Том розбинтовує палець ноги. А вже за мить він біг вулицею з відром у руці, щ улячись від болю ниж че спини, тоді я к Том завзято білив паркан, а тітонька Поллі зал и ш ал а бойовищ е з черевиком у руці й тріумфом в очах. Але Томового завзяття вистачило ненадовго. Він думав про те, я к весело збирався провести цей день, і душу його огорнув ще біль­ ш ий смуток. Незабаром інш і хлопчики, вільні від усякої роботи, вибіж ать на вулицю гуляти й бавитися. Вони, звичайно, затію ть різн і веселі ігри, і всі збиткуватим уться з нього, коли побачать, я к тяж к о йому доводиться працю вати. Сама ц я дум ка палила 1 Маса — у південних штатах звернення до панських дітей. 1 6 2 Розділ III. СВІТ ДИТИНСТВА
 • 164. його вогнем. Він вийняв із киш ень свої скарби і почав їх роз­ глядати: улам ки іграш ок, кульки й тому подібна м ізерія; усього цього мотлоху, мабуть, досить, щоб заплатити за три-чотири хви­ лини чуж ої праці, але, звісно, за неї не куп иш і півгодини ц іл ­ ковитої волі. Він знову зібрав своє ж алю гідне майно в киш еню , облиш ивш и будь-яку надію підкупити товариш ів. Н іхто з хлоп­ чиків не стане працю вати за таку мізерну платню . І ось у цю страшну хвилину розпачу на Тома раптом зійш ло натхнення! Так, так, саме натхнен ня, бо в його голові сяйнула геніальна дум ка. Він узяв щ ітку й спокійно заходився до роботи. Ось у кін ц і ву­ лиці з ’явився Бен Роджерс, той самий хлопчик, глузувань якого він боявся над усе. Бен не йшов, а вистрибував і пританцьовував, а це свідчило, що на душ і в нього радісно й іцо він багато на що сподівається в цей день. Він їв яблуко і час від часу видавав протяж ний мелодійний свист, за яки м випливали звуки на н ай ­ ниж чих нотах: «дін-дон-дон, дін-дон-дон» — Бен зображував п а­ роплав. П ідійш овш и ближче, він зменш ив ш видкість, зупинився на середині вулиці й почав неквапливо повертати на узбіччя, обе­ реж но, з належ ною солідністю , бо зображ ав собою «Велику Міс­ сурі», що мала осадку д ев’ять футів. Він був водночас і паропла­ вом, і капітаном , і сигнальним дзвоном, тож йому доводилося у явл яти , начебто він стоїть на своєму власному м істку, сам дає команду й сам ж е її виконує. — Стоп маш ина, сер! Дінь-ділінь, дінь-ділінь-дінь! — Пароплав повільно зійш ов із середини дороги і став наближ атися до тро­ туару. — Задній хід! Ділінь-ділінь-дінь! — Обидві його руки нерухомо витягнулися по боках. — Задній хід! Кермуй праворуч! Ділінь-дінь! Чш ш -чш ш -чш ш ! Тим часом його права рука величаво виписувала великі кола, бо вона явл ял а собою сорокафутове колесо. — Трохи назад з лівого борту. Ліворуч кермуй! — П очала обертатися ліва рука. — Ділінь-дінь-дінь! Чшш-чшш-чшш! Уперед з правого борту! Стоп! Щ е трохи з лівого борту! Стоп, правий борт! Ділінь-дінь-дінь! Стоп, лівий борт! Уперед і праворуч! Стоп! М алий хід! Д інь-діліль! Чуу-чуу-у! Віддай кінці! Ж в а в і­ ш е, воруш іться там! Гей там , на березі! Чого стоїш ? П риймай л и н ву1! Носовий швартов! Н акидай петлю на стовп! Задній швартов! А тепер відпусти! М ашину зупинено, сер! Д ілінь-діньдінь! Шт! шт! шт! (М аш иніст випускає пару). 1 Линва — канат. МАРК 'Г В ЕН 163
 • 165. Том продовжував працю вати, не звертаючи на пароплав ніякої уваги. Бен у п ’явся в нього очима і за м ить мовив: — Ага! Ускочив у лихо! Відповіді не було. Том споглядав свій останній мазок очима ху­ дож ника, потім обережно провів кистю ще і ще раз, знову від­ кинувся назад — помилуватись. Бен підійшов і став поруч нього. У Тома аж слина покотилася, так йому закортіло яблука, але він, не подаючи зн аку, продовж ував завзято працю вати. Бен спитав: — Щ о, друж е, зали гали на роботу? Том рвучко обернувся до нього: — А, це ти, Бене! Я і не помітив. — Слухай, я оце йду купатися... Так, купатися! Мабуть, і ти хо­ чеш? Але ти, звісно, не можеш , тобі доведеться попрацювати і ти працю ватимеш , еге ж? Том подивився на нього і сказав: — Щ о ти називаєш роботою? — А хіба це не робота? Том знову взявся білити паркан, кинувш и недбало: — М оже, робота, а мож е, і не робота. Я знаю тільк и одне: Томові Сойєру вона до вподоби. — Та невже? Чи не хочеш ти сказати, що це заняття для тебе приємне? Щ ітка продовж увала ш урувати паркан. — Приємне? А що ж у ньому неприємного? Хіба хлопчикам щ одня випадає білити паркан? Тепер усе постало в новому світлі. Бен перестав їсти яблуко. Том натхненно, як справж ній митець, водив щіткою взад і вперед, відступав на кілька кроків, щоб помилуватися свосю роботою, тоді щось підправляв то там, то там, знову критично оглядав зроблене, а Вен стеж ив за кож ним його рухом, дедалі з більшою цікавістю. Н ареш ті, він сказав: — С лухай, Томе, дай і мені побілити трош ки. Том пом іркував і, здавалося, ладен уж е був погодитися, та в останню мить передумав: Ні, ні, Б ене... Усе одно нічого в тебе не вийде. Ти ж знаєш , я к а уїдлива тітка П оллі: адж е цей паркан виходить на вулицю. Коли б він виходив у двір, то була б інш а річ, а тут вона стра­ ш енно при скіплива — треба білити дуж е ретельно. З т и с я ч і... а може, навіть із двох тисяч хлопчиків знайдеться тільки один, хто зум ів би побілити його як слід. 1 6 4 Розділ III. СВІТ ДИТИНСТВА
 • 166. Та невже? Н іколи б навіть не подумав. Дай-но мені спро­ бувати... ну хоч тріш ечки. Коли б ти мене попросив, я б тобі дав. Ну, Томе! — Бене, я б з радістю, слово честі, але тітка ІІоллі... От Д ж им теж хотів, але вона не дозволила. П росився і Сід — не пустила. Тепер ти розумієш, як мені важко довірити тобі цю роботу? Ану ж бо почнеш білити — і рантом щось не т а к ... — Д урниця! Я старатим уся не гірш е за тебе. Мені б тільки спробувати! Слухай: я дам тобі половинку від цього яблука. Гаразд. А втім, н і, Бене, кращ е не треба... боюсь я ... — Я дам тобі все яблуко — усе, що залиш илося. Том випустив щ ітку з рук ніби знехотя, але з таємною радістю в душ і. І поки колиш ній пароплав «Велика Міссурі» упрівав, працюючи під пекучим сонцем, відставний худож ник сидів поруч у затінку на як ій сь д іж ц і, погойдував ногами, наминав яблуко й розставляв сіті на інш их телепнів. А таки х не бракувало: хлоп ­ ці раз у раз підходили до п аркан а — підходили покеп кувати , а залиш алися білити. На той час, я к Бен вибився із сил, Том уж е продав другу чергу Б ілл і Ф іш еру за зовсім нового паперового змія; а коли і Ф іш ер утомився, його змінив Д ж онні М іллер, уніс­ ш и плату у вигляді дохлого пацю ка на довгій мотузці, щоб зруч­ ніш е було крутити ним над головою, — і так далі, і так далі, го­ дина за годиною. На середину дня Том із жалюгідного злидня, яким він був уран­ ці, перетворився на справжнього багатія, що потопав у розкош ах. Крім кош товностей, я к і до нього вж е потрапили, він тепер мав дванадцять алебастрових кульок, поламаний пищ ик, скельце від розбитої синьої пляш ки, щоб дивитися крізь нього, гармату, зроб­ лену з котуш ки для ниток, клю ч, що нічого не відмикав, грудку крейди, скляну пробку від графина, олов’яного солдатика, двійко пуголовків, шість хлопавок, однооке кош еня, мідну дверну клям ку, собачий наш ийник — без собаки, колодочку від ножа, чотири по­ маранчеві ш коринки й стару поламану віконну раму. Том, б’ючи байдики, присмно й весело провів час у великому товаристві, а паркан стояв побілений аж у три ш ари вапна! Коли б вапно не скінчилося, він обібрав би всіх хлопчиків у цьому містечку. Том подумки сказав собі, що, зреш тою , ж и ття не таке вж е й беззмістовне та нікчемне. Сам того не знаю чи, він відкрив закон, що керує лю дським и вчинкам и, а саме: кож ний дорослий і к о ж ­ на дитина тільки тоді матимуть величезне задоволення від того, МАРК ТВЕН 165
