PowerPoint

3,928 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PowerPoint

 1. 1. Power Point – co to jest? Microsoft PowerPoint -program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. PowerPoint jest dostępny dla systemów Microsoft Windows oraz MacOS. W programie PowerPoint tekst, grafika, filmy lub inne obiekty są przez użytkownika łączone w slajdy. Slajdy mogą być drukowane lub wyświetlane za pomocą monitora albo rzutnika. Przejścia pomiędzy slajdami, jak również pojawianie się obiektów, można animować na wiele - predefiniowanych przez producenta - sposobów.
 2. 2. Power Point – co to jest? PowerPoint, jak większość tego rodzaju programów, daje możliwość tworzenia szablonów slajdów (np. slajd tytułowy, slajd typu tabela, slajd tekst i wykres, itp.). Możliwy jest także wybór wzorca slajdów lub jego samodzielne utworzenie, co pozwala na jednolity wygląd wszystkich slajdów. Slajdy mogą być także całkowicie odmienne i nie wiązać się ze sobą wyglądem.
 3. 3. Power Point – zastosowanieNajczęstsze formy wykorzystania prezentacji stworzonych w PPto: Wystąpienia na żywo Pokazy w automatach (kiosk shows) Reklamowe CD i DVD Prezentacje w InternecieW momencie tworzenia prezentacji powinniśmy znać jej formatgdyż umieszczona treść zależy od formy przekazu.
 4. 4. PP – start i zakończenieUruchamiamy Power Point jak każdy inny program Windows zmenu Start (nowa pusta prezentacja) lub poprzez dokument zodpowiednim rozszerzeniem (ppt, pptx – wczytujemy wybranąprezentację).Kończymy pracę z Power wybierającz menu i następnie „Zamknijprogram PowerPoint” Point lubzamykając okno programu
 5. 5. Menu Plik – opcje programu (autor, dostosowanie szybkiegomenu, autokorekta, autozapis itp.), operacje na dokumencie.
 6. 6. Widoki dokumentu- Normalny (ikony slajdów, obszar roboczy, notatki) -tworzenie prezentacji -tworzenie notatek do slajdów- Sortowanie slajdów (ikony slajdów)- Prezentacji
 7. 7. Start nowej prezentacji• Uruchomienie Power Pointa z pustą prezentacją• W uruchomionym PP wybieramy opcję Plik | Nowy
 8. 8. Szablon programu PowerPoint to wzór lub kopia slajdu albo grupyslajdów, które zostały zapisane w formacie pliku potx. Szablonymogą zawierać układy, kolory motywów, czcionki motywów, efektymotywów, style tła, a nawet treść.Większość szablonów zawiera następujące składniki:• Zawartość tematyczna, na przykład kalendarz• Formatowanie tła, takie jak obrazy, tekstura, gradient lubwypełnienie pełnym kolorem i przezroczystość.• Kolory, czcionki, efekty(trójwymiarowe, linie, wypełnienia, odcienie itd.) oraz elementyprojektu motywu.• Tekst w symbolach zastępczych, monitujący użytkowników owprowadzenie określonych informacji.
 9. 9. Szablony niestandardowe można samodzielnietworzyć, przechowywać, ponownie ich używać oraz udostępniać innymużytkownikom.Dodatkowo wiele różnych typów bezpłatnych szablonów wbudowano wprogram PowerPoint, a w witrynie Office.com oraz w witrynach sieci Webinnych partnerów są dostępne setki szablonów, których można używaćwe własnych prezentacjach.Przykłady szablonów w witrynie Office.com:- Plany spotkań- Dyplomy- Broszury- Kalendarze- Slajdy z zawartością- Harmonogramy itp.
 10. 10. Motyw – definiuje wygląd prezentacji.Aby nadać prezentacjom jednorodny wygląd można zastosować motywdefiniując schemat kolorów z odpowiednim tłem, czcionkami i efektami.
 11. 11. Modyfikacja kolorów motywów tonajistotniejsza zmiana, jaką możnawprowadzić do prezentacji pozazmianą motywu.Motyw zawiera 12 kolorów. Pierwszecztery kolory (przedstawionepoziomo) są stosowane do tekstu itła. Kolejne sześć kolorów to koloryakcentów zawsze widoczne naczterech potencjalnych kolorach tła.Ostatnie dwa kolory sązarezerwowane dla hiperłączy iużytych hiperłączy.
