Huong dan dang ky ma so thue tncn qua mang

 • 2,331 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,331
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Hư ng d n ăng ký c p mã s thu cá nhân qua m ng Bư c 1: T i ph n m m ăng ký thu thu nh p cá nhân và cài t: - T i ph n m m ăng ký thu . Ph n m m h tr ăng ký thu thu nh p cá nhân m i nh t, ban hành ngày 05/01/2013 là b n HT KT TNCN 2.5. Download Ph n m m h tr ăng ký thu thu nh p cá nhân TNCN 2.5 - Cài t chương trình TNCN 2.5 vào máy tính ; Bư c 2: Nh p h sơ ăng ký thu b ng b ng chương trình TNCN 2.5 ; - Ghi d li u --> Báo ghi d li u thành công ; - K t xu t file d li u (file Excel A4 g i tr c ti p qua trang web và b ng kê A3 g i tr c ti p t i cơ quan thu ); Bư c 3 : G i file d li u lên trang web www.tncnonline.com.vn - Truy c p vào trang web www.tncnonline.com.vn vào m c ăng ký thu --> Cơ quan chi tr ăng nh p y thông tin : Mã s thu , ngày c p mã s thu (ghi trong gi y ch ng nh n ho c thông báo mã s thu ), C c thu t nh thành ph , Cơ quan qu n lý thu tr c ti p (ch n trong h th ng), nh p mã xác nh n và ăng nh p; Lưu ý: Khi h th ng báo ngày c p mã s thu không úng ngh doanh nghi p liên h cơ quan thu ư c hư ng d n. - i n y thông tin : Tên ngư i g i, a ch , s i n tho i, email và ch n Brown --> Upload file lên m ng --> H thông báo g i file thành công ; - Ch n m c tra c u file xem file ã ư c g i chưa ; Bư c 4 : Ki m tra file ã g i và t i k t qu v máy (kho ng 2-7 ngày sau khi g i) : - Ngư i n p thu ti n hành ki m tra file ã g i b ng cách l p l i bư c 3 vào ( ăng ký thu --> Cơ quan chi tr ) --> vào m c tra c u file --> xem tr ng thái c p mã (n u tr ng thái c p mã là “ ã c p mã ” ) ch n m c t i k t qu t i file k t qu v máy tính ; M t s l i thư ng g p trong quá trình g i file d li u : 1, Báo sai ngày c p mã s thu -- > Liên h cơ quan thu ư c cung c p ngày c p mã s thu úng ;
 • 2. 2, Báo file d li u không úng --> M file excel ki m tra các ch tiêu mã s thu , cơ quan thu tr c ti p qu n lý, s hi u t p h sơ khi k t xu t có gi ng v i tên file không --> s a l i; 3, Báo file ã ư c upload --> Trên h th ng ã t n t i file ã g i --> M ph n m m TNCN 2.5 i u ch nh l i s hi u t p h sơ (s b t kỳ 1..100…n) k t xu t file và th c hi n g i l i ; ho c báo l i trong quá trình t i file lên máy ch ; 4, M t s trư ng h p cá nhân b sai thông tin “ tên, ngày sinh…” và ã ư c c p mã s thu thì th c hi n nh p l i các thông tin úng b ng ph n m m TNCN 2.5 và th c hi n g i l i trên trang web (Lưu ý : i n úng mã s thu mà NNT ã ư c c p vào c t mã s thu , n u b sai s CMND ngh liên h cơ quan thu “không th c hi n theo cách trên”). Nh ng trư ng h p ã n p h sơ tr c ti p t i cơ quan thu trư c ây th c hi n ki m tra k t qu như Bư c 4. Trong trư ng h p chưa có k t qu th c hi n ăng ký t Bư c 1 có mã s thu trong th i gian nhanh nh t./.