• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Debatdevi: la seva continuació en comunitats de pràctica
 

Debatdevi: la seva continuació en comunitats de pràctica

on

 • 1,950 views

Maria Jesús Salido, consultora de projectes i organitzacions, explica com serà la continuació de debatdevi i com es crearan diverses comunitats de pràctica amb la finalitat d'establir objectius i ...

Maria Jesús Salido, consultora de projectes i organitzacions, explica com serà la continuació de debatdevi i com es crearan diverses comunitats de pràctica amb la finalitat d'establir objectius i executar les accions que es van presentar al llarg dels mesos de debat de debatdevi.

Statistics

Views

Total Views
1,950
Views on SlideShare
1,855
Embed Views
95

Actions

Likes
2
Downloads
15
Comments
0

7 Embeds 95

http://www.debatdevi.cat 33
http://xarxainnovaciopenedes.blogspot.com 26
http://xarxainnovaciopenedes.blogspot.com.es 19
http://www.slideshare.net 7
http://www.somni.org 6
http://www.sommelieralumni.org 2
http://xarxainnovaciopenedes.blogspot.in 2
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Debatdevi: la seva continuació en comunitats de pràctica Debatdevi: la seva continuació en comunitats de pràctica Presentation Transcript

  • Comunitats de Pr àtica Una Proposta de treball per Debatdevi
  • Definicions Metodol ògiques
  • ¿Qu è es una Comunitat de Pràctica?
   • Una CoP és un grup de persones que comparteixen una preocupació, un conjunt de problemes o un interès comú sobre un tema, i que aprofundeixen en el coneixement en aquesta àrea a través d’una interacció continuada.
   Wenger, McDermott y Snyder (2002)
  • Premisses de una Comunitat de Pràctica
   • Comprom ís mutu.
    • Cada membre de la Comunitat comparteix el que sap amb la resta.
    • Les relacions es basen en aquest intercanvi no en l’exercici d’un poder jerarquic.
    • El coneixement parcial i la seva agregació dona valor i cohesiona la Comunitat
   • Objectiu Compartit
    • Els membres de la Comunitat tenen objectius i necessitats comunes
    • Les mirades i l’aproximació poden ser diferents però l’objectiu és compartit
   • Llenguatge Comú
    • Rutines, paraules, eines, formes de fer, símbols, conceptes
    • Els projectes, la acció col·lectiva, necessita “liturgia” que cohesioni al grup
   Wenger (1998) Communities of practice: Learning, meaning and identity(Cambrige Univertisi Press ) Comunidades de pr á t ica virtuales: acceso y uso de contenidos Sandra Sanz UOC Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento
  • Difer ències amb altres tipus d’organització Comunidades de pr àctica profesional: Una concepción relacional del trabajo púbico - Alberto Ortiz de Zárate Tercero Recurs a la Coordinaci ó Recurs a l’autoritat Permet la discrep ància Necessitat de consens Objectius de les persones Objectius de la Organitzaci ó Interorganitzacional Fronteres fixes - Organitzacions Flexibilitat Estructura fixa Meritoc ràcia Autoritat formal Entada voluntaria Selecci ó dels membres Per a una àrea d’interés Per a un projecte espec ífic La creen els propis membres El crea la direcci ó COMUNITAT DE PR ÀCTICA EQUIP DE TREBALL
  • Refer ències i bones pràctiques
   • Programa Compartim - Departament de Justicia Generalitat de Catalunya
   • CoP en Atenci ón Primaria
   • Cops de IDEA (UK)
   • Dolors Reig - El Caparaz ón
   • WENGER, Etienne (2001). Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. Paidós. ISBN: 84-493-1111-X
   • The Art of Building Virtual Communities by Sheryl Nussbaum - Beach 2007
   • Grups and Networks video of Stephen Downes 2006 .
   • Clay Shirky’s A group is its own worst enemy
  • ¿I qu è te a veure això amb el sector del Vi?
  • 1. DebatdeVi
   • Debatdevi s’ha consolidat com un espai de debat innovador i ha estat capaç de generar de propostes pel futur del vi a Catalunya.
   • Ara, i aquest és el repte més difícil, hem d’aconseguir que el sector del vi es faci seu aquest espai i sigui la seva referència per a la innovació i la millora constant, per a l’aprenentatge , per al treball en xarxa , per a la gestió de la recerca i del coneixement que genera el propi sector.
  • 2. Diversitat d’agents interrelacionats Patronal Cellers Denominacions Origen Administracions P úbliques Centres De Recerca Usuaris Clients Universitats Institucions Distribuidors Sector Territori Mitjans Comunicacio
