Sund nyhed - december 2013

344
-1

Published on

I dette nyhedsbrev præsenterer vi en bred palet af nye standarder, nye initiativer og standarder-på-vej, der på forskellig vis kan forbedre processer og resultater inden for sundheds- og velfærdsområdet.

God læselyst!

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
344
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sund nyhed - december 2013

  1. 1. Danmark bakker op om den sikre handske Deltag i revisionen af vigtige kateterstandarder Nyt standardiseringsemne – sociale alarmer SUND NYHED Produktivitet og velfærd Nr. 2 | December 2013 G A -6 K 43 TRY S NOR DI 54 1 MILJØMÆ R ING KN SK Udgiver: Dansk Standard Kollegievej 6 , 2920 Charlottenlund Tlf. 3996 6101 ds@ds.dk www.ds.dk Redaktion: Gitte Meltofte ISSN: 1399-6959 Abonnement er gratis og kan bestilles på dssalg@ds.dk
  2. 2. Standarder skaber fremgang inden for sundhed og velfærd Produktivitetskommissionen har siden foråret 2012 udarbejdet initiativer til at skabe mere vækst, så vi fortsat sikrer fremgang i velfærd og velstand – og ikke sakker agterud i konkurrencen med andre lande. Produktivitet handler om, hvad vi får ud af vores anstrengelser, og analyser peger på, at selv små ændringer i arbejdsgange kan give store produktivitetsforbedringer. Konklusionen er klar: Det drejer sig ikke om at løbe hurtigere. Højere produktivitet handler om, hvordan vi kan gøre tingene på en smartere måde, så vi kan skabe større værdier med en mindre ressourceindsats. Her kommer standarder ind i billedet. Både når det drejer sig om at skabe produkter eller at tilrettelægge og lede processer, så er brugen af standarder en hurtig og sikker måde at opnå resultater på. I dette nyhedsbrev præsenterer vi en bred palet af nye standarder, nye initiativer og standarderpå-vej, der på forskellig vis kan forbedre processer og resultater inden for sundheds- og velfærdsområdet. God læselyst!
  3. 3. Danmark bakker op om den sikre handske De 4 vigtigste standarder for medicinske handsker er: Det danske standardiseringsudvalg for undersøgelses- og operationshandsker består af et hold eksperter, der er med til at sikre dansk interesse i revision og udvikling af handsker. Arbejdet er åbent for alle interessenter. DS/EN 455-1 Medicinske engangshandsker – Del 1: Krav til og prøvning af tæthed Standarden indeholder krav til operationshandsker om tæthed på en AQL-værdi på 1,5 (acceptable quality level). Det danske udvalg vil arbejde for, at AQL-værdien forhøjes på grund af erfaringer i praksis. Hver dag anvendes medicinske handsker på landets hospitaler og i plejesektoren. Det er vigtigt, at handskernes sikkerhed og funktion er optimal for at forebygge smitte hos både patient og bruger. Hvis du som bruger vil være sikker på, at handskerne holder tæt, og du ikke udvikler kontaktallergi, skal du sikre dig, at de er produceret i overensstemmelse med standarderne. Du kan selv være med til at påvirke standarderne ved at deltage i det danske udvalg for medicinske handsker, S-447. DS/EN 455-2 Medicinske engangshandsker – Krav til og prøvning af fysiske egenskaber Standarden tester handskens stræk- og brudstyrke. Når vinylhandsken bruges, udvider den sig. Hermed kan der opstå små porer, hvilket betyder, at handsken ikke beskytter brugeren mod vira. Hvis du vil vide mere om handskevalg med henblik på beskyttelse mod mikroorganismer, kan du se standard DS 2451-2 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektroen – Del 2: Krav til håndhygiejne. På de offentlige hospitaler findes der brugergrupper, som udveksler erfaringer og drøfter indkøb af medicinske handsker med regionernes og kommunernes indkøbscentral. Denne erfaringsudveksling skal sikre, at der indkøbes de bedste handsker. Når kommuner og regioner sender handskeindkøb i udbud, er det vigtigt, at de henviser til standarderne. DS/EN 455-3 Medicinske engangshandsker – Del 3: Krav og prøvning til biologisk evaluering Producenter og leverandører