Your SlideShare is downloading. ×
ВИДАВНИЦТВО

Л. П. Хитяєва
Н. В. Діптан

РАНОК

Цікаві досліди
Секрети
етикету
Кольорова
вставка «Рослини
і тварини,
що по...
УДК [3 7.033:373.3](076)
ББК 74.262.0я71 ч
X 52
Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних зак л ад ах
(лист ...
ЛЮДИНА
Що ти знаєш про нашу Батьківщину?
Доповни речення.
Україна — ц е ____________________________ . Вона знахо­
диться ...
Ш

Чому так говорять:
«Людину тв о р и т ь країна, країну створює людина»?
Що таке суспільство?

З кого складається твоє с...
Доведи, що Україна здавна була державою освічених лю­
дей. Як навчали дітей у стародавні часи? Як навчають
дітей у сучасни...
Прочитай у підручнику оповідання «Найдорожчий плід»
(с. 15—17). Вибери і підкресли правильні відповіді до
запитань.
Скільк...
Допиши речення.
Людське «я» — це те, що

Намалюй себе.
Розкажи про себе: хто ти, який ти.
С к о р и с т а й с я с л о в а ...
Р

Поясни висловлювання:
«Людина народжується для того, щоб лиш ити після себе
слід — у пам’я т і, в серцях інших людей».
...
Познач, які дівчатка і хлопчики викликають у тебе повагу
і симпатію.

f? >~J

Як розумієш висловлювання:
«Кожна людина ств...
Як треба доглядати за чистотою свого тіла?

Прочитай у підручнику текст «Акуратність» (с. 27—28).
Випиши поради, які ти вв...
За допомогою дорослих дізнайся, що таке успіх.

'

Які риси характеру, на твою думку, можуть забезпечити
успіх кожній люди...
Ким ти мрієш стати? Що для цього потрібно?
ш

______________________________________________________
ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ
Використовуючи фотографії, заповни родовідне дерево своєї
сім’ї.

11
Збери прислів’я. Чого вони навчають?

як х а т а без даху,
плідне зеренце,
а коло мами — ж ити.

Н а сонці добре сидіти
Сі...
Ш

Добери до порад відповідні ілюстрації з кольорової вставки.
Виріж і наклей.

Вчися приймати подарунки

Будь чемним зі с...
Доповни речення.
Добро — це_____

Доброта — це

Р

Про кого з дітей на малюнку можна сказати «добра людина»?
Добери слова,...
ПРАВИЛА ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
Як ти розумієш висловлювання:
«Держава — це дім для народу»?
Доповни прислі...
Доповни речення.
Правопорушення — це

Які правопорушення зображені на малюнках?
Дай поради цим хлопчикам і дівчаткам.

Яки...
КУЛЬТУРА РІДНОГО КРАЮ
За допомогою дорослих і довідкової літератури дізнайся,
що таке культура.

Які культурні пам’ятки Ук...
Що такс музей?

Які музеї є у твоєму рідному краї?

Підкресли назви тих музеїв, які тобі подобається відвідувати.
З ’ єдна...
Які народні свята відзначають у нашій країні?

З

За допомогою м алю нків і слів для довідок підготуй
розповідь про улюбле...
Подорожуючи картою України, ти дізнався багато цікавого
про свою країну. Чи зможеш ти відповісти на всі запитан­
ня віктор...
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

)

Використовуючи запитання, склади невеличкий довідничок
для дітей, що живуть за кордоном. Що ти ...
ПРИРОДА І МИ
Що таке природа? ______________

Доведи, що рослини, тварини, люди, гриби, бактерії, віруси
належать до живої...
Склади за малюнками розповідь про роль природи в житті
людини.
Замалюй червоним кольором квадратики поруч із тими рос­
линами і тваринами, що потребують охорони. Використай
кольорову вк...
Тіла. Речовини. Молекули
Тіла — це
ш

Наведи приклади тіл:

Якими бувають тіла?

Познач за зразком, до якої групи належать...
Наведи приклади тіл, що складаються з однієї речовини:

крейда,

із кількох речовин: повітря,

Розглянь умовно зображені м...
НЕЖИВА ПРИРОДА
Сонячне світло та тепло
Встав пропущені слова.
Сонце дає з е м л і______ ___________ і ______________
_
Сон...
Термометр
За допомогою якого приладу вимірюється температура?

З яких частин складається термометр?

щ

З ’єднай стрілка
м...
Повітря
Встав у речення пропущені слова.
Повітря належить до

________

Повітрям д и х а ю т ь _______ , ___ _________ ,

...
З яких газоподібних речовин складається повітря?

Які речовини забруднюють повітря?

Що сприяє збереженню чистоти повітря,...
Вода
З Доведи, що без води немає життя.

Заповни схему «Вода в природі», вписуючи потрібні слова
у клітинки.

Слова для до...
1. Опусти ложку в склянку з водою. Чи видно ложку крізь
В О Д У ? __________________ _____________________________________...
Запиши цифрами у три рядки властивості води-рідини,
снігу і льоду.
Вода-рідина

Сніг

Лід

Слова для д о від ок : 1) білий...
Брудна вода викликає
ш

Z__

у людей. У ній

гинуть
За малюнками склади розповідь про ставлення людини до
водойм. Намалюй ...
Гірські породи
Познач правильні відповіді.
1. Гірські породи — це каміння, галька, гори.
2. Гірські породи — це тіла нежив...
Ґ рунт
Допиши речення.
Ґрунтом називається

Розглянь малюнок, придумай і запиши його назву, познач
усі складові частини ма...
Допиши речення.
Ґрунт, у якому багато

, називають

Перегній утворюється з
Перегній

кольору. Він містить
, необхідні для ...
ЖИВА ПРИРОДА
Зелене диво Землі — рослини
Чому рослини називають зеленим дивом Землі?

Яку цінність мають рослини для людей...
Підпиши назви цих видів трав’янистих рослин.

Рослини яких видів ростуть у шкільному садку?

Розглянь малюнок. Підпиши наз...
Напиши під відповідними малюнками назви дерев, кущів
і трав’янистих рослин, які ростуть у твоїй місцевості.

Що в них спіл...
Заповни схему. Під кожною групою підпиши приклади.

Слова для довідок: кущі, дерева, трави, багаторічні, однорічні,
дворіч...
Запиши назви рослин, плоди яких намальовано.

'І

За допомогою чого розповсюджуються ці рослини?

Придумай і підпиши назву...
Що називають довкіллям рослин?
ш

Намалюй довкілля твоєї улюбленої рослини.
ш

д іу J

Склади розповідь «Правила поведінки...
Тварини

з

'

Заповни таблицю «Різноманітність тварин у природі» за
зразком.

44
До якої групи за способом живлення належ ить кожна
з тварин на кольоровій вставці? Виріж і наклей.
Рослиноїдні

Хижі

45

...
a

Знайди і познач правильні твердження.