  • 3. Objectius comuns i explicitats Nous Consumidors / H àbits Territori Comercialitzaci ó Promoci ó Qualitat Del Vi Transferència tecnológica Presencia del Consell Regulador als terriroris productors Incrementar Presencia a Internet Professionalització Unitat i Aliançes Especialització Botiguer/Somerlier Sinergies territorials pel foment del turisme Qualitat i coordinació del enoturisme Varietats autòctones Cultura beneficis del vi (dieta Mediterrànea) Canal Internet per distribució i comercialització Cultura del via l’ensenyament Dialeg interadministratiu Espais d’intercanvi d’experiències i coneixement Increment Pressupostari promoció
  • El Repte: Convertir Debatdevi en una xarxa de Comunitats de Pr àctica
  • Xarxa de Comunitats Centre de Negocis Marques Col·lectives Cultura del Vi Vinternet Coordinaci ó Institucional Recerca I+D+i
  • Xarxa de Comunitats Centre de Negocis Marques Col·lectives Cultura del Vi Vinternet Coordinaci ó Institucional Comercialitzaci ó Recerca I+D+i Territori Qualitat Del Vi Nous h àbits Nous Consumidors Promoci ó Consorci P úblico-Privat Pres ència Vins Catalans a Restaurants Turisme Del Vi Dieta Mediterr ànea Centre Divulgaci ó BCN Coordinaci ó en La Promoció Espais d’Intercanvi Pres ència a Internet
  • Definici ó de les Comunitats Centre de Negocis Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius:
   • A la manca de Professionalitat del sector en alguns aspectes de la distribució i el marqueting
   • A la manca d’unitat i capacitat de crear aliançes, gràcies als intercanvis, i el networking
   Participants
   • Universitat
   • Altres entitats
   Activitat de la Comunitat
   • Anàlisi i diagn ò si del que s’està fent ara en termes de formació sobre el Vi a Catalunya
   • Dissenyar un programa formatiu integrador
   • o Turisme del Vi
   • o Gestió empresarial MBA
   • o Comunicació-Internet
   • Publicació de la oferta formativa Conjunta e integrada
  • Definici ó de les Comunitats Marques Col·lectives Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius:
   • Manca d’unitat i capacitat de crear aliançes per una millor distribuci ó
   • Incidir en la necessitat de transmetre a la societat els beneficis del vi per a la salut i la seva condició d’aliment de la Dieta Mediterrània.
   Participants Sector Patronals DO's Usuaris Clients Cool hunters Experts Branding Experts Comunicació Activitat de la Comunitat
   • Definir els valors i atributs de la Marca
   • Anàlisi de tendències del mercat
   • Definir un pla estratègic de difusió i promoció de la marca i la seva comercialització
   • Dissenyar marcs d'actuació per facilitar acords comercials entre cellers (distribució, centres comercials - grans superficies)
  • Definici ó de les Comunitats Coordinaci ó Institucional Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius:
   • Necessitat d’establir ponts de diàleg entre els diferents organismes i administracions vinculades d’alguna manera amb el vi
   • Crear espais d’intercanvi d’experiències i de coneixements per enriquir el propi sector del vi
   Participants COPCA PRODECA Direcció General Difusió corporativa Turisme DIrecció General Qualitat Rutes del Vi Consells reguladors Patronal Activitat de la Comunitat 1. Dissenyar el futur Consorci Públic-Privat
  • Definici ó de les Comunitats Vinternet Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius:
   • Necessitat d’incrementar la presència dels vins catalans a internet
   • Necessitat de fomentar internet com a via directa de relació entre consumidor i celler
   • Crear espais d’intercanvi d’experiències i de coneixements per enriquir el propi sector del vi
   Participants
   • Sector del Vi
   • Experts en Internet
   Activitat de la Comunitat
   • Incrementar la Presencia de vins catalans a Internet- Crear xarxes socials del Vi
   • Dissenyar campanyes de Comunicació als social media
   • Posar en marxa www.vadevi.cat
   • Organitzar premis de Comunicació del vi que incloguin mitjans tradicionals i de Internet
   • Elaborar una guía de recursos de internet per al sector
  • Definici ó de les Comunitats Recerca I+D+i Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius:
   • Garantir el treball conjunt i la transferència tecnològica a la recerca del Vi
   • Necessitat de promoció de varietats autòctones
