Your SlideShare is downloading. ×
Den Nordiske Modellen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Den Nordiske Modellen

393
views

Published on

A presentation on the Nordic Model (Welfare state) and why reform is needed.

A presentation on the Nordic Model (Welfare state) and why reform is needed.


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
393
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Den nordiske modellen
  David Hansen, 01.09.10
 • 2. Den nordiske modellen
  • Liberale, sterke demokratier
  • 3. Konsensusdrevne politiske institusjoner
  • 4. Svært åpnemarkedsøkonomier
  • 5. Velferdsstater
  • 6. Stor offentlig sektor
  • 7. Universelle ytelser
  • 8. Skattefinansiering
  • 9. Koordinerte lønnsforhandlinger
  • 10. Åpen for endringer – verken
  status quo eller systemskifte
 • 11. Rødgrønn perspektivmelding
  ”Kjernen i den nordiske samfunnsmodellen er samspillet mellom arbeidsmarkedet og velferdsordningene. Et godt fungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting og relativt små lønnsforskjeller utgjør et viktig grunnlag for velferd og utvikling. Utformingen av velferdsordningene har siktet mot å understøtte sysselsettingen, og har bidratt til å redusere den enkeltes risiko ved omstillinger. Samtidig har høy sysselsetting gitt et stort skattegrunnlag for finansiering av velferdsordningene. Bærekraften i modellen er avhengig av at den høye arbeidsinnsatsen opprettholdes. I motsatt fall vil både skattegrunnlagene og evnen til å finansiere velferdsordningene undergraves.”
 • 12. Hvorfor endringer nå?
  Finanskrisen
  Eldrebølgen
  Utenforskapet
  Innvandring
  Individualisering
  Balansen mellom offentlig og privat sektor
  Global konkurranse
  Legitimitet
 • 13. I. Finanskrisen
  Finanskrisen forsterker og fremskynder, men skaper ikke i seg selv nye reformbehov
 • 14. II. Eldrebølgen
  … og ca 1 million nye pensjonister de neste 50 år
 • 15. Eldrebølgen: Store finansielle utfordringer
  Antall eldre (67 år og over) i forhold til antall
  personer i yrkesaktiv alder (20- 66 år) i Norge. Prosent
  Netto overføring etter alder i 2009 i Norge, 1000 NOK
  Kilde: St.meld. nr. 9 (2008-2009), St.meld. nr. 1 (2009-2010)
 • 16. III. Utenforskapet
  20 – 25 prosent av alle i arbeidsfør alder har i Norge i dag en offentlig trygd som hovedinntektskilde
 • 17. NOU 2007:4
 • 18. IV. Innvandring
  Sysselsetting høy fra dag én ved arbeidsinnvandring
  Betydelig lavere, men raskt og stadig stigende for familie og flukt
 • 19. Innvandring
  Veldig få jobber for demuten utdanning
  ”Nykommerjobben” finnes ikke i Norge
 • 20.
 • 21. V. Individualisering
 • 22. VI. Balansen mellom offentlig og privat sektor
  Framskrivinger av sysselsetting i offentlig sektor unntatt forsvaret. 1 000 normalårsverk
  Forventet vekst i offentlig sysselsetting før eldrebølgen for alvor tar av fra 2020…
  Kilde: SSB
 • 23. Betydelig vekst i offentlige utgifter
  Offentlig ressursbruk i Norge : Offentlig sektors andel av samlede timeverk. Prosent
  Stønader: Prosent av BNP Fastlands-Norge
  Kilde: St.meld. nr. 9 (2008-2009)
 • 24. Balansen mellom offentlig og privat sektor
  Næringslivet
  Kulturlivet
  Akademia
  Forskning
  Kirken
  Frivillig sektor
 • 25. VII. Global konkurranse
  Fremvoksende økonomier anno 2010
 • 26. VIII Legitimitet
  Altruisme
  Egeninteresse
  Gjensidig interesse
  Frihet
  Trygghet
  Relevans
  Effektivitet
 • 27. Hvilke endringer?
  Økt skatt – eller nytt skattesystem?
  Mer arbeidskraft?
  Kutt i velferdsordninger?
  Økt effektivitet?
  Flere private innslag gjennom anbudskonkurranser, offentlig – privat samarbeid, privatisering?
  Økt valgfrihet?
  Mer radikal omlegging?
 • 28. I. Økt skatt er ikke nok og kan virke mot sin hensikt
 • 29. II. Mer arbeidskraft
  Utenlandske studenter
  Økt innvandring
  Økt pensjonsalder
  Raskere utdanning
  Hjemmebaserte tjenester
  Mobilisere utenforskapet
  Kutt i stønader
  Redusert skatt
  Lavere lønninger
  Ikke-økonomiske tiltak
 • 30. III. Kutt i velferdsordninger
  Behovsprøving
  Egenandeler
  Handlingsregel for helseutgifter
  Redusert standard
  For eksempel færre sykehjem, flere omsorgsboliger
  Kutt i ytelser
  For eksempel redusert sykelønn, arbeidsledighet, uføretrygd etc.
 • 31. IV. Økt vekst og effektivitet
  Utdanning, forskning og innovasjon
  Livslang læring
  Lærende organisasjoner
  Konkurranse
  Modernisering av offentlig sektor
  Tiltak for lokalisering av næringsliv
 • 32. V Flere private innslag
  Offentlig – privat samarbeid
  Konkurranse
  Valgfrihet
  Vouchere
  Egenbetaling/private forsikringer
 • 33. Forsiden av medaljen
  Megetåpen og global økonomi
  Høyteknologisk samfunn
  Høyt utdanningsnivå
  Fremragendeforskning på noen områder
  Sosial harmoni, høy tillit, lite konflikter
  Mange gode velferdsordninger
  Familievennlig arbeidsliv
  Relativt språkmektige
  (Nesten) medlem av EU
 • 34. Høy vekst, sjenerøs velferdsstat. Hvorfor?
  Små lønnsforskjeller?
  Produktivitetsfremmende velferdsstat?
  Gunstig skattesystem?
  Høy tillit?
  Velfungerende kapitalisme?
  Endringsvilje og –kompetanse?
 • 35. www.civita.no
  Takk for oppmerksomheten!

×