Đào tạo Seo Trí Tuệ Việt
Daotaoseo.edu.vn
Google chưa có văn phòng
chính thức tại Việt Nam

Giành cho mọi cá nhân,
tổ chức

Thanh toán với Google qua thẻ
thanh toán...
Lâu dài
Website có vị trí cao
Bền vững
Tốn ít chi phí

Nhanh, hiệu quả
Website có vị trí cao,
Không bền vững
Tốn chi phí l...
Đặt số tiền
chi tiêu
tối đa

Không có
yêu cầu
tối thiểu

Hiển
thị

Đấu
giá
Giá
thầu

Vị trí
xếp
hạng
Nhắm
mục tiêu
bạn
chọn

Điểm
Chất
lượng

Nơi
quảng
cáo hiển
thị
Khảo sát
thị trường
Keyword
Planner

Traffic
estimate
Yếu tố
lịch sử
của từ
khóa

Thị
trường
quảng cáo

1
click
Mức độ
cạnh
tranh

Điểm chất
lượng
chất lượng
quảng cáo

chi phí
chính xác/
1 click

Giá thầu
CPC
tối đa
Ngân sách

Giá thầu CPC
Tạo quảng cáo
liên quan
Thanh toán
tự động
(thanh toán sau
khi quảng cáo
bạn chạy) – 30
ngày sau khi
quảng cáo bạn
chạy hoặc đạt
đến ngưỡng
thanh ...
• Tối đa 25 kí tự, đây là dòng gây thu hút
đối với khách hàng

• Hiển thị trang Page mà bạn
muốn khách hàng truy cập vào

...
1800 9294
Việt
Nam

9 giờ sáng - 6 giờ
tối theo ICT

Thứ Hai Thứ Sáu

Tiếng
Anh

1800 9294

12 giờ 30 trưa - 4 giờ
30 chiề...
Mất nhiều thời
gian, công sức

ĐẾN VỚI TTV
Nhanh, hiệu quả
16 Bí mật về quảng cáo google adwords
16 Bí mật về quảng cáo google adwords
16 Bí mật về quảng cáo google adwords
16 Bí mật về quảng cáo google adwords
16 Bí mật về quảng cáo google adwords
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