   Participants
   • INCAVI
   • Cellers
   • Universitats (Enologia, Agroalimentaria)
   • Institucions
   • Centres de recerca públics
   Activitat de la Comunitat
   • Garantir la transferència tecnològica
   • Elaborar un mapa de recursos de la recerca del vi a Catalunya (jornades, Repositoris, Difusió)
   • Difusió i Promoció del coneixement (jornades, Documentació, Cultura ecològica, Sostenibilitat, marques
  • Definici ó de les Comunitats Cultura Del Vi Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Resposta a Objectius:
   • Buscar una implicació més gran del Consell Regulador i el sector del vi en aquells territoris on es produeix
   • Crear xarxes i sinergies entre els diferents agents d’un territori per a fomentar el turisme i la seva dinamització
   • Trobar la metodologia per vetllar per la qualitat i la coordinació de l’enoturisme a Catalunya
   • Incidir en la necessitat de transmetre a la societat els beneficis del vi per a la salut i la seva condició d’aliment de la Dieta Mediterrània.
   Participants Subdirecció Paisatge i acció territoriall Consell català del turisme del Vi. Consells Reguladors DO Turisme de Catalunya Turisme de Barcelona INCAVI Experts Comunicació Operadors turístics Territori Turisme Producte
  • Definici ó de les Comunitats Cultura Del Vi Promoci ó Comercialitzaci ó Nous Consumidors Qualitat Del vi Territori Territori Turisme Producte
   • Foment de vi com a element fonamental de la Dieta Mediterrània
   • Sensibilitzaci ó a Restaurants
   • Cursos d’iniciació al tast
   • Incrementar la pres è ncia de vins catalans a restaurants
   • Centre de Divulgació dels vins a BCN
   • Atles del paisatge del Vi a Catalunya
   • Agenda anual d’activitats (coordinació de festes i fires)
   • Coordinar diferents accions territorials d’enoturisme
   Activitat de les Comunitats
  • El Projecte: ¿I c om ho fem tot això?
  • Planificant Fase I
  • Planificant Fase II
  • Planificant Fase III
  • Explorant Pilots Vinternet Elaborar una guía de recursos d’internet per al sector Recerca I+D+i Elaborar un mapa de recursos de la recerca del vi a Catalunya (Jornades, Repositoris, Difusió)
  • Aplicant M ètode Fases de creaci ó d’una Comunitat 1. Disseny 1.1. Desenvolupament del concepte de Comunitat
      • An àlisi de les necessitats i Objectius macro
      • Calentari de treball
      • Pol ítica d’incentius
      • Estratègies de comunicació/Difusió interna del projecte
      • Definir nivell de privacitat de la informació
      • DAFO (An àlisi de contexte)
   1.2. Definici ó d’Equip
      • Identificar a los moderadores (clave del éxito)
      • Definir el “Core team” (líderes, expertos, amateurs,
      • documentalitas, nodos conectores de otras redes
      • Identificar primer anillo (colectivo de interés en la participación)
      • Identificar segundo anillo (realacionados con los resultados
      • del trabajo de la Comunidad)
      • Identificar Comunidades afines
   1.3. Treballa amb els e-moderadors
      • Formaci ó en compet è ncies digitales i rols
      • Definir amb ells, objetius operatius de les Comunitats
      • Definir Pla de treball i resultats
      • Definir model de govern de la Comuniat
      • Identificar eines tecnol ògiques segons objectius i necessitats
  • Aplicant M ètode Fases de creaci ó d’una Comunitat 2. Llençament 2.1. Organitzar Kickoff amb l’equip
      • Presentar i debatre objectius detallats de la Comunitat
      • Presentar recursos, documentaci ó, repositoris d’informació, materials, eines col·laboratives…
      • Presentar i debatre el pla de treball i els resultats a cada moment
      • Presentar el model del govern, les regles del joc i les dinàmiques de grup
       • Reuniones peri òdiques
       • Comunicació entre els membres
       • Processos de relació amb l’exterior
      • Distribuci ó de rols i responsabilitats
  • Aplicant M ètode Fases de creaci ó d’una Comunitat 3. Desenvolupament 3.1 Processos de Dinamitzaci ó de la Comunitat
      • Acompanyament als e-moderadors
      • An àlisi de resultats
      • Processos de reforçament
      • Resolució de conflictes
      • Publicació de la informació resultat de la Comunitat
      • Comunicació del grau d’avanç de l’equip
  • Gr àcies per la seva atenció Gemma Urgell Maria Jes ús Salido Marc López Plana
  •