ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
ХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ОРГАНИК ХИМИ
ИНДЕКС: BE 107
КРЕДИТ: 3
СУДЛАХ ЦАГ 2 : 2 : 4 (лекц : лаборатори : бие ...
холбоосон, орон зайн, резонансын)
- Органик бодисын томьёо бичих
зарчим
ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр
илэрхийлэх...
- Хэрэглээ
9
Гидроксил бүлэг ба
нүүрсустөрөгчдийн
радикалаас тогтсон
нэгдэл
- Спирт, фенол гэж юу болох
- Молекул бүтэц
- ...
- Гарган авах арга
- Физик ба хими шинж
- Байгальд орших, хэрэглээ
нэрлэх
13 Нүүрс ус
- Моно ба полисахаридын ерөнхий
шинж...
ЛАБОРАТОРИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА
Сэдэв
Эзэмшүүлэх
ЦагМэдлэг
(Судлагдахуун)
Чадвар
(Ур ухаан)
1
Органик химийн
лабораторит ажил...
ҮНЭЛГЭЭ
Сэдэв Хэлбэр Арга Үнэлэх шалгуур
Хэмжээсжүүлэлт
(Оноо)
Органик химийн
хөгжлийн түүх
Ухагдахууны сүлжээ
үүсгэх
Ухаг...
Карбоксил бүлэг
агуулсан ба
нүүрсустөрөгчдийн
радикалаас тогтсон
нэгдэл
Графикаар өгөгдсөн
мэдээллийг бичвэр
болгох
Бодит ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

хичээлийн тодорхойлолт

4,549
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,549
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хичээлийн тодорхойлолт

 1. 1. ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ОРГАНИК ХИМИ ИНДЕКС: BE 107 КРЕДИТ: 3 СУДЛАХ ЦАГ 2 : 2 : 4 (лекц : лаборатори : бие даалт) УНЭЛГЭЭНИЙ ЗАДАРГАА (70 оноо) Ирц идэвх – 10 оноо Мини шалгалт – 10 оноо Явцын шалгалт – 20 оноо Лаборатори – 16 Бие даалт – 14 оноо Анхаарах зүйл  Лабораторийн ажлаа цагт нь хийх, хамгаалах  Хичээлээс хоцрохгүй байх  Шалгалтаас хоцрохгүй байх  Бие даалтаа цагт нь хураалгах  Davaa-chemistryblogspot.com шалгаж байх ЛЕКЦИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Сэдэв Эзэмшүүлэх ЦагМэдлэг (Судлагдахуун) Чадвар (Ур ухаан) 1 Органик химийн хөгжлийн түүх - Органик химийн хэл - Органик химийн нээгдсэн түүх ба органик бодис - Органик бодисуудын анхны синтез - Органик нэгдлийн бүтцийн онол - Органик бодисын ангилал - Органик ба органик биш химийн харьцуулалт хийх - Нүүрсустөрөгч гэж юу болох органик бодисыг ялган таних - Дурын органик бодисыг бүтцийн онолоор тайлбарлах 2 2 Органик нэгдлүүдийн Нэршил - Органик нэгдлийн нэршил - Нэршлийн ангилал (ИЮПАК, түүхэн, бодит, рационал, язгуурын) - Нүүрсустөрөгчдийг нэрлэх, зарчим - Органик нэгдлийн нэршлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийг тохирох нэршлүүдээр нэрлэх дүрмийг боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх - Дурын бодисыг нэрлэх, нэрнээс нь томьёо зохиох 2 3 Органик нэгдлийн бүтэц, байгуулал - Органик нэгдлийн найрлага - Томьёоны ангилал (байгууллын дэлгэмэл, электроны, хураангуй, - Органик нэгдлийн найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих 2
 2. 2. холбоосон, орон зайн, резонансын) - Органик бодисын томьёо бичих зарчим ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх 4 Органик нэгдлийн изомери ба эрлийзжилт - Органик нэгдлийн изомери - Изомерийн ангилал (байгууллын буюу салбарлалтын, орон зайн, давхар холбооны бүцэц, байрлалын, функционал бүлгийн байрлал ба бүцтийн) - Органик нэгдлийн изомерийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн изомери бичих зарчим боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх 2 Мини шалгалт 5 Ханасан нүүрсустөрөгчид - Алкан ба ц-алканы ерөнхий шинж - Физик химийн шинж - молекул бүтэц - гарган авах арга, хэрэглээ - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 6 Ханаагүй нүүрсустөрөгчид - Нүүрсустөрөгчид гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх 2 I бие даалт 7 Битүү хэлхээт нүүрсустөрөгчид - Терпены ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 Мини шалгалт 8 Галогент нүүрсустөрөгчид - Галогент нүүрсустөрөгчийн ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 Явцын шалгалт