af handsker skal oplyse om indholdsstoffer, når de markedsfører handsker i EU. Denne standard indeholder de nødvendige prøvninger til at afgøre, om handsken er fri for kemikalier eller andre skadelige stoffer, der kan give irritationer og allergi. Standarden er i øjeblikket under revision, og du har mulighed for at få indflydelse på den ved at deltage i det danske udvalg. DS/EN 455-4 Medicinske engangshandsker – Del 4: Krav til og prøvning af lagerholdbarhed Standarden indeholder prøvning af handskens holdbarhed, når den opbevares på lager. De danske udvalgsmedlemmer af S-447 vil arbejde for, at det bliver lettere for brugeren at vælge den rigtige handske i forhold til den specifikke opgave, fx ved at inddele handskerne i forskellige risikoklasser. Hvis du vil høre mere om udvalget for handsker, S-447, er du meget velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Helene Jackson på hj@ds.dk eller telefon 3996 6163.
  4. 4. Nye standardiseringsemner – få indflydelse nu! tende informationsmøde. Du er meget velkommen til at kontakte seniorkonsulent Gitte Meltofte på gim@ds.dk eller 2341 1027, hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive inviteret med til mødet. Kognitive hjælpemidler Nu starter udviklingen af internationale standarder for kognitive hjælpemidler, dvs. hjælpemidler for bl.a. hjerneskadede personer. Arbejdet omfatter til at starte med vejledninger for: • Introduktion af kognitive hjælpemidler for brugeren • Hjælpemidler til at styre/håndtere tid. Det næste møde afholdes i slutningen af januar 2014 i Sverige. Den svenske standardiseringsorganisation, SIS, lægger op til, at de nordiske standardiseringsorganisationer koordinerer deres indsats og erfaringer med bl.a. brugerinvolvering. Arbejdet er åbent for alle interessenter. Det bliver placeret i det nuværende udvalg for hjælpemidler, S-450. Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet og evt. at deltage i mødet i Sverige, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Helene Jackson på hj@ds.dk eller 3996 6163. Sociale alarmer Arbejdet med at udvikle europæiske standarder for sociale alarmer starter nu og er åbent for alle interessenter. Formålet med standarderne er at give borgere mulighed for at færdes mere trygt og sikkert i eget hjem ved at udnytte de digitale muligheder med bl.a. GPS-systemer. Der lægges op til at udvikle en produkt- og ledelsesstandard, som spiller sammen med andre telemedicinske løsninger. Arbejdet er relevant for dig, der arbejder i socialog sundhedssektoren eller i patient- og handicaporganisationer, samt for producenter og serviceleverandører inden for telemedicin. I forbindelse med opstart af udvalget for sociale alarmer afholder vi i starten af 2014 et uforplig- Revision og udvikling af standarder – få viden og indflydelse Deltag i informationsmøde om kørestole Du har stor mulighed for at være med til at præge den danske standardiseringsindsats for kørestole og dermed for at få indflydelse på de europæiske og internationale standarder. Arbejdet er særligt relevant for producenter og leverandører af kørestole og dele til kørestole, der ønsker indflydelse på produktkrav, fx i forbindelse med CE-mærkning. Det kan også være, du arbejder med udbud og indkøb af hjælpemidler i kommunen eller repræsenterer en myndighed eller brugergruppe. Få en status på standarderne, og hør mere om, hvordan de bl.a. kan bruges i offentlige indkøb, på et uforpligtende informationsmøde mandag den 9. december 2013 hos Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. Du kan bl.a. være med til at udvikle og revidere krav og prøvningsmetoder for manuelle og elektrisk drevne kørestole, batterier og ladere, kørestolssæder, trappeklatrere og fastspændingssystemer. Arbejdet foregår i udvalget for hjælpemidler, S-450. Hvis du er interesseret i at deltage i mødet, skal du tilmelde dig hurtigst muligt hos standardiseringskonsulent Helene Jackson på hj@ds.dk eller 3996 6163.
