Belbin teamrollen

3,439 views
2,953 views

Published on

Bepaling van de rollen in een team aan de hand van de Belbin vragenlijst

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Belbin teamrollen

 1. 1. Belbinteamrollen Dr Meredith Belbin
 2. 2. 9 rollen
 3. 3. BedrijfsmanBeschrijving De Bedrijfsman is de praktische figuur en organisator van het team. Nuchter, ordelijk en taakgericht als hij is, weet u zich verzekerd van een harde werker. Hij zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken. De Bedrijfsman is soms wat al te praktisch en behoudend als het directe nut van iets nieuws niet meteen duidelijk is.Kenmerken Gestructureerde aanpak, harde werker, nuchter, realistisch en vakkundig, ziet wat haalbaar is en wat niet.Gedijt bij Duidelijke afspraken, heldere instructies, ritme en regelmaat.Bijdrage Praktische organisator, zet ideeën om in taken enaan team bezigheden, goede uitvoerder, werkt systematisch.Valkuilen Te snel overgaan op doen, star zijn, vernieuwingen te snel afdoen als onnuttig.
 4. 4. BrononderzoekerBeschrijving De Brononderzoeker is de vrolijke, extraverte netwerker van het team. Enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. Hij is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten, maar ook wel eens snel verveeld en nonchalant als het nieuwe er af is.Kenmerken Extravert, communicatief, speels, enthousiast, natuurlijke brainstormer, joviaal en nieuwsgierig.Gedijt bij Vernieuwing, mensen en contacten, avontuur, drukte en afwisseling.Bijdrage Netwerker met veel contacten, brengt ideeën en nieuweaan team dingen, ziet kansen, improviseert.Valkuilen Te snel afgeleid zijn, niks afmaken, overenthousiast en nonchalant.
 5. 5. PlantBeschrijving De Plant is de creatieve denker van het team, introvert en origineel. Een vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen fantaseren over de toekomst en die met verrassende oplossingen komt. Hij kan verstrooid lijken, is niet altijd even praktisch en mist soms de aansluiting met wat de omgeving van hem vraagt.Kenmerken Introverte denker, dagdromer en filosoof, solistisch.Gedijt bij Intellectuele uitdaging, rust en ruimte, creativiteit, erkenning.Bijdrage Is creatief, vernieuwt en lost moeilijke problemen op.aan teamValkuilen Te onrealistisch zijn, blijven denken en niet gaan doen.
 6. 6. MonitorBeschrijving De Monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus van het team. Hij wil altijd weten hoe de vork in de steel zit en zal niet over één nacht ijs gaan. De Monitor kan lang wikken en wegen, maar zijn oordeel is zelden onjuist.Kenmerken Bedachtzame na en doordenker, analyseert graag en goed, stelt vragen, zoekt de logische redenering.Gedijt bij Inzicht en overzicht, doorgronden van dingen.Bijdrage Helikoptervisie, analyseertaan team weloverwogen, strategisch, creëert overzicht.Valkuilen Te lang blijven doorredeneren, te koel en afstandelijk zijn.
 7. 7. VormerBeschrijving De Vormer is gedreven, gepassioneerd en wilskrachtig. Hij heeft een sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging en weet mensen in beweging te krijgen. Hij kan ook driftig reageren, snel geëmotioneerd en ongedurig zijn, en moet wel eens oppassen niet te veel over mensen heen te willen daveren.Kenmerken Gedreven, wilskrachtig, prestatiegericht, ondernemer, pionie r, moedig, stellig, vlot, ongeduldig.Gedijt bij Spanning, prikkels, competitie, duel, duidelijkheid, resultate n en winnen.Bijdrage Brengt team in beweging, zorgt voor resultaten, gaataan team gemakkelijk conflicten aan.Valkuilen Onverdraagzaam tegen ‘ambitielozen’, wedijveren, platwalsen van anderen.
 8. 8. VoorzitterBeschrijving De Voorzitter is de natuurlijke coördinator van het team, die de procedure aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Hij hoeft zelf niet bijzonder creatief of intelligent te zijn, maar heeft wel een neus voor het talent van anderen. De Voorzitter zet graag anderen aan het werk en kan van nature goed delegeren.Kenmerken Natuurlijke coördinator, rustig, tolerant, positief, ruimdenkend, nieuwsgi erig.Gedijt bij Gezamenlijkheid, procedures, gezamenlijk gedragen resultaten.Bijdrage Verheldert doelen, structureert overleg, creëertaan team gezamenlijkheid, neemt (harde) besluiten, is doelgericht.Valkuilen Licht manipulatief om doel te behalen, te veel en te gemakkelijk delegeren.