1. Ланцюжки живлення завжди складаються з трьох частин.
2. Ланцюжки живлення поч...
Встав пропущені слова.
Звірі народжують

_____ і годують ї х ___________ . П тахи

_________________ яйця і ______________...
Намалюй довкілля своєї улюбленої дикої тварини.

48
Познач на малюнках знаками «+» та « - » , як треба охороняти тварин і як не можна з ними поводитися.

Чому слід берегти не...
Гриби. Дроб’янки
Доведи, що гриби — це живі організми.

Заповни схему, що ілюструє різноманітність грибів.

Слова для дові...
Знайди і познач правильні твердження.
1. Дроб’янки — живі організми.
2. Дроб’янки належать до рослин.
3. Дроб’янки належат...
ЛЮ ДИ НА — Ж ИВИЙ ОРГАНІЗМ
Органи тіла людини

Доведи, що людина — це живий організм.

Чим лю дина в ід р ізн я є т ь с я ...
Шкіра та її значення. Гігієна шкіри
Доведи, що ш кіра є надійним захисником внутріш ніх
органів. _________________________...
Якою має бути перша допомога при невеликих ушкоджен­
нях? З ’єднай лініями слова з лівої колонки та відповідні
поради з пр...
Скелет і м'язи
Що служить опорою тіла людини? ___________
Познач на малюнку цифрами частини скелета людини.

1.
2.
3.
4.
5...
/"Ч Розглянь малюнки. Склади правила, за допомогою яких
Л
у
можна виробити правильну поставу.

Яке значення для організму ...
Органи травлення
Для чого людині потрібна їжа? __

Покажи стрілочками, як подорожує яблучко у твоєму організмі.

Товста ки...
Яку роботу виконують в організмі зуби?

1. Ніколи не чищу зуби.
2. Чищу зуби два рази на день — вранці і ввечері.
3. Прочи...
Органи дихання
Що, крім їжі, необхідно людині для життя?

Практична робота
1. Затримай дихання. Скільки часу ти зможеш не ...
Органи кровообігу

З ’єднай стрілками назви органів і роботу, яку вони вико­
нують в організмі.
Серце

Судини, по яких кро...
Із чим можна порівняти серце?

Допиши правила, необхідні для тренування серця.
1. Фізична праця на свіжому повітрі.
2. Ран...
Нервова система та органи чуття
Допиши речення.
Нервова система людини складається з
та
Познач на малюнку цифрами органи н...
Під кожним малюнком запиши у стовпчик назву органа
чуття й те, що він сприймає.

Практична

робота

Іноді органи чуття вид...
64
ЦІ РОСЛИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

Сон

Едельвейс
альпійський

Конвалія
травнева

Ряст

Латаття

Проліски
сибірські
До завданн...
До завдання на с. 13
Календар спостережень
за природою
ДОДАТОК ДО ВИДАННЯ: Л. П. Хитяєва, Н. В. Діптан.
Я і Україна (Громадянська освіта. Приро...
Цей календар допоможе тобі стати маленьким спостерігачем
та дослідником природи. Кожного дня ти будеш спостерігати за
пого...
Підсумки спостережень за літо
Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває?

Літні місяці: _______________________...
ПРИКМЕТИ ОСЕНІ
Чому так говорять?
Осінь іде — дощ за собою несе.
У вересні ліс здається рідшим, а пташині голоси тихішими....
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ ВОСЕНИ

Дата

Вересень

(f
1

§

RI 1

Жовтень

R1 0 HР

£'
У
с

Листопад
SI

1

2
3
4
5
6
7
8
9
...
Вересень

Жовтень

Листопад

0і 1 Pj & § R0ц
$

Дата

!

м
- тж

16

ж
іж

(Г

V
rô

17
18

І

19
'

20
21
22
23
24
25
26
...
Підсумки осінніх спостережень
№
п/п

Місяці

Що узагальнювати

Вересень Жовтень Листопад
1

Ясних днів

2

Хмарних днів

3...
ПРИКМЕТИ ЗИМИ
За календарем зима починається 1 грудня. Учені вважають
початком зими 22 грудня — найкоротший день року. Сон...
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ ВЗИМКУ

9
10
Підсумки зимових спостережень
№
п/п

Місяці

Що узагальнювати
Грудень

1

Ясних днів

2

Хмарних днів

3

Похмурих днів

4...
ПРИКМЕТИ ВЕСНИ
Коли у нас настає весна, на півночі Росії ще тріщать морози,
а в сонячній Туркменії вже квітнуть фруктові д...
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ НАВЕСНІ

із
Дата

Березень

f 0
ж

Квітень

Травень

§и жЯ < f 1 0 і
Ą
Г Ж
Ж.
С.
.ж

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31

...
Підсумки весняних спостережень
№
п/п

Місяці

Що узагальнювати
Березень

1.

Хмарних днів

3.

Похмурих днів

4.

Травень
...
ЛІТНІ ЗАВДАННЯ
Продовжуй спостерігати за неживою природою.
Записуй дати, коли були незвичайні природні явища: «горобина
ні...
ЦІ ТВАРИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

Жук-олень

Журавель сірий

Жаба звичайна

Байбак

Дрохва
До завдання на с.
і/
6
До завдання на с. 45
УМОВНІ ПОЗНАЧКИ:
Намалюй, розфарбуй ш

Напиши, познач

Розкажи

Проведи дослід

Виконай з батьками

Творче завдання

•£ 7 ...
Насичений різноманітним матеріалом, робочий зошит чудово
доповнює підручник, дозволяє працювати на уроці і вдома,
стимулює...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Я и Украина. 3 класс. Хитяева. Рабочая тетрадь

7,425

Published on

Рабочая тетрадь для 3 класса. Я и Украина. Хитяева

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,425
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Я и Украина. 3 класс. Хитяева. Рабочая тетрадь"

 1. 1. ВИДАВНИЦТВО Л. П. Хитяєва Н. В. Діптан РАНОК Цікаві досліди Секрети етикету Кольорова вставка «Рослини і тварини, що потребують охорони» КАЛЕНДАР СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА П Р И Р О Д О Ю _______________ До підручника T. М. Байбари H. М. Бібік країна
 2. 2. УДК [3 7.033:373.3](076) ББК 74.262.0я71 ч X 52 Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних зак л ад ах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти М іністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1.4/18-Г-274) Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки (висновок № 05.03.02—04/8 4 6 9 3 від 18.08.2011 р.) Р е ц е н зе н т и : T. М. Л азарева, канд. пед. наук, доцент кафедри біології ХНПУ імені Г. С. Сковороди; В. Є. Крохмаль, учитель-методист, директор ЗОШ № 50 м. Х аркова ПМРШЩШ' ЇШ ЧМ Ш М . ..___х а - : : : » : И Х 'О і І І І И Ж Я : : . . : . . За методичної підтримки всеукраїнського науково-методичного журналу «Початкове навчання та виховання» (передплатний індекс 08412) Х и т я є в а Л . П. X 52 Я і Україна (Громадянська освіта. Природознавство). З клас : робочий зошит / Л .П .Х и тяєва, Н .В . Діптан. — X . : Вид-во «Ранок», 2013. — 64 с. : іл. + додат. (16 с.) ISBN 9 7 8 -6 1 7 -0 9 -0 5 9 4 -9 Зошит створено відповідно до програми курсу «Я і Україна» і підручника Т.М . Байбари та Н.М . Бібік «Я і Україна» для 3 класу. Різнорівневі завдання з використанням малюнків, схем і таблиць сприятимуть розвитку мислення та мовлення дітей, розш ирять та збагатять уявлення молодших ш колярів про свою країну та її природу. У зош иті вміщено матеріали з громадянської освіти та природознавства. Зошит призначений для організації роботи учнів 3 класу початкової ш коли на уроці та вдома. ^ УДК [3 7 .0 3 3 :3 7 3 .3](076) ББК 74.262.0я71 Разом дбаємо про екологію та здоров’я ISBN 9 7 8 -6 1 7 -0 9 -0 5 9 4 -9 . © Л .П .Х и тя єва, Н .В . Діптан, 2013 © 1.1. Копейкін, О. В. Крутик, М .Ф .К орш унова, іл., 2013 © TOB Видавництво «Р ан ок», 2013
 3. 3. ЛЮДИНА Що ти знаєш про нашу Батьківщину? Доповни речення. Україна — ц е ____________________________ . Вона знахо­ диться в ________ . В Україні є гори — і _____________ , є й м о р я :_____________ й ____________ . # _____________ — столиця України. Він розташований на березі__________ . Україна — т в ій _____________________ , де т и ________________________ і _______ Намалюй, якою ти уявляєш собі нашу Вітчизну. Познач на малюнку місце, де ти живеш. 1
 4. 4. Ш Чому так говорять: «Людину тв о р и т ь країна, країну створює людина»? Що таке суспільство? З кого складається твоє суспільство? Що є в людині від природи? Що ти вже вмієш робити самостійно? Дізнайся у дорослих, кого називають особистістю. Що треба робити, щоб стати особистістю? Ш Поясни висловлювання: «Людина долає перешкоди не силою, а знанням і розумом». Підбери і запиши прислів’я про навчання. 2
 5. 5. Доведи, що Україна здавна була державою освічених лю­ дей. Як навчали дітей у стародавні часи? Як навчають дітей у сучасних школах? Дізнайся у своїх рідних, як звали їх перших учителів. у і Яких правил поведінки дотримувалися діти, які навчались понад 150 років тому? Яких правил дотримуються в сучасній школі? 1. 2. 3. 4. 5 -. 67. З
 6. 6. Прочитай у підручнику оповідання «Найдорожчий плід» (с. 15—17). Вибери і підкресли правильні відповіді до запитань. Скільки синів було у батька? • три • один • два Що дав батько кожному сину? • три стріли • гаманець золотих • клубок ниток Що треба було знайти братам? • чарівного птаха наидорожчии плід • щастя Скільки років мандрували юнаки? • три десять • п’ять Який плід виявився і справді найдорожчим? • виноград • рідкісні плоди • знання Чому знання називають найбільшою цінністю? ш Познач ті предмети, які допомагають людині здобувати знання. 4
 7. 7. Допиши речення. Людське «я» — це те, що Намалюй себе. Розкажи про себе: хто ти, який ти. С к о р и с т а й с я с л о в а м и для довідок: хлопчик, дівчинка, білява, чорнявий, високий, к ар о о к а, сіроок и й , ви сока, струнка, охайна, добра, байду­ жа, веселий, розумний. Як ти розумієш висловлювання: «Щоб п ізн ати людину, треба з нею пуд солі з ’ї с т и »? Підбери і запиши прислів’я про людські якості та вчинки. 5
 8. 8. Р Поясни висловлювання: «Людина народжується для того, щоб лиш ити після себе слід — у пам’я т і, в серцях інших людей». ш Наведи приклади з життя відомих тобі людей, до яких можна віднести ці слова. Ш Ким ти мрієш стати? Які риси характеру треба виховувати в собі, щоб досягнути своєї мрії? ______________________ Склади розповідь про свої захоплення, користуючись початком речень. Я цікавлюсь _________________ ______________________________ Люблю читати про Стараюсь навчитися добре Хочу бути схожим на 6
 9. 9. Познач, які дівчатка і хлопчики викликають у тебе повагу і симпатію. f? >~J Як розумієш висловлювання: «Кожна людина створює себе сам а »? Познач, що ти вже вмієш робити сам. 7
 10. 10. Як треба доглядати за чистотою свого тіла? Прочитай у підручнику текст «Акуратність» (с. 27—28). Випиши поради, які ти вважаєш для себе найбільш корис­ ними. 8
 11. 11. За допомогою дорослих дізнайся, що таке успіх. ' Які риси характеру, на твою думку, можуть забезпечити успіх кожній людині? Підкресли в переліку якостей ті, які ти намагаєшся виховати в собі. • безвілля • нерішучість • працьовитість • безвідповідальність • наполегливість • лінь • допитливість • байдужість • рішучість • сила волі /— Підготуй коротеньке повідомлення про ж и ття відомої 4 а СУ ^ тобі видатної особи. Поміркуй, що допомогло їй досягти успіху. Я кі умови є найваж ливіш ими для досягнення успіху в житті? 9
 12. 12. Ким ти мрієш стати? Що для цього потрібно? ш ______________________________________________________
 13. 13. ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ Використовуючи фотографії, заповни родовідне дерево своєї сім’ї. 11
 14. 14. Збери прислів’я. Чого вони навчають? як х а т а без даху, плідне зеренце, а коло мами — ж ити. Н а сонці добре сидіти Сім’я без б ать к а Бабине слівце Користуючись питаннями, склади розповідь про свою сім’ю. Мкг 1. Із кого складається твоя сім’я? 2. Чим займаються твої батьки? 3. Хто твої дідусі й бабусі? 4. Чим вони цікавляться? Що їх хвилює? 5. Як ставляться один до одного у твоїй сім’ї? Яку людину, у твоєму розумінні, можна назвати справжнім другом? Я к і риси характеру ти хочеш бачити у своїх друзях? Підкресли ті, які ти намагаєшся виховувати в собі. Напиши маленьке оповідання «Мій найкращий друг». 12
 15. 15. Ш Добери до порад відповідні ілюстрації з кольорової вставки. Виріж і наклей. Вчися приймати подарунки Будь чемним зі старшими Дочекайся запрошення Вчися бути щедрим Будь делікатним Учись поводитися 13
 16. 16. Доповни речення. Добро — це_____ Доброта — це Р Про кого з дітей на малюнку можна сказати «добра людина»? Добери слова, які дають характеристику вчинкам дітей. Слова для довідок: щедрий, грубий
 17. 17. ПРАВИЛА ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ Як ти розумієш висловлювання: «Держава — це дім для народу»? Доповни прислів’я. Поясни їх. Що країна, т о Що край — т о Згода будує, а Використовуючи довідкову літературу, за допомогою до­ рослих з ’ясуй значення слів. Право — це Обов’язок — це Закон — це Як називається найголовніший документ нашої держави? Які права людини закріплені в Конституції України? 15
 18. 18. Доповни речення. Правопорушення — це Які правопорушення зображені на малюнках? Дай поради цим хлопчикам і дівчаткам. Якими правами користуєшся ти? ш Які обов’язки ти виконуєш із задоволенням? Виконання яких обов’язків потребує від тебе виховання сили волі? 16
 19. 19. КУЛЬТУРА РІДНОГО КРАЮ За допомогою дорослих і довідкової літератури дізнайся, що таке культура. Які культурні пам’ятки України тобі відомі? щ Знайди і наклей фотографію найвідомішої пам’ятки своєї м ісцевості (або намалюй). Підготуй про неї маленьку розповідь. 17
 20. 20. Що такс музей? Які музеї є у твоєму рідному краї? Підкресли назви тих музеїв, які тобі подобається відвідувати. З ’ єднай стрілками назви музеїв і предмети, які можна в них побачити. Історико-краєзиавчий музей картини відомих худож­ ників, скульптури Художній музей колекції комах, гербарії, чучела тварин Музей природи старовинна зброя, давній одяг, старовинні предмети побуту Я кий м узей ти хотів би створити з друзям и у своїй школі? 18
 21. 21. Які народні свята відзначають у нашій країні? З За допомогою м алю нків і слів для довідок підготуй розповідь про улюблені свята нашого народу. Різдво С вя т-ве ч ір , к у т я , к о л я д к и , р ізд в я н а з ір к а , сн іп -д ід у х , святкові страви, вертеп Новий рік Свято Меланки і Василя, ялин­ к а , щ е д р ів к и , п о д а р у н к и , свя тк о ва веч еря, п о сіван н я , ряджені Великдень К р аш а н к и , п и са н к и , си рн а бабка, великодн і б агаття , церковні дзвони Трійця. Зелені свята К лечан н я, зап аш н і тр ави , троїцькі розваги 19
 22. 22. Подорожуючи картою України, ти дізнався багато цікавого про свою країну. Чи зможеш ти відповісти на всі запитан­ ня вікторини «Твоя країна — Україна»? Перевір себе. 1. Назви найбільші міста України___________________________ 2. Яке стародавнє місто розкинулося біля підн іж ж я одного з відрогів Г о л о гір ?___________________ _____ —---------------3. Яке гірське озеро на Закарпатті місцеві жителі називають Морським О к о м ? ------------------------------------------------------ А. Як називається найвища гора У к р аїн и ?-------------------------5. 51ка ріка с найбільшою в У країні?--------- -----------------------6. Які галузі господарства розвиваються в нашій країні? 7. У якому місті розвинута важка індустрія країн и?------------- 8. Яке місто славиться найкращим у Європі шоколадом? 9. У якому місті знаходиться завод, сири якого одержали золоті та срібні медалі на міжнародних в и ставк ах ?______________ 10. Хто із видатних людей прославив українську зе м л ю ?_____ 20
 23. 23. 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ) Використовуючи запитання, склади невеличкий довідничок для дітей, що живуть за кордоном. Що ти їм розкажеш про свій рідний край? Яку назву має твій край? Як виникла ця назва? Яке місто найбільше у твоєму краї? Які історичні та культурні пам’ятки розташ овані у твоєму краї? Що вирощують і виготовляють у твоєму краї? Якими видатними людьми славиться твій край? Чим знаменитий твій край? Розкажи про найулюбленіший куточок рідного міста (села). Наклей фотографію або намалюй. 21
 24. 24. ПРИРОДА І МИ Що таке природа? ______________ Доведи, що рослини, тварини, люди, гриби, бактерії, віруси належать до живої природи.__________________________ 22
 25. 25. Склади за малюнками розповідь про роль природи в житті людини.
 26. 26. Замалюй червоним кольором квадратики поруч із тими рос­ линами і тваринами, що потребують охорони. Використай кольорову вкладку.
 27. 27. Тіла. Речовини. Молекули Тіла — це ш Наведи приклади тіл: Якими бувають тіла? Познач за зразком, до якої групи належать ці тіла. Наведи свій приклад. Тверде Олівець Рідке Газоподібне + Крапля олії Сіль Крапля води Бульбашка повітря у воді Із чого складаються тіла? щ Підкресли назви тіл однією рискою, назви речовин — х в и ­ лястою. TTaay ш м аток льоду, залізо, глина, глиняний глецик, вода, гумові чоботи, милики, рослина, білки, кпохмаль, 21/ма. 25
 28. 28. Наведи приклади тіл, що складаються з однієї речовини: крейда, із кількох речовин: повітря, Розглянь умовно зображені молекули речовин. Підпиши, які тіла В О Н И ч г 'г н г т т г .т г .г г т . Упевнись сам у тому,4цо речовини складаїбФься з моле­ кул. Для цього візьми ложечку цукру, опусти її в склянку з водою і розм ітай . Спостерігай за тим, що відбувається. Спробуй рідину на смак. Яка вона? Куди подівся цукор? Вибери і познач правильний висновок. 1. Розчинений у воді цукор безслідно щез. '2 Кристалики цукру розпалися на молекули й перемішалися з молекулами води. Описаний дослід ти проводиш щодня. Доведи це. Наведи подібні приклади того, що речовини складаються з молекул. ___________________________________________ 26
 29. 29. НЕЖИВА ПРИРОДА Сонячне світло та тепло Встав пропущені слова. Сонце дає з е м л і______ ___________ і ______________ _ Сонячне світло — це _________ Сонячне тепло — це ________________ . ______ енергія. енергія. Розглянь малюнки. Покажи стрілками, як на Землю па­ дають промені Сонця. Запиши, для чого сонячна енергія потрібна рослинам, тваринам, л ю д я м .____ ____________ Познач, на якому з малюнків промені найбільше нагрівають земну поверхню.
 30. 30. Термометр За допомогою якого приладу вимірюється температура? З яких частин складається термометр? щ З ’єднай стрілка ми записами. + 2° цифри температури повітря із словеснип’ять градусів морозу -5° сімнадцять градусів тепла +17° два градуси вище за нуль -23° двадцять три градуси нижче за нуль Виміряй та запиши: температуру свого тіла температуру повітря в класі __ температуру води з водопроводу "ТмЛ Зроби вдома модель термометра із ц у п кого паперу і з в ’ я за н и х ----- червоної та білої ниток, як показа­ но на малюнках 1 і 2. Познач на ш калі градуси. Протни ножи­ цями невеличкі дірочки зверху і знизу шкали, протягни у них нитку, зав’яжи її на зворотному боці моделі. 28 Мал. 1 Мал. 2
 31. 31. Повітря Встав у речення пропущені слова. Повітря належить до ________ Повітрям д и х а ю т ь _______ , ___ _________ , природи. ______________ . Повітря — ____________________ тіло. Воно заповнює в с і_______ ____________, є в _________, у ______ , навколо____ . Шар повітря навколо Землі називають____________________________ . Повітря має такі властивості: Д оведи, що п о вітр я р о зш и р ю ється при н а г р ів а н н і й стискується при охолодженні. Для цього розглянь малюнки дослідів і домалюй їх. На малюнку 1 покажи стрілкою, куди йде повітря. Доведи на будь-якому прикладі, що повітря погано прово­ дить тепло. 29
 32. 32. З яких газоподібних речовин складається повітря? Які речовини забруднюють повітря? Що сприяє збереженню чистоти повітря, а що шкодить? УЯ» 3 Познач відповідні малюнки знаками «+ » і «— ». Які шляхи збереження чистоти повітря винайшли люди? т £ Дізнайся, як дбають про чистоту повітря в місцевості, де ти живеш. зо
 33. 33. Вода З Доведи, що без води немає життя. Заповни схему «Вода в природі», вписуючи потрібні слова у клітинки. Слова для довідок: вода в природі, рідкий стан, дощ, сніг, крига, твердий стан, роса, іній, газоподібний стан, айсберг, бурулька, туман, водяна пара.
 34. 34. 1. Опусти ложку в склянку з водою. Чи видно ложку крізь В О Д У ? __________________ ___________________________________________________ 2. Порівняй колір води з кольором молока і томатного соку. Чи має вода колір? ________________ ________________________ _ 3. Візьми склянку з чистою водою і понюхай її. Чи має вода за­ пах? ___________________ ____________________________________ 4. У склянки з водою кидай та розмішуй: пучку солі (Дослід 1), пучку цукру (Дослід 2), трохи піску (Дослід 3). Напиши і намалюй, що ти побачив. Дослід 1 Дослід 2 Дослід З Встав пропущені слова. Вода — розчинник. Речовини, які розчинюються у воді, називають __ . Речовини, я к і _______________________ У воді, називають нерозчинними. Воду з розчиненими в ній речовинами називають _______________ . Підкресли назви речовин, які не розчинюються у воді. Цукор, сіль, мило, вугілля, пісок, молоко, мас/о, сир, п и тн а сода, лимонна кислота, олія, крейда, марганцівка, глина. 32
 35. 35. Запиши цифрами у три рядки властивості води-рідини, снігу і льоду. Вода-рідина Сніг Лід Слова для д о від ок : 1) білий, 2) прозорий, 3) непрозорий, 4) текуча, 5) прозора, 6) не має запаху, 7) безколірна, 8) м’який, 9) твердий, 10) крихкий, 11) не має власної форми. 33
 36. 36. Брудна вода викликає ш Z__ у людей. У ній гинуть За малюнками склади розповідь про ставлення людини до водойм. Намалюй або напиши про протилежну діяльність людей. ІІостав на малюнках (записах) або коло них знак заборони «— або знак схвалення « + ». » 34
 37. 37. Гірські породи Познач правильні відповіді. 1. Гірські породи — це каміння, галька, гори. 2. Гірські породи — це тіла неживої природи, які знаходяться в Землі або на її поверхні. 3. Гірські породи — це тіла, з яких складається поверхня Землі. Допиши речення. Корисні копалини — це Заповни схему «Корисні копалини». Під кожною групою корисних копалин запиши приклади. Чому гірські породи треба витрачати ощадливо? 35
 38. 38. Ґ рунт Допиши речення. Ґрунтом називається Розглянь малюнок, придумай і запиши його назву, познач усі складові частини малюнка. 1. 2. 3. 4. 36
 39. 39. Допиши речення. Ґрунт, у якому багато , називають Перегній утворюється з Перегній кольору. Він містить , необхідні для рослин. Підпиши малюнок та назви усіх зображених мешканців ґрунту. Пригадай, хто ще мешкає у ґрунті, напиши їхні назви. Запиши коротко, як необхідно охороняти ґрунт. 1 . ___ 2 ._____________________ 3. 4. 37
 40. 40. ЖИВА ПРИРОДА Зелене диво Землі — рослини Чому рослини називають зеленим дивом Землі? Яку цінність мають рослини для людей? ЛВг Склади усну розповідь на тему «Рослини в моєму житті». 38
 41. 41. Підпиши назви цих видів трав’янистих рослин. Рослини яких видів ростуть у шкільному садку? Розглянь малюнок. Підпиши назви всіх органів рослин. Яке значення для рослини має кожний орган? 1. 2. 3. 4. 5. Доведи, іцо рослини — це живі організми. 39
 42. 42. Напиши під відповідними малюнками назви дерев, кущів і трав’янистих рослин, які ростуть у твоїй місцевості. Що в них спільного, а що відмінного? Спільне: Відмінне: Познач у таблиці за зразком, до якої групи належать рослини. Групи рослин Дерева Кущі Трави 1. Листяні + Соняшник Шипшина Горобина 2. Вічнозелені Барвінок Ялівець Ялина 40
 43. 43. Заповни схему. Під кожною групою підпиши приклади. Слова для довідок: кущі, дерева, трави, багаторічні, однорічні, дворічні. Підкресли назви культурних трав’янистих рослин однією рискою, назви дикорослих трав’янистих рослин — двома. Грицики, огірок, кульбаба, квасоля, гарбуз, шипшина, бузина, ро­ машка, соняшник, пшениця, суниця, малина, аґрус. Як називається група рослин, назви яких ти не підкрес­ лив? т Заповни схему. Наведи приклади. Слова для довідок: хвойні, мохи, водорості, папороті, хвощі, квіткові. 41
 44. 44. Запиши назви рослин, плоди яких намальовано. 'І За допомогою чого розповсюджуються ці рослини? Придумай і підпиши назву малюнка. Перелічи необхідні умови життя рослин. 42
 45. 45. Що називають довкіллям рослин? ш Намалюй довкілля твоєї улюбленої рослини. ш д іу J Склади розповідь «Правила поведінки в лісі» або «Як охороняти рослини». 43
 46. 46. Тварини з ' Заповни таблицю «Різноманітність тварин у природі» за зразком. 44