 12. 12. Każdy motyw pakietu Office mazdefiniowane dwie czcionki — jednądla nagłówków i jedną dla tekstupodstawowego. Mogą to byćrzeczywiście dwie różne czcionki lubjedna czcionka używana wszędzie.
 13. 13. Nowe slajdy i pola tekstowePrezentacja jest sekwencją slajdów.Nowa pusta prezentacja startuje zpojedynczym slajdem, prezentacje zszablonów mają różne ilościslajdów.Dodajemy nowy slajd wybierając zewstążki „Nowy slajd”
 14. 14. Operacje na slajdach - oznaczanie grupy slajdów - usuwanie slajdu - kopiowanie slajdu - zmiana kolejności slajdów
 15. 15. Elementy slajduKażdy slajd może zawieraćelementy rożnego typu: -tekst, tabelę, wykres, grafikęSmartArt, grafikę zpliku, obiekt ClipArt, klipmultimedialnyMogą one być wstawianepoprzez użycie symbolizastępczych (placeholder) zwzorca slajdu lub ręcznie zzakładki „Wstawianie”
 16. 16. Różnice pomiędzy obiektami wstawionymi poprzez polazastępcze oraz ręcznie największe znaczenie mają dla póltekstowych.Tekst wprowadzony przez pole zastępcze:• jeżeli usuniemy tekst powróci instrukcja wypełnienia• ramka ma stały rozmiar niezależnie od ilości i rozmiaru tekstu(można zmienić jej rozmiar ręcznie)• AutoFit jest załączony domyślnie – jeżeli tekst nie mieści się wramce zmienia rozmiar• tekst w polu zastępczym pojawia się w konspekcie
 17. 17. Różnice pomiędzy obiektami wstawionymi poprzez polazastępcze oraz ręcznie największe znaczenie mają dla póltekstowych.Tekst wprowadzony ręcznie:• można tworzyć pola tekstowe gdziekolwiek i w dowolnej ilościniezależnie od układu slajdu• jeżeli usuniemy tekst okno pozostaje puste lub znika• ręczne pola tekstowe startują od małego rozmiaru I rozszerzająsię z wprowadzanym tekstem• ręczne pola tekstowe nie używają domyślnie opcji AutoFit; poletekstowe powiększa się z wprowadzanym tekstem• nie można zmienić wysokości pola jeżeli nie mieści się tekst• tekst wprowadzony nie pojawia się w konspekcie
 18. 18. Formatowanie tekstu Wybór czcionki Wybór rozmiaru czcionki Wybór atrybutów Wybór koloru
 19. 19. Przy czcionce niestandardowej należy pamiętać odołączeniu jej do prezentacji w momencie zapisywania.
 20. 20. Efekty dla tekstu (cienie, poświata, obroty itp.)
 21. 21. Formatowanie akapitu Wyrównywanie w pionie i poziomie Ustalenie odległości pomiędzy liniami Ustalenie kierunku tekstu
 22. 22. Formatowanie wyliczeń – numeracja, punktory
 23. 23. Formatowanie ilości kolumn tekstu
 24. 24. Tworzenie i formatowanie tabelW celu wstawienia tabeli w polu zastępczymklikamy ikonę tabeli:lub z zakładki Wstawianie wybieramy Tabela:
 25. 25. Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumnScalanie i podział komórekWyrównywanie tekstu w komórce
 26. 26. Projektowanie wyglądu tabeli –cieniowania, obramowania, efekty
 27. 27. Rysowanie linii i kształtów Zakładka Wstawianie – opcja Kształty
 28. 28. Z przyciskiem akcji może być skojarzonezdarzenie
 29. 29. Formatowanie kształtów
 30. 30. Schematy SmartArt SmartArt (inteligentne schematy) to specjalna klasa obiektów graficznych, które łączą kształty, linie i pola tekstowe Używane do zilustrowania zależności pomiędzy informacjami – schematów organizacyjnych, diagramów hierarchii, schematów przepływu
 31. 31. Jajka Woda Mąka Zarząd Ciasto Prototyp Sekretarz Pezes zarządu Projektowanie Opinia klienta Dyrektor ds. Dyrektortechnicznych administracyjny Poprawki
 32. 32. Aby wstawić do slajdu schemat SmartArt: Klikamy na zakładkę Wstawianie i na przycisk SmartArt lub ikonę Na ekranie pojawia się okno pozwalające wybrać grafikę SmartArt.
