Ispitni zadatci 5.1 5.4 racunovodstvo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ispitni zadatci 5.1 5.4 racunovodstvo

on

 • 1,081 views

Racunovodstvo zadaci i resenja.racunovodstvo,aktiva pasiva,Racunovodstvo racuni zadaci.Aktiva pasiva bilansi stanja uspeha.

Racunovodstvo zadaci i resenja.racunovodstvo,aktiva pasiva,Racunovodstvo racuni zadaci.Aktiva pasiva bilansi stanja uspeha.

Statistics

Views

Total Views
1,081
Views on SlideShare
1,081
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ispitni zadatci 5.1 5.4 racunovodstvo Ispitni zadatci 5.1 5.4 racunovodstvo Document Transcript

  • VIŠA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA Predmet Računovodstvo Ime i prezime_______________________ Odsek_____________________________ BR.Indelsa_________________________ Datum:____________________________ ZADATAK 5.1. Početni bilans stanja preduzeća "X" na dan 01.01.200x. r.b. sredstva iznos r.b . izvori sredstava Iznos 1. građevinski objekti 1.000.000 1. akcij.kap.po osnovu redovnih akcija 1.100.000 2. oprema 500.000 2. akcij.kap.po osnovu prioritetnih akcija 200.000 3. kupci 400.000 3. ispravka vred.građev.objekata 300.000 4. zalihe gotov.proizv. 200.000 4. ispravka vred.opreme 100.000 5. zalihe materijala 50.000 5. dobavljači 200.000 6. zalihe sitnog inventara 50.000 6. dugoročni krediti 400.000 7. AVR 50.000 7. kratkoročni krediti 300.000 8. žiro-račun 500.000 8. obaveze za zaradu 200.000 9. blagajna 50.000 UKUPNO AKTIVA 2.800.000 UKUPNO PASIVA 2.800.000 Na osnovu početnog bilansa otvoriti poslovne knjige (dnevnik i glavnu knjigu) i proknjižiti poslovne promene nastale u toku godine i to: bodova 10 1. Radi pribavljanja kapitala, emitovano je 500 kom. redovnih i 100 kom. prioritetnih akcija po nominalnoj vrednosti 1.000 din. Emisioni kurs za obične akcije je 110 %, a za prioritetne 120 %. Upisana je celokupna emisija akcija i akcionari su uplatili na žiro račun 50% od vrednosti akcija. bodova 10 2. Primljen je bez naknade univerzalni strug čija je nabavna vrednost 100.000 a otpisana 50.000. Preuzimanje sredstva je izvršeno zbog statusne promene. bodova 5 3. Rashodovana je mašina čija je nabavna vrednost 50.000 a otpisana 40.000.. bodova 5 4. Po fakturi dobavljača br.115, i prijemnici računopolagača br. 35, primljeno je u magacin 10t cementa po ceni 10,00 za kg. Troškovi prevoza iznose 0,50 po kg. bodova 10 5. Prema trebovanju br.12-15 izdato je sitnog inventara i ambalaže u iznosu 5.000 din, koji se odmah otpisuju u celosti. bodova 10 6. Prema fakturi dobavljača br.22 usluga na popravci osnovnog sredstva iznosi 8.000. bodova 5 7. Proknjižiti mesečni iznos amortizacije osnovnih sredstava ako je godišnji iznos 120.000. bodova 5 8. Obrčunata je i isplaćena kamata za kratkoročne kredite za tekući mesec u iznosu od 10.000. bodova 5 9. Iz blagajne je isplaćena kazna za komunalni prekršaj u iznosu 1.000. bodova 5 10. Zaključiti poslovne knjige i utvrditi posloni rezultat. Sastaviti krajnji bilans stanja i bilans uspeha. bodova 30
