ÎÄçÄl -XÄuÏ GÕtçº×Î|        }    §çÏGÕtÉ{ EJÎÌ ÕÖÜÞT             |             ºÜÞÄ}ÄuçÏ...
ÎÄçÄl 1:21-2:15 ƒ                       2®Û~Tµ}æµÞÝ{ÝÄ} ÄϹ€µÞçÄ. ¥ÕÝ{ µRÕt          ÏsÜ|...
3            ÎÄçÄl 2:16-3:11                                       ƒÏsR...
ÎÄçÄl 3:12-4:14 ƒ                      4¦ÉÞÜ|, -É{ÉqUÎ| æÌÞpÏÕÞƒ ±RÕÞƒ ÕÖÌ~        -É{ T çÕ...
5              ÎÄçÄl 4:15-5:9                                        ...
ÎÄçÄl 5:10-28 ƒ                      610  ÈÉ{èÎ æºÏ‚ÕÄÛ~µÞµÄ} ÄÃyCµ}µÌ~ÌJµr      ÄuÜ| µè¿ºr ¦...
7              ÎÄçÄl 5:29-6:1                                        ...
ÎÄçÄl 6:2-22 ƒ                          8  2 “È„ ¹ € µ Ý{ ®èÔ Îµ} µ Vµ} E ©ÄmÎ| æ ÌÞ     ...
9            ÎÄçÄl 6:23-7:12                                        ƒPX...
ÎÄçÄl 7:13-8:7 ƒ                          10¥èÄçÏ ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}E È„¹€µÝ{ æºÏ‚l¹€         ...
11              ÎÄçÄl 8:8-28                                         ...
ÎÄçÄl 8:29-9:15 ƒ                        12ÕRÎ| µÜ|ÜèÛµÝ{ §Rµ}EÎp¿Ä}ÄuÜ| ÕÞÔ|È•          ...
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Tamil Bible New Testament
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Tamil Bible New Testament

273

Published on

Jebathota Jeyageethangal Song sung by Fr. Berchmans, Not for Commercial
The Truth will set u Free.
Call +91-9025658484 For any Song Presentation Related Help and Solution

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
273
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tamil Bible New Testament

 1. 1. ÎÄçÄl -XÄuÏ GÕtçº×Î| } §çÏGÕtÉ{ EJÎÌ ÕÖÜÞT | ºÜÞÄ}ÄuçψÉ{ εÉ{ ( Uòµ}µÞ 3: 23-38}) æºÞæÖÞÌÞçÌÜ|.1 §çÏG µrÛpØzMÕtÉ{ EJÎ|Ì ÕÖÜÞT 13 æºÞæÖÞÌÞç̈É{ εÉ{ ¥ÌshÄ}. ÌsÉ{ÕRÎÞT. ÄÞÕ†ÄuÉ{ ÕÔp ÕÈ•ÄÕÞƒ ¥ÌshÄ}ÄuÉ{ εÉ{ -ˆÏÞµ}µŠÎ|.§çÏG. ÄÞÕ†M ¦ÌsÖµÞÎpÉ{ EJÎ|ÌÄ}èĺ} -ˆÏÞµ}µŠÎpÉ{ εÉ{ ¦çºÞÞƒ.çºÞƒÈ•ÄÕÞƒ. 14 ¦çºÞÞpÉ{ εÉ{ ºÞçÄÞµ}. ºÞçÄÞµ}µrÉ{ εÉ{ ¦µŠÎ|. 2 ¦ÌsÖµÞÎpÉ{ εÉ{ ¨ºÞµ}E. ¦µŠÎpÉ{ εÉ{ -ˆhÄ}. ¨ºÞµ}µrÉ{ εÉ{ ÏÞµ}çµÞk. 15 -ˆhÄ}ÄuÉ{ εÉ{ -ˆÏÞºÞÞƒ. ÏÞµ}çµÞÌsÉ{ ÌsÝ{èݵÝ{ hÄÞmÎ| -ˆÏÞºÞÞpÉ{ εÉ{ ÎÞÄ}ÄÞÉ{. ¥ÕÉ{ ºçµÞÄÖÞƒµVÎ|. ÎÞÄ}ÄÞÉqÉ{ εÉ{ ÏÞµ}çµÞk. 3 hÄÞÕtÉ{ ε}µÝ{ ÌÞçÖGÎ| 16 ÏÞµ}çµÞÌsÉ{ εÉ{ çÏÞçºÌ~k. ºÞÖÞmÎ| (¥ÕÞƒµÝvÉ{ ÄÞÏ‚ ÄÞÎÞÞƒ.) çÏÞçºÌ~ÌsÉ{ ÎèÉÕt ÎÞpÏÞÝ{. ÌÞçÖºrÉ{ εÉ{ -ØzçÖÞ΃. ÎÞpÏÞÝvÉ{ εÉ{ §çÏG. -ØzçÖÞÎpÉ{ εÉ{ ¦ÖÞÎ|. µrÛpØzM* -É ¥èÔµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒ 4 ¦ÖÞÎpÉ{ εÉ{ ¥Î|ÎpÉÄÞ̃. §çÏGçÕ. ¥ÎƒÎpÉÄÞÌsÉ{ εÉ{ ȵçºÞÉ{. ȵçºÞÉqÉ{ εÉ{ ºÜ|çÎÞɃ. 17-ÉçÕ ¦ÌsÖµÞÎ| PÄÜ| ÄÞÕ†MÕèÖ 5 ºÜ|çÎÞÉqÉ{ εÉ{ çÌÞÕÞØz. ÌÄuÉÞÉ{E ÄèÜPèÛµÝ{. ÄÞÕ†M PÄÜ| (çÌÞÕÞºrÉ{ ÄÞÏ‚ ÖÞµÞÌ~.) hÄÞƒµÝ{ ¥CèÎÌ~Ì¿}J ÌÞÌsçÜÞOµ}Eµ} çÌÞÕÞºrÉ{ εÉ{ ²çÌÄ}. æµÞÃyJ æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿M ÕèÖµ}EÎ| ÌÄu ÉÞÉ{ E ÄèÜPèÛµÝ{ . hÄÞƒ µ Ý{ ÌÞÌs (²çÌÄ}ÄuÉ{ ÄÞÏ‚ SÄ}.) çÜÞOµ}Eµ} æµÞÃyJ æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ÄuˆRÈ•M ²çÌÄ}ÄuÉ{ εÉ{ ¨ºÞÏ‚. µrÛpØzM ÌsÛµ}EÎ|ÕèÖ ÌÄuÉÞÉ{E ÄèÜ 6 ¨ºÞÏsÉ{ εÉ{ ¥ÖºÉÞÉ ÄÞÕ†M. PèÛµÝ{. ÄÞÕ†ÄuÉ{ εÉ{ ºÞÜçÎÞÉ{. (ºÞÜçÎÞÉqÉ{ ÄÞÏ‚ ©ÞpÏÞÕtÉ{ §çÏG µrÛpØMÕtÉ{ ÌsÛÌk z ~ ÎèÉÕt.) ( Uòµ}µÞ 2: 1-7}) 18§çÏG µrÛpØz M ÕtÉ{ ÄÞÏ‚ ÎÞpÏÞÝ{ . 7 ºÞÜçÎÞÉqÉ{ εÉ{ æÖæµÞæÌÏÞÎ|. §çÏGÕtÉ{ ÌsÛÌ~k §Ì~ÌC ÈrµÔ|È•ÄM. ÎÞp æÖæµÞæÌÏÞÎpÉ{ εÉ{ ¥ÌsÏÞ. ÏÞÝ{ çÏÞçºÌ~ k µ} E Èrº} º Ïsµ} µ Ì~ Ì ¿} C RÈ• ¥ÌsÏÞÕtÉ{ εÉ{ ¦ºÞ. ÄÞÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ÄuRÎÃÄ}ÄuÛ~E PÉ{çÌ ÎÞp ¦ºÞÕtÉ{ εÉ{ çÏÞºÌÞÄ}. ÏÞÝ{ ÄÞÉ{ µRmÛ~ÛpRÌ~ÌèÄ ¥ÛpÈ•ÄÞÝ{. çÏÞºÌÞÄ}ÄuÉ{ εÉ{ çÏÞÖÞÎ|. ÌÞpGÄ}Ä ¦ÕtÏsÉ{ ÕÜ|ÜèÎÏÞÜ| ÎÞpÏÞÝ{ çÏÞÖÞÎpÉ{ εÉ{ ©ºrÏÞ. µRmÛ~ÛpRÈ•ÄÞÝ{. 19ÎÞpÏÞÝpÉ{ µÃÕÉÞ 9 ©ºrÏÞÕtÉ{ εÉ{ çÏÞÄÞÎ|. µrÏ çÏÞçºÌ~k ÎpµmÎ| ÈÜ|ÜÕÉ{. 僵ÝvÉ{ çÏÞÄÞÎpÉ{ εÉ{ ¦µÞØz. PÉ{ÉqèÜÏsÜ| ÎÞpÏÞèÝ ¥ÕÉ{ ¥ÕÎ ¦µÞØqÉ{ εÉ{ -纵}µrÏÞ. Äuµ}µ ÕtRÎ|ÌÕtÜ|èÜ. -ÉçÕ çÏÞçºÌ~k 10 -纵}µrÏÞÕtÉ{ εÉ{ ÎÉÞçº. ÎÞpÏÞèÝ §ÖµºrÏÎÞµÄ} ÄÝ{ÝvÕt¿ ÈrèÉÄ} ÎÉÞçºÏsÉ{ εÉ{ ¦çÎÞÉ{. ÄÞÉ{. 20çÏÞçºÌ~k §È•Ä ºrÈ•èÄÏÞÏsRµ}EÎ| ¦çÎÞÉqÉ{ εÉ{ çÏÞºrÏÞ. æÌÞXM, µÞƒÄÄRè¿Ï MòÄÉ{ çÏÞçºÌ~ÌsÉ{ } 11 çÏÞºrÏÞÕtÉ{ ε}µÝ{ -æµÞÉqÏÞmÎ| µÉÕtÜ| çÄÞÉ{Ûs, “ÄÞÕ†ÄuÉ{ εÉÞµrÏ* ¥ÕÉ{ ºçµÞÄÖÞƒµVÎ|. çÏÞçºÌ~çÌ, ÎÞpÏÞèÝ ©É{ ÎèÉÕtÏÞµ (§µ}µÞÜÄ}ÄuÜ| ÄÞÉ{ hÄÞƒµÝ{ ÌÞÌsçÜÞOµ}E ¥CèεÝÞµµ} æµÞÃyJ æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ÉÞƒ.) µrÛpØM ¥Ìsç×µÎ| ÌÃyÃÌ~Ì¿}¿ÕÞƒ. (çκrÏÞ) z 12 ¥ÕÞƒµÝ{ ÌÞÌsçÜÞOµ}Eµ} æµÞÃyJ ¥Ü|ÜM çÄÕÉÞÜ| çÄރȕæÄJµ}µÌ~ Ì¿}¿ÕÞƒ. æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ ÌsÉ{: Ä Þ Õ † Ä u É { Î µ É { ÄÞÕ† Ä uÉ{ EJÎ| Ì Ä} Ä uˆRÈ• M -æµÞÉqÏÞÕtÉ{ εÉ{ ºÜÞÄ}ÄuçÏÜ|. ÕÈ• Ä ÕÞƒ , §Øz Ö çÕˆÉ{ §ÖÃy ¿ ÞÕM ¥ÖºÉ{ , µrÛpØzMmµ}E 1000 ¦ÃyJµVµ}E PÛ~Ì¿}¿ÕÉ{.
 2. 2. ÎÄçÄl 1:21-2:15 ƒ 2®Û~Tµ}æµÞÝ{ÝÄ} ÄϹ€µÞçÄ. ¥ÕÝ{ µRÕt ÏsÜ| Pµ} µ rÏÄ} M ÕÎ| ©Ãy J . ¦Î| ,ˆRµ} E Î| EÔÈ• è Ä ÌÞpGÄ} Ä ¦ÕtÏÞÉ ©É{ÉqˆRÈ•M ±R ÌsÖk çÄÞÉ{TÕÞÞƒ.ÕÖÞÜ|* ©Ãy¿ÞÉM. 21¥ÕÝ{ ±R εèÉÌ~ ¥ÕÞƒ §Øz Ö çÕÜ| -É{ O Î| -É{æÌÛ~æÛJÌ~ÌÞÝ{. ¥µ}EÔÈ•èĵ}E §çÏG* ε}µèÝ ÕÔp È¿Ä}MÕÞÞƒ ’-ÉÌ~ æÌÏÞpJ. ¥ÕÞƒ ÄÎM ε}µÝvÉ{ ÌÞÕ¹€ Î…µÞ 5:2µèÝ È„µ}µr §Ö¿}ºrÌ~ÌÞÞƒ” -É{ÛÞÉ{. 22§èÕæÏÜ|ÜÞÎ| ÄŠÞƒµ}µÄÞpºrÏsÉ{ * QÜ -É{T ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr çÕÄ ÕÞµ}µrϹ€µÝvÜ|*ÎÞµÄ} çÄÕÉ{ æºÞÉ{É èÕµÝvÉ{ ÈrèÛ -XÄulÝ{ÝÞÞƒ” -É{T FÛpÉÞÞƒµÝ{.çÕTÄÜ|µÝÞµ È¿È•ÄÉ. ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr æºÞÉ{ 7 ÌsÉ{, µrÔµ}µrˆRÈ•M ÕÈ•Ä ¾ÞÉqµV¿É{ÉM §MçÕ: 23“µÉ{ÉqÌ~ æÌÃy ±R εèÉÌ~ ®çÖÞM §ÖµºrÏÎÞµÌ~ ç̺r ¥ÕÞƒµÝ{ PÄÉ{æÌÛ~æÛJÌ~ÌÞÝ{. ¥ÕRµ}E §Î|ÎÞOçÕÜ| PĈÜ| È¿}ºÄ}ÄuÖÄ}èĵ} µÃy¿ µÞÜÄ}èÄ-É{T æÌÏÞpJÕÞÞƒµÝ{. ”* (§Î|ÎÞOçÕÜ| ¥ÕÞƒµÝv¿ÎpRÈ•M ¥ÛpȃÄÞÉ{. 8®çÖÞM ¥È•Ä-É{ÌÄÛ~E, “çÄÕÉ{ ÈÎ|P¿É{ §Rµ}µrÛÞÞƒ” ¾ÞÉqµÝv¿Î| “È„¹€µÝ{ æºÉ{T ¥È•Äµ} EÔÈ•-É{T æÌÞRÝ{.) èÄèϵ} µÕÉÎÞµÄ} çÄJ¹€µÝ{. È„¹µÝ{ ¥µ} € 24ÕtÔpÄ}æÄXÈ•Ä çÏÞçºÌ~k, µÞƒÄ}ÄRè¿Ï EÔÈ•èÄèϵ} µÃy¿MÎ| -É{Éq¿Îƒ ÕÈ•MMòÄÉ{ æºÞÉ{ÉÌCçÏ ÎÞpÏÞèÝ ÎÃÈ• æºÞÜ|U¹€µÝ{. ÌsÉ{ ÈÞOÎ| æºÉ{T ¥µ}EÔÈ•ÄÞÉ{ . 25¦ÉÞÜ| ÎÞpÏÞÝ{ ÄÉ{ εèÉÌ~ èÄèÏ Õù€µ §ÏUÎ| ” -É{ T FÛpæÌÛ~æÛJµ}EÎ| ÕèÖ çÏÞçºÌ~k ¥ÕèÝ ¥ÕÞƒµèÝÌ~ æÌÄ}ÜçµPµ}E ¥OÌ~Ìs èÕÄ}¥ÛpÏÕtÜ| è Ü. çÏÞçºÌ~ k ¥ÕRµ} E ÄÞÉ{. 9 ÎÉ{ÉÉ{ §Õ€ÕÞT FÛpÏèĵ} 絿}¿‘§çÏG’ -ÉÌ~ æÌÏÞp¿}¿ÞÉ{. ¾ÞÉqµÝ{ ¥¹€µrRÈ•M æºÜ|UÎ|çÌÞM ¥ÕÞƒ µÝ{ µrÔµ}µrÜ| ÄÞ¹€µÝ{ µÃy¿ ¥çÄ È¿}ºÄ}Äu ¾ÞÉqµÝvÉ{ ÕRèµ ÖÄ}èÄ Î…ÃyJÎ| ÌÞÞƒÄ}ÄÉÞƒ. ¾ÞÉqµÝ{ ¥È•Ä hçÄÏÞÕtUÝ{ Ý æÌÄ} Ü çµÎ| ȵÞpÜ| È¿}ºÄ}ÄuÖÄ}èÄÌ~ ÌsÉ{æÄÞ¿ÞƒÈÄÉÞƒ. È¿}ºÄ}ÄuÖÎ| •2 §çÏG ÌsÛÈ•ÄÞÞƒ. ¥ÕÞƒ ®çÖÞM* ÎÉ{ÉÉ{µÞÜÄ}ÄuÜ| ÌsÛÈ•ÄÞÞƒ. ¥ÄÉ{ ÌsÉ{k §çÏG ¥ÕÞƒµVµ}E PÉ{ÉÞçÜçÏ EÔÈ•èÄ ÌsÛÈ•Ä §¿Ä}ÄuÛ~E çÎÜÞµ ÕÈ•M æºÉ{TÌsÛÈ•Äm¿É{, ºrÜ ¾ÞÉqµÝ{ -RºçÜPµ}Eµ} ÈrÉ{ÛM. 10È¿}ºÄ}ÄuÖÄ}}èĵ} µÃy¿ ¾ÞÉqµÝ{µrÔµ} µ rˆRÈ• M ÕÈ• Ä ÉÞƒ . 