Vækst + kvalitet #6 - september 2012

2,348 views
2,248 views

Published on

I 6. udgave af magasinet vækst+kvalitet er der fokus på bæredygtighed og CSR.

Se zmags version af magasinet her: http://viewer.zmags.com/publication/f841b6eb

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vækst + kvalitet #6 - september 2012

 1. 1. MAGASIN #6 NOVEMBER 2012 DANSK STANDARD vækst  CSR Awards 2012: SMVer og CSR-strategi + kvalitet hører sammenMADS ØVLISEN: Ida Auken:»Hvor sværtkan det være?« »Grøn omstilling kommer ikke af sig selv« + Crowne Plaza Copenhagen: Værelse med grøn udsigt · Berendsen vil fortælle om ansvarlighed · Forsvaret i krig mod energispild · Vi køber miljømærket – Et netværk for indkøb med omtanke · Samarbejde skal skabe synergi · Hvordan kommer I videre med CSR?
 2. 2. rolle i udviklingen af grønne tekno- logier. Standarder er med til at sikre, at produkterne er af høj miljøkvalitet, og øger også forbrugernes mulig- Den bæredygtige hed for at tage et grønt valg. I Dansk Standard er vi allerede i vækst starter fuldt sving med at udvikle standarder og redskaber, der kan understøtte regeringens grønne omstilling. Det med standarder gælder fx inden for smart grid og in- telligent styring af elforbruget, hvor der lige nu udvikles internationale standarder for bl.a. datasikkerhed. Ud over at vi har udviklet en række»Også SMV’erne Flere og flere danske virksomheder ledelsesstandarder under CSR-para-har set fordelene arbejder i dag strategisk med CSR. Også SMV’erne har set fordelene ved plyen, har vi også initieret udviklin- gen af en CSR-standard, som virk-ved at sætte at sætte ’det, de bare gør’ i system. somheder kan blive certificeret efter.’det, de bare gør’ Det giver dem ikke bare overblik Derudover har vi i Miljømærk- over deres indsats og prioriteringer; ning Danmark netop søsat et nyti system« det sikrer også den løbende opfølg- netværk: Vi køber miljømærket – Et ning, der er nødvendig i en dynamisk netværk for indkøb med omtanke. virksomhed. Og ofte er standarder et I indkøbernetværket indgår bl.a. If nødvendigt hjælpemiddel til at nå i Skadeforsikring, Danske Bank, Steen mål. Strøm, Rambøll, Grundfos og Ny- Dansk Standard vil gerne bakke kredit, fordi disse virksomheder tror op om denne udvikling og give et på, at det nytter at stå sammen om skulderklap til de SMV’er, der kobler at stille miljøkrav. deres CSR-aktiviteter til deres forret- Verden står over for nogle af- ningsstrategi. Vi har derfor besluttet gørende udfordringer, der angår at uddele en pris til en virksomhed økonomi og ressourcer. De to ting med færre end 100 ansatte, der ar- hænger sammen. Og netop kom- bejder med CSR som en forankret binationen af de to udfordringer vil del af strategien. Prisen uddeles ved styrke vores eksport af grønne tek- CSR Awards 2012 i Sønderborg. nologier, skabe ny vækst og nye ar- Standarder er centrale i udviklin- bejdspladser. Her spiller standarder gen af nye grønne teknologier. Miljø­ en særlig rolle. minister Ida Auken siger til vækst+ kvalitet: Anne Hasløv Stæhr – Standardisering spiller en vigtig Adm. direktør, Dansk StandardAnne Hasløv Stæhr,Dansk StandardFoto: Tine Harden2  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  3
 3. 3. CSR Awards 2012 systematiseret For første gang uddeler ledelse Dansk Standard en Med ledelsessystemerIda Auken, Danmarks miljøminister:»Vi skal bygge bro mellem hensynet til miljø og pris til en virksomhed med den bedste forank- kan man undgå unødige brandslukninger. Og vækst sundhed på den ene side og omsætning ogarbejdspladser på den anden side.« ring af bæredygtighed i strategien. den nye CSR-standard er ingen undtagelse. + kvalitet 6 34 24 14 18 Værelse med grøn udsigt Berendsen vilUdgivet af:Dansk Standard, Det unge Crowne Plaza Copenhagen Towers har sat sig for at underbygge fortælle om ansvarlighedKollegievej 6,2920 Charlottenlundwww.ds.dk sin påstand om at være blandt verdens mest bæredygtige hoteller. HotelletAnsv. redaktør: forventer, at dokumentationen får Standarden for samfunds-Palle Almar KnudsenRedaktion: kommerciel værdi. ansvar har givet vaskerikon-Hanne Dyrmann,Morten Andersen og cernen bedre overblik og lystLane Markholt-Hansen til at gøre omverdenen mereKorrektur: Helen Købke opmærksom på arbejdet medog Ulrik PossLayout: Søren Damstedt, bæredygtighed.TrefoldForside: Ida Aukenfotograferet afClaus Bjørn Larsen.Oplag: 5.000 eksemplarer4  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  5
 4. 4. Fotos: Claus Bjørn Larsen Grøn omstilling Regeringen vil sætte turbo på grøn omstilling. – Standarder er en del af løsningen, mener miljøminister Ida Auken. kommer ikke af sig selv I en tid, hvor presset på jordklodens fordi det er det, Danmark skal leve og EU. Det er planen, at Danmark i ressourcer er stigende, står bære- af i fremtiden, og fordi vi – modsat den forbindelse skal udvikle sig til et dygtighed, grøn økonomi og kon- hvad mange måske tror – ikke har demonstrationsland for nye tekno- kret indsats over for forurenings- løst alle miljøproblemer endnu. Den logier og nye metoder. Et tiltag, der Miljøminister Ida Auken: problemer, ressourceproblemer og klimaforandringer højt på regerin- grønne omstilling skal hjælpe vores virksomheder til at producere mere både skal skabe stigende beskæfti- gelse og forbedre miljøet herhjem- »Den grønne omstilling gens agenda. med færre ressourcer og udvikle me. Og som ifølge miljøministeren skal hjælpe vores virksom- Under overskriften ’Grøn om- fremtidens grønne teknologier, så vi vil kræve brug af standarder: stilling’ vil regeringen sikre en grøn på én og samme tid får skabt vækst – Med standarder får virksom- heder til at producere mere økonomi og erhvervsudvikling i og taget hånd om de miljøproble- hederne mulighed for at dokumen- med færre ressourcer og Danmark og gøre Danmark klar til en mer, vi står over for herhjemme og tere, at det, de siger, virker – også fremtid, hvor al energi er vedvarende rent faktisk gør det. Standardisering udvikle fremtidens grønne og ressourceforbruget bæredygtigt. globalt, siger Ida Auken. er dermed med til at fremme den teknologier« Vækst+kvalitet har mødt miljømi- Standarder fremmer grøn grønne udvikling. Vi skal ikke lave nister Ida Auken og spurgt, hvorfor udvikling løsninger, som kun kan godkendes det er afgørende at gennemføre en Men hvordan bliver de gode intenti- og accepteres af forbrugere og virk- grøn omstilling af Danmark: oner indfriet? Den grønne omstilling somheder i Danmark. Derfor er in- – Regeringen ønsker at sætte kræver bl.a. andet en større dansk ternationalt accepterede standarder turbo på den grønne omstilling, indsats i internationale forhandlinger i mange tilfælde en forudsætning6  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  7
 5. 5. for, at vi kan afsætte vores produkter der allerede har set, at fremtiden dien skal ikke vade rundt i kemikalier, »Et velfungerende indrepå det internationale marked, sigerIda Auken, som er meget optaget af, tilhører dem, der kan sænke deres ressourceforbrug og finde nye løs- når de producerer produkter til os. Spildevandet fra tekstilvirksomhe- marked er afhængigtat standarder er baseret på den ny- ninger på den ressourceknaphed, vi den i Bangladesh skal ikke forurene af, at vi har en fælleseste viden om, hvad der er teknolo- så småt oplever: vandet osv. CSR handler også om at forståelse af, hvad dergisk muligt, og at vi dermed undgår – Et velfungerende indre marked være ressourceeffektiv , at fastholdeat spænde ben for innovative løsnin- er afhængigt af, at vi har en fælles medarbejdere, at levere sunde og er op og ned, når viger: forståelse af, hvad der er op og ned, gode produkter til forbrugerne – det snakker grønt« – Standarder skal hele tiden skub- når vi snakker grønt. Det kan ikke handler simpelthen om en samletbe på udviklingen frem for at bremse nytte noget, at vi gør tingene på én tilgang til en sund og bæredygtigden. Det nytter jo ikke at have old- måde herhjemme og på en helt an- forretningsmodel, siger Ida Auken.nordiske kriterier for ecodesign og den måde i EU. Det gælder for så vidtBAT (best available technology), hvis både for virksomhederne, som ikkevirksomhederne reelt kan produ- skal mødes af flere regler end højstcere produkterne med langt mindre nødvendigt, og det gælder for for-energi eller vand, siger Ida Auken. brugerne, som skal kunne gennem- skue de mange informationer, deNy teknologi skal udvikles bliver præsenteret for. Jeg vil gerneMange af de grønne teknologiske arbejde for fælles ambitiøse EU-kravløsninger bliver allerede anvendt i til produkter, produktionsformerdag, mens andre endnu ikke er ud- og serviceydelser, så vi får nye ogbredt. Ifølge Ida Auken vil der også bedre produkter og løsninger, somvære behov for at udvikle helt nye virksomhederne kan afsætte i helegrønne teknologier – her vil stan- Europa, siger Ida Auken.dardisering komme til at spille envigtig rolle: CSR spiller central rolle 3 skarpe om Svanen og Blomsten til Ida Auken – Standarder er med til at sikre, En anden nødvendighed i jagten på Vækst+kvalitet har stillet miljøminister Ida Auken 3 spørgsmål om miljømærkerne Svanen og Blomsten.at produkterne er af høj miljøkvali- grøn omstilling er ifølge miljømi-tet, og øger også forbrugernes mu- nisteren den stadig stigende CSR- 1. Danskerne køber stadig flere og flere miljø­ ved at få miljømærket deres produkter, jo bedre; og jo flere mærkede varer. Hvordan mener du, at rege­ forbrugere vi kan give det lille skub i retning af et bæredyg-lighed for at tage et grønt valg. Det indsats i danske virksomheder. Flere ringen kan hjælpe med at give forbrugerne tigt indkøb, jo bedre.gælder selvfølgelig også på et højt og flere arbejder aktivt og strategisk endnu bedre mulighed for at købe miljø­ rigtigt? 3. Det offentlige foretager enorme mængderprioriteret område som vand, siger med at tage hensyn til miljøet, sikre indkøb hvert år. Kunne miljømærkede pro­Ida Auken og understreger, at i for- gode arbejdsforhold og skabe tætte Vi kan ikke tvinge forbrugerne til at købe miljørigtigt, men vi dukter og services ikke i højere grad end ihold til EU og internationalt i øvrigt relationer til lokalsamfundet. Også kan komme med små kærlige skub, så det bliver nemmere at dag betyde noget for, hvad der indkøbes? handle grønt. Og noget af det vigtigste er, at forbrugerne kanbidrager standarder bl.a. til at sikre et regeringen selv vil ifølge regerings- føle sig trygge ved, at de produkter, der markedsføres som Jo, Danmark er blandt de bedste i EU, når det gælder of-solidt grundlag for bl.a. værktøjer til grundlaget i højere grad end tidli- grønne, rent faktisk også er grønne. Derfor bakker regerin- fentlige indkøb, men vi skal helt i top. Det er bl.a. derfor, re- gen også konsekvent op om Blomsten og Svanen i stedet geringen vil komme med en strategi for intelligent offentligtmiljøledelse, miljøkommunikation, gere medtage miljø, klima og energi indkøb.  De offentlige indkøbere udgør en kæmpe indkøbs- for at acceptere alle mulige forskellige mærker og forsøg påensartede målemetoder og kontrol i sine beslutninger: greenwashing. muskel på 200 mia. kr. i Danmark, og derfor vil det væremed laboratorier. – CSR er vigtigt, fordi det er med tosset, hvis vi ikke bruger den kraft til at skubbe markedet i 2. Hvilken rolle mener du, miljømærkerne – en mere grøn retning. til at sætte fokus på helheden. Vi skal Svanen og Blomsten – spiller i regeringens Jeg ser gerne, at vi bliver bedre til at tænke i levetidsom-Et grønt indre marked bygge bro mellem hensynet til miljø ambition om at lave en grøn omstilling af kostninger og inddragelse af miljø- og energikrav i forbin-Hun betragter også standarder som og sundhed på den ene side og om- Danmark? delse med større anlægsarbejder. Det skal ikke kun være indkøbsprisen, der bestemmer, hvilket produkt det offentligeet betydningsfuldt værktøj til at gøre sætning og arbejdspladser på den Svanen og Blomsten ligger på topti i verden over de mest vælger. Man skal også inddrage omkostningerne i brugs­et indre grønt marked til virkelighed. anden side, siger Ida Auken og fort- kendte grønne mærker. De er derfor et godt udgangspunkt fasen i den samlede økonomiske vurdering af produktet. Her for at skubbe på den grønne omstilling.  Jo flere virksomhe- er det naturligt at trække på de erfaringer, vi har fra arbejdetEt marked, der ifølge miljøministeren sætter: der, der får øjnene op for de markedsføringsfordele, der er med miljømærkerne.er nødvendigt, når vi skal konkurrere – Og når det gælder CSR, tagermed de store asiatiske økonomier, vi et bredere ansvar: Arbejderne i In-8  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  9
 6. 6. Mads Øvlisen, formand for Rådet for Samfundsansvar: »Hvor svært kan det være?« Det gælder om at få de små og mellem- store virksomheder med. Forestillinger om bøvl og omkostninger afskrækker. Stine Bosse, bestyrelsesformand for bl.a. Men med den undskyldning snyder Det Kongelige Teater og Børnefonden: virksomhederne sig selv. Der er gode eksempler på, hvor enkelt man ved en »Vi må udnytte de bæredygtig indsats kan skabe en bedre Hvordan kan forretning med gevinst for smv’ernes forspring, vi har« ejere, medarbejdere og samfundet. Axel Boisen, direktør for CSR-fonden: Jeg tror, at en af de væsentligste man fremme Jeg tror, at bæredygtighed er en integre- udfordringer, vi har, er at finde måder, ret og naturlig præmis i måden, man dri- hvorpå de små og mellemstore virksom- »CFO’en skal lytte til ver sin virksomhed. Rigtig mange tænker heder kan arbejde med samfundsansvar den CSR-ansvarlige« allerede sådan uden at kunne sætte fine bæredygtighed på en sådan måde, at de kan se, at der er ord på. Hvis vi i Danmark skal vinde de penge i det. For når de ikke har tid til det, CSR har tre grundlæggende udfordringer. kampe, der naturligt er på den globale er det nok, fordi de små og mellemstore 1: Den virksomhedsstrategiske. 2: Hos scene, må vi udnytte de forspring, vi har. virksomheder ikke synes, at det skaffer forbrugeren. Og 3: I det offentlige. Her er bæredygtighedstankegangen en helt unik platform, som vi uden de dybe knæbøjninger kan udvikle og folde ud i og CSR i dansk værdi og bare er tidsspilde. Det er en stor udfordring. Mange gør det fantastisk godt på 1: Den CSR-ansvarlige spiser stadig ikke frokost med CFO’en og er ikke med til bestyrelsesmøderne. Først når det sker, erhvervsliv? de kommende år. samfundsansvar. De kalder det bare ikke bliver CSR andet end lovlydighed og per- Virksomheder har naturligvis et ansvar bæredygtighed eller social ansvarlighed. sonlig moral. for det, de laver. Herunder et socialt For dem handler det om at være en god 2: Jeg har bestilt den nye iPhone 5. ansvar for de samfund, man agerer i. Jeg arbejdsplads. Og i en stor virksomhed vil Så længe jeg og alle mulige andre gør har til dato ikke mødt én virksomhedsle- alt det, de gør, blive centralt styret som det, uagtet Apples leverandør Foxconns der, der udtrykte noget andet. I hvert fald ikke i Danmark. Begrebet CSR bliver ofte vækst+kvalitet har spurgt social ansvarlighed. Hvad med at hjælpe dem i gang via en ny app ’Hvor svært kan selvmordsrate, så må vi alle vente på politikerne. fejlfortolket, og nogle forveksler det med ren filantropi. Ansvar, også det sociale, tre fremtrædende det være?’? 3: Og politikerne? Regeringens nye CSR-’strategi’ er en sammenfejning af er et helt naturligt led i ordentlig virk- somhedsdrift, og herefter kan man, hvis danskere om, hvad de eksisterende tiltag. Ingen ekstra forskning eller formidling. Manglende visioner eller man som virksomhed har et økonomisk mener, der skal til for at Foto: Kim Wendt handlekraft betyder, at otte-ti års arbejde og/eller et ’menneskeligt’ overskud, gøre for at samle CSR-aktiviteterne atomiseres mere end det umiddelbart forventelige. Som oftest kommer det tifold tilbage. Det fremme bæredygtighed og ud i alle mulige personligt drevne initia- tiver i de enkelte ministerier. Nul strategi ved de, der har prøvet, og det er en sand motivationsfaktor. Tilmed den væsentlig- CSR i dansk erhvervsliv. over det. ste motivationsfaktor, mener jeg. Så kære regering. Gør de offentlige 50 % af den danske økonomi bæredygtig. Fra voksenbleer til marmor. Fra service- medarbejdere til el. Så ville CFO’en lytte til CSR-manageren. For jeg dropper ikke min iPhone …10  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  11
 7. 7. HURTIGT N Y T 8 ud af 10 Netværk for CSR og kender til samfundsmæssigt ansvar Dansk Standard I Forum for samfundsmæssigt ansvar internationale udvikling og trends inden – uhjulpet kendskab får du svar på, hvordan du kan bruge CSR for samfundsmæssigt ansvar. Forummet (Epinion, 2012) til strategisk forretnings- og organisati- udspringer af det udvalg, der udviklede onsudvikling, og hvordan man tiltrækker DS 49001 for samfundsmæssigt ansvar i og fastholder medarbejdere. Du får også dansk regi og deltog i udviklingen af ISO Hvor kommer viden om, hvordan man bliver certifice- 26000. Novo Nordisk er p.t. formand for kakaobønnen fra? ret efter DS 49001 for samfundsmæssigt ansvar/CSR. forummet. Kun en lille procentdel af kakaobønner certificeres i dag efter Hvis du vil inviteres til det næste møde, er kravene til bæredygtig produktion. Det skal nye europæiske og Forum for samfundsmæssigt ansvar du velkommen til at kontakte seniorkon- internationale standarder nu ændre på, så industrien kan imøde- mødes regelmæssigt i løbet af året med sulent Kim Christiansen på kc@ds.dk eller komme den stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter. aktuelle temaer på agendaen, fx den telefon 2277 6987. Danmark står i spidsen for udviklingen af standarder, der vil basere sig på det bedste fra de forskellige private ordninger, som allerede findes. Ét grundlæggende fælles kravsæt vil gøre det let- tere for både kakaobønder og industrierne, der anvender kakao Få viden om, hvordan man som ingrediens, at forholde sig til og efterleve kravene. Dermed måler bæredygtige samfund bliver det mere enkelt for kakaobønderne at få certificeret deres kakaobønner og at højne deres levestandard. De nye standarder skal samtidig sikre sporbarheden. Hvordan kan man måle, styre og følge op på bæredyg- tigheden i en global virksomhed eller en kommune? Arbejdet med at udvikle standarden foregår i et dansk udvalg, Det skal en række internationale standarder bidrage til som er åbent for alle interesserede. Foreløbig deltager repræ- sentanter fra Toms, DI Fødevarer og Forbrugerrådet. Hvis du er at løse. Standarderne kommer til at favne bredt lige fra interesseret i at høre mere om udvalget for kakaobønner, er du ledelsessystemer for udvikling og administration af bæ- velkommen til at kontakte seniorkonsulent Lars Brogaard på lbs@ds.dk eller telefon 2048 2374. redygtige samfund til tekniske vejledninger om brug af indikatorer for energi, transport, vand, affald og kom- munikation. Standarderne skal kunne anvendes af alle Svanen giver typer samfund, fx virksomheder, organisationer, byer, god varme kommuner og regioner, der ønsker at måle og forbedre bæredygtigheden. Du kan deltage i udviklingen af standarderne. Hør Omkring ½ mio. brændeovne og mere ved at kontakte standardiseringskonsulent Mette -kedler er installeret i de danske Juul Sandager på mjs@ds.dk eller telefon 2120 0386. hjem. Særligt inden for de sene- ste år er antallet af brændeovne steget. Fyring med træ er CO2- ISO 9001 hvert 7. minut neutralt, idet afbrænding af træet Mere end 1 million virksomheder ogFælles oplader organisationer er certificeret efter ISO ababababab udleder den samme mængde CO2 ,gavner miljøet 9001 for kvalitetsledelse. Alene i 2009 var som træet optog, da det voksede. der en tilvækst på cirka 8 %, hvilket svarerFremover kan du sagtens låne sidemandens oplader, selvom til 80.000 nye certificeringer efter den Dog udleder fyring med brændselhans mobil ikke er samme mærke som din. Der er nemlig kom- populære standard. Standarden for kvali-met en fælles standard for mobilopladere, EN 62684, som skal partikler, som er skadelige for men- tetsledelse skaber overblik over virksom- hedens arbejds- og forretningsgange.gøre det muligt at producere en fælles mobiloplader, der passertil alle mobiltelefoner uanset type og mærke. nesker og miljøet. Miljørigtig fyring Derfor er ISO 9001 et effektivt styrings- 7 ud af 10 kender til og svanemærkede brændeovne instrument til at overvåge og korrigere standardiseringNu, hvor alle har mulighed for at bruge de samme ladere, behø- minimerer luftforureningen. Ovne virksomhedens handlinger. – uhjulpet kendskab (Epinion, 2012).ver du ikke – som du sikkert gør i dag – at smide den gamle op- med Svanemærket har et lavt udsliplader væk, når du får en ny telefon. Der er nemlig stor sandsyn- Nu kan du købe ISO 9001 som lydbog. Gålighed for, at du kan genbruge den, du har. Dansk Standard har af partikler samt en høj virknings- ind på webshop.ds.dk.faciliteret arbejdet med at udvikle standarden fra dansk side. grad. Læs mere på ecolabel.dk.12  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  13
 8. 8. Ledelses- systemet giver ro i maven De fleste virksomheder har i dag i større eller mindre grad systematiseret deres ledelse og styring af virksomheden. Mange af dem har taget udgangspunkt i et ledelsessy- stem. Gert Steffensen, direktør i Dansk Standard, skyder på, at mellem 8-10.000 danske virksomheder har brugt en ledelsesstandard til at skabe orden og struktur. Og ikke mindst til at få ro i maven: – Ledelsessystemet behandler alle de emner, som en ledelse bør forholde sig til, og er med til at skabe syste- matik i, hvordan ledelsen leder sin virksomhed. Mange virksomhedsledere oplever en ro i maven, når de imple- menterer et ledelsessystem, fordi de ved, at der er styr på de forhold, man ellers pludselig ville kunne blive viklet ind i, siger Gert Steffensen. Ud over afværgelsen af brandslukninger er ledelses- systemet ifølge Gert Steffensen også med til at sikre, at man løbende vender tilbage og vurderer relevante em- ner.Med ledelsessystemer kan man – Man går ikke bare ind og ser på det aktuelle om-undgå unødige brandslukninger, råde én gang for alle og regner med, at det så er fikset. Systemet kræver, at man hvert år vender tilbage og gårfortæller Gert Steffensen. Den nye det hele efter. At man får tjekket, om man nu også gørCSR-standard er ingen undtagelse. det, man siger. Det kan også være krav fra samfundet ogOg så favner den bredere end omverdenen, der har ændret sig, og som man derfor må korrigere sine handlinger efter, fortæller Gert Steffensen.mange andre ledelsessystemer. CSR-standarden favner bredt Det nyeste medlem inden for familien af ledelsesstan- darder hedder DS 49001 og omhandler CSR. Ifølge Gert14  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  15
 9. 9. Steffensen kan man komme meget vidt omkring i sin kan i bund og grund kun afgøres af kundernes og om-virksomhed ved at bruge netop denne standard, da den verdenens vurdering. Det er ikke nok, at man selv synes, i dagomhandler flere af de væsentlige temaer under CSR-pa- at man har styr på det. Hvis kunden mener, at ens pro- t læggermorgen i Korraplyen som fx arbejdsmiljø, miljø, energiledelse, risiko- dukt er miljøbelastende, er man nødt til at forholde sig til Definerer forandringledelse, kvalitetsledelse og sundhedsledelse. det. Så må man gøre op med sig selv, om man vil holde Skaber – I nogle tilfælde overflødiggør DS 49001, at man også fast i denne produktionsform eller finde en ny, siger Gertimplementerer et ledelsessystem for de andre områder, Steffensen og konkluderer, at man således ikke kan fejefordi den er så favnende. Man kan nøjes med at integrere noget ind under tæppet:fx arbejdsmiljø og miljø i DS 49001, hvilket gør processen – Man kan ikke fralægge sig at tale med sine interes-mere overskuelig for mange, siger Gert Steffensen. senter, der hvor det gør ondt. I stedet for at have et kon- fliktforhold kan man få et neutralt forhold til sine interes-Kan integrere andre systemer senter, hvor man arbejder på at skabe en fælles gensidigFor virksomheder, der allerede har et ledelsessystem, gi- forståelse, siger Gert Steffensen.ver det god mening at integrere systemerne i CSR-ledel-sessystemet. Og ifølge Gert Steffensen er processen en Ned på et fornuftigt lejedel lettere, hvis man allerede har implementeret et eller Ifølge Gert Steffensen har mange danske virksomheder iflere ledelsessystemer og derfor kender tankegangen fra dag gjort sig nogle tanker om CSR og har en holdning tilsystemet. Så har man automatisk gjort sig mange over- begrebet, men det er sjældent nedskrevet. Det betyder,vejelser, og meget er allerede sat i system. at mange virksomheder starter på bar bund, når de im- – Så handler det egentlig om at integrere det, man har, plementerer et CSR-ledelsessystem:i sit CSR-ledelsessystem. Meget af det, man har arbej- – De fleste af vores kunder er små og mellemstore, ogdet med, fx miljø, energiforbrug og belastninger af res- de har ikke et system i forvejen. De skal opbygge det helesourcer, og som man derfor allerede har et billede af, kan fra bunden. Det kan være svært, når man ikke har tradi- ækker Afd jer ELSE Nbruges i et CSR-ledelsessystem, siger Gert Steffensen og tionerne. Derfor er det altafgørende, at de får det ned på Overve ter I LED TIK NG ut KRE R LI GNIpåpeger, at det også er billigere for virksomheden, da det et fornuftigt leje, siger Gert Steffensen. Han er dog ikke Besl RAN GER PO LIGE OP FØL FO G R INGkræver færre audit, dokumenter og gebyrer. bekymret for nybegyndere: SVA LÆR DRING FASTLÆER AN BE – Den største udfordring, uanset hvilket ledelsessy- EG FOR UDPInteressenterne er i fokus stem man starter op, er helt klart at holde det simpelt ogFormålet med CSR-standarden er at gøre det enkelt for fokusere. Der er så meget, man kan tage fat i. Den storevirksomheder at arbejde systematisk med alle de områ- udfordring er at lave en prioritering og få et overblik. Detder, der omfattes af CSR. I modsætning til mange af de kan være en hurdle. Men det er det hele værd, siger Gertandre ledelsesstandarder lægger CSR-standarden i stør- Steffensen.re grad op til, at man bruger sine interessenter og lytter Dansk Standards CSR-rådgivning tager udgangspunkt i DS 49001, Ledelses-til dem. Hvor man i et miljøledelsessystem kigger indad- system for samfundsmæssigt ansvar. Itil på sig selv og spørger om, hvad der er bedst muligt kan vælge en eller flere af de fire faser,for virksomheden selv, så har man i et CSR-system bor- afhængigt af hvor langt I er med jeres Forandring CSR-indsats. Værdien for virksomheden kommer,gernes og interessenternes vinkel i fokus ved at spørge: når CSR-strategi og jeres mål bliver enHvad er bedst for borgerne og interessenterne? Muligheder naturlig del af hverdagen. Det kan kræve Hvordan kan en CSR-indsats bidrage til forandringer, som vi skaber gennem – Det er en ny vinkel for mange virksomheder. Langt forretningsudvikling og værditilvækst? workshops, kampagner og undervisning.de fleste er slet ikke vant til at kigge uden for deres egne Vi afdækker de forskellige muligheder påmure. Det kan være en udfordring og skabe nye krav, baggrund af interessent- og trendana- Optimering lyser samt CSR-strategiworkshops – og Har I en CSR-strategi, men savnerfortæller Gert Steffensen og understreger, at man ved at hjælper jer med at vælge de vigtigste fornyelse? Vi vurderer jeres hidtidigelytte til sine interessenter får hørt, hvad der rører sig: indsatsområder. CSR-aktiviteter, revurderer bl.a. interes- sentanalysen og styrker jeres systematik i – Det er en fantastisk mulighed for at høre, hvordan Realisering det fremadrettede arbejde.man skal udvikle sin forretning. I fremtidens samfund er Hvordan kan CSR implementeres i jeresdet vigtigt, at man lytter til, hvad forbrugerne og kun- virksomhed? Vi sikrer, at CSR-arbejdet Hør mere om, hvordan I kommer videre bliver en integreret del af jeres fremtidige med jeres CSR-indsats. Kontakt voresderne gerne vil have. At være en ansvarlig virksomhed hverdag og hjælper jer med at systemati- konsulenter på 39 96 61 01 eller consul- sere og prioritere indsatsen. ting@ds.dk.16  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  17
 10. 10. Fotos: Crowne Plaza Copenhagen Towers Værelse med grøn udsigtDet unge Crowne Plaza CopenhagenTowers har sat sig for at underbyggesin påstand om at være blandt verdensmest bæredygtige hoteller. Hotelletforventer, at dokumentationen fårkommerciel værdi. Allerede på vej ind gennem sving- at vi har noget at have det i, når vi døren til Crowne Plaza Copenha- kalder os et af verdens mest bære- gen Towers’ reception møder man dygtige hoteller. En award fortæller budskabet. På glasset opregnes med jo egentlig kun, at du var bedre end halvt gennemsigtig skrift en række de andre, der var nomineret. Når du internationale priser for bæredyg- arbejder med CSR-standarden, invi- tighed, som hotellet i Ørestaden har terer du aktivt en tredjepart ind til at modtaget gennem sin blot tre år gå dig efter i sømmene. Det er vi det lange levetid. første hotel i verden, som gør. – Vi er voldsomt glade for vores forskellige awards, men ingen af Styr på husholdningen dem kan måle sig med det arbejde, Crowne Plaza Copenhagen Towers vi er i gang med, hvor vi har lovet os blev indviet i november 2009. Det selv at leve op til den internationale var akkurat i tide til at levere bæ- CSR-standard, siger hoteldirektør redygtig indkvartering til en række Allan Agerholm. af deltagerne i FN’s klimatopmøde »Når du arbejder aktivt Arbejdet er baseret på Dansk COP15 i december samme år. Mod med CSR-standarden, Standards ledelsessystem for sam- øst, syd og vest er facaderne forsy- inviterer du aktivt en fundsmæssigt ansvar, som er be- net med solpaneler, der dækker 10 3. part ind til at gå dig efter i sømmene. Det skrevet i standarden DS 49001. procent af hotellets energiforbrug, er vi det første hotel i – Når vi forhåbentlig opnår cer- der i øvrigt er særdeles lavt sam- verden, der gør.« tificering efter standarden inden for menlignet med traditionelle hotel- Allan Agerholm få måneder, kan vi dokumentere, ler. Desuden bliver hotellets forbrug18  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  19
 11. 11. af mad, papir og andre ressourcer holdt på et minimum. »Et typisk hotel Dermed er hotellet ’født’ bære­ vil helt sikkert dygtigt, men alligevel valgte man i opnå betydelige 2011 at gå ind i CSR-certificering. – På det tidspunkt vidste vi, at besparelser på der var styr på vores husholdning. Vi energiforbrug holdt forbruget af energi og resurser lavt og havde sikret, at batterier blev og resurser ved afleveret til genbrug og så videre. at arbejde med Med CSR-standarden kunne vi gå et skridt videre og se mere holistisk standarden« på tingene. CSR-standarden dækker Allan Agerholm, hoteldirektør, Crowne Plaza Copenhagen Towers bredere end miljømæssig bæredyg- tighed og hensyn til klimaet, forkla- rer Allan Agerholm. – Netop timingen var i øvrigt en den lægge en plan, der sigter mod – Derfor vidste jeg godt, hvor del af grunden til beslutningen. Vi certificering inden for to år. store kravene er. Men for nogle af er jo en ung organisation, men efter – Leverandøren ved så, at hvis der afdelingslederne har det været over- halvandet år i drift begynder du trods ikke er sket noget inden for de to år, raskende. Du kommer virkelig ud i alt at få en vis rutine. Det er et godt vil han blive valgt fra, hvis vi kan finde krogene. tidspunkt at teste, om du rent faktisk en sammenlignelig alternativ leve- gør det, som du siger, at du gør. randør, som er miljøcertificeret. Processen stopper aldrig Klarer hotellet den afsluttende audit, Tydelige krav til leveran­ Succeshistorier har vil processen have strakt sig over 14 dører kommerciel værdi måneder. Det er hurtigere end nor- Blandt de områder, som CSR-stan- Til gengæld har arbejdet med CSR- malt, hvilket var muligt, fordi hotellet darden omfatter ud over miljø og standarden ikke ført til besparelser i forvejen havde meget af dokumen- klima, er arbejdsmiljøet, og at blandt på hotellets energiforbrug og miljø- tationen på plads i forbindelse med andet børnearbejde, diskrimination påvirkning. arbejdet med bæredygtighed. og korruption skal modarbejdes. – Et typisk hotel vil helt sikkert – Det har været et dyrt år. Vi har – De ting var allerede en del af vo- opnå betydelige besparelser på haft en dedikeret person med kom- res politik, men vi blev opmærksom- energiforbrug og resurser ved at petencer inden for certificering på me på, at vi faktisk ikke havde kom- arbejde med standarden, og det vil opgaven internt, og der har været munikeret tilstrækkelig tydeligt til dermed også få økonomiske bespa- udgifter til konsulenttimer. Til gen- vores leverandører, hvad vi forventer relser. Vi er imidlertid atypiske, fordi gæld er jeg helt overbevist om, at af dem. Specielt for leverandører i miljø og energi allerede er tænkt certificeringen vil være en konkur- fjerne lande er det ikke nok at bede så meget ind, at der ikke er nogen renceparameter for os, siger Al- dem leve op til et sæt værdier. Du er lavthængende frugter at høste. Til lan Agerholm, der opfordrer andre Som CSR-certificeret hotel vil Crowne nødt til at gøre det klart, hvad kon- gengæld kan vi så glæde os over, at virksomheder til at gå ind i samme Plaza stille krav til sine sekvensen vil være, hvis de ikke lever vi har fået nogle succeshistorier at øvelse: leverandører. Fx ligger op til dem, siger Allan Agerholm. fortælle. Det kan vi omsætte til kom- – Jeg kan bare sige: gør det. Det det fast, at man kun kan blive leverandør til For eksempel ligger det nu fast, merciel værdi. har virkelig været en oplysende pro- hotellet, hvis man er at en virksomhed ganske vist kan Tidligere i karrieren har Allan ces for os. Og i øvrigt er det jo en miljøcertificeret eller sigter mod at blive det blive leverandør til Crowne Plaza Agerholm arbejdet med ledelses- proces, som aldrig stopper. Det lig- inden for to år. Copenhagen Towers uden at være og kvalitetsstandarder i anden sam- ger i certificeringen, at du fortsat skal miljøcertificeret, men i så fald skal menhæng. forbedre dig.20  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  21
 12. 12. Henrik Høegh (V) miljøordfører Hvilken rolle mener du, CSR skal spille i den grønne omstilling af Danmark? Promovering af CSR er en vigtig faktor i en grøn omstilling. Selvfølgelig har de enkelte virksomheder et ansvar, men markedskræfterne er en afgørende faktor i udviklingen af et grønnere Danmark. Hvis vi politikere tvinger CSR ned over virksomhederne, uden efterspørgslen er der, vil forbrugerne jo blot købe billigere, importerede varer. Så er vi kun værre stillet. Så snart forbrugerne efterspørger grøn omstilling, som flere og flere gør det i Danmark, så bliver CSR en naturlig del af Kigger du selv efter Svanen og virksomhedernes markedsføring. Blomsten, når du køber ind? For mig, såvel som rigtig mange dan- Hvordan mener du, at miljømærkerne – skere, har de to mærker en helt afgørende Svanen og Blomsten – kan bruges til at betydning i mit valg imellem i øvrigt skabe ny, grøn vækst i Danmark? ligeværdige produkter. Men jeg er ikke i Lone Loklindt (RV) Både Blomsten i EU og Svanen i Norden tvivl om, at der er ’god plads til forbedrin- formand for Miljø­ dvalget u spiller en afgørende rolle i bevidstgørel- ger’ i den enkelte forbrugers bevidsthed sen af forbrugerne. Der er ingen tvivl om, omkring mærkernes værdi og betydning. Hvilken rolle mener du, CSR skal spille i at mange forbrugere spejder efter netop den grønne omstilling af Danmark? de to mærker, når de er i supermarkedet. CSR ser jeg som en meget vigtig drivkraft Derfor er der også flere virksomheder, for den grønne omstilling. Miljøhensyn som omlægger til mere miljøvenlig og klimaindsats udgør et vigtigt element 3 skarpe produktion. At mærkerne overskrider nationale grænser, er en vigtig driver i Per Clausen, (EL) i alle CSR-rapporteringer. Det er et godt sted at starte i et CSR-arbejde, fordi det udviklingen af de grønne produkter. ordfører for bl.a. er ganske konkret, det kan begrundes miljø, klima og energi i omkostningsreduktioner, og det har om Svanen branding-værdi i forhold til kunderne. Hvilken rolle mener du, CSR skal spille i Miljø og klima scorer da også højest som den grønne omstilling af Danmark? primær mærkesag for de 60 største virk- CSR kan spille en vigtig rolle i den grønne somheder i en nylig undersøgelse (CSR og Blomsten omstilling ved at fokusere på virksom- og Public Affairs, Toftdal og co.). heder, som er gået i spidsen med grøn omstilling. Kombinationen af miljømæs- Hvordan mener du, at miljømærkerne – sig ansvarlighed og indtjening er i nogle Svanen og Blomsten – kan bruges til at tilfælde mere oplagt, end man kunne skabe ny, grøn vækst i Danmark? forestille sig, og viden om dette skal Blomsten og Svanen er kendte miljø- spredes. mærker, men når folk bliver spurgt, er Hvordan mener du, at miljømærkerne – vækst+kvalitet har stillet det ret diffust, hvad de tror, de står for. Jeg tror derfor, at der er behov for mere Svanen og Blomsten – kan bruges til at skabe ny, grøn vækst i Danmark? tre folketingsmedlemmer oplysning om, hvad mærkerne betyder, og hvilke kriterier der ligger til grund. I Miljømæssig bæredygtighed spiller en vigtig rolle for afsætningen af mange tre skarpe spørgsmål den sammenhæng er det også meget vigtigt, at der løbende sker stramninger produkter. Her er der brug for troværdige mærker, som forbrugerne kan stole på, om miljømærkerne Svanen og forbedringer i kravene, og at dette kommunikeres bredt i forbindelse med som et alternativ til den mærkejungle, der præger det europæiske marked. Anven- og Blomsten. ’en ny generation’. delsen af Svanen og Blomsten kan give Kigger du selv efter Svanen og danske virksomheder en fordel her. Blomsten, når du køber ind? Ja, det gør jeg. Jeg oplever dem som en Kigger du selv efter Svanen og garanti for bedste miljøkvalitet, selv om Blomsten, når du køber ind? jeg ikke selv er helt skarp på de aktuelle Ja! kriterier.22  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  23
 13. 13. »CSR-standarden forpligter os til at kom- munikere vores værdier til omverdenen. Men der er forskel på, hvad de forskellige typer kunder, leverandører og andre interessenter har behov for at få at vide.« Anne-Sophie Stokbro Berendsen vil fortælle om ansvarlighed Standarden for samfundsansvar har givet vaskerikoncernen bedre overblik og lyst til at gøre omverdenen mere opmærksom på arbejdet med bæredygtighed. I forvejen levede samtlige vaskerier i Berendsen Teks- til Service A/S op til de internationale standarder for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det er ifølge kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef Anne-Sophie Stokbro for- klaringen på, at det har været let også at leve op til ledelsesstandarden DS 49001 for samfundsmæssig ansvarlighed (CSR): – Vi regnede faktisk med, at det ville være ’bare lige’ at leve op til standarden, og det kom til at holde stik. Reelt har vi ikke været nødt til at ændre noget i vores adfærd ude på vaskerierne. Men standarden betyder, at vi har fået kortlagt, hvilke interessenter vi har i vores forretning og deres vægtning af de for- skellige CSR-områder. Det har igen betydet, at vi nu vil kommunikere mere struktureret om CSR. For at nå ud med budskaberne vil Berendsen tage en række midler i brug lige fra traditionelle annoncer i medierne til bannere i bunden af e-mails. – CSR-standarden forpligter os til at kommunikere vores værdier til omverdenen. Men der er forskel på, hvad de forskellige typer kunder, leverandører og an- dre interessenter har behov for at få at vide. Vi har inddelt interessenterne i forskellige grupper, som vil få hver deres niveau af information, uddyber Anne- Fotos: Kim Wendt Sophie Stokbro.24  DANSK STANDARD › CSR DANSK STANDARD › CSR  25

×