 • 167. чого їм ж агуче праглося, коли його важ ко було досягти. Якби він був таким ж е м удрим, як-от автор цієї к н и ж к и , він зрозумів би, що П раця — це все те, що ми зобов’язан і робити, а Гра — це те, що ми не зобов’язан і робити. І це допомогло б йому усвідомити, чому робити паперові квіти чи, наприклад, крутити млин — праця, а забивати кеглі й сходити на Монблан1 — задоволення. В А нглії є зам ож ні пани, я к і влітку полю бляю ть правити четвериком, що везе омнібус за двадц ять-три дц ять миль, тільки тому, що це ш ляхетне зан яття кош тує їм чималих грошей; але якби їм зап ро­ понували платню за ту саму нелегку працю , розвага стала б пра­ цею, і тоді вони відмовилися б від неї. Том постояв на місці яки й сь час, м іркую чи про ту істотну зм іну, як а відбулася в його ж и тті, а потім подався до штабквартири — рапортувати про закін чен н я роботи. (П е р ек ла д І н н и Б а зи ля н сько ї ) Робота з т е к с т о м р о з д іл у 2 1. Я кі риси Тома розкриваю ться в сцені фарбування паркану? 2. Чому Д ж и м не піддався на ум овляння Тома, а Бен Родж ерс та інш і хлопці захопилися фарбуванням паркану? 3. Як ♦розбагатів* Том під час фарбування паркану? Що становило «багатство* Тома? Чому саме так письм енник називає ті пред­ мети, я к і потрапили до нього від інш их хлопчиків? 4. Я кий закон , що керує лю дськими вчинкам и, відкрив Том у процесі фарбування паркану? 5. Виразно прочитайте авторські оцінки й ком ентарі в тексті. Д л я обговорення Я к би ви оцінили дії Тома в розділі 2? Займ іть відповідну позицію і доберіть на її захист аргументи (використовую чи текст): Том — хитрун, як и й свою роботу перекладає на інш их. Том — гравець, як и й здатний обіграти не сильних розумом партнерів. Том — веселий і вигадливий витівни к, він м ож е захопити ін ­ ш их силою своєї ф антазії. Інш а позиція. Ц ік а во зн а т и У М узеї М арка Твена в м. Ганнібалі є ц ікави й експонат — паркан Тома Сойєра, як и й м ож уть фарбувати всі відвідувачі. 1Монблан — гора у Ш вейцарії. 166 Розділ і і ї . с в і т д и т и н с т в а
 • 168. аЬО Л ^6 П рочитайте і перекладіть уривок із розділу 2 повісті «Пригоди Тома Сойєра». Як ви зрозуміли його? Прокоментуйте ті слова, що на­ писані в тексті оригіналу з великої літери: W ork, OBLIGED, Play. Tom said to him self th a t it was not such a hollow world, after all. He had discovered a great law of hum an action, w it­ hout knowing it — nam ely, th a t in o rd er to make a man o r a boy covet a thing, it is only necessary to make the th ing d if­ ficu lt to atta in . If he had been a g reat and wise philosopher, like th e w riter of th is book, he would now have com prehen­ ded th a t W ork consists of w hatever a body is OBLIGED to do, and th a t Play consists of w hatever a body is not obliged to do. Ц іка во зн а т и У ш колах часів М арка Твена за неслухняність учнів карали березовими різками, але можна було заплатити за ировину п ’ять доларів і уникнути покарання. Перш і п’ять доларів письм ен­ ник заробив, коли гроші, що дав батько, зекономив, прийнявш и порцію різок. М арк Твен згадував, що в ш колі, де він навчався, було дві на­ городи — «За грамотність» і «За ввічливість». Вони мали вигляд медалей, що вішалися на шию переможця. Майбутній письменник постійно перемагав у грамотному написанні, носив цю медаль з великою гордістю, але іноді йому це здавалося нудним, і він умовляв володаря другої нагороди помінятися медалями. Усі уч­ ні ш коли від душ і веселилися, коли бачили неслуха Сема з н а­ городою «За ввічливість». Т ворче за в д а н н я Назвіть розділи, у яких читачі знайомляться з основними героями твору та ж иттям містечка Санкт-Петербурга. Доведіть, що ці розділи можна вважати експозицією повісті «Пригоди Тома Сойєра». П ри­ думайте назви для них. і Розділ дев’ятий Того вечора Тома й Сіда, як завж ди, о пів на десяту відіслали спати. Вони проказали молитву, і незабаром Сід заснув. Але Тому не спалося — він у тривожному нетерпінні чекав умовного сигналу. Коли йому вж е почало здаватися, що скоро настане світанок, він почув, як годинник вибив десяту. Було від чого впасти у відчай. Він МАРК TKKII 167
 • 169. не міг навіть соватися в постелі, як того вимагали його збуджені нерви, тому що боявся розбудити Сіда. Він леж ав тихо й напру­ жено вдивлявся в темряву. Стояла гнітю ча тиш а. Потроху з цієї безмовності почали вирізнятися тихенькі, ледь чутні звуки. Пе­ редусім — цокання годинника. Таємниче потріскування старих сволоків. Слабке поскрипування сходів. Зрозуміло: будинком бродили духи. З кім нати тітки П оллі долинало глухе розмірене хропіння. Потім почалося настирливе сюрчання цвіркуна, а де саме сюрчить цвіркун — цього не молсе визначити найтям овитіш а лю ­ дина. Потім — у стіні, в узголів’ї л іж ка, почулося лиховісне «тіктік» ш аш еля. Том здригнувся: це означало, що чиїсь дні полічені. Потім у нічному повітрі пролупало віддалене собаче виття, і негай­ но ж , ще далі, уж е слабкіш е, завив інш ий собака. Том відчував справжні муки. Нарешті він вирішив, що час скінчився й почалася вічність. Несамохіть він почав занурю ватися в дрімоту. Годинник пробив одинадцяту — він не чѵв. Раитом в його невиразний сон увірвалося сумовите нявкання к іш к и . Десь неподалік відчинило­ ся вікно, і цей ш ум розбудив Тома. Хтось вигукнув: «Брись, к л я ­ та!» — і об стіну тітчиного сараю для дров з брязкотом розбилася порож ня п л яш к а. Том миттю підхопився, одягнувся, виліз че­ рез вікно, порачкував дахом, разів зо два тихенько нявкнув у від­ повідь, потім перескочив на дах сараю і звідти зістрибнув на землю. Гекльберрі Фінн чекав його внизу з дохлою кішкою в руках. Х лоп­ ч и ки руш или в дорогу й одразу зн и кли в тем ряві. За півгодини вони вж е скрадалися у високій траві кладовищ а. Кладовищ е було старовинного типу, як и х у західних ш татах чимало. Розташоване на горбі містечка, воно було обнесене ветхою дерев’яною огорожею, що подекуди похилилася, повалилася все­ редину, а подекуди назовні, але ніде не стояла прямо. Усе к л а ­ довищ е заросло травою та бур’янам и. Старі могили позападали. Ж оден надм огильний кам ін ь не стояв на своєму місці, над могилами стирчали нахилені до землі трухляві надгробки, поточені червою, і ш укали опори, і не знаходили її. На всіх них колись було написано: «Вічна пам ’ять такому-то», але написи на більшості з них постира­ лися, і їх тепер не можна було прочи­ тати навіть при денному світлі. Кадр з фільму «Пригоди Тома Вітер тихо стогнав у гіл к ах , і Тому Сойєра і Гекльберрі Фінна*. зі страху ввижалося, що це душі померРежисер С. Говорухін. 1981 р. 168 Розділ III. СВІТ ДИТИНСТВА
