Js
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Js

on

 • 235 views

World Wide Web (Web) je svjetska mreža računala s izvorima (engl. resources) digitalne informacije. S obzirom na raznolikost digitalne informacije: tekst, slika, zvuk, video, program i dr. govorimo ...

World Wide Web (Web) je svjetska mreža računala s izvorima (engl. resources) digitalne informacije. S obzirom na raznolikost digitalne informacije: tekst, slika, zvuk, video, program i dr. govorimo općenito o izvoru informacije ili WEB dokumentu. WEB programiranje se oslanja na tri mehanizma koja čine ove izvore dostupnima najširoj svjetskoj javnosti:
1.
Jedinstvena shema imena za traženje (lociranje) izvora na mreži.
2.
Protokoli za pristup informaciji preko WEB-a, kao što je npr. HTTP protokol. Protokoli su skup standardizirane informacije za prijenos digitalnog sadržaja preko mreže.
3.
Hipertekst (engl. Hypertext) za jednostavnu navigaciju između informacijskih izvora, kao što je na primjer HTML (hypertext markup language).
Svaki izvor informacije na WEB-u (HTML ili XML dokument, slika, video, program i sl.) ima jednoznačnu adresu koja se dekodira preko URI-a (Universal Resource Identifier). URI se sastoji od tri dijela:
1.
Protokola pristupa izvoru (npr. http, ftp, mailto i sl.)
2.
Imena stroja na kojem se izvor informacije nalazi (npr. www.fsb.hr).
3.
Punog imena izvora zadanog stazom (engl. path).
URI ima različite uloge: povezivanje mjesta unutar istog dokumenta, povezivanje različitih dokumenata, dohvaćenje slika, objekat

Statistics

Views

Total Views
235
Slideshare-icon Views on SlideShare
235
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Js Js Presentation Transcript

  • Web programiranje i primjene JavaScript 25.3.2011. 1 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript • skripta – lista naredbi koja se može izvršiti bez intervencije korisnika (izvor: Informatički enciklopedijski riječnik, 2. dio, Zagreb, 2005.) • JavaScript – najpoznatiji programski jezik za pisanje skripti (skriptni jezik) – skripte se najčešće ugrađuju izravno u HTML dokument - JavaScript uvodi interaktivnost u HTML dokumente – besplatan je i podržan u najčešće korištenim Internet preglednicima (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) • povijest – prvu verziju JavaScripta izumio je Brendan Eich (Netscape); – od 1996. svi Microsoftovi i Netscapeovi web preglednici podržavaju JavaScript • ECMAScript – službeno ime JavaScripta; za razvoj i upravljanje zadužena je ECMA Organization 25.3.2011. 2 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript Što sve možemo s JavaScriptom? • JavaScript je skriptni jezik koji HTML dizajnerima (koji nisu programeri) daje mogućnost pisanja jednostavnih programa i njihovog ugrađivanja izravno u HTML dokument • JavaScript omogućuje dodavanje dinamičkog teksta HTML dokumentu (npr. "<h1>" + name + "</h1>" – u HTML dokumentu ispisuje vrijednost varijable name kao zaglavlje tipa <h1>) • JavaScript mođe reagirati na događaje – može se podesiti tako da je izvršavanje skripte povezano s nekim događajem (npr. učitavanjem stranice – onLoad, klikom miša – onClick) • JavaScript može čitati i mijenjati sadržaj HTML elementa • JavaScript može prepoznavati web preglednig krajnjeg korisnika – tako omogućuje da taj krajnji korisnik vidi dokument kreiran upravo za web preglednik koji on koristi 25.3.2011. 3 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript uključivanje u HTML dokument • skripta pisana JavaScript-om se u HTML dokument upisuje između tag-ova <script> i </script> <html> <body> <script type="text/javascript"> ... </script> </body> </html> • <script type="text/javascript"> – označava početak JavaScript-a – atribut type s vrijednošću “text/javascript” definira korišteni skriptni jezik • </script> - označava kraj JavaScript-a 25.3.2011. 4 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript uključivanje u HTML dokument • primjer: <html> <body> <script type="text/javascript"> document.write("Hello World!"); </script> </body> </html> • document.write() – JavaScript naredba za ispisivanje definiranog sadržaja – skripta iz ovog primjera u pripadnom HTML dokumentu ispisuje string “Hello World!”, i to točno na mjestu na kojemu je skripta uključena u HTML dokument – http://www.w3schools.com/js/js_howto.asp 25.3.2011. 