2 ¥ÕÞƒ µ Ý{ ε} ÎpµmÎ| εrÔ|È•ÄÉÞƒ. 11EÔÈ•èÄ §RÈ•Ä Õ†¿}µèÝÌ~ ÌÞÞƒÄM “kÄuÄÞµÌ~ ÌsÛÈ•Ä hÄÞƒµÝvÉ{ } CÛ~E ¾ÞÉqµÝ{ ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ EÔÈ•¥ÖºÖÞÉ EÔÈ•èÄ -¹€çµ ? ¥ÕÞƒ ÌsÛÈ•MÝ{ èÄèÏ ¥ÄÉ{ ÄÞÏ‚ ÎÞpÏÞV¿É{ ÌÞÞƒÄÄÉÞƒ. }ÝèÄ ¥ÛpÕtµ}E Î| È¿}º Ä}Ä uÖÄ}è ĵ} µÃy ¾ÞÉqµÝ{ EÔÈ• è ÄèÏÄ} ÄÞÔ ÕtXÈ• Mç¿ÞÎ| . µrÔµ} E ÄuèºÏsÜ| ¥È• È ¿} º Ä} Ä uÖÎ| Õù€ µ rÉÞƒ . EÔÈ• è ĵ} µ ÞµÄ} ÄÞ¹€ µ Ý{çÎæÜXÕèĵ} µÃyç¿ÞÎ|. ÈÞ¹€µÝ{ ¥ÕèÖ æµÞÃyJ ÕÈ•Ä ÌÞpGÌ~æÌÞR¿}µèÝ -JÄ}MÕù€µ ÕÈ•MÝ{çÝÞÎ|” -É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ èÕÄ}ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ Ĺ€µÄ}ÄÞÜÞÉ æÌÞR¿}µÝ{. 3®çÖÞM ÎÉ{ÉÉ{ hÄÞƒµÝvÉ{ §Ì~kÄuÏ µèÝlÎ| MòÌÕÞƒµ}µÄ}èÄlÎ| æÕÝ{èÝÌ~¥ÖºèÖÌ~ÌÛ~Ûpµ} çµÝ{ÕtlÛ~ÛÞÉ{. ¥èĵ} çÌÞÝÎ| PÄÜÞÉ ÕÞºèÉÌ~ æÌÞR¿} µçµ¿}J ®çÖÞM ÎÉ{ÉOÎ| -RºçÜÎ| ε}µÝ{ èÝlÎ| æµÞJÄ} Ä ÉÞƒ . 12¥ÄÉ{ ÌsÉ{ É Þƒ¥èÉÕRÎ| µÜµ}µÎ| ¥è¿È•ÄÉÞƒ. 4 ®çÖÞM çÄÕÉ{ ¾ÞÉqµÝvÉ{ µÉÕtÜ| çÄÞÉ{Ûp ¥ÕÞƒÄèÜèÎ ¦ºÞÞpÏÞƒ ÎÛ~TÎ| çÕÄÌÞÖµÞpÉ{ µèÝ ®çÖÞM ÎÉ{ÉÉq¿Î| ÄuRÎ|Ìsºƒ æºÜ|ÜF¿}¿Ä}èĵ} F¿}CÉÞÉ{. µrÛpØzM -¹€çµ çÕÃy¿ÞÎ| -É -º}ºÞpÄ}ÄÞÞƒ. -ÉçÕ, ¾ÞÉqÌsÛÈ•ÄpRÌ~ÌÞÞƒ -É ¥ÕÞƒµèݵ} 絿}¿ÞÉ{. µÝ{ çÕT ÕÔpÏÞµÄ} ĹƒµÝ{ ÈÞ¿}CÛ~EÄ}5 ¥ÄÛ~E ¥ÕÞƒµÝ{, “hçÄÏÞÕtUÝ{Ý æÌÄ}Ü { ÄuRÎ|ÌsÉÞƒ.çµÎpÜ| ÌsÛÌ~ÌÞÞƒ. ®æÉÉqÜ|, -µrÌÄuÛEÄ} ÄÌÌsº} æºÜUÄÜ| ~ ~ ~ |6 ‘hçÄÏÞÕtUÝ{Ý æÌÄ}ÜçµçÎ, ©ÉµƒE 13 ¾ÞÉqµÝ{ æºÉ{ Û ÌsÉ{ , çÏÞçºÌ~ Ì sÉ{ hçÄÏÞÕtÉ{ ¦¿} º rÏÞÝÞƒ µ Vµ} µ rè¿ µÉÕtÜ| ±R çÄÕMòÄÉ{ çÄÞÉ{Ûp, “-XÈ• ÄuR! EÔÈ• è ÄèÏlÎ| ¥ÄÉ{ ÄÞèÏlÎ| F¿}Cµ}æµÞÃyJ -µrÌ~Mµ}EÄ} ÄÌ~Ìsº}æºÜ|.ÌÞpGÄÄ ¦Õt çÄÕOè¿Ï ¦Õt, µrÛpØzMÕtÉ{ }¦Õt, çÄÛ~TÌÕÞƒ. çÄÕçÉÞJÎ| µrÛpØzMçÕÞJÎ| ®çÖÞM EÔÈ•èÄèÏÄ} çÄ¿Ä} æÄÞ¿¹€EÕÞÉ{.çºÞƒÈ•ÄÕÞƒ, çÄÕOè¿Ï ÌÃxµèÝ ©ÜµrÜ| ε}µ ®çÖÞM EÔÈ•èÄèϵ} æµÞÜ|Ü ÕtR΃kµrVµ}µrè¿ÏsÜ| æºÏ‚ÌÕÞƒ. ÛÞÉ{. -ÉçÕ, ÈÞÉ{ æºÞÜ|UµrÛ ÕèÖµ}EÎ|§çÏG §çÏG -É{Û æÌÏRµ}E §Ö¿}ºrÌ~k -É{T -µrÌ~ÄuÜ| Ĺ€µrÏsR” -É{T æºÞÉ{ÉÞÉ{. 14-ÉçÕ çÏÞçºÌ~ k ÕtÔpÄ} æ ÄXÈ• MæÌÞRÝ{.ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr çÄÕOµ}µÞµÌ~ çÌGÎ| ±RÕÞƒ. ¥ÕÞƒ EÔÈ•èÄl¿OÎ| ¥ÄÉ{ ÄÞl¿OÎ| §ÖÕtçÜ¥Õ€ÕÌ~çÌÞM ÕR¹€µÞÜÄ}ÄuÜ| È¿Ì~Ì èÄÌ~ÌÛ~Ûpµ} -µrÌ~ M µ} E Ì~ kÛÌ~ ~ Ì ¿} ¿ ÞÉ{ . 15®çÖÞMFTÌÕÞƒ. ÎÞpµ}EÎ| ÕèÖÏsÜ| ¥ÕÞƒµÝ{ -µrÌ~ÄuÜ| Ĺ€µrµÉÉq ... æÌÏÞpJÕÞÞµÝ{ ®ºÞÏÞ 7:14. { ƒ®çÖÞM PÄÜ| (æÌÞpÏ) ®çÖÞM. µr.P. 40 PÄÜ| çÕÄ ÕÞµ}µrϹ€µÝ{ ÌÞpGÄ}Ä -XÄ}Mµ}µÝ{ ÌèÔϵr.P. 4ÕèÖ hçÄÏÞèÕ ¥ÖºÞÃy¿ÕÉ{. ®Û~ÌÞJ.
 3. 3. 3 ÎÄçÄl 2:16-3:11 ƒÏsRÈ•ÄÉÞƒ. “-µrÌ~ÄuˆRÈ•M -É{ εèÉ ØÈÞɵÉ{ çÏÞÕÞÉqÉ{ ÄuRÌÌÃx z ~æÕÝvçÏ ÕÖÕèÔÄ}çÄÉ{” * -É{T ÄŠÞƒµ}µ ( ÎÞÛ~E 1:1-8; Uòµ}µÞ 3 :1-9, 15-17;ÄÞpºrÏsÉ{ ÕÔpÏÞµÄ} çÄÕÉ{ æºÞÜ|ˆÏÄuÉ{ çÏÞÕÞÉ{ 1:19-28 ) ¥È• È Þ¿} µ ÝvÜ| çÏÞÕÞÉ{ Øz È ÞɵÉ{ÈrèÛçÕTÄÜÞµ §M È¿È•çÄÛpÏM. æÌÄÜçµÎpÉ{ ¦Ãy EÔÈèĵèݵ} } • 3 hçÄÏÞÕtÉ{ ÕÉÞÈ• ƒ Ä ÖÄ} Ä uÜ| ÕRèµ kÞpÈ•M, 2“©¹€µÝ{ ÎÉèÄlÎ| ÕÞÔ|èÕlÎ| | æµÞÜUÄÜ| ºŠ Þ ƒ Ì ~ Ì JÄ} M ¹€ µ Ý{ . ®æÉÉ{ Û ÞÜ| ÌÖçÜÞµ 16¾ÞÉqµÝ{ ÄÉ{ è ɺ} ºÈ• Ä uµ} µ ÞÎÜ| §ÖÞ¼}ÏÎ| ºÎ…ÌsÄ}ÄuRµ}µrÛM” -É{T çÌÞæºÉ{TÕt¿}¿èÄ ¥ÛpÈ•Ä ®çÖÞM ÎpEÈ•Ä ÄèÉ æºÏ‚ÄÞÉ{.çµÞÌPÛ~ÛÞÉ{. EÔÈ•èÄ ÌsÛÈ•Ä µÞÜÄ}èÄ®çÖÞM ¾ÞÉqµÝv¿ÎpRÈ•M ¥ÛpÈ•ÄuRÈ•ÄÞÉ{. 3 “‘µÞƒÄ}ÄRµ}µÞÉ ÕÔpèÏ ¦ÏÄ}ÄÎ| æºÏ‚§ÄÛ~EÝ{ §ÖÃyJ ÕR¿¹€µÝÞµr §RÈ•ÄÉ. l¹€µÝ{; ¥ÕÖM ÌÞèÄèϺ} ºŠÞƒÌJÄ}-ÉçÕ, æÌÄ}ÜçµÎpUÎ| ¥èĺ} GÛ~ÛplÝ{Ý M¹€µÝ{’ -É{T ÕÉÞÈ•ÄÖÄ}ÄuÜ| ±RÕÉ{ÌEÄuµÝvUÎ| ©Ý{Ý -Ü|ÜÞ ¦ÃyEÔÈ•èÄ ºÄ}ÄÎpJµrÛÞÉ{ ”µèÝlÎ| æµÞÜ|Ü ®çÖÞM ¦èÃÏs¿}¿ÞÉ{. ®ºÞÏÞ 40:3¦µçÕ, §ÖÃy J Î| ¥ÄÛ~ E µ} EèÛÕÞÉÕÏMè¿ÏMÎÞµrÏ -Ü|ÜÞ ¦ÃyEÔÈ•èÄ -É ÄŠÞµµÄÞpºrÏÞµrÏ ®ºÞÏÞ EÛpÌ~Ìs¿}¿M ƒ }µèÝlÎ| æµÞÉ{ T Õt¿ ¦èÃÏs¿} ¿ ÞÉ{ . §È•Ä çÏÞÕÞÉ{ ØzÈÞɵèÉÌ~ ÌÛ~ÛpÄÞÉ{.17ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºr 4 ±¿} ¿ µ ©çÖÞÎÄ} Ä ÞÜ| ¦É ¦è¿èÏ -çÖÎpÏÞÕtÉ{ QÜÎÞµÄ}çÄÕÉ{ µŠÔ|µ} µÃy¿ÕÞT æºÞÉ{ÉM È¿È• ¥ÃxÈ•M çÄÞÜ|µº}èºæÏÞÉ{èÛÄ} ÄÉ{ §JÌ~çÄÛpÏM: ÌsÜ| §ÕÉ{ µ¿}CÏsRÈ•ÄÞÉ{. æÕ¿}Jµ} µrÝvlÎ| µÞ¿} J Ä} ç ÄOÎ| ¥ÕÉ{ ©ÃÕÞÏsRÈ• Ä É. 5 çÏÞÕÞÉqÉ{ çÌÞÄèÉèϵ} 絿}µ -Rº18 “ÖÞÎÞÕtçÜ ±R EÖÜ| 絿} ¿ M. Mµ}µÄ}ÄuÉ{ ÎpEÄuÏsÜ| ÕÈ•Ä µÄÛÜ| ¥M. çÜÎpˆRÈ•MÎ| hçÄÏÞ PXÕÄuˆRÈ•MÎ| ÄÉ{ EÔÈ• è ĵVµ} µ Þµ ¥XµrÛÞÝ{ , çÏÞÞƒÄÞÉ{ ÈÄuµ}µèÖ PXÕÄuˆRÈ•MÎ| ε} ÖÞçµÜ|. ¥ÕèÝÄ} çÄÛ~Û PCÏÞM, µÝ{ ÕÈ•ÄÉÞƒ. 6 ¥Î| ε}µÝ{ Ĺ€µÝ{ ÌÞÕ¹€ ®æÉÉqÜ| ¥ÕÝM EÔÈ•èĵÝ{ §ÛÈ•M µèÝ ¥Ûpµ}èµ æºÏ‚ÄÉÞƒ. çÏÞÕÞÉ{ ¥ÕÞƒ Õt¿}¿É.” µVµ}E çÏÞÞƒÄÞÉ{ ÈÄuÏsÜ| ¾ÞÉØzÈÞÉÎ|* -çÖÎpÏÞ 31:15 æµÞJÄ}ÄÞÉ{. 7 ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJÄ}Mµ}æµÞÃyCRÈ•Ä -µrÌÄuÜ| §RÈM ÄuRÎkÄÜ| ~ • | §¿Ä}ÄuÛ~E ÌÞpçºÏÞƒ* ÎÛ~TÎ| ºMçºÏÞpÜ|* 19 ®çÖÞM §ÛÈ• Ä ÌsÉ{ , çÏÞçºÌ~ Ì sÉ{ ÌÜRÎ| ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµèݵ} µÃy¿MÎ|µÉÕtÜ| µÞƒÄÄRè¿Ï MòÄÉ{ ±RÕÉ{ çÄÞÉ{ } çÏÞÕÞÉ{ , “È„¹€µæÝÜ|çÜÞRÎ| ÌÞÎ|ÌsÉ{ÛpÉÞÉ{. §M çÏÞçºÌ~k -µrÌ~ÄuÜ| §Rµ}EÎ| E¿}CµÝ{. ÕÖÌ~çÌÞEÎ| çÄÕÉqÉ{ çµÞÌÄ}ÄuçÌÞM È¿È•ÄM. 20MòÄÉ{ ¥ÕÉq¿Î|, “-XÈ• ˆRÈ•M ÄÌ~Ìsº}æºÜ|Ü ©¹€µèÝ -º}ºÞpÄ}ÄMÄuR! EÔÈ• è ÄèÏlÎ| ¥ÄÉ{ ÄÞèÏlÎ| ÏÞÞƒ? 8 ©¹€µÝ{ ÎÉPÎ| ÕÞÔ|mÎ| ÄuRÈ•Äu¥èÔÄ}Mµ}æµÞÃyJ §ØzÖçÕUµ}Eº} æºÜ|. Õt¿ƒ¿É -É{ÌèÄ ÈrSÌsµ}µµ} FCÏ æºÏèÜ®æÉÉqÜ| EÔÈ•èÄèϵ} æµÞÜ|Ü PÏÉ{Û È„¹€µÝ{ æºÏ‚ÏçÕÃyJÎ|. 9ÈÞÎ| ¦ÌsÖµÞÎpÉ{ÕÞƒµÝ{ §Ì~æÌÞXM §ÛÈ•M Õt¿}¿ÉÞƒ” -É{ ÌsÝ{èݵÝ{ -ÉÌ~æÌRèÎ ç̺rÄ} ÄuÞpÏÛÞÉ{. 21¦µçÕ, çÏÞçºÌ~k EÔÈ•èÄèÏlÎ| ÜÞÎ| -É -Ãyà ÞÄŠ Þ ƒ µ Ý{ . ÈÞÉ{ æºÞÜ|¥ÄÉ{ ÄÞèÏlÎ| ¥èÔÄ} M µ} æ µÞÃy J µrçÛÉ{. ¦ÌsÖµÞPµ}EÌ~ ÌsÝ{èݵèÝ §¹€§ØzÖçÕÜ| æºÉ{ÛÞÉ{. 22¥Ì~æÌÞXM hçÄ EÝ{Ý µÛ~µÝvˆRÈ•MÎ| ©Ãy¿Þµƒµ çÄÕÉ{ÏÞÕtÉ{ ÎÉ{ÉÉÞµ ¥ÞƒæµÜÞl §RÈ•ÄÞÉ{ ÕÜ|ÜÕÞƒ. 10ÎÖ¹€µèÝ æÕ¿}¿µ} çµÞ¿Þp ÄÏÞ-É{ÌèÄ çÏÞçºÌ~k çµÝ{ÕtlÛ~ÛÞÉ{. ÄÉ{ ÖÞµ §Rµ}µrÛM. ÈÛ~µÉqµèÝÄ} ÄÖÞÄ -Ü|ÜÞÄÈ•èÄ ®çÖÞM §ÛÈ•Ä ÌsÉ{ ¥ÞƒæµÜÞl ÎÖ¹€µVÎ| æÕ¿}¿Ì~Ì¿}JÄ} ÄŠÏsˆ¿Ì~ÌJÎ|. 11“©¹€ µ Ý{ ÎÉPÎ| ÕÞÔ| m Î| ÄuRÈ• Ä uhçÄÏÞÕtÉ{ ÎÉ{ É ÉÞÉÞÉ{ . §Õ€ Õ ÞT,hçÄÏÞmµ}Eº} æºÜ|Ü çÏÞçºÌ~k ÄϹ€µr Õt¿}¿É -É{Ìèĵ} µÞ¿}¿ ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}EÄ}ÉÞÉ{. çÏÞçºÌ~k µÉÕtÜ| -º}ºÞpÌ~Ìè¿È•M ÄÃy à „ Ö ÞÜ| ¾ÞÉØz È ÞÉÎ| ÄRµrçÛÉ{ .¥¹ƒµrRÈ•M µˆçÜÏÞ ÌEÄuµ}Eº} æºÉ{ÛÞÉ{.23çÏÞçºÌ~ k ÈÞºçÖÄ} -É{ O Î| ȵRµ} E º} ¾ Þ É Ø z È Þ É Î | §ÄÛ~E QÔ|EÄÜ|, ¥ÎpÔ|Ä}MðÄÜ| ¥Ü|ÜM ±RÕèÉçÏÞ ±R æÌÞRèÝçÏÞ È„Rµ}æºÉ{T ¥¹€E ÕºrÄ}ÄÞÉ{. -ÉçÕ çÄÕÉ{ EÝ{ kèÄÄ}ÄÜ| -É{T æÌÞRÝ{.ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºrµÝ{ ÕÞÏsÜÞµ “µrÛpØz M Ⱥ ÌÞpçºÏÞƒ ÌÞpçºÏÞƒ µ Ý{ hÄÎĵ} EXÕtÉÞƒ .çÖÏÉ{* -É{T ¥èÔµ}µÌ~ÌJÕÞÞƒ” -É §ÕÞƒµÝ{ hÄ º¿}¿¹€µèÝlÎ| ÕÔµ}µ¹€µèÝlÎ|æºÞÉ{ÉM È¿È•çÄÛpÏM. µÕÉÎÞµ µè¿ÌsCÌ~ÌÕÞƒµÝ{. ºMçºÏÞƒ §ÕÞƒµÝ{ PÉ{ÉÉq hÄ Îĵ} EXÕt‘-µrÌÄ} ... ÕÖÕèÔÄçÄÉ{ ’ ²ºrÏÞ 11:1 - ~ } ÉÞƒ. §ÕÞƒµÝ{ ÌèÔÏ ®Û~ÌÞ¿}CÉ{ PÄÜ| ¯È•MȺçÖÏÉ{ ÈÞºçÖÄ} -É{Û ÈµÖÄ}ÄÕÉ{. ‘µrèÝ’ NòÜ|µèÝ Î¿}JçÎ ®Û~Tµ}æµÞÝ{ÌÕÞƒµÝ{. §ÛÌ~ÌsÛ~-É{Û æÌÞRÝ{ ÄRÎ| æÌÏÞƒ. ®ºÞÏÞ 11:1. EÌ~ÌsÉ{ ÎTÕÞÔ|m §Ü|èÜ -É ÈÎ|ÌsÏÕÞƒµÝ{.
