Web programiranje i primjene
SQL – Structured Query Language
jedanaesto predavanje
18. svibnja 2010.
SQL - definicija
• SQL
– kratica za Structured Query Language
– SQL omogućuje pristupanje i manipuliranje relacijskim baza...
SQL na web stranici
• za izradu web stranice koja uključuje podatke iz relacijske baze podataka
potrebno je sljedeće:
– RD...
SQL – podjela jezika
SQL možemo podijeliti na dva dijela:
• Data Manipulation Language (DML) – sastoji se od sljedećih SQL...
SQL sintaksa
• tablica Osoba iz neke relacijske baze podaka
• SQL naredbe – naredbe za manipuliranje tablicama iz baze pod...
SQL sintaksa
• dohvaćanje stupca tablice:
sintaksa: SELECT ime_stupca FROM ime_tablice
primjer: SELECT Ime FROM Osoba
SELE...
SQL sintaksa
• dohvaćanje samo onih podataka iz stupca tablice koji zadovoljavaju
određeni kriterij
sintaksa: SELECT ime_s...
SQL sintaksa
• AND i OR operatori – služe za filtriranje podataka iz tablice na temelju
dvaju ili više uvjeta
• AND - prik...
SQL sintaksa
• primjer kombinacije AND i OR naredbi
SELECT * FROM Osoba
WHERE Grad=‘Osijek’
AND (Ime=‘Marija’ OR Ime=‘Ante...
SQL sintaksa
• ORDER BY naredba
– koristi se za sortiranje podataka specificiranog stupca
– podrazumijevani način sortiran...
SQL sintaksa
• INSERT INTO – naredba za dodavanje novog reda postojećoj tablici
• postoje dva načina korištenja naredne IN...
SQL sintaksa
• UPDATE – služi za osvježavanje postojećih podataka u tablici
sintaksa: UPDATE ime_tablice
SET stupac1=vrije...
SQL sintaksa
• DELETE – služi za brisanje redova tablice
sintaksa: DELETE FROM Osoba
WHERE neki_stupac=neka_vrijednost
pri...
SQL sintaksa
• primjeri korištenja obrađenih SQL naredbi:
http://www.w3schools.com/sql/sql_tryit.asp
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Wp predavanje sql

76

Published on

World Wide Web (Web) je svjetska mreža računala s izvorima (engl. resources) digitalne informacije. S obzirom na raznolikost digitalne informacije: tekst, slika, zvuk, video, program i dr. govorimo općenito o izvoru informacije ili WEB dokumentu. WEB programiranje se oslanja na tri mehanizma koja čine ove izvore dostupnima najširoj svjetskoj javnosti:
1.
Jedinstvena shema imena za traženje (lociranje) izvora na mreži.
2.
Protokoli za pristup informaciji preko WEB-a, kao što je npr. HTTP protokol. Protokoli su skup standardizirane informacije za prijenos digitalnog sadržaja preko mreže.
3.
Hipertekst (engl. Hypertext) za jednostavnu navigaciju između informacijskih izvora, kao što je na primjer HTML (hypertext markup language).
Svaki izvor informacije na WEB-u (HTML ili XML dokument, slika, video, program i sl.) ima jednoznačnu adresu koja se dekodira preko URI-a (Universal Resource Identifier). URI se sastoji od tri dijela:
1.
Protokola pristupa izvoru (npr. http, ftp, mailto i sl.)
2.
Imena stroja na kojem se izvor informacije nalazi (npr. www.fsb.hr).
3.
Punog imena izvora zadanog stazom (engl. path).
URI ima različite uloge: povezivanje mjesta unutar istog dokumenta, povezivanje različitih dokumenata, dohvaćenje slika, objekat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
76
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wp predavanje sql

 1. 1. Web programiranje i primjene SQL – Structured Query Language jedanaesto predavanje 18. svibnja 2010.
 2. 2. SQL - definicija • SQL – kratica za Structured Query Language – SQL omogućuje pristupanje i manipuliranje relacijskim bazama podataka – SQL je ANSI (American National Standards Institute) standard • mogućnosti SQL-a – izvršavanje upita (eng. query) prema relacijskim bazama podataka – dohvaćanje podataka ili skupova podataka organiziranih u tablicu iz baze – unošenje novih podataka u bazu – osvježavanje (eng. update) podataka u bazi – brisanje podataka iz baze – kreiranje novih baza podataka – kreiranje novih tablica u postojećim bazama podataka – postavljanje dopuštenja vezanih uz tablice u bazi podataka
 3. 3. SQL na web stranici • za izradu web stranice koja uključuje podatke iz relacijske baze podataka potrebno je sljedeće: – RDBSM (Relational Database Management System) program za rad s relacijskim batama podataka (npr. MS Access, SQL Server ili MySQL) – serverski skriptni jezik (npr. ASP ili PHP) – svojstva i sintaksa SQL-a – HTML / CSS
 4. 4. SQL – podjela jezika SQL možemo podijeliti na dva dijela: • Data Manipulation Language (DML) – sastoji se od sljedećih SQL naredbi: – SELECT – dohvaća podatke iz baze – UPDATE – osvježava podatke u bazi – DELETE – briše podatke iz baze – INSERT INTO – dodaje nove podatke u bazu • Data Definition Language (DDL) - sastoji se od sljedećih SQL naredbi: – CREATE DATABASE – kreira novu bazu podataka – ALTER DATABASE – modificira bazu podataka – CREATE TABLE – kreira novu tablicu u postojećoj bazi podataka – ALTER TABLE – modificira tablicu u bazi podataka – DROP TABLE – briše tablicu iz baze podataka – CREATE INDEX – kreira indeks (search key) – DROP INDEX – briše indeks
 5. 5. SQL sintaksa • tablica Osoba iz neke relacijske baze podaka • SQL naredbe – naredbe za manipuliranje tablicama iz baze podataka • dohvaćanje svih podataka iz tablice – rezultat se sprema u novu tablicu (tzv. result-set) sintaksa: SELECT * FROM ime_tablice select * from ime_tablice primjer: SELECT * FROM Osoba select * from osoba • napomena – SQL nije osjetljiv na velika i mala slova (eng. case sensitive) ID Ime Prezime Dob Adresa Grad 1 Ivan Ivić 29 Istarska 7 Osijek 2 Ante Antić 31 Vrbani 9 Zagreb 3 Marija Marić 30 Sljemenska 10 Osijek
 6. 6. SQL sintaksa • dohvaćanje stupca tablice: sintaksa: SELECT ime_stupca FROM ime_tablice primjer: SELECT Ime FROM Osoba SELECT Ime, Prezime FROM Osoba • dohvaćanje različitih vrijednosti iz stupca tablice (polja u istom stupcu tablice mogue sadržavati iste vrijednosti) sintaksa: SELECT DISTINCT ime_stupca FROM ime_tablice primjer: SELECT DISTINCT Grad FROM Osoba
 7. 7. SQL sintaksa • dohvaćanje samo onih podataka iz stupca tablice koji zadovoljavaju određeni kriterij sintaksa: SELECT ime_stupca FROM ime_tablice WHERE ime_stupca operator vrijednost primjer: SELECT Grad FROM Osoba WHERE Grad=‘Osijek’ SELECT Dob FROM Osoba WHERE Dob>30 • operatori: = (jednako), <> (različito), > (veće), < (manje), >= (veće ili jednako), <= (manje ili jednako), BETWEEN (unutar dozvoljenog skupa), LIKE (traženje uzorka)
 8. 8. SQL sintaksa • AND i OR operatori – služe za filtriranje podataka iz tablice na temelju dvaju ili više uvjeta • AND - prikazuje podatak ako su zadovoljena oba postavljena uvjeta sintaksa: SELECT * FROM ime_tablice WHERE uvjet 1 AND uvjet2 primjer: SELECT * FROM Osoba WHERE Ime=‘Marija’ AND Prezime=‘Marić’ • OR – prikazuje podatak ako je zadovoljen ili prvi ili drugi postavljeni uvjet sintaksa: SELECT * FROM ime_tablice WHERE uvjet 1 OR uvjet2 primjer: SELECT * FROM Osoba WHERE Ime=‘Marija’ OR Ime=‘Ante’
 9. 9. SQL sintaksa • primjer kombinacije AND i OR naredbi SELECT * FROM Osoba WHERE Grad=‘Osijek’ AND (Ime=‘Marija’ OR Ime=‘Ante’)
 10. 10. SQL sintaksa • ORDER BY naredba – koristi se za sortiranje podataka specificiranog stupca – podrazumijevani način sortiranja je sortiranje u rastućem redoslijedu – za sortiranje podataka u padajućem redoslijedu koristi se naredba DESC sintaksa: SELECT ime_stupca FROM ime_tablice ORDER BY ime_stupca ASC|DESC primjer: SELECT Dob FROM Osoba ORDER BY Dob Asc (29, 30, 31) SELECT Dob FROM Osoba ORDER BY Dob Desc (31, 30, 29)
 11. 11. SQL sintaksa • INSERT INTO – naredba za dodavanje novog reda postojećoj tablici • postoje dva načina korištenja naredne INSERT INTO – prvi način ne specificira imena stupaca u koje će podaci biti dodani, zadaju se samo vrijednosti koje treba dodati sintaksa: INSERT INTO ime_tablice VALUES (vrijednost1, vrijednost2, ...) primjer: INSERT INTO Osoba VALUES (4, ‘Ana’, ‘Anić’, 28, ‘Strma ulica 2’, ‘Zadar’) – drugi način specificira i imena stupaca i vrijednosti koje u polja tih stupaca treba dodati sintaksa: INSERT INTO ime_tablice (stupac1, stupac2, ...) VALUES (vrijednost1, vrijednost2, ...) primjer: INSERT INTO Osoba (ID, Ime, Prezime) VALUES (4, ‘Ana’, ‘Anić’)
 12. 12. SQL sintaksa • UPDATE – služi za osvježavanje postojećih podataka u tablici sintaksa: UPDATE ime_tablice SET stupac1=vrijednost, stupac2=vrijednost WHERE neki_stupac=neka_vrijednost primjer: UPDATE Osoba SET Adresa=‘Branimirova 24’, Grad=‘Zagreb’ WHERE ID=1 • UPDATE upozorenje – upotreba naredbe WHERE je obavezna – ako ju ispustimo svi podaci u odabranom stupcu bit će promijenjeni
 13. 13. SQL sintaksa • DELETE – služi za brisanje redova tablice sintaksa: DELETE FROM Osoba WHERE neki_stupac=neka_vrijednost primjer: DELETE FROM Osoba WHERE Ime=“Ante” AND Prezime=“Antić” • brisanje svih redova tablice bez brisanja same tablice DELETE FROM ime_tablice ili DELETE * FROM ime_tablice
 14. 14. SQL sintaksa • primjeri korištenja obrađenih SQL naredbi: http://www.w3schools.com/sql/sql_tryit.asp
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×