 • 170. лих скарж аться — навіщ о люди турбують їхній спокій. П ри яте­ лі говорили мало й тільки пош епки: час і місце, тиш а і врочис­ тість справляли на них гнітюче враж ен ня. Вони знайш ли сві­ ж ий могильний насип, як и й ш укали, і зачаїлися під трьома ве­ ли ки м и осокорами за кіл ька кроків від нього. Вони чекали, як їм здалося, досить довго. Десь далеко пугикала сова, і це був єдиний звук, що поруш ував мертву тиш у. Тома охоплювали дедалі похмуріш і думки, і він виріш ив розрадити себе балачкою: — Як ти гадаєш, Геккі, — почав він пошепки, — не гніваються мерці, що ми прийш ли сюди? Гекльберрі ш епнув у відповідь: — Хто їх знає, не знаю! А страш но ту т... Еге ж? — Щ е б пак! Запала довга мовчанка: хлопці обмірковували те, я к став­ ляться небіж чики до їхн іх відвідин. Потім Том прош епотів: — Слухай, Геку, як ти дум аєш , старий пень Вільямс чує, що ми говоримо? — Звісно, що чує. П ринайм ні душ а його чує. Знову помовчали. Ш кода, — сказав Том, — що я назвав його просто Вільямс, а не містер В ільямс. Але ж я не хотів його образити. Його всі називаю ть старим пнем. — Коли говориш про небіжчиків, Томе, слід бути обережнішим. Це відбило в Тома баж ання продовжувати розмову. Раптом він схопив товариш а за руку: — Чого ти, Томе? Обидва притислись один до одного. Серця їх сполохано к а л а­ тали. — Цсс! Ось знову! Н евж е не чуєш ? Ось! Н ареш ті чуєш ? — Господи, Томе, вони йдуть! Вони йдуть! Це вони! Щ о нам робити? — Не знаю . Д ум аєш , вони нас побачать? — Ой, Томе, адж е вони бачать у тем ряві, я к к іш к и . І навіщ о тільки я пішов! — Та ти не бійся... Може, вони нам нічого не зроблять. Адже ми їх не чіпаємо. Я кщ о ми будемо сидіти тихесенько, може, вони нас і не пом ітять. — Гаразд. Я спробую ... Бож е, я весь тремчу! — Цсс! Слухай! МАРК TBEII 1G9
 • 171. Хлопці, затамувавш и подих, міцно притислися один до одного. З інш ого к ін ц я кладовищ а до них долинули приглуш ені голоси. — Дивися! Дивися! — прош епотів Том. — Щ о там таке? — Це пекельний вогонь! Ой, Томе, я к жахливо! У тем ряві з ’явилися якісь невиразні постаті. Перед ними гой­ дався старовинний бляш аний ліхтар, розсипаючи по землі, як ластовинки, незліченні іскорки світла. — Це дияволи, тепер уж е напевно! — прош епотів Гекльберрі і здригнувся. — Ц іли х три! Н у, ми пропали! Ти можеш прочи­ тати молитву? — Спробую... Та не бійся — вони нас не чіпатим уть. Отче наш , що на небі... врятуй і помилуй м ене... — Цс! — Щ о там , Геку? — Це люди! П ринаймні один із них — напевно. У нього голос М еффа Поттера. — Не може бути! — Точно він! П риниш кни, не дихай! Він нас і не побачить: він п ’яний я к чіп. Він завж ди таки й. — Гаразд. Я п ри чаївся... Зуп и нилися. Ш укаю ть щ ось. Не мо­ ж уть знайти. Ось знову сю ди... А ч, я к біжать! Знову б ли ж че... Знову д а л і... А тепер — ой, як близько! І прям ісінько сюди. С лухай, Геку, я й інш ий голос упізнав — це індіанець Джо! — І справді, клятий метис1! Уже кращ е б чорти, їй-богу! І чого їм тут треба, хотів би я зн ати ... Ш епотіння урвалося, бо ті троє дійш ли до могили й зуп и ни­ лися за к іл ьк а кроків від того м ісця, де сховалися хлопчики. — Тут, — сказав третій і підняв л іх тар — світло впало йому на обличчя. То був молодий л ік ар Робінсон. Поттер та індіанець Д ж о несли ноші з мотузкою і двома лопа­ там и. Вони опустили ноші на землю й почали розривати могилу. Л ік ар поставив ліхтар в узголів’ї могили, а сам сів на землю, притуливш ись до одного з осокорів. Він був так близько, що хлопці могли б доторкнутися до нього рукою. — П окваптеся! — мовив він тихо. — 3 хвилини на хвилину зійде м ісяць. Вони щось пробурчали у відповідь і продовжували копати. Д е­ який час було чути лиш е скрегіт лопат, що відкидали вбік дрібні камінці й грудки землі, — звук одноманітний і сумовитий. Н ареш ­ ті пролунав глухий стукіт об дерево: лопата наткнулася на труну, 1Метиси — нащадки від змішаних шлюбів білих та індіанців. 170 Розділ III. СВІТ ДИТИНСТВА
 • 172. і через декіл ька хвилин ті, що копали, п ідняли її вгору. Вони зірвали лопатам и віко, витягли мертве тіло й кинули його на землю. У цю м ить із-за хм ар вийш ов м ісяць і освітив бліде об­ личчя м ерця. П рисунули нош і, поклали на них труп. Н акрили рядном і п р и в'язал и мотузкою. Поттер вийняв великий складаний н іж , обрізав кінець м отузки, що м етлявся, і сказав: — Н у, коновали, от ми і виоралися з цим брудним дільцем. Давайте іщ е п ’ятір ку , а то мож емо залиш ити його і тут. — Правильно! — сказав індіанець Д ж о. — Я к це розуміти? Дозвольте! — заперечив л ікар. — А дж е ви заж адали грош і наперед, і я заплатив вам. — Справді, зап лати ли, але в нас з вами є й інш і рахунки, — сказав Д ж о, підходячи до л ік а р я . (Л ікар уж е звівся на ноги). — П ’ять років тому я прийшов на кухню вашого батька — сподівав­ ся щось попоїсти, а ви мене прогнали. Я був голодний, а мене виш товхали, я к злодю ж ку і ш ахрая. А коли я поклявся, що так цього не залиш у, хай би й сто років минуло, ваш батечко посадив мене до в’язн и ц і як волоцюгу. Ви думаєте, що я забув? Ні, неда­ ремно в мені індіанська кров! Тепер ви в мене в руках, і ми з вами поквитаєм ося, так і знайте! Він погрозливо підніс кулак до самого лікаревого обличчя. Той неснодівано розмахнувся і одним ударом звалив негідника на землю . Иоттер упустив на землю свого ножа і закричав: — Гей, ви! Не чіпайте мого товариша! — І кинувся на л ікар я з ку л акам и . Вони зчепилися в запеклій бійці. М олотили один одного к у л ак ам и , топтали траву й гепали ногами об землю так, що вона аж двигтіла. Індіанець Д ж о схопився на ноги; очі його палали ненавистю; він схопив кинутий Поттером н іж , скрадаю ­ чись, вигнувш и спину, немов кіт, почав кр у ж л яти навколо тих двох, вичікую чи нагоди, щоб завдати удару. Раптом л ік ар , вир­ вавш ись з рук супротивника, схопив важ ку надгробну дош ку з могили В ільям са й так ударив нею П оттера, що той повалився на землю; у ту саму м ить метис зловчився і встромив н іж аж до руків’я в груди молодика. Той поточився і впав на Поттера, зал и ­ ваючи його своєю кров’ю. У цей час на м ісяць набігли хм ари й укрили темрявою цю моторошну картину. П ерелякані хлопці що­ духу кинулися бігти, тікаю чи якн ай д алі від цього ж ахливого місця. Коли м ісяць знову з ’явився з-за хм ари, індіанець Д ж о стояв над двома тілам и в глибокій задумі. Л ікар пробурмотів щось не­ виразне, разів зо два зітхнув і затих. МАРК ТВЕІІ 171
