Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Taller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusions
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Taller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusions

 • 1,564 views
Published

Avaluació dels aprenentatges i certificació. MOOCs. 14MOOCs14

Avaluació dels aprenentatges i certificació. MOOCs. 14MOOCs14

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. cTaller:  Avaluació  dels  aprenentatges     i  cer2ficació  (amb  conclusions  treball  en  grup)   Davinia  Hernández-­‐Leo   @daviniahl   Jornada  14MOOCs14   Vull  fer  un  MOOC:  per  on  començo?   11  abril  2014    
 • 2. ParLcipants  
 • 3. ParLcipants   •  Heu  dissenyat  MOOCs?     •  Esteu  dissenyant  MOOCs?   •  Heu  parLcipat  en  MOOCs?   •  Heu  completat  alguna  avaluació?   •  Heu  completat  MOOCs?    
 • 4. Sessió:  proposta  de  pla     •  Introducció     •  Alguns  conceptes   •  Reflexió  cas/opinió  individual   •  Discussió  i  conclusions  en  grups   •  Posada  en  comú  
 • 5.         Massive  Open  Online  Courses   Quines  paraules  presenten  reptes  respecte  a  l’avaluació?  
 • 6.       Massive  Open  Online  Courses  
 • 7. Per  què  volem  avaluar  aprenentatges  en  MOOCs?   Avaluació  formaLva     Avaluació  sumaLva  -­‐  CerLficació  
 • 8. Estratègies  /  eines?   Dependència  de  plataforma?   •  Avaluació  “automàLca”   o  Test,  Exercicis  de  programació   o  Diverses  oportunitats,  limitació  temps,  etc.   •  Avaluació  entre  iguals  (i  auto-­‐avaluació)   o  De  problemes,  projectes,  casos,  ...   amb  rúbriques,  escales  de  valoració  ...   •  Fòrums,  valoració  de  contribucions   •  Avanços:  Qualificació  amb  tècniques  de  AI...  
 • 9. Cer2ficat  sense  cost   Cer2ficat  amb  cost   MiriadaX   Cer2ficat  de  Par2cipació     (75%  superat,  Sense:  logo   universitat,  signatura  del  docent)   Cer2ficat  de  Superació     (Plataforma  +  Universitat)     Coursera   Statement  of  Accomplishment   (no  offered  by  all  universi1es,   signed  by  course  instructor)   Verified  Cer6ficate  (Signature  Track)     (Plataforma  +  Uni,  it  does  not  make   you  a  student  at  issuing  uni,  no  credits)   +  Course  record  (with  grade)     edX   Honor  Code  Cer6ficate     Verified  Cer6ficate  of  Achievement   Iversity   Course  Cer6ficate   Cer6ficate  +  ECTS  credit  si  prova   presencial  a  la  universitat   Cas:  UNED   Cer2ficat  de  Aprofitament  (cost  baix)   Diploma  (cost  mig,  Ltols  propis,  ECTS)   Cer2ficació,  diferents  models   +  badges/insígnies/medalles          +  resultats  a  blogs  /  pornolis  ...  
 • 10. Treball  -­‐  Discussió    Plantejament  de  l’avaluació  i  la  cerLficació  al  teu  MOOC    Potencialitats  i  limitacions  de  l’avaluació  i  cerLficació  en   MOOCs      Preguntes  relaciones  a     hop://chronicle.com/arLcle/The-­‐Professors-­‐Behind-­‐the-­‐MOOC/137905/#id=overview        Altre  aspecte  per  a  la  discussió?   El  teu  MOOC   La  teva  opinió  
 • 11. Sessió:  proposta  de  pla     •  Introducció   •  Alguns  conceptes   •  Reflexió  cas/opinió  individual   •  Discussió  i  conclusions  en  grups   •  Posada  en  comú  
 • 12. Conclusions  agregades  de  grups   •  Quants  de  vosaltres  heu:   – Dissenyat  un  MOOC:  2   – Esteu  dissenyant  un  MOOC:  8   – Esteu  pensant  fer  un  MOOC:  10   – Altres  interesos  (la  resta)   •  Recerca  en  feedback  formaLu   •  Recerca  (tesi  doctoral)   •  Donar  suport  al  professorat  pel  disseny  de  MOOCs   •  Posibilitat/avantatges  d’un  MOOC  per  a  un  curs   •  Disseny  de  conLnguts  mulLmèdia   •  Curiositat   •  ...  
 • 13. Temes  dels  MOOCs   •  Lideratge  social  i  RSE,  Entepreneurship   •  ImparLr  docència  a  la  universitat  en  anglès  (no  és   un  curs  de  llengua)   •  Recerca  educaLva,  lideratge,  recerca  d’informació   i  anàlisis  de  dades   •  Cuidados  al  final  de  la  vida,  urbanismo,  cultura   medieval   •  Introducció  a  conceptes  bàsics  de  les  matèries   •  …  
 • 14. Plataformes   •  Canvas  2   •  Coursera  3   •  MiriadaX  3   •  Explorant  possibilitat  de  Moodle  1   •  En  procés  d’avaluació  1      
 • 15. Els  vostres  MOOCs,  comparacions  de  plantejaments   Avaluació  forma2va   •  Importància  del  feedback  formaLu.  Es  plantegen  qüesLons  de   resposta  automà2ca  definint  el  correcte/incorrecte.  Feedback  que   faci  pensar.  Les  preguntes  han  d’anar  més  enllà  de  veure  si  s’ha   comprès  el  vist  i  el  llegit   •  Tests  semanals,  avaluació  inicial  i  final,  avaluació  entre  iguals   •  Feedback  descripLu  de  les  tasques,  avaluació  “peer  to  peer”  i   autoavaluació   •  P2P  amb  rúbrica  (serveix  per  temes  conceptuals),  autoavaluació   amb  rúbrica,  discursives  (dificils  en  casos  massius)   •  MicroQuiz,  amb  feedback  per  a  lliçó/mòdul   •  Tests  sobre  lectures  o  vídeos   •  P2P  en  converses   •  Peer  assessment  amb  rúbriques  (consensuades!  testejades!)    
 • 16. Els  vostres  MOOCs,  comparacions  de  plantejaments   Avaluació  suma2va   •  Avaluació  final  entre  iguals  que  donarà  el  cerLficat   •  Si,  amb  correcció  automà2ca   •  Tests  sobre  els  vídeos  i  sobre  els  arLcles   •  Tests,  exercicis  clàssics  mitjançant  formulari  web   •  Prova  Lpus  test,  externalitzada  amb  una  tecnologia  externa  a   la  plataforma  Ques6onMark   •  Exercisis  de  seguiment  sobre  coneixements   •  Dubtes  sobre  competències  incrementals  i  cerLficacions.  Si  és   el  75%,  quina  part  compte?   •  Presencial,  però  com  ho  fem  (estudiants  internacionals)  
 • 17. Els  vostres  MOOCs,  comparacions  de  plantejaments   Cer2ficació   •  De  par2cipació  i  d’superació  de  coneixements   •  CerLficació  amb  signatura  del  professor  i  segell  de  la  universitat   •  CerLficat  d’aprofitament  sense  reconeixement  de  crèdits   •  Validat  per  docents  i  postgrau  (que  no  cons2  el  logo  de  la   universitat)   •  Si  no  es  fa  l’avaluació  final,  en  principi  no  hi  haurà  cerLficació   •  Molts  estudiants  voldrien  una  cerLficació   •  No  sabem,  hem  d’acabar  de  pensar-­‐ho  i  veure  com  es  vehicula  i   implementa  organitzaLvament  (administració/burocracia)   •  En  estudi  a  la  universitat...   •  Depèn  molt  de  condicionaments  externs  i  de  recursos  aportats  per   la  universitat  
 • 18. 18%   50%   32%   PeLta  enquesta  (28  parLcipants  taller,  2014)   •  Do  you  believe  students  who   succeed  in  your  MOOC  deserve   formal  credit  from  your  home   ins1tu1on?   •  Do  you  believe  your  home   ins1tu1on  will  eventually  grant   formal  credit  to  students  who   succeed  in  your  MOOC?   I  don’t  know   No   Yes   67%   33%   Yes   No  