5 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript uključivanje u HTML dokument • preglednici koji ne podržavaju JavaScript tretiraju ga kao obični tekst – kod JavaScript-a prikazuju kao običan tekstualni sadržaj HTML dokumenta • da bismo to izbjegli dovoljno je JavaScript napisati kao HTML komentar <html> <body> <script type="text/javascript"> <!-- document.write("Hello World!"); //--> </script> </body> </html> • kose crte “//” su simbol za JavaScript komentar – one ovdje sprečavaju izvršavanje tag-a “-->” • primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_text 25.3.2011. 6 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript uključivanje u HTML dokument • gdje uključiti JavaScript u HTML dokumentu? – http://www.w3schools.com/js/js_whereto.asp – JavaScript uključen u tijelo HTML dokumenta izvršava se automatski prilikom učitavanja tog HTML dokumenta u web preglednik – ako želimo da se JavaScript izvršava nakon učitavanja HTML dokumenta u web preglednik ili da je izvršavanje JavaScripta povezano s nekim događajem (npr. klikom miša, klikom na gumb i sl.) koristimo funkcije – JavaScript s definicijom funkcije na standardan način smještamo u zaglavlje HTML dokumenta, a funkcije pozivamo u tijelu dokumenta; na taj način razdvajamo definicije JavaScript funkcija od sadržaja HTML dokumenta – vanjski JavaScript – omogućuje korištenje/pozivanje iste skripte u više HTML dokumenata <script type="text/javascript" src="xxx.js"></script> 25.3.2011. 7 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - naredbe i kod • JavaScript naredba (eng. JavaScript statement) – naredba upućena izravno web pregledniku koja mu kaže što treba raditi – npr. document.write("Hello World"); – “;” – oznaka za kraj JavaScript naredbe; prema propisanom JavaScript standardu nije obavezna jer web preglednik kraj reda interpretira kao kraj naredbe, međutim korištenje oznake “;” omogućuje upisivanje više JavaScript naredbi u istom redu – JavaScript je osjetljiv na velika i mala slova • JavaScript kod (kraće samo JavaScript) – niz JavaScript naredbi koje web preglednik izvršava redom kako su napisane – primjer: http://www.w3schools.com/js/js_statements.asp 25.3.2011. 8 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - komentari • osnovna svrha komentara u JavaScript-u – objašnjavanje JavaScript koda – spriječavanje izvršenja neke JavaScript naredbe ili bloka naredbi • jednolinijski JavaScript komentari – sintaksa: // ispis zaglavlja tipa <h1> document.write("<h1>Ovo je zaglavlje</h1>"); • višelinijski JavaScript komentari – sintaksa: /* Sljedeća JavaScript naredba ispisuje zaglavlje tipa <h1> */ document.write("< Ovo je zaglavlje </h1>"); • primjer: http://www.w3schools.com/js/js_comments.asp 25.3.2011. 9 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - varijable • varijabla – opisno rečeno, “spremnik” za određenu informaciju/podatak ili vrijednost • primjer: – http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_variable – http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_variables • deklaracija varijabli u JavaScriptu – var x; var ime; - na ovaj su način deklarirane varijable nazvane x i ime, no nije im pridružena nikakva vrijednost – var x=5; var ime=“Iva”; - na ovaj su način deklarirane varijable nazvane x i ime; varijabli x pridružena je numerička vrijednost 5, a varijabli ime vrijednost “Iva” koja je tipa string • primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_variables.asp 25.3.2011. 10 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - operatori • aritmetički operatori – + (zbrajanje), - (oduzimanje), * (množenje), / (dijeljenje), % (cjelobrojno dijeljenje), ++ (inkrement), -- (dekrement) – primjer: http://www.w3schools.com/js/js_operators.asp • operatori pridruživanja – = (pridruživanje vrijednosti), +=, -=, *=, /=, %= – primjer: http://www.w3schools.com/js/js_operators.asp • konkatenacija – operacija koja nastaje primjenom operatora zbrajanja (+) na varijable čije su vrijednosti tipa string – primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_variables 25.3.2011. 11 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - operatori • operatori uspoređivanja – == (jednako po vrijednosti), === (jednako po vrijednosti i tipu), != (različito), > (veće), < (manje), >= (veće ili jednako), <= (manje ili jednako) • logički operatori – && (logičko i; konjunkcija), || (logičko ili; disjunkcija) , ! (negacija) • primjer: http://www.w3schools.com/js/js_comparisons.asp 25.3.2011. 