 • 173. Ну ось і поквитався з тобою! — неголосно мовив метис. І він обібрав убитого. Потім уклав ф атальний н іж у розкриту праву руку Поттера і сів на порожній труні. Минуло три, чотири, п ’ять хвилин. Поттер ворухнувся й застогнав. Він стис у руці ніж , підніс його до очей і, здригнувш ись, упустив його на землю; по­ тім підвівся і сів, відш товхнувш и від себе тіло вбитого л ік ар я; подивився на нього, безглуздо озирнувся навколо й зустрів погляд метиса. — Господи, Д ж о, як це сталося? — К еп ські справи! — мовив той, не рухаю чи сь з м ісц я. — За що це ти його? — Я? Ц е не я! — С каж и ком усь іншому! Хто тобі повірить? Поттер поблід і весь затрусився. Я ж дум ав, що в мене хм іль пройш ов. Не треба було мені пити ввечері. Досі в голові пам орочиться — гірш е, н іж коли ми йш ли сю ди... Я мов у тумані — нічого не п ам ’ятаю . С каж и мені, Д ж о, по совісті ск аж и , старий друж е, невж е це я його? Але ж я не хотів його вбивати, у мене й на думці цього не було, — сло­ во честі, Джо! С каж и м ені, як це трап илося, Д ж о? Я к ж ахливо! Т акий м олодий... т ак і надії подавав... — Ви двоє зчеп илися; він огрів тебе дош кою по довбеш ці; ти так і перекинувся. Потім устав, зіпнувся на ноги, трем тиш , хитаєш ся, не в собі, і раптом вихопив нож а та я к ш трикнув його. Тієї ж миті він удруге завдав тобі удару. Н у, а вже після цього ти впав і л еж ав, не воруш ачись, мов дерев’ян а колода. — Ох, я не тям и в, що роблю! Н ехай мене град поб’є, як щ о брешу! Це все горілка накоїла, та щ е, мабуть, і розізлив він мене. Б и ти ся бився, але щоб н ож ем ... Та я , Д ж о, коли трап лялося з ким посперечатися, тільки кулаками молотив, без ножа. Це всі зна­ ю ть... Д ж о, не к а ж и нікому! Дай слово, що не розкаж еш , Джо! Я завж ди тебе любив, Д ж о, завж ди заступався за тебе. Хіба ж ти не п ам 'я та єш ? Ти ніком у не ск аж еш , Д ж о? Бідолаха впав перед убивцею на коліна й благально склав руки . Той незворуш но дивився на нього. — Гаразд, Меффе Поттер, ти завж ди ставився до мене по-людськи, чесно, і я не ви каж у тебе. Будь спокійний, моє слово вірне. О тже, і говорити більш е немає про що. — Д ж о, ги — ангел, їй-богу! Буду благословляти тебе до ос­ таннього подиху... П огтер зап л ак ав. 172 Р о зд іл Н І. С В ІТ Д И Т И Н С Т В А
 • 174. — Ну, годі тобі, годі! Знайш ов час рюмсати. Ти кращ е йди тією дорогою, а я піду цією . Т а, д и ви ся, не зал и ш ай за собою слідів! ГІоттер спочатку пустився підтю пцем , а потім побіг щ одуху. Д и влячи сь йому вслід, метис пробурмотів: — Я кщ о він і справді втратив п ам ’ять від горілки й від удару дош кою по голові, він не скоро згадає про ніж . А коли згадає, то побоїться повернутися на кладовищ е — боягуз нещ асний! М инуло дві чи три хвилини — і вж е тіл ьк и м ісяць з неба д и ­ вився і на убитого, на труп, накритий рядном, на труну без віка, на розриту м оги лу... Д овкола знову панувала тиш а. (П ереклад Інни Базилянської) і * Робота з т е к с т о м р о з д іл у і) 1 . З якою метою хлопці піш ли на кладовищ е? 2. Чому Том піш ов саме з Геком (а не Сідом, Д ж о, Б еккі)? 3. Кого побачили Том і Гек на цвинтарі? Чому ті люди опинилися там ? 4. П ерекаж іть епізод бійки на кладовищ і, свідками якої стали хлоп­ чики. 5. Хто з учасн и ків ц ієї бійки був найпідступніш им і найж орстокіш им ? Чому? Т в о р ч е за в д а н н я Доведіть, що розділ 9 повісті е зав’язкою твору. Наведіть відповідні аргум енти. П ридум айте назву для цього розділу. Робота з т е к с т о м р о з д іл ів 1 0 - 2 2 1. Чому Том і Гек ви ріш и ли мовчати про події, що відбулися на кладовищ і? 2. Я к Том н ам агався полегш ити долю М еффа П оттера? 3. Щ о вплинуло на погірш ення здоров’я і настрою Тома? 4. Я к і події підш товхнули хлопців на втечу з дому? 5. Звід ки Том брав зн ан н я про ж и ття і зви чаї піратів, коли в и га­ дував власні правила й пригоди д л я себе та своїх друзів? 6 . Я кі випробування переж или хлопці? 7. Я к пояснив Том, чому вони не повідомили про себе рідним , як і гірко їх оп лакували ? 8 . Чому Том поцілував тіт к у П оллі та я к е значен н я мав цей поц і­ лунок д л я неї? Про я к і п очуття, риси хл оп чи ка це свідчить? 9. Я кі відомості про тогочасну ш колу ви д ізн ал и ся? Я ки м и були ш кільн і твори тодіш ніх учнів, норми їхн ьої поведінки? MAPKTBEH 173
 • 175. Т в о р ч е за в д а н н я Розвиток подій у сю ж еті повісті 4Пригоди Тома Сойера» відбува­ ється в різних н апрям ках (лініях): ж иття Тома в родині; дружба Тома і Гека; Том Сойєр і Гек Фіни — індіанець Д ж о і Мефф Поттер; Том Сойєр — Б ек к і Тетчер; ш кільне ж и ття; перебування хлопців на безлюдному острові. Р озкаж іть про кож ну з цих сю ж етних ліній окремо ( 1 - 2 за вибором), відзначте моменти, коли перетинаю ться різні л ін ії сю ж ету. І Розділ двад ц ять третій Н ареш ті застояне болото містечка сколихнулося — і дуж е від­ чутно: був призначений день суду над убивцею. У містечку тільки про це й говорили. Том не знав, куди подітися від розмов. При кож ном у н атяк у на вбивство серце в нього так і калатало. Н е­ чисте сум ління наш іптувало йому, що ці розмови ведуть при ньому навмисно, що на нього ставлять тенета. Щ оправда, він ніяк не міг збагнути, я к мож уть запідозрити його в тому, що він щось знає про це вбивство, проте міські балачки дуже непокоїли його — щ оразу аж мороз поза ш кірою йш ов. Він відвів Гека подалі від людських очей, щоб поговорити відверто. То була нагальна потре­ ба хоч на короткий час поділитися своїм важ ки м тягарем із то­ вариш ем по нещастю. Окрім того, він хотів пересвідчитися, чи не прохопився десь Гек про їхню страш ну таємницю . — Геку, ти кому-небудь говорив про це? — Про що? — Ти знаєш , про щ о... — Звісно, ні. — Ані словечка? — Ані жодного! Щ об я з цього м ісця не зійшов! А чого ти п и ­ таєш ? — Я так боявся... — Ой, Томе Сойєр, нам би і двох днів не прож ити, якби ми прохопилися хоч слівцем . А дж е ти сам знаєш . Томові трохи відлягло від душ і. П омовчавш и, він запитав: — Геку, тебе ніхто не мож е примусити обмовитися? — Мене? Ой, Томе, ні! Хіба що мені захочеться, щоб цей бісів метис утопив мене в річці, — тоді, м абуть... — Отже, гаразд. П оки ми трим аємо язи к а за зубами, ніхто нас пальцем не займ е. Та все одно давай поклянем ося ще раз. Так буде кращ е. — Гаразд. 174 Иоіїділ 1 СВІТ ДИТИНСТВА 11.
