Your SlideShare is downloading. ×
Koristenje voda
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Koristenje voda

961
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
961
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Korištenje voda Hrvatske vode VGO Osijek Služba korištenja vodaDavor Haničar, dipl. ing. građ.
 • 2. Zakonski okvir Zakon o vodama (“Narodne novine” 153/09.) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” 153/09.)Usklađeni s EU legislativom
 • 3. Ciljevi upravljanja vodama osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe, zaštita ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.
 • 4. Načela upravljanja vodama Voda nije komercijalni proizvod, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvitka Upravljanje vodama prilagođava se globalnim klimatskim promjenama Za korištenje voda koje prelazi granice općeg korištenja, kao i za svako pogoršanje stanja voda, plaća se naknada razmjerno koristi odnosno stupnju i opsegu utjecaja na promjene (»onečišćivač plaća«, odnosno »korisnik plaća«) Upravljanje rizicima od poplava zasniva se na načelima solidarnosti, prvenstva u potrebama, hitne službe, trajne imobilizacije i mobilizacije Upravljanje vodama koje ima prekogranični utjecaj ostvaruje se suradnjom s drugim državama
 • 5. Vodne građevine regulacijske i zaštitne vodne građevine komunalne vodne građevine:  građevine za javnu vodoopskrbu  građevine za javnu odvodnju građevine za melioracije:  građevine za melioracijsku odvodnju  građevine za navodnjavanje  mješovite melioracijske građevine građevine za proizvodnju električne energije građevine za unutarnju plovidbu
 • 6. Građevine za javnu vodoopskrbu akumulacije vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža
 • 7. Građevine za navodnjavanje akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna mreža i druge građevine pripadajuće ovim građevinama
 • 8. Građevine za proizvodnju električne energije brane, akumulacije, dovodni i odvodni kanali, tuneli i druge građevine, uređaji i oprema pripadajući ovim građevinama
 • 9. Korištenjem voda smatra se : Zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode za različite namjene Korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i pogonske namjene Korištenje voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama Korištenje voda za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima Korištenje voda za plovidbu Korištenje voda za sport, kupanje, rekreaciju i druge namjene Korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama
 • 10. Opće korištenje voda Zahvaćanje površinske i podzemne vode iz prvoga vodonosnoga sloja do 10 m dubine i to za: piće, kuhanje, grijanje, održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu i Korištenje površinskih voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge slične namjene. Za svako korištenje voda koje prelazi opseg općeg korištenja voda, odnosno slobodnog korištenja voda, potreban je ugovor o koncesiji ili vodopravna dozvola za korištenje voda
 • 11. Koncesije za korištenje voda Korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije, Korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije, Zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, Zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda, Zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene, Korištenje voda za splavarenje, uključujući i korištenje voda za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, Korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjima vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, Zahvaćanje izvorskih, mineralnih i termomineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom obliku ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži Korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj.
 • 12. Stanje korištenja voda Vodoopskrba Prosječna opskrbljenost stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava iznosi 80% (2006.), što znači da se iz javne vodoopskrbe može opskrbljivati oko 3,62 milijuna stanovnika, Opskrbljenosti vodom u zadnjih 20 godina povećana je za oko 17 %, Prosječna specifična potrošnja vode u kućanstvima iznosi 135 l/st./dan (2006.), a kreće se u rasponu od 113 do 149 l/st./dan, Prosječan gubitak vode u javnim vodoopskrbnim sustavima iznosi 40% (2006.), Podzemna voda čini oko 90% svih zahvaćenih količina voda, dok preostali dio čini zahvaćanje površinskih voda iz vodotoka i višenamjenskih akumulacija, Na jadranskom slivu vode iz krškog podzemlja većinom se rabe za javnu vodoopskrbu bez prerade, samo uz obveznu dezinfekciju, dok se površinske vode uglavnom kondicioniraju, Na crnomorskome slivu pri zahvaćanju podzemne vode najčešće se kondicioniranjem smanjuje sadržaj željeza, mangana, amonijaka i arsena.
 • 13. Stanje korištenja voda VodoopskrbaPriključenost na sustave javne vodoopskrbe
 • 14. Stanje korištenja voda VodoopskrbaPodručja opskrbljenosti na sustave javne vodoopskrbe
 • 15. Stanje korištenja voda VodoopskrbaUkupno isporučene količine vode 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 KUĆANSTVA m3 200.000.000 INDUSTRIJA 150.000.000 UKUPNO 100.000.000 50.000.000 0 2006. g.
 • 16. Stanje korištenja voda VodoopskrbaObnovljive zalihe podzemne vode
 • 17. Strateške odrednice Vodoopskrba Povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva na 85 - 90%. Reorganizacija i optimalizacija (okrupnjavanje) komunalnih društava koja se bave javnom vodoopskrbom. Uključivanje u regionalne sustave s mogućnošću dopreme vode iz više smjerova. Uvođenje ekonomske cijene vode uz poštivanje temeljnog načela “potrošač plaća” biti će postupno do 2015. godine. Postupnim uvođenjem ekonomske cijene vode, također se očekuje i racionalizacija potrošnje. Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na prihvatljive vrijednosti (15 - 20%). Osiguranje dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće. Povećanje sigurnosti zahvata vode za javnu vodoopskrbu.
 • 18. Strateške odrednice VodoopskrbaStrateške rezerve podzemnih voda
 • 19. Stanje korištenja vodaProizvodnja električne energije Hidroenergetski objekti i postrojenja, u pravilu, imaju višenamjenski karakter sa širim društvenim i vodnogospodarskim značenjem (zaštita od poplava, osiguranje vode za vodoopskrbu, proizvodnja električne energije, osiguranje vode za navodnjavanje, regulacija režima malih voda, šport i rekreacija i drugo), Prosječna godišnja proizvodnja energije iznosi oko 6,1 TWh, Nakon izgradnje HE Dubrava i HE Đale godine 1989. nisu se u Hrvatskoj više gradile veće hidroelektrane, Izgrađena akumulacijska jezera imaju ukupni volumen od 954,7 milijuna m3, od čega je 17% na crnomorskome slivu i 83% na jadranskome slivu.
 • 20. Stanje korištenja voda Navodnjavanje 2007. navodnjavalo se oko 15.000 ha poljoprivrednih površina (<2%). Vode za navodnjavanje zahvaćaju se iz rijeka i jezera, a rasprostranjeno je i nekontrolirano zahvaćanje podzemnih voda. Procjenjuje se da se za postojeće navodnjavanje ukupno, zajedno s gubitcima vode, godišnje iskoristi oko 15.000.000 – 20.000.000 m3 vode.
 • 21. Stanje korištenja voda Uzgoj slatkovodnih riba Na toplovodnim (šaranskim) ribnjacima bilježi se smanjenje broja i površine aktivnih ribnjaka, smanjenje proizvodnje, te smanjenje prinosa po hektaru proizvodne površine. Ukupne površine u godini 2006. iznosile su oko 9.931 ha. Hladnovodni (pastrvski) ribnjaci ostvaruju porast proizvodnje i povećanje broja uzgajivača. Na području crnomorskog sliva ribnjaci su i važna staništa biljnih i životinjskih vrsta, a posebno zaštićenih vrsta ptica.
 • 22. Stanje korištenja voda Unutarnji vodni putovi Ovisno o značenju i položaju vodni su putovi razvrstani kao međunarodni, međudržavni i državni. U godini 2006. u lukama unutarnjih voda prekrcano je ukupno oko 1.697.000 t robe, a prijevoz robe na unutarnjim vodnim putovima iznosio je oko 400.000 t. Rijeka Dunav u Hrvatskoj je u svojoj cijeloj duljini od 138 km međunarodni vodni put. Rijeka Drava je međunarodni vodni put od ušća do Belišća (70 rkm), a nastavno do 198 rkm je međudržavni vodni put između Republike Mađarske i Republike Hrvatske. Međudržavni režim plovidbe vrijedi na: Savi od Račinovaca do Siska u duljini od 376 km, rijeci Kupi u dužini od 6 km i rijeci Uni u dužini od 15 km.
 • 23. Stanje korištenja vodaGeotermalne i mineralne vode Najznačajniji je geotermalni potencijal u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske na prostoru Panonskog bazena. Geotermalna se voda uglavnom koristi s izvora i iz plitkih bušotina, a malokad iz dubokih bušotina. Za potrebe korištenja geotermalnih i mineralnih voda izdano je 19 koncesija (2007.) za različite namjene uz maksimalnu godišnju potrošnju od 8.560.000 m3.
 • 24. Stanje korištenja voda Voda za prodaju na tržištu U velikom je porastu korištenje pitke vode visoke kakvoće koja se zahvaća radi prodaje prirodne izvorske vode na tržištu. U Hrvatskoj postoje više područja (Lika, Dalmacija, Hrvatsko zagorje, Prigorje, Banovina i druga) s izvorištima kvalitetne vode, koja se mogu iskoristiti radi prodaje prirodne izvorske vode na tržištu. Sklopljen je 31 ugovor o koncesiji za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu, ukupnoga godišnjeg kapaciteta 860.000 m3, što je zanemariva količina u odnosu na 401.000.000 m3 isporučene vode kućanstvima i dijelu gospodarstva putem sustava javne vodoopskrbe.
 • 25. Građevine za javnu vodoopskrbu akumulacije vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža
 • 26. Akumulacija (Butoniga)
 • 27. Kaptaža (Vukovar)
 • 28. Zdenac
 • 29. Zdenac (Darda)
 • 30. Prerada vode
 • 31. Prerada vode(Vodovod Osijek)
 • 32. Vodotoranj (Našice)
 • 33. Navodnjavanjenasuta pregrada Opatovac
 • 34. Navodnjavanjeakumulacija Opatovac
 • 35. Hvala na pažnji !