 9. 9. ZorgdragerBeschrijving De Zorgdrager bezit het talent om voortdurend aan te voelen wat er fout en mis kan gaan. Dit leidt tot veel aandacht voor details, checken en nog eens checken, en een hang naar perfectionisme. Hij bewaakt de kwaliteit en de veiligheid, maar kan wel eens overbezorgd zijn en moeilijk iets aan een ander overlaten.Kenmerken Consciëntieus, perfectionistisch, gericht op details, innerlijk gespannen, (over)bezorgd, nauwkeurig.Gedijt bij Veiligheid, kwaliteit, details, zekerheid.Bijdrage Levert dingen op tijd af, voorzietaan team problemen, kwaliteitsbewaker, controlerend, goede risicoanalist.Valkuilen Te veel hindernissen op de weg zien, moeite met delegeren, ontmoedigen door te veel zorgen.
 10. 10. GroepswerkerBeschrijving De Groepswerker is het meest gevoelige lid van het team: behulpzaam, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van saamhorigheid. De Groepswerker zoekt evenwicht en harmonie, is anderen nabij, maar heeft moeite met conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.Kenmerken Sociaal, mensgericht, mild, diplomatiek, meegaand, humoris tisch, gevoelig.Gedijt bij Gezamenlijkheid, verbondenheid, verdieping van persoonlijke relaties, gezelligheid.Bijdrage Sociaal begaan en gevoelig, zorgt voor het wij-aan team gevoel, smeerolie van het team.Valkuilen Conflicten uit de weg gaan, spanningen wegpraten, weglopen voor confrontaties.
 11. 11. SpecialistBeschrijving De Specialist is de stille eenling, die zich in een team eigenlijk niet thuis voelt. Hij weet vaak heel veel van heel weinig en kan een deskundige bijdrage leveren op een bijzonder gebied. Hij waagt zich niet gauw en niet graag buiten zijn specifieke vakgebied.Kenmerken Toegewijde vakman, stille en standvastige solist.Gedijt bij Alle ruimte om zijn inhoudelijke kennis in te brengen.Bijdrage Technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis.aan teamValkuilen Defensief gedrag, prat gaan op expertise, frustreert creativiteit.
 12. 12. Rollen detecteren Aan de hand van 7 vragen met elk 9 keuzemogelijkheden wordt bepaald welke teamrollen je het meest liggen en welke je helemaal niet liggen. Verdeel voor elke vraag 12 punten over de verschillende keuzemogelijkheden.
 13. 13. Vraag 1 1. Ik houd van mijn werk, omdat: ik ervan houd om situaties te analyseren en zoveel mogelijkA keuzemogelijkheden af te wegen ik geïnteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen -B oplossingen die echt werken. ik ervan houd het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelatiesC kweek.D ik een sterke invloed uitoefen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming. ik dan allerlei mensen kan ontmoeten die iets interessants te biedenE hebben ik ervan houd mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde teF ondernemen stappen. ik me in mijn element voel, als ik me met volle aandacht kan wijden aanG mijn taak.H ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen.I ik mijn kennis dan kan gebruiken.
 14. 14. Vraag 2 2. Kenmerkend voor mijn benadering van het werken in een groep is:A dat ik het (in stilte) interessant vind mijn collegas beter te leren kennen. dat ik niet bang ben de opvattingen van anderen te bestrijden of eenB minderheidsstandpunt te verdedigen. ik meestal wel de argumenten vind om onjuiste voorstellen van tafel teC krijgen. dat ik meen, dat ik het vermogen bezit om plannen, die in de praktijkD moeten worden gebracht, in werking te zetten. dat ik het vermogen bezit het voor de hand liggende uit de weg te gaan enE met onverwachte dingen op de proppen te komen.F dat ik aanstuur op een beetje perfectionisme bij elke groepsopdracht.G een uitermate toegewijde houding.H dat ik ervan houd om nuttige contacten te leggen buiten de eigen groep. dat ik, hoewel ik wel geïnteresseerd ben in alle meningen, zonder aarzelenI vaststel wat er gebeuren moet als er een beslissing moet worden genomen.
 15. 15. Vraag 3 3. Wanneer ik eenmaal betrokken ben in een project, samen met anderen: lukt het me mensen in een richting te sturen, zonder hen onder druk teA zetten. is het mijn waakzaamheid die ons ervoor behoedt onzorgvuldigheden teB begaan en zaken over het hoofd te zien. stuur ik op daden aan, om er zeker van te zijn, dat er in de vergaderingC geen tijd verloren gaat of dat hoofdzaken uit het oog worden verloren. ben ik degene die inhoudelijke kennis aandraagt en zelfstandig initiatievenD neemt.E kan men er van op aan dat ik iets origineels bedenk. ben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen, als dat in het belangF van het team is.G ben ik altijd uit op nieuwe ideeën en ontwikkelingen. geloof ik dat mijn beoordelingsvermogen een belangrijke bijdrage levertH om tot de juiste beslissingen te komen.I kan men er van op aan, dat alle belangrijke zaken ook uitgevoerd worden.