 47. 47. До якої групи за способом живлення належ ить кожна з тварин на кольоровій вставці? Виріж і наклей. Рослиноїдні Хижі 45 Всеїдні
 48. 48. a Знайди і познач правильні твердження. 1. Ланцюжки живлення завжди складаються з трьох частин. 2. Ланцюжки живлення починаються з хижої тварини. 3. Ланцюжки живлення починаються з рослиноїдної тварини. 4. Ланцюжки живлення завжди починаються з рослини. 5. Ланцюжки живлення можуть складатися більше ніж із трьох частин. Постав цифри в тій послідовності, у якій здійснюється ланцюжок живлення. щ Як може одна синиця зберегти від комах-шкідників гектар лісу? Щ об д овести п р ав и л ь н ість своєї відповіді, склади ланцюжок живлен­ ня з таких ланок: гусениця, синиця, рослина. Запиши ці слова у відповідні кружечки. 46
 49. 49. Встав пропущені слова. Звірі народжують _____ і годують ї х ___________ . П тахи _________________ яйця і ___________________ їх. З яєць вилуплю­ ються ______________________ . Плазуни відкладають___________ і ___________________ їх. З них вилуплюються і вибираються на поверхню _______________. Земноводні відкл адаю ть__________ , з якої з ’являються ___________________. Риби теж відкладають _____________________ . З неї з ’являються _________ __________ . Комахи розмножуються _______________________. Накресли схему розмноження бабки. Є Підпиши стадії розвитку, які проходить білан капустяний.
 50. 50. Намалюй довкілля своєї улюбленої дикої тварини. 48
 51. 51. Познач на малюнках знаками «+» та « - » , як треба охороняти тварин і як не можна з ними поводитися. Чому слід берегти не тільки тварин, а й їхнє довкілля? Яку участь ти береш в охороні тварин свого краю? Зроби сам або з батьками годівницю для птахів. Зроби паперові пакетики та збирай в них насіння і плоди рослин (дині, кавуна, білої акаціїї, соняшнику) для підгодовування птахів узимку. Просуши їх і зберігай до зими. 49
 52. 52. Гриби. Дроб’янки Доведи, що гриби — це живі організми. Заповни схему, що ілюструє різноманітність грибів. Слова для довідок: гриби, їстівні, отруйні, мухомор, підберезник, підосичник, бліда поганка, опеньки, лисички, опеньки несправжні, сатанинський гриб. ІЛ Яке значення мають гриби? 50
 53. 53. Знайди і познач правильні твердження. 1. Дроб’янки — живі організми. 2. Дроб’янки належать до рослин. 3. Дроб’янки належать до тварин. 4. Бактерії належать до дроб’янок. 5. На шкірі людини може бути понад мільярд мікробів. На які дві групи можна поділити бактерії? Щ Чим корисні бактерії? Чому небезпечні хвороботворні бактерії? Р Відгадай загадку, і ти дізнаєшся, які рослини виділяють речовини, що вбивають хвороботворні бактерії. Намалюй в і д г а д к у . -------------------------------------- І маленькі, і старенькі, В літку, взимку, навесні, Всюди вдягнені гарненько У зелені сукні всі. 51
 54. 54. ЛЮ ДИ НА — Ж ИВИЙ ОРГАНІЗМ Органи тіла людини Доведи, що людина — це живий організм. Чим лю дина в ід р ізн я є т ь с я від твар и н и ? П ідкресли правильні відповіді. Р о с т е , м и с л и т ь , р о з в и в а є т ь с я , вміє р о з м о в л я т и , працює, потребує води, дихає. Познач цифрами за зразком внутрішні органи людини. 1. Головний мозок 4. Печінка 2. Легені 5. Шлунок 3. Серце 6. Кишечник Добери і запиши прислів’я і приказки про здоров’я. 52
 55. 55. Шкіра та її значення. Гігієна шкіри Доведи, що ш кіра є надійним захисником внутріш ніх органів. ____________________________________________ Практична робота 1. Розглянь шкіру своєї руки. Доторкнись до неї, потягни. Яка вона? _____________________________________________________ 2. Проведи пальцем по лобу, далі притисни палець до скла. Що залишилось на склі? Поясни це. 3. Візьми лупу й роздивись шкіру. Чи бачиш ти пори? Яке значен­ ня вони мають? ____________________________________________ Познач предмети догляду за шкірою, які ти використовуєш щодня.
 56. 56. Якою має бути перша допомога при невеликих ушкоджен­ нях? З ’єднай лініями слова з лівої колонки та відповідні поради з правої. Обморожування Промити чистою водою, змазати шкіру навколо йодом або зеленкою Удар Полити холодною водою Опік Прикласти щось холодне Маленьке поранення Розтерти сухою рукавичкою, ху­ стинкою або рукою Підкресли правильну відповідь. W . Загартовувати свій організм треба: якомога швидше поступово, наполегливо від часу до часу Які три умови необхідні для загартовування? 54
 57. 57. Скелет і м'язи Що служить опорою тіла людини? ___________ Познач на малюнку цифрами частини скелета людини. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Череп Хребет Грудина Ребра Кістки верхніх кінцівок (рук) Кістки нижніх кінцівок (ніг) З ’єднай стрілками частини скелета з внутрішніми органа­ ми, які вони захищають від пошкодження. Череп Спинний мозок Хребет Серце, легені, печінка Грудна клітка Головний мозок 55
 58. 58. /"Ч Розглянь малюнки. Склади правила, за допомогою яких Л у можна виробити правильну поставу. Яке значення для організму людини мають м’язи? Як вони працюють? — - 56
 59. 59. Органи травлення Для чого людині потрібна їжа? __ Покажи стрілочками, як подорожує яблучко у твоєму організмі. Товста кишка Пряма кишка Як і чим треба харчуватися, щоб їж а приносила користь? Склади за допомогою батьків меню сніданка, обіду, вечері. Сніданок Обід 57 Вечеря
 60. 60. Яку роботу виконують в організмі зуби? 1. Ніколи не чищу зуби. 2. Чищу зуби два рази на день — вранці і ввечері. 3. Прочищаю зуби голкою. 4. Полощу порожнину рота після їжі. 5. Гризу горіхи і цукерки, щоб зміцнити зуби. 6. Після того як почищу ввечері зуби, нічого не їм. 7. Щоб зміцнити зуби, їм підряд холодну і гарячу їжу. 8. Коли зуби починають боліти, іду до лікаря. 9. Два рази на рік буваю у лікаря на огляді, не чекаючи, поки зуби почнуть боліти. 58
 61. 61. Органи дихання Що, крім їжі, необхідно людині для життя? Практична робота 1. Затримай дихання. Скільки часу ти зможеш не дихати? 2. Поклади руку собі на груди: що відбувається з грудною кліткою під час вдиху та видиху? 3. Полічи, скільки вдихів і видихів ти робиш за одну хвилину. Склади схему шляху, яким повітря потрапляє до легенів. При диханні в організм поступає а з організму виділяється