 3. 3. - Хэрэглээ 9 Гидроксил бүлэг ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл - Спирт, фенол гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх 2 10 Карбонил ба кето бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл - Альдегид ба кетоны ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Дурын нэгдлийг хувирган изомери бичих - Тохирох нэршлийг сонгон нэрлэх - Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх - Урвалын механизмыг тайлбарлах 2 Мини шалгалт 11 Карбоксил бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл - Карбон хүчлийн молекул бүтэц - Гомологи эгнээг ерөнхий томьёоноос нь бичих - Ангилал - Изомери - Нэршил - Гарган авах арга - Физик, хими шинжийг таних - Карбон хүчлийн гомологи эгнээг ерөнхий томьёоноос нь бичих - Карбон хүчлийн нэгдлийн нэршлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Карбон хүчлүүдийн изомерүүдийг бичих, тохирох нэршлүүдээр нэрлэх дүрмийг боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх - Дурын бодисыг нэрлэх, нэрнээс нь томьёо зохиох 2 12 Энгийн ба нийлмэл эфир - Энгийн ба нийлмэл эфир гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, 2 II бие даалт
 4. 4. - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ нэрлэх 13 Нүүрс ус - Моно ба полисахаридын ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Нүүрс усны найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх 2 Мини шалгалт 14 Цардуул ба эслэг - Цардуул ба эслэгийн ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Цардуул ба эслэгийн найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх, төсөөт ба ялгаатай талуудыг харьцуулах 2 15 Азот агуулсан органик нэгдэл - Амин ба нитро нэгдэл гэж юу болох - Молекул бүтэц - Нэршил - Изомери - Гарган авах арга - Физик ба хими шинж - Байгальд орших, хэрэглээ - Органик нэгдлийн талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн физик ба хими шинжийг тодорхойлох, харьцуулах - Химийн урвалын тэгшитгэл бичих, бүдүүвчээр илэрхийлэх - Дурын нэгдлийн изомерүүдийг бичиж, нэрлэх 2 Явцын шалгалт 16 Уураг ба полипептидүүд - Цардуул ба эслэгийн ерөнхий шинж - Молекул бүтэц - Физик шинж - Химийн шинж - Гарган авах арга - Хэрэглээ - Цардуул ба эслэгийн найрлага, томьёоны талаар мэдээллийн эх сурвалжаас судлах - Органик нэгдлийн томьёонуудыг бичих ерөнхий загвар боловсруулах, хүснэгтээр илэрхийлэх, төсөөт ба ялгаатай талуудыг харьцуулах 2 Мини шалгалт
 5. 5. ЛАБОРАТОРИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Сэдэв Эзэмшүүлэх ЦагМэдлэг (Судлагдахуун) Чадвар (Ур ухаан) 1 Органик химийн лабораторит ажиллах аюулгүй үйл ажиллагааны дүрэм Органик химийн лабораторит - Анхааруулах таних тэмдгүүд - Хориглох таних тэмдгүүд - Болгоомжлох таних тэмдгүүд - Органик бодистой ажиллах заавар - Органик химийн лабораторит ашигладаг үндсэн багаж төхөөрөмж - Анхааруулах, хориглох, болгоомжлох таних тэмдгүүдийг тайлж унших, болгоомжтой ажиллах - Органик бодистой ажиллах заавартай танилцах - Органик химийн лабораторит ашигладаг үндсэн багаж төхөөрөмжийг нүдлэх 4 2 Ханасан, ханаагүй нүүрсустөрөгчдийг гарган авах ба шинж чанар - Органик нэгдлүүдийн найрлага - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга зүй - Гарган авах арга - Физик, хими шинж - Урвалын тэгшитгэл - Туршилтын үр дүн - Органик нэгдлүүдийн найрлага дахь элементүүдийг таних - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх тооцоо хийх, - Туршилт хийх арга зүйтэй танилцах - Туршилтын үр дүнгээ онолтой харьцуулан дүгнэлт хийх 4 3 Ароматик