 • 176. І вони знову дали один одному урочисту й страш ну клятву. — А що каж у ть, Геку? Я наслухався стільки різн их історій! — Щ о каж уть? Та все те саме: Мефф Поттер, Мефф П оттер, Мефф Поттер. Мене аж у ж ар кидає — забіг би на край світу. — І зі мною те саме! А дж е його справи кепські! Йому гап ли к. Тобі його не буває ж а л ь ... іноді? — Д уж е часто... так , дуж е часто. Він, правда, лю дина непу­ тящ а, але й лиха нікому не робив. Нікому! Ніколи! Н аловить трохи рибки, щоб було на що випити, а тоді вештається без діла... Але й усі ми такі! Ну, не всі, але багато хто: татусь м ій, н ап ри к­ лад, і тому подібні. А він напрочуд добрий: дає мені якось полови­ ну своєї риби, а її вистачило б тільки на нього одного. А скільки разів він заступався за мене, визволяв з біди. — Мені він робив паперових зміїв і п ри в’язував гачки до моїх вудочок. От було б добре, якби ми допомогли йому втекти з в ’язниці! — А ж он куди сягнув! Я к ми це можемо зробити? Та і пуття від нього ніякого не буде. Він утече, а його піймаю ть. — Та пійм аю ть... Це вж е напевно. А ле мені так неприємно слухати, що його лаю ть на всі заставки, а він ж е не винен. — І мені так о ж , Томе. Розум ієш , я чув... каж у ть, що він найкровож ерливіш ий лиходій у всьому ш таті, і дивую ться, як це його досі не повісили! — Так-так, а я на власні вуха чув, що коли й випустять Меффі, то його лінчуватим уть. — Це вж е точно... Х лопці щ е довго говорили про П оттера, але від цього їм не стало легш е. Коли вже смеркло, вони почали тинятися неподалік м аленької в’язн и ц і, що стояла на пустирищ і, сподіваю чись, що трапиться якесь диво й усе враз уладна­ ється. Але нічого такого не трапилося: мабуть, ні ангелам , ні добрим ф еям не було діла до нещ асного в’язн я. Одне вони могли зробити для нього: як і кілька разів до цього, иросунути Поттеру крізь ґр атк у трохи тютюну та сірників. Він сидів на ниж ньом у по­ версі, і ніхто його не охороняв. Г. Фітімоф. Ілюстрація Вони ніяковіли, коли ІІоттер починав до повісті Марка Твена їм гаряче дякувати за ті дарунки, а цьо­ «Пригоди Тома Сойєра*. 1958 р. го разу його подяки к р аял и їм серце, М АРК ТВЕН 175
 • 177. як ніколи . Вони почувалися останніми боягузами й зрадниками, коли Поттер сказав їм: — Д якую вам, хлопці, за вашу доброту! Н ікому в усьому місті немає до мене діла. Т ільки ви п ам ’ятаєте мене. І я цього не забуду, ніколи-ніколи! Я часто к а ж у собі: адж е скільком м алю ­ кам лагодив я паперових зм іїв і всяку ш туку й показував, де кращ е ловиться риба, з усіма приятелю вав, але всі забули про старого Меффа — тепер, коли Мефф у біді... А Том не забув, і Гек не забув... ні, вони не відвернулися від нього... і він не забуде їх... Т ак, хлопці, я скоїв страш ний злочин: я був п ’ян и й , нічого не т я м и в ... он у чім р іч ... А тепер мене, напевно, повісять... Так мені й треба... Це й на кращ е. Слово честі, на кращ е! Ну, годі про це говорити! Не буду засм учувати вас, моїх кращ и х друзів. Хочу лиш е вам сказати : як щ о не хочете потрапити за ґрати , не пийте цього клятого ви н а... Будьте від нього яком ога д а л і... Ось так, мої любі! Людині в такій біді найбільша втіха бачити обличчя друзів, а до мене сюди ніхто не ходить, тільки ви. Добрі обличчя друзів... добрі обличчя друзів... Залізьте на плечі один одному, щоб я міг до кож ного з вас доторкнути ся... Ось так. Ну, а тепер потисніть мені руку, — ваш і руки пролізуть крізь отвір у ґратах, а моя занадто велика. М аленькі рученята й слабенькі, а скільки вони зробили д ля Меффа П оттера, і зробили б іщ е більш е, якби лиш е могли! Том повернувся додому геть нещ асний, і сни, що їх він бачив тієї ночі, були дуж е страш ні. Другого дня він з ранку до вечора крутився поблизу будівлі суду. Я кась нездоланна сила тягла його зайти всередину, але він стрим ував себе й зали ш ався на вулиці. Те саме відчував і Гек. Вони старанно уникали один одного. І той, і другий час від часу йш ли кудись подалі від будинку суду, але ті самі лиховісні чари знову тягли їх до колиш нього м ісця. Коли із залу суду хтось виходив на вулицю й заводив з кимось розмову про підсудного, Том підходив ближ че й дослухався до балачки, але новини були сумні: бідного Поттера все міцніш е обплутували нещ адні тенета правосуддя. Н ап ри кін ц і другого дня все місто вж е знало, що свідчення індіанц я Д ж о підтвердилися й що не­ має ані найменш их сумнівів, як и й вирок буде винесено Поттеру. Том повернувся додому пізно ввечері — і до л іж к а дістався через віконце. Він був страшенно збуджений і довго не міг заснути. А наступного дня зран ку все місто юрмилося біля будинку суду, бо це був день виріш альний. Зал був повний-повнісінький. Ч е­ кати довелося довго. Н ареш ті один за одним увійш ли присяж ні 176 Р геїліл I I I . С В І Т Д И Т И И С Т В Л
 • 178. й зайняли свої місця. За кілька хвилин увели Поттера, блідого, змарнілого, жалюгідного. Він був закутий у ланцюги; його посадили так, щоб усі ц ік аві могли його бачити. Індіанця Д ж о, незворуш ­ ного, я к завж ди , також було видно звідусю ди. Знову довелося чекати ; потім з ’яви вся суддя, і ш ериф оголосив засідання від­ критим. Я к завж ди, ад во кати 1 почали п ереш іптуватися, горта­ ти як ісь папери. Ц я дріб’язкова метуш ня й зво лікан н я створю ­ вали тривож ну, напруж ену атмосферу очікування. В и кли кали свідка, як и й підтвердив, що в той день, коли бу­ ло виявлене вбивство, бачив, я к Мефф Поттер рано-вранці вм и­ вався в струмку. Свідок розповів, що, угледівш и його, Мефф Поттер кинувся навтіки. Поставивш и кілька запитань, проку­ рор2 сказав адвокату: — Тепер ваш а черга: допитайте свідка. Підсудний звів очі, але одразу їх опустив, коли почув, що за ­ хисник відповів: — У мене питань до свідка немає. Д ругий свідок сказав, що н іж , я к и й він знайш ов, леж ав біля трупа вбитого. П рокурор знову звернувся до адвоката: — Ви мож ете допитати свідка. І адвокат знову відповів: — У мене питань до свідка немає. Третій свідок підтвердив під присягою , що цей ніж часто бачив у руках П оттера. І знову прокурор звернувся до адвоката: — Ви можете допитати свідка. А двокат П оттера відмовився допитувати й цього свідка. На обличчях присутніх у залі відбилася досада. Щ о за дивний захи сник? Н евж е він не зробить найменш ого поруху, щоб у р я ­ тувати ж и ття свого клієнта? К іл ька свідків розповіли, що Поттер, коли його привели на місце вбивства, був дуж е розгублений. З його поведінки відразу було видно, що саме він є злочинцем . І цих свідків адвокат від­ пустив без перехресного допиту. Усе, до найм енш их подробиць, що стосувалося тих сумних подій, я к і відбувалися того пам ’ятного ранку на кладовищ і, було детально викладено свідкам и , але захи сн ик М еффа П оттера навіть не спробував допитати жодного з них. П убліка була 1 Адвокат — захисник підсудного. 2 Прокурор — той, хто звинувачує підсудного. м лрктвкн 177
 • 179. обурена й так голосно рем ствувала, що суддя зробив їй суворе зауваж ення. П ісля цього підвівся прокурор і сказав: — Н а підставі свідчень, що їх дали свідки під присягою , н а ­ ми встановлено, що цей ж ах л и ви й злочин скоїв не хто ін ш и й, я к оцей нещ асний, що сидить на лаві підсудних. Б ільш е мені нічого додати: звинувачення доведене. Т я ж к и й стогін вихопився з уст бідолахи П оттера, він затулив обличчя рукам и й тихенько розхитувався взад і вперед серед гнітю чої ти ш і, що зап ала в залі суду. Н авіть чоловіки були зво ­ руш ені, а ж ін к и зап л ак ал и від ж алості. Тоді підвівся захи сн и к і сказав, звертаю чись до судді: — В исокоиоваж ний сер! На початку судового засідан н я ми м али нам ір довести, що м ій кл ієн т скоїв цей страш ний злочин у несвідомому стані, під впливом спиртних напоїв. А ле ми зм і­ нили свій нам ір і не будемо на це п оси лати ся... І він звернувся до судового служ бовця: — В икличте Томаса Сойєра! На обличчях у всіх, не виклю чаю чи самого П оттера, з ’явився надзвичайни й подив. Усі очі з цікавістю звернулися до Тома, як и й підійш ов до суддівського столу. У хлопця вигляд був трохи розгублений і наполоханий, бо він страш енно зл я к ав с я . З нього взяли присягу. — Томасе Сойєр, де ви були сім надцятого червня близько п ів­ ночі? Том поглянув на за к л я к л е обличчя ін д іан ц я Д ж о, і його я зи к прилип до го рл ян ки . С лухачі затам ували подих, але Том не м іг видобути із себе жодного звуку. О днак за хвилину хлопець трохи опанував себе, і ті, що сиділи в залі, розчули його тиху відповідь: — Н а кладовищ і. — Б удь л аск а, голосніш е. Не бійтеся. О тже, ви б у л и ... — Н а кладовищ і. Зн еваж ли ва посм іш ка м айнула на обличчі ін д іан ц я Д ж о. — Ви були неподалік від м огили Горса В ільям са? — Т ак, сер. — Будь л аск а, тріш ки голосніш е. Я к бли зько ви були від м о­ гили? — Т ак само близько, я к тепер від вас. — Ви сховалися чи стояли на видноті? — Сховався. — Де? 178 Р о з д іл I I I . С В ІТ Д И Т И Н С Т В А
 • 180. — За осокорами, що поруч із могилою. Індіанець Д ж о ледве помітно здригнувся. — З вами був щ е хтось? — Т ак, сер, я піш ов туди з... З аж д іть. Н емас потреби називати зараз вашого супутника. Н астане час, і ми його допитаєм о... Ви що-небудь принесли із собою на кладовищ е? Том завагався і, видно, зн іяко вів. — К аж іть, не бійтеся, мій друж е, — істину завж ди високо ш аную ть. Щ о ж ви принесли туди? — Т іл ь к и ... дохлого кота. По залі прокотилася х ви л я веселощ ів, але залунав суддів­ ський дзвоник, і вона вляглася. — Ми пред’явимо суду скелет цього кота. А тепер, мій друж е, розкаж іть нам про все, що ви там бачили, розкаж іть, я к можете, ні з чим не крию чись, і нічого не бійтеся. Том почав розказувати — спочатку неріш уче, потім потроху захопився; мова його полилася більш ж ваво, а невдовзі в зал і суду лунав тільки його голос, інш і звуки зати хли , слухачі, зата­ мувавш и подих, ловили кож не його слово, утративш и відчуття плину часу, — так вони були заворож ені й приголом ш ені його страшною розповіддю. Загальне збудження досягло меж, коли Том дійш ов до сцени вбивства: — А коли л ікар ударив Меффа Поттера дошкою по голові й той упав, індіанець Д ж о підскочив до нього з ножем і... Торох! З і ш видкістю бли скавки опинився метис коло вікн а, відш товхнувш и ти х, хто нам агався утримати його, і тільки його й бачили. (Переклад Інни Базилянської) Робота з текстом р о з д іл у 23 1. Я к почувалися Том і Гек перед судом над Меффом ІІоттером? 2. ІЦо вони к аж у ть про нього? Я к у їх н іх спогадах розкривається ставлення до Потгера? 3. За що дякував Мефф Поттер хлопцям ? 4. П ерекаж іть сцену суду над Меффом Поттером. 5. Я кий момент у цьому розділі можна вважати найнапруженіш им? 6 . Я к Том Сойєр потрапив до суду? Творче завдання Доведіть, що момент суду над Меффом Поттером і поява на суді То­ ма Сойєра є одним із кульм ін ацій н и х у творі. Я к цей момент МАРК ТВЕН 179
 • 181. вплинув на долю Меффа Поттера? Я кі нові риси Тома Сойєра роз­ криваю ться в цьому фрагменті твору? i s Робота з т екст о м р о з д іл ів 2 4 - 3 0 1. Я к розвивалися подальші події твору — стрімко чи повільно? 2. Я к пов’язані події цих розділів із зав’язкою і кульмінацією твору? 3. Про які пригоди героїв ви дізналися з наступних розділів кн и ж к и ? 4. Де друзі ш укал и скарб? Що Том розповідав про скарби? 5. Я к хлопці дізналися про справж ній скарб? 6 . Я кі події відволікли Тома від пош уку скарбу? Ж Творче завдання 1. Розкаж іть про розвиток нових сюжетних ліній, іцо з ’явилися у творі: пошук скарбу; Гек і вдова Дуглас; пікнік. Я к ці сю ж ет­ ні лінії пов’язані з тими, що вже розгорталися у творі раніше? 2. Р озкаж іть про те, я к Гек Фіни урятував удову Дуглас. Дайте власну оцінку його вчинкам. Щ о, на вашу думку, було важ л и ­ віше для нього — скарб чи допомога вдові? 3. Я ки й ще момент твору можна вважати одним із н айнапруж ені­ ш их, тобто кульм інаційним? Доведіть свою думку. Розділ тридцять перший Вернімося тепер до Тома і Беккі та погляньмо, що вони робили на пікніку. Спершу діти блукали похмурими бічними коридора­ ми печери, оглядаю чи разом з усіма вж е знайомі нам дива, що мали трохи химерні назви, як , наприклад: «Зала», «Собор», «ІІалац Аладдіна» тощо. Потім усі почали гратися в піж м урки , і Том, і Б еккі залюбки брали участь у цій веселій грі, аж поки це їм трохи набридло. Тоді вони піш ли вдвох звивистою галереєю, високо тримаючи свічки й розбираючи плетиво чисел, імен, адрес і висловів, яки м и були розписані скелясті стіни (кіптявою від свічки). Ідучи все далі й перемовляю чись, вони не пом ітили, я к опинилися в тій частині печери, де вже не було написів на стінах. Вони вивели кіптявою свої імена під навислим каменем і піш ли далі. Невдовзі вони награнили на невеликий струмочок, як и й , спадаючи зі скелі й несучи із собою вапняковий осад, протягом багатьох століть утворив цілу мереживну Ніагару з блискучого та міцного каменю. Худенький Том легко протиснувся крізь вузьку розщ елину за водоспадом і освітив його свічкою , щоб потіш ити Б ек к і. Тут він помітив, що водоспад прикриває собою круті схо­ динки, витворені природою, затиснуті м іж двома к а м ’яними 180 Розділ II I . СВІТ ДИТИНСТВА
 • 182. стінам и. Т ієї ж миті йому забаглося зробити якесь відкриття. Б еккі відгукнулася на його поклик, і вони, залиш ивш и кіптявою зн ак на кам ені, щоб не збитися з дороги, вируш или на розвідку. Вони довго йш ли звивистим коридором, збочуючи то праворуч, то ліворуч, забиваю чись усе далі й далі в глибини незвіданого підзем елля. Зробили щ е одну відмітину й звернули в бічний ко­ ридор у пош уках нових див, про я к і мож на буде розповісти там, нагорі. В одному місці вони знайш ли велику печеру, де зі стелі спускалося безліч блискучих стал ак ти тів 1 завдовж ки та зав ­ ш и рш ки з лю дську ногу. М илую чись і захоплю ю чись її красою, вони обійш ли цю печеру. До неї вело багато коридорів. Вони піш ли по одному з них і незабаром побачили чудове джерело, дно якого було вимощене іскристими, мов іній, кристалами. Джерело пробивалося якраз у самому центрі інш ої високої печери. Її стіни підпирали ф антастичні колони — з ’єднані м іж собою великі ста­ лактити і сталагм іти2, що утворилися внаслідок падіння крапель води протягом багатьох століть. Під склепінням цієї печери, мов величезні гірлянди, по декіл ька тисяч у кож ній, висіли каж ан и . Світло наполохало їх, вони ш угнули вниз — сотні й сотні к а ж а ­ нів — і з пронизливим виском почали скажено налітати на свічки. Том знав їхн і звички і добре розумів, якою небезпекою загрож ую ть ці ство­ ріння. Він схопив Б ек к і за руку й побіг разом з нею в перш ий-ліпш ий коридор. І саме вчасно, бо один з каж ан ів тієї м и ­ ті, коли Беккі виходила з печери, загасив крилом її свічку. Каж ани довго гналися за дітьми, але втікачі щ охвилини п ір­ нали все в нові й нові коридори, що трап­ лялися на їхньому ш ляху, і нарешті втек­ ли від тих страш них тварю к. Невдовзі Том побачив підземне озеро, туманні контури якого зникали далеко в темряві. Томові захотілося оглянути його береги, але він виріш ив, що кращ е спочатку перепочити. Тут уперш е мертва тиш а підн Роквелл. Ілюстрація земелля торкнулася душі дітей своєю водо повісті Марка Твена Л О Г О Ю , Л И П К О Ю рукою. «Пригоди Тома Сойєра». 1936 р. 1 Сталактити — вапнякові бурульки на стелі печери. 2 Сталагміти — вапнякові бурульки на дні печери. МАРК ТИКІІ 181