 4. 4. ÎÄçÄl 3:12-4:14 ƒ 4¦ÉÞÜ|, -É{ÉqUÎ| æÌÞpÏÕÞƒ ±RÕÞƒ ÕÖÌ~ -É{ T çÕÄÕÞµ} µ rϹ€ µ ÝvÜ| -XÄÌ~ Ì ¿}çÌÞµrÛÞÞƒ. ¥ÕÞƒ µÞÜÃxµèÝ ¥ÕtÔ|µ} JÝ{ÝçÄ” -É{T ÌÄuÜÝvÄ}ÄÞÞƒ.µmÎ| ÈÞÉ{ ÄEÄuÏÛ~ÛÕÉ{. ¥ÕÞƒ ÌÞpGÄ}Ä 5 ÌsÉ{ k ÌsºÞG §çÏGèÕÌ~ ÌÞpGÄ} ĦÕtÏsÉÞUÎ| ¥µ} µ rÉqÏsÉÞUÎ| ©¹€ ȵÖÎÞÉ -RºçÜPµ}E ¥èÔÄ}Mº} æºÉ{µVµ}E ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJÌ~ÌÞÞƒ. 12¥ÕÞƒ ÛÞÉ{. ÌsºÞG §çÏGèÕÄ} çÄÕÞÜÏÄ}ÄuÉ{ÄÞÉqϹ€µèݺ} GÄ}ÄÎ| æºÏ‚ÏÄ} ÄÏÞÖÞµ Îpµ ©ÏÖÎÞÉ §¿Ä} Ä uÜ| æµÞÃy J çÌÞÏ‚ÕRÕÞÞƒ. ¥ÕÞƒ ÌÄÞpˆRÈ•M ÈÜ|Ü ÄÞÉqÏ ÈrTÄ}Äu, 6 “È„Þƒ çÄÕOè¿Ï EÎÞÖÉ{ -É{ÌMÎÃxµèÝÌ~ ÌsÞpÄ}æÄJÄ}Mº} ÄÉ{ µÝ¾}ºrÏÄ} ©ÃyèÎÏÞÉÞÜ|, §¹€µrRÈ•M µŠçÔ EÄulÎ|.ÄuÜ| çºÞƒÌ~ÌÞÞƒ. ÌÄèÖçÏÞ ¥èÃÈ•M çÌÞ ®æÉÉ{ÛÞÜ|,µÞÄ ÄŠÏsˆ¿}J -ÞpÌ~ÌÞÞƒ” -É{ÛÞÉ{. ‘‘çÄÕÉ{ ©Îµ}µÞµÄ} ÄÉ{ MòÄÞƒµVµ}E §çÏGÕtÉ{ ¾ÞÉØÈÞÉÎ| z µ¿}¿èÝÏsJÕÞÞƒ, MòÄÞƒµÝvÉ{ µÖ¹€µÝ{ ( ÎÞÛ~E 1:9-11; Uòµ}µÞ 3:21-22 ) ©É{èÉÌ~ ÌÛ~TÎ|. ¦µçÕ ©É{ µÞÜ|µÝ{ 13¥Ì~ æ ÌÞXM §çÏG µˆçÜÏÞÕtˆ ÌÞèÛµÝvÜ| çÎÞÄÞM ’RÈ• M çÏÞÞƒ Ä ÞÉ{ ÈÄuµ} µ èÖµ} E ÕÈ• Ä ÞÞƒ . º¹€µŠÄÎ| 91:11-12§çÏG çÏÞÕÞÉp¿Î| æºÉ{ T Äɵ} E¾ÞÉØz È ÞÉÎ| æµÞJµ} E Î| Ì C 絿} ¿ ÞÞƒ . -É{T çÕÄÕÞµ}µrϹ€µÝvÜ| -XÄuÏsRµ}µr14¦ÉÞÜ| çÏÞÕÞçÉÞ §çÏGmµ} E ÄÞÉ{ ÛM” -ɵ} FÛpÉÞÉ{. 7¥ÄÛ~E §çÏG,¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJµ}EÎÝmµ}E çÎÉ{èÎÏÞÉÕÉ{ ¥Ü|Ü -É{T ¥ÕèÖÄ} ÄJµ}µ “‘çÄÕÉÞµrÏ ©É{ µÞƒÄ}ÄèÖ çºÞÄuµ}µµ}PÏÉ{ÛÞÉ{. -ÉçÕ çÏÞÕÞÉ{ §çÏGÕt¿Î|, F¿ÞM’ ©ÌÞ. 6:16“È„Þƒ -É{Éq¿Î| ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æÌÛÜÞEçÎÞ?ÈÞÉ{ ÄÞÉ{ ©Î|Îp¿Î| ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æÌÛ -É{ T Î| çÕÄÕÞµ} µ rϹ€ µ ÝvÜ| -XÄÌ~çÕÃyJÎ|” -É{ÛÞÉ{. Ì¿}JÝ{ÝçÄ” -É{T ÌÄuÜ| æºÞÉ{ÉÞÞƒ. 15¥ÄÛ~ E §çÏG, “ÄÛ~ æ ÌÞXM ÈÞÉ{ 8 ÌsºÞG ÌsÉ{ É Þƒ §çÏGèÕ Îpµ ©ÏÖæºÞÜ| U µrÛÌCçÏ æºÏ‚ . çÄÕÉ{ -ÄuÞƒ ÎÞÉ ±R Îèܺ} ºrµÖÄ}ÄuÛ~E ¥èÔÄ}Mº}ÌÞÞƒµEÎ| È„ÄuÏÞÉ æºÏÜ|µÝ{ ¥èÉÄ}èÄlÎ| } æºÉ{ T , ©ÜµrÉ{ -Ü| Ü Þ ÈÞJµèÝlÎ|ÈÞÉ{ æºÏ‚ÏçÕÃyJÎ|” -É{T ÌÄuÜ| æºÞÉ{ ¥ÕÛ~ÛpÉ{ εrèεèÝlÎ| æÌÞR¿}µèÝÉÞÞƒ . ¦µçÕ, çÏÞÕÞÉ{ §çÏGmµ} E lÎ| µÞ¿}CÉÞÉ{. 9 ÌsÛE ÌsºÞG §çÏGÕt¿Î|,¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJµ}µº} ºÎ|ÎÄpÄ}ÄÞÉ{. “È„ Þ ƒ ºÞ×| ¿ Þ¹€ µ ÎÞÏ‚ ÕtXÈ• M -É{ è É 16§çÏG ¾ÞÉØz È ÞÉÎ| æÌÛ~ T , È„ Þ p Õù€µrÉÞÜ|, §èÕ ¥èÉÄ}èÄlÎ| ÈÞÉ{ˆRÈ•M çÎæÜXÈ•M ÕÈ•ÄçÌÞM. ÕÞÉÎ| ©Îµ} E Ä} ÄRçÕÉ{” -É{ Û ÞÉ{ . 10§çÏGÄuÛÈ•M, çÄÕ ¦ÕtÏÞÉÕÞƒ ±R kÛÞèÕÌ~ ÌsºÞèº çÈÞµ} µ r, “ºÞÄ}ÄÞçÉ! -É{ è ÉçÌÞܵ} µŠ Ô pÛ¹€ µ r ¥ÕÞp¿Î| ÕRÕèĵ} Õt¿}J Õtܵrº} æºÜ|!µÃy ¿ ÞÞƒ . 17ÕÞÉÄ} Ä uˆRÈ• M ±R EÖÜ|絿}¿M. ¥µ}EÖÜ|, “§ÕÞƒ (§çÏG) -É{ ‘È„ ©É{ çÄÕÉÞµrÏ µÞƒÄ}ÄèÖ Î¿}JçÎEÎÞÖÉ{. ÈÞÉ{ §ÕèÖ çȺrµ}µrçÛÉ{. ÈÞÉ{ Õù€µçÕÃyJÎ|. ¥ÕRµ}E ο}JçΧÕÞp¿Ä}ÄuÜ| ÌsÞpÏÎÞÏsRµ}µrçÛÉ{ ” -ɵ} çºèÕ æºÏ‚ÏçÕÃyJÎ|!.’FÛpÏM. ©ÌÞ. 6:13 §çÏGmµEÿÞÉ çºÞÄèɵÝ{ } y ( ÎÞÛ~E 1:12-13; Uòµ}µÞ 4: 1-13) -É{ T Î| çÕÄ ÕÞµ} µ rϹ€ µ ÝvÜ| -XÄÌ~ Ì¿}JÝ{ÝM ” -É{T FÛpÉÞÞƒ.4 ÌsÉ{ÉÞƒ ÌÞpGÄ}Ä ¦ÕtÏÞÉÕÞƒ §çÏ 11-ÉçÕ ÌsºÞG §çÏGèÕ Õt¿}J Õtܵr GèÕ ÕÉÞÈ•ÄÖÄ}Mµ}E ¥èÔÄ}Mº} æºÉ{ÛÞÞƒ. ÌsºÞºrÉÞÜ| çºÞÄuµ}µÌ~ÌJÕÄÛ~µÞµ ÉÞÉ{. ¥ÄÉ{ ÌsÛE ºrÜ MòÄÞƒµÝ{ ÕÈ•M§çÏG ¥¹€E ¥èÔÄ}Mº} æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ÞÞƒ. ¥ÕRµ}Eº} çºèÕ æºÏ‚ÄÉÞƒ.2 ¥¹€E ÈÞÛ~ÌMÈÞÝ{ §ÖmÎ| ̵UÎ| §çÏG©ÃçÕMÎ| ©¿}æµÞÝ{Ý ÕtÜ|èÜ. ¥ÄÉ{ µˆçÜÏÞÕtÜ| §çÏGÕtÉ{ ªÔpÏÎ|ÌsÉ{, §çÏGmµ}E ÎpEÈ•Ä ÌºrlÃy¿ÞÏsÛ~T. ( ÎÞÛ~E 1:14-15; Uòµ}µÞ 4: 14-15) 12çÏÞÕÞÉ{ ºrèÛÏsÜ迵} µ Ì~ Ì ¿} ¿ èÄ3 ¥Ì~çÌÞM ¥ÕèÖ çºÞÄuµ}µ ÌsºÞG ÕÈ•M,¥ÕÞp¿Î|, “È„Þƒ çÄÕOè¿Ï EÎÞÖÉ{ -É{ §çÏG çµÝ{ Õ tlÛ~ Û ÞÞƒ . -ÉçÕ, §çÏGÌM ©ÃyèÎÏÞÉÞÜ|, §È•Äµ} µÛ~µèÝ ¥Ì~ µˆçÜÏÞÕtÛ~ E Ä} ÄuRÎ| Ì sº} æºÉ{ Û ÞÞƒ . 13§çÏG ÈÞºçÖÄ}ÄuÜ| Ĺ€µÕtÜ|èÜ. ¥Õރ̹€µÝÞµ ÎÞTÎ|ÌCº} æºÞÜ|UÎ|” -É{ÛÞÉ{. | 4 ¥ÄÛ~E §çÏG, µˆçÜÏÞ ®Þpµ}E ¥RµrˆRÈ•Ä µÌ~ÌÞƒÈFÎ| ȵRµ}Eº} æºÉ{T ÕºrÄ}ÄÞÞƒ. æºkçÜÞOµ}“‘ε}µèÝ ÕÞÔèÕÌ~ÌM æÕTÎ| ¥Ì~ÌÎ| EÎ| ÈÌ~Ĉµ}EÎ| ¥RµrÜ| ©Ý{ÝM µÌ~ÌÞƒ ο}JÎÜ|Ü. ε}µÝvÉ{ ÕÞÔ|m çÄÕÉqÉ{ ÈFÎ|. 14ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr ®ºÞÏÞ µŠÔ|µ}µÃy¿ÕÞT ÕÞÞƒÄ}èĵèݺ} ºÞރȕMÝ{ÝM’ æºÞÉ{ÉM È¿È•çÄTÎ|ÌC §çÏG §Õ€ÕÞT ©ÌÞ. 8:3 æºÏ‚ÄÞÞƒ :
 5. 5. 5 ÎÄçÄl 4:15-5:9 ƒ15“æºkçÜÞÉ{ -É{OÎ| §¿PÎ| ÈÌ~ÄÜp EÃÌ~ÌJÄ}ÄuÉÞÞƒ. 24§çÏGèÕÌ~ ÌÛ~ÛpÏ -É{OÎ| §¿PÎ| çÏÞÞƒÄÞÉ{ ÈÄuèϵ} æºÏ‚Äu ºŠÞpÏÞ çĺÎ| PXÕMÎ| ÌÖÕtÏM. µ¿È•M µ¿Uµ}EÌ~ çÌÞEÎ| ºÞèÜÏsÜ| çÈÞlÛ~Û Îµ}µÝ{ ¥èÉÕèÖlÎ| §çÏG16 hÄÞƒµÝ{ ¥Ü|ÜÞÄ ÌsÛ §ÉÄ}ÄÕÞƒ ÕÞXÎ| Õt¿Î| ¥èÔÄ}M ÕÈ•ÄÉÞƒ. çÈÞlÛ~Û ¥Î| §¿ÎÞµ ©Ý{ Ý M µˆçÜÏÞ. ÌÞÕ Îµ}µÝ{ ÌÜÕtÄÎÞÉ ÕtÏÞÄuµÝÞUÎ| ÕˆÏp §RÝvÜ| ÕÞÔ|È•Ä ¥ÕÞƒµÝ{ ÎpµÌ~æÌÞpÏ ÉÞUÎ| ¥ÕÄulÛ~ÛÉÞƒ. ºrÜÞƒ ÎpEÈ•Ä ÕˆÏs æÕÝvº}ºæÎÞÉ{èÛµ} µÃy¿ÉÞƒ. ±R GJ ÉÞUÎ|, ºrÜÞƒ ÌsºÞG* ÌsCÄ}MÎ|, ºrÜÞƒ µÞ¿}è¿Ì~çÌÞÜ §RÝè¿È•M µr¿µ}EÎ| ÕˆÌ~kçÈÞÏÞUÎ|,* ºrÜÞƒ ÌÞÞpº ÕtÏÞÄu ¥Ì~gÎpÏsÜ| ÕÞXÎ| ε}µèÝ çÈÞµ}µr ÏÞUÎ| ÌÞÄuµ}µÌ~Ì¿}CRÈ•ÄÉÞƒ. §çÏG ¥ÕÞƒ ¥È•Ä æÕÝvº}ºÎ| ÕÈ•ÄM.” µÝ{ ¥èÉÕèÖlÎ| EÃÎÞµ} µ rÉÞÞƒ . ®ºÞÏÞ 9:1-2 25ÌÛ~ÌÜ Îµ}µÝ{ §çÏGèÕ̃ ÌsÉ{æÄ޿ރȕ ÄÞÞƒµÝ{. ¥Î|ε}µÝ{ µˆçÜÏÞ, ÌÄ}Mȵֹ€ º×ÞµèÝÄ} çÄÞÈæÄJÄÄÜ| Š ƒ ƒ • } µÝ{,* -RºçÜÎ|, hçÄÏÞ ÎÛ~TÎ| çÏÞÞƒÄÞÉ{ ( ÎÞÛ~E 1:16-20 Uòµ}µÞ 5 :1-11) ÈÄuÏsÉ{ ¥µ}µèÖ PÄÜÞÉ ÌEÄuµÝvˆRÈ•M 17¥º} º ÎÏÄ} Ä uˆRÈ• M §çÏG “©¹€µÝ{ ÕÈ•ÄuRÈ•ÄÉÞƒ.ÎÉèÄlÎ| ÕÞÔ| è ÕlÎ| ÄuRÄ} M ¹€ µ Ý{ ,®æÉÉ{ÛÞÜ| ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÎ| ÕtèÖÕtÜ| §çÏGÕtÉ{ ÎèÜ ÌsÖº¹µÎ| €ÕÖ §Rµ}µrÛM” -É{T çÌÞÄèÉ æºÏ‚ÏÄ} ( Uòµ}µÞ 6: 20-23)æÄÞ¿¹€µrÉÞÞƒ. ¥¹€ E µ} F¿} ¿ ÎÞÏsRÈ• Ä Îµ} µ èÝÌ~ 18§çÏG µˆçÜÏÞ ®Þpµ} µ èÖçÏÞÖÎ|È¿È•M æµÞÃyCRÈ•ÄÞÞƒ. çÌMR -É{ÛèÔµ} 5 ÌÞÞƒÄÄ §çÏG ±R EÉ{ÛpÉ{ Î…M æºÉ{T } ¥ÎÞƒ È • Ä ÞÞƒ . ¥ÕÖM ºŠ × Þƒ µ Ý{ ¥ÕÞp¿Î|µÌ~Ì¿}¿ ºŠçÎÞèÉlÎ| ¥ÕÉ{ ºçµÞÄÖÉ{ ÕÈ•ÄÞÞƒµÝ{. 2§çÏG ε}µVµ}E µŠÔ|µ}µÃy¿¥È•ÄuçÖÏÞèÕlÎ| ¥ÕÞƒ µÃy¿ÞÞƒ. Î…ÉÕÞƒµ ÕÞT çÌÞÄèÉ æºÏ‚ÄÞÞƒ.ÝÞÉ ¥º}ºçµÞÄÖÞƒµÝ{ §RÕRÎ| ®ÞpÏsÜ|ÕèÜÕtÞpÄ}M Î…É{ ÌsCÄ}Mµ} æµÞÃyCRÈ• 3“¦ÕtÏsÜ| -ÝvèÎ æµÞÃy¿ ÎÉqÄÞƒµÝ{ÄÉÞƒ . 19§çÏG ¥ÕÞƒµÝv¿Î|, “-É{èÉÄ} ¦ºŠÞÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ÌÖçÜÞµ §ÖÞ ƒæÄ޿ރȕM ÕÞR¹€µÝ{. ©¹€µèÝ ÎÞTÌ¿}¿ ¼}ÏÎ| ¥ÕÞƒµVµ}EÞpÏM.Î… É ÕÞƒ µ ÝÞµ} E çÕÉ{ . Î… É { µ èÝ ¥Ü| Ü 4 §Î|èÎÏsÜ| Mµ}µÎ| ¥è¿È•Ä ÎÉqÄÞƒµÝ{ÎÉqÄÞƒµèÝ çºµÞpµ}EÎ| çÕèÜèϺ} æºÏ‚ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. çÄÕÉ{ ¥ÕÞƒÕ†ÞƒµÝ{” -É{ T æºÞÉ{ É ÞÞƒ . 20ºŠçÎÞOÎ| µèÝÄ} çÄÛ~TÕÞÞƒ.¥È•ÄuçÖÏÞmÎ| Ĺ€µÝ{ ÕèܵèÝ Õt¿}J 5 ÌÃxmè¿ÏÕÞƒ µ Ý{ ¦ºŠ Þ ƒ Õ Äuµ} µ Ì~ Ì ¿} ¿§çÏGèÕÌ~ ÌsÉ{ æÄ޿ރȕÄÞÞƒµÝ{. ÕÞƒµÝ{. çÄÕÉ{ ÕÞµ}µÝvÄ}Ä §¿Ä}èÄ* 21§çÏG µˆçÜÏÞ ®Þpµ} µ èÖçÏÞÖÎ| ¥ÕÞƒµÝ{ æÌTÕÞÞƒµÝ{.æÄÞ¿ÞƒÈM È¿È•M æºÜ|UÎ|çÌÞM æºæÌçÄl • 6 ÎÛ~ Û -èĵ} µÞ¿} C UÎ| È„ Ä uÏÞÉÕtÉ{ kÄÜ| Õ Þƒ µ ÝÞÉ ÏÞµ} ç µÞk ÎÛ~ T Î| æºÏÜ|µèݺ} æºÏ‚Ï ÕtRÎ|kµrÛÕÞƒµÝ{çÏÞÕÞÉ{ ¦µrÏ ºçµÞÄÖÞƒµèݵ} µÃy¿ÞÞƒ. ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ{Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµVµ}E¥ÕÞƒµÝ{ §RÕRÎ| ±R Ì¿µrÜ| ÄÎ| ÄÈ•èÄ PXÄ}ÄuRÌ~ÄuèÏÄ} çÄÕÉ{ ¥ÝvÌ~ÌÞÞƒ.çÏÞJ §RÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ Î…É{ ÌsCÌ~ÌÄÛ~ 7 ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}Eµ} µRèà µÞ¿}JµrÛÕÞƒµÞµÄ} Ĺ€µÝM ÕèÜèÏÄ} ÄÏÞÞƒ æºÏ‚M µÝ{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒæµÞÃyCRÈ•ÄÉÞƒ. §çÏG ¥È•Äº} ºçµÞÄÖÞƒ µVµ}Eµ} µRèà µÞ¿}¿Ì~ÌJÎ|.µèÝÄ} ÄÎ|P¿É{ ÕRÎÞT ¥èÔÄ}Ä ÞÞƒ. 8 MòÏ‚ è ÎÏÞÉ -Ãy à Pè¿ÏÕÞƒ µ Ý{22-ÉçÕ, ¥º}ºçµÞÄÖÞƒµÝ{ Ĺ€µÝ{ Ì¿èµ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{lÎ| ÄÈ•èÄèÏlÎ| Õt¿}J §çÏGèÕÌ~ ÌsÉ{ çÄÕÉqÉ{ ¥RµÞèÎÏsˆRÌ~ÌÞÞƒµÝ{.æÄ޿ރȕÄÉÞƒ. 9 ¥èÎÄuµ} µ Þµº} æºÏÜÞÛ~ T µrÛÕÞƒ µ Ý{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. çÄÕÉ{ ¥ÕÞƒ çÌÞÄèÉlÎ| EÃÎÞµEÄUÎ| } µèÝÄ} ÄÉ{ EÎÞÖÞƒµÝ{ -É ¥èÔÌ~ ( Uòµ}µÞ 6: 17-19) ÌÞÞƒ. 23§çÏG µˆçÜÏÞ ÈÞJ PXÕMÎ| ©Ý{ݧ¿¹€µVµ}Eº} æºÉ{ÛÞÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ æ¼Ì¦ÜϹ€µÝvÜ|* §çÏG çÄÕOè¿Ï §ÖÞ¼} Ì s º Þ G ÌsºÞGµÝ{ -É{ÌèÕ ºÞÄ}ÄÞÉq¿ÎpRÈ•M ÕRÎ| 浿}¿ ¦ÕtµÝ{.ÏÄ}èÄÌ~ ÌÛ~ÛpÏ ÈÛ~æºÏ‚ÄuµèÝÌ~ çÌÞÄuÄ}ÄÞÞƒ. çÎUÎ|, ε}µÝvÉ{ ¥èÉÄ}M ÕtÄÎÞÉ Õ ˆ Ì ~ k ç È Þ Ï ‚ §È•çÈÞÏ‚æµÞÃy¿ ε}µÝ{ ºrÜ çÕèÝÏsÜ| ÄÎ| ºÞ„ÖÄ}èĵ} µ¿}JÌ~ÌJÄ}MÎ| ºµ}ÄuèÏçÈÞÏ‚ µ èÝlÎ| ÕtÏÞÄuµèÝlÎ| §çÏG §ÔÌ~ÌÞƒ. Ì Ä } M È µ Ö ¹ € µ Ý { (µˆçÜÏÞ ®ÞpÏsÉ{ µrÔµ} E Ì~æ ¼ Ì ¦ Ü Ï ¹ € µ Ý { hÄÞƒ µ Ý{ æ¼ÌÄ} Ä uÛ~ µ ÞmÎ| ̵}µPÝ{Ý ÌEÄu.) µrçÖµ}µÄ}ÄuÜ| æĵ}µÞçÌÞ‰ØzçÕÄÕÞµ}µrϹ€µèÝ ÕÞºrµ}µmÎ| ®èÉÏ F¿} -É{Û §¿Ä}ÄuÜ| ±R µÞÜÄ}ÄuÜ| 10 ȵֹ€µÝ{ §RÈ•ÄÉ.¿¹€µèÝ È¿Ä}ÄmÎ| FJÎp¿Î|. ‘ çÄÕÉ{ ÕÞµµÝvÄÄ §¿Î’ º¹€µŠÄÎ| 37:11. } } |
 6. 6. ÎÄçÄl 5:10-28 ƒ 610 ÈÉ{èÎ æºÏ‚ÕÄÛ~µÞµÄ} ÄÃyCµ}µÌ~ÌJµr ÄuÜ| µè¿ºr ¦ÝÞÏsRÌ~ÌÞÉ{. ¦ÉÞÜ|, µ¿}¿ ÛÕÞƒµÝ{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ÌÖ èݵèݵ} µè¿Ì~ÌsCÄ}M ÎÛ~ÛÕÞƒµèÝlÎ| çÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÎ| ¥ÕÞƒµVµ}EÞpÏM. µè¿Ì~ÌsCµ}µº} æºÞÜ|UµrÛÕÉ{ ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| εÄ}ÄÞÉ §¿Ä}èÄÌ~ æÌT 11“©¹€µVµ}æµÄuÖÞµÄ} ÄŠÏ æºÞÛ~µèÝÌ~ ÕÞÉ{. 20º¿}¿¹€µèÝÌ~ çÌÞÄuµ}µrÛÕÞƒµèÝç̺r ε}µÝ{ ©¹€µèÝÄ} MÉ{kTÄ}MÕÞÞƒµÝ{. Õt¿mÎ| ÌÞpçºÏÞƒµèÝ Õt¿mÎ| È„¹µÝ{ ºrÛÌ~ €È„¹€µÝ{ -É{èÉÌ~ ÌsÉ{ÌÛ~TÕÄuÉqÎpÄ}ÄÎ| ÌÞµº} æºÏÜ| Ì ¿çÕÃy J Î| -É{ T ©¹€-Ü|ÜÞÕtÄÎÞÉ ÄŠÏ æºÞÛ~µèÝlÎ| ©¹€µ µVµ}Eº} æºÞÜ|µrçÛÉ{. ¥ÕÞƒµèÝ Õt¿mÎ|Vµ}æµÄuÖÞµº} æºÞÜ|ÕÞÞƒµÝ{. ¦ÉÞÜ| ε}µÝ{ ºrÛÌ~ Ì Þµº} æºÏÜ| Ì ¿ÞÕt¿} ¿ ÞÜ| , È„ ¹ € µ Ý{©¹€ µ Vµ} E ¥ÕÛ~ è Ûº} æºÏ‚ l Î| æ ÌÞXM ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| NèÔÏÎÞ¿}DÞƒµÝ{.È„¹€µÝ{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. 12¥ÄÛ~µÞµÎµrÔ| º } º rÏè¿l¹€ µ Ý{ . çÄÕOè¿Ï εÄ} çµÞÌÄèÄÌ~ ÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ~ÄÞÉ æÕEÎÄu ©¹€µVµ}Eµ} µÞÄ}ÄuRµ}µrÛM. 21 “ ‘-ÕèÖlÎ| æµÞÜ|ÜÞçÄ.* æµÞèÜ©¹€µVµ}E PÉ{k ÕÞÔ|È•Ä ÄŠÞƒµ}µÄÞpºrµVµ} æºÏ‚µrÛÕÉ{ ÄÃyCµ}µÌ~ ÌJÕÞÉ{n -É{TEÎ| ε}µÝ{ ¥çÄ ÕtÄÎÞÉ ÄŠèεèݺ} æÕE µÞÜÄ}ÄuÛ~E PÉ{ÉçÖ ÈÎM ε}µVµ}æºÏ‚ÄÞÞƒµÝ{. Eº} æºÞÜ| Ü Ì~ Ì ¿} C RÌ~ Ì èÄ ¥ÛpÕ† Þ ƒ µ Ý{ . 22¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}Eº} æºÞÜ|µrçÛÉ{. ©Ìk, ±Ýv ©ÕèεÝ{ ~ ÏÞÞp¿PÎ| çµÞÌÎ| æµÞÝ{ÝÞÄŠÞµÝ{. ¥èÉÕ ƒ ( ÎÞÛ~E 9:50; Uòµ}µÞ 14: 34-35) RÎ| ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÞƒµçÝ. È„¹€µÝ{ ÎÛ~ÛÕÞƒ 13“gÎpµ}E È„¹€µÝ{ ©Ì~ÌÞµ §Rµ}µrÛ…ÞƒµÝ{. µÝv¿Î| çµÞÌÎ| æµÞÃy¿ÞÜ|, È„¹µÝ{ ÈrÏÞÏÈ• €ÄÉ{ GèÕèÏ ©Ì~k §ÔÈ•ÄÞÜ| Î…ÃyJÎ| ÄŠÞƒµ}µÌ~ ÌJÕ†ÞƒµÝ{. ÎÛ~ÛÕRµ}E -ÄuÖÞµÄ}¥èÄ ©Ì~ÌÞµ ÎÞÛ~ÛçÕÞ, çÕT -ÄÛ~EÎ| ÄŠÏèÕµèݺ} æºÞÉ{ÉÞÜ| hÄ ¦çÜÞºÌÏÉ{ ÌJÄ}ÄçÕÞ PCÏÞM. ¥M æÄRÕtÜ| èɵ} EXÕtÉÞÜ| ÄÃyCµ}µÌ~ÌJÕ†ÞƒµÝ{.-ÛpÏÌ~Ì¿}J ε}µÝÞÜ| ÎpÄuµ}µÌ~ÌJÎ|. çÕæÛÞR ÎÉqÄèÉ P¿}¿ÞÝ{ -É{T È„¹µÝ{ € 14“©ÜEµ}E ±ÝvÄRÎ| Õtݵ}E È„¹€µçÝ. ¥èÔÄ}ÄÞÜ|, ÈÖµÄ} ÄŠÏsÉ{ ¦ÌÄ}Mµ}EÝ{ÝÞ±R EÉ{ÛpÉ{çÎÜ| ¥èÎÈ•Ä Ì¿}¿ÃÎ| ÎèÛÈ• Õ†ÞƒµÝ{.ÄuRµ}µ PCÏÞM. 15ε}µÝ{ -ÞpµrÉ{Û Õtݵ} 23“-ÉçÕ, È„ ¹ € µ Ý{ çÄÕOµ} E ©¹€ µ Ý{èµµ} E¿Ä}ÄuÉ{ µŠÔ| èÕÄ}M ÎèÛÌ~ÌÄuÜ|èÜ. µÞÃxµ}èµèÏÌ~ ̈̆¿Ä}ÄuÜ| æºUÄ}MÎ|ÎÞÛÞµ, ¥èÄ Îµ}µÝ{ Õtݵ}EÄ} ÄÃyCÉ{ æÌÞXM ÎÛ~ Û ÕÞƒ µ èÝlÎ| ÈrèÉÄ} M Ì~Î… M èÕµ} µ rÛÞÞƒ µ Ý{ . ¥Ì~ æ ÌÞXM ÄÞÉ{ ÌÞR¹€µÝ{. È„¹€µÝ{ ©¹€µÝ{ µÞÃxµ}èµèϺ}Õtݵ} E Õ† ¿ } C UÝ{ Ý ¥èÉÕRµ} E Î| æºUÄ}MÎ|æÌÞXM, ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÉ{ ©¹€æÕÝvº}ºÎ| ÄRµrÛM. 16¥M çÌÞÜçÕ, È„¹€µ µÝ{ Î…M ÕRÄ}ÄÄ}M¿É{ §RÌ~ÌM ©¹€µÝ{VÎ| ÎÛ~Û ÎÉqÄÞƒµVµ}E Õtݵ}µÞµ Õtݹ€µ ÈrèÉÕtÛ~ E ÕÈ• Ä ÞÜ| , 24©¹€µÝ{ µÞÃxµ}çÕÃyJÎ|. ©¹€µÝM ÈÛ~æºÏÜ|µèÝ ÎÛ~Û èµèÏÌ~ ̈̆¿Ä}ÄuÛ~E PÉ{ èÕÄ}MÕt¿}J,ÕÞƒµÝ{ µÞLÎ|ÌC ÕÞX¹€µÝ{. ÌÖçÜÞµÄ} æºÉ{T ¥ÕO¿É{ ºÎÞÄÞÉÎÞE¹€µÝ{. ÌsÉ{ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞèÕ Îµ}µÝ{ kµÔ|ÈM • ÉÞƒ ÕÈ•M ©¹€µÝ{ µÞÃxµ}èµèϺ} æºUÄ}çÌGÎÞT È„¹€µÝ{ ÕÞX¹€µÝ{. M¹€µÝ{. 25“©¹€ µ Ý{ -ÄuÞp ©¹€ µ èÝ È„ Ä uÎÉ{ Û Ä} §çÏGmÎ| ÌèÔÏ ®ÛÌÞJÎ| ~ ÄuÛ~E ¥èÔÄ}ÄÞÜ|, ¥ÕO¿É{ ÕtèÖÕÞµ 17“çÎÞçºÏsÉ{ º¿}¿¹€µèÝçÏÞ ¥Ü|ÜM È¿}ÌÞE¹€µÝ{. È„ÄuÎÉ{ÛÄ}ÄuÛ~Eº} æºÜ|ÕÄÛ~EÄŠÞµµÄÞpºrµÝvÉ{ çÌÞÄèɵèÝçÏÞ ¥ÔpÌ~ ƒ } PÉ{çÌ ¥èĺ} æºÏ‚Ï çÕÃyJÎ|. È„¹€µÝ{ÌÄÛ~µÞµ ÈÞÉ{ ÕÈ•MÝ{ÝÄÞµ Èrèɵ}µÞÄŠÞƒ ¥ÕO¿É{ È¿}ÌÞµÞÕt¿}¿ÞÜ|, ¥ÕÉ{ ©¹€µÝ{. ¥ÕÞƒµÝM çÌÞÄèɵèÝ ¥ÔpÌ~ÌÄÛ~ µèÝ È„ÄuÌÄuÏs¿Î| ±Ì~Ìè¿Ì~ÌÞÉ{. çÎUÎ|,µÞµ ÈÞÉ{ ÕÖÕtÜ|èÜ. ¥ÕÞƒµÝvÉ{ çÌÞÄ È„ÄuÌÄu ©¹€µèݺ} ºrèÛÏsÜ迵}µ µÞÕÜÞpèɵÝvÉ{ PXÌ~ æÌÞRèÝlÎ| ÈrèÛçÕÛ~ ¿Î| ±Ì~ Ì è¿Ì~ Ì ÞÞƒ . 26ÈÞÉ{ æºÞÜ|µrçÛÉ{,ÛçÕ ÕÈ•MÝ{çÝÉ{. 18ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E ©Ãy È„¹µÝ{ æµÞJµ}µçÕÃyCÏM ¥èÉÄ}èÄlÎ| €èÎèϵ} FTµrçÛÉ{. ÕÞÉPÎ| gÎplÎ| æµÞJÄ}MÄ} ÄŠÞƒµ}µrÛÕèÖÏsUÎ| ©¹€µÝÞÜ|©Ý{ Ý ÕèÖµ} E Î| µ¿} ¿ èݵÝvÜ| -MmÎ| ¥È•Äº} ºrèÛèÏ Õt¿}J Î…ÝPCÏÞM.ÎèÛÏÞM. ¥èÉÄ} M Î| ÈrèÛçÕTµrÛÕèÖµ}EÎ| µ¿}¿èݵÝvÉ{ ±R ºrT -XÄ} } µÛè̵} EÛpÄÄ çÌÞÄèÉ ~çÄÞ ¥Ü|ÜM ±R ºrT -XÄ}ÄuÉ{ ÌEÄuçÏÞ “ ‘ÌsÛÉ{ ÎèÉÕtl¿É{ ©ÛmæµÞÝ{VÎ| 27F¿ ÎèÛÏÞM. 19±RÕÉ{ ±Õ€æÕÞR µ¿}¿ ÌÞÕÄ}èĺ} æºÏ‚ÏÞçÄ’ * -É{ T FÛÌ~èÝèÏlÎ| µè¿Ì~ÌsCµ}µçÕÃyJÎ|. ºrÛpÏ Ì¿}JÝ{ÝèÄ È„¹€µÝ{ ¥ÛpÕ†ÞƒµÝ{. 28¦ÉÞÜ|ÄÞµÄ} çÄÞÉ{TÎ| µ¿}¿èÝèϵ} F¿µ} µè¿Ì~ ÈÞÉ{ æºÞÜ|µrçÛÉ{. ±R æÌÃyèõ} µÞε}ÌsCµ}µçÕÃyJÎ|. µ¿}¿èݵÝvÜ| ®çÄOÎ|±É{èÛÄ} ÄÞÉ{ µè¿Ì~ÌsCµ}µÞÎUÎ| ÎÛ~ÛÕÞƒ ‘-ÕèÖlÎ| ... æµÞÜÜÞçÄ’ ÏÞÄ}. 20:13; - |µèÝlÎ| ¥èĵ} µè¿Ì~ Ì sCµ} µ çÕÃy ¿ Þ ©ÌÞ. 5:17.æÎÉ{TÎ| FTµrÛÕÉ{ ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ} ‘ÌsÛÉ{ ... æºÏÏÞçÄ ’ ÏÞÄ}. 20:14, ©ÌÞ. 5:18. Ì ‚
 7. 7. 7 ÎÄçÄl 5:29-6:1 ƒµÃy æµÞÃyJ çÈÞµ}µr ¥ÕV¿É{ ©¿UÛm ÌÔpÕÞ¹EÄÜ| ÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ € ~æµÞÝ{Ý ÕtRÎ|ÌsÉÞçÜ, ¥ÕÉ{ ¥ÕV¿É{ ( Uòµ}µÞ 6: 29-30) 38“‘µÃyLµ}Eµ} µÃy. ÌÜ|Uµ}EÌ~ ÌÜ|n *Õt̺} º ÞÖÎ| æºÏ‚ Ä ÕÉÞµrÛÞÉ{ . 29©¹€µÝ{ÕÜM µÃy È„¹€µÝ{ ÌÞÕÎ| æºÏ‚ϵ} µÞÖà -É{T FÛÌ~ÌJÕèÄ È„¹€µÝ{ ¥ÛpÕ†ÞƒµÝ{. 39¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}Eº} æºÞÜ|µrçÛÉ{ :ÎÞÉÞÜ|, ¥èÄÌ~ ÌsJ¹€µr -Ûpl¹€µÝ{. ©¹€µÝ{ ºÞ„ÖÎ| PXÕMÎ| ÈÖµÄ}ÄuÜ| Õ†Ô|Õèĵ} ÄŠÏÕèÉ -ÄuÞƒµ}µÞÄŠÞƒµÝ{. ±RÕÉ{ ©¹€µÝ{µÞ¿}CUÎ| ¥Õ€m¿ˆÉ{ ±Þƒ ©TÌ~èÌ §ÔÌ~ ÕÜM µÉ{ÉÄ}ÄuÜ| ¥èÛÈ•ÄÞÜ|, ¥ÕOµ}EÌM ÈÉ{T. 30©¹€µÝ{ ÕÜM èµ ©¹€µèÝÌ~ ©¹€µÝ{ ÎT µÉ{ÉÄ}èÄlÎ| µÞ¿}J¹€µÝ{. 40©¹€µÝ{ çÎÜÞ迵}µÞµ ±RÕÉ{ ©¹€µÝ{ÎM…ÌÞÕÎ|æºÏƒÏ èÕÄ}ÄÞÜ|, ¥èÄ æÕ¿}C -Ûpl¹€µÝ{. ©¹€µÝ{ ºÞ„ÖÎ| PXÕMÎ| ÈÖµÄ}ÄuÜ| ÕÔµ}EÄ} æÄ޿ރȕÄÞÜ| ¥ÕOµ}E ©¹€µÝ{Õ†ÔÕèĵ} µÞ¿}CUÎ| ¥Õ€m¿ˆÉ{ ±R ÌE | º¿}è¿èÏlÎ| æµÞJÄ}M ÕtJ¹€µÝ{. 41±RÄuèÏ §ÔÌ~ÌM ÈÉ{T. Ìè¿Õ†ÖÉ{ ©¹€µèÝ ±R èÎÜ|MòÖÎ| È¿µ}µ ÕÛ~kTÄ}ÄuÉÞÜ|, È„¹µÝ{ ¥ÕO¿É{ §ÖÃyJ € èÎÜ|MòÖÎ| È¿È•M æºÜ|U¹€µÝ{. 42±RÕÉ{ ÕtÕÞµÖÄMÌÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ð ~ ~ ©¹€µÝv¿Î| -èÄçÏOÎ| 絿}¿ÞÜ|, ¥Õ( ÎÄ}çÄl 19: 9; ÎÞÛ~E 10 :11-12; Uòµ}µÞ 16: 18) Oµ}E ¥èĵ} æµÞJÄ}M ÕtJ¹€µÝ{. ©¹€µÝv 31“‘ÄÉ{ ÎèÉÕtèÏ ÕtÕÞµÖÄ}M æºÏ‚µrÛ ¿ÎpRÈ•M µ¿É{ 絿}µrÛÕOµ}Eµ} æµÞJÌ~-ÕRÎ| ¥ÕVµ} E -XÄ} Ä uÉ{ QÜÎÞµ ÌÄÛ~E ÎTµ}µÞÄŠÞƒµÝ{.ºÞÉ{ Û pÄÔ| ¥Ývµ} µ çÕÃy J Î| ’* -É{ T Î|æºÞÜ|ÜÌ~Ì¿}CRµ}µrÛM. 32¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€ ¥èÉÕèÖlÎ| çȺrl¹µÝ{ è €µVµ}Eº} æºÞÜ|UµrçÛÉ{; ÄÉ{ ÎèÉÕtèÏ ( Uòµ}µÞ 6: 27-28, 32-36)ÕtÕÞµÖÄ}M æºÏ‚µrÛÕÉ{ ¥ÕèÝ ÕtÌºÞ 43“‘©É{ ºrçɵrÄèÉ çȺr.* ©É{ ÌèµÖÌ~ ÌÞÕÄ}ÄuÉ{ EÛ~Û ©ÃÞƒmµ}EÝ{ÝÞµ}E ÕèÉ æÕT, -É{T FÛÌ~Ì¿}JÝ{ÝèÄ È„¹€µrÛÞÉ{. ÄÉ{ ÎèÉÕt çÕæÛÞR ¦¿ÕO¿É{ µÝ{ ¥ÛpÕ†ÞµÝ{. 44¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}Eº} ƒºÞ„Ö ©Ûm èÕÄ}ÄuRÌ~ÌM ο}JçÎ ±RÕÉ{ æºÞÜ|UµrçÛÉ{. ©¹€µÝ{ ÌèµÕÞƒµèÝlÎ|ÄÉ{ ÎèÉÕtèÏ ÕpÕÞµÖÄ}M æºÏ‚ÏÄ}ĵ}µ çȺrl¹€µÝ{. ©¹€µVµ}EÄ} ÄŠèÎ æºÏ‚µrÛµÞÖÃÎÞEÎ|. ÕtÕÞµÖÄ}M æºÏ‚ÏÌ~Ì¿}¿ ¥Ì~ ÕÞƒµVµ}µÞµ æ¼Ìsl¹€µÝ{. 45È„¹€µÝ{ §èĺ}æÌÃyèà ÎÃÎ| kÞpµrÛÕOÎ| Õt̺ÞÖÎ| æºÏ‚ÄÞÜ| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞæºÏ‚ÄÕÉÞµrÛÞÉ{. mµ}E ©Ãyè ÎÏÞÉ EÎÞÖÞƒ µ ÝÞÕ† Þ ƒ µ Ý{ . ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ ÈÜ|ÜÕÞƒµVµ}EÎ| ÄŠÏ ÕÞµETÄuµèÝÌÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ~ ~ ÕÞƒµVµ}EÎ| HÞpÏèÉ ©Äuµ}µº} æºÏ‚µrÛÞÞƒ. “‘È„ ±R ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÄÞÜ|, ¥èÄ Î…Ûµ} 33 ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ ÈÉ{èÎ æºÏ‚ÌÕÞƒF¿ÞM -É{TÎ|, µÞƒÄ}ÄRµ}Eº} æºÏ‚ÕÄÞµº} µVµ} E Î| ÄŠ è Î æºÏ‚ µ rÛÕÞƒ µ Vµ} E Î|æºÞÉ{ É ÕÞµ} E TÄuèÏ ÈrèÛçÕÛ~ T ÎèÔèÏ ¥OÌ~kµrÛÞÞƒ. 