  • VIŠA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA Predmet Računovodstvo Ime i prezime_______________________ Odsek_____________________________ BR.Indelsa_________________________ Datum:____________________________ ZADATAK 5.2. Privatno preduzeće "X" na dan 01.01.200x. imalo je sledeće stanje sredstava i izvora sredstava: građevinski objekti 2.950.000, Ispravka vrednosti graževinskih objekata 1.142.500, Oprema 750.000, Ispravka vrednosti opreme 350.000, Dugoročni plasmani 300.000, Materijal 485.000, Gotovi proizvodi 945.000, Kupci u zemlji 500.000, Žiro-račun 655.000, Blagajna 7.500, Akcijski kapital 1.800.000, Društveni kapital 1.000.000, Dugoročni krediti 1.000.000, Kratkoročni krediti 800.000, Dobavljači 495.000, PVR 5.000. Na osnovu datog stanja, sastaviti početni bilans stanja, otvoriti poslovne knjige, dnevnik i glavnu knjigu i proknjižiti poslovne promene nastale u toku godine i to: 1. Prodato je gotovih proizvoda za 625.000. Kupcima je odobren rabat od 1% . bodova 10 2. Prema primljenom izvodu, kupci su uplatili dug. bodova 5 3. Obračunati amortizaciju za 3 meseca ako je za građevinske objekte godišnja stopa otpisa 5% a za opremu 18% metodom linearnog otpisa. bodova 5 4. Nabavljen je materijal po fakturi 22 za 100.000. za prevoz materijala đeleznicom plaćen je tovarni list br. 101, bariranim čekom u iznosu 6.000. bodova 5 5. Dobavljač knjižnim pismom obaveštava da je odobrio bonifikaciju po fakturi 22 na iznos od 5.000. bodova 5 6. Obračunati su troškovi zakupnine u iznosu od 60.000 din, troškovi električne energije u iznosu od 19.200 din. i PTT troškovi na 5.800. bodova 5 7. Obračunate su neto zarade u iznosu od 220.000. bodova 5 8. Po specifikaciji trebovanja, utrošeno je materijala u vrednosti 290.000. bodova 5 9. Po fakturi 51 prodato je inostranom kupcu gotovih proizvoda u vrednosti od 75.000 EUR (srednji kurs 1EUR=6 din). bodova 5 10.Prema podacima iz pogonskog knjigovodstva, stanje na zalihama gotovih proizvoda iznosi 980.000 din.Izvršiti potrebna knjiženja. bodova 5 11. Zaključiti poslovne knjige i utvrditi posloni rezultat. Sastaviti krajnji bilans stanja i bilans uspeha. bodova 45
  • VIŠA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA Predmet Računovodstvo Ime i prezime_______________________ Odsek_____________________________ BR.Indelsa_________________________ Datum:____________________________ ZADATAK 5.3. Početni bilans stanja preduzeća "X" na dan 01.01.200x. r.b. sredstva iznos r.b. izvori sredstava Iznos 1. građevinski objekti 1.000.000 1. inokosni kapital 1.400.000 2. oprema 500.000 3. kupci 400.000 3. ispravka vred.građev.objekata 300.000 4. zalihe gotov.proizv. 200.000 4. ispravka vred.opreme 100.000 5. zalihe materijala 50.000 5. dobavljači 200.000 6. zalihe sitnog inventara 50.000 6. dugoročni krediti 400.000 7. AVR 50.000 7. kratkoročni krediti 300.000 8. žiro-račun 500.000 8. obaveze za zaradu 200.000 9. blagajna 50.000 UKUPNO AKTIVA 2.900.000 UKUPNO PASIVA 2.900.000 Na osnovu početnog bilansa otvoriti poslovne knjige (dnevnik i glavnu knjigu) i proknjižiti poslovne promene nastale u toku godine i to: 1. Privatni vlasnik preduzeća "X" je uplatio na žiro-račun osnivački ulog u iznosu od 300.000 din. bodova 5 2. U toku meseca vlasnik je zbog ličnih rashoda podigao sa žiro-računa 25.000 i iz blagajne 1.000. Zaključiti konto lični račun