 33. 33. Klikamy np. na Relacja, zaznaczamy SmartArtPromieniowy zbiegający się i klikamy na OK.
 34. 34. Na slajdzie pokazuje się wybrany przez nasschemat.
 35. 35. W pola możemy wpisać tekst. Gdy klikniemy nastrzałkę na lewym brzegu slajdu, na ekraniepojawi się menu.Pozwala ono na dodawanie kolejnych elementówschematu i wpisywanie tekstów
 36. 36. Po utworzeniu diagramu, klikamy na nim, aby naekranie pojawiła się zakładka Narzędzia grafikiSmartArt Korzystając ze znajdujących się tam narzędzi, możemy łatwo zmienić wygląd diagramu.
 37. 37. Grafika ClipArt Obiekt clipart to ogólna nazwa plików multimedialnych, na przykład ilustracji, fotografii, dźwięków, animacji i filmów, dostarczanych razem z pakietem Microsoft Office. Najczęściej są to ilustracje, fotografie i inne obrazy. Obiekty clipart są dostępne na dysku CD-ROM kupionego pakietu Microsoft Office. Wiele obiektów clipart można pobrać ze strony głównej witryny Obiekty clipart i multimedia.
 38. 38. Aby wstawić do slajdu obiekt ClipArt: Klikamy na zakładkę Wstawianie i na przycisk ClipArt lub ikonę Na ekranie pojawia się okno pozwalające wyszukać i wybrać obiekt ClipArt.
 39. 39. Po utworzeniu diagramu, klikamy na nim, aby naekranie pojawiła się zakładka Narzędziaobrazów/dźwięków …Korzystając ze znajdujących się tamnarzędzi, możemy łatwo zmienić cechy obiektu.
 40. 40. Grafika z pliku Power Point oprócz obiektów ClipArt pozwala również na wstawianie obrazów z plików – zdjeć, zeskanowanych obrazków
 41. 41. Aby wstawić do slajdu obraz z pliku: Klikamy na zakładkę Wstawianie i na przycisk Obraz lub ikonę Na ekranie pojawia się okno pozwalające wybrać plik zawierający obraz
 42. 42. Po wstawieniu obrazu, klikamy na nim, aby naekranie pojawiła się zakładka Narzędzia obrazów Korzystając ze znajdujących się tam narzędzi, możemy łatwo zmienić cechy obiektu.
 43. 43. Praca z wykresami Power Point pozwala ilustrować dane w postaci wykresów różnych typów. Możliwe jest dołączanie wykresów wykonanych w programie Excel lub tworzenie nowych wykresów w oparciu o wprowadzone dane.
 44. 44. Aby wstawić do slajdu wykres: Klikamy na zakładkę Wstawianie i na przycisk Wykres lub ikonę Na ekranie pojawia się okno pozwalające podać dane do wykresu
 45. 45. Po wstawieniu wykresu, klikamy na nim, aby na ekranie pojawiłasię zakładka Narzędzia wykresówKorzystając ze znajdujących się tam narzędzi, możemy łatwozmienić cechy obiektu (typ wykresu, dane, opis, wygląd)
 46. 46. Dodawanie efektówdźwiękowych Power Point pozwala na wzbogacenie prezentacji o efekty dźwiękowe. Mamy kilka możliwości umieszczenia dźwięku w prezentacji: Dźwięk jest odtwarzany po kliknięciu ikony lub automatycznie Dźwięk jest skojarzony z obiektem Dźwięk jest skojarzony z efektem animacji Dźwięk jest skojarzony z przejściem od jednego do drugiego slajdu
 47. 47. Wstawienie dźwięku jako ikony: Poprzez obiekt ClipArt Wstawienie dźwięku z pliku: Poprzez przycisk Dźwięk z zakładki Wstawianie i wybór odpowiedniego pliku z dysku.Dla wstawionego dźwięku możemy skonfigurować parametryodtwarzania:
 48. 48. Pozostałe elementy slajdu Nagłówek i stopka Daty i godziny Numeracja slajdów Hiperłącza
 49. 49. Nagłówek i stopka
 50. 50. Hiperłącza Do pliku lub strony w sieci Web Do miejsca w danym dokumencie Do adresu e-mail

×