46©¹€µèÝ çȺrµ}ÕÞÏÞµ’ * -É{TÎ| æÕE µÞÜÄ}ÄuÛ~E PÉ{ µrÛÕÞƒµèÝ Î¿}JçÎ È„¹€µÝ{ çȺrÄ}ÄÞÜ|,ÉçÖ ÈÎM ε} µ Vµ} E º} æºÞÜ| Ü Ì~ Ì ¿} C ©¹€µVµ}E -È•Ä æÕEÎÄulÎ| µr迵}µÞM.RÌ~ÌèÄ ¥ÛpÕ†ÞƒµÝ{. 34¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€ ÕÞpÕHˆÌ~ÌÕÞƒµÝ{ F¿ ¥Ì~ÌCº} æºÏ‚µrµVµ} E º} æºÞÜ| U µrçÛÉ{; ±RçÌÞMÎ| ÛÞÞƒµÝ{. 47©¹€µÝ{ ÈÃyÌÞƒµV¿É{ ο}JçκÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼} È„¹€µÝ{ §ÉqèÎl¿É{ ÌÔµrÉÞÜ|, ÎÛ~ÛÕÞƒÏÄ}ÄuÉ{ æÌÏÖÞÜ| ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. µèÝ Õt¿ È„¹€µÝ{ -Õ€ÕèµÏsUÎ| ºrÛÈ•Ä®æÉÉ{ÛÞÜ|, ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÎ| çÄÕÉqÉ{ ÕÞƒµÝ{ ¥Ü|Ü. çÄÕèÉ ÎTµ}µrÛÕÞƒµÝ{¥ÞpÏÞºÉÎ|. 35gÎpÏsÉ{ æÌÏÖÞUÎ| ºÄ}ÄuÏÎ| F¿, Ĺ€µÝ{ ÈÃyÌÞƒµVµ}E §ÉqèÎÏÞÉÕæºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. ®æÉÉ{ÛÞÜ|, gÎp çÄÕOµ} ÖÞÏ‚ §Rµ}µrÛÞÞƒµÝ{. 48ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ|Eº} æºÞÈ•ÄÎÞÉM. -RºçÜÎ| ȵÖÄ}ÄuÉ{ ©¹€µÝ{ ÌsÄÞ Îpµº} ºrÛÈ•Ä ÈÛ~Eù€µÝ{æÌÏÖÞUÎ| ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞµÝ{. ®æÉÉ{ ƒ æµÞÃy¿ gÖÃÖÞÏsRÌ{ÌM çÌÞÜ È„¹€µVÎ|ÛÞÜ|, -RºçÜÎ| ÎµÞ §ÖÞ¼ÞÕtÉ{ ȵÖÎ|. gÖÃÖÞµ §Rµ}µ çÕÃyJÎ|.36©¹€µÝ{ ÄèÜÎ…MÎ| ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞµÝ{. ƒ©¹€µÝ{ ÄèÜÏsÉ{ ±R PCèϵ} F¿ ©¹€ ÄÞƒÎÎ| æºÏ‚ÕèÄÌ~ ÌÛ~ÛpÏ çÌÞÄèÉ “È„¹€µÝ{ ÈÛ~æºÏÜ|µèݺ} æºÏ‚lÎ|æÌÞµÝÞÜ| æÕÝ{èÝÏÞµ}µçÕÞ µTÌ~ÌÞµ}µçÕÞ§ÏÜÞM. 37‘¦Î| ’ ¥Ü|ÜM ‘§Ü|èÜn -É{Tο}JçÎ FT¹€µÝ{. ‘¦Î|’ ¥Ü|ÜM ‘§Ü|èÜ’ 6 XM, ¥ÕÛ~èÛ Îµ}µÝvÉ{ PÉ{ÉqèÜÏsÜ| æºÏ‚ÏÞÄÌC -º}ºÞpµ}èµl¿É{ §R¹€µÝ{!-É{ÌÄÛ~E çÎÜÞµ ®MÎ| È„¹€µÝ{ FÛpÉÞÜ| ε}µÝ{ µÞÃçÕÃyJÎ| -É{ÌÄÛ~µÞµ ¥ÕÛ~¥M æÌÞÜ|ÜÞ¹€µÉÞµrÏ ÌsºÞºrÉ{ ÕÞÞƒÄèÄ } èÛº} æºÏ‚ÏÞÄŠÞµÝ{. È„¹µÝ{ ¥Õ€ÕÞT æºÏ‚ ƒ €µÝÞÏsRµ}EÎ|.” ÄÞÜ|, ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕt¿ ÎpRÈ•M -È•Ä æÕEÎÄulÎ| µr迵}µÞM.‘ÄÉ{ ... çÕÃJÎ|’ ©ÌÞ 24:1 Ä y‘È „ . . . ¥ Û p Õ Þ Ï Þ µ ’ È çÜÕt. 19:12: -Ãy. 30:2: ‘µÃy ... ÌÜ| ’ ÏÞÄ} 21:24; çÜÕt. 24:20. µ©ÌÞ. 23:21. ‘©É{ ... çȺr’ çÜÕt. 19:18. ©
 8. 8. ÎÄçÄl 6:2-22 ƒ 8 2 “È„ ¹ € µ Ý{ ®èÔ Îµ} µ Vµ} E ©ÄmÎ| æ ÌÞ 11 ±Õ€æÕÞR ÈÞVÎ| -¹€µVµ}EÄ} çÄèÕXM, È„¹µÝ{ ©ÄmÕèÄ ÕtÝÎ|ÌÖÎ| æºÏ‚ÏÞ € ÏÞÉ ©ÃèÕ -¹€µVµ}E ¥ÝvÌ~̆Ċ Þ ƒ µ Ý{ . ÈÜ| Ü ÕÞƒ µ èÝÌ~ ç ÌÞÜ ÈCµ} E Î| ÖÞµ.ÎÉqÄÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ| È„¹€µÝ{ æºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. 12 ÎÛ~ÛÕÞƒ æºÏ‚Ä ÄŠèεèÝ ÈÞ¹€µÝ{¥Ì~ÌCÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{ ÄÞ¹€µÝ{ ÌsÛRµ}E ©Äm ÎÉ{ÉqÄ}ÄM çÌÞÜçÕ -¹€µÝ{ EÛ~Û¹€ÕÄÛ~E PÉ{ÉÞƒ EÔÜ| ªÄu ¥ÛpÕtÌ~ÌÞÞƒµÝ{. µèÝlÎ| ÎÉ{ÉqlÎ|.¥ÕÞƒµÝ{ hÄ ¦ÜϹ€µÝvUÎ| æÄRµ}µÝvUÎ| 13 -¹€ µ èݺ} çºÞÄèɵ} E ©¿} Ì ¿Ì~¥Õ€ÕÞT æºÏ‚µrÛÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ÎÛ~Û ÌÃyÃÞÎÜ| ÌsºÞºrÉq¿ÎpRÈ•M µÞÌ~ÕÞƒ µ Ý{ Ĺ€ µ èÝ ÎÄuµ} µ çÕÃy J Î| -É ÌÞÛ~TÎ|.’ *ÕtRÎ|kµrÛÞÞƒµÝ{. 3 -ÉçÕ, È„¹€µÝ{ ®èÔε}µVµ}E ©ÄmÎ|æÌÞXM Îpµ §ÖµºrÏÎÞµ 14È„ ¹ € µ Ý{ ÎÛ~ Û ÕÞƒ æºÏ‚ l Î| ÄŠ Ï èÕµèÝ©Äm¹€µÝ{. ÎÛ~ÛÕÞƒ -ÕRÎ| ¥ÛpÏÞÄÕÞT ÎÉ{ÉqÄ}ÄÞÜ|, ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{©Äm¹€µÝ{. 4 ©¹€µÝ{ ©ÄÕt §ÖµºrÏÎÞµº} ÌsÄÞÕÞÉÕRÎ| ©¹€µÝ{ ĊϺ}æºÏÜ|µèÝlÎ|æºÏ‚ÏÌ~Ì¿çÕÃyJÎ|. ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞµrÏ ÎÉ{ÉqÌ~ÌÞÞƒ. 15¦ÉÞÜ|, ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ ©¹€çÄÕÉ{ §ÖµºrÏÎÞµº} æºÏ‚ÏÌ~ÌJÎ| æºÏÜ| µVµ}Eº} æºÏ‚lÎ| ÄŠèεèÝ È„¹µÝ{ ÎÉ{Éqµ} €µèÝlÎ| µÞà ÕÜ|ÜÕÞƒ. -ÉçÕ ¥ÕÞƒ µÞÕt¿}¿ÞÜ| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{©¹€µVµ}E æÕEÎÄuÏÝvÌ~ÌÞÞƒ. ÌsÄÞmÎ| È„¹€µÝ{ ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}Eº} æºÏ‚lÎ| ÄŠèεèÝ ÎÉ{Éqµ}µÎÞ¿}¿ÞÞƒ. ÌsÖÞÞÄÄèÉ ÌÛÛp çÌÞÄuÄÄÜ| ƒ } ~ } ©ÌÕÞºÄèÄÌ~ ÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ~ ( Uòµ}µÞ 11: 2-4) “È„¹€µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §Rµ}EÎ|æÌÞXM, 16 5 “È„¹€µÝ{ ÌsÖÞÞƒÄ}ÄèÉ æºÏ‚lÎ|æÌÞXM, çºÞµÎÞµµ} µÞ¿} º rÏÝvµ} µ ÞÄŠ Þ ƒ µ Ý{ . ÎÞϵ}ÈÜ|ÜÕÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ ÈCµ}EÎ| ÄŠÏÕÞƒµèÝÌ~ µÞÖÞƒµÝ{ ο}JçÎ ¥Õ€ÕÞT æºÏ‚µrÛÞÞƒµÝ{.çÌÞÜ| È¿µ}µÞÄŠÞµÝ{. çÌÞˆÏÞÉ ÎÉqÄÞƒµÝ{ ƒ È„¹€µVÎ| ¥ÕÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ ÈCµ}µÞÄŠÞƒµÝ{.æ¼Ì ¦ÜϹ€µÝvUÎ| æÄR PèɵÝvUÎ| ÄÞ¹€µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §RÌ~ÌèÄ ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ÈrÉ{T ©ÖÄ}Ä EÖˆÜ| ÌsÖÞރăÄèÉ æºÏ‚Ï µÞÃyÌÄÛ~µÞµÄ} Ĺ€µÝ{ PµÄ}èÄ ÕtçÈÞÄÕtRÎ|kµrÛÞÞƒµÝ{. ÄÞÎ| ÌsÖÞÞƒÄ}ÄèÉ æºÏ‚ ÎÞµ èÕÄ}Mµ} æµÞÝ{µrÛÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ÕèÄ ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ µÞà ¥ÕÞƒµÝ{ ÕtRÎ| Ĺ€µÝ{ PX ÌÜèÉ ¥è¿È•MðÕt¿}¿ÞÞƒµÝ{.kµrÛÞÞƒµÝ{. ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E ©ÃyèÎèϺ} 17-ÉçÕ, È„ ¹ € µ Ý{ ©ÌÕÞºÎ| §Rµ} E Î|æºÞÜ|µrçÛÉ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ®Û~æµÉçÕ ¥ÄÛ~ æÌÞXM, εrÔ|º}ºrÏÞµµ} µÞÃÌ~ÌJ¹€µÝ{.EÞpÏ ÌÜèÉ ¥è¿È•M Õt¿}¿ÞÞƒµÝ{. 6È„¹€µÝ{ PµÎ| µXÕtµ} æµÞÝ{V¹€µÝ{. 18-ÉçÕ, È„¹€ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}EÎ| æÌÞXM ©¹€µÝ{ ¥èÛµ}Eº} µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §RÌ~ÌM ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}EÄ}æºÉ{T µÄèÕ QCÕt¿ çÕÃyJÎ|. ÌsÉ{ÉÞƒ, æÄÞpÏÞM. ¦ÉÞÜ| È„¹€µÝ{ µÞÃPCÏÞÄ©¹€µÝ{ µÃyµVµ}EÌ~ kÜÌ~Ì¿ÞÄ ©¹€µÝ{ ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ ©¹€µèݵ} µÞÃyÌÞÞƒ.ÌsÄÞÕt¿Î| ÌsÖÞރăÄul¹€µÝ{. §ÖµºrÏÎÞµº} ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ §ÖµºrÏÎÞµº} æºÏ‚æºÏ‚ÏÌ~ÌJÎ| æºÏÜ|µèÝlÎ| µÞà ÕÜ|Ü ÏÌ~ÌJÎ| æºÏÜ|µèÝlÎ| µÞà ÕÜ|ÜÕÞƒ.ÕÞƒ ©¹€µÝ{ ÄÈ•èÄ ¥ÕÞƒ ©¹€µVµ}E æÕE çÎUÎ| ¥ÕÞƒ ©¹€µVµ}E æÕEÎÄuÏÝvÌ~ÎÄuÏÝvÌ~ÌÞÞƒ. ÌÞÞƒ. 7 “È„ ¹ € µ Ý{ ÌsÖÞÞƒ Ä } Ä uµ} E Î| æ ÌÞXM, çÄÕèÉ ¥ÛsÏÞÄÕÞƒ µ èÝÌ~ çÌÞÜ È¿È• M ÌÃPÎ| çÄÕOÎ{|æµÞÝ{ÝÞÄŠÞƒµÝ{. æÌÞRÝÛ~Û ÕÞÞƒÄ}èĵèÝ ( Uòµ}µÞ12: 33-34; 11 :34-36; 16: 13)¥ÕÞƒµÝ{ æÄ޿ރȕM FTµrÛÞÞƒµÝ{. ¥Õ€ 19“©¹€ µ Vµ} µ Þµ §Ì~ g ÎpÏsÜ| æºÜ| Õ Î|ÕÞT ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}µÞÄŠÞƒµÝ{. ÌÜÕÛ~èÛlÎ| çºÞƒÄ}M èÕµ}µÞÄŠÞƒµÝ{. gº}ºrµÝÞUÎ| MR¥ÕÞƒ µ Ý{ æºÞÜ| Õ ÄÉÞÜ| çÄÕÉ{ ¥ÕÞƒ ÕÞUð Î | gÎpÏsUÝ{ Ý æºÜ| Õ Î| ¥ÔplÎ| .µèݵ} µÕÉqÌ~ Ì ÞÞƒ -É{ T ¥ÕÞƒ µ Ý{ çÎUÎ| ÄuR¿ÞƒµÝ{ ©¹€µÝ{ Õ†¿è¿ ©è¿Ä}M }Èrèɵ}µrÛÞÞƒµÝ{. 8 ¥ÕÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ §Rµ} ©¹€µÝ{ æºÜ|Õ¹€µèݵ} æµÞÝ{èÝÏCÄ}MÌ~µÞÄŠÞƒµÝ{. ©¹€µÝ{ ÌsÄÞ È„¹€µÝ{ 絿}ÌÄÛ~E çÌÞÕÞÞƒµÝ{. 20-ÉçÕ ©¹€µÝ{ æºÜ|Õ¹€PÉ{ÉçÖ ©¹€µÝvÉ{ çÄèÕµèÝ ¥ÛpÕÞÞƒ. µèÝÌ~ ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÜ| çºÎpl¹€µÝ{. gº}ºr9 È„¹€µÝ{ ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}EÎ|æÌÞXM µŠÔ|µ}µÃyy¿ µVÎ| MRmÎ| ¥ÕÛ~èÛ ¥Ôpµ}µ §ÏÜÞM.ÕÞT ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}µ çÕÃyJÎ|. ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| æºÜ|ÕÄ}èÄÄ} ÄuR¿Þƒ µVÎ| ÄuR¿ PCÏÞM. 21©¹€µÝ{ æºÜ|ÕÎ| ‘ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| -¹€µÝ{ ÌsÄÞçÕ -¹€çµçÏÞ ¥¹€çµ ©¹€µÝ{ ©Ý{ÝPÎ|| §Rµ} ©ÎM æÌÏÞƒ -É{æÛÉ{TÎ| kÉqÄÎÞ EÎ|. 22©¿Uµ}E ±ÝvÄRÕM µÃy. ©¹€µÝ{ ÏsRµ}µÌ~ ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}µrçÛÞÎ|. µÃyµÝ{ ÈÉ{ÛÞµ §RÈ•ÄÞÜ|, ©¹€µÝ{ ºÞ„ÖÎ|10 ©ÎM §ÖÞ¼}ÏÎ| ÕÖmÎ|| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÜ| ©Ý{ÝM çÌÞÜçÕ gÎpÏsUÎ| È„Þƒ ÕtRÎ| Õ º É Î | 13 §ÖÞ¼}ÏPÎ| ÕÜ|ÜèÎlÎ| æÌÜOñÎ| ÌsÏèÕ æºÏ‚ Ï Ì~ Ì ¿mÎ| | ÌsÖÞÞƒ Ä } Ä uµ} ©Î|Pè¿ÏèÕ, ¦æÎÉ{ -É{Tñ ºrÜ µrçÖµ}µ µrçÛÞÎ|. -XÄ}Mðµ}µÝ{ PCµ}µrÉ{ÛÉ.