12 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - objekti • JavaScript – objektno orjentiran programski jezik koji omogućuje definiranje vlastitih objekata • objekt – posebna vrsta podataka – JavaScript built-in objekti: String, Date, Array, Boolean, Math, RegExp – JavaScript omogućuje definiranje novih objekata – karakteriziran svojstvima i metodama • svojstva (eng. properties) – vrijednosti pridružene objektu – primjena na objekt: objekt.svojstvo ispis: document.write(objekt.svojstvo) – primjer: <script type="text/javascript"> var txt="Hello World!"; document.write(txt.length); </script> – svojstvo length String objekta vraća broj znakova koji se pojavljuju u vrijednosti varijable txt: 12 25.3.2011. 13 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - objekti • metode (eng. methods) – aktivnosti koje se mogu primjenjivati nad objektima – primjena na objekt: objekt.metoda() ispis: document.write(objekt.metoda()) – primjer: <script type="text/javascript"> var str="Hello world!"; document.write(str.toUpperCase()); </script> – metoda toUpperCase() primjenjena na String objekt vraća vrijednost varijable str napisanu velikim slovima: HELLO WORLD! 25.3.2011. 14 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript – built-in objekti • String objekt – koristi se za manipuliranje tekstom – svojstva i metode: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_string.asp – primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_obj_string.asp • Date objekt – koristi se za rad s datumima i vremenom – svojstva i metode: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp – primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_obj_date.asp • Array objekt – koristi se za rad s nizovima – svojstva i metode: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_array.asp – primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_obj_array.asp 25.3.2011. 15 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript – built-in objekti • Boolean objekt – koristi se za pretvaranje nelogičke vrijednosti u logičku vrijednost (0 ili 1) – sv. i metode: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_boolean.asp – primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_obj_boolean.asp • Math objekt – sv. i metode: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp – primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_obj_math.asp • RegExp objekt – koristi se za rad s regularnim izrazima – regularan izraz – objekt koji opisuje “uzorak znakova” – sv. i metode: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp – primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_obj_regexp.asp 25.3.2011. 16 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – funkcije • sintaksa: function ImeFunkcije(var1,var2,...,varN) { JavaScript kod } • var1,var2,...,varN – varijable korištene u definiranju pravila koje određuje djelovanje funkcije, tj. u JavaScript kodu zatvorenom u vitičastim zagradama • { - označava početak definicije pravila koje određuje djelovanje funkcije • } - označava kraj definicije pravila koje određuje djelovanje funkcije • ključna riječ function mora biti napisana malim slovima • ime funkcije smije sadržavati i velika i mala slova – oprez, JavaScript je osjetljiv na velika i mala slova 25.3.2011. 17 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – funkcije • dio JavaScript koda zatvoren u vitičaste zagrade je zapravo definicija funkcije koja se izvršava pozivom funkcije ili pomoću događaja (npr. funkcija se izvršava na klik miša); na ovaj način osiguravamo da se određeni dio JavaScript koda ne izvršava direktno učitavanjem html dokumenta u web preglednik • funkcije možemo definirati ili u zaglavlju ili u tijelu stranice – definiranje u zaglavlju stranice se preporučuje jer time osiguravamo da će funkcija zaista biti definirana (tj. da će definicija funkcije biti učitana) prije samog poziva funkcije • primjer: http://www.w3schools.com/js/js_functions.asp 25.3.2011. 18 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – funkcije • return – ako funkcija vraća neku izlaznu vrijednost, tu vrijednost specificiramo pomoću ključne riječi return – primjer: http://www.w3schools.com/js/js_functions.asp • lokalne varijable - varijablu deklariranau unutar funkcije možemo pozivati/koristiti samo unutar te funkcije, tj. van te funkcije spomenuta varijabla nije deklarirana • globalne varijable – varijable deklarirane deklarirane van funkcije; možemo ih koristiti/pozivati u cijelom dokumentu 25.3.2011. 