16 Bí mật về quảng cáo google adwords

246
-1

Published on

16 Bí mật về quảng cáo google adwords

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
246
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Animated countdown timer on textured background(Difficult)Tip: Some shape effects on this slide are created with the Combine Shapes commands. To access this command, you must add it to the Quick Access Toolbar, located above the File tab. To customize the Quick Access Toolbar, do the following:Click the arrow next to the Quick Access Toolbar, and then under CustomizeQuickAccessToolbar click MoreCommands.In the PowerPointOptions dialog box, in the Choose commands from list, select All Commands. In the list of commands, click CombineShapes, and then click Add.To reproduce the donut shape effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank.On the Insert tab, in the Illustrations group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Donut.On the slide, drag to draw a donut. Drag the yellow sizing handle so that the donut is roughly 0.25” in thickness.Select the donut. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, in the Height box enter 5” and in the Width box enter 5”.Also under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Outline and then click No Outline.On the Insert tab, in the Illustrations group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle.On the slide, drag to draw a rectangle.Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, in the Height box enter 5.5” and in the Width box enter 0.08”.Also under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Outline and then click No Outline.Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate. Repeat this process this process 7 times for a total of 9 thin rectangles.Select a duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 10. Select another duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 20. Select another duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 30. Select another duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 40. Select another duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 50. Select another duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 60. Select another duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 70. Select the last duplicate rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Rotation box enter 80. Press and hold CTRL, and then select all of the small thin rectangles. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click ShapeUnion.Also on the Home tab, in the Clipboard group, click Copy, and then click Duplicate.Select the duplicate group of rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Rotate, and then click Rotate Right 90°.On the Home tab, in the Edit group, click Select, and then click Select All.Also on the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align to Slide.Click Align Middle.Click Align Center.Press and hold CTRL, select the donut shape, and then select the first group of rectangles. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click ShapeSubtract.Press and hold CTRL, select the donut shape, and then select the second group of rectangles. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click ShapeSubtract.On the Insert tab, in the Illustrations group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Donut.On the slide, drag to draw a donut. Drag a sizing handle so that the donut is roughly 0.5” in thickness.Select the second donut. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, in the Height box enter 5.21” and in the Width box enter 5.21”.Also under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Outline, and then click No Outline.Press and hold CTRL, select the second donut, and then select the first, segmented donut. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click ShapeSubtract.Select the remaining donut. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following:Click the button next to Preset colors and then click Silver.In the Type list, select Linear.Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and then in the Line Color pane click No line.Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane, in the Shadow pane, click the button next to Presets, and then under Outer click Offset Center. Also in the Format Shape dialog box, click 3-D Format in the left pane, in the 3-D Format pane, under Bevel, click the button next to Top and then click Slope.On the Insert tab, in the Illustrations group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Donut.On the slide, drag to draw a donut. Drag a sizing handle so that the donut is roughly 0.25” in thickness.Select the new donut. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 194, Green: 10, and Blue: 6.Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and then in the Line Color pane click No line.Also in the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, in the Size pane, under Size and rotate, in the Height box enter 5.14” and in the Width box enter 5.14”.Select the new donut. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then click Send Backward.Press and hold CTRL, and then select the two donuts. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align Selected Objects.Click Align Center.Click Align Middle.With both donuts selected, drag the donuts so that the top edge is roughly 1” from the top edge of the slide.To reproduce the other shape effects on this slide, do the following:On the Insert tab, in the Illustrations group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle.On the slide, drag to draw a rectangle.Select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing tab, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following:In the Type list, select Linear.In the Angle box, enter 90.Under Gradient stops, click Add gradient stop or Remove gradient stop until three stops appear in the slider, then customize the gradient stops as follows:Select the first stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, first option from the left).In the Transparency box, enter 75%.Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 35%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, first option from the left).In the Transparency box, enter 0%.Select the last stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, first option from the left).In the Transparency box, enter 100%.Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and then in the Line Color pane click No line.Also in the Format Shape dialog box, click Size, and in the Height box enter 7.5, and in the Width box enter 2.83.On the slide, select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then click Send Backward.Also on the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click AlignMiddle and Align Center.To reproduce the text effects on this slide, do the following:On the Insert tab, in the Text group, click Text Box.On the slide, drag to draw a text box.Type “3” in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, select Lucida Bright from the Font list, select White, Background 1 from the Font Color list, and then select 96 pt. from the FontSize list.Select the text box. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow next to Copy, and then click Duplicate.Select the second text box. Change the text to “2.”Select the text box. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow next to Copy, and then click Duplicate.Select the third text box. Change the text to “1.”Press and hold CTRL, and then select all three text boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align Selected Objects.Click Align Middle.Click Align Center.With all three text boxes selected, position the text boxes in the center of the two donuts.To reproduce the animation effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Editing group, click Select, and then click Selection Pane.On the slide, select the silver, segmented donut. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Grow & Turn.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 1.00.On the slide, select the gradient-fill rectangle. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then click More Entrance Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Subtle, click Expand.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 1.00.On the slide, select the red, solid donut. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select After Previous.In the Duration box, enter 0.25.In the Selection and Visibility pane, select the “3” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box enter 0.50.Select the red, solid donut. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Exit click Wheel.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 1.00.In the Selection and Visibility pane, select the “3” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Exit click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.50.In the Delay box, enter 0.50.In the Selection and Visibility pane, select the solid red donut. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.25.In the Delay box, enter 1.00.In the Selection and Visibility pane, select the “2” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.50.In the Delay box, enter 1.00.Select the red, solid donut. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Exit click Wheel.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 1.00.In the Selection and Visibility pane, select the “2” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Exit click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.50.In the Delay box, enter 1.50.In the Selection and Visibility pane, select the “1” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.50.In the Delay box, enter 1.50.In the Selection and Visibility pane, select the solid red donut. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Entrance click Fade.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.25.In the Delay box, enter 1.00.In the Selection and Visibility pane, select the “1” text box. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Exit click FadeAlso on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.50.In the Delay box, enter 2.00.Select the red, solid donut. On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, and then under Exit click Wheel.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 2.00.To reproduce the background effects on this slide, do the following:On the Insert tab, in the Illustrations group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle.On the slide, drag to draw a rectangle.Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Picture or texture fill, and then do the following:Click the button next to Texture and select Brown Marble (fourth row, first option from the left).Clear the Tile picture as texture box.Also in the Format Picture dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane, click No line.Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, under Brightness and contrast, do the following:In the Brightness box, enter -42%.In the Contrast Box, enter -28%.Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Recolor, click the button next to Presets and then click Grayscale.Also in the Format Picture dialog box, click Artistic Effects in the left pane, and in the Artistic Effects pane, do the following:Click the button next to Artistic Effects and then click Blur.In the Radius box, enter 7.Also in the Format Picture dialog box, click Size in the left pane, and then under Size and rotate do the following:In the Height box, enter 7.5.In the Width box, enter 10.On the slide, select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle and Align Center.On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate. Select the second, duplicate rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, in the Transparency box, enter 90%.Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, under Brightness and contrast, do the following:In the Brightness box, enter 12%.In the Contrast Box, enter 44%.Also in the Format Picture dialog box, click Artistic Effects in the left pane, and in the Artistic Effects pane, do the following:Click the button next to Artistic Effects and then click Blur.In the Radius box, enter 9.On the slide, select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle and Align Center.On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate.Select the third, duplicate rectangle. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Adjust group, click Reset Picture.Also under Picture Tools, on the Format tab, in the Picture Styles group, click the Format Picture dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, click Fill in the left pane, and then in the Fill pane, do the following:Click the button next to Texture and then click Granite.Select Tile picture as texture.In the Transparency box, enter 94%.Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, in the Picture Corrections pane, under Brightness and contrast, do the following:In the Brightness box, enter 2%.In the Contrast box, enter 70%.Also in the Format Picture dialog box, click Artistic Effects in the left pane, and then in the Artistic Effects pane, do the following:Click the button next to Artistic Effect and then click Photocopy.In the Detail box, enter 9.On the slide, select the third rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle and Align Center.On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate.Select the fourth, duplicate rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following:In the Type list, select Radial. In the Direction list, select From Center.Under Gradient stops, click Add gradient stop or Remove gradient stop until two stops appear on the slider. Customize the gradient stops as follows:Select the first stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left).In the Transparency box, enter 100%.Select the last stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left).In the Transparency box, enter 50%.On the slide, select the fourth rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle and Align Center.Also on the Home tab, in the Editing group, click Select, and then click Select All.Also on the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then click Group.On the slide, select the grouped rectangles. Also on the Home tab, in the Clipboard group, click Cut.Also on the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow below Paste, and select Paste Special. In the Paste Special dialog box, select Paste, and then under As, select Picture (PNG).Also on the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align and then click Align Middle and Align Center. Động đồng hồ đếm ngược trên nền kết cấu( Khó khăn )Mẹo: Một số hiệu ứng hình trên slide này được tạo ra với các lệnh Kết hợp hình dạng . Để truy cập vào lệnh này, bạn phải thêm nó vào Quick Access Toolbar , nằm ​​trên tab File . Để tùy chỉnh Quick Access Toolbar , làm như sau:Nhấp vào mũi tên bên cạnh Quick Access Toolbar , và sau đó theo Tùy chỉnh Quick Access Toolbar kích vào More Commands.Trong PowerPoint hộp thoại Options, trong Chọn lệnh từ danh sách, chọn All Commands .Trong danh sách các lệnh , nhấn Kết hợp hình dạng , và sau đó nhấn Add .Để tái tạo các hiệu ứng hình dạng bánh rán trên slide này, làm như sau:Trên tab Home , trong nhóm Slides, kích Giao diện, và sau đó chọn Blank.Trên tab Insert, trong nhóm Illustrations, kích Shapes, và sau đó theo Basic Shapes nhấp Donut .Trên slide, kéo để vẽ một chiếc bánh rán . Kéo cỡ vàng xử lý để các bánh rán là khoảng 0,25 " độ dày.Chọn bánh rán. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích nhóm , trong hộp Chiều Cao nhập 5 " và trong hộp Chiều rộng nhập 5 " .Cũng theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong nhóm Shape Styles , chọn Shape Outline và sau đó nhấn No Outline.Trên tab Insert, trong nhóm Illustrations, kích Shapes, và sau đó theo hình chữ nhật kích chữ nhật .Trên slide, kéo để vẽ một hình chữ nhật.Chọn hình chữ nhật . Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích nhóm , trong hộp Chiều Cao nhập 5,5 " và trong hộp Chiều rộng nhập 0.08 " .Cũng theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong nhóm Shape Styles , chọn Shape Outline và sau đó nhấn No Outline.Chọn hình chữ nhật . Trên tab Home, trong nhóm Clipboard , nhấp vào mũi tên bên phải của Sao chép , và sau đó nhấp trùng lặp . Lặp lại quá trình này quá trình này 7 lần với tổng số 9 hình chữ nhật mỏng .Chọn một hình chữ nhật trùng lặp. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 10 .Chọn một hình chữ nhật trùng lặp. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 20 .Chọn một hình chữ nhật trùng lặp. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 30 .Chọn một hình chữ nhật trùng lặp. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 40 .Chọn một hình chữ nhật trùng lặp. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 50 .Chọn một hình chữ nhật trùng lặp. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 60 .Chọn một hình chữ nhật trùng lặp. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 70 .Chọn trùng lặp hình chữ nhật mới nhất . Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích thước nhóm, kích vào Kích thước và hộp thoại Chức vụ phóng . Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp xoay nhập 80 .Bấm và giữ tổ hợp phím CTRL , và sau đó chọn tất cả các hình chữ nhật mỏng nhỏ . Trên Quick Access Toolbar , nhấn Kết hợp hình dạng , và sau đó nhấp vào Shape Union.Cũng trên tab Home , trong nhóm Clipboard , chọn Copy , và sau đó nhấp trùng lặp .Chọn nhóm trùng lặp của hình chữ nhật . Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Xoay, và sau đó nhấp Xoay phải 90 ° .Trên tab Home , trong nhóm Edit, chọn Select , và sau đó nhấp vào Chọn tất cả.Cũng trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó làm như sau:Nhấp vào Align vào Slide .Nhấp vào Align Trung .Nhấp vào Align Center.Bấm và giữ tổ hợp phím CTRL , chọn hình dạng bánh rán , và sau đó chọn nhóm đầu tiên của hình chữ nhật . Trên Quick Access Toolbar , nhấn Kết hợp hình dạng , và sau đó nhấp vào Shape Trừ .Bấm và giữ tổ hợp phím CTRL , chọn hình dạng bánh rán , và sau đó chọn nhóm thứ hai của hình chữ nhật . Trên Quick Access Toolbar , nhấn Kết hợp hình dạng , và sau đó nhấp vào Shape Trừ .Trên tab Insert, trong nhóm Illustrations, kích Shapes, và sau đó theo Basic Shapes nhấp Donut .Trên slide, kéo để vẽ một chiếc bánh rán . Kéo một hồ xử lý để các bánh rán là khoảng 0,5 " độ dày.Chọn bánh thứ hai . Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong Kích nhóm , trong hộp Chiều Cao nhập 5,21 " và trong hộp Chiều rộng nhập 5,21 " .Cũng theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong nhóm Shape Styles , chọn Shape Outline, và sau đó nhấn No Outline.Bấm và giữ tổ hợp phím CTRL , chọn bánh thứ hai , và sau đó chọn đầu tiên , phân đoạn bánh rán. Trên Quick Access Toolbar , nhấn Kết hợp hình dạng , và sau đó nhấp vào Shape Trừ .Chọn bánh còn lại. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong nhóm Shape Styles, nhấp vào phóng hộp thoại Format Shape. Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Điền vào khung bên trái, trong khung Fill , nhấp Gradient điền vào, và sau đó làm như sau:Nhấp vào nút bên cạnh màu sắc cài sẵn và sau đó nhấp bạc .Trong danh sách Type, chọn Linear.Ngoài ra trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm dòng màu trong khung bên trái, và sau đó trong cửa sổ dòng màu nhấp vào Không có đường dây .Ngoài ra trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Shadow trong khung bên trái, trong cửa sổ Shadow, nhấp vào nút bên cạnh Presets , và sau đó theo nhấp chuột bên ngoài Trung tâm offset .Ngoài ra trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm 3-D Format ở khung bên trái , trong các định dạng khung 3-D , dưới Bevel , click vào nút bên cạnh trên và sau đó nhấp dốc .Trên tab Insert, trong nhóm Illustrations, kích Shapes, và sau đó theo Basic Shapes nhấp Donut .Trên slide, kéo để vẽ một chiếc bánh rán . Kéo một hồ xử lý để các bánh rán là khoảng 0,25 " độ dày.Chọn bánh mới . Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong nhóm Shape Styles, nhấp vào phóng hộp thoại Format Shape. Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Điền vào khung bên trái, trong khung Fill , bấm vào nút bên cạnh màu, kích vào More Colors , và sau đó trong hộp thoại màu sắc , trên tab Custom, nhập các giá trị cho Red : 194 , màu xanh lá cây : 10 , và Blue : 6 .Ngoài ra trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm dòng màu trong khung bên trái, và sau đó trong cửa sổ dòng màu nhấp vào Không có đường dây .Ngoài ra trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, trong kích thước cửa sổ , dưới Kích thước và xoay , trong hộp Chiều Cao nhập 5.14 " và trong hộp Chiều rộng nhập 5.14 " .Chọn bánh mới . Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , và sau đó nhấp vào Gửi lạc hậu.Bấm và giữ tổ hợp phím CTRL , và sau đó chọn hai bánh rán . Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó làm như sau:Nhấp Căn Đối tượng được lựa chọn .Nhấp vào Align Center.Nhấp vào Align Trung .Với cả hai bánh rán lựa chọn , kéo bánh rán để cạnh trên là khoảng 1 " từ cạnh trên của slide .Để tái tạo các hiệu ứng hình dạng khác trên slide này, làm như sau:Trên tab Insert, trong nhóm Illustrations, kích Shapes, và sau đó theo hình chữ nhật kích chữ nhật .Trên slide, kéo để vẽ một hình chữ nhật.Chọn hình chữ nhật . Trên tab Home, trong tab Vẽ , nhấp vào phóng hộp thoại Format Shape. Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Điền vào khung bên trái, trong khung Fill , nhấp Gradient điền vào, và sau đó làm như sau:Trong danh sách Type, chọn Linear.Trong hộp Angle, nhập 90 .Dưới Gradient dừng lại, nhấp vào Add gradient dừng hoặc Hủy bỏ dốc dừng cho đến khi ba điểm dừng xuất hiện trong thanh trượt , sau đó tùy chỉnh gradient dừng lại như sau:Chọn điểm dừng chân đầu tiên trong thanh trượt , và sau đó làm như sau:Trong hộp Position, nhập 0%.Nhấp vào nút bên cạnh màu, và sau đó nhấp vào Theme Colors Black, Tiêu đề 1 ( hàng đầu tiên, tùy chọn đầu tiên từ trái sang) .Trong hộp minh bạch , nhập 75%.Chọn điểm dừng chân tiếp theo trong thanh trượt , và sau đó làm như sau:Trong hộp Position, nhập 35%.Nhấp vào nút bên cạnh màu, và sau đó nhấp vào Theme Colors Black, Tiêu đề 1 ( hàng đầu tiên, tùy chọn đầu tiên từ trái sang) .Trong hộp minh bạch , nhập 0%.Chọn dừng chân cuối cùng trong thanh trượt , và sau đó làm như sau:Trong hộp Position, nhập 100% .Nhấp vào nút bên cạnh màu, và sau đó nhấp vào Theme Colors Black, Tiêu đề 1 ( hàng đầu tiên, tùy chọn đầu tiên từ trái sang) .Trong hộp minh bạch , nhập 100% .Ngoài ra trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm dòng màu trong khung bên trái, và sau đó trong cửa sổ dòng màu nhấp vào Không có đường dây .Ngoài ra trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Kích thước, và trong hộp Chiều Cao nhập 7.5, và trong hộp Chiều rộng nhập 2.83 .Trên slide, chọn hình chữ nhật . Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , và sau đó nhấp vào Gửi lạc hậu.Cũng trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó nhấp vào Align Trung và Align Center.Để tái tạo các hiệu ứng văn bản trên slide này, làm như sau:Trên tab Insert, trong nhóm văn bản, nhấn Text Box .Trên slide, kéo để vẽ một hộp văn bản.Gõ " 3" vào hộp văn bản , và sau đó chọn văn bản. Trên tab Home, trong nhóm Font , chọn Lucida sáng từ danh sách Font , chọn trắng, nền 1 từ danh sách Font Color, và sau đó chọn 96 pt. từ cỡ chữ danh sách .Chọn hộp văn bản. Trên tab Home, trong nhóm Clipboard , nhấp vào mũi tên bên cạnh Sao chép , và sau đó nhấp trùng lặp .Chọn hộp văn bản thứ hai . Thay đổi các văn bản để "2. "Chọn hộp văn bản. Trên tab Home, trong nhóm Clipboard , nhấp vào mũi tên bên cạnh Sao chép , và sau đó nhấp trùng lặp .Chọn hộp văn bản thứ ba . Thay đổi các văn bản để "1. "Bấm và giữ tổ hợp phím CTRL , và sau đó chọn tất cả ba hộp văn bản. Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó làm như sau:Nhấp Căn Đối tượng được lựa chọn .Nhấp vào Align Trung .Nhấp vào Align Center.Với tất cả ba hộp văn bản được chọn , vị trí các hộp văn bản ở trung tâm của hai bánh rán .Để tái tạo các hiệu ứng hình ảnh động trên slide này, làm như sau:Trên tab Home , trong nhóm Editing , nhấn Select, và sau đó nhấp vào lựa chọn Pane.Trên slide, chọn bạc, bánh rán phân đoạn . Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Entrance nhấp Grow & Bật .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 1,00.Trên slide, chọn hình chữ nhật gradient điền . Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó nhấp vào Lối vào Effects. Trong Add Effect Entrance hộp thoại, dưới tinh tế , nhấn Mở rộng .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 1,00.Trên slide, chọn các màu đỏ, bánh rắn. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Entrance nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Sau khi trước .Trong hộp Thời gian, nhập 0,25.Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn " 3" hộp văn bản. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Entrance nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, trong hộp Thời gian nhập 0.50 .Chọn các màu đỏ, bánh rắn. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Exit bấm bánh xe .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 1,00.Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn " 3" hộp văn bản. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Exit nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 0,50.Trong hộp Delay, nhập 0,50.Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn bánh rắn màu đỏ . Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Entrance nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 0,25.Trong hộp Delay, nhập 1,00.Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn " 2 " hộp văn bản. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Entrance nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 0,50.Trong hộp Delay, nhập 1,00.Chọn các màu đỏ, bánh rắn. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Exit bấm bánh xe .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 1,00.Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn " 2 " hộp văn bản. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Exit nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 0,50.Trong hộp Delay, nhập 1.50 .Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn " 1 " hộp văn bản. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Entrance nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 0,50.Trong hộp Delay, nhập 1.50 .Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn bánh rắn màu đỏ . Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Entrance nhấp Fade .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 0,25.Trong hộp Delay, nhập 1,00.Trong cửa sổ Lựa chọn và Tầm nhìn , chọn " 1 " hộp văn bản. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Exit nhấp FadeCũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 0,50.Trong hộp Delay, nhập 2.00 .Chọn các màu đỏ, bánh rắn. Trên tab Animations , trong nhóm nâng cao Animation, click Add Animation, và sau đó theo Exit bấm bánh xe .Cũng trên tab Animations , trong nhóm Thời gian, làm như sau:Trong danh sách Start, chọn Với Trước.Trong hộp Thời gian, nhập 2.00 .Để tạo lại hiệu ứng nền trên slide này, làm như sau:Trên tab Insert, trong nhóm Illustrations, kích Shapes, và sau đó theo hình chữ nhật kích chữ nhật .Trên slide, kéo để vẽ một hình chữ nhật.Chọn hình chữ nhật . Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong nhóm Shape Styles, nhấp vào Format Shape hộp thoại. Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Điền vào khung bên trái, trong khung Fill , nhấp vào hình ảnh hoặc kết cấu lấp đầy , và sau đó làm như sau:Nhấp vào nút bên cạnh Texture và chọn Brown Marble ( hàng thứ tư , lựa chọn đầu tiên từ trái sang) .Xóa hình ảnh Ngói như hộp kết cấu.Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm dòng màu trong khung bên trái, và trong cửa sổ dòng màu, nhấn No dòng .Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Hình ảnh sửa chữa trong khung bên trái, và trong cửa sổ hình ảnh sửa chữa , theo độ sáng và độ tương phản , làm như sau:Trong hộp sáng , nhập -42% .Trong Box tương phản, nhập -28% .Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Ảnh màu trong khung bên trái, và trong cửa sổ hình ảnh màu, dưới Recolor , nhấp vào nút bên cạnh Presets và sau đó nhấp Grayscale.Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Artistic Effects trong khung bên trái, và trong cửa sổ hiệu ứng nghệ thuật, làm như sau:Nhấp vào nút bên cạnh hiệu ứng nghệ thuật và sau đó nhấp Blur.Trong hộp Radius, nhập 7 .Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Kích thước trong khung bên trái, và sau đó theo kích thước và xoay làm như sau:Trong hộp Chiều cao, nhập 7.5.Trong hộp Width, nhập 10 .Trên slide, chọn hình chữ nhật . Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó nhấp vào Align Trung và Align Center.Trên tab Home, trong nhóm Clipboard , nhấp vào mũi tên bên phải của Sao chép , và sau đó nhấp trùng lặp .Chọn thứ hai , trùng lặp hình chữ nhật. Theo công cụ vẽ , trên tab Format, trong nhóm Shape Styles, nhấp vào phóng hộp thoại Format Shape. Trong các định dạng Hình dạng hộp thoại, bấm Điền vào khung bên trái, trong khung Fill , trong hộp minh bạch , nhập 90%.Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Hình ảnh sửa chữa trong khung bên trái, và trong cửa sổ hình ảnh sửa chữa , theo độ sáng và độ tương phản , làm như sau:Trong hộp sáng , nhập 12%.Trong Box tương phản, nhập 44%.Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Artistic Effects trong khung bên trái, và trong cửa sổ hiệu ứng nghệ thuật, làm như sau:Nhấp vào nút bên cạnh hiệu ứng nghệ thuật và sau đó nhấp Blur.Trong hộp Radius, nhập 9 .Trên slide, chọn hình chữ nhật . Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó nhấp vào Align Trung và Align Center.Trên tab Home, trong nhóm Clipboard , nhấp vào mũi tên bên phải của Sao chép , và sau đó nhấp trùng lặp .Chọn thứ ba , trùng lặp hình chữ nhật. Hình ảnh dưới Công cụ , trên tab Format, trong nhóm Điều chỉnh , nhấp vào Reset Picture.Cũng theo hình ảnh cụ, trên tab Format , trong nhóm Styles Hình ảnh , nhấp vào Format Picture hộp thoại phóng . Trong Format Picture hộp thoại, bấm Điền vào khung bên trái, và sau đó trong khung Fill , làm như sau:Nhấp vào nút bên cạnh Texture và sau đó nhấp Granite .Chọn Tile hình ảnh như kết cấu.Trong hộp minh bạch , nhập 94%.Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Hình ảnh sửa chữa trong khung bên trái, trong cửa sổ hình ảnh sửa chữa , theo độ sáng và độ tương phản , làm như sau:Trong hộp sáng , nhập 2%.Trong hộp tương phản, nhập 70%.Cũng trong Format Picture hộp thoại, bấm Artistic Effects trong khung bên trái, và sau đó trong cửa sổ hiệu ứng nghệ thuật, làm như sau:Nhấp vào nút bên cạnh để hưởng nghệ thuật và sau đó nhấp photocopy .Trong chi tiết , hãy vào 9 .Trên slide, chọn hình chữ nhật thứ ba . Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó nhấp vào Align Trung và Align Center.Trên tab Home, trong nhóm Clipboard , nhấp vào mũi tên bên phải của Sao chép , và sau đó nhấp trùng lặp .Chọn , trùng lặp hình chữ nhật thứ tư. Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấp vào phóng hộp thoại Format Shape. Trong Format Picture hộp thoại, bấm Điền vào khung bên trái, trong khung Fill , nhấp Gradient điền vào, và sau đó làm như sau:Trong danh sách Type, chọn Radial .Trong danh sách Hướng , chọn Từ Trung tâm .Dưới Gradient dừng lại, nhấp vào Add gradient dừng hoặc Hủy bỏ dốc dừng cho đến khi hai điểm dừng xuất hiện trên thanh trượt . Tùy chỉnh các điểm dừng dốc như sau:Chọn điểm dừng chân đầu tiên trong thanh trượt , và sau đó làm như sau:Trong hộp Position, nhập 0%.Nhấp vào nút bên cạnh màu, và sau đó nhấp vào Theme Colors Black, Tiêu đề 1 ( hàng đầu tiên, lựa chọn thứ hai từ trái sang) .Trong hộp minh bạch , nhập 100% .Chọn dừng chân cuối cùng trong thanh trượt , và sau đó làm như sau:Trong hộp Position, nhập 100% .Nhấp vào nút bên cạnh màu, và sau đó nhấp vào Theme Colors Black, Tiêu đề 1 ( hàng đầu tiên, lựa chọn thứ hai từ trái sang) .Trong hộp minh bạch , nhập 50%.Trên slide, chọn hình chữ nhật thứ tư. Trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Align , và sau đó nhấp vào Align Trung và Align Center.Cũng trên tab Home , trong nhóm Editing , nhấn Select, và sau đó nhấp vào Chọn tất cả.Cũng trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , và sau đó nhấp Group.Trên slide, chọn các hình chữ nhật thành các nhóm. Cũng trên tab Home , trong nhóm Clipboard , kích Cut .Cũng trên tab Home , trong nhóm Clipboard , nhấp vào mũi tên bên dưới Paste, và chọn Paste Special. Trong hộp đặc biệt hộp thoại , chọn Paste, và sau đó theo As, chọn hình ảnh ( PNG) .Cũng trên tab Home , trong nhóm Drawing, nhấn Sắp xếp , điểm đến Căn và kích Align Trung và Align Center.
 • 16 Bí mật về quảng cáo google adwords