 62. 62. Органи кровообігу З ’єднай стрілками назви органів і роботу, яку вони вико­ нують в організмі. Серце Судини, по яких кров тече до серця Вени Найтонші судини, які прони­ зують усі органи тіла Судини, по яких кров тече від серця Капіляри Орган, із якого кров виштовхується в судини Артерії Рух крові в організмі називають Яку роботу в організмі виконує кров? Познач на малюнку предмети, які шкодять органам кровообігу. 60
 63. 63. Із чим можна порівняти серце? Допиши правила, необхідні для тренування серця. 1. Фізична праця на свіжому повітрі. 2. Ранкова гімнастика і ходіння. 3. Заняття фізкультурою: узимку — ------------------------------------------------------------------весною-- ----- — ---------------------------------------------------------влітку — -------------------------------------------------------------------восени —-------------------------------------------------------------------ІІозпач малюнок, на якому зображено, як правильно знайти пульс. Практична робота Полічи пульс протягом хвилини перед ф ізкультхвилинкою і після неї Зроби висновок. 61
 64. 64. Нервова система та органи чуття Допиши речення. Нервова система людини складається з та Познач на малюнку цифрами органи нервової системи. 1. Головний мозок 2. Спинний мозок 3. Нерви Для чого в організмі існують нерви? « Яку роботу виконує головний мозок в організмі людини? Для чого потрібні органи чуття? 62
 65. 65. Під кожним малюнком запиши у стовпчик назву органа чуття й те, що він сприймає. Практична робота Іноді органи чуття видають мозоку неправильну інформацію. Розглянь малюнки. Які сині лінії: прямі чи криві? Перевір свій висновок за допомогою лінійки. Який із органів чуття намагався тебе заплутати? 63
 66. 66. 64
 67. 67. ЦІ РОСЛИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ Сон Едельвейс альпійський Конвалія травнева Ряст Латаття Проліски сибірські До завдання на с. 24
 68. 68. До завдання на с. 13
 69. 69. Календар спостережень за природою ДОДАТОК ДО ВИДАННЯ: Л. П. Хитяєва, Н. В. Діптан. Я і Україна (Громадянська освіта. Природознавство): Рабочий зошит. З клас (X., 2013) ВИДАВНИЦТВО РАНОК До підручника T. М. Байбари H. М. БІбік країна ВИДАВНИЦТВО РАНОК
 70. 70. Цей календар допоможе тобі стати маленьким спостерігачем та дослідником природи. Кожного дня ти будеш спостерігати за погодою, змінами в рослинному і тваринному світі, за працею людей у різні пори року. Підсумки своїх спостережень за погодою записуй у календар спостережень за допомогою таких умовних позначок: Стан неба Q — ясно (світить сонце, небо безхмарне або на ньому є білі хмарки) о - хмарно (значна частина неба вкрита хмарами) ф — похмуро (упродовж дня все небо вкрите хмарами) Температура повітря Вимірюй її в один і той самий час у середині дня Сила вітру (визначай по деревах) Т — тихо (листя на деревах нерухоме) Л — легенький вітерець (листя і маленькі гілки ледь-ледь рухаються) П — помірний вітер (гілки гойдаються помітно) С — сильний вітер (великі гілки та молоді дерева гой­ даються) Опади ОО оо *1 * — ДОЩ — роса сніг 1---1— іній — град — туман інші явища Записуй словами, наприклад: райдуга, гроза, ожеледь 2
 71. 71. Підсумки спостережень за літо Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває? Літні місяці: ____________________________ Які рослини ти бачив улітку? Намалюй, підпиши назви. Стоять красуні на воді, Вінки в них білі й золоті.
 72. 72. ПРИКМЕТИ ОСЕНІ Чому так говорять? Осінь іде — дощ за собою несе. У вересні ліс здається рідшим, а пташині голоси тихішими. Які птахи твоєї місцевості відлітають у вирій? Ця рослина з ніжними рожевими і фіолетовими квіточками цвіте на початку осені. Вона зветься верес. А чи відомо тобі, назва якого місяця походить від назви цієї квітки? Колір, яким ти розфарбовуєш осіннє листя кленів і берез, дав назву наступному місяцю осені. Як він зветься? __________________ Мов казкові пташки, летять і поволі падають на землю листочки в останньому місяці осені. Це — ____________________________ Досвідчений натураліст може сказати, якою буде зима. Чим більші мурашники, тим суворішою вона завітає в наш край. Якщо горіхи вродили рясно, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна. Це прогноз далекий. А ось найближчий: Грім у вересні — на тривалу осінь. Павутина на рослинах — 4
 73. 73. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ ВОСЕНИ Дата Вересень (f 1 § RI 1 Жовтень R1 0 HР £' У с Листопад SI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5
 74. 74. Вересень Жовтень Листопад 0і 1 Pj & § R0ц $ Дата ! м - тж 16 ж іж (Г V rô 17 18 І 19 ' 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО : : 31 1 : 1 І ■ ! ■ і ! : 6 ; !
 75. 75. Підсумки осінніх спостережень № п/п Місяці Що узагальнювати Вересень Жовтень Листопад 1 Ясних днів 2 Хмарних днів 3 Похмурих днів 4 5 Днів з температурою, вищою за 0 ° Днів з температурою, нижчою за 0 ° 6 Днів з опадами 7 Вітряних днів Як змінилася температура повітря? Як змінилася тривалість дня? ___ Які дерева скинули листя восени? _ На яких рослинах збереглося листя? Які птахи відлетіли у вирій? Які птахи залишилися зимувати? Які роботи виконувалися у твоїй місцевості? 7 Усього за осінь
 76. 76. ПРИКМЕТИ ЗИМИ За календарем зима починається 1 грудня. Учені вважають початком зими 22 грудня — найкоротший день року. Сонце в цей день піднімається невисоко. У природі зима настає кожного року в різний час. Початком зими вважають дату, коли встановився стійкий сніговий покрив. Коли звичайно починається зима у твоїй місцевості? Перевір: так чи ні? Падає великий лапатий сніг — на непогоду і сирість. Собака качається — на сніг. Багато ознак у красуні зими: сонечко яскраво світить, але не гріє; день короткий, ніч довга; мороз розмалював вікна; сніг весело рипить під ногами. Доповни цей перелік._______ Кросворд «Зимові загадки» З 1.Кришуть лід,ріжуть лід, Залишають дивний слід. А які швидкі вони! Х то це, діти? 2. Усе літо стояли. Зими чекали, Діждались пори, Помчались з гори. 3. Я дві смужки на снігу Залишаю на бігу, Я лечу від них стрілою, А вони слідом за мною. 8 0
 77. 77. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ ВЗИМКУ 9
 78. 78. 10
