Mga teorya ng pinagmulan ng mundo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
36,169
On Slideshare
36,165
From Embeds
4
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
486
Comments
15
Likes
9

Embeds 4

http://www.facebook.com 3
http://wildfire.gigya.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Mgateoryatungkolsapinagmulanngdaigdig
 • 2. Mgateoryamakaagham
 • 3. Teoryang nebular
  Pinanukalanina:
  Immanuel kant at
  Pierre laplace
 • 4.
  • Nagmulasamganamumuong gas at alikabokang nebula nanakikitasakalangitansapamamagitanngmgaradyasyonna ultra violet nanagmulasaisangmainitnabituin.
  • 5. Nagkaroonnginteraksyonangmga ion samgamalayang electron saulap at nagingdahilanngpagsabognitongliwanagsalahatngdireksyon.
  • 6. Mabilisnanagpaikut-ikotsasansinukobang nebula saloobngilangmilyongtaon. Pagdaanngpanahon, unti-untiitongbumagalsapag-ikot.
  • 7. Nagingdahilanitongpaglamig at pagtigasngnasabingmasahanggangsaunti-untingnatuklapangmgaibabawnito. Subalitnagpatuloy pa rinitosapagikotdahilsalakasngpuwersang centrifugal.
 • Pagsasalarawanngteoryang nebular
 • 8. Immanuel kant
  Pierre laplace
  Mgasiyentistangaleman at pranses
 • 9. Teoryang dust-cloud
  Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista
 • 10.
  • Nagmulasaalikabokngmga meteorite.
  • 11. Lumamig at tumigasangmasangmatuklapangmgabalatngnabuongalikaboksapamamagitanngkondensasyon.
  • 12. Nagkaroonngmalakasnahangin at ulansakalawakannanagdulotngpagkapunongmalakingbahagingmgatubignatinawagnadagat at ilog.
  • 13. Dahilsamatagalnapagkakababadngibabawsatubig, lumambotito at naginglupanagkaroonngmataasnatumpok at malalimnahukay,
  • 14. Angmataasnatumpok ay tinawagnabundok at burol at anghukay ay tinawagnadagat at ilog.
  • 15. Dahilsapagkalusawngyelo, nagkahiwalayangmgakontinente.
 • Pagsasalarawanngteoryang dust-cloud
 • 16. Teoryang dynamic encounter
  Ipinanukalani
  georgeslouisleclercbuffon
 • 17.
  • Nagmulaangsistemang solar sabanggaanngisangmalakingkometa at araw.
  • 18. Nabuoangmgasangkapnanawalasaaraw at nagingplaneta.
  • 19. Katulad din ngteoryang nebular at dust-cloud angpatutunguanngteoryangito.
 • Pagsasalarawanngteoryang dynamic encounter
 • 20. georgeslouisleclercbuffon
  Naturalistangsiyentistangpranses
 • 21. Teoryangkondensasyon
  Ipinanukalani
  Robert jastrow
 • 22.
  • Nag simulaangdaigdigsamgamasang hydrogen gas atomic dust.
  • 23. Sa tagalnitosakalawakanbiglaitongsumabog,nagkapira-piraso at napasamasamgabagongnamumuongaraw at bituinangmgatipaknito.
  • 24. Nangyayariangprosesongitongpaulit-ulit at maaaringitonarinangnaging planet.
 • Pagsasalarawanngteoryangkondensasyon
 • 25. Robert jastjow
 • 26. Teoryang solar disruption
  Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista
 • 27.
  • Nag simulaitongbumanggaangmalakingbituwinsaaraw, nagtalsikanangtipaknanagmulasabanggananngdalawangbituin.
  • 28. Dahilsapagikotsaarawsapamamagitanngpwersang centrifugal.
  • 29. Dahilsamabilisnapag-ikotnitosaaraw, nagingdahilanitongpag-init ngmgatipak, dumaanitosaprosesongkondensasyon at solar disruption.
 • Pagsasalarawanngteoryang solar disruption
 • 30. Teoryangplanetissimal
  Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista
 • 31.
  • Nagsama-samaangmgakumpul-kumpolna planetoids at nagging planeta.
  • 32. Dahilsamabilisnapaggalawngmgaito,natuklapangibabawnabahagingmgaito. at nagpaikot-ikot
  • 33. Dahilsapuwersang centrifugal at dumaansaprosesongpinagdaananngmgaplanetanaayonsaibangteorya.
 • Pagsasalarawanngteoryangplanetissimal
 • 34. TEORYANG COLLISION
  IPINANUKALA NG MGA
  SIYENTISTANG EBOLUSYONISTA
 • 35.
  • Pagbabanggaanngdalawangmalakingbituin.
  • 36. Nag talsikanangmgatipaknito at nagging planetamataposangilangtaongpagikot-ikotnitosasansinukob.
 • Pagsasalarawanngteoryang collision
 • 37. Teoryang big bang o supersonic turbulence
  Pinanukalangmgasiyentistangebolusyonista
 • 38.
  • Isangmalakasnapagsabogangnaganap.
  • 39. Angmga nag talsikangtipak ay patuloynanabubuodahilsahydrogen,nanagigingplaneta.
 • Pagsasalarawanngteoryang big bang
 • 40. ANG TEORYANG PANGRELIHIYON
 • 41.
  • Ito ay ipinanukalangmgacreationist,pangkatngmgakristiyanongsiyentista
  • 42. Pinaniniwalaanngmga creationist nanakasaadsaaklatng genesis angespesyalnapaglalagngDiyos.
  • 43. Ito ay angpitongarawnapaggawangDiyossasansinukob.
 • Ito ngayonangatingpangkasalukuyang
  solar system
 • 44. Ipinasani:Henridave C. BobilesIII-EARTHIpinasakay:Ms. Caboboy