2. xhtml

42
-1

Published on

World Wide Web (Web) je svjetska mreža računala s izvorima (engl. resources) digitalne informacije. S obzirom na raznolikost digitalne informacije: tekst, slika, zvuk, video, program i dr. govorimo općenito o izvoru informacije ili WEB dokumentu. WEB programiranje se oslanja na tri mehanizma koja čine ove izvore dostupnima najširoj svjetskoj javnosti:
1.
Jedinstvena shema imena za traženje (lociranje) izvora na mreži.
2.
Protokoli za pristup informaciji preko WEB-a, kao što je npr. HTTP protokol. Protokoli su skup standardizirane informacije za prijenos digitalnog sadržaja preko mreže.
3.
Hipertekst (engl. Hypertext) za jednostavnu navigaciju između informacijskih izvora, kao što je na primjer HTML (hypertext markup language).
Svaki izvor informacije na WEB-u (HTML ili XML dokument, slika, video, program i sl.) ima jednoznačnu adresu koja se dekodira preko URI-a (Universal Resource Identifier). URI se sastoji od tri dijela:
1.
Protokola pristupa izvoru (npr. http, ftp, mailto i sl.)
2.
Imena stroja na kojem se izvor informacije nalazi (npr. www.fsb.hr).
3.
Punog imena izvora zadanog stazom (engl. path).
URI ima različite uloge: povezivanje mjesta unutar istog dokumenta, povezivanje različitih dokumenata, dohvaćenje slika, objekat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
42
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. xhtml

