Nyheder fra Dansk Standard forlaget - september 2011

833 views
742 views

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

August 2011.

www.ds.dk

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyheder fra Dansk Standard forlaget - september 2011

  1. 1. ‘11 ‘04 nyheder fra forlaget r på ltage d os de Mø dard . Stan HerningDansk ssen i 4. e 0 HI-m and D32 på st Hvad sker der med mit svejsecertifikat? Den europæiske standard EN 287-1 for den det tekniske grundlag for de danske certificering af svejsning i stål er netop uddannelser og skolecertificeringsordnin- kommet i en revideret udgave på dansk gen efter DS 322, der også er kommet i og engelsk. en ny version. En af ændringerne er, at det tekniske grundlag fremover vil tage Den væsentligste ændring i den nye stan- udgangspunkt i den reviderede udgave af dard DS/EN 287-1 er, at stumpsømme EN 287-1. Desuden er DS 322 udvidet til fremover ikke giver gyldighed til svejsning også at omfatte certificering af svejsning i af kantsømme. Det har været kendt, at aluminium. kantsømssvejsning er vanskeligt med henblik på sikring af tilstrækkelig ind- nr. 9 trængning. Standarden har derfor hidtil september 2011 DS/EN 287-1:2011 anbefalet at kvalificere sig direkte til kant- Kvalificering af svejsere - Smeltesvejsning - Del 1: Stål sømssvejsning. Nu er det blevet et krav. Sprog: da;en Pris: DKK 675,- Svejsning i aluminium omfattes af Udgiver: DS 322:2011 DS 322 Fonden Dansk Standard Certificering af svejsere Forlaget Ud over at EN 287-1 bruges ved de lov- Sprog: da Kollegievej 6 pligtige områder for CE-mærkning, udgør Pris: DKK 265,- 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 31 Fax 39 96 61 02 dssalg@ds.dk www.ds.dk Standarderne kommer også til at indgå i en ny udgave af del 1 i vores håndbogsserie om Layout: svejsning: DS-håndbog 106.1, Personale. Desuden er del 2 og 3 i håndbogsserien om til- DS-media satsmaterialer på vej i nye udgaver. Læs mere på www.ds.dk/forlag/svejsning. Tryk: DS-tryk Udkommer 11 gange om året 41 AG 5 - 64 S 3 T RY K
  2. 2. Skydelærer Go’e gamle DS 2012:1991 om skydelærer er nu blevet afløst af internationale standarder. DS/EN ISO 13385-1 foreskriver de vigtigste designkarakterisika og metrologiske egenskaber for skydelærer – og del 2 for dybdelærer. DS/EN ISO 13385-1:2011 Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Længdemåleudstyr: Skydelærer - Del 1: Skydelærer; design og metrologiske karakteristika Sprog: en Pris: DKK 432,- DS/EN ISO 13385-2:2011 Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Længdemåleudstyr: Skydelærer - Del 2: Dybdelærer; design og metrologiske karakteristika Sprog: en Pris: DKK 393,-Stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation Der er kommet en del 4 i standardserien om procedurer for stikprø- veinspektion ved måling med kontinuert variation. DS/ISO 3951- 4:2011 fastlægger prøveudtagningsplaner og procedurer, der kan bruges til at vurdere, om kvalitetsniveauet for en enhed er i overens- stemmelse med en nærmere fastsat værdi. Procedurerne er gældende for enheder, partier, processer m.m. og skal anvendes, når kvaliteten er målbar og variabler er uafhængige og normalfordelte. DS/ISO 3951-4:2011 indgår også i standardpakken Stikprøveplaner – Pakke 3 – Kontinuert variation. Læs mere på www.ds.dk/forlag/ standardpakker. DS/ISO 3951-4:2011 Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 4: Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer Sprog: en Pris: DKK 432,-Dokumentstyring og metadata - metoder til egenvurderingSom supplement til DS/ISO 23081-serien er der netop udkommet endel 3, der angiver retningslinjer for egenvurdering af metadata i rela-tion til dannelse, opsamling og kontrol af optegnelser og dokument-styring. En egenvurdering hjælper med:• at identificere den aktuelle kvalitet af de opsamlede metadata, og hvordan det styres på tværs af organisationen• at prioritere, hvilke metadata der skal arbejdes med• at identificere de vigtigste krav fra DS/ISO 23081-1 og DS/ISO 23081-2• at evaluere system- og projektparathed (flytte til den næste fase i et system eller projekt).DS/ISO/TR 23081-3:2011Information og dokumentation - Dokumentstyring - Metadata - Del 3: Metoder tilegenvurderingSprog: enPris: DKK 265,-
  3. 3. Nye krav til elektrisk udstyr på maskinerFå indblik i den kommende DS/EN 60204-1, Elektrisk udstyr på Hæftet er skrevet af Per Juul, der har 30 års erfaring med brugen afmaskiner standarden og har deltaget i revisionen af den nye standard.Der er ved at blive lagt sidste hånd på revisionen af DS/EN 60204-1, Læs mere på www.ds.dk/forlag/hvadermeningenMaskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generellekrav. Den nye standard forventes at udkomme i løbet af 2012.Men vi har taget forskud på ændringerne og udgiver i løbet af DS-hæfte 27:2011 - Udkommer i løbet af septemberseptember en ny udgave af DS/EN 60204-1 - Hvad er meningen? DS/EN 60204-1:2012 - Hvad er meningen? Varenr.: M256637(DS-hæfte 27), hvor der er taget hensyn til indholdet af den nye Sprog: daudgave af DS/EN 60204-1. Pris: DKK 345,-Robotter og robotudstyrDS/EN ISO 10218-1 om industrielle robotter er blevet revideret.Standarden angiver krav til sikkerhed, beskyttelsesforanstaltningerog brugerinformation for at minimere risikoen for ulykker. Samtidiger der blevet udarbejdet en helt ny del 2 om robotlinjer og integra-tion. Dette i erkendelse af de specifikke farer, som knytter sig tilkomplekse installationer.DS/EN ISO 10218-1:2011 DS/EN ISO 10218-2:2011Robotter og robotudstyr - Sikkerheds- Robotter og robotudstyr - Sikkerheds-krav til industrielle robotter - Del 1: krav til industrielle robotter - Del 2:Robotter Robotlinjer og integrationSprog: en Sprog: enPris: DKK 562,- Pris: DKK 675,-Nye ATEX-standarderIkke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer Trykaflastning fra eksplosionerDS/EN 13463-5:2011specificerer kravene til design og konstruktion En helt ny standard specificerer kravene til flammeløst udstyr, deraf ikke-elektrisk udstyr beregnet til brug i potentielt eksplosive atmo- skal anvendes til trykaflastning fra eksplosioner. DS/EN 16009,sfærer efter sikker konstruktion "c". Standarden supplerer kravene i Flammeløst udstyr til trykaflastning fra eksplosioner omfatter krav tilDS/EN 13463-1. konstruktion, inspektion, prøvning, mærkning, dokumentation og emballage.DS/EN 13463-5:2011Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer - Del 5: Beskyttelse ved sikker DS/EN 16009:2011konstruktion "c" Flammeløst udstyr til trykaflastning fra eksplosionerSprog: en Sprog: enPris: DKK 496,- Pris: DKK 360,-Grundlæggende forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion Kvalitetsledelsessystem for fremstilling af materielDS/EN 1127-1 er kommet i en ny udgave. Standarden specificerer DS/EN ISO/IEC 80079-34:2011, Eksplosive atmosfærer - Del 34:metoder til identifikation og vurdering af farlige situationer, der kan Anvendelse af kvalitetssystemer for fremstilling af materiel, specifi-føre til eksplosion, og opstiller krav til det generelle design og kon- cerer særlige krav og retningslinjer for, hvordan man skal etablere ogstruktion. Kravene hjælper designere og producenter til at designe vedligeholde et kvalitetsledelsessystem, når man fremstiller udstyr ogeksplosionssikkert udstyr, sikringssystemer og komponenter. sikringssystemer til eksplosive atmosfærer. DS/EN ISO/IEC 80079-34:2011DS/EN 1127-1:2011 Eksplosive atmosfærer - Del 34: Anvendelse af kvalitetssystemer for fremstilling afEksplosive atmosfærer - Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion - Del 1: Grund- materiellæggende begreber og metodik Sprog: enSprog: en Pris: DKK 360,-Pris: DKK 496,-
  4. 4. Fødevaresikkerhed - basispro-grammerDS/ISO/TS 22002-1:2011, Basisprogrammer (PRP) for fødevaresik-kerhed - Del 1: Fødevareforarbejdning, er blevet oversat til dansk.Standarden fastlægger krav til etablering, implementering og ved-ligeholdelse af basisprogrammer (PRPer), der bidrager til styring afrisikofaktorer i forbindelse med fødevareforarbejdning.Specifikationen kan anvendes af alle virksomheder, som er en delaf produktionssiden af fødevarekæden, og som ønsker at imple-mentere basisprogrammer, så de lever op til kravene i kapitel 7 i ISO22000:2005.DS/ISO/TS 22002-1:2011Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Del 1: FødevareforarbejdningSprog: da;enPris: DKK 562,-Kvalitetsledelse - overensstem-melsesvurdering Miljøledelse – ecodesignI marts udkom den nye DS/EN ISO/IEC 17021, Overensstemmelses-vurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering af Nu er der hjælp at hente, hvis man ønsker at integrereledelsessystemer. Nu er standarden blevet oversat til dansk. DS/EN ISO 14006:2011, miljøvenligt design, i andre af virksomhedens ledelsessystemer. Det kræver, at virk-Standarden indeholder principper for og krav til kompetence, konse- somheden i forvejen har indført et miljøledelsessystem ikvens og upartiskhed i forbindelse med audit og certificering af alle overensstemmelse med DS/EN ISO 14001. Den helt nyetyper ledelsessystemer (fx kvalitetsledelsessystemer eller miljøledel- DS/EN ISO 14006, Miljøledelsessystemer - Vejledningsessystemer) samt principper for og krav til organer, der udfører disse i indarbejdelse af ecodesign indeholder retningslinjeraktiviteter. for etablering, gennemførelse og vedligeholdelse af ecodesign. Retningslinjerne gælder for enhver organi-DS/EN ISO/IEC 17021:2011 sation, uanset dens størrelse eller aktivitet.Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering afledelsessystemerSprog: da;enPris: DKK 725,- DS/EN ISO 14006:2011 Miljøledelsessystemer - Vejledning i indarbejdelse af ecodesign Sprog: en Pris: DKK 496,- Bestillingskupon – sådan bestiller du Hvis du ønsker at bestille en eller flere publikationer, skal du Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Dansk blot klikke ind på www.ds.dk/forlag/nff og markere det, du Standard tager forbehold for fejl og ændringer i den an- ønsker at bestille. Du er naturligvis også velkommen til at givne information. kontakte Dansk Standard Forlag og Kundecenter på tlf. 39 96 61 31.

×