19 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - objekt window • objekt window – predstavlja otvoreni prozor web preglednika http://www.w3schools.com/jsref/obj_window.asp • najvažnije metode: – window.open() i window.close() – otvaranje i zatvaranje novog prozora – focus() i blur() – “stavlja fokus” na aktivni prozor – blur() – “skida fokus” s aktivnog prozora – print() – ispisuje sadržaj aktivnog prozora – moveBy() – pomiče prozor u odnosu na njegovu trenutačnu poziciju – moveTo() - pomiče prozor na određenu poziciju 25.3.2011. 20 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – dijalozi • JavaScript koristi tri vrste dijaloga (eng. pop-up box) : – alert – koristimo ga ispis informacije koju je korisnik zatražio; nakon što korisnik primi/pročita traženu informaciju, mora pritisnuti gumb OK da bi zatvorio alert dijalog alert(“tražena informacija.”) – confirm - koristimo ga kad želimo da korisnik potvrdi ili prihvati ispisanu informaciju, tj. kad se pojavi dijalog confirm korisnik mora pritisnuti gumb OK ili Cancel da bi ga zatvorio confirm(“informacija koja traži prihvaćanje/potvrdu.”) – prompt - koristimo ga kad želimo da korisnik unese neki sadržaj u za to predviđeno polje prije nego pristupi web stranici; kad se pojavi dijalog prompt korisnik mora pritisnuti gumb OK ili Cancel da bi pristupio zatraženoj web stranici prompt(“neki tekst”, “podrazumijevana vrijednost”) – primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_popup.asp 25.3.2011. 21 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript – kreiranje novog objekta • objekt – posebna vrsta podataka s određenim svojstvima (eng. properties) i metodama (eng. methods) • primjer: – objekt – osoba – svojstva – vrijednosti pridružene objektu; za objekt osoba svojstva su npr. spol, boja očiju, boja kose, visina... – metode – aktivnosti koje se mogu provoditi nad objektom; za objekt osoba metode su npr. work(), sleep(), eat()... • novi objekt možemo kreirati na dva načina: – možemo izravno kreirati instancu objekta – možemo definirati uzorak (eng. template) za objekt te iz njega kreirati instance objekta 25.3.2011. 22 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript – kreiranje novog objekta • izravno kreiranje instance objekta i dodavanje svojstava: osobaObj=new Object(); osobaObj.ime=“Iva"; osobaObj.prezime=“Ivić"; objektObj.dob=30; objektObj.bojaociju=“plava"; • primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_create_object1 25.3.2011. 23 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • • kreiranje uzorka za objekt osoba: function osoba(ime, prezime, dob, bojaociju) {this.ime=ime; this.prezime=prezime; this.dob=dob; this.bojaociju=bojaociju;} • kreiranje instance objekta osoba pomoću definiranog uzorka: mojOtac=new osoba(“Ivo", “Ivić", 50, “smeđa"); mojaMajka=new osoba(“Iva", “Ivić", 48, “zelena"); • primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_create_object2 JavaScript – kreiranje novog objekta 25.3.2011. 24 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – uvjetna grananja • u JavaScript-u koristimo sljedeća uvjetna granjanja: – If - koristi se za specifikaciju dijela JavaScript koda se izvršava samo ako je zadani uvjet ispunjen if (uvjet) {dio koda koji se izvršava ako je uvjet ispunjen} – If...else - koristi se za specifikaciju dijela koda koji se izvršava ako je zadani uvjet ispunjen, te specifikaciju dijela koda koji se izvršava kad zadani uvjet nije ispunjen if (condition) {dio koda koji se izvršava ako je uvjet ispunjen} else {dio koda koji se izvršava ako uvjet nije ispunjen} 25.3.2011. 25 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – uvjetna grananja • If...else if...else - koristi se za specifikaciju dijela koda koji se izvršava kad niti jedan od zadanih uvjeta nije ispunjen if (uvjet1) {dio koda koji se izvršava ako je uvjet1 ispunjen} else if (uvjet2) {dio koda koji se izvršava ako je uvjet2 ispunjen} else {dio koda koji se izvršava ako niti uvjet1 niti uvjet2 nisu ispunjeni} • primjeri: http://www.w3schools.com/js/js_if_else.asp 25.3.2011. 