 1. 1. Web programiranje i primjene XHTML 4/3/2011 1Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek
 2. 2. HTML HTML – Hyper Text Markup Language • HTML je jezik za opisivanje i formatiranje sadržaja web stranica • sastoji se od konačno mnogo oznaka (eng. tagova) definiranih/propisanih  od strane W3C‐a • HTML tagovi sastoje se od imena taga zatvorenog u šiljaste zagrade, npr.  <html> • HTML tagovi obično dolaze u parovima – svaki početni tag (npr. <html>)  ima odgovarajući završni tag (</html>) • HTML dokumenti  sastoje se od HTML tagova i običnog teksta i kao takvi  čine web stranice Primjer: struktura jednostavnog html dokumenta (DOCTYPE deklaracija, zaglavlje i tijelo html dokumenta) • HTML dokument ima ekstenziju .html ili .htm 4/3/2011 2Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek
 3. 3. XML ‐ ukratko XML ‐ eXtesible Markup Language • XML je jezik čija je primarna zadaća pohrana, organizacija i prijenos  podataka • XML tagove korisnik definira sam – svi tagovi dolaze u parovima (početni i  završni tag), pravila za imenovanje tagova su propisana, tagovi moraju biti  pravilno ugnježdeni (po principu LIFO): <tag1><tag2> ... </tag1></tag2> ‐ nepravilno <tag1><tag2> ... </tag2></tag1> ‐ pravilno HTML vs. XML “HTML is about displaying information, while XML is about carrying  information.” 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 3
 4. 4. XHTML XHTML ‐ eXtensible Hyper Text Markup Language • XHTML je gotovo identičan verziji HTML 4.01 • XHTML je stroža i čišća verzija HTML‐a • XHTML se sastoji od svih oznaka HTML‐a 4.1.  na koje su primjenjena  stroga sintaktička pravila XML‐a • XHTML je W3C preporuka od 26.1.2000. • W3C ‐ normativna definicija XHTML‐a 1.0. Neke razlike između HTML‐a i XHTML‐a 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 4
 5. 5. XHTML – elementi • XHTML element – <tag> sadržaj </tag> – XHTML element počinje početnim tagom (npr. <tag>) – XHTML element završava završnim tagom (</tag> je završni tag taga  <tag>) – u XHTML‐u ime taga mora biti napisano malim slovima – sadržaj XHTML elementa je sve što se nalazi između početnog i  završnog taga (to mogu biti drugi tagovi postavljeni u skladu s LIFO  principom i običan tekst) – neki XHTML elementi nemaju sadržaj – prazni XHTML elementi – prazne XHTML elemente zatvarmo u sklopu početnog taga na sljedeći  način: <tagpraznogelementa/> – većina XHTML elemenata može imati atribute 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 5
 6. 6. XHTML ‐ atributi • XHTML atributi  – snabdjevaju XHTML elemente dodatnim informacijama koje najčešće  služe za formatiranje prikaza elementa – atributi se dodaju početnom tagu  – atributi dolaze u paru ime‐vrijednost, tj. imenu atributa se pridružuje  dozvoljena vrijednost pod navodnim znakovima  <tag imeatributa=“vrijednost”> ... </tag> – ime i vrijednost atributa moraju biti napisani malim slovima – primjer – dodavanje linka u html dokumentu  – lista HTML atributa 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 6
 7. 7. XHTML – naslovi, paragrafi i komentari • XHTML naslovi (zaglavlja) definirani su tagovima <h1> do <h6> – <h1>Najveći naslov</h1> – <h6>Najmanje naslov</h6> – w3schools primjer • XHTML paragraf definiran je tagom <p> – <p>Tekst paragrafa</p> – w3schools primjer • XHTML komentari – čine html dokument razumljivijim i čitljivijim, ali nisu prikazani u web  pregledniku – sintaksa:      <!‐‐ This is a comment ‐‐>  – w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 7
 8. 8. XHTML – važni prazni elementi • XHTML prijelom (prelazak u novi red)  – definiran tagom <br> koji ne nosi nikakav sadržaj – tekst u prvom redu... <br/> ... tekst u drugom redu – w3schools primjer • XHTML horizontalna linija – definirana tagom <hr> koji ne nosi nikakav sadržaj – u sljedećem primjeru dva dijela teksta odvojena su horizontalnom  linijom:  tekst u prvom redu... <br/><hr/><br/> ... tekst u drugom redu – w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 8
 9. 9. XHTML – formatiranje sadržaja • Samo nekoliko primjera formatiranja sadržaja html dokumenta: <b>Podebljani tekst</b> <i>Ukošeni tekst</i> <u>Podcrtani tekst</u> <code>Stil outputa računala</code> <big>Povećani tekst</big> <sub>Indeks</sub> <sup>Eksponent</sup> • w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 9
 10. 10. XHTML – atribut style (CSS) • atribut style ‐ nepraktičan i vremenski zahtjevan način stiliziranja html  dokumenta ‐ preporučuje se stiliziranje html dokumenta korištenjem  vanjske stilske stranice (CSS) • definiranje pozadinske boje html elementa – <tag style="background‐color:yellow">tekst</tag> – w3schools primjer HTML boje – imena i heksadecimalni kodovi • definiranje vrste, boje i veličine fonta – <tag style="font‐family:arial;color:red;font‐size:20px;">tekst</tag> – w3schools primjer • poravnanje teksta – <tag style="text‐align:center">tekst</tag> – w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 10
 11. 11. XHTML ‐ linkovi • tag <a> ‐ služi za postavljanje linka (poveznice) u html dokumentu – na drugi dokument, pomoću atributa href npr. <a href=“www.mathos.hr”>Odjel za matematiku</a> w3schools primjer – na “sidro” (eng. anchor) u istom html dokumentu, pomoću atributa  name npr. <a name=“vrh”> <a name=“imedokumenta.html#vrh”>Na vrh stranice</a> primjer • atribut target – vrijednost “new” ili “_blank” omogućava otvaranje  dokumenta u novom prozoru web preglednika – w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 11
 12. 12. XHTML ‐ slike • <img> tag  – služi za uključivanje slike u html dokument – vrijednosti atributa border, width i height određuju debljinu okvira te  dimenzije slike; vrijednost atributa alt je opis slike – sintaksa:    <img border="0" src=“slika.jpg"  alt=“opis slike" width="304" height="228"/> – w3schools primjer • uključivanje slike koja se nalazi na drugoj web lokaciji – sintaksa:  <img border="0" src=“Direktorij/slika.jpg"  alt=“opis slike" width="304" height="228"/> – w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 12