  5. 5. Få viden om vigtige kateterstandarder Vær med til at revidere specifikation for textiler i sundhedsvæsenet Nu starter revisionen af de europæiske standarder for katetre: Nu skal den vigtige tekniske specifikation for textiler i sundhedsvæsenet fra 2002 revideres og muligvis udgives som en teknisk rapport. Du kan få indflydelse på revisionen i det danske udvalg, S-089, for textiler. Som udvalgsmedlem har du automatisk adgang til arbejdet i de europæiske arbejdsgrupper, ligesom du får tilsendt alle dokumenter elektronisk. • DS/EN 1615:2001, Enterale ernæringssonder og enterale sæt til engangsbrug samt konnektorer - Design og prøvning • DS/EN 1618:1997, Katetre andre end intravasku- lære katetre – Prøvningsmetoder for generelle egenskaber Du kan få viden om standarderne ved at deltage i det danske udvalg for medicinsk udstyr til administration af medicinale produkter, S-093. Som udvalgsmedlem har du automatisk adgang til de europæiske arbejdsgrupper, hvor standarderne skrives, inden de sendes til kommentering og afstemning i de nationale udvalg. Du kan vælge at deltage i denne proces eller at få en løbende orientering. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du deltager, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Helene Jackson på hj@ds.dk eller 3996 6163. Hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Helle Stålung på hs@ds.dk eller 3996 6268.
  6. 6. Nye standarder Vurdering af resultater af hygiejnisk håndvask og hygiejnisk håndskrub Utallige undersøgelser har påvist, at håndhygiejnen er et helt centralt fokusområde i al hygiejnepolitik. Der er netop udgivet to nye standarder om prøvningsmetoder og prøvningskrav til vurdering af resultaterne af hygiejnisk håndvask og hygiejnisk håndskrub. Standarderne sammenfatter viden og angiver metoder. DS/EN 1499:2013, Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Hygiejnisk håndvask – Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2) Standarden specificerer en prøvningsmetode, der simulerer praktiske forhold for at fastslå, om et produkt til hygiejnisk håndvask virker. Pris: 471,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. Revision af krav til infektionsprofylaktiske tiltag i det operative forløb Der er en revideret udgave på vej af en af delene i den anerkendte serie for hygiejnestandarder: DS 2451-5, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 5: Krav til peroperativ infektionsprofylakse. Standarden beskriver krav til lokaler, procedurer og anvendelsesområder for infektionsprofylaktiske tiltag i det operative forløb ved invasive indgreb med henblik på at forebygge infektioner. Du kan få en e-mail, når standarden kommer. Tilmeld dig overvågning gratis på www.webshop.ds.dk, eller ring på tlf. 3996 6131. Pris: 471,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. Ny standard om krav til vask og håndtering af textiler til flergangsbrug i sundhedssektoren DS/EN 1500:2013, Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Hygiejnisk håndskrub – Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2). Standarden specificerer prøvningsmetode og prøvningskrav til hygiejnisk håndskrub. Der er netop udgivet en revideret udgave af DS 2451-8, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 8: Krav til vask og håndtering af textiler til flergangsbrug. Standarden indeholder krav til vask og håndtering af textiler til flergangsbrug i sundhedssektoren. Formålet er at beskytte personer, der modtager en sundhedsydelse. Derfor skal alle forhold iagttages af alle dem, der er involveret i at vaske og håndtere textiler til flergangsbrug. Eksempler på vaskbare textiler og fleksible materialer til flergangsbrug er nævnt i standardernes anneks B. Pris: 543,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. Ny standard forbedrer sikkerheden i laboratorier DS/EN 12353:2013, Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Opbevaring af mikroorganismer til brug for bestemmelse af