 • 183. — Ой, — ск азал а Б е к к і, — я і не пом ітила... адж е, здається, уж е дуж е давно не чутно нічи їх голосів? — Щ е б п ак , Б еккі! Сама зв аж — ми глибоко під ними; я на­ віть не знаю, куди ми зай ш ли — на півн іч, на південь чи на з а ­ хід. Тут ми і не можемо їх чути. Б ек к і стривож илася: — А давно ми вж е тут, унизу, Томе? Кращ е б нам поверну­ ти ся. — Т ак, мабуть, це буде н ай кращ е. М абуть... — А ти знайдеш дорогу, Томе? Тут т ак і к р и ві переходи, у ме­ не все в голові зап луталося. — Та, напевне, знайш ов би, як б и не ці к а ж ан и . Я кщ о вони загасять н аш і свічки , що тоді нам робити! Д авай пош укаєм о я к у сь ін ш у дорогу, щоб не йти повз них. — Гаразд. Та тіл ь к и б нам не заб л у кати ... Ц е було б ж а х л и ­ во! — І дівчи н ка здригнулася від сам ої д ум ки про т а к у грізну небезпеку. Вони завернули в як и й сь коридор і довго йш ли м овчки, удивляю чись у к о ж н и й перехід, — чи не здасться, бува, він зн а­ йомим; але ні, це були все нові й нові м ісця. Щ оразу, коли Том отак вдивлявся, Б е к к і спостерігала за виразом його обличчя, сподіваю чись угледіти в ньому якусь утіш ливу ознаку, і щ оразу він безтурботно казав: — Це щ е не той, але ти не турбуйся, будь л аска, знайдемо і його. Однак за кож ною новою невдачею він підупадав духом і зреш ­ тою почав повертати то праворуч, то ліворуч — н авм ан н я, у від­ чайдуш ній надії знайти нареш ті ту дорогу, я к а була їм потрібна. Він і далі повторював «усе гаразд*, але на серці в нього був такий в аж к и й тягар , що голос його втратив недавню бадьорість; зд а­ валося тепер, що він к аж е не «все гаразд», а «все пропало». П е­ р ел якан а Б ек к і тулилася до нього, силкую чись утрим ати сльози, але вони текл и й текли по щ оках. Н ареш ті вона сказал а: — Томе, нічого, що каж ани, — повернімося тією дорогою, бо ми чим далі дуж че заплутуєм ося. Том зупинився. — Послухай! — сказав він. Глибока ти ш а. Т ака глибока, що вони чули своє д и х ан н я. Голос його лунав під склеп ін н ям порож ніх коридорів і завмер удалині слабким звуком , схож им на чийсь глузливи й регіт. Ой, Томе, не треба, це так страшно! — ск азал а Б ек к і. 182 Р о з д іл III. С В ІТ Д И Т И Н С Т В А
 • 184. — Воно-то страш но, але все ж кращ е кри чати, Б ек к і: мож е, вони почують нас. Т він кри кнув ще раз. Це «може» було ще ж ахли віш е від того диявольського ре­ готу: у ньому вирвалася повна безнадія. Д іти стояли тихо й дослуховували ся, але ніхто не від гукн увся. Том повернув назад і прискорив ходу. Але якась неріш учість у всіх його рухах і по­ глядах підказала Б ек к і, що він не мож е зн айти дорогу і до пе­ чери з каж ан ам и . О, Томе, чому ти не залиш ив за собою н іяк и х знаків? — Б еккі, яки й ж е я дурень! Мені й на думку не спало, що нам доведеться повертатися тим ш ляхом . Я не можу знайти дорогу. Я геть зап лутався... — Томе, Томе, ми пропали! Пропали! Нам ніколи , ніколи не вибратися з цієї ж ахливої печери! О, навіщ о ми відбилися від інших! Вона впала додолу й так бурхливо зари дала, що Том удався в розпач: йому здавалося, що вона зараз помре або збожеволіє. Він сів поруч і обійняв її. Беккі сховала обличчя в нього на грудях і притулилася до нього, виливаю чи весь свій ж ах , усі свої запізнілі ж ал і, а далека луна перетворю вала її ридання на глузливий регіт. Том благав її зібратися з духом, не втрачати надії, але вона казала, що це їй не під силу. Тоді він став картати й лаяти себе за те, що призвів її до такої біди, і це допомогло. Б еккі сказала, що спробує взяти себе в руки , устане і піде за ним, куди він по­ веде, тільки нехай він не карається так, бо він винен анітрохи не більш е, ніж вона. І вони руш или навм ання, безц ільно... просто щоб іти, а не сидіти на м ісці, — адж е більш е їм нічого не ли ш алося, я к іти ... Н адія знову заж евріла в їхніх серцях — не через те, що зм ін и ­ лося щ ось, просто надія має таку властивість: відродж уватися знов і знов, поки лю дина ще молода й не зви кла до невдач. Трохи згодом Том забрав у Б екк і свічку і загасив її. Така ощ адливість говорила дуж е багато про що: слова були зай ві. Б еккі зрозум іла, що це означає, і знову занепала духом. Вона знала, що в Тома є ціла свічка і ще три чи чотири недогарки в киш ені, — проте він уваж ав за потрібне економити. Поступово почала даватися взнаки і втома; діти нам агалися не зваж ати на неї, бо їм страш но було подумати, що вони си­ дітим уть тут, коли кож н а хви ли н а була дорога; рух ати ся хоч у яком усь нап рям ку, хоч навм ання, означало, що вони кудись М А РК ТИКИ 183
 • 185. ідуть, мож е, навіть до виходу, а сісти — цс все одно, що при­ ректи себе на смерть і прискорити її наближ ення. Та невдовзі втомлені ноги Беккі перестали їй коритися, і вона сіла. Том примостився поруч, і вони почали говорити про домівку, про залиш ених друзів, про зручні ліжка і, головне, про сонячне світло. Б екк і п л акал а. Том нам агався вигадати щось таке, щоб заспокоїти її, але всі його заспокійливі слова вж е втратили силу, бо він стільки разів повторював їх, що вони могли здатися жорсто­ кою насміш кою . Беккі так втом илася, що зреш тою почала д р і­ мати й заснула. Том і цьому зрадів. Він сидів, удивляю чись у її зм арніле обличчя, і бачив, як поступово, під впливом приємних снів, воно стає спокійним, таким, я к завж ди, а невдовзі на її устах забриніла усміш ка. Безтурботний вираз обличчя трохи заспокоїв Тома, а біль його потроху втих. Д ум кам и він поринув у минуле, у иримарні спогади. Вони так полонили його, що він і не помітив, як Беккі прокинулася і тихенько засміялася. Але сміх ураз завмер на її устах, і вона застогнала. — О, я к я могла заснути! Кращ е б мені ніколи, ніколи не про­ кидатися!.. Ні-ні, Томе, я сказала неправду! Не дивись на мене так! Я більш е такого ніколи не казатиму! — Я радий, що ти поспала, Б е к к і: тепер ти відпочила, і ми з тобою знайдемо дорогу, ось побачиш! — Спробуємо, Томе, але я бачила вві сні таку прекрасну країну! Мабуть, ми скоро туди потрапимо. М оже, так, а може, і ні. Ну, Б ек к і, не журися! Ходімо ш у­ кати дорогу. Вони підвелися й пішли, узявшись за руки, уже ні на що не спо­ діваю чись. Вони нам агалися визначити, скіл ьки часу зн аходять­ ся в печері; їм здавалося — к іл ь к а днів, а мож е, і ти ж н ів, тоді як насправді цього не могло бути, бо свічки їхні ще не догоріли. Минуло ще скількись часу, а скільки — вони й самі не знали. Том сказав, що треба йти дуж е тихо й дослухатися, чи не капає де вода, — треба знайти дж ерело. Невдовзі вони й справді знайш ли струмочок, і Том сказав, що час перепочити. Хоч обоє вони смертельно втомилися, Б екк і сказала, що може пройти ще трош ки далі. На її превеликий подив, Том незрозуміло чому відмовився. Вони сіли. Том узяв ш м аточок глини й приліпив свічку до стіни. Вони знов поринули в невеселі дум ки і який сь час сиділи м овчки. Б екк і перш а поруш ила мовчання: — Томе, я ж ахливо хочу їсти. Том витяг щось із киш ені. 184 Розділ НІ. світ дитинств