 • 19. Enquesta  (chronicle,  2013)   hop://chronicle.com/arLcle/The-­‐Professors-­‐Behind-­‐the-­‐MOOC/137905/#id=overview    
 • 20. La  vostra  opinió,  potencialitats  de  l’avaluació  i  cerLficació  a  MOOCs   •  AutomaLsme  en  proves  tests   •  Traçabilitat  per  recollir  dades  /  mètriques  de  com  ho  estant   fent  el  curs   •  Audiència  potencial  gairebé  il·∙limitada  -­‐>  obertura  al  món   •  Permet  tenir  una  imatge  innovadora   •  Captació  estudiants  grau  i  master   •  Possibilitat  de  donar  crèdits  oberts  de  lliure  elecció  sense   limitar  l’oferta  de  la  universitat,  la  valoració  per  part  de  les   empreses  (reconeixement  i  demanda),  learning  analy1cs   (dades  per  millorar  l’experiència)  
 • 21. La  vostra  opinió,  limitacions  de  l’avaluació  i  cerLficació  a  MOOCs   •  Mètodes  d’avaluació  encara  limitats  i,  potser,  poc  adients  per  a  determinades   matèries   •  Exigeix  molt  volum  de  feina  per  part  dels  dissenyadors   •  Els  problemes  inherents  a  assegurar  la  iden2tat  del  parLcipants  i  la  garanLa  de   que  han  estat  ells  qui  han  fet  el  curs  /  Dificultat  de  comprovar  la  idenLtat  de   qui  segueix  el  curs/  Comprovar  idenLtat  del  usuari   •  Dificultat  d’implementació  en  els  processos  tradicionals  d’ins2tucions   clàssiques  i  molt  orientades  a  presencial   •  Problema  de  l’atenció  al  estudiant   •  Feedback  i  seguiment  dels  alumnes  (avaluació  formaLva),  massivitat,   abandonament,  el  filtre  dels  curso  (la  qualitat)   •  Massivitat  és  una  dificultat  per  l’avaluació  formaLva   •  És  molt  di•cil  donar  un  feedback  construc2u  donat  que  ha  de  ser  individualizat   •  Acreditació  formaLva:  Sistemes  molt  complexos  per  acomplir  els  objecLus  -­‐>   poc  automaLsme,  incompaLble  a  Massive   •  Dificultat  en  assignatures  “pràc2ques”  (ex.,  facultat  de  nàuLca  i  €tols   professionals)   •  Dubtes  sobre  competències  en  disseny  i  avaluació  curricular  del  PDI  actual  
 • 22. La  vostra  opinió,  altres  comentaris   •  Molt  important  que  la  plataforma  doni  possibilitats  i   funcionalitats  facilitadores.  Important  saber  molt  bé   què  dona  de  si  la  plataforma,  què  ens  permet  fer  per   avaluació   •  Molt  important  no  penalitzar  l’alumne   •  Avaluar  l’assoliment  d’expectaLves,  no  només  els   coneixements   •  Important  definir  ben  bé  què  volem  avaluar  
 • 23. Altres  opinions  o  aspectes  discu2s  als  grups   •  Això  és  un  canvi  cultural  molt  important  en   l’aspecte  d’avaluació  i  reconeixement  de  crèdits  i   les  universitats  s’aniran  adaptant...   •  La  formació  reglada  no  està  clar  que  sigui   convenient  per  uLlitzar  els  MOOCs.  Si  com  a   formació  complementaria   •  Enriquiment  encobert  (open,  però  cerLficats  amb   cost)   •  Necessitat  de  cerLficació  de  qualitat  de  MOOCs   •  Reconeixement  insLtució  a  la  dedicació  a  MOOCs  
 • 24. Avaluació  dels  aprenentatges  i  cerLficació   Moltes  gràcies!   Davinia  Hernández-­‐Leo   @daviniahl   Jornada  14MOOCs14   Vull  fer  un  MOOC:  per  on  començo?   11  abril  2014