 13. 13. XHTML ‐ tablice • tagovi <table>, <tr>, <td> i <th> – tag <table> služi za definiranje tablice – pomoću taga <tr> (table row) tablica se dijeli na redove, a svaki se red  pomoću taga <td> (table data) dijeli na polja tablice – Za definiranje zaglavlja tablice umjesto taga <td> korist se tag <th>  (table header)  – sadržaj elementa omeđenog tagovima <td> i </td> je sadržaj jednog  polja tablice – običan tekst, link, slika, druga tablica, lista, forma... – sintaksa: <table border="1"> <tr> <th>zaglavlje 1, red 1</th> <th>zaglavlje 2, red 1</th> </tr>  <tr> <td>polje 1, red 2</td> <td>polje 2, red 2</td> </tr> <tr> <td>polje 1, red 3</td> <td>polje 2, red 3</td> </tr> </table>  4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 13
 14. 14. XHTML ‐ tablice • atributi caption,  colspan i rowspan, cellpadding i cellspacing – caption – definira naslov tablice w3schools primjer  – colspan i rowspan – spajaju polja tablice u istom redu (colspan) i polja  tablice u istom stupcu (rowspan) w3schools primjer – cellpadding – određuje veličinu razmaka između ruba i sadržaja polja  tablice w3schools primjer – cellspacing – služi za povećavanje razmaka među susjednim poljima  tablice w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 14
 15. 15. XHTML ‐ liste • neuređena lista – lista se kreira pomoću taga <ul> (unordered list), a svaki element liste  kreira se pomoću taga <li> (list item) – sintaksa: <ul> <li>prvi element liste</li> <li>drugi element liste</li> </ul>  • uređena lista – lista se kreira pomoću taga <ol> (ordered list), a svaki element liste  kreira se pomoću taga <li> (list item) – sintaksa: <ul> <li>prvi element liste</li> <li>drugi element liste</li> </ul>  4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 15
 16. 16. XHTML ‐ liste • opisna ili definicijska lista – lista elemenata koja sadrži opis/definiciju svakog elementa – lista se kreira pomoću taga <dl> (definition list), svaki element liste  kreira se pomoću taga <dt>, a opis/definicija svakog elementa liste  kreira se pomoću taga <dd> – sintaksa: <dl> <dt>prvi element liste</dt> <dd>‐ opis prvog elementa liste</dd> <dt>drugi element liste</dt> <dd>‐ opis drugog elementa liste</dd> </dl>  • w3schools primjer – različiti primjeri neuređenih lista, uređenih lista i  ugnježdenih lista 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 16
 17. 17. XHTML ‐ forme • HTML forme koriste se za slanje podataka poslužitelju (serveru) • forma može sadržavati polja za unos teksta, kućice višestrukog izbora  (checkbox), kućice jedinstvenog izbora (radio‐buttons), gumbe za brisanje  sadržaja forme ili slanje sadržaja forme • za definiranje forme korsiti se tag <form> • polje za unos teksta – sintaksa: <form> Ime:  <input type="text" name=“ime" /><br /> Prezime: <input type="text" name="prezime" /> </form>  • kućice jedinstvenog izbora – sintaksa: <form> <input type="radio" name="spol" value="m" /> M <br/> <input type="radio" name= "spol" value= "ž" /> Ž </form>  4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 17
 18. 18. XHTML ‐ forme • kućice višestrukog izbora – sintaksa <form> <input type="checkbox" name= "vozilo" value= "bicikl" />  vozim bicikl  <br /> <input type="checkbox" name="vozilo" value= "auto" />  vozim auto </form>  • gumb za slanje unesenog sadržaja poslužitelju ‐ sintaksa  <form name="input" action="html_form_action.asp" method="get"> Korisničko ime: <input type="text" name="user" /> <input type="submit" value="Submit" /> </form>  • w3schools primjeri 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 18
 19. 19. XHTML ‐ iframe • <iframe> tag – služi za prikazivanje jedne web stranice unutar druge web stranice – sintaksa: <iframe src="url">...</iframe> – vrijednosti atributa width i height određuju dimenzije prikaza w3schools primjer – vrijednost atributa frameborder određuje debljinu okvira oko prikaza w3schools primjer – prikaz jedne web stranice unutar druge (primarne) web stranice može  se realizirati i klikom na link postavljen na primarnoj web stranici w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 19
 20. 20. XHTML – meta tagovi • <meta> tag služi za opskrbu html dokumenta (web stranice) dodatnim  informacijama  – opis web stranice, ključne riječi pomoću kojih je web stranicu moguće  naći korištenjem pretraživača, ime autora stranice, datum zadnje  promjene stranice... • sadržaj <meta> taga nije vidljiv u prikazu html dokumenta u web  pregledniku • <meta> tag smješta se između početnog i završnog <head> taga, tj. u  zaglavlje html dokumenta • primjer: <meta name="description" content="Free Web tutorials on XHTML" />  <meta name="keywords" content=“XHTML, HTML, CSS, XML" />  http://www.mathos.hr/wp 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 20
 21. 21. XHTML ‐ validacija • sintaktička ispravnost XHTML dokumenta može biti provjerena pomoću  W3C validatora • prije postupka validacije u prvu liniju html dokumenta treba dodati točnu  DTD (Document Type Definition) deklaraciju (koja sadrži definicije svih  XHTML elemenata, njihovog sadržaja i atributa): – stroga DTD deklaracija – uključuje samo definicije tagova i atributa koji  nisu zastarjeli – prijelazna DTD dekalracija – proširenje stroge DTD deklaracije  definicijama zastarjelih tagova i atributa – frameset DTD dekalaracija – proširenje prijelazne DTD deklaracije  tagovima i atributima potrebnima za definiranje frame‐ova u html  dokumentu – XHTML validator – w3schools primjer 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 21
 22. 22. XHTML ‐ kratko ponavljanje Daljnji razvoj HTML‐a – HTML5 4/3/2011 Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 22

×