 79. 79. Підсумки зимових спостережень № п/п Місяці Що узагальнювати Грудень 1 Ясних днів 2 Хмарних днів 3 Похмурих днів 4 Січень Днів з температурою вищою за 0“ Днів з температурою нижчою за 0 ° 5 6 Днів з опадами 7 Вітряних днів Як змінилася температура повітря? ______ Як змінилася тривалість дня? ____________ На яких деревах і кущах залишилися плоди? Які трави зеленіють під снігом? Яких птахів та звірів бачив? Які роботи проводилися у твоїй місцевості? 11 Лютий Усього за зиму
 80. 80. ПРИКМЕТИ ВЕСНИ Коли у нас настає весна, на півночі Росії ще тріщать морози, а в сонячній Туркменії вже квітнуть фруктові дерева. Тому початком весни вважають час стійкого потепління (середньодобова температура повітря вища за 0°). Цей весняний поріг настає: в Сімферополі 12 лютого, Одесі — 2 березня, Полтаві — 21 березня, Харкові 23 березня, Києві — 27 березня. 21 березня день дорівнює ночі (весняне рівнодення). Чому так говорять? Весна відмикає дерева й води. Проліски — очі березня. Квітень — квітує. Травень ліси наряджає, літо в гості чекає. Підкресли назви весняних місяців. Перевір: так чи ні? Березневий грім віщує похолодання. Довгі бурульки — на довгу весну. У квітні вітер з південного заходу — чекай тривалої негоди. У квітні ранковий туман віщує ясну погоду. Перший весняний грім — на ясний день. Якщо на воді річок та озер розстелилося листя білого латаття — заморозків не буде. Береза стуляє свої вінчики — незабаром буде дощ. Загули бджоли над горобиною — скоро кінець весни і початок літа. Запиши і перевір ще кілька весняних прикмет. 12
 81. 81. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ НАВЕСНІ із
 82. 82. Дата Березень f 0 ж Квітень Травень §и жЯ < f 1 0 і Ą Г Ж Ж. С. .ж 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО 31 14
 83. 83. Підсумки весняних спостережень № п/п Місяці Що узагальнювати Березень 1. Хмарних днів 3. Похмурих днів 4. Травень Ясних днів 2. Квітень Днів з температурою, вищою за 0tf Днів з температурою. нижчою за 0 ° 5. 6. Днів з опадами 7. Вітряних днів Як змінилася температура повітря? Як змінилася тривалість дня? На яких деревах та кущах з’явилося листя в березні? У квітні? У травні?_________________________ Які зміни відбулися в поведінці тварин? Які роботи виконувалися у твоїй місцевості? 15 Усього за весну
 84. 84. ЛІТНІ ЗАВДАННЯ Продовжуй спостерігати за неживою природою. Записуй дати, коли були незвичайні природні явища: «горобина ніч», грози, зливи, дощ із градом, веселка. Спостерігай за рослинами, за їхнім розвитком. Для цього обери одну трав’янисту рослину, запиши її назву, дату початку спостережень, дату початку цвітіння, утворення плодів. Нама­ люй рослину, з’ясуй її значення у народній медицині. Запиши про неї короткі відомості. Спостерігай за тваринами т а їхнім розвитком улітку. Обери об’єкт спостережень (пташку, метелика, жука, мурашку, кота тощо). Записуй у зошит цікаві відомості і спостереження. Перевір літні прикмети У неживій природі На заході сонця небо рожевого кольору — на гарну погоду. Сонце на заході сідає у хмару — наступного дня буде дощ. Нестерпна спека з задухою — вірна ознака грози. Після великого грому великий дощ буде. Великі дощові бульбашки на калюжах — буде тривалий дощ. Уранці багато роси — день буде жаркий та ясний. Серед рослин і тварин Квітки кульбаби, польового дзвіночка закриваються — неза­ баром буде дощ. Якщо риби виграють біля самої поверхні води — буде дощ. Жаби кричать хором — цього або наступного дня буде дощ. Якщо ввечері ластівки літають високо, а комарі і комашки в’ються стовпом — наступний день буде гарним. Якщо встромити у верхівку мурашника паличку і мурашки будуть добігати до її верхівки — чекай на гарну погоду.
 85. 85. ЦІ ТВАРИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ Жук-олень Журавель сірий Жаба звичайна Байбак Дрохва До завдання на с.
 86. 86. і/ 6 До завдання на с. 45
 87. 87. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: Намалюй, розфарбуй ш Напиши, познач Розкажи Проведи дослід Виконай з батьками Творче завдання •£ 7 1 Поміркуй, розгадай, дослідй Навчальне видання Х итяєва Людмила Петрівна, Діптан Н аталія Володимирівна Н1752У. Підписано до друку 22.04.2013. Формат 70x90/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 4,68. Я І УКРАЇНА. (Громадянська освіта. Природознавство) Робочий зошит. З клас Окремо виданий додаток — «Календар спостережень за природою» ТОВ Видавництво «Ранок». Свідоцтво ДК № 3322 від 26.11.2008. 61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135. Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. Редактор Т. О. Попова Технічний редактор О. В. Ро.чанова E-mail: office@ranok.com.ua Тел. (057)719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67. З питань реалізації: (057) 727-70-80, 727-70-77. E-mail: commerce@ranok.com.ua w w w .r a n o k .c o m .u a Надруковано у друкарні ТОВ «Тріада Прінт. м. Х арків, вул. Киргизька, 19. Тел. 703-12-21. e-mail: printffftnada.kharkov.ua . П апір, на якому надрукована ця книга, безпечний для здоров’я та повністю переробляється з оптимальною білизною, рекомендованою офтальмологами вибілювався без застосування хлору Разом дбаємо про екологію та здоров’я ВИДАВНИЦТВО р^НОІС
 88. 88. Насичений різноманітним матеріалом, робочий зошит чудово доповнює підручник, дозволяє працювати на уроці і вдома, стимулює розумову діяльність молодших школярів. Зошит витримав 13 видань, постійно вдосконалюється і користується стійким підвищеним попитом. ЦЕЙ ЗОШ ИТ Є СКЛАДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-М ЕТОДИЧНОГО КО М ПЛЕКТУ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА» ДЛЯ З КЛАСУ КОМ ПЛЕКТ СКЛАДАЮ ТЬ: • експрес-контроль • підручник (А. А. Назаренко) (T. М. Байбара, H. М. Бібік) • демонстраційний матеріал до робочих зошитів • посібник для вчителя (Н. В. Діптан, Л. П. Хитяєва) (Н. В. Діптан, А. А. Назаренко) • робочий зошит (Л. П. Хитяєва, Н. В. Діптан) • зошит для тематичного оцінювання «Сходинки до вершин» (Н. В. Діптан, А. А. Назаренко) ІШ Ш ISBN 9 7 8 - 6 1 7 - 0 9 - 0 5 9 4 - 9 ..................................... О В “ В Н а в ч а л ь н о -м е т о д и ч н а л іт е р а т у р а в и д а в н и ц т в а «Р А Н О К » УСІ КНИГИ ТУТ! Ш КУПИТИ: w w w . r a n o k .c o m . u a і , ЗАВАНТАЖ ИТИ: 9 786170 905949 SÛ. W W W .E - R A N O K .C O M .U A ST З А М О В И Т И : pochta@ranok.com.ua б е з к о ш т о в н и й к а т а л о г в и д а н ь : (057) 717-74-55 І

×