 9. 9. 9 ÎÄçÄl 6:23-7:12 ƒPXÕMÎ| ±Ývl¿É{ ÄuµXÎ| . 23¦ÉÞÜ|, µèݺ} æºÏ‚ÄèÜlçÎ È„¹µÝ{ ÈÞ¿çÕÃyJÎ|. €©¹€µÝ{ µÃyµÝ{ 浿}JÌ~ çÌÞÉÞÜ|, ©¹€µÝ{ ¥Ì~çÌÞM çÄÕɃ ©¹€µÝM ÎÛ~ÛÄ} çÄèÕºÞ„ÖÎ| PXÕMÎ| ±ÝvÏsÔÈ•M çÌÞEÎ|. ©¹€ µèÝlÎ| ÈrèÛçÕÛ~ T ÕÞÞƒ . 34-ÉçÕ,µÝvUÝ{ Ý æÕÝvº} º ΃ §RÝÞÏsRÈ• Ä ÞÜ| ÈÞèÝèϵ} EÛpÄ}Mµ} µÕèÜ æµÞÝ{ÝÞ¥Õ€ÕtR݃ -Õ€ÕÝm æµÞCÏÄÞÏsRµ}EÎ|. ÄŠÞµÝ{. ±Õ€æÕÞR ÈÞVÎ| æÄÞÜ|èÜ ©ÃyJ. ƒ 24“-È• Ä ÎÉqÄÉÞUÎ| ±çÖ çÈÖÄ} Ä uÜ| ÈÞèÝϵ} µÕèÜ ÈÞèݵ}E.§ÖÃyJ PÄÜÞÝvµVµ}E çÕèÜ æºÏ‚ÏPCÏÞM. ¥ÕÉ{ ±R PÄÜÞÝvèÏ çȺrÄ}M ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞƒÌ~ÌèÄÌ~ÌÛ~Ûp çÌÞÄèÉÎÛ~ Û PÄÜÞÝvèÏ æÕTµ} µ çÈÞpJÎ| . ( Uòµ}µÞ 6: 37-38; 41-42) “ÎÛ~ÛÕÞƒµèÝ È„¹µÝ{ ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞµµÞÄŠÞƒ 7¥Ü|ÜM ±R PÄÜÞÝvÏsÉ{ ç̺}躵} 絿}JÎ| € ƒ }ÎÛ~ Û PÄÜÞÝvÏsÉ{ ç̺} è º ÎTµ} µ mÎ| µÝ{. ¥Ì~æÌÞXM çÄÕÉ{ ©¹€µèÝ ÈrÏÞçÈÞpJÎ|. -ÉçÕ, È„¹€µÝ{ ±çÖ çÈÖÄ}ÄuÜ| ÏÎ| ÄŠÞƒµ}µÎÞ¿}¿ÞÞƒ. 2È„¹€µÝ{ ÎÛ~ÛÕÞƒµèÝçÄÕOµ}EÎ|, ÌÃÄ}ÄuÛ~EÎ| ÌÃxkÞpÏ PC -Ì~ÌC ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞƒµ}µrÛ…ÞƒµçÝÞ ¥Õ€ÕÞçÛÏÞM. çÄÕÉ{ ©¹€µèÝ ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞƒÌ~ÌÞÞƒ. ÎÛ~Û ÕÞƒµVµ}E È„¹€µÝ{ ÕÔ¹€EÎ| ÎÉ{ÉqÌ~k ©¹€ çÄÕ §ÖÞ¼ÏÄÄuÛE PĈ¿Î| } } ~ µVµ}EÎ| ÕÔ¹€µÌ~ÌJÎ|. 3 ©¹€µÝ{ µÃyÃxÜ| ( Uòµ}µÞ 12: 22-34) §Rµ}EÎ| ÎÖÄ}M Ãy C èɵ} µÕÉqµ} µ ÞM, 25“-ÉçÕ, ÈÞÉ{ æºÞÜ| µ rçÛÉ{ , È„ ¹ € µ Ý{ ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÉqÉ{ µÃyÃxÜ| ©Ý{Ý Mòºr©ÏsÞƒ ÕÞÔÄ} çÄèÕÏÞÉ ©ÃÕtÛ~µÞµµ} èϵ} µÞÃyµrÛ…ÞµÝ{. ¥M ®É{? 4‘©É{ µÃy ƒµÕèÜ æµÞÝ{ÝÞÄŠÞµÝ{. ©¹€µÝ{ ©¿Uµ}EÄ} ƒ ÃxˆRÈ•M MòºrèÏ ÈÞÉ{ ¥µÛ~ÛpÕtJµrçÄèÕÏÞÉ ©è¿µ}µÞµmÎ| µÕèÜ æµÞÝ{ çÛɃn -É{T ®É{ ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÉq¿Î|ÝÞÄŠÞƒµÝ{. ©ÃèÕÕt¿mÎ| Pµ}µrÏÎÞÉM æºÞÜ|µrÛ…ÞƒµÝ{? ©¹€µèÝ PĈÜ| µÕÉql¹€¼„ Õ É{ . ©è¿èÏÕt¿mÎ| Pµ} µ rÏÎÞÉM µÝ{. ©¹€µÝ{ µÃyÃxÜ| §É{ÉPÎ| æÌÞpϺބÖÎ|. 26ÌÛèÕµèÝÌ~ ÌÞR¹€µÝ{. ¥èÕµÝ{ ÎÖÄ}MÃyJ ©Ý{ÝM. 5ÎÞϵ}µÞÖÖÞÉ È„¹µÝ{ €ÕtèÄÌ~ÌçÄÞ ¥TÕè¿ æºÏ‚ÕçÄÞ µÝ¾}ºr PĈÜ| ©¹€µÝ{ µÃyÃxˆRÈ•M ¥Î|ÎÖÄ}Ϲ€µÝvÜ| çºÎpÄ}M èÕÌ~ÌçÄÞ §Ü|èÜ. MÃyè¿ ¥µÛ~T¹€µÝ{. ÌsÉ{ÉçÖ, ©¹€µÝ{¦ÉÞÜ| ©¹€µÝ{ ÌÖçÜÞµÌ~ ÌsÄÞ ¥èÕ ºçµÞÄÖÉqÉ{ µÃy à xˆRÈ• M MòºrèϵVµ} E ©ÃÕÝvµ} µ rÛÞÞƒ . ÌÛèÕµèݵ} ¥µÛ~Û PÉ{ÕÞR¹€µÝ{. 6kÉqÄÎÞÉÕÛ~èÛµÞ¿}CUÎ| È„¹€µÝ{ ÎpEÈ•Ä Pµ}µrÏÄ}MÕÎ| ÈÞÏ‚ µ Vµ} E µ} æµÞJµ} µ ÞÄŠ Þ ƒ µ Ý{ . ¥èÕÕÞÏ‚ È • Ä ÕÞƒ µ Ý{ -É È„ ¹ € µ Ý{ ¥ÛpÕ† Þ ƒ µ Ý{ . ÄuRÎ|Ìs ©¹€µèÝÄ} MÉ{kTÄ}ÄçÕ æºÏ‚lÎ|.27µÕèÜÌ~ÌJÕÄuÉÞÜ| ©¹€µÝÞÜ| ©¹€µÝƒ PÄ}Mµ}µèÝÌ~ ÌÉ{ÛpµÝvÉ{ PÉ{ çÌÞ¿ÞÄŠÞƒÕÞÔ|ÈÞèݵ} F¿}¿ §ÏÜÞM. µÝ{. È„¹€µÝ{ ¥Ì~ÌCº} æºÏ‚ÄÞÜ| ¥èÕµÝ{ 28“©è¿µVµ} µ Þµ ®É{ µÕèÜ æµÞÝ{ PÄ}Mµ}µèݵ} µÞÜÞÜ| ÎpÄuÄ}M çºÄÌ~ÌJÄ}µpÛ†ÞƒµÝ{? çÄÞ¿}¿Ä}ÄuÜ| ©Ý{Ý ÎÜÞƒµèÝÌ~ MÎ|.ÌÞR¹€µÝ{. ¥èÕ -Ì~ÌC ÕÝÞƒµrÉ{ÛÉ -É{ çÄÕÉq¿Î| 絿JÌæÌTÄÜ| } ~ÌèÄÌ~ ÌÞR¹€µÝ{. ¥èÕµÝ{ çÕèÜ æºÏƒ ( Uòµ}µÞ 11: 9-13)ÕMÎpÜ| è Ü, Ĺ€ µ Vµ} µ ÞÉ ©è¿µèÝÄ} 7 “æÄ޿փȃM çµV¹€µÝ{, çÄÕÉ{ æµÞJÌ~ÄÏÞÞƒ æºÏ‚ Õ MÎpÜ| è Ü. 29¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ÌÞÞƒ . æÄÞ¿Þƒ È • M çÄJ¹€ µ Ý{ µr迵} E ΃ .æºÞÜ| µ rçÛÉ{ ÎÞæÌRÎ| Ìõ} µ ÞÖ ÎÉ{ æÄÞ¿ÞƒÈM Ä¿}J¹€µÝ{ ÄuÛµ}µÌ~ÌJÎ|. 8 ¦Î|,ÉÉÞÉ ºÞÜçÎÞÉ{ F¿ §È•ÄÌ~ gµ}µÝvÜ| ±RÕÉ{ æÄÞ¿ÞƒÈM 絿}¿ÞÜ|, ¥ÕÉ{ ¥èÄÌ~ •±É{ è ÛÌ~ ç ÌÞÜ ¥ÔµÞµ ©è¿ ¥ÃxÏ æÌTÕÞÉ{. ±RÕÉ{ æÄ޿ރȕM çÄCÉÞÜ|,ÕtÜ| è Ü. 30¥Õ€ÕÞçÛ çÄÕÉ{ ÕÏÜ|µÝv ¥ÕÉ{ µÃy¿è¿ÕÞÉ{. ±RÕÉ{ æÄ޿ރȕMUÝ{Ý kÛ}µVµ}EÎ| ©è¿ ¥ÃxÕtµ}µrÛÞÞƒ. Ä¿}CÉÞÜ|, µÄm ¥ÕOµ}µÞµÄ} ÄuÛµ}µÌ~ÌJÎ|.§É{ è Ûµ} E ©ÏsR¿É{ §Rµ} E Î| kÜ| , 9 “©¹€µÝvÜ| ÏÞRµ}çµOÎ| εÉ{ ©Ãy¿Þ?ÈÞèݵ} E ÄŠ Ï sˆ¿Ì~ Ì ¿} J -Þpµ} µ Ì~ Ì JÎ| . ©¹€µÝ{ εÉ{ ¥Ì~ÌÄ}èĵ} 絿}¿ÞÜ|, ¥Õ-ÉçÕ, çÄÕÉ{ ©¹€µVµ}Eº} ºrÛÌ~ÌÞµ Oµ} E µ} µÜ| è ÜÄ} ÄRÕ† Þ ƒ µ ÝÞ? §Ü| è Ü.©è¿ÏÃxÕpÌ~ÌÞÞƒ -É{ÌèÄ ¥Ûpl¹€µÝ{. 10¥Ü|ÜM, ©¹€µÝ{ εÉ{ Î…èɵ} 絿}¿ÞÜ|,çÄÕÉq¿Î| ºÞÄÞÖÃÎÞÉ ÈÎ|Ìsµ}èµ èÕµ} ¥ÕOµ} E Ì~ ÌÞÎ| è ̵} æµÞJ̃ Ì † Þ ƒ µ ÝÞ ?µÞÄŠÞµÝ{. 31‘©ÃyÌÄÛ~E -É{É µr迵}EÎ|?n ƒ §Ü|èÜ. 11È„¹€µÝ{ çÄÕèÉÌ~çÌÞÜ ¥Ü|ÜÞ¥Ü|ÜM ‘ECÌ~ÌÄÛ~E -É{É µr迵}EÎ|?n ÎÜ|, æÌÞÜ|ÜÞÄÕÞƒµÝÞÏ‚ §RµƒE΃ ©¹€µ¥Ü|ÜM ‘©JÌ~ÌÄÛ~E -É{É µr迵}EÎ|?’ Vµƒçµ EÔÈ•èĵVµ}E ÈÛ~æÌÞR¿}µèÝÄ}-É{T µÕèÜæµÞÝ{ÝÞÄŠÞƒµÝ{. 32çÄÕèÉ ÄÖÄ} æ ÄÞplÎ| ç ÌÞM, ÌÖçÜÞµÄ} Ä uˆRµ} E Î|¥ÛpÏÞÄ Îµ}µçÝ §ÕÛ~èÛÌ~ æÌÛ PÏÛ~ ©¹€µÝ{ ÌsÄÞmÎ| ÄÎ|Îp¿Î| 絿}µrÛÕÞƒµVµ}Eºrµ}µrÛÞÞƒµÝ{. È„¹€µçÝÞ µÕèÜÌ~Ì¿ÞÄŠÞƒµÝ{, ÈÉ{èÎÏÞÉÕÛ~èÛµ} æµÞJÌ~ÌÞÞƒ ¥É{çÛÞ?ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞ §èÕµÝ{ ©¹€µVµ}EÄ} çÄèÕ -É{ÌèÄ ¥ÛpÕÞÞƒ. ÎpµPµµrÏÎÞÉ º¿¿Î| } }33çÄÕÉqɃ §ÖÞ¼}ÏÄ}èÄlÎ| È„¹€µÝ{ æºÏ‚Ï “ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ ©¹€µVµ}E -èĺ} æºÏ‚Ï 12çÕÃyJæÎÉ çÄÕÉ{ ÕtRÎ|kÎ| ÈÛ~æºÏÜ| çÕÃyJæÎÉ{T È„¹€µÝ{ ÕtRÎ|kµrÛ…ÞƒµçÝÞ,
 10. 10. ÎÄçÄl 7:13-8:7 ƒ 10¥èÄçÏ ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}E È„¹€µÝ{ æºÏ‚l¹€ çÎÜ| µ¿}CÉÞÉ{. 25µÉ ÎèÔ æÌÏ‚M æÕÝ{µÝ{. §MçÕ çÎÞçºÏsÉ{ µ¿}¿èÝ ÎÛ~TÎ| ÝÎ| æÌRµ}æµJÄ}ÄM. µÞÛ~T Õ†ºr Õ†¿}è¿Ä}ÄŠÞƒµ}µÄÞpºrµÝvÉ{ çÌÞÄèɵÝvÉ{ æÌÞRV ÄÞµ}µrÏM. ÌÞèÛÏsÉ{ çÎÜ| µ¿}¿Ì~Ì¿}¿ÄÞÜ|ÎÞEÎ|. ¥È•Ä Õ†J §CÈ•M ÕtÔÕtÜ|èÜ. 26-É{ çÌÞÄ èɵèݵ} 絿}JÕt¿}J ¥ÄÉ{ÌC È¿µ}µÞÄ §ÖÃJ ÕÔpµÝ{ y ÕÞƒµÝ{ kÄ}ÄuÏÛ~Û ÎÉqÄèÉÌ~ çÌÞÉ{ÛÕÞƒ ( Uòµ}µÞ 13: 24) µÝ{. kÄ}ÄuÏÛ~Û ÎÉqÄÉ{ ÎÃÜ| Î…M ÄÉ{ 13“ÌÖçÜÞµÄ} Ä uÛ~ E º} æºÜ| U Î| ETµrÏ Õ†¿}迵} µ¿}CÉÞÉ{. 27µÉ ÎèÔ æÌÏ‚ÄM.ÕÞºUµ}EÝ{ NèÔl¹€µÝ{. ÈÖµÄ}ÄuÛ~Eº} æºÜ| æÕÝ{ÝÎ| æÌRµ}æµJÄ}ÄM. µÞÛ~TÕ†ºr Õ†¿}UÎ| ÌÞèÄçÏÞ -ÝvèÎÏÞÉM. ®æÉÉqÜ| è¿Ä} Ä Þµ} µ rÏM. ÌÜÄ} Ä ²èºl¿É{ Õ† JÈÖµÄ}ÄuÉ{ ÕÞºÜ| ¥µÉ{ÛM. ÌÜÞƒ ¥ÄuÜ| §CÈ•M ÕtXÈ•ÄM.”NèÔµrÛÞÞƒµÝ{. 14¦ÉÞÜ|, æÎÏ‚ÏÞÉ ÕÞÔ| 28§çÏG §ÕÛ~èÛµ} FÛp PCÄ}ÄæÌÞXM,ÕtÛ~µÞÉ ÕÞºÜ| ÎpµmÎ| ETµrÏM. æÎÏ‚ ε}µÝ{ ¥ÕÖM çÌÞÄèɵèݵ} EÛpÄ}MÏÞÉ ÕÞÔ| Õ tÛ~ E µ} æµÞÃy J } æºÜ| U Î| ÕtÏÌ~Ìè¿È•ÄÉÞƒ. 29çÕÄÌÞÖµÖÞµrÏ ÈrÏÞÌÞèÄçÏÞ µCÉÎÞÉM. Îpµº} ºrÜçÖ ¥Ì~ ÏÌ~ÌsÖÎÞà ¦ºrÞpÏÞƒµèÝÌ~ çÌÞÜÜ|ÜÞM,ÌÞèÄèϵ} µÃy¿è¿µrÛÞÞƒµÝ{. §çÏG ¥ÄuµÞÖÎ| Îpµ}µÕÖÞµÌ~ çÌÞÄèÉ æºÏ‚ÄÞÞƒ. εµÝpÉ{ æºÏ Ü|µèݵ} µÕÉql¹µÝ{ } | € ( Uòµ}µÞ 6: 43-44; 13: 25-27) æÄÞX çÈÞÏÞÝv EÃÎè¿ÄÜ| 15“çÌÞˆ ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºrµÝv¿Î| -º} º Þpµ} ( ÎÞÛ~E 1:40-45; Uòµ}µÞ 5: 12-16) 8èµÏÞÏ‚ §R¹€µÝ{. ©¹€µÝv¿Î| ÕRÎ| çÌÞˆ §çÏG EÉ{ÛpÉ{ Î…ÄuRÈ•M µŠÔpÛ¹€µr ÕÈ•ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºrµÝ{ æºÎ| Î ÛpÏÞ¿} è ¿Ì~ çÌÞÜ ÄÞÞƒ. ®ÖÞÝÎÞÉ Îµ}µÝ{ ¥ÕèÖÄ} æÄÞ§ÉqèÎÏÞÉÕÞƒ µ ÝÞÏ‚ µ } µÞÃÌ~ Ì JÕÞÞƒ ¿ÞƒÈ•ÄÞÞƒµÝ{. 2¥Ì~æÌÞXM æÄÞX çÈÞÏÞÜ|µÝ{. ¦ÉÞÜ| ©ÃyèÎÏsÜ| ¥ÕÞƒµÝ{ ²ÈÞÏ‚ ̆Cµ}µÌ~Ì¿}¿ ±RÕÉ{ ¥ÕÞp¿Î| ÕÈ•ÄÞÉ{.µèÝÌ~çÌÞÜ ¥ÌÞÏÎÞÉÕÞƒµÝ{. 16¥ÕÞƒ ¥ÕÉ{ §çÏGÕtÉ{ PÉ{ÌÞµ ÌÃxÈ•M, “µÞƒÄ}µÝM æºÏÜ|µÝvˆRÈ•M È„¹µÝ{ ¥ÕÞƒµèݵ} € ÄÞçÕ, È„Þƒ ÕtRÎ|ÌsÉÞÜ|, -É{èɵ} EÃÌ~µÃyJ æµÞÝ{ÝÜÞÎ|. -Õ€ÕÞT ÄuÖÞ¿}èºÌ~ ÌJÄ}Ä PClÎ|. ¥Õ€ÕÜ|ÜèÎèÏÌ~ æÌÛ~ÌÔÎ| P¿}kÄÞpUÎ|, ¥Ä}ÄuÌ~ÌÔÎ| P¿}æºC ÛpRµ}µrÛ…Þƒ ” -É{T æºÞÉ{ÉÞÉ{.