vlasnika. bodova 10 3. Po trebovanju 19-23 izdata je posebna grupa sitnog inventara u upotrebu u vrednosti 60.000 koja se kalkulativno otpisuje za period od godinu dana. Knjižiti mesečni otpis. bodova 10 4. Nabavljen je materijal po fakturi 22 za 100.000. Za prevoz materijala železnicom plaćen je tovarni list br. 101 bariranim čekom u iznosu 2.000. bodova 5 5. Po fakturi 51 prodato je ino-kupcu gotovih proizvoda u vrednosti od 10.000 EUR (srednji kurs 1EUR=8 din). nabavna vrednost prodate robe je 50.000 din. kupci su uplatili na žiro- račun. bodova 15 6. Izmiren je dug dobavljaču za nabavku materijala po fakturi 22. bodova 5 7. Vanrednim popisom je utvrženo da u blagajni ima 45.000. Sprovesti knjiženja ako se zna da je sačinjen zapisnik SUP-a o provalnoj krađi. bodova 5 8. Zaključiti poslovne knjige i utvrditi posloni rezultat. Sastaviti krajnji bilans stanja i bilans uspeha. bodova 45
  • VIŠA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA Predmet Računovodstvo Ime i prezime_______________________ Odsek_____________________________ BR.Indelsa_________________________ Datum:____________________________ ZADATAK 5.4. Početni bilans stanja preduzeća "X" na dan 01.01.200x. r.b. sredstva iznos r.b. izvori sredstava Iznos 1. građevinski objekti 1.000.000 1. akcij.kap.po osnovu redovnih akcija 2.100.000 2. potraživanje po osnovu primljenih a neuplaćenih akcija 1.000.000 2. oprema 500.000 2. akcij.kap.po osnovu prioritetnih akcija 200.000 3. kupci 400.000 3. ispravka vred.građev.objekata 300.000 4. zalihe gotov.proizv. 200.000 4. ispravka vred.opreme 100.000 5. zalihe materijala 50.000 5. dobavljači 200.000 6. zalihe sitnog inventara 50.000 6. dugoročni krediti 400.000 7. AVR 50.000 7. kratkoročni krediti 300.000 8. žiro-račun 500.000 8. obaveze za zaradu 200.000 9. blagajna 50.000 UKUPNO AKTIVA 3.800.000 UKUPNO PASIVA 3.800.000 Na osnovu početnog bilansa otvoriti poslovne knjige (dnevnik i glavnu knjigu) i proknjižiti poslovne promene nastale u toku godine i to: 1. Akcionari su izmirili potraživanje po osnovu primljenih a ne uplaćenih akcija uplatom na žiro-račun u ukupnom iznosu. bodova 5 2. Kupljen je alat i inventar čija je nabavna vrednost 36.000 din. Vek trajanja je 12 meseci. Knjižiti mesečan kalkulativni otpis. bodova 10 3. Prodat je korišćen kamion za iznos od 120.000. nabavna vrednost je 300.000 a ispravka vrednosti osnovnih sredstava je 200.000. Kupac je izvršio uplatu na žiro-račun. bodova 5 4. Popisom je utvrđen manjak ručne bušilice čija je nabavna vrednost 5.000, a otpisana 50%. bodova 5 5. Nabavljena je nova mašina čija je vrednost 100.000. bodova 5 6. Obaveza prema dobavljaču za nabavljenu mašinu je izmirena iz dugoročnog kredita. bodova 5 7. Podneta je tužba privrednom sudu za naplatu potraživanja u visini 10.000. Za troškove spora isplaćeno je sa žiro-računa 1.000, bodova 10 8. Na predlog pravne službe, organi upravljanja otpisali su 20% od svog potraživanja kao nenaplativo. otpis knjižiti indirektnom metodom. bodova 5 9. Troškovi reprezentacije po fakturi 32 iznose 5.000. bodova 5 10. Zaključiti poslovne knjige i utvrditi posloni rezultat. Sastaviti krajnji bilans stanja i bilans uspeha. bodova 45