Foredrag for eiendomsfag eiendomsutviklerstudiet

649
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
649
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foredrag for eiendomsfag eiendomsutviklerstudiet

 1. 1. Strategisk kommunikasjonmed offentlige myndigheter David Hansen, spesialrådgiver i avdeling for samfunnskommunikasjon 29.03.2012
 2. 2. Gambit H+K Norges ledende kommunikasjonsbyrå 76 medarbeidere i Oslo og Stavanger Bred tilnærming til faget, med strategisk og operativ kompetanse innenfor alle kommunikasjonsdisipliner. Bred erfaring fra strategisk bistand knyttet til eiendomsprosjekter Omfattende nettverk innenfor politikk, samfunnsliv og næringsliv. Del av Hill+Knowlton Strategies og byråets hovedkontor for Europa.
 3. 3. Dette foredragets disposisjon 3 Medvirkning Plan- og beslutnings- prosessen Lobby29.03.2012
 4. 4. Medvirkningsprosessen
 5. 5. Loven gir pålegg om medvirkning 5Plan- og bygningsloven (pbl)§ 5-1. Medvirkning Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.29.03.2012
 6. 6. Hvorfor medvirkning?Foruten at det er lovpålagt… Skaffer mer informasjon. Klargjør behov for justering og styrker saken Gir bedre beslutningsgrunnlag Alliansepartnere skaper troverdighet Skaper begeistring Etablerer eierskap Reduserer muligheten for misforståelser og debatt på feil grunnlag.
 7. 7. Planprosessens oppstartsfase 7 Før Oppstart Varsel Medvirkning oppstart • Forberedelse • Be om oppstartsmøte • Hvem skal varsles • Minstekrav• Forhåndskontakt • Gjennomfør møte, • Kunngjøring • Info.møte(r) • Tenk avklar • Varselsbrev • Oppsøkendekommunikasjon og medvirkningsopplegg • Merknadsfrist • Bruk av web, sosiale medierbilder så tidlig som og vurdere KU og media mulig! • Husk referat • Utvidet medvirkning? • Info / kommunikasjonsplattform 29.03.2012
 8. 8. 8 Den tause majoriteten Ikke bli nedslått av høylytt motstand. Det kan være flere som lytter og lærer enn man tror…29.03.2012
 9. 9. Eksempel på manglende medvirkning Oslo S Utvikling (OSU), senere «Barcode» kom feil ut i starten. Inntrykket ble at Oslo skulle få en mur mot fjorden…
 10. 10. 1029.03.2012
 11. 11. 11 1129.03.2012
 12. 12. 1229.03.2012
 13. 13. Beslutingsprosessen 29.03.2012
 14. 14. Planprosess: Privat reguleringsforslag (§12-3) 14  Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet i planforslaget.  Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd.  Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Oppstartsmøte + Høring Bearbeide plan + Evt.kunngjøre + utarbeide (min. 6 politisk behandling godkjenning planutkast uker) + evt. mekling av MD 29.03.2012
 15. 15. Planprosess (mer omfattende) 15 For private reguleringsplaner som avviker vesentlig fra kommuneplan eller områdereguleringer Fastsette Høring planprogram av Bearbeide Evt. + utarbeide HøringOppstarts planpro plan + politisk godkjen planutkast (min. 6 møte gram behandling ning av med uker) (min. 6 evt. mekling MD konsekvensut uker) redning 29.03.2012
 16. 16. Beslutningsprosessen til kommunen Fylkesplan og Plan- og Kommunevalgprogram Kommuneplan bygningsloven m.m. Kommunedel- Statlige planer bestemmelser Andrereguleringsvedtak jf. fortetting, småhusplan osv. Kutyme Administrativ Komité / Byråd / Bystyre / Høring beslutning / hovedutvalg / Rådmann kommunestyre innstilling formannskap Plan- og Folkevalgte iNaboer mfl. Media bygningsetatens Byantikvar posisjon og ansatte opposisjon