 • 186. — П ам ’ятаєш ? — запитав він. Б еккі ледь помітно всміхнулася: — Це наш весільний пиріг, Томе. — Т а к ... Я хотів би, щоб він був завбільш ки з барильце, бо в нас нічого, крім цього, немає. — Я сховала його на п ік н ік у , хотіла покласти під подуш ку, щоб ми бачили один одного вві сііі ... Так завж ди роблять дорослі. Але це буде наш остан н ій ... Б е к к і не доказала. Том розділив пиріг на дві частини. Б еккі із задоволенням з ’їла свою половину, а Том свою тільк и надкусив. Холодної води було вдосталь — знайш лося, чим закінчити бенкет. Трохи згодом Б е к ­ к і запропонувала йти далі. Том нічого не відповів і, помовчавш и, сказав: — Б е к к і, зм ож еш ти спокійно вислухати , що я тобі скаж у ? Б е к к і зблідла, але ск азал а, що, здасться, зм ож е. — Т ак ось що, Б ек к і: нам треба зал и ш ати ся тут, де є вода д л я п и тва... Це наш останній недогарок. Б еккі дала волю сльозам. Том заспокоював її як міг, але марно. Н ареш ті вона сказала: — Томе! — Щ о, Б еккі? — Вони похопилися, що нас нем ає, і підуть ш укати! — Щ е б пак! Звісно підуть. — М оже, вони вж е зараз ш укаю ть нас, Томе? — М оже, і ш укаю ть. Н апевно, ш укаю ть. — Коли ж вони помітили, що нас иемас? Я к ти гадаєш , Томе? — М абуть, коли повернулися на пароплав. — Томе, тоді, мабуть, було вж е дуж е темно. Х іба б вони по­ м іти ли , що ми не прийш ли? Не знаю , але принаймні твоя мама відразу б зн ял а тривогу, коли всі інш і повернулися додому. На обличчі в Б е к к і з ’яви вся п ер ел як , і Том по її очах здога­ дався, що бовкнув не те, що треба. А дж е Б е к к і м ала провести цю ніч у подруги, і вдома її не чекали. Д іти зам овкли й задум алися. Раптом Б ек к і знову гірко зари дала, і Том зрозум ів, що в неї, я к і в нього, м айнула страш на дум ка: м ож е м инути половина не­ дільного р ан ку, перш н іж місіс Тетчер дізн ається, що Б е к к і не ночувала в місіс Гарпер. Діти не зводили очей з останнього недогарка свічки, стежачи за тим, я к він повільно й невблаганно тане. Н ареш ті залиш илося МАРК ТВЕН 185
 • 187. тільки півдю йма ґноту; слабкий вогник то спалахував, то вгасав, пускаю чи вгору тонку ц івк у дим у, затри м ався на одну секунду на її к ін ц і — і все поринуло в ж ах л и ву безпросвітну тем ряву. С к іл ьк и минуло часу, перш н іж Б е к к і поступово усвідом ила, що вона плаче в Томових обійм ах, жоден із них ск азати не міг. Вони зн али тіл ьк и одне: через дуж е довгий, я к їм здалося, про­ м іж ок часу обоє ски н ули із себе мертве оц іпен іння сну і знову повернулися до усвідом лення свого нещ астя. Том сказав, що за ­ раз н еділ я, а м ож е, навіть і понеділок. Він нам агався втягти Б е к к і в розмову, але вона була зовсім убита горем. Ж одної н а­ д ії на порятунок у неї не було. Том казав, що їхню відсутність уж е давно пом ітили і тепер, напевно, їх ш укаю ть. Він буде щ о­ сили гукати — хтось їх почує і прийде на допомогу. Він погу­ кав, але відлуння прозвучало в тем ряві так страш но, що він більш е й не нам агався гукати. Години м инали, і голод знову почав мучити бідних в ’язн ів. У Тома зберігся ш м аточок від половинки пирога, що дістався йому; вони розділили його і з ’їл и , але від цього тіл ь к и дуж че захотіли їсти. Ж алю гідн а к р и х ітк а ще д уж ч е розпалила їхній апетит. Ч ерез д еяки й час Том сказав: — Тс-с-с!.. Ти чула? Обоє затам ували подих і п ри слухали ся. Хтось ніби кри чав — далеко-далеко. Том негайно ж відгукнувся і, узявш и Б ек к і за руку, почав навпомацки пробиратися коридором у той бік, звідки долинав лю дський голос. П отім він знову прислухався: тепер уж е він почув звук десь наче трохи ближ че. — Ц е вони! — сказав Том. — Ідуть сюди! Х одімо, Б ек к і, не бійся, тепер усе буде добре! Радість заполонила бранців, але бігти вони не м огли, бо на кож ном у кроці тр ап л ял и ся ям и , і треба було рухатися дуж е обе­ реж но. Н евдовзі вони зуп и н и ли ся перед однією такою ямою й уж е не могли зробити ані кроку вперед. Я м а м огла м ати три фути завгли бш ки чи сто ф утів, але все одно подолати її було нем ож ливо. Том л іг на ж и віт, перегнувся вниз і сягнув у неї рукою . Д на не було. О тж е, треба стояти й ч екати , поки за ними прийдуть. Вони при слухали ся, але п окли ки звучали все гл у х і­ ше і д а л і... Щ е хвилин а — і вони зам овкли зовсім. Я к а гір к о ­ та! Том кри чав, а ж поки захри п , але ніхто не відгукувався. Він ум овляв і вселяв надію в Б е к к і, ал е м инула ціла вічність т р и ­ вожного о чікуван н я, а зву ків більш е не було чутно. 186 Розділ III. СВП ДИТИНСТВА
 • 188. Діти навпомацки дісталися до свого джерела. Повільно потягли­ ся години. Вони знову заснули й прокинулися голодні, пригнічені горем. Том був упевнений, що тепер уж е вівторок. Раптом у нього сяйн ула дум ка. П облизу було к іл ь к а бічних коридорів. А ніж сидіти так , склавш и р уки , і нудитися світом, то кращ е вж е обстеж ити їх . Він вийняв з ки ш ен і м отузку від паперового зм ія , п р и в ’язав кінець до виступу скелі, і вони з Б еккі руш или в дорогу. Том іш ов попереду, просуваючись навпо­ м ацки й розмотуючи клубок на ходу. Але приблизно за двадцять кроків коридор скін чи вся проваллям . Том став н авко л іш ки і по­ чав обстеж увати стіну, що вела вниз, а потім , сягнувш и рукою я к м іг д алеко, узявся обмацувати ту, що була за рогом, потім потягся трохи далі праворуч і в цю м ить за яки х о сь двадцять кроків із-за скелі висунулася чиясь рука зі свічкою! Том радісно скрикнув, услід за рукою з ’яви лася і вся постать, і то був ін діа­ нець Джо! Том зац іп ен ів, не міг поворуш ити ні рукою , ні ногою і страшенно зрадів, коли «іспанець * тієї ж миті кинувся навтьоки й невдовзі зн и к з очей. Томові здалося дуж е дивним , що Д ж о не впізнав його голосу, не напав на нього і не вбив за свідчення на суді, але, мабуть, луна зм ін и л а його голос. «Звісно, так воно і є», — сказав собі хлопець. Від переляку все тіло його ослабло, і він сказав собі, що, якщ о в нього вистачить сили повернутися до дж ерела, він там і залиш иться і вж е нікуди не н і­ де, аби знову не зустрітися з індіанцем Джо. Том приховав від Б ек­ к і, що бачив його. Він сказав, що крикнув просто так , навм ання. Але голод і біда зрештою переважили страх. Після довгого втом­ ливого ч екан н я біля дж ерела вони знову заснули й спали довго, а прокинулися з інш им и відчуттям и. М уки голоду стали просто нестерпними. Том уваж ав, що тепер уж е середа або четвер... Мо­ ж ливо, навіть п’ятни ця або субота; а це могло означати, що люди вж е втратили надію й перестали їх ш укати . Він запропонував обстеж ити інш ий коридор. Він тепер ладен був іти на будь-який ризик, навіть зустріч з індіанцем Д ж о більш е не л я к а л а його. Але Б е к к і зовсім знесиліла. Вона мов зац іп ен іла від горя, її нічим не м ож на було розваж ити. Вона сказала, що нікуди більше не піде, сидітиме тут і чекатиме смерті; смерть уж е близько. Нехай Том візьме мотузку й іде, якщ о хоче, але вона благає його, щоб він навідувався якомога частіш е розм овляти з нею, а ще нехай він пообіцяє, що, коли надійде ос­ т а н н я х в и л и н а, він буде поруч і тр и м ати м е її р у к у у своїй, аж поки не настане кінець. М А Р К T B E II 187
 • 189. Том поцілував її, відчуваю чи в горлі клубок, і зробив вигляд, що не втрачає надії знайти вихід з печери або зустрітися з тими, хто їх ш укає. Він у зяв у руку м отузку від зм ія і, ставш и на к о ­ ліна, навпомацки порачкував одним із коридорів, ледве ж ивий від голоду, з гнітю чим передчуттям близької загибелі. (П ереклад Інми Базилянської) Робота з текстом р о з д і л у 31 1. Чому Том і Б ек к і опинилися в печері? 2. Я кі риси характеру Тома ви яви лися в екстрем альних умовах? 3. Я кі заходи вж и в Том, щоб урятувати Б е к к і й знайти вихід? Творче завдання Р озкаж іть про думки й почуття Б еккі та Тома, котрі опинилися в печері, від імені самих героїв (когось одного). Робота з текстом р о зд іл ів 3 2 - 3 5 1. Я к Том і Б ек к і вибралися з печери? 2. Чому історію про щ асливе звільнення з печери розповідає не автор, а сам Том в оточенні здивованих слухачів? 3. Чому Том знепритомнів? 4. Щ о він розповів судді Тетчеру? 5. Щ о сталося з індіанцем Д жо? 6 . Я к хлопці здобули скарб і що вони з ним зробили? 7. Чи змінили гроші ж и т т я хлопчиків? 8 . П оясніть слова Гека: «Багатство — то суцільна нудьга, туга і турбота, клопіт... > 9. Чому Гек утік від вдови Дуглас? 10. Я ки м и аргументами Том переконав Гека повернутися? 11. Я к і нові плани побудували герої? Ж Творче завдання 1. Р озкаж іть про кульмінаційні моменти твору, що з ’являю ться в цих розділах: звільнення Тома і Б еккі з печери; смерть індіанця Дж о; знайден