• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

хичээлийн тодорхойлолт

 • 3,968 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,968
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
29
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ОРГАНИК ХИМИИНДЕКС: BE 107КРЕДИТ: 3СУДЛАХ ЦАГ 2 : 2 : 4 (лекц : лаборатори : бие даалт)УНЭЛГЭЭНИЙ ЗАДАРГАА (70 оноо) Ирц идэвх – 10 оноо Мини шалгалт – 10 оноо Явцын шалгалт – 20 оноо Лаборатори – 16 Бие даалт – 14 оноо Анхаарах зүйл Лабораторийн ажлаа цагт нь хийх, хамгаалах Хичээлээс хоцрохгүй байх Шалгалтаас хоцрохгүй байх Бие даалтаа цагт нь хураалгах Davaa-chemistryblogspot.com шалгаж байх ЛЕКЦИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Эзэмшүүлэх Сэдэв Мэдлэг Чадвар Цаг (Судлагдахуун) (Ур ухаан) - Органик химийн хэл - Органик ба органик биш химийн - Органик химийн нээгдсэн түүх ба харьцуулалт хийх Органик химийн органик бодис - Нүүрсустөрөгч гэж юу болох органик1 2 хөгжлийн түүх - Органик бодисуудын анхны синтез бодисыг ялган таних - Органик нэгдлийн бүтцийн онол - Дурын органик бодисыг бүтцийн онолоор - Органик бодисын ангилал тайлбарлах - Органик нэгдлийн нэршлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн нэршил - Органик нэгдлийг тохирох нэршлүүдээр Органик нэгдлүүдийн - Нэршлийн ангилал (ИЮПАК, нэрлэх дүрмийг боловсруулах, хүснэгтээр2 Нэршил түүхэн, бодит, рационал, язгуурын) 2 илэрхийлэх - Нүүрсустөрөгчдийг нэрлэх, зарчим - Дурын бодисыг нэрлэх, нэрнээс нь томьѐо зохиох - Органик нэгдлийн найрлага - Органик нэгдлийн найрлага, томьѐоны Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах3 - Томьѐоны ангилал (байгууллын 2 бүтэц, байгуулал дэлгэмэл, электроны, хураангуй, - Органик нэгдлийн томьѐонуудыг бичих
 • 2. холбоосон, орон зайн, резонансын) ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх - Органик бодисын томьѐо бичих зарчим - Органик нэгдлийн изомери - Органик нэгдлийн изомерийн талаар - Изомерийн ангилал (байгууллын мэдээллийн эх сурвалжаас судлах Органик нэгдлийн буюу салбарлалтын, орон зайн, изомери ба давхар холбооны бүцэц, байрлалын, - Органик нэгдлийн изомери бичих зарчим эрлийзжилт функционал бүлгийн байрлал ба боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх Мини4 бүцтийн) 2 шалгалт - Алкан ба ц-алканы ерөнхий шинж - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих Ханасан - Физик химийн шинж - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх5 2 нүүрсустөрөгчид - молекул бүтэц - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - гарган авах арга, хэрэглээ - Урвалын механизмыг тайлбарлах - Нүүрсустөрөгчид гэж юу болох - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх - Молекул бүтэц сурвалжаас судлах - Нэршил - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах Ханаагүй I бие6 - Изомери 2 нүүрсустөрөгчид даалт - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, - Гарган авах арга бүдүүвчээр илэрхийлэх - Физик ба хими шинж - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх - Байгальд орших, хэрэглээ - Терпены ерөнхий шинж - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Молекул бүтэц - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх Битүү хэлхээт - Физик шинж - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх Мини 27 нүүрсустөрөгчид - Химийн шинж - Урвалын механизмыг тайлбарлах шалгалт - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Галогент нүүрсустөрөгчийн - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих ерөнхий шинж - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх Галогент - Молекул бүтэц - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх Явцын8 2 нүүрсустөрөгчид - Физик шинж - Урвалын механизмыг тайлбарлах шалгалт - Химийн шинж - Гарган авах арга