 16. 16. Vraag 4 4. Wat ik meen bij te dragen aan een team, is dat ik denk, dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en daarvanA gebruik kan maken.B ik goed overweg kan met een breed scala van mensen.C ik mijn eigen specialisme inzet.D ik vele ideeën opwerp dat ik scherp weet te signaleren wanneer iemand iets waardevols kanE bijdragen tot de doelstellingen van het team. ik help zaken af te ronden - waarschijnlijk omdat mijn persoonlijkeF efficiëntie groot is. ik bereid ben impopulair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultatenG die uiteindelijk de moeite waard zijn.H ik meestal goed in de gaten heb wat haalbaar is en realistisch ik redenen kan aanwijzen voor alternatieve handelswijzen, zonder daarbijI mijn objectiviteit te verliezen
 17. 17. Vraag 5 5. Tekortkomingen, die ik mogelijk heb, bij het werken in teams: Ik voel me alleen maar op mijn gemak als bijeenkomsten goedA gestructureerd en onder controle zijn en op een goed geleide manier verlopen Ik geef soms te snel toe aan anderen, waarvan ik meen dat ze een goedB gezichtspunt hebben, zonder dat het voldoende is doorgesprokenC Ik heb de neiging teveel te praten als ik op nieuwe ideeën stuit. Mijn objectiviteit maakt het me moeilijk vlot en enthousiast met anderenD mee te gaan. Ik word soms als drammerig en autoritair beschouwd als er iets gebeurenE moet Ik vind het moeilijk om vanaf het begin voorop te lopen, misschien omdatF ik wat overgevoelig ben voor de sfeer in de groep.G Ik verlies me nogal eens in (technische) details Ik ga gemakkelijk op ideeën in die bij mij zijn opgekomen en daardoorH verlies ik contact met dingen die gaande zijn. Ik maak me onnodig druk over details en over de kansen dat dingen welI eens mis kunnen gaan.
 18. 18. Vraag 6 6. Als mij plotseling een moeilijke opdracht wordt toegespeeld, met een beperkte tijd en met onbekende mensen: zou ik mij het liefst in een hoekje terugtrekken om iets te bedenken om uitA de impasse te raken, voordat ik met iets op de proppen kom. zou ik meteen diegenen opzoeken om mee samen te werken, die zich hetB meest positief opstellen. zou ik onmiddellijk een manier zoeken om de omvang van de taak teC verkleinen, door vast te stellen welke personen het best een bijdrage kunnen leveren.D zou mijn gevoel voor wat dringend is en wat niet, er wel voor zorgen dat geloof ik, dat ik kalm zou blijven en mijn vermogen om objectief te denkenE bewaar. zou ik - ondanks de druk - op een geleidelijke manier naar het doel toeF werken. zou ik de leiding wel op mij willen nemen, als ik merk dat de groep geenG vooruitgang boekt. zou ik onmiddellijk discussies aangaan om nieuwe denkwijzen teH stimuleren en het een en ander op gang te brengen.I trek ik dat gene naar met toe dat in het verlengde van mijn werkveld ligt.
 19. 19. Vraag 7 7. Problemen waarmee ik te kampen heb, als ik in een groep werk zijn:A dat ik het overzicht verlies dat ik vaak ongeduldig ben ten opzicht van hen, die de voortgang in deB weg staan. dat anderen mij bekritiseren omdat ik te analytisch ben en te weinigC intuïtief. dat mijn bezorgdheid, dat de dingen goed gebeuren, ertoe leidt dat deD voortgang wel eens belemmerd wordt. dat ik mij gauw verveel en door enkele dingen die mij prikkelen, weer opE gang gebracht moet worden. dat ik het moeilijk vind op gang te komen als de doelstellingen nietF duidelijk geformuleerd zijn. dat ik soms niet zo sterk ben in het verhelderen van de ingewikkeldhedenG die me door het hoofd spelen. dat ik er steeds op uit ben aan anderen dingen te vragen, die ik zelf nietH kan. dat ik vaak aarzel mijn gedachten te berde te brengen, als ik daarmee veelI oppositie oproep.
 20. 20. Coderingstabel Voor elke vraag vind je hier welke keuze bij welke rol hoort vraag VZ VM PL MO BM BO GW ZD SP 1 F D H A B E C G I 2 I B E C D H A F G 3 A C E H I G F B D 4 E G D I H A B F C 5 B E H D A C F I G 6 H G A E F C B D I 7 H B G C F E I D A
 21. 21. Grafiek

×