 17. 17. Lobby 1729.03.2012
 18. 18. Noen grunnprinsipper for påvirkningsarbeid 18 Politikere er i politikken for å påvirke. De ønsker å utgjøre en forskjell Politikere er valgt av folket Politikere ønsker å bli gjenvalgt Politikere fatter sine beslutninger ut fra  Politisk plattform (kommune- og stortingsvalgsprogram, partivedtak etc)  Innstilling fra administrasjonen  Offentlig debatt i media  Naboer  Loven Arkitekter er fagfolk politikere har stor tiltro til Gi politikere arena og anledning til å skinneViktig å vite:Man kan aldri garantere et visst politisk utfall– bare minimere risikoen for utfallet av en sak29.03.2012
 19. 19. Lobby / myndighetspåvirkning: Før du går i gang  Forstå saksbehandlingens prosess og beslutningstakernes rolle  Gjør prosjektet relevant. Bidra til å løse beslutningstakernes utfordringer.  Sett prosjektet inn i politisk sammenheng: Hva ønsker flertallet med kommunen?  Kommunens mål  Arbeidsplasser (innovasjon, reiseliv, kunnskapsbasert næring..)  Boliger  Kulturby  Kunnskapsby osv  Vær i tide! Bygg allianser og relasjoner. Husk løfte og levering = omdømme
 20. 20. Påvirkningsprosessen Fylkesplan og Plan- og Kommunevalgprogram Kommuneplan bygningsloven m.m. Kommunedel- Statlige planer Kutyme bestemmelser Andre reguleringsvedtak jf. fortetting, småhusplan osv. Fagetatens Komité /Høring med innspill til Byråd / Bystyre / beslutning / hovedutvalg / fagetaten Rådmann kommunestyre innstilling formannskap Møte byråd/rådmann/ordfører Møt opposisjonen Møteplan Lansering i media
 21. 21. Men noen ganger… Noen ganger stopper det ikke i bystyret/kommunestyre  Huseby – sterke naboer som aldri ga seg – rettslig prøving  Lambda og Kongsbakken – Riksantikvaren  Miljøhensyn, strandsone, kjøpesenter – Miljøverndepartementet Når naboer blir byutviklere og «arkitekter»Hold fokus: Få med politikere. Gi dem argumenter. Kvalitet!Og når dere lykkes: Gi politikerne ros!
 22. 22. Politikken avgjør!
 23. 23. Og politikken kan snu…
 24. 24. Vanlige nyhetskriterier 24Aktualitet: Dette er uten tvil det Klarhet: Enkel og tydelig presentasjonviktigste nyhetskriteriet. vekker lettere redaksjonens interesse.Dramatikk: Det plutselige og uventede Konflikter: Konflikter og motsetningermed usikre og mulig vidtrekkende garanterer interesse i nyhetsmediene.konsekvenser. Konsekvenser: Virkning saken harEksklusivitet: Redaksjoner som får økonomisk, politisk, og ift antall pers.være alene om en sak, er ofte mer øker viktigheten.ivrige. Nytte: Informasjon som kan være tilGeografi: Jo nærmere hendelsen nytte for mange er godt stoff.befinner seg redaksjonens Oppfølging: Redaksjoner siterer gjernenedslagsområde, jo viktigere. seg selv, særlig hvis saken er eksklusiv.Illustrasjoner: Saker med gode Personer: Redaksjonene jakter alltid påbilder/illustrasjoner stiller sterkere. historier om "menneskene bakKjendiser: Er kilden eller den berørte nyhetene".kjent? Info fra en som er velkjent har Uvanlighet: Jo større avvik fra detstørre sjanse. "forventede, jo større nyhetsinteresse.29.03.2012
 25. 25. 25 David Hansen telefon: 90523113 e-post:david@gambit.no twitter: dhansentwitt29.03.2012
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×