  1. 1. Đào tạo Seo Trí Tuệ Việt Daotaoseo.edu.vn
  2. 2. Google chưa có văn phòng chính thức tại Việt Nam Giành cho mọi cá nhân, tổ chức Thanh toán với Google qua thẻ thanh toán quốc tế như mastercard, visacard
  3. 3. Lâu dài Website có vị trí cao Bền vững Tốn ít chi phí Nhanh, hiệu quả Website có vị trí cao, Không bền vững Tốn chi phí lớn để duy trì trong thời gian dài
  4. 4. Đặt số tiền chi tiêu tối đa Không có yêu cầu tối thiểu Hiển thị Đấu giá
  5. 5. Giá thầu Vị trí xếp hạng Nhắm mục tiêu bạn chọn Điểm Chất lượng Nơi quảng cáo hiển thị
  6. 6. Khảo sát thị trường Keyword Planner Traffic estimate
  7. 7. Yếu tố lịch sử của từ khóa Thị trường quảng cáo 1 click Mức độ cạnh tranh Điểm chất lượng
  8. 8. chất lượng quảng cáo chi phí chính xác/ 1 click Giá thầu CPC tối đa
  9. 9. Ngân sách Giá thầu CPC Tạo quảng cáo liên quan
  10. 10. Thanh toán tự động (thanh toán sau khi quảng cáo bạn chạy) – 30 ngày sau khi quảng cáo bạn chạy hoặc đạt đến ngưỡng thanh toán Thanh toán thủ công (thanh toán trước khi quảng cáo bạn chạy) – bạn thanh toán cho tài khoản Adword của mình trước khi chạy quảng cáo và khi quảng cáo chạy sẽ được khấu trừ vào tài khoản Lập hóa đơn hàng tháng cài đặt này chỉ dùng cho các nhà quảng cáo và doanh nghiệp lớn.
  11. 11. • Tối đa 25 kí tự, đây là dòng gây thu hút đối với khách hàng • Hiển thị trang Page mà bạn muốn khách hàng truy cập vào • Là nơi bạn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mình đang quảng cáo
  12. 12. 1800 9294 Việt Nam 9 giờ sáng - 6 giờ tối theo ICT Thứ Hai Thứ Sáu Tiếng Anh 1800 9294 12 giờ 30 trưa - 4 giờ 30 chiều theo ICT Thứ Hai Thứ Năm Tiếng Việt 1800 9294 12 giờ 30 trưa - 2 giờ 30 chiều theo ICT Thứ Sáu Tiếng Việt
  13. 13. Mất nhiều thời gian, công sức ĐẾN VỚI TTV Nhanh, hiệu quả
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×