Sera ya maji ya taifa

2,788 views

Published on

Published in: News & Politics, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sera ya maji ya taifa

 1. 1. Warsha ya Waandishi wa Habari ARM Hotel – Novemba 08 – 09, 2010
 2. 2. Yaliyomo  Sera ya maji 1991  Mapitio ya sera ya maji ya 1991  Sera ya maji ya mwaka 2002  Malengo ya sera  Muundo wa sera  Huduma za maji vijijini  Masuala ya kisera  Watekelezaji wa sera ni nani
 3. 3. Sera ya Maji ya 1991  Sera ya kwanza ya maji Tanzania  Lengo: Maji safi na salama kwa wote ifikapo 2002  Serikali ndio mwekezaji, mwendeshaji na msimamizi wa miradi na mtunzaji wa rasilimali
 4. 4. Mapitio ya Sera ya Maji 1991  Yalianza mwaka 1996  Sababu – Mapungufu ya sera ya 1991  Hali halisi ya upatikanaji maji na uendelevu  50% wanapata maji, 30% vituo vya maji havifanyi kazi  Kutoshirikisha kikamilifu wadau hususan wananchi  Kutoipa umuhimu sekta binafsi ktk utoaji huduma  Mapungufu katika mfumo wa kitaasisi na kisheria
 5. 5. Sera ya Maji ya 2002  Imetokana na mapitio ya sera ya mwaka 1991  Imeandaliwa kushirikisha wadau wote muhimu  Imeundwa kuzingatia malengo ya dira ya taifa 2025 na MKUKUTA  Imeweka mfumo madhubuti na endelevu wa kusimamia rasilimali za maji  Pia taratibu za kisheria na muundo wa kitaasisi wa kutekeleza sera
 6. 6. Malengo ya Sera  Kushirikisha walengwa kubuni, kupanga, kujenga, kuendesha, kufanya matengenezo na kuchangia gharama za huduma  Utunzaji na usimamizi endelevu wa rasilimali za maji kwa kushirikisha wadau wote  Kupunguza majukumu ya utekelezaji kwa serikali – ili kusimamia, kuratibu, kushauri, kuwezesha na kutoa miongozo
 7. 7. Muundo wa Sera  Sera ina sehemu kuu tatu i. Usimamizi wa rasilimali za maji - kuweka na kuendeleza mfumo endelevu na madhubuti wa kusimamia rasilimali maji ii. Utoaji wa huduma ya maji vijijini - Kuboresha afya za wananchi wa vijijini, kuchangia kupunguza umasikini kwa kutoa huduma endelevu ya maji safi, salama na ya kutosha iii. Utoaji wa huduma ya majisafi na majitaka mijini - Kuweka mfumo endelevu wa kutoa huduma kwa bei nafuu ili makundi yote yafaidike
 8. 8. Mikakati itakayotumika katika utekelezaji wa sera ili kufikia madhumuni ya sera kwa maeneo ya vijijini
 9. 9. Madhumuni  Upatikanaji wa huduma endelevu kwa gharama iliyo ndani ya uwezo wa wananchi vijijini.  Kuweka bayana majukumu na wajibu wa wadau mbalimbali.  Kuweka mkazo wananchi kulipia sehemu ya gharama za ujenzi wa miradi, gharama zote za uendeshaji na matengenezo ya miradi yao  Kubadili utaratibu ili wananchi wabuni, waanzishe na kuendesha miradi yao wenyewe.  Kuhamasisha Sekta Binafsi kushiriki katika kugharamia, kujenga, kuendesha na kutoa huduma ya maji vijijini.  Kuboresha afya ya jamii kwa kuunganisha mipango ya utoaji wa huduma ya maji, usafi wa mazingira na elimu ya afya.
 10. 10. Misingi ya Sera  Maji ni hitaji la msingi na haki ya kila mtu  Matumizi ya maji kwa ajili ya binadamu ni muhimu kwanza  Maeneo yenye uhaba kupewa kipaumbele cha miradi  Maji ni bidhaa ya kiuchumi  Kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji  Huduma endelevu
 11. 11. Masuala ya kisera  Ushiriki wa jamii  Kumiliki miradi ya maji, kuchagua teknolojia, kubuni, usanifu, ujenzi wa miradi, uendeshaji na matengenezo ya miradi  Kushirikisha sekta binafsi kutoa huduma ya maji vijijini  Serikali kuwa mdhibiti, mwezeshaji na mratibu wa maji vijijini  Jinsia zote kushiriki kikamilifu katika miradi ya maji
 12. 12. Masuala ya kisera....  Kiwango cha chini cha utoaji huduma vijijini  Lita 25 za maji safi na salama kwa mtu kwa siku  Vituo vya maji viwe umbali usiozidi mita 400  Kila kituo kuhudumia watu 250  Udhibiti wa utoaji huduma za maji vijijini  Wananchi kugharamia miradi ya maji vijijini  Wananchi kuendesha miradi yao ya maji kisheria  Kuwa na mfumo mzuri wa ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maji
 13. 13. Ni nani watekelezaji wa sera ya maji? 1. Wananchi  Ndio watekelezaji wakuu. Wanapaswa  Kubuni, kumiliki, kusimamia na kuiendesha miradi yao ya maji.  Kulipia gharama za uendeshaji, matengenezo, ukarabati na upanuzi wa miradiya maji  Kulinda vyanzo vya maji na maeneo yanayozunguka vyanzo hivyo.  Kuhakikisha kuwa kuna uwiano mzuri kati ya teknolojia iliyochaguliwa na kiwango cha huduma na upatikanaji wa maji kwa upande mmoja, na uwezo wa kiuchumi wa watumiaji maji wenyewe kwa upande mwingine.  Kutambua kuwa wanawake ni miongoni mwa wahusika wakuu katika utoaji wa huduma ya maji vijijini.
 14. 14. Ni nani watekelezaji wa sera ya maji....... 2. Serikali za Mitaa  Jukumu kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma ya maji safi na salama.  Hivyo ni wasimamizi na wawezeshaji wa jamii. Majukumu yao ni; • Kusimamia na kufuatilia upatikanaji wa maji. • Kusimamia vyombo vya watumia maji na kuhakikisha jamii inakusanya fedha kwa ajili ya marekebisho ya miradi ya maji • Kuhakikisha miundombinu ya maji inalindwa, na kufanyiwa matengenezo • Kutoa msaada wa kitaalamu tatizo linapotokea • Kuwezesha wanajamii kupata vipuri pale ambapo vinahitajika
 15. 15. Ni nani watekelezaji wa sera ya maji?.... 3. Wizara ya Maji na Umwagiliaji  Ni wasimamizi wakuu wa sera  Majukumu yao ni  kuandaa sera na mipango  kuratibu, kusimamia na kutoa miongozo  kuziwezesha halmashauri za wilaya, kukagua na kutathimini utekelezaji wa miradi ya maji
 16. 16. Ni nani watekelezaji wa sera ya maji?..... 4. Mashirika binafsi na Vyombo vya habari  Kuhakikisha sera zinawanufaisha wananchi  Kusambaza taarifa za kisera, mipango na bajeti  Kutoa elimu kwa umma  Kuhamasisha ushiriki wa wananchi  Kuwajengea uwezo wananchi ili;  Kushiriki katika utekelezaji wa sera  Kufuatilia utekelezaji wa sera  Kutathmini utekelezaji wa sera
 17. 17. Maswali na maoni Karibuni

×