26 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – uvjetna grananja • switch – koristi se za specificiranje jednog od nekoliko blokova JavaScript koda koji se izvršava kad je ispunjen zadani uvjet switch(n) {case1: blok koda koji se izvršava kad je case1=n break; case 2: blok koda koji se izvršava kad je case2=n break; default: blok koda koji se izvršava ako je n različito od case1 i case 2} • primjer: http://www.w3schools.com/js/js_switch.asp 25.3.2011. 27 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – petlje • for petlja – izvršava određeni dio JavaScript koda onoliko puta koliko je određeno/zadano uvjetom for (var=pocetna_vrij;var<=zavrsna_vrij;var=var+inkrement) {JavaScript kod koji se izvršava uvjetom zadani broj puta} – primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_fornext • while petlja - izvršava određeni dio JavaScript koda sve dok je zadani uvjet točan/istinit while (var<=zavrsna_vrijednost) {JavaScript kod koji se izvršava sve dok je var<=zavrsna_vrijednost} – primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_while 25.3.2011. 28 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – petlje • do...while petlja - varijanta while petlje do{dio JavaScript koda} while (var<=zavrsna_vrijednost); – specificirani dio koda (tj. dio koda u vitičastim zagradama) izvrši se jednom, a tada se njegovo izvršavanje ponavlja sve dok je zadani uvjet točan/istinit – primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_dowhile 25.3.2011. 29 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – petlje • for...in petlja – koristi se za rad s elementima niza for(ime_varijable in ime_objekta) {JavaScript kod koji se izvršava}; – kod u vitičastim zagradama izvršava se točno jedanput za svaki element niza – primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_array_for_in 25.3.2011. 30 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – “break” i “continue” • break – djeluje tako da za zadanu vrijednost prekida petlju te nastavlja s izvršavanjem JavaScript koda koji slijedi nakon petlje • continue - djeluje tako da za zadanu vrijednost prekida petlju te nastavlja s izvršavanjem petlje za veće vrijednosti • primjer: http://www.w3schools.com/js/js_break.asp 25.3.2011. 31 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – događaji JavaScript događaj (eng. event) • aktivnost korisnika koju JavaScript može prepoznati; na taj način JavaScript omogućuje izradu dinamičkih web stranica • primjeri JavaScript događaja: – klik mišem: onClick – učitavanje web stranice: onLoad – prelazak pokazivačem miša preko dijela web stranice (npr. linka) – onMouseOver • JavaScript događaji često se koriste u kombinaciji s funkcijama i osiguravaju da se funkcija neće izvršiti sve dok se ne realizira JavaScript događaj – npr. pomoću onClick() događaja postižemo da se određena funkcija izvrši svaki puta kad koristik izvrši klik mišem 25.3.2011. 32 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • Java Script – događaji • onLoad - realizira se kad korisnik pristupa web stranici • onUnLoad – realizira se kad korisnik napušta web stranicu • onClick – realizira se kad korisnik izvrši klik mišem • onMouseOver – realizira se dok korisnik pokazivačem miša prelazi preko elementa web stranice • onMouseOut – realizira se kad je korisnik pokazivačem miša prešao preko elementa web stranice • primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_function1 • onFocus, onBlur, onChange, onSubmit – događaji koji se najčešće koriste pri validaciji formi • primjer: http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp 25.3.2011. 33 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript – try...catch • try...catch – koristi se za testiranje bloka JavaScript koda na postojanje grešaka try {JavaScript kod koji želimo testirati na postojanje grešaka} catch(err) {JavaScript kod koji se izvršava u slučaju postojanja greške} – try{...} – sadrži dio JavaScript koda kojeg želimo testirati na greške – catch{...} – sadrži JavaScript kod koji se izvršava ukoliko blok JavaScript koda u try{...} sadrži grešku – primjer: http://www.w3schools.com/js/js_try_catch.asp • throw – koristi se u kombinaciji s try...catch naredbama i omogućuje definiranje i prijavljivanje preciznog opisa greške – primjer: http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_throw 25.3.2011. 34 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek
  • JavaScript - literatura 1. http://www.w3schools.com/js 2. JavaScript – materijali prof. Esserta 25.3.2011. 35 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek