хичээлийн тодорхойлолт

5,547 views
4,995 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
347
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хичээлийн тодорхойлолт

  1. 1. ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ОРГАНИК ХИМИ ИНДЕКС: BE 107 КРЕДИТ: 3 СУДЛАХ ЦАГ 2 : 2 : 4 (лекц : лаборатори : бие даалт) УНЭЛГЭЭНИЙ ЗАДАРГАА (70 оноо) Ирц идэвх – 10 оноо Мини шалгалт – 10 оноо Явцын шалгалт – 20 оноо Лаборатори – 16 Бие даалт – 14 оноо Анхаарах зүйл  Лабораторийн ажлаа цагт нь хийх, хамгаалах  Хичээлээс хоцрохгүй байх  Шалгалтаас хоцрохгүй байх  Бие даалтаа цагт нь хураалгах  Davaa-chemistryblogspot.com шалгаж байх ЛЕКЦИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Сэдэв Эзэмшүүлэх ЦагМэдлэг (Судлагдахуун) Чадвар (Ур ухаан) 1 Органик химийн хөгжлийн түүх - Органик химийн хэл - Органик химийн нээгдсэн түүх ба органик бодис - Органик бодисуудын анхны синтез - Органик нэгдлийн бүтцийн онол - Органик бодисын ангилал - Органик ба органик биш химийн харьцуулалт хийх - Нүүрсустөрөгч гэж юу болох органик бодисыг ялган таних - Дурын органик бодисыг бүтцийн онолоор тайлбарлах 2 2 Органик нэгдлүүдийн Нэршил - Органик нэгдлийн нэршил - Нэршлийн ангилал (ИЮПАК, түүхэн, бодит, рационал, язгуурын) - Нүүрсустөрөгчдийг нэрлэх, зарчим - Органик нэгдлийн нэршлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийг тохирох нэршлүүдээр нэрлэх дүрмийг боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх - Дурын бодисыг нэрлэх, нэрнээс нь томьёо зохиох 2 3 Органик нэгдлийн бүтэц, байгуулал - Органик нэгдлийн найрлага - Томьёоны ангилал (байгууллын дэлгэмэл, электроны, хураангуй, - Органик нэгдлийн найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих 2
  2. 2. холбоосон, орон зайн, резонансын) - Органик бодисын томьёо бичих зарчим ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх 4 Органик нэгдлийн изомери ба эрлийзжилт - Органик нэгдлийн изомери - Изомерийн ангилал (байгууллын буюу салбарлалтын, орон зайн, давхар холбооны бүцэц, байрлалын, функционал бүлгийн байрлал ба бүцтийн) - Органик нэгдлийн изомерийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн изомери бичих зарчим боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх 2 Мини шалгалт 5 Ханасан нүүрсустөрөгчид - Алкан ба ц-алканы ерөнхий шинж - Физик химийн шинж - молекул бүтэц - гарган авах арга, хэрэглээ - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 6 Ханаагүй нүүрсустөрөгчид - Нүүрсустөрөгчид гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх 2 I бие даалт 7 Битүү хэлхээт нүүрсустөрөгчид - Терпены ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 Мини шалгалт 8 Галогент нүүрсустөрөгчид - Галогент нүүрсустөрөгчийн ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 Явцын шалгалт
  3. 3. - Хэрэглээ 9 Гидроксил бүлэг ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл - Спирт, фенол гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх 2 10 Карбонил ба кето бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл - Альдегид ба кетоны ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 Мини шалгалт 11 Карбоксил бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл - Карбон хүчлийн молекул бүтэц - Гомологи эгнээг ерөнхий томьёоноос нь бичих - Ангилал - Изомери - Нэршил - Гарган авах арга - Физик, хими шинжийг таних - Карбон хүчлийн гомологи эгнээг ерөнхий томьёоноос нь бичих - Карбон хүчлийн нэгдлийн нэршлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Карбон хүчлүүдийн изомерүүдийг бичих, тохирох нэршлүүдээр нэрлэх дүрмийг боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх - Дурын бодисыг нэрлэх, нэрнээс нь томьёо зохиох 2 12 Энгийн ба нийлмэл эфир - Энгийн ба нийлмэл эфир гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, 2 II бие даалт
  4. 4. - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ нэрлэх 13 Нүүрс ус - Моно ба полисахаридын ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Нүүрс усны найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх 2 Мини шалгалт 14 Цардуул ба эслэг - Цардуул ба эслэгийн ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Цардуул ба эслэгийн найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх, төсөөт ба ялгаатай талуудыг харьцуулах 2 15 Азот агуулсан органик нэгдэл - Амин ба нитро нэгдэл гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх 2 Явцын шалгалт 16 Уураг ба полипептидүүд - Цардуул ба эслэгийн ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Цардуул ба эслэгийн найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх, төсөөт ба ялгаатай талуудыг харьцуулах 2 Мини шалгалт
  5. 5. ЛАБОРАТОРИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Сэдэв Эзэмшүүлэх ЦагМэдлэг (Судлагдахуун) Чадвар (Ур ухаан) 1 Органик химийн лабораторит ажиллах аюулгүй үйл ажиллагааны дүрэм Органик химийн лабораторит - Анхааруулах таних тэмдгүүд - Хориглох таних тэмдгүүд - Болгоомжлох таних тэмдгүүд - Органик бодистой ажиллах заавар - Органик химийн лабораторит ашигладаг үндсэн багаж төхөөрөмж - Анхааруулах, хориглох, болгоомжлох таних тэмдгүүдийг тайлж унших, болгоомжтой ажиллах - Органик бодистой ажиллах заавартай танилцах - Органик химийн лабораторит ашигладаг үндсэн багаж төхөөрөмжийг нүдлэх 4 2 Ханасан, ханаагүй нүүрсустөрөгчдийг гарган авах ба шинж чанар - Органик нэгдлүүдийн найрлага - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга зүй - Гарган авах арга - Физик, хими шинж - Урвалын тэгшитгэл - Туршилтын үр дүн - Органик нэгдлүүдийн найрлага дахь элементүүдийг таних - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх тооцоо хийх, - Туршилт хийх арга зүйтэй танилцах - Туршилтын үр дүнгээ онолтой харьцуулан дүгнэлт хийх 4 3 Ароматик нүүрсустөрөгчид ба терпенүүдийг гарган авах ба шинж чанар 4 Лаборатори хамгаалалт 4 Нэг ба олон атомт спиртүүд гарган авах ба шинж чанар 4 5 Альдегид ба кетоныг гарган авах ба шинж чанар 4 Лаборатори хамгаалалт 6 Карбон хүчлүүдийг гарган авах ба шинж чанар 4 7 Нүүрс усыг гарган авах ба шинж чанар 4 Лаборатори хамгаалалт 8 Амин хүчил ба уургийн шинж чанар 4 Бие даалтын ажил нь дараах 4 хэсгээр дүгнэгдэнэ. Нийт 14 оноо 1. I хэсэг (Тодорхойлолт, найрлага, томьёо, гомологи эгнээ, нэршил) 3 оноо 2. II хэсэг (Эрлийзжилт, Изомери, ИЮПАК нэршил) 3 оноо 3. III хэсэг (Физик ба хими шинж) 4 оноо 4. IV хэсэг (Эрдэмтэдийн гол органик химийн урвалууд) 4 оноо
  6. 6. ҮНЭЛГЭЭ Сэдэв Хэлбэр Арга Үнэлэх шалгуур Хэмжээсжүүлэлт (Оноо) Органик химийн хөгжлийн түүх Ухагдахууны сүлжээ үүсгэх Ухагдахуун эзэмшүүлэх даалгавар Тухайн ухагдахууныг: - Томьёолох, тодорхойлох - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Үнэлэхшалгууртусбүрээрилрүүлэхчадваруудыгньүнэлэн тохирохоноожуулалтыгхийнэ. Органик нэгдлүүдийн Нэршил Графикаар өгөгдсөн мэдээллийг бичвэр болгох Бодит даалгавар Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан ажиллаж: - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт Органик нэгдлийн бүтэц, байгуулал Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Органик нэгдлийн изомери ба эрлийзжилт Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар Оюутан тухайн хичээлээр: - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Ханасан нүүрсустөрөгчид Туршилт хийх Туршлагад тулгуурласан даалгавар Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: - анализ хийн, задлан шинжлэх - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Ханаагүй нүүрсустөрөгчид Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Битүү хэлхээт нүүрсустөрөгчид Бэлэн мэдээллийн утга санааг бүдүүвчээр илэрхийлэх Эргүүлж ярих даалгавар Оюутны ярианд анхаарлаа хандуулан: - мэдээллийн агуулгыг бүрэн гаргасан эсэх - яриа нь логик дэс дараатай эсэх - химийн хэлийг зөв хэрэглэсэн эсэх Галогент нүүрсустөрөгчид Туршилт хийх Туршлагад тулгуурласан даалгавар Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: - анализ хийн, задлан шинжлэх - урвалын тэгшитгэл бичих - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Гидроксил бүлэг ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл Карбонил ба кето бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл Өгөгдсөн сэдвээр мэдээлэл цуглуулах Бүтээлч даалгавар Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл байгаа эсэх - реферат - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт
  7. 7. Карбоксил бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл Графикаар өгөгдсөн мэдээллийг бичвэр болгох Бодит даалгавар Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан ажиллаж: - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт Энгийн ба нийлмэл эфир Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Нүүрс ус Ухагдахууны сүлжээ үүсгэх Ухагдахуун эзэмшүүлэх даалгавар Тухайн ухагдахууныг: - Томьёолох, тодорхойлох - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Цардуул ба эслэг Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар Оюутан тухайн хичээлээр: - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Азот агуулсан органик нэгдэл Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Уураг ба полипептидүүд Өгөгдсөн сэдвээр мэдээлэл цуглуулах Бүтээлч даалгавар Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл байгаа эсэх - реферат - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт

×