нүүрсустөрөгчид ба терпенүүдийг гарган авах ба шинж чанар 4 Лаборатори хамгаалалт 4 Нэг ба олон атомт спиртүүд гарган авах ба шинж чанар 4 5 Альдегид ба кетоныг гарган авах ба шинж чанар 4 Лаборатори хамгаалалт 6 Карбон хүчлүүдийг гарган авах ба шинж чанар 4 7 Нүүрс усыг гарган авах ба шинж чанар 4 Лаборатори хамгаалалт 8 Амин хүчил ба уургийн шинж чанар 4 Бие даалтын ажил нь дараах 4 хэсгээр дүгнэгдэнэ. Нийт 14 оноо 1. I хэсэг (Тодорхойлолт, найрлага, томьёо, гомологи эгнээ, нэршил) 3 оноо 2. II хэсэг (Эрлийзжилт, Изомери, ИЮПАК нэршил) 3 оноо 3. III хэсэг (Физик ба хими шинж) 4 оноо 4. IV хэсэг (Эрдэмтэдийн гол органик химийн урвалууд) 4 оноо
 6. 6. ҮНЭЛГЭЭ Сэдэв Хэлбэр Арга Үнэлэх шалгуур Хэмжээсжүүлэлт (Оноо) Органик химийн хөгжлийн түүх Ухагдахууны сүлжээ үүсгэх Ухагдахуун эзэмшүүлэх даалгавар Тухайн ухагдахууныг: - Томьёолох, тодорхойлох - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Үнэлэхшалгууртусбүрээрилрүүлэхчадваруудыгньүнэлэн тохирохоноожуулалтыгхийнэ. Органик нэгдлүүдийн Нэршил Графикаар өгөгдсөн мэдээллийг бичвэр болгох Бодит даалгавар Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан ажиллаж: - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт Органик нэгдлийн бүтэц, байгуулал Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Органик нэгдлийн изомери ба эрлийзжилт Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар Оюутан тухайн хичээлээр: - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Ханасан нүүрсустөрөгчид Туршилт хийх Туршлагад тулгуурласан даалгавар Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: - анализ хийн, задлан шинжлэх - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Ханаагүй нүүрсустөрөгчид Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Битүү хэлхээт нүүрсустөрөгчид Бэлэн мэдээллийн утга санааг бүдүүвчээр илэрхийлэх Эргүүлж ярих даалгавар Оюутны ярианд анхаарлаа хандуулан: - мэдээллийн агуулгыг бүрэн гаргасан эсэх - яриа нь логик дэс дараатай эсэх - химийн хэлийг зөв хэрэглэсэн эсэх Галогент нүүрсустөрөгчид Туршилт хийх Туршлагад тулгуурласан даалгавар Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: - анализ хийн, задлан шинжлэх - урвалын тэгшитгэл бичих - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Гидроксил бүлэг ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл Карбонил ба кето бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл Өгөгдсөн сэдвээр мэдээлэл цуглуулах Бүтээлч даалгавар Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл байгаа эсэх - реферат - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт
 7. 7. Карбоксил бүлэг агуулсан ба нүүрсустөрөгчдийн радикалаас тогтсон нэгдэл Графикаар өгөгдсөн мэдээллийг бичвэр болгох Бодит даалгавар Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан ажиллаж: - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт Энгийн ба нийлмэл эфир Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Нүүрс ус Ухагдахууны сүлжээ үүсгэх Ухагдахуун эзэмшүүлэх даалгавар Тухайн ухагдахууныг: - Томьёолох, тодорхойлох - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Цардуул ба эслэг Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар Оюутан тухайн хичээлээр: - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Азот агуулсан органик нэгдэл Чөлөөт хариулттай асуулт Асуудал шийдвэрлэх даалгавар Тухайн мэдээлэлд: - оновчтой асуудал дэвшүүлэх - зүй тогтлыг нь илрүүлэх - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Уураг ба полипептидүүд Өгөгдсөн сэдвээр мэдээлэл цуглуулах Бүтээлч даалгавар Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл байгаа эсэх - реферат - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×