Udvalgsydelser 2013

399 views
361 views

Published on

Dit medlemskab af et standardiseringsudvalg består af en kerneydelse, som er ens for alle udvalgsmedlemmer. Derudover har du og udvalget selv mulighed for at vælge, hvilken service jeres udvalg skal have. I kan tilkøbe to tilvalgsydelser: Viden eller Indflydelse – eller begge ydelser med rabat. Tilvalgsydelserne
vælges af hele udvalget. Dansk Standard indplacerer udvalget på højt eller almindeligt aktivitetsniveau, afhængigt af hvor mange komitéer og arbejdsemner udvalget følger.

Kerneydelsen er det obligatoriske medlemskab, der er bygget op om de nødvendige processer for standarden i hele dens livscyklus. Du får stillet faciliteter og viden til rådighed, der primært relaterer sig til standarderne i udvalget. Derudover sørger vi for at aftale en strategi med udvalget, så det står klart, hvilke emner og sager udvalget fokuserer på.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Udvalgsydelser 2013

 1. 1. Udvalgsydelser2013
 2. 2. »I den europæiske arbejdsgruppe kan jeg være med tilat påvirke standarderne, så de er lettere at gå til for osfabrikanter. Trine Danielsen Product Management Assistant i Pressalit Care A/S, S-450 hjælpemidler 2
 3. 3. Hvordan ser ditmedlemskab ud?Dit medlemskab af et standardiseringsudvalg består af en ker-neydelse, som er ens for alle udvalgsmedlemmer. Derudoverhar du og udvalget selv mulighed for at vælge, hvilken servicejeres udvalg skal have. I kan tilkøbe to tilvalgsydelser: Videneller Indflydelse – eller begge ydelser med rabat. Tilvalgsydel-serne vælges af hele udvalget. Dansk Standard indplacererudvalget på højt eller almindeligt aktivitetsniveau, afhængigtaf hvor mange komitéer og arbejdsemner udvalget følger.Kerneydelsen er det obligatoriske medlemskab, der er byggetop om de nødvendige processer for standarden i hele denslivscyklus. Du får stillet faciliteter og viden til rådighed, derprimært relaterer sig til standarderne i udvalget. Derudoversørger vi for at aftale en strategi med udvalget, så det stårklart, hvilke emner og sager udvalget fokuserer på. Viden Kerneydelse Indflydelse 3
 4. 4. Kerneydelse –overblik og strategi• u og udvalget får hjælp til at forstå standardiserings- D processer og -regler• u og udvalget får hjælp til at lægge en strategi for det D kommende års arbejde i udvalget• u og udvalget får aktiv støtte baseret på standardiserings- D faglig kompetence• u får elektronisk adgang via ekomité til alle de relevante D dokumenter, som jeres udvalg har ansvaret for, herunder forslag og færdige standarder• u får et overblik over alle vigtige frister på forsiden af D ekomité• u får adgang til et nationalt og internationalt netværk ved D at deltage i møderne i de danske, europæiske og internatio- nale komitéer og arbejdsgrupper• u kan kommentere på alle forslag til standarder D• u inviteres til at deltage i gratis undervisning om interna- D tional og europæisk standardisering på DS-universitetet• u får en personlig introduktion til standardiseringsarbejdet D• u inviteres til at deltage i 1-2 møder i det danske udvalg D om året, hvor Dansk Standard står for invitation, afvikling og opfølgning.4
 5. 5. Viden ellerIndflydelse –eller begge dele?Udvalget har mulighed for i fællesskab at vælge mellemtilkøbsydelserne Viden eller Indflydelse – eller begge ydelsermed rabat. Hvis udvalget vælger én eller begge tilkøbsydelser,finansierer vi rejseomkostningerne for formanden eller dennesstedfortræder fra udvalget til et møde i den relevante europæi-ske eller internationale komité. Vi tilbyder også at sende en afDansk Standards repræsentanter af sted til samme type møderfor at sikre indflydelse i den internationale standardiserings-proces eller for at hente viden hjem til udvalget i overensstem-melse med udvalgets prioriteringer. Der vil være et maksimum-beløb for begge typer rejser.»Vi kan påvirke krav til produktet gennem deninternationale standardisering og opnå enhurtigere og billigere markedsintroduktion. Preben Holm Senior RD Consultant for global standardization Danfoss Power Electronic A/S, S-522 Power Electronics 5
 6. 6. Tilkøbsydelse:  Viden Import af viden fra omverdenen til udvalgetNår du og udvalget tilkøber Viden, får I udvidet hjælp ogsparring til at tilegne jer viden om standarderne på indholds-niveau og sammenhængen til beslægtede standarder ogudvalgsarbejder. Den udvalgsansvarlige sikrer en høj grad afvidendeling og erfaringsudveksling på møderne i udvalget, fxved at invitere en ekstern oplægsholder.Ydelserne kan bl.a. omfatte:• dvalget bliver holdt ajour med de generelle sammenhænge U mellem direktiver, lovgivning og de relevante standarder• dvalget bliver løbende underrettet om den standardise- U ringsmæssige udvikling• dvalget bliver orienteret om status for udviklingen i de U tilknyttede internationale eller europæiske komitéer• dvalget bliver orienteret om standardiseringsmæssige U initiativer og status i nært beslægtede udvalg• n person fra udvalget kan følge relevant arbejde i ét andet É udvalg som liaison• dvalget får via netværket mulighed for at skabe overblik U over de vigtigste faglige spørgsmål i forhold til sine relete- rede standarder• dvalget får udvidet eksponering af sit arbejde og sine U resultater, fx gennem pressemeddelelser og artikler• dvalget bliver del af et fagligt netværk og kan være med til U at beslutte, hvilke emner der skal tages op i udvalget• dvalget afgør selv, hvor ofte der afholdes møder UVed køb af både Viden og Indflydelse gives der en rabatpå 1.000 kr.6
 7. 7. Tilkøbsydelse:  Indflydelse Eksport af holdninger fra udvalget til omverdenenMed tilkøbet Indflydelse får du og de andre medlemmerudvidet hjælp og sparring til at fremme jeres interesser ogmærkesager. Den udvalgsansvarlige sørger for, at du ogudvalget får maksimal indflydelse ud af indsatsen, fx vedat benytte vores internationale netværk. Det kan også skedirekte i arbejdsgrupperne, hvor forslagene skrives, ogkommentarerne behandles.Ydelserne kan bl.a. omfatte:• dvalget får gennem Dansk Standards ekspertise udvidet U hjælp og sparring til strategisk og taktisk at fremme sine interesser og mærkesager• dvalget får sparring og hjælp til at få sine forslag hurtigt U og effektivt igennem• dvalget får hjælp til at formulere sine kommentarer til U forslag og vigtige komitédokumenter• dvalget får øget indflydelse via adgang til at trække på U internationale netværk og alliancer gennem Dansk Standard• dvalget får mulighed for at fremme sine interesser ved, at U Dansk Standard klæder udvalgets danske repræsentanter på til deltagelsen i de internationale og europæiske møder• dvalget bliver en del af et fagligt netværk og får dermed U mulighed for at drøfte faglige, forretningsmæssige og politiske aspekter af standarderne og deres brug• dvalget får mulighed for at få bragt relevante input videre U i det politiske system• dvalget får udvidet eksponering af sit arbejde og sine U resultater, fx gennem pressemeddelelser og artikler• dvalget afgør selv, hvor ofte der afholdes møder UVed køb af både Viden og Indflydelse gives der en rabatpå 1.000 kr. 7
 8. 8. PrisoversigtUdvalgsydelser 2013 Udvalg Udvalg almindeligt højt aktivitetsniveau* aktivitetsniveau* Kerneydelse Kr. 13.500 Kr. 17.500 Tilkøb af Viden Kr. 3.000 Kr. 3.000 Tilkøb af Kr. 3.000 Kr. 3.000 Indflydelse Tilkøb af Viden og Kr. 5.000 Kr. 5.000 Indflydelse* ktivitetsniveauet fastsættes af DS og afhænger af, hvor mange A komitéer og arbejdsemner udvalget følger. Dokument- Miniudvalg* abonnement** Pris pr. deltager Kr. 11.500 Kr. 9.000 pr. år ekskl. moms* iniudvalg er et tilbud med meget begrænset support for udvalg M med maksimalt 2 medlemmer.** okumentabonnementer kan udelukkende tegnes D på områder, hvor der ikke er standardiseringsudvalg.8
 9. 9. FirmaerPriser på kerneydelse for firma med flere medlemmer isamme udvalg, hvor medlemmer kommer fra firma medsamme CVR-nummer. Antal Udvalg, Udvalg, medlemmer pr. almindeligt højt udvalg (samme aktivitetsniveau aktivitetsniveau virksomhed) 2 Kr. 20.250 Kr. 26.250 3 Kr. 27.000 Kr. 35.000 4 Kr. 33.000 Kr. 43.000 5 -10 Kr. 43.000 Kr. 54.000 10 Kr. 53.000 Kr. 65.000Rabatter for særlige grupperForbrugere og ngo’er: gratis deltagelse i udvalgsarbejdetSmå virksomheder ( 10 ansatte): 50 % rabat på kerneydelsenUniversiteter: 50 % rabat på kerneydelsenBrancheorganisationerPriser på kerneydelse for brancheorganisationer, som betalerfor medlemsvirksomheder, der deltager i samme udvalg. Antal Udvalg, Udvalg, medlemmer almindeligt højt (samme aktivitetsniveau aktivitetsniveau brancheorg.) 2 Kr. 24.000 Kr. 31.000 3 Kr. 34.000 Kr. 44.000 4 Kr. 44.000 Kr. 57.000 5-6 Kr. 60.000 Kr. 80.000 7-9 Kr. 70.000 Kr. 90.000 10 Kr. 80.000 Kr. 00.000 1 9
 10. 10. Særligetilkøbsydelser: Ydelser Pris Dansk Standard varetager internationale formandskaber og Vurderes særskilt sekretariater Overvågning af standardiserings- aktiviteter uden for standardiserings- Vurderes særskilt organisationerne Dansk Standard deltager i europæisk Kr. 1.500 møde*, pris pr. udvalgsmedlem Dansk Standard deltager i oversøisk Kr. 2.000 møde*, pris pr. udvalgsmedlem* eltagelse i møder ud over det, der indgår i tilkøbsydelserne D Viden og Indflydelse.Priserne er gældende per 1. januar 2013. Betaling for deltagelsei udvalget faktureres forud og gælder for perioden 1. januar –31. december. Ønsker man at opsige sit medlemskab, skal detske skriftligt inden den 1. januar. Dansk Standard tager forbe-hold for fejl og ændringer i den angivne information.»Udvalgsarbejdet giver mig en konkurrencemæssigfordel, fordi jeg får tidligere viden om væsentligeforhold for branchen end mine konkurrenter. Nis Pedersen Direktør i Anteco, S-401 SkorstensforumFor yderligere specifikation henvises til Dansk StandardsBestemmelser for udvalgsydelser.10
 11. 11. FAQHvad er det vigtigste, man får ved tilkøb af Viden? Muligheden for aktivt at importere viden fra omverdenen til udvalget, fx om sammenhænge mellem lovgivning, direkti- ver og standarder, overblik over det internationale arbejde og orientering om udviklingen i beslægtede udvalg.Hvad er det vigtigste, man får ved tilkøb af Indflydelse? Muligheden for aktivt at påvirke omverdenen, fx strategisk og taktisk hjælp til at fremme danske mærkesager og mu- lighed for at trække på internationale alliancer og netværk gennem Dansk Standard.Hvordan vil Dansk Standard stille fagteknisk viden til rådighed? Vi kan trække på interne og eksterne specialister, både på fagligt og strategisk niveau. Vi kan bl.a. i samråd med ud- valget indhente ekspertviden, fx fra forskningsmiljøer eller universitetsverdenen.Kan medlemmerne i et udvalg vælge individuelle tilkøb? Nej desværre, det er udvalget, som vælger tilkøb. Udvalget skal i fællesskab beslutte, hvilke tilkøb man ønsker.Kan man vælge lidt fra Viden og lidt fra Indflydelse? Ja, hvis man vælger begge tilkøb. Der er en rabat på 1.000 kr., når man vælger Viden og Indflydelse, så merudgiften er begrænset. Listen med eksempler på ydelser skal opfattes som et katalog, man frit kan vælge fra, hvis man betaler for det tilkøb, ydelsen indgår i.Får man rabat, hvis man deltager i flere udvalg? Nej desværre. Men der er rabat på kerneydelsen, hvis der deltager flere medlemmer i samme udvalg fra samme firma eller organisation.Vælger formanden selv, hvilken rejse Dansk Standard skalfinansiere, hvis udvalget har tilkøb? Nej, prioriteringen skal ske i samråd med udvalget. 41 AG 5 - 64 S 3 T RY K Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf.: +45 39 96 61 01 www.ds.dk 11
 12. 12. September 2012

×