bakterie-, mykobakterie-, spore- og svampedræbende aktivitet Denne standard peger på metoder til at opbevare testorganismer, som benyttes til at bestemme kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midlers bakterie-, mykobakterie-, spore- og svampedræbende aktivitet. I standardernes anneks findes en liste over de testorganismer, som standarden beskriver. Pris: 393,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. Krav til rengøring i sundhedssektoren nu på engelsk og svensk Den populære hygiejnestandard for styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Krav til rengøring, DS 2451-10, er kommet i en svensk og engelsk udgave.
  7. 7. Standarden beskriver krav til rengøring med henblik på forebyggelse af infektioner. Den omfatter principper for rengøring og kvalitetskontrol og henvender sig til institutioner i sundhedssektoren, fx sygehuse/hospitaler, plejehjem, patienthoteller, læge- og tandlægepraksisser, leverandører af rengøringsydelser, leverandører af rengøringsudstyr og -midler samt fabrikanter af medicinsk udstyr og inventar. Standarden gør det muligt at fastlægge niveauer for overfladers renhed og at beskrive arbejdsprocesser, der fører til de fastlagte hygiejneniveauer. Niveauer og arbejdsprocesser for rengøring og kvalitetskontrol medvirker til at fjerne smitstof og bidrager derved til forebyggelse af infektioner. Pris: 543,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. Køb standarderne på www.webshop.ds.dk Læs, og kommentér forslag til vigtig standard for infektionshygiejne De fleste hygiejnestandarder er blevet revideret, siden de udkom første gang i 1999. Nu skal også ledelsesstandarden DS 2450-1, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Krav til ledelse opdateres for at understøtte detailkravene til styring af infektionshygiejne i Den Danske Kvalitetsmodel og fremtidens infektionshygiejneretningslinjer (NIR). Der vil desuden blive udgivet to nye publikationer, der indeholder en fælles ordliste og en vejledning i brugen af 2450- og 2451-serierne. Du kan læse og kommentere forslaget til DS 2450 primo 2014 på www.ds.dk/forslag. Du kan allerede nu tilmelde dig overvågning af forslaget helt gratis og få en e-mail, når forslaget kommer. Hvis du har spørgsmål til revisionen af standarden, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Helle Stålung, hs@ds.dk eller 3996 6268.
  8. 8. SUND NYHED beder på skift et udvalgsmedlem om at præsentere sig Jette Houlind hygiejnesygeplejerske Hvem er du? Jeg hedder Jette Houlind og er ansat som hygiejnesygeplejerske på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, hvor jeg er ansvarlig for infektionsforebyggelse. Hvad deltager du i? Jeg deltager i comité de lecture, som er en gruppe, der gennemgår de næsten færdige standarder for at sikre, at de har et ensartet præg. Vi, dvs. 2 hygiejnesygeplejersker, 2 kliniske sygeplejersker, 2 mikrobiologer og 2 standardiseringseksperter ser bl.a. på, om standarderne opfylder de formelle krav til definitioner og struktur. Vi laver en slags kvalitetssikring af standarderne. Hvor længe har du deltaget i standardisering? Siden 2005. Hvilke standarder har du deltaget i udviklingen af? Jeg har bl.a. været med til at revidere standarderne for intravaskulære katetre og urinvejskatetre (del 3 og 6 i 2451-serien for styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, red.). Hvad får du ud af at deltage? Jeg får en faglig sparring, som jeg kan bruge i mit job. Derudover får jeg en stor viden om, hvordan man opbygger en standard, og hvad den skal indeholde. Det kan jeg fx bruge, når vi laver lokale vejledninger på hospitalerne. Min deltagelse har desuden ført til, at jeg også deltager i udviklingen af brugervenlige vejledninger i forlængelse af standarderne i regi af Statens Seruminstitut, dvs. jeg er med til at forædle det arbejde, der startede i udvalget hos Dansk Standard, og bidrage til, at indholdet bliver brugt rundt om i sygehussektoren.

×