 • 3. - Хэрэглээ - Спирт, фенол гэж юу болох - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх - Молекул бүтэц сурвалжаас судлах - Нэршил - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг Гидроксил бүлэг ба тодорхойлох, харьцуулах нүүрсустөрөгчдийн - Изомери9 2 радикалаас тогтсон - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, нэгдэл - Гарган авах арга бүдүүвчээр илэрхийлэх - Физик ба хими шинж - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх - Байгальд орших, хэрэглээ - Альдегид ба кетоны ерөнхий шинж - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих Карбонил ба кето - Молекул бүтэц - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх бүлэг агуулсан ба - Физик шинж - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх Мини10 нүүрсустөрөгчдийн 2 - Химийн шинж - Урвалын механизмыг тайлбарлах шалгалт радикалаас тогтсон - Гарган авах арга нэгдэл - Хэрэглээ - Карбон хүчлийн молекул бүтэц - Карбон хүчлийн гомологи эгнээг ерөнхий - Гомологи эгнээг ерөнхий томьѐоноос нь бичих томьѐоноос нь бичих - Карбон хүчлийн нэгдлийн нэршлийн Карбоксил бүлэг - Ангилал талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах агуулсан ба11 нүүрсустөрөгчдийн - Изомери - Карбон хүчлүүдийн изомерүүдийг бичих, 2 радикалаас тогтсон тохирох нэршлүүдээр нэрлэх дүрмийг нэгдэл - Нэршил боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх - Гарган авах арга - Дурын бодисыг нэрлэх, нэрнээс нь томьѐо зохиох - Физик, хими шинжийг таних - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх - Энгийн ба нийлмэл эфир гэж юу сурвалжаас судлах болох - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг Энгийн ба нийлмэл - Молекул бүтэц тодорхойлох, харьцуулах II бие12 2 эфир даалт - Нэршил - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, - Изомери бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж,
 • 4. - Гарган авах арга нэрлэх - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ - Моно ба полисахаридын ерөнхий шинж - Нүүрс усны найрлага, томьѐоны талаар - Молекул бүтэц мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Физик шинж Мини13 Нүүрс ус - Органик нэгдлийн томьѐонуудыг бичих 2 - Химийн шинж шалгалт ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр - Гарган авах арга илэрхийлэх - Хэрэглээ - Цардуул ба эслэгийн ерөнхий - Цардуул ба эслэгийн найрлага, томьѐоны шинж талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Молекул бүтэц - Физик шинж - Органик нэгдлийн томьѐонуудыг бичих14 Цардуул ба эслэг 2 - Химийн шинж ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр - Гарган авах арга илэрхийлэх, төсөөт ба ялгаатай талуудыг - Хэрэглээ харьцуулах - Амин ба нитро нэгдэл гэж юу болох - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх - Молекул бүтэц сурвалжаас судлах - Нэршил - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах Азот агуулсан - Изомери Явцын15 2 органик нэгдэл - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, шалгалт - Гарган авах арга бүдүүвчээр илэрхийлэх - Физик ба хими шинж - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх - Байгальд орших, хэрэглээ - Цардуул ба эслэгийн ерөнхий - Цардуул ба эслэгийн найрлага, томьѐоны шинж талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Молекул бүтэц Уураг ба - Физик шинж - Органик нэгдлийн томьѐонуудыг бичих Мини16 2 полипептидүүд - Химийн шинж ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр шалгалт - Гарган авах арга илэрхийлэх, төсөөт ба ялгаатай талуудыг - Хэрэглээ харьцуулах
 • 5. ЛАБОРАТОРИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Эзэмшүүлэх Сэдэв Мэдлэг Чадвар Цаг (Судлагдахуун) (Ур ухаан) Органик химийн лабораторит - Анхааруулах, хориглох, болгоомжлох таних - Анхааруулах таних тэмдгүүд тэмдгүүдийг тайлж унших, болгоомжтой Органик химийн - Хориглох таних тэмдгүүд ажиллах лабораторит ажиллах - Болгоомжлох таних тэмдгүүд1 - Органик бодистой ажиллах заавартай 4 аюулгүй үйл ажиллагааны - Органик бодистой ажиллах заавар танилцах дүрэм - Органик химийн лабораторит - Органик химийн лабораторит ашигладаг үндсэн ашигладаг үндсэн багаж багаж төхөөрөмжийг нүдлэх төхөөрөмж Ханасан, ханаагүй2 нүүрсустөрөгчдийг гарган 4 авах ба шинж чанар Ароматик нүүрсустөрөгчид Лаборатори3 ба терпенүүдийг гарган - Органик нэгдлүүдийн найрлага 4 хамгаалалт авах ба шинж чанар - Органик нэгдлүүдийн найрлага дахь Нэг ба олон атомт - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх элементүүдийг таних спиртүүд гарган авах ба арга зүй 44 - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх тооцоо хийх, шинж чанар - Гарган авах арга - Туршилт хийх арга зүйтэй танилцах - Физик, хими шинж Альдегид ба кетоныг - Туршилтын үр дүнгээ онолтой харьцуулан Лаборатори5 - Урвалын тэгшитгэл 4 гарган авах ба шинж чанар дүгнэлт хийх хамгаалалт - Туршилтын үр дүн Карбон хүчлүүдийг гарган6 4 авах ба шинж чанар Нүүрс усыг гарган авах ба Лаборатори7 4 шинж чанар хамгаалалт8 Амин хүчил ба уургийн шинж чанар 4Бие даалтын ажил нь дараах 4 хэсгээр дүгнэгдэнэ. Нийт 14 оноо 1. I хэсэг (Тодорхойлолт, найрлага, томьѐо, гомологи эгнээ, нэршил) 3 оноо 2. II хэсэг (Эрлийзжилт, Изомери, ИЮПАК нэршил) 3 оноо 3. III хэсэг (Физик ба хими шинж) 4 оноо 4. IV хэсэг (Эрдэмтэдийн гол органик химийн урвалууд) 4 оноо
 • 6. ҮНЭЛГЭЭ Хэмжээсжүүлэлт Сэдэв Хэлбэр Арга Үнэлэх шалгуур (Оноо) Тухайн ухагдахууныг: Ухагдахуун Органик химийн Ухагдахууны сүлжээ - Томьѐолох, тодорхойлох эзэмшүүлэх хөгжлийн түүх үүсгэх даалгавар - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан Графикаар өгөгдсөн Органик нэгдлүүдийн ажиллаж: мэдээллийг бичвэр Бодит даалгавар Нэршил болгох - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт Тухайн мэдээлэлд: Үнэлэх шалгуур тус бүрээр илрүүлэх чадваруудыг нь үнэлэн Асуудал Органик нэгдлийн Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх шийдвэрлэх бүтэц, байгуулал асуулт даалгавар - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутан тухайн хичээлээр: Органик нэгдлийн - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгаваризомери ба эрлийзжилт - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх тохирох оноожуулалтыг хийнэ. - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Туршлагад Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: Ханасан Туршилт хийх тулгуурласан - анализ хийн, задлан шинжлэх нүүрсустөрөгчид даалгавар - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Тухайн мэдээлэлд: Асуудал Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх Ханаагүй шийдвэрлэх асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх нүүрсустөрөгчид даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутны ярианд анхаарлаа хандуулан: Бэлэн мэдээллийн утга Битүү хэлхээт Эргүүлж ярих - мэдээллийн агуулгыг бүрэн гаргасан эсэх санааг бүдүүвчээр нүүрсустөрөгчид илэрхийлэх даалгавар - яриа нь логик дэс дараатай эсэх - химийн хэлийг зөв хэрэглэсэн эсэх Галогент нүүрсустөрөгчид Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: Туршлагад Гидроксил бүлэг ба - анализ хийн, задлан шинжлэх Туршилт хийх тулгуурласан нүүрсустөрөгчдийн - урвалын тэгшитгэл бичих даалгавар радикалаас тогтсон - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх нэгдэл Карбонил ба кето Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл бүлэг агуулсан ба Өгөгдсөн сэдвээр Бүтээлч байгаа эсэх нүүрсустөрөгчдийн мэдээлэл цуглуулах даалгавар - реферат радикалаас тогтсон - эссэ нэгдэл - фото зураг, цуглуулга гэх мэт
 • 7. Карбоксил бүлэг агуулсан ба Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан Графикаар өгөгдсөн ажиллаж:нүүрсустөрөгчдийн мэдээллийг бичвэр Бодит даалгавар - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэхрадикалаас тогтсон болгох - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт нэгдэл Тухайн мэдээлэлд: Асуудал Энгийн ба нийлмэл Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх шийдвэрлэх эфир асуулт даалгавар - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Тухайн ухагдахууныг: Ухагдахуун Ухагдахууны сүлжээ - Томьѐолох, тодорхойлох Нүүрс ус үүсгэх эзэмшүүлэх - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх даалгавар - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Оюутан тухайн хичээлээр: - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх Цардуул ба эслэг Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Тухайн мэдээлэлд: АсуудалАзот агуулсан органик Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх шийдвэрлэх нэгдэл асуулт даалгавар - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл Уураг ба Өгөгдсөн сэдвээр Бүтээлч байгаа эсэх полипептидүүд мэдээлэл цуглуулах даалгавар - реферат - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт