เปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557

5,783
-1

Published on

ตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,783
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557

  1. 1. ก ก ก ก ก ! ! " ก ## ก $ % ! Internet +, - ! !ก , ก $. / , ,! ก ก **- , - /:: !2 +ก +, ! 3 +, Download ก: ! ,ก ; < ก+, ก ! ,ก ก ก / = , ก ( $ ,) .; + /@3 ก $ +, A, B, $Cก: , / " ก ( .) 3B+ +, , E ก FGH F. < I GJ G. = : I , GJ K. = : ! $ (= : !กL:) KH E. ; < A A ,+ $ GH J. กM- , + ; FH N. ! @ B 3,B FH +, ก! -! 3 , +, ก I ก+, ก + ก:O + .$.2556 . . . -! 3 (S + 2) +, ก ,ก T + ,ก ! ก . . . ,ก ก .3 ก+, ก 3 U 3,B กM ก. . , 3,B . . . -! 3 .$.2547 กM ก. . ,ก ก ! ! ก " ก ก ก ! ! ก - ก ## .$. ก ก ก ก ก ! ! " ก ## 1 3.,.57 3-13 3.,.57 13 ก. .57 - ! !ก , 21-26 ก. .57 30 ก. .57 ,! ก ก 3 . .57 !2 +ก +, ! ก: ! ,ก ; < ก+, ก ! ,ก , !ก .; + /@3 ก $ +, A, B, $Cก: , ( .N) - ก $ +, 3 + ( .) - +, FGH FGH ] G A ! KH + GH +, ก! -! 3 , +, ก I ก+, ก + ก:O + .$.2554 +, ก ,ก T + ,ก ! ก .$.2555 ,ก ก .3 ก+, ก 3 U .$.2550 , 3,B , O ! .$. 2551 + กI 3 3 ,ก ก ! ! ก " ก ก ก ! ! ก - .2547 ก ก ก ก ก ! ! " ก ## +, ก! -! 3 , +, ก I ก+, ก + ก:O + 54 ! O + กI 3 3 ก ก ก ! ! ก - "
  2. 2. กM ก. . , /O 3 ก:O !- !ก " ก ก ก ก ก ก ! ก - ; ก+, ก ก! -! 3 - +, ! O - / +, ก I ก+, ก + ก:O + - ก ] = : _ - ] = : _ - = ก3 ! _ , ,ก - ; ! _ , !ก ! - ; T ! . ,/ B$ U - ; T _ ,ก ! /! - ; T ! O - ก+, ก กM- ,! / - ; T - +, ! ก !3 - A A ,+ $ ! ก! - . -! 3 - กM ก. . , 3,B , O ! - ก` ก. . ก a 3! - . .ก ,- ก กObU 3B+ก 3- ก3 ก ! + + - = : !กL: - < ! - , ,ก / + ก ,2 , /O 3 ก:O !- !ก " ก .$.2547 ก ก ก ก ก ก ก ; ก+, ก ก! -! 3 +, ! O .$.2526 กI 3 3 / +, ก I ก+, ก + ก:O + 54 ! O = ก3 ! _ , ,ก ; ! _ , !ก ! ; T ! . ,/ B$ U ; T _ ,ก ! /! ; T ! O ก+, ก กM- ,! / ; T +, ! ก !3 A A ,+ $ ! ก! -! 3 .$. 2547 กI 3 3 , 3,B , O ! ก a 3! .$. 2556 ก ,- ก กObU 3B+ก 3- ก3 ก ! + + = : !กL: ( B3 , ) < ! + < - /. , ,ก / + ก ,2 ก ก ก ก ! O .$.2556 , 3,B , O ! .$. 2553 ก ,- ก กObU 3B+ก 3- ก3 ก ! + + .$.2546
  3. 3. ก !" ก ! ! ก ก ก ก ก ! ก - กM- , 3 # - กM- , 3B+ 3 O # - กM- , 3B+ 3 O # - กM- , ก:O , - . -! 3 .$. 2547 กI 3 3 - กM ก. . , 3,B , O ! .$. 2553 - ก` ก. . ก a 3! .$. 2556 - . .ก ,- ก กObU 3B+ก 3- ก3 ก ! + + .$.2546 - = : !กL: ( B3 , ) - < ! + < - /. - , + ก ,2 ! " Id U ! + U / 399- ] !f + A 085-0127724 Line : testthai1 < I 3 I , ] +,! / 399 ! " - ! + mp3 . 679 - ! + MP3 , ,กM- , +] , !ก / 2500 ก /O 3 3ก + # + 491-2-00428-2 B.ก 3ก I ,
  4. 4. 3pกf+ ก # + decho pragay ,U A !3 ! + decho.by@hotmail.com

×