µÝvUÎ| µÞÏ‚ Ì ~ Ì ÄuÜ| è ÜçÏÞ ¥Õ€ Õ ÞçÛ 3 §çÏG ¥ÕèÉÄ} æÄÞ¿}J, “ÈÞÉ{ ©É{ÈÜ|ÜèÕ ÄŠÏ ÎÉqÄÞƒµÝv¿ÎpRÈ•M ÕRÕ èɵ} EÃÌ~ÌJÄ}Ä ÕtRÎ|kµrçÛÉ{. EÃÎ|ÄuÜ|èÜ. 17¥MçÌÞÜçÕ, ±Õ€æÕÞR ÈÜ|Ü ¥è¿ÕÞÏÞµ!” -É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ. ©¿çÉÎÖPÎ| ÈÜ|Ü µÉpµèÝçÏ æµÞJµ}EÎ|. ÄŠÏ ¥È•Ä ÎÉqÄÉ{ æÄÞX çÈÞÏsˆRÈ•M Eà ÎÞµ}µÌ~Ì¿}¿ÞÉ{. 4 ÌsÉ{ §çÏG ¥ÕÉq¿Î|,ÎÖ¹€ µ Ý{ ÄŠ Ï ÌÔ¹€ µ èÝçÏ æµÞJµ} E Î| .18¥MçÌÞÜçÕ, ÈÜ|Ü ÎÖÎ| ÄŠÏ µÉqèÏÄ} “-É{ É È¿È• Ä M -É{ Ì èÄ -ÕÞp¿PÎ| FÛÞçÄ. ¦ÉÞÜ| ¦ºÞÞpÏÞp¿Î| æºÉ{T ©É{ÄÖPCÏÞM. 浿}¿ ÎÖÎ| ÈÜ|Ü µÉqèÏÄ} èɵ} µÞ¿}J. * çÈÞÏsˆRÈ•M EÃÎ| ¥è¿È•ÄÖPCÏÞM. 19ÈÜ| Ü µÉqµèÝÄ} ÄÖÞÄ ÄÕÞƒµÝ} æºUÄ}ÄçÕÃyCÏ µÞÃxµ}èµèÏÎÖ¹€µÝ{ æÕ¿}¿Ì~Ì¿}J æÈRÌ~ÌsÜ| Õ†ºÌ~ÌJÎ|. çÎÞçº µ¿}¿èÝÏs¿}¿ÌC æºUÄ}M. ¥MçÕ20çÌÞˆÏÞÉ ÎÉqÄÞƒ µ èÝ ¥ÕÞƒ µ ÝvÉ{ È„ EÃÎè¿È•ÄèÄ Îµ}µVµ}Eµ} µÞ¿}JÎ|”æºÏÜ|µÝvˆRÈ•M È„¹€µÝ{ ¥ÛpÏÜÞÎ|. -É{T FÛp ¥ÕÌsÉÞÞƒ. 21“-É{èÉÄ} ÄÎ| µÞƒÄ}ÄÞƒ -É{T FTÎ|-Ü|çÜÞRÎ| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÛ~EÝ{ NèÔÏ PC ¥ÄuµÞÞpÏsÉ{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎÞEÄÜ|ÏÞM. ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÜ| ©Ý{Ý -É{ ÌsÄÞ ÕtRÎ| ( Uòµ}µÞ 7: 1-10; çÏÞÕÞÉ{ 4:43-54 ) 5 §çÏG µÌ~ÌÞƒÈFÎ| ȵRµ}Eº} æºÉ{ÛÞÞƒ.kÎ| æºÏÜ|µèݺ} æºÏ‚µrÛÕÞƒµÝ{ ο}JçÎ §çÏG ¥È}ȵÖÄ}ÄuÛ~EÝ{ NèÔÈ•Ä æÌÞXM,ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| NèÔÏ PClÎ|.22§TÄu ÈÞÝÉ{ T ÌÜÞƒ -É{ É q¿Î| ‘È„çÖ Ìè¿ ¥ÄuµÞÞp* ±RÕÉ{ ÕÈ•M ¥ÕÞp¿Î| ©ÄÕt 絿}Jµ} æµ¾}ºrÉÞÉ{. 6¥È•Ä ¥ÄuµÞÞp{,-¹€µÝ{ µÞƒÄ}ÄÞƒ. ©Î|èÎÌ~ çÌÞÛ~ÛpçÉÞÎ|. “µÞƒÄÄÞçÕ, -É{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ Îpµ çÈÞÏ‚ }¥GÄ}Ä ¦ÕtµèÝ ©Î| æÌÏÖÞÜ|| ÕtÖ¿}C ÕÞÏ‚Ì~Ì¿}J Õ†¿}CÜ| ÌJÄ}ÄuRµ}µrÛÞÉ{. ¥ÕçÉÞÎ|. ¥Û~kĹ€µÝ{ ÌÜ æºÏ‚çÄÞ΃ ’ -É{T ÉÞÜ| ºÞ„ÖÄ}èÄ ¥èºµ}µµ}F¿ PCÏÕtÜ|èÜ.FTÕÞÞƒµÝ{. 23¥ÕÞƒµÝv¿Î| ÈÞÉ{ ‘-É{èÉ ÎpEÈ• Ä ÕˆÏsÉÞÜ| ¥ÕÄuÌ~ Ì JµrÛÞÉ{”Õt¿}J ÕtÜE¹€µÝ{. ÄÕT æºÏ‚ÄÕÞƒµÝ{ È„¹€ -É{T æºÞÉ{ÉÞÉ{.µÝ{. ©¹€µèÝ -ɵ}EÄ} æÄÞpÏÞM’ -É{T 7 §çÏG ¥ÕÉq¿Î| “ÈÞÉ{ ÕÈ•M ¥Õèɵ}æÕÝvÌ~Ìè¿ÏÞµçÕ æºÞÜ|çÕÉ{. EÃÌ~ÌJÄ}MµrçÛÉ{ ” -É{T FÛpÉÞÞƒ. §ÖÃJÕtÄ ÎÉqÄÞµÝ{ y ƒ ( Uòµ}µÞ 6: 47-49) ¦ º Þ Þ p Ï Þ p ¿ Î | . . . µ Þ ¿ } J ±R ¦ºÞÞpÏÉ{ Ä ÞÉ{ 24“-É{ çÌÞÄèɵèݵ} 絿}J ¥ÄÉ{ÌC æÄÞXçÈÞlÛ~Û hÄÉ{ EÃÎÞÉÕÉ{ -É{T æºÞÜ| ÜçÕÃyJÎ| -É{ÌM çÎÞçºÏsÉ{ º¿}¿Î|.È¿µ}µrÛ -ÕOÎ| kÄ}ÄulÝ{ÝÕÉ{ ¦ÕÞÉ{. ¥ Ä u µ Þ Þ p NòÛ~Tµ}E ¥ÄuµÞÞp çÖÞÎÞÉqÏ Ìè¿kÄ}ÄulÝ{Ý ÎÉqÄÉ{ ÄÉ{ Õ†¿è¿Ì~ ÌÞèÛÏsÉ{ } ¥ÄuµÞÞp §ÕÞƒ 100 Õ†ÖÞƒµVµ}E ¥ÄuµÞÞp.
 11. 11. 11 ÎÄçÄl 8:8-28 ƒ 8 ¥ÄÛ~E ¥È•Ä ¥ÄuµÞÞp, “µÞƒÄ}ÄÞçÕ, È„Þƒ -É{T ®ºÞÏÞ ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr æºÞÉ{ÉM È¿È•-É{ Õ†¿}CÛ~EÝ{ ÕRÎÝÕtÛ~E ÈÞÉ{ çÎÜÞ çÄTÎ|ÌCÏÞµ §çÏG §ÕÛƒèÛº} æºÏ‚ÄÞÞƒ.ÉÕÉÜ|Ü. È„Þƒ æºÏ‚ÏçÕÃyJÕæÄÜ|ÜÞÎ|,-É{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎè¿Ï¿}JÎ| -É{T §çÏGèÕÌ~ ÌsÉæÄÞ¿ÞÄÜ| { ƒµ¿}¿èÝÏsJÕM ο}JçÎ. ¥Ì~çÌÞM ¥ÕÉ{ ( Uòµ}µÞ 9: 57-62) 18¥èÉÄ} M ε} µ VÎ| ÄÉ{ è ɺ} GÛ~ Û pEÃÎ| ¥è¿ÕÞÉ{. 9 ÈÞÉ{ -É{ÉqUÎ| ¥ÄuµÞÖÎ| Îpµ}µÕÞƒ µŠÔÌ~ | §RÌ~ÌèÄ §çÏG µÃy¿ÞÞƒ. -ÉçÕ, §çÏGÌÃxkÞpµrçÛÉ{. -É{ ¥ÄuµÞÖÄ}ÄuÛ~Eµ} µŠXÎ| ÄÉ{ ºŠ×ÞƒµÝv¿Î| ®ÞpÏsÉ{ ÎT µèÖµ}Eº}Ìè¿Õ†ÖÞƒµÝ{ ©Ý{ÝÉÞƒ. ÈÞÉ{ ±R Õ†ÖÉq¿Î| æºÜ|UÎÞT FÛpÉÞÞƒ. 19ÌsÉ{ çÕÄÌÞÖµÞpÜ|‘çÌÞ’ -É{ÛÞÜ|, ¥ÕÉ{ çÌÞµrÛÞÉ{. ÎÛ~ ±RÕÉ{ §çÏGÕt¿Î| ÕÈ•M, “çÌÞĵçÖ,æÛÞR Õ†ÖÉq¿Î| ‘ÕÞ’ -É{ÛÞÜ|, ¥ÕÉ{ ÕR È„Þƒ çÌÞEÎp¿æÎÜ|ÜÞÎ| ÈÞÉ{ ©¹€µèÝÄ}µrÛÞÉ{ . ÈÞÉ{ -É{ çÕèܵ} µ ÞÖÉq¿Î| æÄ޿ރȕM ÕRçÕÉ{” -É{ÛÞÉ{. 20¥ÄÛ~ E §çÏG, “ÈÞpµÝ{ ÄÞÎ| ÕÞÔ‘§èĺ}æºÏ‚’ -É{ÛÞÜ|, ¥ÕÉ{ ¥èĺ} æºÏ‚µrÛÞÉ{. (¥èÄÌ~çÌÞÜçÕ È„RÎ| ÕÜ|ÜèÎ EÔpµèÝÌ~ æÌÛ~TÝ{ÝÉ. ÌÛèÕµÝ{ ÄÞÎ|æÌÛ~ÛÕÞƒ -É{ÌèÄ ÈÞÉ{ ¥ÛpçÕÉ{)” -É{ ÕÞÔ FJµèÝÌ~ æÌÛ~TÝ{ÝÉ. ¦ÉÞÜ|,ÛÞÉ{. ÎÉqÄEÎÞÖOµ}EÄ}* ÄèÜ ºÞÏ‚µµ ²Þp¿PÎ|} 10§èĵ} 絿}¿ §çÏG ÕtÏÌ~Ìè¿È•ÄÞÞƒ. §Ü|èÜ” -É{T FÛpÉÞÞƒ. 21§çÏGÕtÉ{ ºŠ × Þƒ µ ÝvÜ| ÎÛ~ æ ÛÞRÕÉ{ÄÉ{O¿É{ §RÈ•Ä Îµ}µÝv¿Î| §çÏG, “©ÃyèÎèϺ} æºÞÜ|UµrçÛÉ{. ÈÞÉ{ ÌÞÞƒÄ }Ä ¥ÕÞp¿Î|, “çÌÞĵçÖ, ÈÞÉ{ çÌÞÏ‚ PĈÜ|ÎÉqÄÞƒ ¥èÉÕÞpUÎ|, §ØzÖçÕˆUÎ| F¿, -É{ ÄÈ•èÄèÏ ¥¿µ}µÎ| æºÏ‚MÕt¿}JÌ~ÌsÉ{,§ÕçÉ ¥Äuµ ÕtGÕÞºÎ| ©è¿ÏÕÉ{. 11ÌÜÞƒ ©Î|èÎÄ} æÄ޿ރȕM ÕRµrçÛÉ{” -É{ÛÞÉ{. 22¦ÉÞÜ| §çÏG ¥ÕÉq¿Î|, “-É{èÉÌ~µrÔµ}µrˆRÈ•MÎ| çÎÛ~µrˆRÈ•MÎ| ÕRÕÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ¦ÌsÖµÞÎ|, ¨ºÞµ}E ÎÛ~TÎ| ÌsÉ{ÌÛ~Ûp ÕÞ. ÎÞpÄ}çÄÞÞƒ ÄÎ| ÎÞpÄ}çÄÞèÖÏÞµ}çµÞk* ¦µrçÏÞR¿É{ ¥ÎÞƒ È • M ÌÖ ¥¿µ}µÎ| æºÏ‚MæµÞÝ{Ý¿}JÎ| ” -É{ÛÞÞƒ.çÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| ©Ãm ©ÃyÌÞÞƒµÝ{.12¦ÉÞÜ| ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¯ƒ Ï Ä} è Ä ¥è¿Ï §çÏG ±R kÏèÜ ÈrTÄMÄÜ| }çÕÃyCÏÕÞƒµÝÞÉ hÄÞƒµçÝÞ æÕÝvçÏ ( ÎÞÛ~E 4:35-41; Uòµ}µÞ 8: 22-25) 23§çÏG ±R Ì¿µrÜ| ®ÛpÉÞÞƒ. ¥ÕÖM§R¿}CÜ| -ÛpÏÌ~ÌJÕÞÞƒµÝ{. ¥¹€E ¥ÕÞƒµÝ{ ÌÛ~µèݵ} µCÄ}Mµ} Fµ}EÖˆJÕÞÞƒµÝ{” ºŠ×ÞƒµÝ{ ¥ÕèÖÌ~ ÌsÉ{æÄÞ¿ÞƒÈÄÉÞƒ. 24Ì¿E •-É{T FÛpÉÞÞƒ. µèÖèÏ Õt¿}JÌ~ kÛÌ~Ì¿}¿ ÌsÉ{ÉÞƒ, µ¿ˆÜ| 13ÌsÛE §çÏG ¥ÄuµÞÞpÏs¿Î|, “Õ†¿}CÛ~Eº} ÎpµÌ~ ÌÜÎÞÉ kÏÜ| ©RÕÞÉM. Ì¿èµæºÜ|. È„ -Õ€ÕÞT ÕtGÕÞºrÄ}ÄÞçÏÞ ¥Õ€ ¥èܵÝ{ HÔ|È•ÄÉ. ¦ÉÞÜ|, §çÏG ¥èÎÕÞçÛ ©É{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎÞÕÞÉ{ ” ÄuÏÞµ ©Û¹€µrµ} æµÞÃyCRÈ•ÄÞÞƒ. 25¥ÕÖM-É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ. ¥È•Ä çÈÖÄ}ÄuçÜçÏ ¥È•Ä ºŠ×ÞƒµÝ{ ¥ÕÞp¿Î| æºÉ{T ¥ÕèÖ -XÌ~¥ÄuµÞÞpÏsÉ{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎÞµ}µÌ~ ÌsÉÞÞƒµ Ý{. ¥ÕÞƒ µ Ý{ , “¦Ãy¿ÕçÖ ! -¹€Ì¿}¿ÞÉ{. µèݵ} µÞÌ~ÌÞÛ~TÎ|. §Ü|èÜçÏÜ| ÈÞ¹€µÝ{ QÔ|µrÕtJçÕÞÎ| !” -É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒµÝ{. 26§çÏG ¥ÕÞƒµÝv¿Î|, “È„¹µÝ{ ®É{ ÌÏÌ~ € §çÏG ¥çȵèÖµ} EÃÎÞµEÄÜ| } ( ÎÞÛ~E 1:29-34; Uòµ}µÞ 4: 38-41) ÌJµrÛ…ÞƒµÝ{. ©¹€µVµ}EÌ~ çÌÞÄuÏ ÕtGÕÞ 14§çÏG çÌMRÕtÉ{ Õ†¿CÛ~Eº} æºÉ{ÛÞÞƒ. } ºÎ| §Ü|èÜ” -É{T FÛpÉÞÞƒ. ÌsÉ{k, §çÏG¥¹€EÌ~ çÌMRÕtÉ{ ÎÞÎpÏÞÞƒ ¥Äuµ µÞÏ‚º} -XÈ•M ÈrÉ{T µÞÛ~Tµ}EÎ| ¥èܵVµ}EÎ|ºU¿É{ ÌJÄ}ÄuRÈ•Äèĵ} µÃy¿ÞÞƒ. 15§çÏG ±R µ¿}¿èÝ ÌsÛÌ~ÌsÄ}ÄÞÞƒ. µÞÛ~T ÈrÉ{ÛM.¥ÕÝM èµèÏÄ} æÄÞ¿}¿ÞÞƒ. ©¿çÉ ¥Õ µ¿Ü| ÎpµmÎ| ¥èÎÄuÏÞÉM. 27Ì¿µrˆRÈ• Ä ÕÞƒ µ Ý{ ÕtÏÌ~ k Û~ T , “-Ì~ÝM µÞÏ‚º}ºÜ| È„¹€µrÏM. ÌsÉ{ÉÞƒ ¥ÕÝ{-XÈ•M §çÏGmµ}EÌ~ ÌÃxÕtè¿ æºÏ‚ÄÞÝ{. ÌCÌ~Ì¿}¿ ÎÉqÄÞƒ §ÕÞƒ? µÞÛ~TÎ| µ¿UÎ| 16¥É{T ÎÞèÜ, ÌsºÞG ÌsCÄ}Ä ÌÜ Îµ} F¿ §ÕRµ}Eµ} µŠÔ|ÌCµrÉ{ÛÉçÕ! ” -É{TµèÝ ¥ÕÞp¿Î| ¥èÔÄ}M ÕÈ•ÄÉÞƒ. §çÏG FÛp ÕtÏÌ~Ìè¿È•ÄÉÞƒ.ÄÎM ÕÞÞƒÄ}èÄÏsÉÞÜ| ¥Ì~ÌsºÞGµèÝÄ}MÖÄ}Äu, ÕtÏÞÄuÏÞÏ‚ §RÈ•Ä ¥èÉÕèÖlÎ| §RÕÞp¿ÎpRÈ•M ÌsºÞGµèÝ ÕtÖ¿}JÄÜ|EÃÎÞµ}µrÉÞÞƒ. ( ÎÞÛ~E 5:1-20 ; Uòµ}µÞ 8:26-39) 28§çÏG æµÄçÖçÉ Îµ} µ Ý{ Õºrµ} E Î|17 “¥ÕÞƒ -¹€µÝM çÈÞÏ‚µèÝÄ} ÄŠÞÄÄÞÞƒ ; ƒ } ®ÞpÏsÉ{ ÎT µèÖèÏ ÕÈ•Äè¿È•ÄÞÞƒ. ¥¹€E ÌsÃxµèÝ È„µ}µrÉÞÞƒ” §RÕÞƒ §çÏGÕt¿Î| ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµVµ}EÌ~ ®ºÞÏÞ 53:4 ÌsºÞGµÝ{ ÌsCÄ}ÄuRÈ•ÄÉ. ¥ÕÞƒµÝ{ §R¦ Ì s Ö µ Þ Î | , ¨ º Þ µ } E , Ï Þ µ } ç µ Þ k ÌèÔÏ ®Û~ÌÞ¿} ÎÉqÄ EÎÞÖÉ { §çÏG. ÄÞÉqçÏÜ| 7:13-14. §MCÉ{ µÞÜÄ}ÄuÜ| ©Ý{Ý QÉ{T Îpµ Pµ}µrÏÎÞÉ çκrÏÞÕtÉ{ æÌÏÞƒ, ÄÎ| ε}µèÝÌ~ ÌÞMµÞµ}µhÄÄ} ÄèÜÕÞƒµÝ{. çÄÕÉÞÜ| çÄރȕæÄJµ}µÌ~Ì¿}¿ ±RÕÞƒ.
