Den Nordiske Modellen

591 views

Published on

A presentation on the Nordic Model (Welfare state) and why reform is needed.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Den Nordiske Modellen

 1. 1. Den nordiske modellen<br />David Hansen, 01.09.10<br />
 2. 2. Den nordiske modellen<br /><ul><li>Liberale, sterke demokratier
 3. 3. Konsensusdrevne politiske institusjoner
 4. 4. Svært åpnemarkedsøkonomier
 5. 5. Velferdsstater
 6. 6. Stor offentlig sektor
 7. 7. Universelle ytelser
 8. 8. Skattefinansiering
 9. 9. Koordinerte lønnsforhandlinger
 10. 10. Åpen for endringer – verken </li></ul> status quo eller systemskifte<br />
 11. 11. Rødgrønn perspektivmelding<br />”Kjernen i den nordiske samfunnsmodellen er samspillet mellom arbeidsmarkedet og velferdsordningene. Et godt fungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting og relativt små lønnsforskjeller utgjør et viktig grunnlag for velferd og utvikling. Utformingen av velferdsordningene har siktet mot å understøtte sysselsettingen, og har bidratt til å redusere den enkeltes risiko ved omstillinger. Samtidig har høy sysselsetting gitt et stort skattegrunnlag for finansiering av velferdsordningene. Bærekraften i modellen er avhengig av at den høye arbeidsinnsatsen opprettholdes. I motsatt fall vil både skattegrunnlagene og evnen til å finansiere velferdsordningene undergraves.”<br />
 12. 12. Hvorfor endringer nå?<br />Finanskrisen<br />Eldrebølgen<br />Utenforskapet<br />Innvandring<br />Individualisering<br />Balansen mellom offentlig og privat sektor<br />Global konkurranse<br />Legitimitet<br />
 13. 13. I. Finanskrisen<br />Finanskrisen forsterker og fremskynder, men skaper ikke i seg selv nye reformbehov<br />
 14. 14. II. Eldrebølgen<br />… og ca 1 million nye pensjonister de neste 50 år<br />
 15. 15. Eldrebølgen: Store finansielle utfordringer<br />Antall eldre (67 år og over) i forhold til antall <br />personer i yrkesaktiv alder (20- 66 år) i Norge. Prosent<br />Netto overføring etter alder i 2009 i Norge, 1000 NOK<br />Kilde: St.meld. nr. 9 (2008-2009), St.meld. nr. 1 (2009-2010)<br />
 16. 16. III. Utenforskapet<br />20 – 25 prosent av alle i arbeidsfør alder har i Norge i dag en offentlig trygd som hovedinntektskilde<br />
 17. 17. NOU 2007:4<br />
 18. 18. IV. Innvandring<br />Sysselsetting høy fra dag én ved arbeidsinnvandring<br />Betydelig lavere, men raskt og stadig stigende for familie og flukt<br />
 19. 19. Innvandring<br />Veldig få jobber for demuten utdanning<br />”Nykommerjobben” finnes ikke i Norge<br />
 20. 20.
 21. 21. V. Individualisering<br />
 22. 22. VI. Balansen mellom offentlig og privat sektor<br />Framskrivinger av sysselsetting i offentlig sektor unntatt forsvaret. 1 000 normalårsverk<br />Forventet vekst i offentlig sysselsetting før eldrebølgen for alvor tar av fra 2020… <br />Kilde: SSB<br />
 23. 23. Betydelig vekst i offentlige utgifter <br />Offentlig ressursbruk i Norge : Offentlig sektors andel av samlede timeverk. Prosent<br />Stønader: Prosent av BNP Fastlands-Norge<br />Kilde: St.meld. nr. 9 (2008-2009)<br />
 24. 24. Balansen mellom offentlig og privat sektor<br />Næringslivet<br />Kulturlivet<br />Akademia <br />Forskning<br />Kirken<br />Frivillig sektor<br />
 25. 25. VII. Global konkurranse<br />Fremvoksende økonomier anno 2010<br />
 26. 26. VIII Legitimitet<br />Altruisme<br />Egeninteresse<br />Gjensidig interesse<br />Frihet<br />Trygghet<br />Relevans<br />Effektivitet<br />
 27. 27. Hvilke endringer?<br />Økt skatt – eller nytt skattesystem?<br />Mer arbeidskraft?<br />Kutt i velferdsordninger?<br />Økt effektivitet?<br />Flere private innslag gjennom anbudskonkurranser, offentlig – privat samarbeid, privatisering?<br />Økt valgfrihet?<br />Mer radikal omlegging?<br />
 28. 28. I. Økt skatt er ikke nok og kan virke mot sin hensikt<br />
 29. 29. II. Mer arbeidskraft<br />Utenlandske studenter<br />Økt innvandring<br />Økt pensjonsalder<br />Raskere utdanning <br />Hjemmebaserte tjenester<br />Mobilisere utenforskapet<br />Kutt i stønader<br />Redusert skatt<br />Lavere lønninger<br />Ikke-økonomiske tiltak<br />
 30. 30. III. Kutt i velferdsordninger<br />Behovsprøving<br />Egenandeler<br />Handlingsregel for helseutgifter<br />Redusert standard<br />For eksempel færre sykehjem, flere omsorgsboliger<br />Kutt i ytelser<br />For eksempel redusert sykelønn, arbeidsledighet, uføretrygd etc.<br />
 31. 31. IV. Økt vekst og effektivitet<br />Utdanning, forskning og innovasjon<br />Livslang læring<br />Lærende organisasjoner<br />Konkurranse<br />Modernisering av offentlig sektor<br />Tiltak for lokalisering av næringsliv<br />
 32. 32. V Flere private innslag<br />Offentlig – privat samarbeid<br />Konkurranse<br />Valgfrihet<br />Vouchere<br />Egenbetaling/private forsikringer<br />
 33. 33. Forsiden av medaljen<br />Megetåpen og global økonomi<br />Høyteknologisk samfunn<br />Høyt utdanningsnivå<br />Fremragendeforskning på noen områder<br />Sosial harmoni, høy tillit, lite konflikter<br />Mange gode velferdsordninger<br />Familievennlig arbeidsliv<br />Relativt språkmektige<br />(Nesten) medlem av EU<br />
 34. 34. Høy vekst, sjenerøs velferdsstat. Hvorfor?<br />Små lønnsforskjeller? <br />Produktivitetsfremmende velferdsstat?<br />Gunstig skattesystem? <br />Høy tillit?<br />Velfungerende kapitalisme?<br />Endringsvilje og –kompetanse?<br />
 35. 35. www.civita.no<br />Takk for oppmerksomheten!<br />

×