 12. 12. ÎÄçÄl 8:29-9:15 ƒ 12ÕRÎ| µÜ|ÜèÛµÝ{ §Rµ}EÎp¿Ä}ÄuÜ| ÕÞÔ|È• èµèÏ -JÄ}Mµ}æµÞÃyJ Õ†¿CÛ~Eº} æºÜ|! ” }ÄÉÞƒ. Îpµ ¥ÌÞÏÎÞÉÕÞƒµÝ{ ¥ÕÞƒµÝ{. -É{T FÛpÉÞÞƒ.-ÉçÕ, ε}µÝ{ ¥ÕÞƒµÝ{ ÕºrÄ}Ä µÜ|ÜèÛ 7 ¥Î| Î ÉqÄÉ{ -XÈ• M Õ† ¿ } J µ} E º} æºÉ{µVµ}E ¥RµrÜ| æºÉ{Û ÌÞèĵèÝ ©Ì ÛÞÉ{. 8 §èĵ}µÃy¿ ε}µÝ{ ÕtÏÌ~kÛ~ÛÉÞƒ.çÏÞµrµ}µ §ÏÜÕtÜ|èÜ. 29§çÏGÕt¿Î| ÕÈ•Ä §Ä}ÄèµÏ ÕÜ|ÜèÎèÏ ÎÉqÄOµ}E ¥ÝvÄ}¥Õ€ÕtRÕRÎ|, “çÄÕEÎÞÖçÉ, -¹€µÝv¿Îp ÄÄÛ~µÞµ ¥ÕÞƒµÝ{ çÄÕèÉÌ~ kµÔ|ÈÄÞÞƒµÝ{.•RÈ•M -É{É çÕÃyJÎ|? ĵ}µ ºÎÏÄ}ÄuÛ~EPÉ{ÌÞµçÕ -¹€µ èÝÄ} MÉ{k TÄ}Ä ÕÈ• §çÏG ÎÄ}çÄlèÕÄ} çÄރȕæÄJÄ}ÄÜ|ÄŠçÖÞ?” -É{T ºÄ}ÄÎp¿}¿ÉÞƒ. ( ÎÞÛ~E 2:13-17 Uòµ}µÞ 5 :27-32 ) 30¥È• Ä §¿Ä} Ä uÛ~ E ¥RµrÜ| ÌÉ{ Û pµÝ{ 9 ¥¹€ µ rRÈ• M §çÏG æºÜ| U Î| æ ÌÞXM,F¿}¿ÎÞµ çÎÏ‚È•M æµÞÃyCRÈ•ÄÉ. 31¥ÕÞƒ ÎÄ}çÄl -É{Û ÎÉqÄèɵ} µÃy¿ÞÞƒ. ÎÄ}çÄlµèÝÌ~ ÌsCÄ}ÄuRÈ•Ä ÌsºÞGµÝ{ §çÏGÕt¿Î|, ÕÞp ¥UÕܵÄ}ÄuÜ| ¥ÎރȕÄuRÈ•ÄÞÉ{. “-É{“§ÕÞƒµèÝ Õt¿}J -¹€µèÝ æÕÝvçÏÛ~T èÉÄ} æÄ޿ރȕM ÕÞ” -É{T ÎÄ}çÄlÕt¿Î|ÕÄÞÉÞÜ|, ÄÏmæºÏ‚M ÈÞ¹€µÝ{ ¥È•Ä ÌÉ{Ûp §çÏG FÛpÉÞÞƒ. ©¿çÉ ÎÄ}çÄl -XÈ•ÄuF¿}¿Ä}ÄuÛ~EÝ{ æºÜ|ÜÕtJ¹€µÝ{” -É{T æµ¾} RÈ•M §çÏGèÕÌ~ ÌsÉ{ æÄ޿ރȕÄÞÉ{.ºrÉ. 10§çÏG ÎÄ}çÄlÕtÉ{ Õ†¿CÜ| ÕtRÈ•MÃy } 32§çÏG ÌsºÞGµÝv¿Î| , “æºÜ|U¹€µÝ{” ¿ÞÞƒ. ÕÞp ÕHˆÌ~ÌÕÞƒµÝ{ ÌÜRÎ| ÄŠÏÕÞƒµÝ{-É{ÛÞÞƒ. ©¿çÉ, ¥Ì~ÌsºÞGµÝ{ ¥ÕÞƒµèÝ ÌÜRÎ| ÕÈ•ÄuRÈ•M §çÏGm¿OÎ| ¥ÕÖMÕt¿}J È„¹€µr ÌÉ{Ûp F¿}¿Ä}ÄuÛ~EÝ{ æºÉ{ÛÉ. ºŠ×ÞƒµV¿OÎ| ÕtRÈ•MÃy¿ÉÞƒ. 11¥Ä}ÄèµÏÌsÛE, ¥Ì~ÌÉ{Ûpµ} F¿}¿Î| PXÕMÎ| EÉ{ ÎÉqÄÞƒµV¿É{ §çÏG ÕtRÈ•MÃy¿èÄÌ~ ÌÞpÛpˆRÈ•M µŠÔpÛ¹€µr ®Þpµ}EÝ{ ²CÉ. -Ü|ÜÞÌ~ çºÏÞƒµÝ{ µÃy¿ÉÞƒ. ÌÞpçºÏÞƒµÝ{ §çÏGÌÉ{ Û pµVÎ| È„ Þ pÜ| QÔ| µ rÉ. 33ÌÉ{ÛpµèÝ ÕtÉ{ ºŠ×ÞƒµÝv¿Î|, “®É{ ©¹€µÝ{ ERÕÞÉçÎÏ‚ÄMµ}æµÞÃyCRÈ•Ä ¦¿}µÝ{ ȵÖÄ}ÄuÛ~EÝ{ } ÕÞƒ ÕÞp ÕHˆÌ~ÌÕÞƒµV¿OÎ| ÄŠÏ ÎÉqÄÞƒ²CÉÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ÈµÖ Îµ}µÝv¿Î| ÌsºÞG µV¿OÎ| ©Ãm ©ÃyµrÛÞÞƒ.?” -É{T 絿}ÌsCÄ}ÄuRÈ•Ä §RÕRµ}EÎ| ÌÉ{ÛpµVµ}EÎ| ¿ÉÞƒ. 12ÌÞpçºÏÞƒµÝ{ §Õ€ÕÞT FTÕèÄ-É{É È¿È•ÄM -É{Ìèĵ} FÛpÉÞÞƒµÝ{. §çÏG 絿}¿ÞÞƒ. -ÉçÕ, §çÏG ÌÞpçºÏÞƒ34ÌsÛE, ¥È• Ä ÈµÖ Îµ} µ Ý{ ¥èÉÕRÎ| µÝv¿Î|, “¦çÖÞµ}µrÏÎÞÉÕÞƒµVµ}E ÎRÄ}§çÏGèÕµ} µÞú} æºÉ{ÛÉÞƒ. §çÏGèÕµ} MÕÞƒ çÄèÕÏsÜ|èÜ. çÈÞÏÞÝvµVµ}EÄ}µÃy¿ ε}µÝ{, ¥ÕÞƒµÝM §¿Ä}èÄ Õt¿}J ÄÞÉ{ ÎRÄ}MÕÞƒ çÄèÕ. 13ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E¥ÕèÖ Õtܵrº} æºÜ|UÎÞT æµ¾}ºrÉÞƒ. ±É{èÛµ} FTµrçÛÉ{. ¥ÄÉ{ æÌÞRèÝÄ} æÄÞpÈ•M æµÞÝ{V¹€µÝ{. Õtܹ€EµèÝÌ~ ̈ ̵}µÕÞÄ ÕtÏÞÄuµ}µÞÖÉ{ EÃÎÞEÄÜ| ÏsJÕèÄ ÈÞÉ{ ÕtRÎ|ÌÕtÜ|èÜ.* ÈÞÉ{ ( ÎÞÛ~E 2:1-12; Uòµ}µÞ 5:17-26 ) ε} µ Ýv¿Î| µRèÃèÏ ÕtRÎ| k µrçÛÉ{ .9 §çÏG ±R Ì¿µrÜ| ®Þpèϵ} µ¿È•M Î…ÃyJÎ| ÄÎ| æºÞÈ•Ä ÈµRµ}EÄ} ÄuRÎ|ÌsÉÞÞƒ. 2̵}µÕÞÄ ÕtÏÞÄuÏsÉÞÜ| ÌÞÄuµ}µÌ~ ÈÜ|ÜÕÞƒµèÝ ¥èÔµ}µ ÈÞÉ{ ÕÖÕtÜ|èÜ. ÌÞÕÎ| æºÏ‚ÄÕÞƒµèÝ ¥èÔµ}µçÕ ÈÞÉ{ ÕÈ•çÄÉ{” -É{T FÛpÉÞÞƒ.Ì¿} ¿ ±RÕèɺ} ºrÜÞƒ §çÏGÕt¿Î|¥èÔÄ}M ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÉ{ ÌJµ}èµÏsÜ| ÕtÄÄuÏÞºÎÞÉ çÌÞÄèÉ }ÌJÄ}ÄuRÈ•ÄÞÉ{. ¥Î|ε}µÝ{ ÎpEÈ•Ä ÈÎ|Ìsµ}èµ ( ÎÞÛ~E 2:18-22; Uòµ}µÞ 5: 33-39)çÏÞJ ÕÈ• Ä uRÈ• Ä èÄ §çÏG µÃy ¿ ÞÞƒ . 14ÌsÉ{ÉÞƒ, çÏÞÕÞÉqÉ{ * ºŠ×ÞƒµÝ{ §çÏG-ÉçÕ §çÏG ¥È•Ä ÕtÏÞÄuµ}µÞÖÉq¿Î|, Õt¿Î| ÕÈ•ÄÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ §çÏGÕt¿Î|,“ÕÞˆÌçÉ, εrÔ|º}ºrÏÞÏsR. ©É{ ÌÞÕ¹€ “ÈÞ¹€µVÎ| ÌÞpçºÏÞƒµVÎ| ¥Cµ}µC ©ÌµÝ{ ÎÉ{Éqµ}µÌ~Ì¿}¿É” -É{ÛÞÞƒ. 3§èĵ} ÕÞºÎ| §Rµ}µrçÛÞÎ|. ¦ÉÞÜ|, ©¹€µÝ{ ºŠ×ރ絿}¿ ºrÜ çÕÄÌ~çÌÞĵރµÝ{, “§È•Ä ÎÉqÄÉ{ µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §RÌ~ÌÄuÜ|èÜ. ®É{ ?” -É{T(§çÏG) çÄÕèÉÌ~ çÌÞÜçÕ çÌGµrÛÞÉ{. 絿}¿ÞÞƒµÝ{.§M çÄÕèÉ ÈrÈ•Äuµ}EÎ| æºÏÜ|” -É{T 15¥ÄÛ~E §çÏG ¥ÕÞƒµÝv¿Î|, “ÄuRÎÃÄ}Ĺ€µVµ}EÝ{çÝ ç̺rµ}æµÞÃy¿ÞÞƒµÝ{. ÄuÉ{çÌÞM, ÎÃεÉ{ ©¿É{ §Rµ}EÎ|æÌÞ 4 ¥ÕÞƒµÝ{ §Õ€ÕÞT -ÃyÃxÏèÄ §çÏG XM ¥ÕÉ{ ÈÃyÌÞƒµÝ{ çºÞµÎÞµ §RÌ~Ì¥ÛpÈ•ÄÞÞƒ. -ÉçÕ §çÏG, “È„¹€µÝ{ ®É{ ÄuÜ|èÜ. ¦ÉÞÜ| ÎÃεÉ{ ¥ÕÞƒµÝv¿ÎpÄŠ Ï -Ãy à ¹€ µ èݺ} ºrÈ• Ä uµ} µ rÉ{ Û … Þ ƒ µ Ý{? RÈ•M ÌsÞpµ}µÌ~ÌJÎ| çÈÖÎ| ÕRÎ|. ¥Ì~æÌÞ5 ̵}µÕÞÄ ÕtÏÞÄuµ}µÞÖÉq¿Î| ‘©É{ ÌÞÕ¹€ XM ÎÃεÉqÉ{ ÈÃyÌÞƒµÝ{ ÕRÄ}ÄÎ| ¥è¿µÝ{ ÎÉ{ É qµ} µ Ì~ Ì ¿} ¿ É -É{ T FTÕM µrÛÞÞƒµÝ{. ¥Ì~æÌÞXM ¥ÕÞƒµÝ{ ©ÌÕÞºÎ|-ÝvÄÞ ? ¥Ü|ÜM -XÈ•M È¿, -É{T FT §RÌ~ÌÞÞƒµÝ{.ÕM -ÝvÄÞ ? 6 ¦ÉÞÜ| ÎÉqÄ EÎÞÖOµ}EgÎpÏsÜ| ÌÞÕ¹€µèÝ ÎÉ{Éqµ}EÎ| ÕÜ|ÜèÎ ‘ÈÞÉ{ ... ÕtRÎÌÕtÜèÜ ’ ±ºrÏÞ 6:6. È | |§RÌ~ÌèÄ ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E ÈrSÌsÌ~çÌÉ{” çÏÞÕÞÉ{ çÏÞÕÞÉ{ ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| ÄRÌÕÞƒ. ¥ÕÞƒ-É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ. ÌsÛE ¥È•Ä ÕtÏÞÄuµ} ε} µ Ýv¿Î| µrÛpØz M ÕtÉ{ ÕRèµèÏÌ~ ÌÛ~ Û pµÞÖÉq¿Î| §çÏG “-XÈ•ÄuR. ©É{ ÌJµ} ÌsÖº}ºÞÖÎ| æºÏ‚ÄÞÞƒ.

×